Studentská grantová soutěž ČVUT

Nejste přihlášen! Přihlásit Přihlásit SSO

en

Tato stránka je věnována nové Studentské grantové soutěži (SGS) využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Z této účelové podpory jsou hrazeny náklady projektů v rámci výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech.

Aktuality aplikace SGS

10.10.2018
Vyhlášení SGS ČVUT na rok 2019
Od 24. 10. do 21. 11. 2018, 14 h bude otevřena výzva na podávání návrhů projektů SGS pro rok 2019.
Od 27. 11. 2018 do 8. 1. 2019, 14 h bude otevřena výzva na podávání návrhů projektů SVK pro rok 2019.

Důležité odkazy:

SGS 2019:

SGS 2018:

SGS 2017:

SGS 2016:

SGS 2015:

SGS 2014:

SGS 2013:

SGS 2012:

SGS 2011:

SGS 2010: