Studentská grantová soutěž ČVUT

Nejste přihlášen! Přihlásit Přihlásit SSO

en

Tato stránka je věnována nové Studentské grantové soutěži (SGS) využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Z této účelové podpory jsou hrazeny náklady projektů v rámci výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech.

Aktuality aplikace SGS

Důležité odkazy:

SGS 2024:

SGS 2023:

SGS 2022:

SGS 2021:

SGS 2020:

SGS 2019:

SGS 2018:

SGS 2017:

SGS 2016:

SGS 2015:

SGS 2014:

SGS 2013:

SGS 2012:

SGS 2011:

SGS 2010: