Studentská grantová soutěž ČVUT

Nejste přihlášen! Přihlásit Přihlásit SSO

Tato stránka je věnována nové Studentské grantové soutěži (SGS) využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Z této účelové podpory jsou hrazeny náklady projektů v rámci výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech.

Aktuality

16.11.2017
Uzávěrka přihlášek do SGS 2018 je dne 22.11.2017 ve 14:00h. Po tomto termínu nebude možné přihlášku odeslat !

Důležité odkazy:

SGS 2018:

SGS 2017:

SVK 2017:

SGS 2016:

SVK 2016:

SGS 2015:

SVK 2015:

SGS 2014:

SVK 2014:

SGS 2013:

SGS 2012:

SVK 2012:

SGS 2011:

SVK 2011:

SGS 2010:

SVK 2010:


Původní Studentskou grantovou soutěž na podporu projektů studentů a studentských organizací v oblastech vzdělávací, umělecké, prezentační, sportovní, kulturní a společenské naleznete na stránce https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/stipendia-nadace-granty/fond-studentskych-projektu-fsp/.