Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam členů komisí SGS pro funkční období 1. 9. 2020 - 31. 8. 2024

Grantová komise

předseda: Škvor Zbyněk prof. Ing. CSc.
místopředseda: dosud nebyl jmenován
členové:

Oborová hodnotitelská komise OHK1

soutěžní obory:
 • P3501 - Architektura a urbanismus
 • P3502 - Architektura a stavitelství
 • P3607 - Stavební inženýrství
 • P3646 - Geodézie a kartografie
předseda: Kabele Karel prof. Ing. CSc.
místopředseda: Bošová Daniela doc. Ing. Ph.D.
členové:

Oborová hodnotitelská komise OHK2

soutěžní obory:
 • P2301 - Strojní inženýrství
 • P3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích
 • P3713 - Logistika
předseda: Jirout Tomáš prof. Ing. Ph.D.
místopředseda: Mičunek Tomáš doc. Ing. Ph.D.
členové:

Oborová hodnotitelská komise OHK3

soutěžní obory:
 • P1801 - Informatika
 • P2612 - Elektrotechnika a informatika
 • P3902 - Inženýrská informatika
předseda: Starosta Štěpán doc. Ing. Ph.D.
místopředseda: Polívka Milan doc. Ing. Ph.D.
členové:

Oborová hodnotitelská komise OHK4

soutěžní obory:
 • P3913 - Aplikace přírodních věd
 • P3921 - Biomedicínská a klinická technika
předseda: Richter Ivan prof. Dr. Ing.
místopředseda: Roubík Karel prof. Ing. Ph.D.
členové:

Oborová hodnotitelská komise OHK5

soutěžní obory:
 • EKMAN - Ekonomické a manažerské obory
 • P6232 - Kvantitativní metody v ekonomii
 • P7108 - Historie techniky
předseda: Vašíček Jiří doc. Ing. CSc.
místopředseda: Hospodková Petra Ing. Ph.D., MBA
členové:

Kontrolní komise

předseda: Rosina Jozef prof. MUDr. Ph.D., MBA
členové:

Sekretariát IGA