Studentská grantová soutěž ČVUT

Nejste přihlášen! Přihlásit Přihlásit SSO

en

Často kladené otázky

Nenašli jste odpověď na svou otázku?
Pošlete ji na sekretariát SGS.
Jak je to s akademickými pracovníky?
Pojem "akademický pracovník" je definován v platném vysokoškolském zákonu.
Aplikace SGS přebírá informace o akademických pracovnících z aplikace pro personalistiku a mzdy, kde lze u každého pracovníka tento příznak nastavit.
Jak mám postupovat, pokud mám externího školitele?
Informace o školiteli (jméno, příjmení, tituly, název instituce a hlavně e-mail školitele) pošlete urychleně na adresu sgs@vc.cvut.cz. Mezitím si normálně vytvořte přihlášku. Správce aplikace zřídí pro školitele přístup do aplikace a přiřadí školitele k Vaší přihlášce.
Případná odměna bude externistovi vyplacena formou DPP se zachováním max. limitu pro akademického pracovníka.
Vážou se limity členů týmu ke kal. roku nebo na celou dobu realizace projektu?
Limitní částky pro odměnu řešitele i jednotlivé členy týmu, které jsou stanoveny v platných Upřesňujících pokynech, se vážou k jednomu kalendářnímu roku. Na rozpočet navrhovaný pro případný každý další rok nevzniká automaticky žádný nárok - u pokračujících projektů probíhá přidělení fin. prostředků každoročně nově, podkladem pro rozhodování je hodnocení průběžné zprávy za předchozí rok a žádost o prodloužení projektu.
Jak provést změnu výše stipendií (mezd)? V rozpočtu nejde položka měnit.
Ano, nejde. Celková výše všech stipendií se totiž souhrnně načítá z výše stipendií přidělených každému členu týmu. Stipendium konkrétnímu členu změníte v sekci provádění změn týkajících se členů týmu, automaticky se pak změní i celková výše celé souhrnné položky stipendií.
ČTĚTE NÁVOD K APLIKACI SGS(!) - tam je vše detailně popsáno.
Jakou formou se mám v publikaci odvolávat na grant SGS?
Toto je doporučené znění odvolávky na financování prací z prostředků SGS v podávaných časopiseckých článcích a konferenčních příspěvcích v češtině: "Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS..." a v angličtině: "This work was supported by the Grant Agency of the Czech Technical University in Prague, grant No. SGS...". Případná širší formulace je možná, pokud bude obsahovat uvedené údaje.