Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam udělených grantů

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Číslo grantu Číslo FIS Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název Finance
1 SGS20/001/OHK1/1T/11 161-1612001A101 P3607 FSv 11101 Kučera Petr doc.... Matematické modely nelineárního... 131
2 SGS20/002/OHK1/1T/11 161-1612002A101 P3607 FSv 11101 Ladecký Martin Ing.... The Chebyshev Spectral Method... 211
3 SGS20/003/OHK1/1T/11 161-1612003A101 P3607 FSv 11101 Pultarová Ivana doc.... Výpočetně úsporné určení... 79
4 SGS20/004/OHK1/1T/11 161-1612004A101 P3607 FSv 11101 Runcziková Judita Ing. Modelování transportu hmoty v... 118
5 SGS19/092/OHK1/2T/11 161-1611950A101 P3607 FSv 11101 Vacková Petra Mgr.... Vlastnosti řešení... 196
6 SGS19/141/OHK1/3T/11 161-1611961A102 P3607 FSv 11102 Semerák Petr doc.... Výzkum a vývoj mikro- a... 358
7 SGS20/093/OHK1/2T/11 161-1612055A102 P3607 FSv 11102 Šmejkal Filip Ing.... Moderní optické prvky a metody... 278
8 SGS20/005/OHK1/1T/11 161-1612005A122 P3607 FSv 11122 Franek Ondřej Ing.... Výzkum vlivu rostlin ve vnitřním... 116
9 SGS20/006/OHK1/1T/11 161-1612006A122 P3607 FSv 11122 Ilkström Kravcov... Komplexní expertní posouzení... 182
10 SGS20/151/OHK1/3T/11 161-1612074A122 P3607 FSv 11122 Kovářík Michal Ing.... Realizace zakřivených... 115
11 SGS19/142/OHK1/3T/11 161-1611962A122 P3607 FSv 11122 Šulc Rostislav Ing.... Využití deponovaných vedlejších... 219
12 SGS20/152/OHK1/3T/11 161-1612075A122 P3607 FSv 11122 Veselá Linda Ing. Ph.D. Digitalizace kontroly kvality... 115
13 SGS20/153/OHK1/3T/11 161-1612076A123 P3607 FSv 11123 Pavlík Zbyšek prof.... Vývoj pokročilých stavebních... 829
14 SGS19/143/OHK1/3T/11 161-1611963A123 P3607 FSv 11123 Vejmelková Eva prof.... Analýza vzájemného působení... 1436
15 SGS20/007/OHK1/1T/11 161-1612007A124 P3502 FSv 11124 Bramborová Michalová... Odvodňovací a odvětrávací... 146
16 SGS20/094/OHK1/2T/11 161-1612056A124 P3607 FSv 11124 Čanda Petr Ing. Experimentální ověření tepelně... 181
17 SGS19/144/OHK1/3T/11 161-1611964A124 P3607 FSv 11124 Dobrovolný Tomáš Ing. Vliv nehomogenit izolačních a... 408
18 SGS19/093/OHK1/2T/11 161-1611951A124 P3607 FSv 11124 Mariaková Diana Ing.... Využití odpadních surovin v... 304
19 SGS19/094/OHK1/2T/11 161-1611952A124 P3502 FSv 11124 Nehasilová Marie... Metodika pro propojení... 146
20 SGS19/145/OHK1/3T/11 161-1611965A124 P3607 FSv 11124 Nývlt Michal Ing. Analýza řešení stavebních... 318
21 SGS19/095/OHK1/2T/11 161-1611953A124 P3607 FSv 11124 Richter Jan Ing. Ph.D. Měření vlhkostních vlastností... 82
22 SGS20/095/OHK1/2T/11 161-1612057A124 P3607 FSv 11124 Řepka Jakub Ing. Ph.D. Trvanlivost subtilních... 418
23 SGS20/096/OHK1/2T/11 161-1612058A124 P3607 FSv 11124 Schůtová Petra Ing. Měření propustnosti pro vodní... 99
24 SGS20/097/OHK1/2T/11 161-1612059A124 P3607 FSv 11124 Veselka Jakub Ing.... Využití informačního modelu... 148
25 SGS19/097/OHK1/2T/11 161-1611955A125 P3607 FSv 11125 Horák Ondřej Ing. Nástroj pro online vyhodnocování... 70
26 SGS20/098/OHK1/2T/11 161-1612060A125 P3607 FSv 11125 Konečná Kateřina Ing. Návrh opatření pro zvýšení... 194
27 SGS20/008/OHK1/1T/11 161-1612008A125 P3607 FSv 11125 Konečný Miroslav Ing. Efektivní využití... 71
28 SGS20/009/OHK1/1T/11 161-1612009A125 P3607 FSv 11125 Spurný Jakub Ing. Ph.D. Analýza provozních stavů... 100
29 SGS20/010/OHK1/1T/11 161-1612010A125 P3607 FSv 11125 Stančeková Simona Ing. Multi-energetický systém pro... 50
30 SGS20/011/OHK1/1T/11 161-1612011A125 P3607 FSv 11125 Staněk David Ing. Využití nízko potenciálního... 71
31 SGS20/099/OHK1/2T/11 161-1612061A125 P3607 FSv 11125 Šenfeld Kateřina Ing. Aplikace virtuální reality v... 72
32 SGS20/012/OHK1/1T/11 161-1612012A126 P3607 FSv 11126 Bešťáková Sandra... Ekonomické aspekty hustoty... 111
33 SGS19/100/OHK1/2T/11 161-1611958A126 P3607 FSv 11126 Bouška Robert Ing.... Metodika posouzení pro výběr... 330
34 SGS20/013/OHK1/1T/11 161-1612013A126 P3607 FSv 11126 Buňat Matěj Ing. Prvky metodiky pro zavádění... 94
35 SGS20/014/OHK1/1T/11 161-1612014A126 P3607 FSv 11126 Dvořáková Ivana Ing.... Reportování ve stavebních firmách 62
36 SGS20/015/OHK1/1T/11 161-1612015A126 P3607 FSv 11126 Kosina Matouš Ing. Parametrizace požadavků na... 112
37 SGS20/100/OHK1/2T/11 161-1612062A126 P3607 FSv 11126 Krupík Pavel Ing. Stavebnictví 4.0 se zaměřením na... 112
38 SGS20/016/OHK1/1T/11 161-1612016A126 P3607 FSv 11126 Kupec Josef Ing. Vliv certifikace budovy na tržní... 134
39 SGS20/154/OHK1/3T/11 161-1612077A126 P3607 FSv 11126 Kvasnica Jakub Ing. Ekonomika energetiky budov II 253
40 SGS20/101/OHK1/2T/11 161-1612063A126 P3607 FSv 11126 Stránský Martin Ing. Standardizovaný model správy... 178
41 SGS20/017/OHK1/1T/11 161-1612017A126 P3607 FSv 11126 Stuchlík Jakub Ing. Analýza prodražování památkově... 79
42 SGS20/018/OHK1/1T/11 161-1612018A126 P3607 FSv 11126 Škoda Zbyněk Ing. Analýza možnosti využití... 149
43 SGS18/167/OHK1/3T/11 161-1611878A127 P3501 FSv 11127 Hendrych Jan ASLA,... Strukturální vegetační prvky... 176
44 SGS20/102/OHK1/2T/11 161-1612064A127 P3501 FSv 11127 Kugl Jiří Ing. arch.... Nové výzvy urbanismu 320
45 SGS20/103/OHK1/2T/11 161-1612065A128 P3607 FSv 11128 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. Modelování procesů ve stavebnictví 120
46 SGS19/101/OHK1/2T/11 161-1611959A128 P3607 FSv 11128 Kulmon Pavel Ing. Ph.D. Stochastické metody určování... 100
47 SGS19/146/OHK1/3T/11 161-1611966A128 P3607 FSv 11128 Prušková Kristýna Ing. Metody získávání, zpracování a... 123
48 SGS20/019/OHK1/1T/11 161-1612019A129 P3501 FSv 11129 Bohatý Adam Ing.... EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT EDUKACE O... 38
49 SGS20/020/OHK1/1T/11 161-1612020A129 P3501 FSv 11129 Boříková Hana Ing.... Zahraniční příklady transformace... 38
50 SGS20/021/OHK1/1T/11 161-1612021A129 P3502 FSv 11129 Brankov Nikolay Ing.... Výstava k architektuře sborů... 150
51 SGS20/104/OHK1/2T/11 161-1612066A129 P3502 FSv 11129 Černá Anna Marie... Analýza nedostatků dispozic... 38
52 SGS20/023/OHK1/1T/11 161-1612023A129 P3502 FSv 11129 Čivrná Tereza Ing.... Architektura kin jako rozhraní... 37
53 SGS20/024/OHK1/1T/11 161-1612024A129 P3501 FSv 11129 Dvořák Vojtěch Ing.... Rekonstrukce podoby chrámu Panny... 37
54 SGS20/025/OHK1/1T/11 161-1612025A129 P3502 FSv 11129 Hájek Karel doc.... Uzly veřejné dopravy jako... 99
55 SGS19/147/OHK1/3T/11 161-1611967A129 P3502 FSv 11129 Hlusička Martin Ing.... Psychologie architektury 36
56 SGS20/026/OHK1/1T/11 161-1612026A129 P3502 FSv 11129 Jelínek Barbora Ing.... Problematika využitia... 38
57 SGS20/027/OHK1/1T/11 161-1612027A129 P3502 FSv 11129 Klapalová Hana Ing.... Plovoucí domy v podmínkách České... 38
58 SGS20/028/OHK1/1T/11 161-1612028A129 P3502 FSv 11129 Kuták Jan Ing. arch. Analýza, kategorizace a nové... 37
59 SGS19/102/OHK1/2T/11 161-1611960A129 P3502 FSv 11129 Lapšanský Martin... Výzvy a limity konverzí a site... 38
60 SGS20/029/OHK1/1T/11 161-1612029A129 P3502 FSv 11129 Mach Marek Ing. arch. Analýza zahraničních příkladů... 37
61 SGS20/030/OHK1/1T/11 161-1612030A129 P3502 FSv 11129 Moos Jiří Ing. arch.... Československá obchodní... 37
62 SGS20/022/OHK1/1T/11 161-1612022A129 P3502 FSv 11129 Sapíková Edita Ing.... Architektonické intervence v... 37
63 SGS20/031/OHK1/1T/11 161-1612031A129 P3502 FSv 11129 Stark Martin Ing. arch. Aplikace moderních stínících... 37
64 SGS20/105/OHK1/2T/11 161-1612067A129 P3502 FSv 11129 Škodová Klára Ing.... Drobná architektura v horské... 38
65 SGS20/032/OHK1/1T/11 161-1612032A129 P3502 FSv 11129 Štibor Martin Ing.... Analýza zahraničních... 38
66 SGS20/033/OHK1/1T/11 161-1612033A129 P3502 FSv 11129 Šulcová Stanislava... Přístupy k novému využití... 38
67 SGS20/034/OHK1/1T/11 161-1612034A129 P3502 FSv 11129 Vaněk Aleš Ing.... Podpora rozvoje a uplatnění... 38
68 SGS20/106/OHK1/2T/11 161-1612068A129 P3502 FSv 11129 Vášková Andrea Ing.... Kompilace studijních materiálů,... 38
69 SGS20/035/OHK1/1T/11 161-1612035A129 P3502 FSv 11129 Větrovská Barbora Mgr. Rodina Dittrich a její... 38
70 SGS20/036/OHK1/1T/11 161-1612036A129 P3502 FSv 11129 Vočková Hana Ing. arch. Transformace sportovních staveb... 37
71 SGS20/037/OHK1/1T/11 161-1612037A132 P3607 FSv 11132 Hlůžek Radim Ing. Application of Advanced DIC... 244
72 SGS20/155/OHK1/3T/11 161-1612078A132 P3607 FSv 11132 Jíra Aleš doc. Ing.... Pokročilé biologické struktury... 871
73 SGS20/107/OHK1/2T/11 161-1612069A132 P3607 FSv 11132 Němeček Jiří prof.... Vývoj pokročilých... 278
74 SGS19/148/OHK1/3T/11 161-1611968A132 P3607 FSv 11132 Padevět Pavel doc.... Vybraná témata materiálových... 958
75 SGS20/038/OHK1/1T/11 161-1612038A132 P3607 FSv 11132 Rypl Daniel prof.... Vývoj a aplikace numerických... 1253
76 SGS20/039/OHK1/1T/11 161-1612039A132 P3607 FSv 11132 Schmidt Jaroslav... Pokročilá analýza konstrukcí:... 418
77 SGS20/040/OHK1/1T/11 161-1612040A133 P3607 FSv 11133 Bláha Filip Ing. Studium vlastností cementových... 332
78 SGS19/149/OHK1/3T/11 161-1611969A133 P3607 FSv 11133 Broukalová Iva doc.... Trvanlivost betonové konstrukce... 208
79 SGS20/041/OHK1/1T/11 161-1612041A133 P3607 FSv 11133 Holan Jakub Ing. Analýza železobetonových... 426
80 SGS20/042/OHK1/1T/11 161-1612042A133 P3502 FSv 11133 Kopálová Michaela Ing. Analýza dlouhodobého chování... 543
81 SGS20/108/OHK1/2T/11 161-1612070A133 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc.... Betonové mosty - zatížitelnost,... 386
82 SGS20/043/OHK1/1T/11 161-1612043A133 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Řízené usměrňování drátků v... 604
83 SGS20/109/OHK1/2T/11 161-1612071A133 P3607 FSv 11133 Vašková Jitka doc.... Zkušební metody a aplikace... 228
84 SGS19/150/OHK1/3T/11 161-1611970A134 P3607 FSv 11134 Dolejš Jakub doc.... Vývoj pokročilých smíšených... 1883
85 SGS18/168/OHK1/3T/11 161-1611879A134 P3607 FSv 11134 Fíla Jiří Ing. Ph.D. Nosné konstrukční prvky ze skla... 153
86 SGS18/170/OHK1/3T/11 161-1611881A134 P3607 FSv 11134 Lišková Nikola Ing. Plášťové systémy ocelových... 132
87 SGS18/169/OHK1/3T/11 161-1611880A134 P3607 FSv 11134 Zikmundová Markéta Ing. Vizkoelastické materiály pro... 273
88 SGS20/044/OHK1/1T/11 161-1612044A135 P3607 FSv 11135 Jirásko Daniel Ing.... Inženýrské vlastnosti zemních... 332
89 SGS20/045/OHK1/1T/11 161-1612045A135 P3607 FSv 11135 Šiška Zdeněk Ing. Laboratorní testování vlivu vody... 119
90 SGS20/046/OHK1/1T/11 161-1612046A136 P3607 FSv 11136 Bedřich Stanislav Ing. Návrh metodiky pro stanovení... 350
91 SGS20/047/OHK1/1T/11 161-1612047A136 P3607 FSv 11136 Lambert Jan Ing. Analýza a optimalizace... 322
92 SGS20/048/OHK1/1T/11 161-1612048A137 P3607 FSv 11137 Bret Ondřej Ing. Studie kolejových konstrukcí... 157
93 SGS20/049/OHK1/1T/11 161-1612049A137 P3607 FSv 11137 Petýrek Michal Ing. Stanovení kritické rychlosti... 84
94 SGS18/171/OHK1/3T/11 161-1611882A141 P3607 FSv 11141 Dohnal Michal doc.... Kvantitativní výzkum... 227
95 SGS20/110/OHK1/2T/11 161-1612072A141 P3607 FSv 11141 Křeček Josef doc.... Vliv globální změny klimatu na... 195
96 SGS20/050/OHK1/1T/11 161-1612050A141 P3607 FSv 11141 Pastorek Jaroslav... Output uncertainty... 97
97 SGS20/051/OHK1/1T/11 161-1612051A142 P3607 FSv 11142 Králík Martin Ing.... Kombinovaný výzkum proudění vody... 118
98 SGS20/111/OHK1/2T/11 161-1612073A142 P3607 FSv 11142 Norková Lucie Ing. Tlumení kinetické energie na... 179
99 SGS18/172/OHK1/3T/11 161-1611883A142 P3607 FSv 11142 Nowak Petr Dr. Ing. Aplikace matematického a... 119
100 SGS20/156/OHK1/3T/11 161-1612079A143 P3607 FSv 11143 Neumann Martin Ing.... Monitoring, experimentální... 564
101 SGS20/157/OHK1/3T/11 161-1612080A143 P3607 FSv 11143 Princ Tomáš Ing. Ph.D. Experimentání výzkum a... 991
102 SGS19/152/OHK1/3T/11 161-1611972A144 P3607 FSv 11144 Dvořáčková Nikola Ing. Optimalizace návrhu systému... 189
103 SGS19/151/OHK1/3T/11 161-1611971A144 P3607 FSv 11144 Nábělková Jana doc.... Osud vybraných typů farmak v... 149
104 SGS20/052/OHK1/1T/11 161-1612052A154 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc.... Optimalizace získávání a... 367
105 SGS20/053/OHK1/1T/11 161-1612053A155 P3646 FSv 11155 Justová Petra Mgr. Vývoj a využití moderních... 1108
106 SGS20/054/OHK1/1T/11 161-1612054A210 P3607 FSv 11210 Mára Michal Ing. Ph.D. Hodnocení odolnosti stavebních... 660
107 SGS19/153/OHK1/3T/11 161-1611973A220 P3607 FSv 11220 Šťástka Jiří Ing. Ph.D. Výzkum bentonitové těsnící vrstvy 188
108 SGS19/154/OHK2/3T/12 161-1611910B001 P2301 FS 12101 Keslerová Radka Mgr.... Numerické simulace problémů... 1485
109 SGS18/173/OHK2/3T/12 161-1611814B001 P2301 FS 12102 Vlčák Petr doc. Ing.... Nanokompozity na bázi titanu... 420
110 SGS19/155/OHK2/3T/12 161-1611911B001 P2301 FS 12105 Daniel Matej prof.... Biomechanika - sběr dat,... 1369
111 SGS18/174/OHK2/3T/12 161-1611815B001 P2301 FS 12105 Kuželka Jiří Ing. Ph.D. Výzkum modelů degradace kovových... 441
112 SGS18/175/OHK2/3T/12 161-1611816B001 P2301 FS 12105 Padovec Zdeněk Ing.... Analýza deformací kompozitních... 400
113 SGS20/158/OHK2/3T/12 161-1612013B001 P2301 FS 12105 Papuga Jan Ing. Ph.D. Verifikace metod výpočetní... 592
114 SGS19/156/OHK2/3T/12 161-1611912B001 P2301 FS 12105 Šika Zbyněk prof.... Mechatronika a adaptronika 2019 637
115 SGS19/157/OHK2/3T/12 161-1611913B001 P2301 FS 12105 Valášek Michael... Modelování, řízení a navrhování... 884
116 SGS20/159/OHK2/3T/12 161-1612014B001 P2301 FS 12110 Bušek Jaroslav Ing.... Modelování a řízení komplexních... 845
117 SGS19/158/OHK2/3T/12 161-1611914B001 P2301 FS 12110 Hofreiter Milan... Algoritmy pro automatické... 224
118 SGS20/055/OHK2/1T/12 161-1612001B001 P2301 FS 12110 Kovanda David Ing. Aktuální témata přístrojové... 480
119 SGS18/176/OHK2/3T/12 161-1611817B001 P2301 FS 12110 Novák Martin doc.... Vysokorychlostní elektrické... 350
120 SGS18/177/OHK2/3T/12 161-1611818B001 P2301 FS 12110 Oswald Cyril Ing. Ph.D. Inteligentní algoritmy pro... 380
121 SGS20/112/OHK2/2T/12 161-1612002B001 P2301 FS 12112 Hyhlík Tomáš doc.... Experimentální a numerický... 1108
122 SGS20/113/OHK2/2T/12 161-1612003B001 P2301 FS 12113 Havlíček Martin Ing. Energicky úsporný... 224
123 SGS20/114/OHK2/2T/12 161-1612004B001 P2301 FS 12113 Machač Martin Ing. Zkoumání kvalitativních... 160
124 SGS20/115/OHK2/2T/12 161-1612005B001 P2301 FS 12113 Štoček Ondřej Ing. Využití kamerového systému pro... 200
125 SGS18/178/OHK2/3T/12 161-1611819B001 P2301 FS 12115 Bartoš Ondřej Ing.... Výzkum optických měřících metod... 256
126 SGS20/117/OHK2/2T/12 161-1612007B001 P2301 FS 12115 Gleitz Miroslav Ing. Validace CFD modelu... 260
127 SGS19/103/OHK2/2T/12 161-1611906B001 P2301 FS 12115 Jeníková Jitka Ing. Modelování procesu selektivní... 256
128 SGS20/160/OHK2/3T/12 161-1612015B001 P2301 FS 12115 Nedoma Marek Ing. Ph.D. Post-combustion technologie... 285
129 SGS20/116/OHK2/2T/12 161-1612006B001 P2301 FS 12115 Rindt Karin Astrid... Heat energy storage -... 240
130 SGS20/161/OHK2/3T/12 161-1612016B001 P2301 FS 12115 Sabatini Michel Ing. Experimentální stanovení... 210
131 SGS19/159/OHK2/3T/12 161-1611915B001 P2301 FS 12116 Zmrhal Vladimír doc.... Vnitřní prostředí budov a... 960
132 SGS20/118/OHK2/2T/12 161-1612008B001 P2301 FS 12118 Seghman Petr Ing. Pokrokové technologie pro... 800
133 SGS20/119/OHK2/2T/12 161-1612009B001 P2301 FS 12118 Vajc Viktor Ing. Ph.D. Přenosové jevy ve vícefázových... 720
134 SGS20/120/OHK2/2T/12 161-1612010B001 P2301 FS 12120 Dybala Vojtěch Ing.... Modifikace a modernizace... 148
135 SGS19/160/OHK2/3T/12 161-1611916B001 P2301 FS 12120 Jasný Michal Ing. Ph.D. Zubová řadicí spojka bez... 594
136 SGS19/161/OHK2/3T/12 161-1611917B001 P2301 FS 12120 Seidl Jakub Ing. Ph.D. Výzkum pasivní bezpečnosti... 248
137 SGS19/104/OHK2/2T/12 161-1611907B001 P2301 FS 12120 Toman Rastislav Ing. Pokročilé optimalizácie systémov... 643
138 SGS20/162/OHK2/3T/12 161-1612017B001 P2301 FS 12122 Barák Karel Ing. Aeroelastická optimalizace... 460
139 SGS20/122/OHK2/2T/12 161-1612012B001 P2301 FS 12132 Buřil Matěj Ing. Nové polymery jako náhrada... 360
140 SGS19/162/OHK2/3T/12 161-1611918B001 P2301 FS 12132 Horváthová Marie Ing. Superslitiny pro vysokoteplotní... 371
141 SGS20/121/OHK2/2T/12 161-1612011B001 P2301 FS 12132 Poloch Adam Ing. Studium vlastností kovových... 135
142 SGS19/163/OHK2/3T/12 161-1611919B001 P2301 FS 12133 Kudláček Jan Ing. Ph.D. Výzkum, optimalizace a inovace... 917
143 SGS19/164/OHK2/3T/12 161-1611920B001 P2301 FS 12134 Beránek Libor Ing.... Vývoj technologie 3D tisku... 165
144 SGS19/105/OHK2/2T/12 161-1611908B001 P2301 FS 12134 Kellner Tomáš Ing. Přístupy k implementaci principů... 85
145 SGS19/165/OHK2/3T/12 161-1611921B001 P2301 FS 12135 Houša Jaromír prof.... Zdokonalování simulačních... 1344
146 SGS19/106/OHK2/2T/12 161-1611909B001 P2301 FS 12138 Budský Patrik Ing. Analýza změny obchodních modelů... 122
147 SGS20/163/OHK2/3T/12 161-1612018B001 P2301 FS 12138 Michalec Václav Ing. Uplatnění systémů řízení,... 273
148 SGS20/056/OHK3/1T/13 161-1612001C000 P2612 FEL 13101 Volchenkova Irina Mgr. Teorie a statistická analýza... 815
149 SGS18/179/OHK4/3T/13 161-1611833C000 P3913 FEL 13102 Fait Jan Ing. Ph.D. Experimentální a teoretický... 350
150 SGS19/107/OHK3/2T/13 161-1611918C000 P2612 FEL 13102 Hruška Viktor RNDr.... Aeroakustika a elastoakustika v... 192
151 SGS19/166/OHK3/3T/13 161-1611925C000 P2612 FEL 13102 Jiříček Ondřej prof.... Vývoj moderních akustických měření 203
152 SGS19/167/OHK3/3T/13 161-1611926C000 P2612 FEL 13102 Řezáč Karel Ing. Ph.D. Elektrické výboje II:... 548
153 SGS18/180/OHK3/3T/13 161-1611834C000 P2612 FEL 13113 Dušek Karel prof.... Spolehlivost pájených spojů 366
154 SGS20/123/OHK3/2T/13 161-1612019C000 P2612 FEL 13113 Froš Denis Ing. Výzkum materiálových vlastností... 140
155 SGS20/057/OHK3/1T/13 161-1612002C000 P2612 FEL 13113 Horynová Eva Ing. Depozice a charakterizace... 165
156 SGS20/058/OHK3/1T/13 161-1612003C000 P2612 FEL 13113 Petrášek Jan Ing. Studium dielektrických... 145
157 SGS20/059/OHK3/1T/13 161-1612004C000 P2612 FEL 13113 Sorokina Kristina Ing. Porovnání pozlacených... 140
158 SGS20/060/OHK3/1T/13 161-1612005C000 P2612 FEL 13113 Veselý Petr Ing. Ph.D. Aditivní výroba v oblasti... 240
159 SGS20/061/OHK3/1T/13 161-1612006C000 P2612 FEL 13114 Frolov Filipp Ing. Zkoumání výkonových systémů s... 110
160 SGS20/062/OHK3/1T/13 161-1612007C000 P2612 FEL 13114 Lipčák Ondřej Ing.... Identifikace a kompenzace změn... 150
161 SGS20/164/OHK3/3T/13 161-1612027C000 P2612 FEL 13114 Skarolek Pavel Ing.... Analýza aplikace GaN tranzistorů... 68
162 SGS20/063/OHK3/1T/13 161-1612008C000 P2612 FEL 13114 Stejskal Jan Ing. Porovnání účinků trapezoidní a... 69
163 SGS20/064/OHK3/1T/13 161-1612009C000 P2612 FEL 13114 Tomášek Stanislav Ing. Vývoj frekvenčního měniče pro... 69
164 SGS20/165/OHK3/3T/13 161-1612028C000 P2612 FEL 13115 Müller Zdeněk doc.... Pokročilé postupy řešení... 427
165 SGS20/124/OHK3/2T/13 161-1612020C000 P2612 FEL 13115 Procházka Radek doc.... Vliv kombinovaného napěťového... 195
166 SGS20/125/OHK5/2T/13 161-1612021C000 EKMAN FEL 13116 Dvořáček Lukáš Ing.... Návrh optimalizace nabíjecího... 126
167 SGS20/126/OHK5/2T/13 161-1612022C000 EKMAN FEL 13116 Horák Martin Ing. Model spotřeby domácnosti 124
168 SGS20/065/OHK5/1T/13 161-1612010C000 EKMAN FEL 13116 Makešová Michaela Ing. Vícenásobné dopady OZE 124
169 SGS20/066/OHK5/1T/13 161-1612011C000 EKMAN FEL 13116 Mikeš Jan doc. Ing.... Nízkonákladová eliminace železa... 294
170 SGS19/168/OHK3/3T/13 161-1611927C000 P2612 FEL 13117 Pechač Pavel prof.... Elektromagnetické struktury a vlny 1254
171 SGS20/166/OHK3/3T/13 161-1612029C000 P2612 FEL 13117 Zvánovec Stanislav... Pokročilé optické vláknové a... 1253
172 SGS20/167/OHK3/3T/13 161-1612030C000 P2612 FEL 13131 Havlík Jan Ing. Ph.D. Rozvoj metod v oblasti... 195
173 SGS20/168/OHK3/3T/13 161-1612031C000 P2612 FEL 13131 Rusz Jan doc. Ing.... Biologické signály a jejich... 653
174 SGS20/169/OHK3/3T/13 161-1612032C000 P2612 FEL 13132 Bečvář Zdeněk prof.... Resource management based on... 600
175 SGS18/181/OHK3/3T/13 161-1611835C000 P2612 FEL 13132 Bešťák Robert Ing.... Stanovení počtu osob v území s... 120
176 SGS19/109/OHK3/2T/13 161-1611920C000 P2612 FEL 13132 Klemsa Jakub Ing. Practical Privacy-Preserving... 300
177 SGS18/182/OHK3/3T/13 161-1611836C000 P2612 FEL 13132 Vodrážka Jiří doc.... Uplatnění nových přístupů a... 424
178 SGS18/183/OHK3/3T/13 161-1611837C000 P2612 FEL 13132 Vojtěch Lukáš doc.... Bezpečnost a spolehlivost... 500
179 SGS20/170/OHK3/3T/13 161-1612033C000 P1801 FEL 13133 Baručić Denis Ing. Učení segmentací biomedicínských... 153
180 SGS18/184/OHK3/3T/13 161-1611838C000 P1801 FEL 13133 Cvrček Vojtěch Ing. Detekce a certifikace objektů v... 153
181 SGS20/171/OHK3/3T/13 161-1612034C000 P1801 FEL 13133 Čech Jan Ing. Ph.D. Challenging Matching and... 1101
182 SGS19/170/OHK3/3T/13 161-1611929C000 P2612 FEL 13133 Dlask Tomáš Ing. Ph.D. New Algorithms for Large-scale... 153
183 SGS20/172/OHK3/3T/13 161-1612035C000 P1801 FEL 13133 Jajcay Lucia Mgr. Mental state classification and... 153
184 SGS20/173/OHK3/3T/13 161-1612036C000 P1801 FEL 13133 Jiříček Stanislav Ing. Methods for a fusion of... 153
185 SGS19/111/OHK4/2T/13 161-1611922C000 P3921 FEL 13133 Němý Milan Ing. Ph.D. Měření atrofie bazálního... 108
186 SGS19/171/OHK3/3T/13 161-1611930C000 P1801 FEL 13133 Novák Daniel doc.... Získávání, zpracování a... 390
187 SGS20/127/OHK3/2T/13 161-1612023C000 P2612 FEL 13133 Otáhal Marek Ing. Výzkum Hirarchické temporální... 108
188 SGS19/173/OHK3/3T/13 161-1611932C000 P3902 FEL 13133 Pajdla Tomáš doc.... Semidefinitní programování v... 215
189 SGS19/169/OHK3/3T/13 161-1611928C000 P1801 FEL 13133 Rehák Bučková... The effective use of pattern... 153
190 SGS20/174/OHK3/3T/13 161-1612037C000 P2612 FEL 13133 Saska Martin doc.... Plánování pohybu skupiny... 1305
191 SGS20/128/OHK3/2T/13 161-1612024C000 P1801 FEL 13133 Vacek Patrik Ing. Algoritmy pro strojové vnímání a... 1152
192 SGS20/175/OHK3/3T/13 161-1612038C000 P2612 FEL 13134 Husák Miroslav prof.... Integrované a fonické obvody a... 500
193 SGS20/067/OHK3/1T/13 161-1612012C000 P2612 FEL 13134 Martinek Petr Ing. Rotační a více osý energy harvester 50
194 SGS20/176/OHK3/3T/13 161-1612039C000 P2612 FEL 13134 Voves Jan doc. RNDr.... Elektronické součástky na bázi... 545
195 SGS19/174/OHK3/3T/13 161-1611933C000 P2612 FEL 13135 Hušek Petr doc. Ing.... Modelování, identifikace a... 1500
196 SGS19/175/OHK3/3T/13 161-1611934C000 P2612 FEL 13135 Šebek Michael prof.... Pokročilé optimalizační metody... 1621
197 SGS19/110/OHK3/2T/13 161-1611921C000 P3902 FEL 13136 Ahmad Jana Ing. Efficient Vocabularies... 41
198 SGS20/177/OHK3/3T/13 161-1612040C000 P1801 FEL 13136 Bureš Miroslav doc.... Algoritmy a řešení pro... 165
199 SGS20/178/OHK3/3T/13 161-1612041C000 P1801 FEL 13136 Šír Gustav Ing. Ph.D. Strojové učení a bioinformatika 576
200 SGS19/176/OHK3/3T/13 161-1611935C000 P1801 FEL 13136 Vokřínek Jiří doc.... Rozhodování v rozsáhlých,... 1729
201 SGS20/179/OHK3/3T/13 161-1612042C000 P2612 FEL 13137 Krauz Lukáš Ing. Ph.D. Moderní optické zobrazovací... 361
202 SGS20/129/OHK3/2T/13 161-1612025C000 P2612 FEL 13137 Oravec Matej Ing. Určování polohy v obtížných... 192
203 SGS20/180/OHK3/3T/13 161-1612043C000 P2612 FEL 13137 Rund František Ing.... Zpracování zvukového signálu s... 210
204 SGS20/181/OHK3/3T/13 161-1612044C000 P2612 FEL 13137 Skořepa Jiří Ing. Pokročilé radiové techniky 120
205 SGS20/068/OHK3/1T/13 161-1612013C000 P2612 FEL 13137 Sýkora Jan prof.... Husté rádiové sítě s bezdrátovým... 199
206 SGS18/186/OHK3/3T/13 161-1611840C000 P2612 FEL 13137 Urban Martin Ing. Ph.D. Rentgenový teleskop Lobster-eye... 289
207 SGS20/069/OHK3/1T/13 161-1612014C000 P2612 FEL 13137 Vítek Stanislav doc.... Algoritmy zpracování obrazových... 135
208 SGS20/070/OHK3/1T/13 161-1612015C000 P2612 FEL 13138 Drábek Tomáš Ing. Ph.D. Nová metoda rozložení... 120
209 SGS20/182/OHK3/3T/13 161-1612045C000 P2612 FEL 13138 Dressler Michal Ing. Metody zvyšování citlivosti... 218
210 SGS20/071/OHK3/1T/13 161-1612016C000 P2612 FEL 13138 Drozd Stanislav Ing. Prostředky pro monitorování a... 165
211 SGS20/072/OHK3/1T/13 161-1612017C000 P2612 FEL 13138 Grim Václav Ing. MSc. Contactless Current Measurement 287
212 SGS20/130/OHK3/2T/13 161-1612026C000 P2612 FEL 13138 Krejčí Lukáš Ing. Metody pro predicki selhální pro... 127
213 SGS18/187/OHK3/3T/13 161-1611841C000 P2612 FEL 13138 Mirzaei Mehran Ing.... Nové magnetické senzory 218
214 SGS19/177/OHK3/3T/13 161-1611936C000 P2612 FEL 13138 Novotný David Ing. Vývoj a testování radiačně... 225
215 SGS19/113/OHK3/2T/13 161-1611924C000 P2612 FEL 13138 Šipoš Martin Ing. Ph.D. Využití alternativních senzorů a... 297
216 SGS20/073/OHK3/1T/13 161-1612018C000 P2612 FEL 13138 Tomlain Ján Ing. Ph.D. Rozšírenie diagnostického... 170
217 SGS19/178/OHK3/3T/13 161-1611937C000 P3902 FEL 13139 Slavík Pavel prof.... Modelování uživatele v prostředí... 338
218 SGS19/179/OHK3/3T/13 161-1611938C000 P1801 FEL 13139 Žára Jiří prof. Ing.... Výzkum moderních metod... 830
219 SGS20/183/OHK4/3T/14 161-1612004D000 P3913 FJFI 14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. Algebraické a kombinatorické... 750
220 SGS20/184/OHK4/3T/14 161-1612005D000 P3913 FJFI 14101 Fučík Radek doc.... Vývoj a aplikace pokročilých... 790
221 SGS18/188/OHK4/3T/14 161-1611803D000 P3913 FJFI 14101 Krbálek Milan prof.... Fyzikální a socio-fyzikální... 570
222 SGS18/189/OHK4/3T/14 161-1611804D000 P3913 FJFI 14101 Pošta Severin doc.... Aplikace analytických... 385
223 SGS19/180/OHK4/3T/14 161-1611904D000 P3913 FJFI 14102 Břeň David RNDr. Ph.D. Studium udržení plazmatu... 530
224 SGS19/181/OHK4/3T/14 161-1611905D000 P3913 FJFI 14102 Contreras Jesus... Study of basic properties of QCD... 590
225 SGS19/182/OHK4/3T/14 161-1611906D000 P3913 FJFI 14102 Čepila Jan doc. Ing.... Teorie a fenomenologie silných... 530
226 SGS20/074/OHK4/1T/14 161-1612001D000 P3913 FJFI 14102 Holub Lukáš Ing. Počítačové řízení experimentu 80
227 SGS19/183/OHK4/3T/14 161-1611907D000 P3913 FJFI 14102 Hrivnák Jiří doc.... Struktury a metody matematické... 602
228 SGS19/184/OHK4/3T/14 161-1611908D000 P3913 FJFI 14102 Chaloupka Petr RNDr.... Studium jádro-jaderných srážek... 660
229 SGS19/185/OHK4/3T/14 161-1611909D000 P3913 FJFI 14102 Myška Miroslav Ing.... Výzkum protonových srážek v... 560
230 SGS19/186/OHK4/3T/14 161-1611910D000 P3913 FJFI 14102 Novotný Jaroslav... Vlastnosti a aplikace... 560
231 SGS19/187/OHK4/3T/14 161-1611911D000 P3913 FJFI 14102 Pokorný Jan Ing. Neperturbativní přístup k řešení... 100
232 SGS19/188/OHK4/3T/14 161-1611912D000 P3913 FJFI 14111 Bryknar Zdeněk prof.... Příprava a vlastnosti nových... 255
233 SGS19/189/OHK4/3T/14 161-1611913D000 P3913 FJFI 14111 Kolenko Petr doc.... Metody studia a aplikace... 95
234 SGS19/190/OHK4/3T/14 161-1611914D000 P3913 FJFI 14111 Trojan Karel Ing. Ph.D. Vysoce strukturně organizované... 382
235 SGS19/191/OHK4/3T/14 161-1611915D000 P3913 FJFI 14112 Blažej Josef Ing. Ph.D. Základní a aplikovaný výzkum laserů 1525
236 SGS19/192/OHK4/3T/14 161-1611916D000 P3913 FJFI 14112 Richter Ivan prof.... Podpora studentského výzkumu... 1525
237 SGS18/190/OHK4/3T/14 161-1611805D000 P3913 FJFI 14114 Kovářík Ondřej Ing.... Procesy porušování moderních... 290
238 SGS18/191/OHK4/3T/14 161-1611806D000 P3913 FJFI 14114 Tesař Karel Ing. Ph.D. Využití hořčíku a jeho slitin... 281
239 SGS18/192/OHK4/3T/14 161-1611807D000 P3913 FJFI 14115 Fenclová Kateřina Mgr. Pokročilé techniky pro separaci... 435
240 SGS19/193/OHK4/3T/14 161-1611917D000 P3913 FJFI 14115 Kittnerová Jana Ing.... Migrační procesy v prostředí... 285
241 SGS20/185/OHK4/3T/14 161-1612006D000 P3913 FJFI 14115 Neužilová Barbora Ing. Nanokompozitní materiály pro... 350
242 SGS19/194/OHK4/3T/14 161-1611918D000 P3913 FJFI 14115 Ondrák Fialová... Příprava a hodnocení nanonosičů... 470
243 SGS18/193/OHK4/3T/14 161-1611808D000 P3913 FJFI 14116 Trojek Tomáš prof.... Metody měření a vyhodnocování... 1517
244 SGS18/194/OHK4/3T/14 161-1611809D000 P3913 FJFI 14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. Využití školního reaktoru VR-1... 325
245 SGS20/186/OHK4/3T/14 161-1612007D000 P3913 FJFI 14117 Nývlt Sebastian Ing. Optimalizace kinetických... 165
246 SGS20/131/OHK4/2T/14 161-1612002D000 P3913 FJFI 14117 Rungta Rahul Generation of axially dependent... 158
247 SGS19/114/OHK4/2T/14 161-1611903D000 P3913 FJFI 14117 Suk Pavel Ing. Příprava makroskopických dat pro... 100
248 SGS20/187/OHK4/3T/14 161-1612008D000 P3913 FJFI 14117 Vlček Daniel Ing. Termohydraulické charakteristiky... 148
249 SGS20/188/OHK4/3T/14 161-1612009D000 P3913 FJFI 14118 Flusser Martin Ing.... Mathematical Modeling of... 62
250 SGS20/189/OHK4/3T/14 161-1612010D000 P3913 FJFI 14118 Merunka Vojtěch doc.... Tvorba specifických softwarových... 92
251 SGS20/132/OHK4/2T/14 161-1612003D000 P3913 FJFI 14118 Salman Issam Ing.... Machine learning methods for... 61
252 SGS20/190/OHK4/3T/14 161-1612011D000 P3913 FJFI 14118 Tran Quang Van doc.... Modelování a simulace v... 277
253 SGS20/191/OHK4/3T/14 161-1612012D000 P3913 FJFI 14118 Virius Miroslav doc.... Pokročilé algoritmy v... 246
254 SGS18/195/OHK1/3T/15 161-1611811E000 P3501 FA 15113 Bukačová Jana Mgr. Drobná architektura ve veřejném... 141
255 SGS20/133/OHK1/2T/15 161-1612006E000 P3502 FA 15113 Kuric Alexander Ing.... Dokumentace, zhodnocení a... 115
256 SGS20/194/OHK1/3T/15 161-1612010E000 P3501 FA 15113 Směták Pavel Ing. arch. Veřejný interiér ve stavbách 70.... 119
257 SGS20/192/OHK1/3T/15 161-1612008E000 P3502 FA 15113 Tóthová Lucia Mgr. art. Architektura sedmdesátých a... 85
258 SGS19/195/OHK1/3T/15 161-1611910E000 P3501 FA 15113 Volovár Maroš Mgr. Výskum a dokumentácia tradičných... 110
259 SGS19/116/OHK1/2T/15 161-1611906E000 P3501 FA 15114 Cejpová Miroslava... Průzkum, dokumentace a vytvoření... 300
260 SGS20/076/OHK1/1T/15 161-1612002E000 P3501 FA 15116 Dzurilla Dalibor... Architektonická digitální skica... 97
261 SGS20/077/OHK1/1T/15 161-1612003E000 P3501 FA 15116 Fialka Sobková... Srovnání dat o mobilitě... 180
262 SGS19/117/OHK1/2T/15 161-1611907E000 P3501 FA 15116 Kotnour Karolína... Evolving Architecture -... 137
263 SGS20/078/OHK1/1T/15 161-1612004E000 P3501 FA 15118 Chudý Ondřej Ing.... Urbánní ekonomie sídlišť 267
264 SGS19/196/OHK1/3T/15 161-1611911E000 P3501 FA 15118 Markgraf... Architektura ve školní praxi 230
265 SGS19/118/OHK1/2T/15 161-1611908E000 P3501 FA 15118 Petrus Erik Ing.... Typologie townhousů a jejich... 43
266 SGS20/195/OHK1/3T/15 161-1612011E000 P3501 FA 15118 Šestáková Irena... Architektonické vzdělávání pedagogů 124
267 SGS19/119/OHK1/2T/15 161-1611909E000 P3501 FA 15119 Buryška Petr Ing. arch. Stavební kultura: rozměr a... 76
268 SGS20/196/OHK1/3T/15 161-1612012E000 P3501 FA 15119 Kopp Lukáš Ing. arch. Distribuce vybavenosti v... 147
269 SGS18/196/OHK1/3T/15 161-1611812E000 P3501 FA 15121 Řezáč Vít Ing. arch. Město krátkých vzdáleností -... 72
270 SGS19/198/OHK1/3T/15 161-1611913E000 P3502 FA 15122 Kolářová Dana RNDr. Geometrie nosné konstrukce... 75
271 SGS19/200/OHK1/3T/15 161-1611915E000 P3501 FA 15124 Rolínková Jaroslava... Praktické posouzení možností... 65
272 SGS18/197/OHK1/3T/15 161-1611813E000 P3502 FA 15124 Schulzová Kristýna... Metodika architektonického... 185
273 SGS18/198/OHK1/3T/15 161-1611814E000 P3502 FA 15124 Utěšená Monika Ing.... Možnosti zvyšování trvanlivosti... 176
274 SGS20/198/OHK1/3T/15 161-1612014E000 P3501 FA 15127 Hyblerová Alena Ing.... Architektonický prostor, umění,... 264
275 SGS19/201/OHK1/3T/15 161-1611916E000 P3502 FA 15127 Klanc Tomáš Ing. arch. SOUČASNÉ MALÉ A ÚSPORNÉ... 113
276 SGS18/199/OHK1/3T/15 161-1611815E000 P3502 FA 15127 Mrázová Michaela... Současné tendence výstavby v... 186
277 SGS20/079/OHK1/1T/15 161-1612005E000 P3501 FA 15129 Mika Jiří Ing. arch. Smršťující se města: změny v... 98
278 SGS20/134/OHK1/2T/15 161-1612007E000 P3501 FA 15129 Slováková Nikoleta... Město na koleji 79
279 SGS20/080/OHK2/1T/16 161-1612001F000 P3710 FD 16111 Jozová Šárka Ing. Ph.D. Predikce diskrétních dat pomocí... 150
280 SGS19/120/OHK2/2T/16 161-1611907F000 P3710 FD 16111 Kuklová Jana Ing. Ph.D. Analýza subjektivního hodnoceni... 131
281 SGS20/135/OHK2/2T/16 161-1612005F000 P3710 FD 16111 Matějček Jakub Ing. Parametry ovlivňující pěší... 177
282 SGS20/137/OHK2/2T/16 161-1612007F000 P3710 FD 16112 Kruntorád Jan Ing. Bc. Chování pěších v terminálech VHD... 185
283 SGS20/138/OHK2/2T/16 161-1612008F000 P3710 FD 16112 Purkart Pavel Ing.... Stanovení a optimální využití... 122
284 SGS20/139/OHK2/2T/16 161-1612009F000 P3710 FD 16112 Richter Petr Ing. Způsoby stanovení kritických... 248
285 SGS20/136/OHK2/2T/16 161-1612006F000 P3710 FD 16112 Richterová Nikol Ing. Identifikace nehodových lokalit... 176
286 SGS19/121/OHK2/2T/16 161-1611908F000 P3710 FD 16112 Zpěváčková Karolína... Role pěšího provozu v kontextu... 157
287 SGS20/140/OHK2/2T/16 161-1612010F000 P3710 FD 16117 Metelka Stanislav Ing. Sběr a analýza dat pro výzkum... 172
288 SGS19/122/OHK2/2T/16 161-1611909F000 P3710 FD 16117 Vávra Rudolf Ing. Zajištění báze dat o národní... 152
289 SGS20/141/OHK2/2T/16 161-1612011F000 P3710 FD 16118 Falta Jan Ing. Development of digital image... 145
290 SGS19/123/OHK2/2T/16 161-1611910F000 P3710 FD 16118 Jurko Michaela Ing. Optimalizace parametrů 3D tisku... 174
291 SGS20/142/OHK2/2T/16 161-1612012F000 P3710 FD 16118 Rada Václav Ing. Platform for advanced control... 198
292 SGS20/081/OHK2/1T/16 161-1612002F000 P3710 FD 16120 Mahmoud Zaid Ing. Ph.D. Experimental study of sound... 65
293 SGS20/082/OHK2/1T/16 161-1612003F000 P3710 FD 16120 Purkrábková Zuzana Ing. Výzkum vzniku alternativních... 136
294 SGS19/124/OHK2/2T/16 161-1611911F000 P3710 FD 16121 Hanáková Lenka Ing.... Studium vlivu únavy na výkonnost... 197
295 SGS19/131/OHK2/2T/16 161-1611918F000 P3710 FD 16121 Kalivodová Michaela... Hodnocení psychofyziologického... 153
296 SGS19/126/OHK2/2T/16 161-1611913F000 P3710 FD 16121 Kameníková Iveta... Odpovědi sekundárního radaru... 151
297 SGS20/083/OHK2/1T/16 161-1612004F000 P3710 FD 16121 Kušmírek Stanislav... Návrh metodiky a technického... 162
298 SGS19/129/OHK2/2T/16 161-1611916F000 P3710 FD 16121 Lán Sébastien Ing. Bc. Rozpoznávání a strojové učení... 191
299 SGS19/127/OHK2/2T/16 161-1611914F000 P3710 FD 16121 Lukeš Petr Ing. Využití ADS-B zpráv jako... 151
300 SGS20/143/OHK2/2T/16 161-1612013F000 P3710 FD 16121 Malich Tomáš Ing. Zařízení pro sběr a poskytování... 200
301 SGS19/130/OHK2/2T/16 161-1611917F000 P3710 FD 16121 Nosek Jakub Ing. Využití dat z nízkonákladových... 181
302 SGS19/133/OHK2/2T/16 161-1611920F000 P3710 FD 16121 Socha Vladimír doc.... Rozšířená realita jako forma... 153
303 SGS19/125/OHK2/2T/16 161-1611912F000 P3710 FD 16121 Štumbauer Oldřich Ing. Konceptuální model integrace... 142
304 SGS19/132/OHK2/2T/16 161-1611919F000 P3710 FD 16121 Topková Tereza Ing.... Alternativní metody navigace pro... 197
305 SGS20/199/OHK2/3T/16 161-1612014F000 P3710 FD 16122 Nováček Jakub Ing.... Katalog zádržných zařízení... 225
306 SGS18/200/OHK2/3T/16 161-1611815F000 P3710 FD 16123 Honzík Petr Ing. Ph.D. Senzory pro bezdrátové... 248
307 SGS20/200/OHK4/3T/17 161-1612014G000 P3921 FBMI 17101 Cibulka Jaroslav Ing. Vývoj a testovaní levného... 366
308 SGS20/084/OHK4/1T/17 161-1612001G000 P3913 FBMI 17101 Dubovská Lucie Ing. Výzkum akustických senzorů s... 139
309 SGS18/201/OHK4/3T/17 161-1611815G000 P3921 FBMI 17101 Kutílek Patrik doc.... Vývoj přenosných systémů a... 350
310 SGS18/202/OHK4/3T/17 161-1611816G000 P3921 FBMI 17101 Mrázková Lucie Ing. Metody molekulární biologie při... 113
311 SGS19/134/OHK4/2T/17 161-1611908G000 P3913 FBMI 17101 Písařík Petr doc.... Povrchové vlastnosti materiálů a... 175
312 SGS19/135/OHK4/2T/17 161-1611909G000 P3921 FBMI 17101 Pospíšilová Marie... Fluorescenční spektra zdravých a... 52
313 SGS20/085/OHK4/1T/17 161-1612002G000 P3921 FBMI 17101 Žáková Markéta Mgr.... Role eyetrackingu ve výzkumu... 217
314 SGS20/144/OHK5/2T/17 161-1612009G000 EKMAN FBMI 17110 Donin Gleb Ing. Ph.D. Konkurence a přístupy k... 138
315 SGS20/086/OHK5/1T/17 161-1612003G000 EKMAN FBMI 17110 Gajdoš Ondřej Ing.... Pokročilé metody modelování v... 128
316 SGS19/206/OHK5/3T/17 161-1611916G000 EKMAN FBMI 17110 Gorelova Marija Ing. Analýza možností institucionální... 97
317 SGS19/202/OHK4/3T/17 161-1611912G000 P3921 FBMI 17110 Kudrna Petr doc.... Zpracování a interpretace... 150
318 SGS18/203/OHK4/3T/17 161-1611817G000 P3921 FBMI 17110 Malena Lukáš Ing. Návrh a testování mikrovlnných... 45
319 SGS20/201/OHK4/3T/17 161-1612015G000 P3921 FBMI 17110 Matějková Jana Ing.... : Využití dynamických... 128
320 SGS19/203/OHK4/3T/17 161-1611913G000 P3921 FBMI 17110 Ort Václav Ing. Ph.D. Rozšíření možností využití... 214
321 SGS19/204/OHK4/3T/17 161-1611914G000 P3921 FBMI 17110 Pokorný Tomáš Ing.... Testování mikrovlnného... 67
322 SGS20/202/OHK4/3T/17 161-1612016G000 P3921 FBMI 17110 Roubík Karel prof.... Bezpečnost a efektivita umělé... 399
323 SGS19/205/OHK5/3T/17 161-1611915G000 EKMAN FBMI 17110 Selčan Miroslav Ing. Vytvoření webové aplikace pro... 49
324 SGS20/145/OHK4/2T/17 161-1612010G000 P3921 FBMI 17110 Souček Josef Ing. Charakterizace diamantoveho... 101
325 SGS20/146/OHK4/2T/17 161-1612011G000 P3921 FBMI 17110 Šebek Jakub Ing. Využití algoritmů umělé... 81
326 SGS19/136/OHK4/2T/17 161-1611910G000 P3921 FBMI 17110 Štrobl Jan Ing. Odstranění artefaktů z nových... 55
327 SGS20/087/OHK4/1T/17 161-1612004G000 P3921 FBMI 17110 Volf Petr Ing. Ph.D. Aplikace metod nelineárních... 62
328 SGS20/203/OHK4/3T/17 161-1612017G000 P3921 FBMI 17110 Vrba Jan prof.... Mikrovlnné systémy pro... 270
329 SGS20/088/OHK5/1T/17 161-1612005G000 EKMAN FBMI 17111 Böhm Pavel PhDr.... Bezpečnost a ochrana... 110
330 SGS20/204/OHK4/3T/17 161-1612018G000 P3921 FBMI 17111 Brečka Tibor Mgr.... Psychologické aspekty... 50
331 SGS20/090/OHK4/1T/17 161-1612007G000 P3921 FBMI 17111 Čermáková Denisa... Analýza zdravotních rizik při... 30
332 SGS20/089/OHK4/1T/17 161-1612006G000 P3921 FBMI 17111 Hamouzová Dita Mgr.... Realizace rehabilitační péče v... 104
333 SGS19/207/OHK4/3T/17 161-1611917G000 P3921 FBMI 17111 Janů Markéta Ing. Ochrana lůžkových zdravotnických... 80
334 SGS19/208/OHK4/3T/17 161-1611918G000 P3921 FBMI 17111 Kožený Petr Mgr. Posouzení hrozby expozice hasičů... 90
335 SGS20/147/OHK4/2T/17 161-1612012G000 P3921 FBMI 17111 Kratina Tomáš Ing. MBA Prostředky pro terénní detekci... 100
336 SGS20/205/OHK4/3T/17 161-1612019G000 P3913 FBMI 17111 Obitková Daniela... Účinnost vybraných vzduchových... 100
337 SGS20/148/OHK4/2T/17 161-1612013G000 P3921 FBMI 17111 Příhoda Aleš Ing. Mgr. Klinické hodnocení přínosů... 145
338 SGS19/137/OHK4/2T/17 161-1611911G000 P3913 FBMI 17111 Říha Roman Ing. Ph.D. Motivace a partnerské vztahy... 100
339 SGS20/091/OHK4/1T/17 161-1612008G000 P3921 FBMI 17112 Hubená Tereza Ing. Využití dat z funkční magnetické... 158
340 SGS20/206/OHK4/3T/17 161-1612020G000 P3921 FBMI 17120 Burda Tomáš Ing. Výzkum a vývoj vizuálně haptické... 163
341 SGS20/207/OHK4/3T/17 161-1612021G000 P3921 FBMI 17120 Šedivcová Milada... Výzkum a vývoj technologie pro... 200
342 SGS20/208/OHK3/3T/18 161-1612001H000 P1801 FIT 18101 Valla Tomáš doc.... Teoretická informatika,... 770
343 SGS20/209/OHK3/3T/18 161-1612002H000 P1801 FIT 18102 Valenta Michal Ing.... Pokročilý výzkum v softwarovém... 562
344 SGS20/210/OHK3/3T/18 161-1612003H000 P1801 FIT 18103 Čejka Tomáš doc.... Monitorování provozu... 343
345 SGS20/211/OHK3/3T/18 161-1612004H000 P1801 FIT 18103 Kubátová Hana prof.... Návrh, programování a verifikace... 746
346 SGS20/212/OHK3/3T/18 161-1612005H000 P1801 FIT 18104 Šimeček Ivan doc.... Návrh efektivních paralelních... 395
347 SGS20/213/OHK3/3T/18 161-1612006H000 P1801 FIT 18105 Surynek Pavel prof.... Moderní algoritmy a techniky... 455
348 SGS19/138/OHK1/2T/31 161-1611901J000 P3607 31250 Kněž Petr Ing. Ph.D. Prefabrikované lávky z UHPFRC 460
349 SGS20/149/OHK1/2T/31 161-1612001J000 P3607 31250 Melter Oto Ing. arch. 3D tisk UHPFRC 480
350 SGS19/139/OHK1/2T/31 161-1611902J000 P3607 31260 Kryštov Martin Ing. Využití UHPC pro rekonstrukce a... 500
351 SGS19/140/OHK5/2T/32 161-1611901K000 P7108 MÚVS 32116 Savický Nikolaj... Dějiny československého... 55
352 SGS20/092/OHK3/1T/37 161-1612001Z000 P1801 CIIRC 37220 Šedivý Jan Ing. CSc. Ontology Based Conversational... 555
353 SGS18/205/OHK3/3T/37 161-1611803Z000 P3902 CIIRC 37240 Hlaváč Václav prof.... Metody strojového učení a... 312
354 SGS18/206/OHK3/3T/37 161-1611804Z000 P1801 CIIRC 37240 Kulich Miroslav... Navigacie, vnímáni a plánování... 331
355 SGS20/214/OHK3/3T/37 161-1612002Z000 P2612 CIIRC 37260 Macaš Martin Ing. Ph.D. Aktivní učení modelů časových řad 284
356 SGS20/215/OHK3/3T/37 161-1612003Z000 P1801 CIIRC 37290 Urban Josef Mgr. Ph.D. Machine learning for... 105