Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam udělených grantů

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Číslo grantu Číslo FIS Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název Finance
1 SGS18/001/OHK1/1T/11 161-1611801A101 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Transportní procesy v... 250
2 SGS18/002/OHK1/1T/11 161-1611802A101 P3607 FSv 11101 Chleboun Jan doc.... Modelování spřažené úlohy... 95
3 SGS18/003/OHK1/1T/11 161-1611803A101 P3607 FSv 11101 Kholmetska... Numerické modelování... 45
4 SGS17/116/OHK1/2T/11 161-1611770A101 P3607 FSv 11101 Kučera Petr doc.... Robustnost řešení... 200
5 SGS18/004/OHK1/1T/11 161-1611804A101 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Robustní metody v geostatistice 106
6 SGS18/005/OHK1/1T/11 161-1611805A101 P3607 FSv 11101 Pultarová Ivana doc.... Předpodmínění numerických metod... 215
7 SGS18/006/OHK1/1T/11 161-1611806A101 P3607 FSv 11101 Straková Lenka Mgr. Nelineární systémy... 80
8 SGS16/197/OHK1/3T/11 161-1611684A102 P3607 FSv 11102 Semerák Petr doc.... Optimalizace materiálů pro... 1006
9 SGS18/105/OHK1/2T/11 161-1611858A102 P3607 FSv 11102 Šmejkal Filip Ing.... Metody bezkontaktního měření a... 630
10 SGS17/165/OHK1/3T/11 161-1611783A122 P3607 FSv 11122 Bruzl Michal Ing. Modelování průmyslového... 280
11 SGS18/007/OHK1/1T/11 161-1611807A122 P3502 FSv 11122 Čermák Jan Ing. Aplikace metodiky BIM v oblasti... 60
12 SGS18/008/OHK1/1T/11 161-1611808A122 P3607 FSv 11122 Konvalinka Adam Ing.... Analýza vlastností ACB při... 77
13 SGS18/009/OHK1/1T/11 161-1611809A122 P3607 FSv 11122 Kovářík Michal Ing.... Návrh a ověření klíčových částí... 140
14 SGS16/198/OHK1/3T/11 161-1611685A122 P3607 FSv 11122 Šulc Rostislav Ing.... Ternární pojiva na bázi... 430
15 SGS16/199/OHK1/3T/11 161-1611686A123 P3607 FSv 11123 Vejmelková Eva prof.... Vícesložkové pojivové systémy v... 1787
16 SGS17/166/OHK1/3T/11 161-1611784A123 P3607 FSv 11123 Záleská Martina Ing.... Aplikace vybraných druhotných... 944
17 SGS18/109/OHK1/2T/11 161-1611862A124 P3607 FSv 11124 Bramborová Michalová... Rehabilitace odvodňovacích a... 99
18 SGS18/106/OHK1/2T/11 161-1611859A124 P3607 FSv 11124 Diviš Jakub Ing. Ph.D. Využití stávajících... 137
19 SGS18/108/OHK1/2T/11 161-1611861A124 P3607 FSv 11124 Ingrišová Lenka Ing.... Environmentální aspekty... 314
20 SGS18/107/OHK1/2T/11 161-1611860A124 P3607 FSv 11124 Najmanová Hana Ing.... Využití pokročilých modelů... 147
21 SGS17/118/OHK1/2T/11 161-1611772A124 P3607 FSv 11124 Rácová Zuzana Ing.... Fyzikální souvislosti výskytu... 385
22 SGS18/110/OHK1/2T/11 161-1611863A124 P3607 FSv 11124 Řepka Jakub Ing. Ph.D. Subtilní profilované... 305
23 SGS18/166/OHK1/3T/11 161-1611877A124 P3607 FSv 11124 Sokolová Marie Ing. Životnost omítkovin na minerální... 155
24 SGS17/117/OHK1/2T/11 161-1611771A124 P3607 FSv 11124 Žáková Hana Ing. Ph.D. Experimentální ověření... 158
25 SGS17/120/OHK1/2T/11 161-1611774A125 P3607 FSv 11125 Dobiášová Lucie Ing.... Interakce mezi člověkem a... 69
26 SGS18/011/OHK1/1T/11 161-1611811A125 P3607 FSv 11125 Horák Ondřej Ing. Vliv provozu na energetickou... 70
27 SGS18/010/OHK1/1T/11 161-1611810A125 P3607 FSv 11125 Kabele Karel prof.... Stanovení nejvhodnějšího... 50
28 SGS18/012/OHK1/1T/11 161-1611812A125 P3607 FSv 11125 Linhartová Vladimíra... Tepelný tok souvrstvím... 50
29 SGS18/013/OHK1/1T/11 161-1611813A125 P3607 FSv 11125 Lysczas Michala Ing.... Adaptivní větrání pro úpravu... 70
30 SGS18/014/OHK1/1T/11 161-1611814A125 P3607 FSv 11125 Mazanec Vojtěch Ing.... Vliv osobního větrání na... 70
31 SGS18/015/OHK1/1T/11 161-1611815A125 P3502 FSv 11125 Spurný Jakub Ing. Ph.D. Optimalizace návrhu otopných... 70
32 SGS18/016/OHK1/1T/11 161-1611816A125 P3502 FSv 11125 Šenfeld Kateřina Ing. Speciální podmínky vnitřního... 50
33 SGS17/121/OHK1/2T/11 161-1611775A126 P3607 FSv 11126 Bouška Robert Ing.... Vyhodnocení efektivity aplikací... 540
34 SGS18/017/OHK1/1T/11 161-1611817A126 P3607 FSv 11126 Konášová Šárka Ing.... Význam zelených střech při... 96
35 SGS18/018/OHK1/1T/11 161-1611818A126 P3607 FSv 11126 Kosina Matouš Ing. Specifikace požadavků na TZB v... 190
36 SGS17/167/OHK1/3T/11 161-1611785A126 P3607 FSv 11126 Pojar Jan Ing. Ph.D. Ekonomika energetiky budov 250
37 SGS18/019/OHK1/1T/11 161-1611819A126 P3607 FSv 11126 Rohlena Michal Ing.... Finanční model energeticky... 150
38 SGS18/020/OHK1/1T/11 161-1611820A126 P3607 FSv 11126 Strnad Michal Ing.... Optimalizace požárně... 200
39 SGS18/021/OHK1/1T/11 161-1611821A126 P3607 FSv 11126 Stuchlík Jakub Ing. Analýza příčin prodražování... 150
40 SGS18/022/OHK1/1T/11 161-1611822A126 P3607 FSv 11126 Tomek Radan Ing.... Potenciál prefabrikace v české... 210
41 SGS18/023/OHK1/1T/11 161-1611823A126 P3607 FSv 11126 Vitásek Stanislav... Nové přístupy v oceňování... 235
42 SGS18/167/OHK1/3T/11 161-1611878A127 P3501 FSv 11127 Hendrych Jan ASLA,... Strukturální vegetační prvky... 185
43 SGS18/111/OHK1/2T/11 161-1611864A127 P3501 FSv 11127 Kugl Jiří Ing. arch.... Vývoj a potenciál veřejných... 182
44 SGS17/122/OHK1/2T/11 161-1611776A128 P3607 FSv 11128 Hotový Martin Ing.... Dynamické modely změn v... 238
45 SGS18/112/OHK1/2T/11 161-1611865A128 P3607 FSv 11128 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. Optimalizace a automatizace... 197
46 SGS16/200/OHK1/3T/11 161-1611687A128 P3607 FSv 11128 Myslín Josef Ing. Ph.D. Procesní modelování a zpracování... 160
47 SGS18/024/OHK1/1T/11 161-1611824A129 P3502 FSv 11129 Bohatý Adam Ing.... EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT EDUKACE O... 45
48 SGS18/113/OHK1/2T/11 161-1611866A129 P3501 FSv 11129 Boříková Hana Ing.... FENOMÉN VODY V KONTEXTU... 45
49 SGS18/025/OHK1/1T/11 161-1611825A129 P3502 FSv 11129 Brankov Nikolay Ing.... Sbory a další stavby Církve... 68
50 SGS18/027/OHK1/1T/11 161-1611827A129 P3502 FSv 11129 Čivrná Tereza Ing.... Konverze historických objektů... 53
51 SGS18/028/OHK1/1T/11 161-1611828A129 P3501 FSv 11129 Dvořák Vojtěch Ing.... Rekonstrukce podoby Karlova... 45
52 SGS18/029/OHK1/1T/11 161-1611829A129 P3502 FSv 11129 Dvořáková Iva Ing.... Vývoj architektonických výstav v... 45
53 SGS18/030/OHK1/1T/11 161-1611830A129 P3502 FSv 11129 Eckschlager Tomáš... Analyza kompozice průčelí... 45
54 SGS18/031/OHK1/1T/11 161-1611831A129 P3502 FSv 11129 Fetisov Oleg Ph.D.,... Mediální platforma vědeckého... 47
55 SGS18/035/OHK1/1T/11 161-1611835A129 P3502 FSv 11129 Horká Lenka Ing. arch. Drážní stavby České západní... 45
56 SGS18/032/OHK1/1T/11 161-1611832A129 P3501 FSv 11129 Popelová Lenka doc.... Zmapování výtvarnýchděl budovy... 53
57 SGS18/026/OHK1/1T/11 161-1611826A129 P3502 FSv 11129 Sapíková Edita Ing.... Analýza současného stavu... 45
58 SGS18/033/OHK1/1T/11 161-1611833A129 P3502 FSv 11129 Stark Martin Ing. arch. Případová studie rekonstrukce... 53
59 SGS18/034/OHK1/1T/11 161-1611834A129 P3502 FSv 11129 Vaněk Aleš Ing.... Rozvoj experimentálnícho... 45
60 SGS18/036/OHK1/1T/11 161-1611836A132 P3607 FSv 11132 Doškář Martin Ing.... Modelování heterogenních... 988
61 SGS17/168/OHK1/3T/11 161-1611786A132 P3607 FSv 11132 Jíra Aleš doc. Ing.... Struktury biologických materiálů... 771
62 SGS18/114/OHK1/2T/11 161-1611867A132 P3607 FSv 11132 Němeček Jiří prof.... Mikrostrukturální popis a... 383
63 SGS16/201/OHK1/3T/11 161-1611688A132 P3607 FSv 11132 Padevět Pavel doc.... Pokročile od návrhu materiálu ke... 933
64 SGS18/037/OHK1/1T/11 161-1611837A132 P3607 FSv 11132 Rypl Daniel prof.... Vývoj a aplikace pokročilých... 1208
65 SGS18/038/OHK1/1T/11 161-1611838A133 P3607 FSv 11133 Benýšek Martin Ing.... Softwarová podpora pro analýzu... 343
66 SGS17/123/OHK1/2T/11 161-1611777A133 P3607 FSv 11133 Broukalová Iva doc.... Trvanlivost betonových kompozitů... 338
67 SGS18/039/OHK1/1T/11 161-1611839A133 P3607 FSv 11133 Kopálová Michaela Ing. Analýza předpjatého stěnového... 331
68 SGS18/040/OHK1/1T/11 161-1611840A133 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc.... Navrhování a hodnocení... 198
69 SGS18/041/OHK1/1T/11 161-1611841A133 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Vývoj nových metod pro výzkum... 419
70 SGS18/115/OHK1/2T/11 161-1611868A133 P3607 FSv 11133 Vašková Jitka doc.... Beton a vláknobeton specifických... 326
71 SGS18/042/OHK1/1T/11 161-1611842A133 P3607 FSv 11133 Zíma Jakub Ing. Studium vlastností cementových... 318
72 SGS17/124/OHK1/2T/11 161-1611778A134 P3607 FSv 11134 Červenka Petr Ing.... Styčníky ocelobetonových konstrukcí 104
73 SGS18/168/OHK1/3T/11 161-1611879A134 P3607 FSv 11134 Fíla Jiří Ing. Ph.D. Nosné konstrukční prvky ze skla... 176
74 SGS17/125/OHK1/2T/11 161-1611779A134 P3607 FSv 11134 Gregorová Anna Ing.... Navrhování dřevobetonových... 71
75 SGS16/202/OHK1/3T/11 161-1611689A134 P3607 FSv 11134 Hataj Martin Ing. Ph.D. Nedestruktivní testování... 94
76 SGS17/169/OHK1/3T/11 161-1611787A134 P3607 FSv 11134 Jandera Michal prof.... Štíhlé nosníky z korozivzdorných... 100
77 SGS18/116/OHK1/2T/11 161-1611869A134 P3607 FSv 11134 Kašpárek Jiří Ing.... Pravděpodobnostní metodika... 100
78 SGS18/117/OHK1/2T/11 161-1611870A134 P3607 FSv 11134 Kožich Matyáš Ing. Svařované styčníky uzavřených... 296
79 SGS18/118/OHK1/2T/11 161-1611871A134 P3607 FSv 11134 Kubiš Petr Ing. Numerická analýza svařování... 52
80 SGS18/170/OHK1/3T/11 161-1611881A134 P3607 FSv 11134 Lišková Nikola Ing. Plášťové systémy ocelových... 104
81 SGS17/126/OHK1/2T/11 161-1611780A134 P3607 FSv 11134 Macho Martin Ing. Ph.D. Změny v únavovém chování korozí... 157
82 SGS18/043/OHK1/1T/11 161-1611843A134 P3607 FSv 11134 Píchal Radek Ing. Ph.D. Stabilita tlačených... 38
83 SGS17/127/OHK1/2T/11 161-1611781A134 P3607 FSv 11134 Tkalenko Illia MSc.... Ohybová tuhost ocelobetonových... 104
84 SGS17/170/OHK1/3T/11 161-1611788A134 P3607 FSv 11134 Velebil Lukáš Ing.... Navrhování CLT za běžné teploty... 80
85 SGS18/119/OHK1/2T/11 161-1611872A134 P3607 FSv 11134 Werunský Martin Ing. Styčníky vybraných ocelových... 104
86 SGS18/169/OHK1/3T/11 161-1611880A134 P3607 FSv 11134 Zikmundová Markéta Ing. Vizkoelastické materiály pro... 117
87 SGS16/203/OHK1/3T/11 161-1611690A134 P3607 FSv 11134 Židlický Břetislav... Obecná metoda pro prutové... 100
88 SGS17/128/OHK1/2T/11 161-1611782A134 P3607 FSv 11134 Žitný Jan Ing. Ph.D. Pravděpodobnostní metody... 75
89 SGS18/044/OHK1/1T/11 161-1611844A135 P3607 FSv 11135 Čápová Kristýna Ing. Aplikace komplexního přístupu ke... 218
90 SGS18/045/OHK1/1T/11 161-1611845A135 P3607 FSv 11135 Černá Vydrová Linda... Inovativní řešení soudobých... 160
91 SGS18/046/OHK1/1T/11 161-1611846A135 P3607 FSv 11135 Peterková Marie Ing. Analýza souboru 3D numerických... 116
92 SGS18/047/OHK1/1T/11 161-1611847A136 P3607 FSv 11136 Fazekas Karel Ing.... BIM - implementace do stavební... 294
93 SGS18/048/OHK1/1T/11 161-1611848A136 P3607 FSv 11136 Valentová Tereza... Vliv stárnutí na stabilitu... 180
94 SGS18/049/OHK1/1T/11 161-1611849A137 P3607 FSv 11137 Bret Ondřej Ing. Metodická příručka pro rozdělení... 49
95 SGS18/050/OHK1/1T/11 161-1611850A137 P3607 FSv 11137 Lojda Vít Ing. Ph.D. Experimentální analýza... 44
96 SGS18/051/OHK1/1T/11 161-1611851A137 P3607 FSv 11137 Petýrek Michal Ing. Ověření možnosti měření... 34
97 SGS18/171/OHK1/3T/11 161-1611882A141 P3607 FSv 11141 Dohnal Michal doc.... Kvantitativní výzkum... 210
98 SGS17/171/OHK1/3T/11 161-1611789A141 P3607 FSv 11141 Havlík Aleš doc.... Hydraulická funkce propustků a... 94
99 SGS18/052/OHK1/1T/11 161-1611852A141 P3607 FSv 11141 Kesely Mikoláš Ing.... Modelování proudění komplexních... 130
100 SGS18/120/OHK1/2T/11 161-1611873A141 P3607 FSv 11141 Křeček Josef doc.... Bioindikace změn vodního režimu... 168
101 SGS18/053/OHK1/1T/11 161-1611853A141 P3607 FSv 11141 Pastorek Jaroslav... Snížení nejistot v... 110
102 SGS18/121/OHK1/2T/11 161-1611874A142 P3607 FSv 11142 Dally Tomáš Ing. Ph.D. Výzkum metod tlumení kinetické... 140
103 SGS18/054/OHK1/1T/11 161-1611854A142 P3607 FSv 11142 Králík Martin Ing.... Kombinovaný výzkum proudění vody... 195
104 SGS18/172/OHK1/3T/11 161-1611883A142 P3607 FSv 11142 Nowak Petr Dr. Ing. Aplikace matematického a... 131
105 SGS17/172/OHK1/3T/11 161-1611790A142 P3607 FSv 11142 Toman Michal doc.... EMZS - Experimentální moduly... 113
106 SGS17/173/OHK1/3T/11 161-1611791A143 P3607 FSv 11143 Laburda Tomáš Ing.... Experimentální výzkum erozních a... 495
107 SGS18/122/OHK1/2T/11 161-1611875A143 P3607 FSv 11143 Princ Tomáš Ing. Ph.D. Výzkum proudění vody a vzduchu a... 319
108 SGS16/204/OHK1/3T/11 161-1611691A144 P3607 FSv 11144 Čiháková Iva doc.... Extrémní situace ve vodním... 98
109 SGS17/174/OHK1/3T/11 161-1611792A144 P3607 FSv 11144 Harašta Luboš Ing. Kalibrační proces prvků... 57
110 SGS16/205/OHK1/3T/11 161-1611692A144 P3607 FSv 11144 Švanda Ondřej Ing.... Chytré řešení čistíren odpadních... 91
111 SGS18/055/OHK1/1T/11 161-1611855A154 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc.... Optimalizace získávání a... 522
112 SGS18/056/OHK1/1T/11 161-1611856A155 P3646 FSv 11155 Tobiáš Pavel Ing. Ph.D. Analýzy v geomatice: Zpracování... 932
113 SGS18/123/OHK1/2T/11 161-1611876A155 P3646 FSv 11155 Vyskočil Zdeněk Ing.... Vytvoření a testování low-cost... 49
114 SGS18/057/OHK1/1T/11 161-1611857A210 P3607 FSv 11210 Říhová Zdeňka Ing. Zkoumání vlivu strukturálních... 310
115 SGS16/206/OHK2/3T/12 161-1611614B001 P2301 FS 12101 Keslerová Radka Mgr.... Numerické řešení proudění... 1323
116 SGS18/058/OHK2/1T/12 161-1611801B001 P2301 FS 12102 Doubek Martin Ing.... Experimentální zařízení pro... 337
117 SGS18/173/OHK2/3T/12 161-1611814B001 P2301 FS 12102 Vlčák Petr doc. Ing.... Nanokompozity na bázi titanu... 367
118 SGS16/207/OHK2/3T/12 161-1611615B001 P2301 FS 12105 Daniel Matej prof.... Biomechanika člověka - od buněk... 1576
119 SGS18/174/OHK2/3T/12 161-1611815B001 P2301 FS 12105 Kuželka Jiří Ing. Ph.D. Výzkum modelů degradace kovových... 300
120 SGS18/175/OHK2/3T/12 161-1611816B001 P2301 FS 12105 Padovec Zdeněk Ing.... Analýza deformací kompozitních... 276
121 SGS17/175/OHK2/3T/12 161-1611714B001 P2301 FS 12105 Papuga Jan Ing. Ph.D. Nové zhodnocení základů... 260
122 SGS16/208/OHK2/3T/12 161-1611616B001 P2301 FS 12105 Šika Zbyněk prof.... Mechatronika a adaptronika 2016 574
123 SGS16/209/OHK2/3T/12 161-1611617B001 P2301 FS 12105 Valášek Michael... Modelování, řízení a navrhování... 734
124 SGS16/210/OHK2/3T/12 161-1611618B001 P2301 FS 12110 Hofreiter Milan... Vývoj algoritmů pro... 100
125 SGS18/176/OHK2/3T/12 161-1611817B001 P2301 FS 12110 Novák Martin doc.... Vysokorychlostní elektrické... 326
126 SGS18/177/OHK2/3T/12 161-1611818B001 P2301 FS 12110 Oswald Cyril Ing. Ph.D. Inteligentní algoritmy pro... 270
127 SGS17/176/OHK2/3T/12 161-1611715B001 P2301 FS 12110 Vyhlídal Tomáš prof.... Algoritmy a přístroje pro... 857
128 SGS18/124/OHK2/2T/12 161-1611807B001 P2301 FS 12112 Hyhlík Tomáš doc.... Kombinované případy přestupu... 459
129 SGS18/059/OHK2/1T/12 161-1611802B001 P2301 FS 12112 Nováková Ludmila... Mikro aplikace v PIV měření 500
130 SGS18/125/OHK2/2T/12 161-1611808B001 P2301 FS 12112 Suchý Jakub Ing. Ph.D. Ověření vhodnosti... 490
131 SGS18/126/OHK2/2T/12 161-1611809B001 P2301 FS 12113 Hoidekr Jan Ing. Ph.D. Kontinualizace třídícího procesu... 225
132 SGS18/127/OHK2/2T/12 161-1611810B001 P2301 FS 12113 Chmelař Jakub Ing.... Snímání mazací vrstvy valivých... 274
133 SGS18/178/OHK2/3T/12 161-1611819B001 P2301 FS 12115 Bartoš Ondřej Ing.... Výzkum optických měřících metod... 314
134 SGS18/128/OHK2/2T/12 161-1611811B001 P2301 FS 12115 Novotný Václav Ing.... Modifikace a rozšíření... 180
135 SGS16/211/OHK2/3T/12 161-1611619B001 P2301 FS 12115 Vodička Matěj Ing.... Snižování emisí NOx při oxyfuel... 225
136 SGS16/212/OHK2/3T/12 161-1611620B001 P2301 FS 12116 Zmrhal Vladimír doc.... Modelování, řízení a navrhování... 925
137 SGS18/129/OHK2/2T/12 161-1611812B001 P2301 FS 12118 Solnař Stanislav... Vicefázové reaktory pro moderní... 1048
138 SGS18/130/OHK2/2T/12 161-1611813B001 P2301 FS 12120 Dybala Vojtěch Ing.... Analýza elektrických a... 372
139 SGS16/213/OHK2/3T/12 161-1611621B001 P2301 FS 12120 Toman Rastislav Ing. Redukce spotřeby energie a emisí... 606
140 SGS16/214/OHK2/3T/12 161-1611622B001 P2301 FS 12120 Zavadil Filip Ing. Vývoj adaptivních kompozitních... 461
141 SGS18/060/OHK2/1T/12 161-1611803B001 P2301 FS 12122 Barák Karel Ing. Tlumení kompozitních konstrukcí 307
142 SGS18/061/OHK2/1T/12 161-1611804B001 P2301 FS 12122 Kostroun Tomáš Ing. Defektokopie pomocí ultrazvukem... 307
143 SGS18/062/OHK2/1T/12 161-1611805B001 P2301 FS 12122 Kučera Jaromír Ing. Měření vlivu DBD plazmových... 307
144 SGS18/063/OHK2/1T/12 161-1611806B001 P2301 FS 12122 Žižkovský Nikola Ing. Metoda zjišťování... 306
145 SGS16/215/OHK2/3T/12 161-1611623B001 P2301 FS 12132 Junek Michal Ing. Ph.D. Výzkum vlastností materiálů... 190
146 SGS16/216/OHK2/3T/12 161-1611624B001 P2301 FS 12132 Krčil Jan Ing. Ph.D. Možnosti oxidických úprav pro... 177
147 SGS17/177/OHK2/3T/12 161-1611716B001 P2301 FS 12132 Mára Vladimír Ing.... Degradační procesy vláknových... 130
148 SGS16/217/OHK2/3T/12 161-1611625B001 P2301 FS 12133 Kudláček Jan Ing. Ph.D. Udržitelný výzkum a vývoj v... 1001
149 SGS16/218/OHK2/3T/12 161-1611626B001 P2301 FS 12134 Pitrmuc Zdeněk Ing.... Vývoj technologie výroby... 250
150 SGS16/219/OHK2/3T/12 161-1611627B001 P2301 FS 12135 Andrlík Vladimír... Inovace, výzkum a experimentální... 991
151 SGS16/220/OHK2/3T/12 161-1611628B001 P2301 FS 12135 Houša Jaromír prof.... Zdokonalování modelů a postupů... 1200
152 SGS17/129/OHK2/2T/12 161-1611713B001 P2301 FS 12138 Kyncl Martin Ing. Ph.D. Oceňování know-how ve... 110
153 SGS17/178/OHK2/3T/12 161-1611717B001 P2301 FS 12138 Lhota Jan Ing. Ph.D. Moderní nástroje řízení nákladů 140
154 SGS18/131/OHK3/2T/13 161-1611819C000 P2612 FEL 13101 Hroch Michal Mgr. Ph.D. Ortostruktury a jejich... 318
155 SGS18/064/OHK4/1T/13 161-1611801C000 P3913 FEL 13101 Novotný Matěj Mgr.... Geometrie Banachových prostorů 324
156 SGS18/065/OHK4/1T/13 161-1611802C000 P3913 FEL 13101 Volchenkova Irina Mgr. Statistická analýza odlehlých... 271
157 SGS18/179/OHK4/3T/13 161-1611833C000 P3913 FEL 13102 Fait Jan Ing. Ph.D. Experimentální a teoretický... 475
158 SGS17/130/OHK3/2T/13 161-1611721C000 P2612 FEL 13102 Hruška Viktor RNDr.... Modely generování zvuku... 125
159 SGS16/221/OHK3/3T/13 161-1611648C000 P2612 FEL 13102 Jiříček Ondřej prof.... Metody měření, modelování a... 125
160 SGS18/066/OHK3/1T/13 161-1611803C000 P2612 FEL 13102 Koller Jan Ing. Ph.D. Aktivní systém řízení... 45
161 SGS16/223/OHK3/3T/13 161-1611650C000 P2612 FEL 13102 Řezáč Karel Ing. Ph.D. Elektrické výboje:... 612
162 SGS18/180/OHK3/3T/13 161-1611834C000 P2612 FEL 13113 Dušek Karel prof.... Spolehlivost pájených spojů 245
163 SGS18/067/OHK3/1T/13 161-1611804C000 P2612 FEL 13113 Horynová Eva Ing. Vytváření tenkovrstvých vodivých... 130
164 SGS18/068/OHK3/1T/13 161-1611805C000 P2612 FEL 13113 Hrzina Pavel Ing. Ph.D. Automatizovaná laboratoř měření... 75
165 SGS18/069/OHK3/1T/13 161-1611806C000 P2612 FEL 13113 Pambo Arao Minamau Ing. Simulace návrhu a provozu... 100
166 SGS18/070/OHK3/1T/13 161-1611807C000 P2612 FEL 13113 Petrášek Jan Ing. Studium plazmově nanášených... 100
167 SGS18/071/OHK3/1T/13 161-1611808C000 P2612 FEL 13113 Reichl Tomáš Ing. Aplikace moderních... 130
168 SGS16/224/OHK3/3T/13 161-1611651C000 P2612 FEL 13113 Šaršounová Zuzana Ing. Nedestruktivní metody predikce... 100
169 SGS18/072/OHK3/1T/13 161-1611809C000 P2612 FEL 13113 Veselý Petr Ing. Ph.D. Studium vlastností objektů... 183
170 SGS18/073/OHK3/1T/13 161-1611810C000 P2612 FEL 13113 Žák Jan Ing. Ph.D. Měření efektivní odrazné plochy... 45
171 SGS18/132/OHK3/2T/13 161-1611820C000 P2612 FEL 13114 Karlovský Pavel Ing.... Optimalizace vlastností pohonu s... 142
172 SGS18/074/OHK3/1T/13 161-1611811C000 P2612 FEL 13114 Košík Michal Ing. Ph.D. Vývoj nových metod řízení... 145
173 SGS18/075/OHK3/1T/13 161-1611812C000 P2612 FEL 13114 Košťál Tomáš Ing. Ph.D. Realizace online identifikace... 155
174 SGS17/180/OHK3/3T/13 161-1611730C000 P2612 FEL 13114 Skarolek Pavel Ing.... Měnič na bázi SiC a GaN pro... 140
175 SGS17/181/OHK3/3T/13 161-1611731C000 P2612 FEL 13115 Müller Zdeněk doc.... Analýza přenosových a... 402
176 SGS18/133/OHK3/2T/13 161-1611821C000 P2612 FEL 13115 Procházka Radek doc.... Kombinované vysokonapěťové... 205
177 SGS18/134/OHK5/2T/13 161-1611822C000 EKMAN FEL 13116 Dvořáček Lukáš Ing.... Centrální energetické uložiště... 140
178 SGS17/131/OHK5/2T/13 161-1611722C000 EKMAN FEL 13116 Efmertová Marcela... Technické profese: inženýři a... 35
179 SGS17/132/OHK5/2T/13 161-1611723C000 EKMAN FEL 13116 Holasová Adéla Ing. Vliv začlěňování obnovitelných... 104
180 SGS18/136/OHK5/2T/13 161-1611824C000 EKMAN FEL 13116 Horák Martin Ing. Predikce spotřeby domácnosti na... 140
181 SGS18/076/OHK5/1T/13 161-1611813C000 EKMAN FEL 13116 Mikeš Jan doc. Ing.... Komplementární materiály pro... 110
182 SGS16/226/OHK3/3T/13 161-1611653C000 P2612 FEL 13117 Macháč Jan prof.... Výzkum vysokofrekvenčních... 1175
183 SGS17/182/OHK3/3T/13 161-1611732C000 P2612 FEL 13117 Zvánovec Stanislav... Vývoj optických senzorů a... 1396
184 SGS18/137/OHK3/2T/13 161-1611825C000 P2612 FEL 13131 Čmejla Roman prof.... Analýza a zpracování... 690
185 SGS17/183/OHK3/3T/13 161-1611733C000 P2612 FEL 13131 Pollák Petr doc.... Speciální aplikace zpracování... 426
186 SGS17/184/OHK3/3T/13 161-1611734C000 P2612 FEL 13132 Bečvář Zdeněk prof.... Flexibilní radiová přístupová... 550
187 SGS18/181/OHK3/3T/13 161-1611835C000 P2612 FEL 13132 Bešťák Robert Ing.... Stanovení počtu osob v území s... 200
188 SGS16/227/OHK3/3T/13 161-1611654C000 P2612 FEL 13132 Lucki Michal Ing. Ph.D. Výzkum v oblasti laserové ablace... 110
189 SGS18/077/OHK3/1T/13 161-1611814C000 P1801 FEL 13132 Mulinka Pavol Ing. Ochrana a využitelnost IoT dat... 130
190 SGS18/182/OHK3/3T/13 161-1611836C000 P2612 FEL 13132 Vodrážka Jiří doc.... Uplatnění nových přístupů a... 500
191 SGS18/183/OHK3/3T/13 161-1611837C000 P2612 FEL 13132 Vojtěch Lukáš doc.... Bezpečnost a spolehlivost... 535
192 SGS16/228/OHK3/3T/13 161-1611655C000 P2612 FEL 13133 Alibekov Eduard Ing.... Získávání znalostí od agentů... 163
193 SGS18/184/OHK3/3T/13 161-1611838C000 P1801 FEL 13133 Cvrček Vojtěch Ing. Detekce a certifikace objektů v... 163
194 SGS17/185/OHK3/3T/13 161-1611735C000 P1801 FEL 13133 Čech Jan Ing. Ph.D. Hluboké neuronové sítě v... 1469
195 SGS17/134/OHK3/2T/13 161-1611725C000 P2612 FEL 13133 Hruška František Ing. Posilované učení v... 83
196 SGS16/229/OHK3/3T/13 161-1611656C000 P3902 FEL 13133 Ledvinka Martin Ing.... Podpora kvality ontologických... 490
197 SGS16/231/OHK3/3T/13 161-1611658C000 P2612 FEL 13133 Novák Daniel doc.... Podpora interaktivních postupů... 816
198 SGS16/230/OHK3/3T/13 161-1611657C000 P2612 FEL 13133 Polic Michal Ing. Ph.D. Metoda pro vyrovnání scény s... 163
199 SGS17/135/OHK4/2T/13 161-1611726C000 P3913 FEL 13133 Saifutdinova... Syntéza Optimální Sady Příznaků... 110
200 SGS17/187/OHK3/3T/13 161-1611737C000 P2612 FEL 13133 Saska Martin doc.... Plánování pohybu, vizuální... 653
201 SGS18/138/OHK3/2T/13 161-1611826C000 P1801 FEL 13133 Straka Zdeněk Ing.... Strojové a posilované učení pro... 802
202 SGS18/078/OHK3/1T/13 161-1611815C000 P1801 FEL 13133 Žegklitz Jan Ing. Ph.D. Boosting v genetickém programování 163
203 SGS17/188/OHK3/3T/13 161-1611738C000 P2612 FEL 13134 Husák Miroslav prof.... Mikro a nanostruktury a součástky 622
204 SGS17/136/OHK4/2T/13 161-1611727C000 P3921 FEL 13134 Procházka Václav... Výzkum biosenzorů na bázi NCD... 95
205 SGS18/139/OHK3/2T/13 161-1611827C000 P2612 FEL 13134 Šmejcký Jiří Ing. Ph.D. Senzorové struktury SERS a... 190
206 SGS16/232/OHK3/3T/13 161-1611659C000 P2612 FEL 13135 Hušek Petr doc. Ing.... Modelování, identifikace a... 1950
207 SGS16/233/OHK3/3T/13 161-1611660C000 P2612 FEL 13135 Šebek Michael prof.... Optimalizace a verifikace... 1631
208 SGS18/185/OHK3/3T/13 161-1611839C000 P1801 FEL 13136 Šebek Jiří Ing. Adaptive Application Structure 100
209 SGS17/189/OHK3/3T/13 161-1611739C000 P1801 FEL 13136 Šír Gustav Ing. Ph.D. Vývoj metod strojového učení pro... 601
210 SGS16/234/OHK3/3T/13 161-1611661C000 P1801 FEL 13136 Tomášek Martin Ing. Využití aspektově orientovaného... 200
211 SGS16/235/OHK3/3T/13 161-1611662C000 P1801 FEL 13136 Vokřínek Jiří doc.... Plánování akcí a strategické... 1502
212 SGS18/079/OHK3/1T/13 161-1611816C000 P2612 FEL 13137 Banáš Stanislav Ing.... Modelování nízko dotované... 198
213 SGS18/140/OHK3/2T/13 161-1611828C000 P2612 FEL 13137 Navrátil Václav Ing.... Družicová navigace a systémy... 223
214 SGS18/141/OHK3/2T/13 161-1611829C000 P2612 FEL 13137 Pospíšil Jakub Ing. Analýza a pokročilé algoritmy... 483
215 SGS18/142/OHK3/2T/13 161-1611830C000 P2612 FEL 13137 Puričer Pavel Ing.... Speciální rádiové systémy 133
216 SGS17/190/OHK3/3T/13 161-1611740C000 P2612 FEL 13137 Rund František Ing.... Kvalita zvuku v souvislostech s... 275
217 SGS18/186/OHK3/3T/13 161-1611840C000 P2612 FEL 13137 Urban Martin Ing. Ph.D. Rentgenový teleskop Lobster-eye... 307
218 SGS17/191/OHK3/3T/13 161-1611741C000 P2612 FEL 13138 Avetisyan Hakob Mgr. Porovnání srozumitelnosti řeči... 300
219 SGS18/143/OHK3/2T/13 161-1611831C000 P2612 FEL 13138 Drábek Tomáš Ing. Ph.D. Optimalizace automatizovaného... 152
220 SGS18/080/OHK3/1T/13 161-1611817C000 P2612 FEL 13138 Hanuš Ondřej Ing. Ph.D. Lokalizace nízkopříkonových... 170
221 SGS18/144/OHK3/2T/13 161-1611832C000 P2612 FEL 13138 Krejčí Lukáš Ing. Optimalizace Model-Based... 150
222 SGS18/187/OHK3/3T/13 161-1611841C000 P2612 FEL 13138 Mirzaei Mehran Ing.... Nové magnetické senzory 402
223 SGS18/081/OHK3/1T/13 161-1611818C000 P2612 FEL 13138 Petrucha Vojtěch... Vývoj digitálně kompenzovaného... 300
224 SGS17/137/OHK3/2T/13 161-1611728C000 P2612 FEL 13138 Šipoš Martin Ing. Ph.D. Vliv rozdílné dynamiky pohybu na... 281
225 SGS17/192/OHK4/3T/13 161-1611742C000 P3913 FEL 13138 Voldán Michal Ing.... Vylepšený průmyslový akustický... 60
226 SGS16/236/OHK3/3T/13 161-1611663C000 P1801 FEL 13139 Slavík Pavel prof.... Navigace postižených osob 240
227 SGS16/237/OHK3/3T/13 161-1611664C000 P1801 FEL 13139 Žára Jiří prof. Ing.... Výzkum moderních metod... 788
228 SGS17/193/OHK4/3T/14 161-1611704D000 P3913 FJFI 14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. Algebraické a kombinatorické... 590
229 SGS17/194/OHK4/3T/14 161-1611705D000 P3913 FJFI 14101 Fučík Radek doc.... Aplikace pokročilých... 670
230 SGS18/188/OHK4/3T/14 161-1611803D000 P3913 FJFI 14101 Krbálek Milan doc.... Fyzikální a socio-fyzikální... 823
231 SGS18/189/OHK4/3T/14 161-1611804D000 P3913 FJFI 14101 Pošta Severin doc.... Aplikace analytických... 530
232 SGS16/238/OHK4/3T/14 161-1611607D000 P3913 FJFI 14102 Bielčík Jaroslav... Studium jádro-jaderních srážek... 596
233 SGS17/138/OHK4/2T/14 161-1611701D000 P3913 FJFI 14102 Břeň David RNDr. Ph.D. Studium magnetického udržení... 334
234 SGS16/239/OHK4/3T/14 161-1611608D000 P3913 FJFI 14102 Hrivnák Jiří doc.... Metody a aplikace matematické... 910
235 SGS16/241/OHK4/3T/14 161-1611610D000 P3913 FJFI 14102 Novotný Jaroslav... Dynamika komplexních kvantových... 595
236 SGS16/240/OHK4/3T/14 161-1611609D000 P3913 FJFI 14102 Novotný Radek Ing.... Základní výzkum fyziky vysokých... 541
237 SGS16/242/OHK4/3T/14 161-1611611D000 P3913 FJFI 14102 Petráček Vojtěch... Studium fundamentálnich... 660
238 SGS16/243/OHK4/3T/14 161-1611612D000 P3913 FJFI 14102 Schäfer Martin Ing.... Produkce hadronů a jejich... 380
239 SGS17/139/OHK4/2T/14 161-1611702D000 P3913 FJFI 14102 Špačková Hana Ing. Analýza Schumannových rezonancí... 80
240 SGS16/244/OHK4/3T/14 161-1611613D000 P3913 FJFI 14111 Bryknar Zdeněk prof.... Příprava a vlastnosti nových... 332
241 SGS16/245/OHK4/3T/14 161-1611614D000 P3913 FJFI 14111 Jakoubková Jaroslava... Vysoce strukturně organizované... 362
242 SGS16/246/OHK4/3T/14 161-1611615D000 P3913 FJFI 14111 Kolenko Petr doc.... Strukturní studie... 90
243 SGS16/247/OHK4/3T/14 161-1611616D000 P3913 FJFI 14112 Blažej Josef Ing. Ph.D. Základní a aplikovaný výzkum laserů 1734
244 SGS16/248/OHK4/3T/14 161-1611617D000 P3913 FJFI 14112 Richter Ivan prof.... Výzkum optických (nano)struktur... 1734
245 SGS16/249/OHK4/3T/14 161-1611618D000 P3913 FJFI 14114 Karlík Miroslav... Využití fázových transformaci... 247
246 SGS18/190/OHK4/3T/14 161-1611805D000 P3913 FJFI 14114 Kovářík Ondřej Ing.... Procesy porušování moderních... 231
247 SGS18/191/OHK4/3T/14 161-1611806D000 P3913 FJFI 14114 Tesař Karel Ing. Ph.D. Využití hořčíku a jeho slitin... 225
248 SGS16/250/OHK4/3T/14 161-1611619D000 P3913 FJFI 14115 Baborová Lucie Mgr.... Studium speciace, komplexace a... 262
249 SGS18/192/OHK4/3T/14 161-1611807D000 P3913 FJFI 14115 Fenclová Kateřina Mgr. Pokročilé techniky pro separaci... 466
250 SGS16/251/OHK4/3T/14 161-1611620D000 P3913 FJFI 14115 Kukleva Ekaterina... Příprava nosičů teranostických... 427
251 SGS17/195/OHK4/3T/14 161-1611706D000 P3913 FJFI 14115 Popovič Xenie Ing.... Studium pokročilých nanostruktur... 339
252 SGS18/193/OHK4/3T/14 161-1611808D000 P3913 FJFI 14116 Trojek Tomáš prof.... Metody měření a vyhodnocování... 1480
253 SGS18/145/OHK4/2T/14 161-1611801D000 P3913 FJFI 14117 Ansorge Martin Ing. Monte Carlo kód pro simulace... 160
254 SGS17/140/OHK4/2T/14 161-1611703D000 P3913 FJFI 14117 Cesnek Martin Ing.... Príprava nanočastíc na báze... 137
255 SGS18/194/OHK4/3T/14 161-1611809D000 P3913 FJFI 14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. Využití školního reaktoru VR-1... 230
256 SGS18/146/OHK4/2T/14 161-1611802D000 P3913 FJFI 14117 Novák Ondřej Ing. Měření a simulace rychlých... 230
257 SGS16/252/OHK4/3T/14 161-1611621D000 P3913 FJFI 14117 Ševeček Martin Ing.... Nové typy povlaků pro jaderné... 290
258 SGS17/196/OHK4/3T/14 161-1611707D000 P3913 FJFI 14118 Kukal Jaromír doc.... Využití optimalizace a... 480
259 SGS17/197/OHK4/3T/14 161-1611708D000 P3913 FJFI 14118 Merunka Vojtěch doc.... Holistický model životního cyklu... 125
260 SGS16/253/OHK3/3T/14 161-1611622D000 P3902 FJFI 14118 Salman Issam Ing.... Metody strojového učení pro... 84
261 SGS17/198/OHK4/3T/14 161-1611709D000 P3913 FJFI 14118 Virius Miroslav doc.... Aplikace pokročilých algoritmů v... 390
262 SGS17/141/OHK1/2T/15 161-1611704E000 P3501 FA 15113 Březáčková Petra Ph.D. Mezi Toskánskem a Čechami:... 137
263 SGS18/195/OHK1/3T/15 161-1611811E000 P3501 FA 15113 Bukačová Jana Mgr. Drobná architektura ve veřejném... 125
264 SGS17/199/OHK1/3T/15 161-1611709E000 P3501 FA 15113 Hoffmannová... Poválečné kulturní domy,... 127
265 SGS17/142/OHK1/2T/15 161-1611705E000 P3501 FA 15116 Abramovič Vasilija... Vnímající nábytek / Roamniture 189
266 SGS17/143/OHK1/2T/15 161-1611706E000 P3501 FA 15116 Kotnour Karolína... Generované prostorové modely a... 142
267 SGS18/082/OHK1/1T/15 161-1611801E000 P3501 FA 15116 Ráftl Jindřich Ing.... Aplikace biopolymerů v digitálně... 120
268 SGS18/083/OHK1/1T/15 161-1611802E000 P3501 FA 15118 Peňázová Veronika... Prostorové parametry bydlení... 232
269 SGS17/200/OHK1/3T/15 161-1611710E000 P3501 FA 15118 Zbořilová Zuzana... Architektura dětem 200
270 SGS18/084/OHK1/1T/15 161-1611803E000 P3501 FA 15119 Ostakh Anton Mgr. Ph.D. Sdílené prostory. Studium... 90
271 SGS18/196/OHK1/3T/15 161-1611812E000 P3501 FA 15121 Řezáč Vít Ing. arch. Město krátkých vzdáleností -... 75
272 SGS18/147/OHK1/2T/15 161-1611809E000 P3501 FA 15121 Šilha Martin Ing. Prostorové aspekty hodnotícího... 76
273 SGS18/148/OHK1/2T/15 161-1611810E000 P3502 FA 15122 Krejčíř Miroslav... Geometrie a nosné konstrukce... 185
274 SGS18/085/OHK1/1T/15 161-1611804E000 P3502 FA 15122 Svinteková Eva Ing.... Česká železobetonová sakrální... 160
275 SGS18/197/OHK1/3T/15 161-1611813E000 P3502 FA 15124 Schulzová Kristýna... Metodika architektonického... 200
276 SGS18/198/OHK1/3T/15 161-1611814E000 P3502 FA 15124 Utěšená Monika Ing.... Možnosti zvyšování trvanlivosti... 240
277 SGS18/086/OHK1/1T/15 161-1611805E000 P3501 FA 15127 Kloda Martin M.A. Metropolitní regiony evropských... 176
278 SGS18/087/OHK1/1T/15 161-1611806E000 P3501 FA 15127 Kovářová Veronika... Významné architektonické a... 70
279 SGS18/199/OHK1/3T/15 161-1611815E000 P3502 FA 15127 Mrázová Michaela... Současné tendence výstavby v... 160
280 SGS17/145/OHK1/2T/15 161-1611708E000 P3502 FA 15128 Malošíková Šárka... Live Projects ve výuce architektury 187
281 SGS18/088/OHK1/1T/15 161-1611807E000 P3501 FA 15128 Seho Hana prof. Ing.... Experimentální výzkum v... 60
282 SGS18/089/OHK1/1T/15 161-1611808E000 P3501 FA 15129 Dvořák Michal Ing.... Vývoj fraktální dimenze urbánní... 115
283 SGS18/149/OHK2/2T/16 161-1611807F000 P3710 FD 16111 Alexeeva Elena Ing. Využití dat z automatizovaných... 104
284 SGS18/090/OHK3/1T/16 161-1611801F000 P3902 FD 16111 Lom Michal Ing. Ph.D. Smart City Framework 136
285 SGS18/091/OHK3/1T/16 161-1611802F000 P3902 FD 16111 Vaniš Miroslav Ing.... Synergická syntéza Bayesovských... 187
286 SGS18/150/OHK2/2T/16 161-1611808F000 P3710 FD 16112 Purkart Pavel Ing.... Technické parametry železniční... 160
287 SGS18/092/OHK2/1T/16 161-1611803F000 P3710 FD 16112 Skronka Gabriel Ing.... Vliv stárnutí a změny zatížení... 179
288 SGS18/151/OHK3/2T/16 161-1611809F000 P2612 FD 16114 Řada Jakub Ing. Využití dynamické parciální... 142
289 SGS16/254/OHK2/3T/16 161-1611611F000 P3710 FD 16116 Mashko Alina Ing. Ph.D. Experimentální výzkum únavy... 228
290 SGS18/152/OHK2/2T/16 161-1611810F000 P3710 FD 16116 Orlický Adam Ing. Ph.D. Automatické zpracování výstupů z... 180
291 SGS18/093/OHK5/1T/16 161-1611804F000 EKMAN FD 16117 Velek Petr Ing. et Ing. Studie hodnocení výnosnosti... 100
292 SGS18/153/OHK2/2T/16 161-1611811F000 P3710 FD 16118 Adorna Marcel Ing. Pokročilé softwarové nástroje... 118
293 SGS18/154/OHK2/2T/16 161-1611812F000 P3710 FD 16118 Falta Jan Ing. Měření reakčních sil v průběhu... 166
294 SGS17/148/OHK2/2T/16 161-1611706F000 P3710 FD 16118 Fíla Tomáš Ing. Ph.D. Pokročilé metody měření pomocí... 200
295 SGS18/155/OHK2/2T/16 161-1611813F000 P3710 FD 16118 Šleichrt Jan Ing. Odezva pokročilých materiálů na... 136
296 SGS18/094/OHK2/1T/16 161-1611805F000 P3710 FD 16120 Horažďovský Patrik... Rozhodovací modely pro popis... 160
297 SGS17/149/OHK2/2T/16 161-1611707F000 P3710 FD 16121 Absolon Stanislav Ing. Ohodnocení rizik způsobené... 148
298 SGS17/150/OHK2/2T/16 161-1611708F000 P3710 FD 16121 Hanáková Lenka Ing.... Hodnocení psychofyziologického... 175
299 SGS17/154/OHK2/2T/16 161-1611712F000 P3710 FD 16121 Hůlek David Ing. Bc.... Využití Senzorických sítí pro... 190
300 SGS17/152/OHK2/2T/16 161-1611710F000 P3710 FD 16121 Líkař Petr Ing. Optimální konfigurace stání... 145
301 SGS17/153/OHK2/2T/16 161-1611711F000 P3710 FD 16121 Lipták Tomáš Ing. Ph.D. Nástroj pro analýzu zatížení RF... 138
302 SGS18/156/OHK2/2T/16 161-1611814F000 P3710 FD 16121 Štumbauer Oldřich Ing. Metoda výpočtu bezpečnostní... 159
303 SGS17/151/OHK2/2T/16 161-1611709F000 P3710 FD 16121 Václavíková Šárka Ing. Kondenzační stopy ve vzdušném... 199
304 SGS17/155/OHK2/2T/16 161-1611713F000 P3710 FD 16121 Valenta Viktor Ing. Vývoj modelu pro implementaci... 149
305 SGS18/095/OHK2/1T/16 161-1611806F000 P3710 FD 16121 Vokáč Roman Ing. Ph.D. Koncepce vyhodnocování provozní... 198
306 SGS16/255/OHK2/3T/16 161-1611612F000 P3710 FD 16122 Nouzovský Luboš Ing.... Jednostopá vozidla a osobní... 170
307 SGS16/256/OHK2/3T/16 161-1611613F000 P3710 FD 16122 Svatý Zdeněk Ing. Ph.D. Využití fotogrammetrických... 176
308 SGS18/200/OHK2/3T/16 161-1611815F000 P3710 FD 16123 Honzík Petr Ing. Ph.D. Senzory pro bezdrátové... 160
309 SGS18/157/OHK4/2T/17 161-1611808G000 P3913 FBMI 17101 Jelínek Miroslav... Aplikace unikátní hybridní... 210
310 SGS18/201/OHK4/3T/17 161-1611815G000 P3921 FBMI 17101 Kutílek Patrik doc.... Vývoj přenosných systémů a... 292
311 SGS17/156/OHK4/2T/17 161-1611708G000 P3921 FBMI 17101 Mikšovský Jan Ing.... Testování povrchových vlastností... 60
312 SGS18/202/OHK4/3T/17 161-1611816G000 P3921 FBMI 17101 Mrázková Lucie Ing. Metody molekulární biologie při... 105
313 SGS17/157/OHK4/2T/17 161-1611709G000 P3921 FBMI 17101 Otáhal Martin Ing.... Experimentální analýza... 130
314 SGS18/096/OHK4/1T/17 161-1611801G000 P3921 FBMI 17101 Palkovičová Eliška Ing. Měření polohy nitrooční čočky 115
315 SGS17/158/OHK4/2T/17 161-1611710G000 P3921 FBMI 17101 Vodičková Anna Ing. Kyslíkové reaktivní částice... 80
316 SGS18/097/OHK4/1T/17 161-1611802G000 P3921 FBMI 17101 Zajíc Jakub Ing. Ph.D. Optické diagnostické metody -... 146
317 SGS18/098/OHK4/1T/17 161-1611803G000 P3921 FBMI 17101 Žáková Markéta Mgr.... Výzkum a experimentální ověření... 175
318 SGS17/201/OHK4/3T/17 161-1611712G000 P3913 FBMI 17101 Žambochová Kateřina... Interakce nanočástic s... 80
319 SGS18/161/OHK4/2T/17 161-1611812G000 P3921 FBMI 17110 Děcká Hana Ing. Návrh a analýza trénovací... 76
320 SGS16/257/OHK5/3T/17 161-1611615G000 EKMAN FBMI 17110 Kamenský Vojtěch... Koncepce modelování při... 110
321 SGS18/203/OHK4/3T/17 161-1611817G000 P3921 FBMI 17110 Malena Lukáš Ing. Návrh a testování mikrovlnných... 85
322 SGS16/258/OHK4/3T/17 161-1611616G000 P3921 FBMI 17110 Ort Václav Ing. Ph.D. Metody zpracování a analýzy dat... 181
323 SGS18/158/OHK4/2T/17 161-1611809G000 P3921 FBMI 17110 Piorecká Václava... Topografické mapování v EEG 142
324 SGS18/159/OHK4/2T/17 161-1611810G000 P3921 FBMI 17110 Piorecký Marek doc.... Analýza příznakového prostoru... 71
325 SGS17/203/OHK4/3T/17 161-1611714G000 P3921 FBMI 17110 Roubík Karel prof.... Výzkum a vývoj zdravotnické... 340
326 SGS18/160/OHK4/2T/17 161-1611811G000 P3913 FBMI 17110 Sedova Ksenia Mgr.... Analýza parametrů T-vlny pro... 167
327 SGS17/204/OHK4/3T/17 161-1611715G000 P3921 FBMI 17110 Tesařík Jan Ing. Mikrovlnný systém pro detekci a... 75
328 SGS18/099/OHK4/1T/17 161-1611804G000 P3921 FBMI 17110 Volf Petr Ing. Ph.D. Návrh hybridního MoCap markeru... 34
329 SGS16/259/OHK4/3T/17 161-1611617G000 P3921 FBMI 17110 Vrba David prof.... Numerické modelování neurostimulací 52
330 SGS17/159/OHK4/2T/17 161-1611711G000 P3913 FBMI 17111 Čermáková Denisa... Analýza zdravotních rizik, které... 45
331 SGS17/205/OHK4/3T/17 161-1611716G000 P3921 FBMI 17111 Hamouzová Dita Mgr.... Zpracování filmů pro odborné... 127
332 SGS18/100/OHK4/1T/17 161-1611805G000 P3921 FBMI 17111 Hudzietzová Jana... Radiační zátěž pracovníků v... 90
333 SGS18/162/OHK4/2T/17 161-1611813G000 P3921 FBMI 17111 Obitková Daniela... Účinnost filtru klimatizačního... 105
334 SGS18/101/OHK4/1T/17 161-1611806G000 P3913 FBMI 17111 Říha Roman Ing. Ph.D. Motivace a partnerské vztahy hasičů 120
335 SGS18/163/OHK4/2T/17 161-1611814G000 P3921 FBMI 17111 Staněk Martin Ing.... Šíření simulantu bojové chemické... 90
336 SGS18/102/OHK4/1T/17 161-1611807G000 P3921 FBMI 17112 Klempíř Ondřej Ing.... Aplikace metod dolování dat na... 175
337 SGS17/206/OHK4/3T/17 161-1611717G000 P3921 FBMI 17120 Janatová Markéta... Komplexní monitoring pacienta v... 200
338 SGS18/204/OHK4/3T/17 161-1611818G000 P3921 FBMI 17120 Kučera Lukáš Ing. Ověření možností detekce... 139
339 SGS17/207/OHK4/3T/17 161-1611718G000 P3921 FBMI 17120 Veselý Tomáš Ing. Ph.D. Výzkum a vývoj nových metod a... 200
340 SGS17/208/OHK4/3T/17 161-1611719G000 P3921 FBMI 17120 Vítězník Martin Ing. Vývoj experimentálního... 200
341 SGS17/209/OHK3/3T/18 161-1611701H000 P2612 FIT 18101 Janoušek Jan doc.... Algoritmy pro zpracování... 599
342 SGS17/211/OHK3/3T/18 161-1611703H000 P1801 FIT 18102 Valenta Michal Ing.... Pokročilý výzkum v softwarovém... 185
343 SGS17/212/OHK3/3T/18 161-1611704H000 P1801 FIT 18103 Čejka Tomáš doc.... Výzkum a vývoj nástrojů pro... 171
344 SGS17/213/OHK3/3T/18 161-1611705H000 P1801 FIT 18103 Kubátová Hana prof.... Bezpečné a spolehlivé... 618
345 SGS17/215/OHK3/3T/18 161-1611707H000 P1801 FIT 18104 Šimeček Ivan doc.... Návrh efektivních paralelních... 175
346 SGS17/210/OHK3/3T/18 161-1611702H000 P1801 FIT 18105 Surynek Pavel prof.... Moderní data-miningové metody... 523
347 SGS17/214/OHK3/3T/18 161-1611706H000 P1801 FIT 18106 Lórencz Róbert prof.... Kryptografie pro zabezpečení... 216
348 SGS18/164/OHK1/2T/31 161-1611801J000 P3607 31210 Mlčoch Jan Ing. Ph.D. Hodnocení spolehlivosti... 439
349 SGS17/160/OHK1/2T/31 161-1611701J000 P3607 31240 Kroupová Lucie Ing.... Tepelně vlhkostní analýza... 470
350 SGS17/161/OHK1/2T/31 161-1611702J000 P3607 31250 Kněž Petr Ing. Ph.D. Spřažené dřevo - UHPFRC mostní... 481
351 SGS18/165/OHK1/2T/31 161-1611802J000 P3607 31250 Prchlíková Lucie Ing. Spřažené sklo - UHPC mostní... 200
352 SGS17/162/OHK1/2T/31 161-1611703J000 P3607 31260 Mandlík Tomáš Ing. Vliv superplastifikačních přísad... 300
353 SGS17/163/OHK5/2T/32 161-1611702K000 P7108 MÚVS 32116 Hájek Vojtěch PhDr. Vrtulník HC-102 a jeho role v... 100
354 SGS16/260/OHK4/3T/35 161-1611601M000 P3913 ÚTEF 35201 Pospíšil Stanislav... Využití polovodičových... 236
355 SGS16/261/OHK4/3T/35 161-1611602M000 P3913 ÚTEF 35201 Štekl Ivan doc. Ing.... Technologie potlačení pozadí,... 192
356 SGS18/103/OHK3/1T/37 161-1611801Z000 P1801 CIIRC 37220 Šedivý Jan Ing. CSc. Framework pro dialogové systémy 181
357 SGS18/205/OHK3/3T/37 161-1611803Z000 P3902 CIIRC 37240 Hlaváč Václav prof.... Metody strojového učení a... 375
358 SGS18/206/OHK3/3T/37 161-1611804Z000 P1801 CIIRC 37240 Kulich Miroslav... Navigacie, vnímáni a plánování... 268
359 SGS18/104/OHK3/1T/37 161-1611802Z000 P3902 CIIRC 37240 Pajdla Tomáš doc.... Trojdimenzinální rekonstrukce v... 83
360 SGS17/216/OHK4/3T/37 161-1611701Z000 P3913 CIIRC 37260 Macaš Martin Ing. Ph.D. Specifika analýzy medicínských... 325