Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam udělených grantů

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Číslo grantu Číslo FIS Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název Finance
1 SGS14/001/OHK1/1T/11 161-1611401A101 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Matematická analýza... 218
2 SGS14/002/OHK1/1T/11 161-1611402A101 P3646 FSv 11101 Eliaš Michal Ing. Ph.D. Analýza časových řad pro potřeby... 223
3 SGS14/003/OHK1/1T/11 161-1611403A101 P3607 FSv 11101 Chleboun Jan doc.... Identifikace parametrů v... 98
4 SGS14/004/OHK1/1T/11 161-1611404A101 P3607 FSv 11101 Jarušková Daniela... Stochastické modelování vývoje... 70
5 SGS14/005/OHK1/1T/11 161-1611405A101 P3607 FSv 11101 Kučera Petr doc.... Kvalitativní vlastnosti řešení... 154
6 SGS14/006/OHK1/1T/11 161-1611406A101 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Bayesovské metody v krigování 137
7 SGS14/110/OHK1/2T/11 161-1611455A102 P3607 FSv 11102 Mikš Antonín prof.... Optické metody měření deformací... 334
8 SGS14/111/OHK1/2T/11 161-1611456A102 P3607 FSv 11102 Semerák Petr doc.... Aplikace pokročilých technologií... 779
9 SGS14/008/OHK1/1T/11 161-1611408A105 P3607 FSv 11105 Dvořáková Ivana Ing.... Zvýšení znalostí z oblasti... 237
10 SGS13/104/OHK1/2T/11 161-1611301A122 P3607 FSv 11122 Čermák Jan Ing. Počítačový systém pro návrh... 290
11 SGS13/164/OHK1/3T/11 161-1611326A122 P3607 FSv 11122 Váchal Tomáš Ing. A.... Kompozitní materiály na bázi... 521
12 SGS14/174/OHK1/3T/11 161-1611478A123 P3607 FSv 11123 Fořt Jan doc. Ing.... Aplikace materiálů s latentní... 966
13 SGS13/165/OHK1/3T/11 161-1611327A123 P3607 FSv 11123 Vejmelková Eva prof.... Pucolánově aktivní materiály... 1249
14 SGS14/115/OHK1/2T/11 161-1611460A124 P3607 FSv 11124 Burešová Veronika Ing. DLOUHODOBÉ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ... 53
15 SGS14/113/OHK1/2T/11 161-1611458A124 P3607 FSv 11124 Diviš Jakub Ing. Ph.D. Analýza a optimalizace... 197
16 SGS14/114/OHK1/2T/11 161-1611459A124 P3607 FSv 11124 Hejtmánek Petr Ing.... Materiálové charakteristiky pro... 216
17 SGS14/112/OHK1/2T/11 161-1611457A124 P3607 FSv 11124 Kasalová Michaela Ing. Analýza spolehlivosti... 138
18 SGS13/106/OHK1/2T/11 161-1611302A124 P3607 FSv 11124 Koláčný Milan Ing.... Vliv tvorby hydroizolačních... 88
19 SGS13/107/OHK1/2T/11 161-1611303A124 P3607 FSv 11124 Mančík Štěpán Ing.... Posuzování životního cyklu budov... 157
20 SGS13/108/OHK1/2T/11 161-1611304A124 P3607 FSv 11124 Nováček Jiří Ing. Ph.D. Akustika staveb z obnovitelných... 47
21 SGS13/109/OHK1/2T/11 161-1611305A124 P3607 FSv 11124 Pavlů Tereza doc.... Doplňkové konstrukce z... 197
22 SGS13/110/OHK1/2T/11 161-1611306A124 P3607 FSv 11124 Pazderka Jiří doc.... Průzkum a analýza poruch... 38
23 SGS14/175/OHK1/3T/11 161-1611479A124 P3607 FSv 11124 Rácová Zuzana Ing.... Tepelně technická analýza... 472
24 SGS14/009/OHK1/1T/11 161-1611409A124 P3607 FSv 11124 Sojková Kateřina... Měření parametrů vnitřního... 88
25 SGS14/176/OHK1/3T/11 161-1611480A124 P3607 FSv 11124 Souček Jiří Ing. Podrobný popis chování obalových... 147
26 SGS13/111/OHK1/2T/11 161-1611307A124 P3607 FSv 11124 Šlechta Jan Ing. Ph.D. Optimalizace návrhu akustické... 59
27 SGS14/116/OHK1/2T/11 161-1611461A124 P3607 FSv 11124 Ženíšek Michal Ing.... Optimalizace složeni směsi UHPC... 216
28 SGS14/118/OHK1/2T/11 161-1611463A125 P3607 FSv 11125 Bejček Michal Ing. Modelování systému solárního... 68
29 SGS14/011/OHK1/1T/11 161-1611411A125 P3607 FSv 11125 Dederová Kohoutková... Porovnání kvality vnitřního... 73
30 SGS13/112/OHK1/2T/11 161-1611308A125 P3607 FSv 11125 Dobiášová Lucie Ing.... Analýza vnitřního prostředí... 53
31 SGS14/010/OHK1/1T/11 161-1611410A125 P3607 FSv 11125 Horváthová Jana Ing.... Energetická náročnost provozu... 48
32 SGS14/119/OHK1/2T/11 161-1611464A125 P3607 FSv 11125 Linhartová Vladimíra... Analýza instalací sloužících pro... 68
33 SGS14/117/OHK1/2T/11 161-1611462A125 P3607 FSv 11125 Lysczas Michala Ing.... Analýza systémů pro úpravu... 73
34 SGS13/113/OHK1/2T/11 161-1611309A125 P3607 FSv 11125 Nehasil Ondřej Ing.... Výzkum chování skrápěných... 78
35 SGS14/012/OHK1/1T/11 161-1611412A125 P3607 FSv 11125 Prokšová Zuská Lenka... Měření a hodnocení vnitřního... 78
36 SGS13/115/OHK1/2T/11 161-1611310A125 P3607 FSv 11125 Valoušková Kristýna... Simulace dvojité transparentní... 78
37 SGS14/013/OHK1/1T/11 161-1611413A126 P3607 FSv 11126 Dobiáš Jiří Ing. Ph.D. Nástroj pro komplexní hodnocení... 170
38 SGS14/015/OHK1/1T/11 161-1611415A126 P3607 FSv 11126 Löwit Harry Ing. Ph.D. Stanovení rozhodovacích kritérií... 250
39 SGS14/016/OHK1/1T/11 161-1611416A126 P3607 FSv 11126 Matějka Petr Ing. Ph.D. Moderní metody a inovace... 810
40 SGS14/017/OHK1/1T/11 161-1611417A126 P3607 FSv 11126 Pícha Jan Ing. Ph.D. Doporučení založená na bázi best... 264
41 SGS13/116/OHK1/2T/11 161-1611311A126 P3607 FSv 11126 Rohlena Michal Ing.... Zvyšování energetické účinnosti... 350
42 SGS14/014/OHK1/1T/11 161-1611414A126 P3607 FSv 11126 Řezáčová Ivana Ing.... Vyhodnocení vlivu regulativů... 191
43 SGS13/117/OHK1/2T/11 161-1611312A127 P3501 FSv 11127 Štegerová Daniela... Změny ve struktuře využívání... 393
44 SGS13/167/OHK5/3T/11 161-1611329A128 EKMAN FSv 11128 Horák Libor Ing. Využití metod umělé inteligence... 191
45 SGS13/118/OHK1/2T/11 161-1611313A128 P3607 FSv 11128 Kusý Vojtěch Ing. Ph.D. Integrace BIM do informační... 234
46 SGS13/119/OHK5/2T/11 161-1611314A128 EKMAN FSv 11128 Višňovský Michal Ing. Metody získávání a ukládání dat... 172
47 SGS14/019/OHK1/1T/11 161-1611419A129 P3501 FSv 11129 Černeková Marie Ing.... Metody konverzí přístavů se... 53
48 SGS14/018/OHK1/1T/11 161-1611418A129 P3502 FSv 11129 Fetisov Oleg Ph.D.,... Metody konverze průmyslové... 53
49 SGS14/020/OHK1/1T/11 161-1611420A129 P3502 FSv 11129 Lédl Petr Ing. arch.... Nauka o budovách - elektronická... 67
50 SGS14/021/OHK1/1T/11 161-1611421A129 P3502 FSv 11129 Med Tomáš Ing. arch.... Environmentální efektivita... 24
51 SGS14/022/OHK1/1T/11 161-1611422A129 P3502 FSv 11129 Nesměrák Milan Ing.... Identifikace vyměřovacích... 43
52 SGS14/023/OHK1/1T/11 161-1611423A129 P3502 FSv 11129 Peták Lukáš Ing. Ph.D. Analýza a vyhodnocení rozvoje a... 19
53 SGS14/024/OHK1/1T/11 161-1611424A129 P3502 FSv 11129 Pustějovský Jan Ing.... Low-costové a alternativní formy... 29
54 SGS14/025/OHK1/1T/11 161-1611425A129 P3502 FSv 11129 Šimoník Zdeněk Ing.... Železniční brownfields v Praze -... 48
55 SGS14/026/OHK1/1T/11 161-1611426A129 P3502 FSv 11129 Táborský Vítězslav... Tradiční rodinný dům v kontextu... 48
56 SGS14/027/OHK1/1T/11 161-1611427A129 P3501 FSv 11129 Trejbal Jan MgA. Odborná identifikační databáze... 34
57 SGS14/120/OHK1/2T/11 161-1611465A129 P3502 FSv 11129 Vaněk Aleš Ing.... EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT... 251
58 SGS14/028/OHK1/1T/11 161-1611428A132 P3607 FSv 11132 Hlobilová Adéla Ing.... Modelování náhodných... 939
59 SGS14/121/OHK1/2T/11 161-1611466A132 P3607 FSv 11132 Němeček Jiří prof.... Vývoj a charakterizace... 302
60 SGS14/122/OHK1/2T/11 161-1611467A132 P3607 FSv 11132 Padevět Pavel doc.... Experimentální metody použitelné... 1308
61 SGS14/029/OHK1/1T/11 161-1611429A132 P3607 FSv 11132 Rypl Daniel prof.... Pokročilé algoritmy pro... 1677
62 SGS13/120/OHK1/2T/11 161-1611315A133 P3607 FSv 11133 Broukalová Iva doc.... Cementové kompozity v extrémních... 306
63 SGS14/030/OHK1/1T/11 161-1611430A133 P3607 FSv 11133 Hamouz Jan Ing. Stabilita betonových skořepin a... 281
64 SGS14/031/OHK1/1T/11 161-1611431A133 P3607 FSv 11133 Jiříček Pavel Ing.... Chování betonu v závislosti na... 261
65 SGS14/032/OHK1/1T/11 161-1611432A133 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc.... Progresivní mostní konstrukce 345
66 SGS14/033/OHK1/1T/11 161-1611433A133 P3607 FSv 11133 Štefan Radek Ing. Ph.D. Numerická a experimentální... 213
67 SGS14/034/OHK1/1T/11 161-1611434A133 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Komplexní analýza betonových... 408
68 SGS14/035/OHK1/1T/11 161-1611435A133 P3607 FSv 11133 Vašková Jitka doc.... Analýza chování vláknobetonů... 305
69 SGS14/036/OHK1/1T/11 161-1611436A134 P3607 FSv 11134 Drozd Michal Ing. Styčníky ocelobetonových... 78
70 SGS14/124/OHK1/2T/11 161-1611469A134 P3607 FSv 11134 Drozda Jiří Ing. Ph.D. Modelování komplexní mostní... 198
71 SGS13/122/OHK1/2T/11 161-1611317A134 P3607 FSv 11134 Gödrich Lukáš Ing.... Modelování styčníků s čelní... 299
72 SGS13/169/OHK1/3T/11 161-1611331A134 P3607 FSv 11134 Gregorová Anna Ing.... Spřažené konstrukce za běžné... 357
73 SGS14/178/OHK1/3T/11 161-1611482A134 P3607 FSv 11134 Hataj Martin Ing. Ph.D. Analýza tesařských spojů 187
74 SGS14/177/OHK1/3T/11 161-1611481A134 P3607 FSv 11134 Charvátová Magdaléna... Chování lehkých dřevěných... 125
75 SGS13/168/OHK1/3T/11 161-1611330A134 P3607 FSv 11134 Ilčík Jiří Ing. Ph.D. Nový kotevní systém pro fasádní... 89
76 SGS14/123/OHK1/2T/11 161-1611468A134 P3607 FSv 11134 Jára Robert Ing. Ph.D. Výztužné stěny dřevostaveb 166
77 SGS14/037/OHK1/1T/11 161-1611437A134 P3607 FSv 11134 Jirků Jiří Ing. Ph.D. Energeticky efektivní návrh... 389
78 SGS13/123/OHK1/2T/11 161-1611318A134 P3607 FSv 11134 Kalamar Roman Ing.... Inovativní konstrukce ze skla 115
79 SGS13/121/OHK1/2T/11 161-1611316A134 P3607 FSv 11134 Kočka Martin Ing. Kotvení patní deskou namáhané... 83
80 SGS14/125/OHK1/2T/11 161-1611470A134 P3607 FSv 11134 Mařík Jan Ing. Ph.D. Vliv tváření zastudena na... 111
81 SGS13/124/OHK1/2T/11 161-1611319A134 P3607 FSv 11134 Prachař Martin Ing.... Návrh štíhlých a za studena... 196
82 SGS13/170/OHK1/3T/11 161-1611332A134 P3607 FSv 11134 Řehoř Filip Ing. Ph.D. Ocelobetonové mostní konstrukce 89
83 SGS14/126/OHK1/2T/11 161-1611471A134 P3607 FSv 11134 Stančík Vojtěch Ing.... Interakce mostu a bezstykové koleje 76
84 SGS14/038/OHK1/1T/11 161-1611438A134 P3607 FSv 11134 Svoboda Ondřej Ing.... Stabilitní ovlivnění nosného... 131
85 SGS14/039/OHK1/1T/11 161-1611439A134 P3607 FSv 11134 Šefčíková Kateřina Ing. Svary prvků z vysokopevnostních... 125
86 SGS13/171/OHK1/3T/11 161-1611333A134 P3607 FSv 11134 Šrůtek Zbyněk Ing. Kování pro dřevěné konstrukce 87
87 SGS14/042/OHK1/1T/11 161-1611442A135 P3607 FSv 11135 Černá Vydrová Linda... Optimalizace numerického... 451
88 SGS14/040/OHK1/1T/11 161-1611440A135 P3607 FSv 11135 Hamouzová Tereza... Navrhování zemních konstrukcí z... 121
89 SGS14/041/OHK1/1T/11 161-1611441A135 P3607 FSv 11135 Veselý Jan Ing. Ph.D. Pravděpodobnostní analýza vlivu... 173
90 SGS13/125/OHK1/2T/11 161-1611320A136 P3607 FSv 11136 Čížková Zuzana Ing.... Experimentální hodnocení... 265
91 SGS14/043/OHK1/1T/11 161-1611443A136 P3607 FSv 11136 Sedlačik Ivan Ing.... Dopravní modelování bypassů... 168
92 SGS14/044/OHK1/1T/11 161-1611444A136 P3607 FSv 11136 Šedina Jakub Ing. Ph.D. Experimentální ověření vlivu... 182
93 SGS14/045/OHK1/1T/11 161-1611445A136 P3607 FSv 11136 Štepánik Michal Ing.... Návrh geometrických parametrů a... 221
94 SGS13/126/OHK1/2T/11 161-1611321A137 P3607 FSv 11137 Horníček Leoš Ing.... Použití bezstykové koleje na... 76
95 SGS14/127/OHK1/2T/11 161-1611472A137 P3607 FSv 11137 Váňová Petra Ing. Environmentální hodnocení... 77
96 SGS13/127/OHK1/2T/11 161-1611322A141 P3607 FSv 11141 Fencl Martin Ing. Ph.D. Modelování městského odvodnění... 193
97 SGS14/128/OHK1/2T/11 161-1611473A141 P3607 FSv 11141 Křeček Josef doc.... Ekologický průtok v horském povodí 324
98 SGS14/046/OHK1/1T/11 161-1611446A141 P3607 FSv 11141 Pěník Vojtěch Ing. Turbulentní proudění... 139
99 SGS14/179/OHK1/3T/11 161-1611483A141 P3607 FSv 11141 Zrostlík Štěpán Ing.... Matematické modelování proudění... 157
100 SGS14/130/OHK1/2T/11 161-1611475A142 P3607 FSv 11142 Bílková Eva Ing. Ph.D. Matematické modely v hydrotechnice 286
101 SGS14/129/OHK1/2T/11 161-1611474A142 P3607 FSv 11142 Kopecká Petra Ing. Vliv řízení objektů na vodních... 163
102 SGS14/047/OHK1/1T/11 161-1611447A142 P3607 FSv 11142 Králík Martin Ing.... Výzkum proudění vody s využitím... 356
103 SGS12/171/OHK1/3T/11 161-1611201A142 P3607 FSv 11142 Toman Michal doc.... ZSV - znalostní systémy pro... 148
104 SGS14/180/OHK1/3T/11 161-1611484A143 P3607 FSv 11143 Bauer Miroslav Ing.... Srážko-odtokové, erozní a... 648
105 SGS14/131/OHK1/2T/11 161-1611476A143 P3607 FSv 11143 Klípa Vladimír Ing.... Prostorová a časová variabilita... 422
106 SGS13/128/OHK1/2T/11 161-1611323A143 P3607 FSv 11143 Krámská Kateřina Ing. Sledování splaveninového režimu... 143
107 SGS13/130/OHK1/2T/11 161-1611324A143 P3607 FSv 11143 Weyskrabová Lenka... Dynamika extrémních průtoků v... 107
108 SGS12/172/OHK1/3T/11 161-1611202A144 P3607 FSv 11144 Buriánek Pavel Ing. Použití recyklovaného betonu v... 157
109 SGS13/172/OHK1/3T/11 161-1611334A144 P3607 FSv 11144 Čiháková Iva doc.... Energetické úspory v zásobování... 166
110 SGS14/048/OHK1/1T/11 161-1611448A144 P3607 FSv 11144 Dvořáková Renata Ing. Vliv povrchového splachu z... 106
111 SGS13/173/OHK1/3T/11 161-1611335A144 P3607 FSv 11144 Pollert Jaroslav... Zvýšení kvantitativní a... 177
112 SGS14/049/OHK1/1T/11 161-1611449A154 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc.... Optimalizace získávání a... 588
113 SGS14/132/OHK1/2T/11 161-1611477A155 P3646 FSv 11155 Holešovský Jan Ing. Rekonstrukce vyrovnaných... 99
114 SGS14/050/OHK1/1T/11 161-1611450A155 P3646 FSv 11155 Hron Vojtěch Ing. Ph.D. Extrakce informací z dat... 227
115 SGS14/051/OHK1/1T/11 161-1611451A155 P3646 FSv 11155 Janata Tomáš Ing. Ph.D. Užití technologií a vizualizací... 230
116 SGS14/052/OHK1/1T/11 161-1611452A155 P3646 FSv 11155 Matoušková Eva Ing.... Rozvoj progresivních metod... 493
117 SGS14/053/OHK1/1T/11 161-1611453A155 P3646 FSv 11155 Václavovic Pavel... Určování troposférických... 148
118 SGS14/054/OHK1/1T/11 161-1611454A155 P3646 FSv 11155 Vyskočil Zdeněk Ing.... Využití obrazových dat v metrologii 197
119 SGS13/131/OHK1/2T/11 161-1611325A220 P3607 FSv 11220 Hausmannová Lucie... Hydrofyzikální vlastnosti... 102
120 SGS12/173/OHK1/3T/11 161-1611203A220 P3607 FSv 11220 Svoboda Jiří Ing. Ph.D. Výzkum plynopropustnosti... 109
121 SGS13/174/OHK2/3T/12 161-1611348B001 P2301 FS 12101 Keslerová Radka Mgr.... Numerické řešení problémů... 1190
122 SGS13/175/OHK2/3T/12 161-1611356B001 P2301 FS 12102 Černý František... Speciální aplikace iontových a... 295
123 SGS12/174/OHK2/3T/12 161-1611240B001 P2301 FS 12102 Sopko Bruno prof.... Experimentální ověření... 100
124 SGS13/132/OHK2/2T/12 161-1611320B001 P2301 FS 12102 Vacek Václav doc.... Automatizovaný analyzátor plynů... 289
125 SGS13/176/OHK2/3T/12 161-1611366B001 P2301 FS 12105 Konvičková Svatava... Biomechanika struktur lidského... 1805
126 SGS12/175/OHK2/3T/12 161-1611255B001 P2301 FS 12105 Kuželka Jiří Ing. Ph.D. Výzkum mechanických vlastností... 335
127 SGS12/176/OHK2/3T/12 161-1611260B001 P2301 FS 12105 Padovec Zdeněk Ing.... Výzkum a modelování kompozitních... 150
128 SGS14/181/OHK2/3T/12 161-1611414B001 P2301 FS 12105 Růžička Milan prof.... Expertní databázový systém... 200
129 SGS13/177/OHK2/3T/12 161-1611376B001 P2301 FS 12105 Šika Zbyněk prof.... Mechatronika a adaptronika 2013 450
130 SGS13/178/OHK2/3T/12 161-1611386B001 P2301 FS 12105 Valášek Michael... Modelování, řízení a navrhování... 648
131 SGS12/177/OHK2/3T/12 161-1611270B001 P2301 FS 12110 Bukovský Ivo doc.... Nekonvenční a kognitivní metody... 333
132 SGS12/178/OHK2/3T/12 161-1611280B001 P2301 FS 12110 Novák Martin doc.... Inovace a rozvoj měřicích,... 400
133 SGS13/179/OHK2/3T/12 161-1611393B001 P2301 FS 12110 Oswald Cyril Ing. Ph.D. Zajištění kredibilní funkce... 180
134 SGS14/055/OHK2/1T/12 161-1611401B001 P2301 FS 12110 Šindelář Petr Ing.... Vývoj drátořezného zařízení pro... 293
135 SGS14/056/OHK3/1T/12 161-1611402B001 P2612 FS 12110 Uhlíř Ivan prof.... Výzkum měřících metod pro... 220
136 SGS14/182/OHK2/3T/12 161-1611415B001 P2301 FS 12110 Vyhlídal Tomáš prof.... Návrh a aplikace pokročilých... 400
137 SGS13/180/OHK2/3T/12 161-1611300B001 P2301 FS 12112 Stodůlka Jiří Ing.... Aerodynamika leteckých profilů a... 273
138 SGS14/057/OHK2/1T/12 161-1611403B001 P2301 FS 12112 Štorch Vít Ing. Ph.D. Proudění v rotačních strojích se... 620
139 SGS14/058/OHK2/1T/12 161-1611404B001 P2301 FS 12112 Vitkovičová Rut Ing.... Experimentální vyšetřování... 510
140 SGS14/133/OHK2/2T/12 161-1611410B001 P2301 FS 12113 Andruš Jan Analytické a numerické řešení... 150
141 SGS14/134/OHK2/2T/12 161-1611411B001 P2301 FS 12113 Křička Jaroslav Ing.... Matematicko-fyzikální modelování... 466
142 SGS14/183/OHK2/3T/12 161-1611416B001 P2301 FS 12115 Bartoš Ondřej Ing.... Diagnostika polydisperzních... 150
143 SGS13/133/OHK2/2T/12 161-1611336B001 P2301 FS 12115 Burian Ondřej Ing. Výzkum nové metody měření... 235
144 SGS13/134/OHK2/2T/12 161-1611346B001 P2301 FS 12115 Havlík Jan Ing. Ph.D. Energetické využití brýdové páry... 71
145 SGS13/181/OHK2/3T/12 161-1611313B001 P2301 FS 12115 Skopec Pavel Ing. Ph.D. Studium chování fluidní vrstvy... 143
146 SGS12/179/OHK2/3T/12 161-1611290B001 P2301 FS 12116 Barták Martin Ing.... Numerické modelování vnitřních... 200
147 SGS13/182/OHK2/3T/12 161-1611326B001 P2301 FS 12116 Boháč Jindřich Ing.... Dynamické chování otopných ploch... 1000
148 SGS14/059/OHK2/1T/12 161-1611405B001 P2301 FS 12116 Dvořák Jakub Ing. Využití zavěšených sálavých pasů... 137
149 SGS14/060/OHK2/1T/12 161-1611406B001 P2301 FS 12118 Krátký Lukáš doc.... Intenzifikace procesů při výrobě... 110
150 SGS14/135/OHK2/2T/12 161-1611412B001 P2301 FS 12118 Vlček Petr Ing. Studium hydrodynamicky citlivých... 610
151 SGS14/061/OHK2/1T/12 161-1611407B001 P2301 FS 12118 Žižka Martin Ing. Ph.D. Přenosové vlastnosti... 253
152 SGS13/183/OHK2/3T/12 161-1611330B001 P2301 FS 12120 Astraverkhau Nikita... Tvorba konceptu vozidla s... 585
153 SGS13/184/OHK2/3T/12 161-1611340B001 P2301 FS 12120 Bolehovský Ondřej Ing. Elektromobilita a využití... 920
154 SGS14/184/OHK2/3T/12 161-1611417B001 P2301 FS 12120 Fridrichovský Tomáš... Dynamika pohonů dvojkolí,... 350
155 SGS14/063/OHK2/1T/12 161-1611409B001 P2301 FS 12122 Kostroun Tomáš Ing. Systém pro defektoskopii pomocí... 356
156 SGS12/180/OHK2/3T/12 161-1611200B001 P2301 FS 12122 Kratochvíl Aleš Ing.... Systém aktivního řízení pro malá... 251
157 SGS14/062/OHK2/1T/12 161-1611408B001 P2301 FS 12122 Kulhánek Robert Ing.... Tunelová měření vstupního kanálu... 300
158 SGS13/185/OHK2/3T/12 161-1611350B001 P2301 FS 12122 Sommer Tomáš Ing. Ph.D. Vyšetřování degradace stavu... 286
159 SGS13/186/OHK2/3T/12 161-1611360B001 P2301 FS 12132 Beneš Libor prof.... Výzkum vlivu úpravy povrchu na... 138
160 SGS14/136/OHK2/2T/12 161-1611413B001 P2301 FS 12132 Tolde Zdeněk Ing. Ph.D. Funkční povlaky pro biologické... 260
161 SGS13/187/OHK2/3T/12 161-1611370B001 P2301 FS 12133 Kudláček Jan Ing. Ph.D. Výzkum a vývoj v oblasti... 767
162 SGS13/188/OHK2/3T/12 161-1611380B001 P2301 FS 12134 Kyncl Jiří Ing. Ph.D. Zvyšovaní kvality výrobního procesu 250
163 SGS13/189/OHK2/3T/12 161-1611390B001 P2301 FS 12135 Andrlík Vladimír... Inovace, výzkum a experimentální... 380
164 SGS13/190/OHK2/3T/12 161-1611305B001 P2301 FS 12135 Houša Jaromír prof.... Zdokonalování modelů a postupů... 669
165 SGS14/185/OHK2/3T/12 161-1611418B001 P2301 FS 12138 Freiberg František... Hodnocení přínosů digitalizace... 150
166 SGS13/191/OHK2/3T/12 161-1611316B001 P3713 FS 12138 Košťálek Josef Ing.... Optimalizační algoritmy... 98
167 SGS14/186/OHK3/3T/13 161-1611438C000 P3902 FEL 13101 Dostál Matěj Ing. Ph.D. Obohacené algebraické teorie 262
168 SGS13/192/OHK3/3T/13 161-1611392C000 P2612 FEL 13101 Žáček Petr Mgr. Kvantové struktury 360
169 SGS12/181/OHK3/3T/13 161-1611281C000 P2612 FEL 13102 Horký Miroslav Ing.... Nestability v plazmatu a... 247
170 SGS13/193/OHK3/3T/13 161-1611393C000 P2612 FEL 13102 Jiříček Ondřej prof.... Metody monitorování a modelování... 50
171 SGS13/194/OHK3/3T/13 161-1611394C000 P2612 FEL 13102 Kříha Vítězslav... Elektrické výboje, základní... 782
172 SGS13/135/OHK3/2T/13 161-1611335C000 P2612 FEL 13102 Tokar Daniel Ing. et... Ultrazvukové měření pohyblivosti... 50
173 SGS14/064/OHK3/1T/13 161-1611401C000 P2612 FEL 13113 Dušek Karel prof.... Studium voidů a spolehlivosti... 264
174 SGS14/065/OHK3/1T/13 161-1611402C000 P2612 FEL 13113 Finsterle Tomáš Ing.... Detekce degradace... 173
175 SGS14/066/OHK3/1T/13 161-1611403C000 P2612 FEL 13113 Janiš Roman Ing. Ph.D. Výzkum vlastností tepelných... 102
176 SGS13/195/OHK3/3T/13 161-1611395C000 P2612 FEL 13113 Kotlan Jiří Ing. Ph.D. Studium struktury a elektrických... 328
177 SGS14/187/OHK3/3T/13 161-1611439C000 P2612 FEL 13113 Molhanec Martin Ing.... Sedm nových nástrojů kvality z... 90
178 SGS14/067/OHK3/1T/13 161-1611404C000 P2612 FEL 13113 Povolotskaya Evgenia... Aplikace fuzzy logiky v oblasti... 100
179 SGS13/196/OHK3/3T/13 161-1611396C000 P2612 FEL 13114 Fajtl Radek Ing. Dynamická identifikace parametrů... 157
180 SGS14/068/OHK3/1T/13 161-1611405C000 P2612 FEL 13114 Haubert Tomáš Ing.... Prediktivní řízení elektrického... 253
181 SGS14/069/OHK3/1T/13 161-1611406C000 P2612 FEL 13114 Karlovský Pavel Ing.... Moderní způsoby řízení... 157
182 SGS13/136/OHK3/2T/13 161-1611336C000 P2612 FEL 13114 Pichlík Petr Ing. Ph.D. Návrh algoritmu skluzového... 145
183 SGS14/188/OHK3/3T/13 161-1611440C000 P2612 FEL 13115 Müller Zdeněk doc.... Lokální automatizace v systémech... 613
184 SGS13/197/OHK3/3T/13 161-1611397C000 P2612 FEL 13115 Musil Ladislav Ing.... Určování parametrů pro modely... 408
185 SGS14/137/OHK3/2T/13 161-1611421C000 P2612 FEL 13115 Procházka Radek doc.... Nekonvenční vysokonapěťové senzory 204
186 SGS14/071/OHK5/1T/13 161-1611408C000 EKMAN FEL 13116 Bemš Július doc.... Modelování ekonomických nároků... 265
187 SGS13/137/OHK5/2T/13 161-1611337C000 EKMAN FEL 13116 Kloubec Milan Ing.... Inteligentní měřící systémy 90
188 SGS14/138/OHK5/2T/13 161-1611422C000 EKMAN FEL 13116 Kratochvíl Štěpán... Analýza a predikce trhu s... 185
189 SGS14/139/OHK5/2T/13 161-1611423C000 EKMAN FEL 13116 Makešová Michaela Ing. Komplexní analýza dopadů... 240
190 SGS13/198/OHK3/3T/13 161-1611398C000 P2612 FEL 13117 Macháč Jan prof.... Uměle připravené... 761
191 SGS14/189/OHK3/3T/13 161-1611441C000 P2612 FEL 13117 Vrba Jan prof. Ing.... Interakce EM pole s biologickými... 830
192 SGS14/190/OHK3/3T/13 161-1611442C000 P2612 FEL 13117 Zvánovec Stanislav... Optické a mikrovlnné detekční... 1352
193 SGS13/138/OHK3/2T/13 161-1611338C000 P2612 FEL 13131 Čmejla Roman prof.... Analýza a zpracování... 364
194 SGS14/191/OHK3/3T/13 161-1611443C000 P2612 FEL 13131 Pollák Petr doc.... Pokročilé algoritmy číslicového... 727
195 SGS12/185/OHK4/3T/13 161-1611285C000 P3921 FEL 13131 Rusz Jan doc. Ing.... Akustické analýzy a nové metody... 333
196 SGS13/199/OHK3/3T/13 161-1611399C000 P2612 FEL 13132 Bešťák Robert Ing.... Mobilní sítě s automatickou... 433
197 SGS13/200/OHK3/3T/13 161-1611320C000 P2612 FEL 13132 Boháč Leoš doc. Ing.... Modelování softwarově... 361
198 SGS12/186/OHK3/3T/13 161-1611286C000 P2612 FEL 13132 Brabec Zdeněk Ing. CSc. Analýza metod řízení rozlehlých... 309
199 SGS14/140/OHK3/2T/13 161-1611424C000 P1801 FEL 13132 Kubr Jan Ing. Ph.D. Směrování v senzorových sítích... 103
200 SGS14/141/OHK3/2T/13 161-1611425C000 P2612 FEL 13132 Kypus Lukáš Ing. Výzkum a hodnocení... 196
201 SGS14/142/OHK3/2T/13 161-1611426C000 P2612 FEL 13132 Lafata Pavel Ing. Ph.D. Modelování vlivu... 216
202 SGS13/201/OHK3/3T/13 161-1611301C000 P2612 FEL 13132 Lucki Michal Ing. Ph.D. Fotonická přenosová media pro... 412
203 SGS13/139/OHK3/2T/13 161-1611339C000 P2612 FEL 13132 Tománek Ondřej Ing. Metody zlepšení práce s daty v... 288
204 SGS13/202/OHK3/3T/13 161-1611302C000 P2612 FEL 13133 Albl Čeněk Ing. Ph.D. Metoda vyrovnání svazku paprsků 134
205 SGS13/140/OHK3/2T/13 161-1611340C000 P3902 FEL 13133 Gronát Petr Ing.... Vizuální lokalizace 23
206 SGS14/192/OHK3/3T/13 161-1611444C000 P2612 FEL 13133 Hadrava Michal Ing. Modelování tonality v hudbě... 134
207 SGS12/187/OHK3/3T/13 161-1611287C000 P3902 FEL 13133 Hlaváč Václav prof.... Učení složitých predičních... 400
208 SGS12/188/OHK3/3T/13 161-1611288C000 P2612 FEL 13133 Jirkovský Václav... Metody a nástroje pro... 312
209 SGS13/204/OHK3/3T/13 161-1611304C000 P3902 FEL 13133 Kostov Bogdan Efektivní řešení inženýrských... 267
210 SGS14/193/OHK3/3T/13 161-1611445C000 P3902 FEL 13133 Kufner Josef Ing. Syntéza softwaru z neúplné... 134
211 SGS12/190/OHK3/3T/13 161-1611290C000 P3902 FEL 13133 Kybic Jan prof. Dr.... Algoritmy registrace,... 201
212 SGS13/203/OHK3/3T/13 161-1611303C000 P2612 FEL 13133 Lhotská Lenka doc.... Nové přístupy ke sběru,... 1287
213 SGS14/144/OHK3/2T/13 161-1611428C000 P2612 FEL 13133 Otáhal Marek Ing. Použití prostorové reprezentace... 256
214 SGS12/191/OHK3/3T/13 161-1611291C000 P3902 FEL 13133 Pajdla Tomáš doc.... Trojdimenzionální rekonstrukce... 56
215 SGS14/072/OHK3/1T/13 161-1611409C000 P1801 FEL 13133 Pluskal Ondřej Ing. Modelování uživatelů v online... 134
216 SGS14/194/OHK3/3T/13 161-1611446C000 P2612 FEL 13133 Pošík Petr Ing. Ph.D. Automatická adaptace... 522
217 SGS13/205/OHK3/3T/13 161-1611305C000 P3902 FEL 13133 Průša Daniel doc.... Metody pro strukturní... 268
218 SGS14/073/OHK3/1T/13 161-1611410C000 P2612 FEL 13133 Přeučil Libor Ing. CSc. Rozvoj navigačních a plánovacích... 267
219 SGS14/143/OHK3/2T/13 161-1611427C000 P2612 FEL 13133 Selecký Martin Ing.... Plánování trajektorií týmu... 134
220 SGS13/141/OHK3/2T/13 161-1611341C000 P1801 FEL 13133 Vondra Tomáš Ing. Ph.D. Aplikace metod umělé inteligence... 268
221 SGS13/142/OHK3/2T/13 161-1611342C000 P1801 FEL 13133 Zimmermann Karel... Počítačové vidění pro robotické... 1220
222 SGS14/145/OHK3/2T/13 161-1611429C000 P2612 FEL 13134 Bakala Břetislav Ing. Výzkum optoelektronických a... 147
223 SGS14/074/OHK3/1T/13 161-1611411C000 P2612 FEL 13134 Formánek Jan Ing. Ph.D. Vývoj metod pro predikci... 146
224 SGS14/195/OHK3/3T/13 161-1611447C000 P2612 FEL 13134 Husák Miroslav prof.... Mikro-nano-optoelektronické... 783
225 SGS13/207/OHK3/3T/13 161-1611307C000 P2612 FEL 13134 Náhlík Josef Ing. Ph.D. Nanovrstvy pro senzorové struktury 203
226 SGS14/075/OHK3/1T/13 161-1611412C000 P2612 FEL 13134 Popelka Stanislav... Radiační odolnost moderních... 127
227 SGS12/195/OHK3/3T/13 161-1611295C000 P2612 FEL 13135 Hurák Zdeněk doc.... Pokročilé algoritmy pro řízení... 1158
228 SGS13/208/OHK4/3T/13 161-1611308C000 P3913 FEL 13135 Mutafov Petr Ing. Studium tribologického chování... 230
229 SGS14/196/OHK4/3T/13 161-1611448C000 P2612 FEL 13135 Polcar Tomáš prof.... Tribologické vlastnosti tenkých... 350
230 SGS13/209/OHK3/3T/13 161-1611309C000 P2612 FEL 13135 Šebek Michael prof.... Sjednocený přístup pro... 1827
231 SGS14/197/OHK3/3T/13 161-1611449C000 P1801 FEL 13136 Anděl Michael Ing. Vytěžování genomických dat z... 95
232 SGS13/143/OHK3/2T/13 161-1611343C000 P1801 FEL 13136 Čáp Michal MSc., Ph.D. A* vs RRT*: Analýza výkonu 95
233 SGS14/198/OHK3/3T/13 161-1611450C000 P1801 FEL 13136 Čemus Karel Ing. Ph.D. Adaptivní uživatelská rozhraní... 270
234 SGS14/201/OHK3/3T/13 161-1611453C000 P1801 FEL 13136 Černý Tomáš Ing.... Samo-organizovatelne... 180
235 SGS14/146/OHK3/2T/13 161-1611430C000 P1801 FEL 13136 Dolgikh Dmitry Ing. Systém pro sémantické... 95
236 SGS12/192/OHK3/3T/13 161-1611292C000 P1801 FEL 13136 Filipský Martin Ing.... Metody a technologie pro... 90
237 SGS14/076/OHK3/1T/13 161-1611413C000 P1801 FEL 13136 Frajták Karel Ing.... Automatizovaná podpora... 90
238 SGS13/210/OHK3/3T/13 161-1611310C000 P1801 FEL 13136 Hrnčíř Jan MSc., Ph.D. Agentní techniky pro... 90
239 SGS14/077/OHK3/1T/13 161-1611414C000 P1801 FEL 13136 Jalovec Karel Ing. Využití metod strojového učení v... 90
240 SGS14/199/OHK3/3T/13 161-1611451C000 P1801 FEL 13136 Kopřiva Štěpán MSc. Simulace a ochrana kritických... 95
241 SGS14/200/OHK3/3T/13 161-1611452C000 P2612 FEL 13136 Macejko Peter Ing. Framework pro tvorbu... 90
242 SGS14/078/OHK3/1T/13 161-1611415C000 P1801 FEL 13136 Qafmolla Xhevi Ing.... Empirická studie aplikace... 180
243 SGS14/079/OHK3/1T/13 161-1611416C000 P1801 FEL 13136 Šír Gustav Ing. Ph.D. Využití strojového učení pro... 95
244 SGS14/202/OHK3/3T/13 161-1611454C000 P1801 FEL 13136 Štolba Michal Ph.D. Doménově nezávislé multiagentní... 95
245 SGS13/211/OHK3/3T/13 161-1611311C000 P1801 FEL 13136 Tožička Jan RNDr. Plánování alternativ 90
246 SGS14/203/OHK3/3T/13 161-1611455C000 P2612 FEL 13136 Vaněk Petr Ing. Plánování pohybu přes více cílů... 90
247 SGS13/212/OHK3/3T/13 161-1611312C000 P2612 FEL 13137 Anisimova Elena Ing. Pokročilé algoritmy pro... 203
248 SGS13/206/OHK3/3T/13 161-1611306C000 P2612 FEL 13137 Banáš Stanislav Ing.... Nové modely vysokonapěťových... 106
249 SGS14/080/OHK3/1T/13 161-1611417C000 P2612 FEL 13137 Černý David Ing. Ph.D. Simulace a modelování... 95
250 SGS14/081/OHK3/1T/13 161-1611418C000 P2612 FEL 13137 Hynek Tomáš Ing. Ph.D. Bezdrátový Cloud 249
251 SGS14/148/OHK3/2T/13 161-1611432C000 P2612 FEL 13137 Lukeš Tomáš Ing. Ph.D. Zobrazování mitochondriálních... 178
252 SGS14/082/OHK3/1T/13 161-1611419C000 P2612 FEL 13137 Paňko Václav Ing. Ph.D. Behaviorální RF modely... 121
253 SGS14/149/OHK3/2T/13 161-1611433C000 P2612 FEL 13137 Puričer Pavel Ing.... Pokročilé metody zpracování... 87
254 SGS14/204/OHK3/3T/13 161-1611456C000 P2612 FEL 13137 Rund František Ing.... Psychoakustická měření, modely... 110
255 SGS14/150/OHK3/2T/13 161-1611434C000 P2612 FEL 13137 Svatoň Jiří Ing. Ph.D. Výzkum rádiových navigačních... 113
256 SGS14/151/OHK3/2T/13 161-1611435C000 P2612 FEL 13138 Bruna Ondřej Ing. Ph.D. Analýza interakce pilota s... 457
257 SGS14/083/OHK3/1T/13 161-1611420C000 P2612 FEL 13138 Horyna Vladimír Ing.... Diagnostika HVAC jednotek v... 218
258 SGS14/152/OHK3/2T/13 161-1611436C000 P2612 FEL 13138 Laifr Jaroslav Ing.... CzechTechSat - Implementační... 291
259 SGS12/193/OHK3/3T/13 161-1611293C000 P2612 FEL 13138 Pačes Pavel doc.... Bezpečné a bezpečnostní prvky v... 526
260 SGS14/153/OHK3/2T/13 161-1611437C000 P2612 FEL 13138 Platil Antonín doc.... Systémy zpracování a fůze dat... 764
261 SGS13/144/OHK3/2T/13 161-1611344C000 P2612 FEL 13138 Roháč Jan doc. Ing.... Moderní metody ve vývoji... 328
262 SGS12/194/OHK3/3T/13 161-1611294C000 P2612 FEL 13138 Zikmund Aleš Ing. Ph.D. Aplikace magnetických senzorů... 289
263 SGS13/213/OHK3/3T/13 161-1611313C000 P3902 FEL 13139 Slavík Pavel prof.... Návrh speciálních uživatelských... 427
264 SGS13/214/OHK3/3T/13 161-1611314C000 P1801 FEL 13139 Žára Jiří prof. Ing.... Výzkum progresivních metod... 696
265 SGS14/205/OHK4/3T/14 161-1611406D000 P3913 FJFI 14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. Algebraické a kombinatorické... 900
266 SGS14/206/OHK4/3T/14 161-1611407D000 P3913 FJFI 14101 Fučík Radek doc.... Pokročilé superpočítačové metody... 1010
267 SGS12/197/OHK4/3T/14 161-1611202D000 P3913 FJFI 14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. Stochastické zpracování dat a... 1006
268 SGS12/198/OHK4/3T/14 161-1611203D000 P3913 FJFI 14101 Šťovíček Pavel prof.... Teorie reprezentací Lieových... 787
269 SGS13/215/OHK4/3T/14 161-1611305D000 P3913 FJFI 14102 Bielčík Jaroslav... Jaderná hmota v extrémních... 836
270 SGS13/145/OHK4/2T/14 161-1611301D000 P3913 FJFI 14102 Břeň David RNDr. Ph.D. Studium magnetického udržení... 255
271 SGS13/146/OHK4/2T/14 161-1611302D000 P3913 FJFI 14102 Jílek Martin Ing. Hybridní simulace interakce... 135
272 SGS13/216/OHK4/3T/14 161-1611306D000 P3913 FJFI 14102 Petráček Vojtěch... Studium fundamentálních... 920
273 SGS13/147/OHK4/2T/14 161-1611303D000 P3913 FJFI 14102 Šebek Ondřej Ing. Ph.D. Studium kinetických jevů v... 135
274 SGS13/217/OHK4/3T/14 161-1611307D000 P3913 FJFI 14102 Šnobl Libor doc.... Struktury a aplikace matematické... 1818
275 SGS13/218/OHK4/3T/14 161-1611308D000 P3913 FJFI 14111 Bryknar Zdeněk prof.... Příprava a vlastnosti nových... 459
276 SGS13/219/OHK4/3T/14 161-1611309D000 P3913 FJFI 14111 Kučeráková Monika... Vysoce strukturně organizované... 510
277 SGS13/220/OHK4/3T/14 161-1611310D000 P3913 FJFI 14112 Jelínková Helena... Výzkum a aplikace laserů 1803
278 SGS13/221/OHK4/3T/14 161-1611311D000 P3913 FJFI 14112 Richter Ivan prof.... Výzkum optického záření,... 1804
279 SGS13/222/OHK4/3T/14 161-1611312D000 P3913 FJFI 14114 Karlík Miroslav... Mikrostruktura, vlastnosti a... 693
280 SGS13/223/OHK4/3T/14 161-1611313D000 P3913 FJFI 14114 Materna Aleš doc.... Počítačem podporované stanovení... 347
281 SGS13/224/OHK4/3T/14 161-1611314D000 P3913 FJFI 14115 Hofmanová Eva Ing.... Studium migrace vybraných... 321
282 SGS14/084/OHK4/1T/14 161-1611401D000 P3913 FJFI 14115 Kozempel Ján doc.... Využítí radionuklidů kovů v... 102
283 SGS14/154/OHK4/2T/14 161-1611402D000 P3913 FJFI 14115 Neufuss Soběslav Ing. Separace a stanovení významných... 283
284 SGS14/207/OHK4/3T/14 161-1611408D000 P3913 FJFI 14115 Prouzová Procházková... Pokročilé metody přípravy... 240
285 SGS12/199/OHK4/3T/14 161-1611204D000 P3913 FJFI 14115 Sajdová Aneta Ing. Chemické problémy vývoje... 276
286 SGS13/225/OHK4/3T/14 161-1611315D000 P3913 FJFI 14116 Jediný Filip Ing. Ph.D. Částicové experimenty v... 230
287 SGS13/148/OHK4/2T/14 161-1611304D000 P3913 FJFI 14116 Pilařová Kateřina... Dozimetrie při lékařském ozáření 729
288 SGS12/200/OHK4/3T/14 161-1611205D000 P3913 FJFI 14116 Trojek Tomáš prof.... Rozvoj jaderné energetiky a... 1400
289 SGS14/155/OHK4/2T/14 161-1611403D000 P3913 FJFI 14117 Fejt Filip Ing. Ph.D. Možnosti využití... 217
290 SGS14/156/OHK4/2T/14 161-1611404D000 P3913 FJFI 14117 Krejčí Jakub Ing. Ph.D. Přestup tepla a oxidace pokrytí... 221
291 SGS14/157/OHK4/2T/14 161-1611405D000 P3913 FJFI 14117 Šoltés Jaroslav Ing.... Studium vlastností neutronových... 228
292 SGS14/208/OHK4/3T/14 161-1611409D000 P3913 FJFI 14118 Kukal Jaromír doc.... Biomedicínské aplikace... 600
293 SGS14/209/OHK4/3T/14 161-1611410D000 P3913 FJFI 14118 Merunka Vojtěch doc.... Metodický rámec pro tvorbu... 214
294 SGS14/210/OHK4/3T/14 161-1611411D000 P3913 FJFI 14118 Virius Miroslav doc.... Pokročilé algoritmy v... 601
295 SGS12/201/OHK1/3T/15 161-1611201E000 P3501 FA 15113 Bortelová Eva Ing.... Architektura mezi uživatelem a... 351
296 SGS12/203/OHK1/3T/15 161-1611203E000 P3501 FA 15113 Matys Marián Mgr. Sociální vzestup a pád a jeho... 271
297 SGS12/202/OHK1/3T/15 161-1611202E000 P3501 FA 15113 Sigmundová Anna Ing.... Dědictví průmyslové éry / Úskalí... 420
298 SGS14/085/OHK1/1T/15 161-1611401E000 P3502 FA 15113 Sládeček Jaroslav... Principy tvůrčí práce současných... 56
299 SGS14/158/OHK1/2T/15 161-1611407E000 P3501 FA 15114 Hůrková Ludmila Mgr.... Výzkum českých vesnic v... 114
300 SGS14/086/OHK1/1T/15 161-1611402E000 P3501 FA 15114 Poláková Jitka Ing.... Historické vrstvy krajiny... 122
301 SGS13/150/OHK1/2T/15 161-1611350E000 P3501 FA 15116 Búš Peter MgA. Ph.D. Emergentní urbánní strategie -... 127
302 SGS14/087/OHK1/1T/15 161-1611403E000 P3501 FA 15116 Sýsová Kateřina doc.... Architektura z PET lahví 41
303 SGS14/088/OHK1/1T/15 161-1611404E000 P3501 FA 15118 Kubcová Jana Ing.... Komunitní bydlení - typové... 121
304 SGS13/226/OHK1/3T/15 161-1611326E000 P3501 FA 15119 Burgerová Lenka... Proměna struktury města v... 258
305 SGS12/204/OHK1/3T/15 161-1611204E000 P3501 FA 15121 Macoun Milan Ing. arch. Otevírání hranic a styčné plochy... 239
306 SGS14/159/OHK1/2T/15 161-1611408E000 P3501 FA 15121 Šilha Martin Ing. Zdroje realitních dat pro... 75
307 SGS14/211/OHK1/3T/15 161-1611411E000 P3502 FA 15122 Vavrušková Markéta... Způsoby výuky statiky na... 45
308 SGS13/153/OHK1/2T/15 161-1611353E000 P3502 FA 15123 Kazimour Hladíková... Inovativní navrhování skleněných... 99
309 SGS14/160/OHK1/2T/15 161-1611409E000 P3502 FA 15124 Adámek Jiří Ing. arch. Energetická efektivnost obnovy... 80
310 SGS13/105/OHK1/2T/11 161-1611305E000 P3607 FA 15124 Prokopová Lenka doc.... Transport světla tubusovým... 166
311 SGS14/089/OHK1/1T/15 161-1611405E000 P3501 FA 15127 Šípka Marcel Ing. arch. Urbanistická štruktúra na území... 42
312 SGS13/227/OHK1/3T/15 161-1611327E000 P3502 FA 15127 Tesař Jan Jakub doc.... Současné tendence v architektuře... 192
313 SGS14/090/OHK1/1T/15 161-1611406E000 P3501 FA 15129 Grasse Lukáš Ing. arch. Rozhovory o minulých a... 90
314 SGS14/161/OHK1/2T/15 161-1611410E000 P3501 FA 15129 Pinc Martin Akad. arch. Vícegenerační domy a komunitní... 183
315 SGS13/154/OHK2/2T/16 161-1611240F000 P3710 FD 16112 Padělek Tomáš Ing.... Ověření vlivu vybraných nástrojů... 366
316 SGS14/162/OHK2/2T/16 161-1611403F000 P3710 FD 16114 Krčál Jan Ing. Ph.D. Návrh postupů pro sběr parametrů... 297
317 SGS14/091/OHK2/1T/16 161-1611401F000 P3710 FD 16116 Čechová Anna Ing. Vyšetřování vizuální zátěže a... 99
318 SGS14/163/OHK2/2T/16 161-1611404F000 P3713 FD 16117 Rybičková Alena Ing.... Aplikace exaktní a... 196
319 SGS14/092/OHK5/1T/16 161-1611402F000 EKMAN FD 16117 Skolilová Petra Ing.... Využití dynamického oceňování v... 172
320 SGS13/155/OHK2/2T/16 161-1611255F000 P3713 FD 16117 Vitteková Martina... Kompatibilita zajištění... 239
321 SGS12/205/OHK2/3T/16 161-1611250F000 P3710 FD 16118 Kytýř Daniel doc.... Metody studia vlivu... 749
322 SGS14/164/OHK2/2T/16 161-1611405F000 P3710 FD 16121 Buldakova Natalia... Využití metod teorie... 62
323 SGS14/165/OHK2/2T/16 161-1611406F000 P3710 FD 16121 Hanus Daniel doc.... Výzkum proudového pole ve stupni... 140
324 SGS14/212/OHK2/3T/16 161-1611409F000 P3710 FD 16121 Kraus Jakub doc.... Navržení a otestování nového... 250
325 SGS13/156/OHK2/2T/16 161-1611360F000 P3710 FD 16121 Novák Martin Ing. Ph.D. Návratový bezpilotní prostředek... 360
326 SGS14/166/OHK2/2T/16 161-1611407F000 P3710 FD 16121 Pleninger Stanislav... Vývoj nízkonákladového... 154
327 SGS14/167/OHK2/2T/16 161-1611408F000 P3710 FD 16121 Plos Vladimír Ing.... Vytvoření metody definování a... 283
328 SGS14/213/OHK2/3T/16 161-1611410F000 P3710 FD 16121 Voráček Martin Ing.... Studie vlivu kondenzačních čar... 480
329 SGS13/157/OHK2/2T/16 161-1611370F000 P3710 FD 16122 Lenková Alžběta Ing. Zkoumání trajektorie pohybu... 145
330 SGS13/158/OHK2/2T/16 161-1611380F000 P3710 FD 16123 Procházková Danuše... Identifikace a analýza rizik na... 220
331 SGS14/168/OHK4/2T/17 161-1611409G000 P3913 FBMI 17101 Jelínek Miroslav... Dopované nanokompozitní... 169
332 SGS14/093/OHK4/1T/17 161-1611401G000 P3913 FBMI 17101 Kalábová Hana Ing. Rozšíření laboratoře BIOKOS o... 100
333 SGS14/094/OHK4/1T/17 161-1611402G000 P3921 FBMI 17101 Kutílek Patrik doc.... Optimalizace metod hodnocení... 80
334 SGS14/095/OHK4/1T/17 161-1611403G000 P3921 FBMI 17101 Mikšovský Jan Ing.... Studie smáčivosti a... 80
335 SGS14/215/OHK4/3T/17 161-1611413G000 P3921 FBMI 17101 Petrák Václav Ing.... Vývoj mikroelektrodových polí... 100
336 SGS14/096/OHK4/1T/17 161-1611404G000 P3921 FBMI 17101 Písařík Petr doc.... Dopované diamantu podobné... 80
337 SGS14/098/OHK4/1T/17 161-1611406G000 P3913 FBMI 17101 Salačová Šárka Ing.... Stavba XUV zdroje založeném na... 100
338 SGS14/097/OHK4/1T/17 161-1611405G000 P3921 FBMI 17101 Urzová Jana Mgr. Ph.D. Laserová léčba srdeční arytmie 60
339 SGS13/229/OHK4/3T/17 161-1611302G000 P3921 FBMI 17110 Deutsch Elena Mgr.... Modelování ektopického ohniska... 68
340 SGS13/228/OHK5/3T/17 161-1611301G000 EKMAN FBMI 17110 Donin Gleb Ing. Ph.D. Metody sledování provozu... 176
341 SGS14/214/OHK4/3T/17 161-1611412G000 P3921 FBMI 17110 Gulka Michal Ing. Ph.D. Vývoj nanodiamantových senzorů... 100
342 SGS14/099/OHK4/1T/17 161-1611407G000 P3921 FBMI 17110 Hejda Jan Ing. Ph.D. Metody vyšetřování... 85
343 SGS14/100/OHK4/1T/17 161-1611408G000 P3921 FBMI 17110 Krajča Vladimír doc.... Využití metod vícekanálové... 115
344 SGS14/216/OHK4/3T/17 161-1611414G000 P3921 FBMI 17110 Roubík Karel prof.... Výzkum nekonvenčních technik... 360
345 SGS14/217/OHK4/3T/17 161-1611415G000 P3921 FBMI 17110 Wiewegh Miroslav Ing. Nové aplikace EM pole pro... 83
346 SGS13/160/OHK4/2T/17 161-1611303G000 P3913 FBMI 17111 Böhm Pavel PhDr.... Prevence a řešení blackoutu... 143
347 SGS13/161/OHK4/2T/17 161-1611304G000 P3921 FBMI 17111 Hudzietzová Jana... Optimalizace radiační zátěže... 71
348 SGS12/206/OHK4/3T/17 161-1611201G000 P3921 FBMI 17112 Neťuková Slávka Mgr.... Využití umělé inteligence v... 105
349 SGS14/218/OHK4/3T/17 161-1611416G000 P3921 FBMI 17220 Kučera Lukáš Ing. Návrh, realizace, experimentální... 254
350 SGS14/169/OHK4/2T/17 161-1611410G000 P3921 FBMI 17220 Nedělka Tomáš MUDr.... Využití rekurentní analýzy pro... 128
351 SGS14/219/OHK4/3T/17 161-1611417G000 P3921 FBMI 17220 Poledňák Miroslav Ing. Návrh a experimentální ověření... 224
352 SGS14/170/OHK4/2T/17 161-1611411G000 P3921 FBMI 17220 Socha Vladimír doc.... Návrh metod a sofware pro... 100
353 SGS13/230/OHK4/3T/17 161-1611305G000 P3921 FBMI 17220 Veselý Tomáš Ing. Ph.D. Analýza a optimalizace... 202
354 SGS14/101/OHK3/1T/18 161-1611401H000 P1801 FIT 18101 Janoušek Jan doc.... Algoritmy pro zpracování... 315
355 SGS14/102/OHK3/1T/18 161-1611402H000 P1801 FIT 18101 Jiřina Marcel doc.... Nové metody předzpracování a... 575
356 SGS14/103/OHK3/1T/18 161-1611403H000 P3902 FIT 18102 Valenta Michal Ing.... Pokročilý výzkum v softwarovém... 195
357 SGS14/104/OHK3/1T/18 161-1611404H000 P1801 FIT 18102 Vitvar Tomáš doc.... Nové metody pro doporučování... 148
358 SGS14/105/OHK3/1T/18 161-1611405H000 P1801 FIT 18103 Kubátová Hana prof.... Metody číslicového návrhu pro... 380
359 SGS14/106/OHK3/1T/18 161-1611406H000 P1801 FIT 18104 Tvrdík Pavel prof.... Algoritmy pro paralelní a... 233
360 SGS14/107/OHK3/1T/18 161-1611407H000 P1801 FIT 18105 Blažek Rudolf... Informační systémy a jejich... 320
361 SGS14/108/OHK1/1T/31 161-1611401J000 P3607 31240 Nenadálová Šárka... Podrobné sledování difuzních... 398
362 SGS14/109/OHK1/1T/31 161-1611402J000 P3607 31250 Steinerová Veronika... Analýza mikrostruktury... 235
363 SGS14/171/OHK1/2T/31 161-1611403J000 P3607 31260 Bittner Tomáš Ing.... Přetvárné vlastnosti desek z... 393
364 SGS14/172/OHK1/2T/31 161-1611404J000 P3607 31260 Čítek David Ing. Ph.D. Zkoumání vlivu soudržnosti UHPC... 395
365 SGS13/162/OHK5/2T/32 161-1611320K000 EKMAN MÚVS 32116 Bumbálek Zdeněk Ing.... Vývoj nových technických oborů v... 120
366 SGS13/163/OHK5/2T/32 161-1611330K000 P6232 MÚVS 32116 Bunčák Tomáš Mgr. MSc. Problémy vztahů měnových kurzů a... 92
367 SGS14/173/OHK5/2T/32 161-1611401K000 P7108 MÚVS 32116 Šmerha Vít Mgr. Učitelé pražské techniky a... 152
368 SGS13/232/OHK4/3T/35 161-1611320M000 P3913 ÚTEF 35201 Pospíšil Stanislav... Pokročilé metody detekce... 1071
369 SGS13/233/OHK4/3T/35 161-1611230M000 P3913 ÚTEF 35201 Štekl Ivan doc. Ing.... Speciální detekční techniky... 620