Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam udělených grantů

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Číslo grantu Číslo FIS Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název Finance
1 SGS13/001/OHK1/1T/11 161-830010A000 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Modelování sdružených... 174
2 SGS13/002/OHK1/1T/11 161-830020A000 P3607 FSv 11101 Bobok Jozef doc.... Bloky izometrií zkroucených... 86
3 SGS13/003/OHK1/1T/11 161-830030A000 P3646 FSv 11101 Eliaš Michal Ing. Ph.D. Matematické modelování... 206
4 SGS13/004/OHK1/1T/11 161-830040A000 P3607 FSv 11101 Chleboun Jan doc.... Identifikace parametrů v... 122
5 SGS13/005/OHK1/1T/11 161-830050A000 P3607 FSv 11101 Jarušková Daniela... Stochastické metody pro detekci... 66
6 SGS12/100/OHK1/2T/11 161-821000A000 P3607 FSv 11101 Kučera Petr doc.... Řešitelnost... 121
7 SGS13/006/OHK1/1T/11 161-830060A000 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Krigování v anisotropních... 126
8 SGS12/102/OHK1/2T/11 161-821020A000 P3607 FSv 11102 Mikš Antonín prof.... Bezkontaktní metody měření ploch 178
9 SGS12/103/OHK1/2T/11 161-821030A000 P3607 FSv 11102 Semerák Petr doc.... Pokročilé materiály v moderním... 797
10 SGS13/007/OHK1/1T/11 161-830070A000 P3607 FSv 11105 Dvořáková Ivana Ing.... Využití moderní interaktivní... 236
11 SGS13/104/OHK1/2T/11 161-1611301A122 P3607 FSv 11122 Čermák Jan Ing. Počítačový systém pro návrh... 230
12 SGS13/008/OHK1/1T/11 161-830080A000 P3607 FSv 11122 Procházka Michal... Slaměno-betonová konstrukce 229
13 SGS13/164/OHK1/3T/11 161-1611326A122 P3607 FSv 11122 Váchal Tomáš Ing. A.... Kompozitní materiály na bázi... 426
14 SGS12/105/OHK1/2T/11 161-821050A000 P3607 FSv 11123 Ďurana Kamil Ing. Optimalizace skladby obvodových... 436
15 SGS12/104/OHK1/2T/11 161-821040A000 P3607 FSv 11123 Kočí Jan Ing. Ph.D. Využití genetického programování... 333
16 SGS13/165/OHK1/3T/11 161-1611327A123 P3607 FSv 11123 Vejmelková Eva prof.... Pucolánově aktivní materiály... 1116
17 SGS12/106/OHK1/2T/11 161-821060A000 P3607 FSv 11124 Bureš Michal Ing. Ph.D. Experimentální a teoretická... 70
18 SGS13/009/OHK1/1T/11 161-830090A000 P3607 FSv 11124 Fořtová Kristina... Experimentální stanovení... 89
19 SGS13/010/OHK1/1T/11 161-830100A000 P3607 FSv 11124 Havlík Filip Ing.... Vliv surových přírodních jílů na... 196
20 SGS12/107/OHK1/2T/11 161-821070A000 P3607 FSv 11124 Hlaváč Richard Ing.... Širší souvislosti navrhování... 250
21 SGS13/106/OHK1/2T/11 161-1611302A124 P3607 FSv 11124 Koláčný Milan Ing.... Vliv tvorby hydroizolačních... 105
22 SGS12/108/OHK1/2T/11 161-821080A000 P3607 FSv 11124 Kolouch David Ing.... Optimalizace návrhu prosvětlení... 120
23 SGS13/107/OHK1/2T/11 161-1611303A124 P3607 FSv 11124 Mančík Štěpán Ing.... Posuzování životního cyklu budov... 170
24 SGS13/108/OHK1/2T/11 161-1611304A124 P3607 FSv 11124 Nováček Jiří Ing. Ph.D. Akustika staveb z obnovitelných... 48
25 SGS13/109/OHK1/2T/11 161-1611305A124 P3607 FSv 11124 Pavlů Tereza doc.... Doplňkové konstrukce z... 195
26 SGS13/110/OHK1/2T/11 161-1611306A124 P3607 FSv 11124 Pazderka Jiří doc.... Průzkum a analýza poruch... 48
27 SGS12/110/OHK1/2T/11 161-821100A000 P3607 FSv 11124 Ryparová Pavla Mgr.... Využití nanotechnologií ve... 250
28 SGS13/111/OHK1/2T/11 161-1611307A124 P3607 FSv 11124 Šlechta Jan Ing. Ph.D. Optimalizace návrhu akustické... 90
29 SGS12/109/OHK1/2T/11 161-821090A000 P3607 FSv 11124 Volf Martin Ing. Ph.D. Využití UHPC pro konstrukce s... 180
30 SGS13/012/OHK1/1T/11 161-830120A000 P3607 FSv 11125 Dederová Kohoutková... Porovnání kvality vnitřního... 50
31 SGS13/112/OHK1/2T/11 161-1611308A125 P3607 FSv 11125 Dobiášová Lucie Ing.... Analýza vnitřního prostředí... 50
32 SGS13/013/OHK1/1T/11 161-830130A000 P3607 FSv 11125 Hofbauer Pechová... Multimediální pomůcka... 52
33 SGS13/011/OHK1/1T/11 161-830110A000 P3607 FSv 11125 Horváthová Jana Ing.... Snižování spotřeby energie na... 50
34 SGS13/166/OHK1/3T/11 161-1611328A125 P3607 FSv 11125 Klobusovský Petr Ing. Retenční schopnost zelených střech 80
35 SGS12/111/OHK1/2T/11 161-821110A000 P3607 FSv 11125 Kny Martin Ing. Ph.D. Solární systémy s dlouhodobou... 50
36 SGS13/113/OHK1/2T/11 161-1611309A125 P3607 FSv 11125 Nehasil Ondřej Ing.... Výzkum chování skrápěných... 53
37 SGS12/114/OHK1/2T/11 161-821140A000 P3607 FSv 11125 Prokšová Zuská Lenka... Možnosti hodnocení vnitřního... 35
38 SGS13/115/OHK1/2T/11 161-1611310A125 P3607 FSv 11125 Valoušková Kristýna... Simulace dvojité transparentní... 75
39 SGS13/014/OHK1/1T/11 161-830140A000 P3607 FSv 11126 Dostálová Michaela Ing. Nástroj posuzování ekonomické... 320
40 SGS13/015/OHK1/1T/11 161-830150A000 P3607 FSv 11126 Matějka Petr Ing. Ph.D. Systémy řízení rizik při... 331
41 SGS13/016/OHK1/1T/11 161-830160A000 P3607 FSv 11126 Pícha Jan Ing. Ph.D. Strategie a exportní financování... 320
42 SGS13/116/OHK1/2T/11 161-1611311A126 P3607 FSv 11126 Rohlena Michal Ing.... Zvyšování energetické účinnosti... 322
43 SGS13/017/OHK1/1T/11 161-830170A000 P3607 FSv 11126 Vašíčková Radka Ing. Model vývoje cen rezidenčních... 315
44 SGS13/018/OHK1/1T/11 161-830180A000 P3501 FSv 11127 Kamenický Matej Ing.... Analýzy vybraných faktorů... 114
45 SGS13/117/OHK1/2T/11 161-1611312A127 P3501 FSv 11127 Štegerová Daniela... Změny ve struktuře využívání... 105
46 SGS12/115/OHK1/2T/11 161-821150A000 P3501 FSv 11127 Vondráčková Simona... "Využitelnost metod... 60
47 SGS13/167/OHK5/3T/11 161-1611329A128 EKMAN FSv 11128 Horák Libor Ing. Využití metod umělé inteligence... 194
48 SGS13/118/OHK1/2T/11 161-1611313A128 P3607 FSv 11128 Kusý Vojtěch Ing. Ph.D. Integrace BIM do informační... 234
49 SGS13/119/OHK5/2T/11 161-1611314A128 EKMAN FSv 11128 Višňovský Michal Ing. Metody získávání a ukládání dat... 175
50 SGS13/019/OHK1/1T/11 161-830190A000 P3502 FSv 11129 Fetisov Oleg Ph.D.,... Sociální funkce a jejich... 35
51 SGS13/020/OHK1/1T/11 161-830200A000 P3502 FSv 11129 Filsak Pavel Ing. arch. Možnosti křížem lepených... 35
52 SGS13/021/OHK1/1T/11 161-830210A000 P3502 FSv 11129 Hořická Jana Ing.... Strategie regenerace... 35
53 SGS13/022/OHK1/1T/11 161-830220A000 P3501 FSv 11129 Kašpar Jan Ing.... Urbanisticko-architektonické... 45
54 SGS13/023/OHK1/1T/11 161-830230A000 P3502 FSv 11129 Lenz Petra Ing.... Mapování objektů postavených... 35
55 SGS13/024/OHK1/1T/11 161-830240A000 P3502 FSv 11129 Med Tomáš Ing. arch.... Flexibilní principy využití... 35
56 SGS13/025/OHK1/1T/11 161-830250A000 P3502 FSv 11129 Nesměrák Milan Ing.... Identifikace vyměřovacích... 30
57 SGS13/026/OHK1/1T/11 161-830260A000 P3502 FSv 11129 Peták Lukáš Ing. Ph.D. Analýza architektonických a... 30
58 SGS13/027/OHK1/1T/11 161-830270A000 P3501 FSv 11129 Pošmourný Vojtěch... Specifikace a systematizace... 45
59 SGS13/028/OHK1/1T/11 161-830280A000 P3502 FSv 11129 Pustějovský Jan Ing.... Analýza realizovaných konverzí... 35
60 SGS13/029/OHK1/1T/11 161-830290A000 P3502 FSv 11129 Šimoník Zdeněk Ing.... Výběr, systematizace a... 35
61 SGS13/030/OHK1/1T/11 161-830300A000 P3502 FSv 11129 Šimr Petr Ing. arch.... Průmyslové dědictví na Berounsku... 35
62 SGS13/031/OHK1/1T/11 161-830310A000 P3502 FSv 11129 Táborský Vítězslav... Nízkonákladový pasivní a... 35
63 SGS13/032/OHK1/1T/11 161-830320A000 P3502 FSv 11129 Vaněk Aleš Ing.... Možnosti aplikace fóliových a... 35
64 SGS13/033/OHK1/1T/11 161-830330A000 P3502 FSv 11129 Vecko Jan Ing. Ph.D. Aplikace digitálního modelování... 35
65 SGS12/116/OHK1/2T/11 161-821160A000 P3607 FSv 11132 Němeček Jiří prof.... Mikrostrukturní a... 482
66 SGS12/117/OHK1/2T/11 161-821170A000 P3607 FSv 11132 Padevět Pavel doc.... Aplikace diagnostických metod u... 1140
67 SGS13/034/OHK1/1T/11 161-830340A000 P3607 FSv 11132 Patzák Bořek prof.... Pokročilé algoritmy pro... 2533
68 SGS13/120/OHK1/2T/11 161-1611315A133 P3607 FSv 11133 Broukalová Iva doc.... Cementové kompozity v extrémních... 356
69 SGS13/035/OHK1/1T/11 161-830350A000 P3607 FSv 11133 Göringer Jakub Ing.... Studium chování betonu... 150
70 SGS13/036/OHK1/1T/11 161-830360A000 P3607 FSv 11133 Hamouz Jan Ing. Stabilita betonových skořepin a... 142
71 SGS13/037/OHK1/1T/11 161-830370A000 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc.... Optimalizace mostních konstrukcí 204
72 SGS13/038/OHK1/1T/11 161-830380A000 P3607 FSv 11133 Štefan Radek Ing. Ph.D. Nelineární analýza betonových... 253
73 SGS13/039/OHK1/1T/11 161-830390A000 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Komplexní analýza... 443
74 SGS13/040/OHK1/1T/11 161-830400A000 P3607 FSv 11133 Vašková Jitka doc.... Optimalizace struktury... 273
75 SGS12/118/OHK1/2T/11 161-821180A000 P3607 FSv 11134 Brtník Tomáš Ing. Ph.D. Progresivní technologie pro... 23
76 SGS12/119/OHK1/2T/11 161-821190A000 P3607 FSv 11134 Drozda Jiří Ing. Ph.D. Verifikace výpočtového modelu... 212
77 SGS13/122/OHK1/2T/11 161-1611317A134 P3607 FSv 11134 Gödrich Lukáš Ing.... Modelování styčníků s čelní... 235
78 SGS13/169/OHK1/3T/11 161-1611331A134 P3607 FSv 11134 Gregorová Anna Ing.... Spřažené konstrukce za běžné... 318
79 SGS12/120/OHK1/2T/11 161-821200A000 P3607 FSv 11134 Hasníková Hana Ing.... Srovnání destruktivního a... 212
80 SGS12/127/OHK1/2T/11 161-821270A000 P3607 FSv 11134 Hrazdirová Radka Ing. Odezva tažených prvků ocelových... 106
81 SGS13/043/OHK1/1T/11 161-830430A000 P3607 FSv 11134 Charvát Martin Ing.... Smykový tok ve spřažení... 62
82 SGS13/042/OHK1/1T/11 161-830420A000 P3607 FSv 11134 Charvátová Magdaléna... Příspěvek k požární odolnosti... 106
83 SGS13/168/OHK1/3T/11 161-1611330A134 P3607 FSv 11134 Ilčík Jiří Ing. Ph.D. Nový kotevní systém pro fasádní... 212
84 SGS12/121/OHK1/2T/11 161-821210A000 P3607 FSv 11134 Jára Robert Ing. Ph.D. Nový typ spoje sendvičových panelů. 116
85 SGS12/122/OHK1/2T/11 161-821220A000 P3607 FSv 11134 Jirků Jiří Ing. Ph.D. Modelování částečně chráněných... 451
86 SGS13/123/OHK1/2T/11 161-1611318A134 P3607 FSv 11134 Kalamar Roman Ing.... Inovativní konstrukce ze skla 106
87 SGS13/121/OHK1/2T/11 161-1611316A134 P3607 FSv 11134 Kočka Martin Ing. Kotvení patní deskou namáhané... 212
88 SGS12/123/OHK1/2T/11 161-821230A000 P3607 FSv 11134 Mařík Jan Ing. Ph.D. Vliv tváření zastudena na... 106
89 SGS12/124/OHK1/2T/11 161-821240A000 P3607 FSv 11134 Mašová Eva Ing. Spoje dřevěných kulatin 106
90 SGS11/146/OHK1/3T/11 161-811460A000 P3607 FSv 11134 Nechanický Pavel Ing. Prefabrikované kompozitní... 116
91 SGS12/125/OHK1/2T/11 161-821250A000 P3607 FSv 11134 Pošta Jan Ing. Ph.D. Vyšetřování fyzikálních a... 18
92 SGS13/124/OHK1/2T/11 161-1611319A134 P3607 FSv 11134 Prachař Martin Ing.... Návrh štíhlých a za studena... 230
93 SGS12/126/OHK1/2T/11 161-821260A000 P3607 FSv 11134 Psota Jan Ing. Ph.D. Alternativní spřahující... 62
94 SGS13/170/OHK1/3T/11 161-1611332A134 P3607 FSv 11134 Řehoř Filip Ing. Ph.D. Ocelobetonové mostní konstrukce 106
95 SGS13/044/OHK1/1T/11 161-830440A000 P3607 FSv 11134 Svoboda Ondřej Ing.... Interakce nekovových membrán a... 106
96 SGS13/041/OHK1/1T/11 161-830410A000 P3607 FSv 11134 Šopíková Eva Ing. Ph.D. Modelování dřevobetonových... 106
97 SGS13/171/OHK1/3T/11 161-1611333A134 P3607 FSv 11134 Šrůtek Zbyněk Ing. Kování pro dřevěné konstrukce 106
98 SGS13/047/OHK1/1T/11 161-830470A000 P3607 FSv 11135 Černá Vydrová Linda... Optimalizace numerického... 433
99 SGS13/045/OHK1/1T/11 161-830450A000 P3607 FSv 11135 Hamouzová Tereza... Zlepšování geotechnických... 136
100 SGS13/046/OHK1/1T/11 161-830460A000 P3607 FSv 11135 Veselý Jan Ing. Ph.D. Využití pokročilých... 190
101 SGS13/125/OHK1/2T/11 161-1611320A136 P3607 FSv 11136 Čížková Zuzana Ing.... Experimentální hodnocení... 371
102 SGS13/048/OHK1/1T/11 161-830480A000 P3607 FSv 11136 Drbohlav Jiří Ing.... Dopravní výzkum průjezdné... 253
103 SGS13/049/OHK1/1T/11 161-830490A000 P3607 FSv 11136 Weber Michal Ing. Využití georadarové metody pro... 253
104 SGS13/050/OHK1/1T/11 161-830500A000 P3607 FSv 11136 Žák Josef doc. Ing.... Jednoosý smykový přístroj - nové... 278
105 SGS13/126/OHK1/2T/11 161-1611321A137 P3607 FSv 11137 Horníček Leoš Ing.... Použití bezstykové koleje na... 90
106 SGS13/051/OHK1/1T/11 161-830510A000 P3607 FSv 11137 Kučera Petr Ing. Ph.D. Vliv vybraných přísad na... 70
107 SGS13/052/OHK1/1T/11 161-830520A000 P3607 FSv 11141 Brabec Jan Ing. Ultrazvukové měření bodových... 108
108 SGS13/127/OHK1/2T/11 161-1611322A141 P3607 FSv 11141 Fencl Martin Ing. Ph.D. Modelování městského odvodnění... 227
109 SGS12/128/OHK1/2T/11 161-821280A000 P3607 FSv 11141 Křeček Josef doc.... Horizontální srážky v horském... 307
110 SGS11/147/OHK1/3T/11 161-811470A000 P3607 FSv 11141 Ondoková Tereza Ing. Hydraulická funkce mostních... 98
111 SGS13/053/OHK1/1T/11 161-830530A000 P3607 FSv 11141 Šulc Dalibor Ing. Matematické modelování vysoce... 145
112 SGS12/129/OHK1/2T/11 161-821290A000 P3607 FSv 11142 Jirsák Václav Ing. Aplikace matematického... 200
113 SGS13/054/OHK1/1T/11 161-830540A000 P3607 FSv 11142 Králík Martin Ing.... Výzkum proudění vody na... 465
114 SGS12/171/OHK1/3T/11 161-1611201A142 P3607 FSv 11142 Toman Michal doc.... ZSV - znalostní systémy pro... 223
115 SGS11/148/OHK1/3T/11 161-811480A000 P3607 FSv 11143 Bauer Miroslav Ing.... Experimentální výzkum... 589
116 SGS12/130/OHK1/2T/11 161-821300A000 P3607 FSv 11143 Klípa Vladimír Ing.... Dynamika proudění vody půdním... 386
117 SGS13/128/OHK1/2T/11 161-1611323A143 P3607 FSv 11143 Krámská Kateřina Ing. Sledování splaveninového režimu... 208
118 SGS13/129/OHK1/2T/11 161-831290A000 P3607 FSv 11143 Lipták Michal Ing. Predikce sucha v České republice... 140
119 SGS13/130/OHK1/2T/11 161-1611324A143 P3607 FSv 11143 Weyskrabová Lenka... Dynamika extrémních průtoků v... 170
120 SGS12/172/OHK1/3T/11 161-1611202A144 P3607 FSv 11144 Buriánek Pavel Ing. Použití recyklovaného betonu v... 180
121 SGS13/172/OHK1/3T/11 161-1611334A144 P3607 FSv 11144 Čiháková Iva doc.... Energetické úspory v zásobování... 266
122 SGS12/131/OHK1/2T/11 161-821310A000 P3607 FSv 11144 Klímová Michaela Ing. Využití ekologických kritérií... 180
123 SGS13/173/OHK1/3T/11 161-1611335A144 P3607 FSv 11144 Pollert Jaroslav... Zvýšení kvantitativní a... 240
124 SGS13/059/OHK1/1T/11 161-830590A000 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc.... Optimalizace získávání a... 522
125 SGS13/055/OHK1/1T/11 161-830550A000 P3646 FSv 11155 Bílá Zdeňka Ing. Moderní metody fotogrammetrie,... 345
126 SGS13/056/OHK1/1T/11 161-830560A000 P3646 FSv 11155 Györi Gabriel Ing.... Interaktivne riešenie... 165
127 SGS13/057/OHK1/1T/11 161-830570A000 P3646 FSv 11155 Havlíček Jakub Ing.... Testování a publikace rastrových... 255
128 SGS13/058/OHK1/1T/11 161-830580A000 P3646 FSv 11155 Těhle Miroslav Ing. Bezdotykové ovládání GIS... 250
129 SGS12/132/OHK1/2T/11 161-821320A000 P3646 FSv 11155 Vyskočil Zdeněk Ing.... Vývoj a kalibrace zařízení pro... 289
130 SGS13/131/OHK1/2T/11 161-1611325A220 P3607 FSv 11220 Hausmannová Lucie... Hydrofyzikální vlastnosti... 92
131 SGS12/173/OHK1/3T/11 161-1611203A220 P3607 FSv 11220 Svoboda Jiří Ing. Ph.D. Výzkum plynopropustnosti... 95
132 SGS13/174/OHK2/3T/12 161-1611348B001 P2301 FS 12101 Keslerová Radka Mgr.... Numerické řešení problémů... 1351
133 SGS13/175/OHK2/3T/12 161-1611356B001 P2301 FS 12102 Černý František... Speciální aplikace iontových a... 304
134 SGS12/174/OHK2/3T/12 161-1611240B001 P2301 FS 12102 Sopko Bruno prof.... Experimentální ověření... 125
135 SGS13/132/OHK2/2T/12 161-1611320B001 P2301 FS 12102 Vacek Václav doc.... Automatizovaný analyzátor plynů... 339
136 SGS11/149/OHK2/3T/12 161-1611190B001 P2301 FS 12102 Vlk Josef Ing. Ph.D. Selektivní detekce acetonu v... 102
137 SGS13/176/OHK2/3T/12 161-1611366B001 P2301 FS 12105 Konvičková Svatava... Biomechanika struktur lidského... 2039
138 SGS12/175/OHK2/3T/12 161-1611255B001 P2301 FS 12105 Kuželka Jiří Ing. Ph.D. Výzkum mechanických vlastností... 500
139 SGS12/176/OHK2/3T/12 161-1611260B001 P2301 FS 12105 Padovec Zdeněk Ing.... Výzkum a modelování kompozitních... 249
140 SGS13/177/OHK2/3T/12 161-1611376B001 P2301 FS 12105 Šika Zbyněk prof.... Mechatronika a adaptronika 2013 500
141 SGS13/178/OHK2/3T/12 161-1611386B001 P2301 FS 12105 Valášek Michael... Modelování, řízení a navrhování... 1141
142 SGS12/177/OHK2/3T/12 161-1611270B001 P2301 FS 12110 Bukovský Ivo doc.... Nekonvenční a kognitivní metody... 205
143 SGS13/060/OHK2/1T/12 161-1611302B001 P2301 FS 12110 Macúchová Karolina... Vývoj astronomického detekčního... 285
144 SGS12/178/OHK2/3T/12 161-1611280B001 P2301 FS 12110 Novák Martin doc.... Inovace a rozvoj měřicích,... 500
145 SGS13/179/OHK2/3T/12 161-1611393B001 P2301 FS 12110 Oswald Cyril Ing. Ph.D. Zajištění kredibilní funkce... 210
146 SGS11/150/OHK2/3T/12 161-1611100B001 P2301 FS 12110 Oswaldová Ivana Ing. Vyspělé algoritmy pro modelování... 450
147 SGS13/180/OHK2/3T/12 161-1611300B001 P2301 FS 12112 Stodůlka Jiří Ing.... Aerodynamika leteckých profilů a... 280
148 SGS13/061/OHK2/1T/12 161-1611310B001 P2301 FS 12112 Vitkovičová Rut Ing.... Experimentální vyšetřování... 540
149 SGS13/062/OHK2/1T/12 161-1611323B001 P2301 FS 12113 Mrázek Jiří Ing. Ph.D. Využití hybridních a... 697
150 SGS13/133/OHK2/2T/12 161-1611336B001 P2301 FS 12115 Burian Ondřej Ing. Výzkum nové metody měření... 179
151 SGS13/134/OHK2/2T/12 161-1611346B001 P2301 FS 12115 Havlík Jan Ing. Ph.D. Energetické využití brýdové páry... 200
152 SGS13/063/OHK2/1T/12 161-1611333B001 P2301 FS 12115 Mosler Pavel Ing. Ph.D. Místní ztráty ve spoji... 380
153 SGS13/181/OHK2/3T/12 161-1611313B001 P2301 FS 12115 Skopec Pavel Ing. Ph.D. Studium chování fluidní vrstvy... 400
154 SGS12/179/OHK2/3T/12 161-1611290B001 P2301 FS 12116 Barták Martin Ing.... Numerické modelování vnitřních... 300
155 SGS13/182/OHK2/3T/12 161-1611326B001 P2301 FS 12116 Boháč Jindřich Ing.... Dynamické chování otopných ploch... 1100
156 SGS13/064/OHK2/1T/12 161-1611343B001 P2301 FS 12116 Heis Václav Ing. Chování konvekčních proudů nad... 97
157 SGS13/065/OHK2/1T/12 161-1611353B001 P2301 FS 12118 Krátký Lukáš doc.... Technologie a zařízení pro... 879
158 SGS13/066/OHK2/1T/12 161-1611363B001 P2301 FS 12118 Pešava Vít Ing. Ph.D. Hydrodynamika heterogenních... 258
159 SGS13/183/OHK2/3T/12 161-1611330B001 P2301 FS 12120 Astraverkhau Nikita... Tvorba konceptu vozidla s... 820
160 SGS13/184/OHK2/3T/12 161-1611340B001 P2301 FS 12120 Bolehovský Ondřej Ing. Elektromobilita a využití... 1245
161 SGS13/067/OHK2/1T/12 161-1611373B001 P2301 FS 12122 Helmich Martin Ing. Tunelová měření vrtulového pohonu 390
162 SGS13/068/OHK2/1T/12 161-1611383B001 P2301 FS 12122 Kostroun Tomáš Ing. Celokompoziní bezpilotní letoun... 390
163 SGS12/180/OHK2/3T/12 161-1611200B001 P2301 FS 12122 Kratochvíl Aleš Ing.... Systém aktivního řízení pro malá... 390
164 SGS13/185/OHK2/3T/12 161-1611350B001 P2301 FS 12122 Sommer Tomáš Ing. Ph.D. Vyšetřování degradace stavu... 297
165 SGS13/186/OHK2/3T/12 161-1611360B001 P2301 FS 12132 Beneš Libor prof.... Výzkum vlivu úpravy povrchu na... 446
166 SGS13/187/OHK2/3T/12 161-1611370B001 P2301 FS 12133 Kudláček Jan Ing. Ph.D. Výzkum a vývoj v oblasti... 500
167 SGS13/188/OHK2/3T/12 161-1611380B001 P2301 FS 12134 Kyncl Jiří Ing. Ph.D. Zvyšovaní kvality výrobního procesu 250
168 SGS13/189/OHK2/3T/12 161-1611390B001 P2301 FS 12135 Andrlík Vladimír... Inovace, výzkum a experimentální... 410
169 SGS13/190/OHK2/3T/12 161-1611305B001 P2301 FS 12135 Houša Jaromír prof.... Zdokonalování modelů a postupů... 758
170 SGS12/134/OHK5/2T/12 161-1611248B001 EKMAN FS 12138 Findová Šárka Ing.... Projekt tvorby otevřeného modelu... 66
171 SGS13/191/OHK2/3T/12 161-1611316B001 P3713 FS 12138 Košťálek Josef Ing.... Optimalizační algoritmy... 105
172 SGS12/135/OHK5/2T/12 161-1611250B001 EKMAN FS 12138 Zatsepin Ilya Ing. Model systému včasného varování... 50
173 SGS13/069/OHK3/1T/13 161-830690C000 P1801 FEL 13101 Velebil Jiří doc.... Dvoudimensionální universální... 191
174 SGS13/192/OHK3/3T/13 161-1611392C000 P2612 FEL 13101 Žáček Petr Mgr. Kvantové struktury 312
175 SGS12/181/OHK3/3T/13 161-1611281C000 P2612 FEL 13102 Horký Miroslav Ing.... Nestability v plazmatu a... 222
176 SGS13/193/OHK3/3T/13 161-1611393C000 P2612 FEL 13102 Jiříček Ondřej prof.... Metody monitorování a modelování... 245
177 SGS13/194/OHK3/3T/13 161-1611394C000 P2612 FEL 13102 Kříha Vítězslav... Elektrické výboje, základní... 863
178 SGS13/135/OHK3/2T/13 161-1611335C000 P2612 FEL 13102 Tokar Daniel Ing. et... Ultrazvukové měření pohyblivosti... 83
179 SGS12/136/OHK3/2T/13 161-821360C000 P2612 FEL 13113 Barto Seba Ing. Ph.D. Analýza faktorů, které ovlivňují... 118
180 SGS13/072/OHK3/1T/13 161-830720C000 P2612 FEL 13113 Benda Vítězslav... Pasivace solárních článků ve... 145
181 SGS13/070/OHK3/1T/13 161-830700C000 P2612 FEL 13113 Černá Ladislava Ing.... Diagnostika fotovoltaických... 130
182 SGS13/071/OHK3/1T/13 161-830710C000 P2612 FEL 13113 Janiš Roman Ing. Ph.D. Magnetické kapaliny a možnosti... 95
183 SGS13/195/OHK3/3T/13 161-1611395C000 P2612 FEL 13113 Kotlan Jiří Ing. Ph.D. Studium struktury a elektrických... 152
184 SGS12/183/OHK3/3T/13 161-1611283C000 P2612 FEL 13113 Plaček Martin Ing.... Problematika povrchových úprav... 229
185 SGS11/152/OHK3/3T/13 161-811520C000 P2612 FEL 13113 Zhuravskaya Olga Ing. Zlepšování efektivity výrobních... 112
186 SGS13/196/OHK3/3T/13 161-1611396C000 P2612 FEL 13114 Fajtl Radek Ing. Dynamická identifikace parametrů... 259
187 SGS13/073/OHK3/1T/13 161-830730C000 P2612 FEL 13114 Haubert Tomáš Ing.... Optimální řízení pohonu s... 167
188 SGS13/074/OHK3/1T/13 161-830740C000 P2612 FEL 13114 Kobrle Pavel Ing. Ph.D. Realizace modelu aktivního... 135
189 SGS13/136/OHK3/2T/13 161-1611336C000 P2612 FEL 13114 Pichlík Petr Ing. Ph.D. Návrh algoritmu skluzového... 132
190 SGS13/075/OHK3/1T/13 161-830750C000 P2612 FEL 13114 Plhák Ondřej Ing. Návrh, model a konstrukce měkce... 136
191 SGS13/197/OHK3/3T/13 161-1611397C000 P2612 FEL 13115 Musil Ladislav Ing.... Určování parametrů pro modely... 444
192 SGS12/138/OHK3/2T/13 161-821380C000 P2612 FEL 13115 Procházka Radek doc.... Frekvenční dielektrická... 216
193 SGS12/139/OHK3/2T/13 161-821390C000 P2612 FEL 13115 Švec Jan Ing. Ph.D. Distribuční soustavy s... 666
194 SGS12/140/OHK3/2T/13 161-821400C000 P2612 FEL 13115 Zálešák Jan Ing. Ph.D. Komplexní hodnocení osvětlení v... 103
195 SGS13/076/OHK5/1T/13 161-830760C000 EKMAN FEL 13116 Bejbl Jan Ing. Ph.D. Modelování cen hnědého uhlí při... 506
196 SGS13/137/OHK5/2T/13 161-1611337C000 EKMAN FEL 13116 Kloubec Milan Ing.... Inteligentní měřící systémy 230
197 SGS13/077/OHK3/1T/13 161-830770C000 P2612 FEL 13117 Havelka Daniel Ing.... Studium elektromagnetických... 591
198 SGS13/198/OHK3/3T/13 161-1611398C000 P2612 FEL 13117 Macháč Jan prof.... Uměle připravené... 858
199 SGS12/142/OHK3/2T/13 161-821420C000 P2612 FEL 13117 Zvánovec Stanislav... Pokročilé techniky návrhu... 1937
200 SGS13/138/OHK3/2T/13 161-1611338C000 P2612 FEL 13131 Čmejla Roman prof.... Analýza a zpracování... 225
201 SGS11/153/OHK3/3T/13 161-811530C000 P2612 FEL 13131 Havlík Jan Ing. Ph.D. Stanovení hemodynamických... 84
202 SGS12/143/OHK3/2T/13 161-821430C000 P2612 FEL 13131 Pollák Petr doc.... Algoritmy a hardwarové realizace... 620
203 SGS12/185/OHK4/3T/13 161-1611285C000 P3921 FEL 13131 Rusz Jan doc. Ing.... Akustické analýzy a nové metody... 310
204 SGS13/199/OHK3/3T/13 161-1611399C000 P2612 FEL 13132 Bešťák Robert Ing.... Mobilní sítě s automatickou... 505
205 SGS13/200/OHK3/3T/13 161-1611320C000 P2612 FEL 13132 Boháč Leoš doc. Ing.... Modelování softwarově... 382
206 SGS12/186/OHK3/3T/13 161-1611286C000 P2612 FEL 13132 Brabec Zdeněk Ing. CSc. Analýza metod řízení rozlehlých... 390
207 SGS11/158/OHK3/3T/13 161-811580C000 P2612 FEL 13132 Kubr Jan Ing. Ph.D. Mezi clusterová komunikace v... 292
208 SGS13/201/OHK3/3T/13 161-1611301C000 P2612 FEL 13132 Lucki Michal Ing. Ph.D. Fotonická přenosová media pro... 450
209 SGS12/144/OHK3/2T/13 161-821440C000 P2612 FEL 13132 Machula Vladimír Ing. Návrh a vývoj systému pro... 181
210 SGS13/139/OHK3/2T/13 161-1611339C000 P2612 FEL 13132 Tománek Ondřej Ing. Metody zlepšení práce s daty v... 290
211 SGS13/202/OHK3/3T/13 161-1611302C000 P2612 FEL 13133 Albl Čeněk Ing. Ph.D. Metoda vyrovnání svazku paprsků 100
212 SGS13/140/OHK3/2T/13 161-1611340C000 P3902 FEL 13133 Gronát Petr Ing.... Vizuální lokalizace 100
213 SGS12/187/OHK3/3T/13 161-1611287C000 P3902 FEL 13133 Hlaváč Václav prof.... Učení složitých predičních... 416
214 SGS12/188/OHK3/3T/13 161-1611288C000 P2612 FEL 13133 Jirkovský Václav... Metody a nástroje pro... 508
215 SGS12/189/OHK4/3T/13 161-821890C000 P3921 FEL 13133 Kollár Ivor Mgr. Použití metod umělé inteligence... 100
216 SGS13/204/OHK3/3T/13 161-1611304C000 P3902 FEL 13133 Kostov Bogdan Efektivní řešení inženýrských... 369
217 SGS12/190/OHK3/3T/13 161-1611290C000 P3902 FEL 13133 Kybic Jan prof. Dr.... Algoritmy registrace,... 277
218 SGS13/203/OHK3/3T/13 161-1611303C000 P2612 FEL 13133 Lhotská Lenka doc.... Nové přístupy ke sběru,... 1662
219 SGS12/191/OHK3/3T/13 161-1611291C000 P3902 FEL 13133 Pajdla Tomáš doc.... Trojdimenzionální rekonstrukce... 78
220 SGS13/205/OHK3/3T/13 161-1611305C000 P3902 FEL 13133 Průša Daniel doc.... Metody pro strukturní... 277
221 SGS12/145/OHK3/2T/13 161-821450C000 P2612 FEL 13133 Přeučil Libor Ing. CSc. Stavba modelu světa pro nasazení... 554
222 SGS13/078/OHK3/1T/13 161-830780C000 P2612 FEL 13133 Selecký Martin Ing.... Plánování pro skupiny reálných... 139
223 SGS12/146/OHK3/2T/13 161-821460C000 P2612 FEL 13133 Vítků Jaroslav Ing.... Neuroevoluce hybridních... 139
224 SGS13/141/OHK3/2T/13 161-1611341C000 P1801 FEL 13133 Vondra Tomáš Ing. Ph.D. Aplikace metod umělé inteligence... 277
225 SGS13/142/OHK3/2T/13 161-1611342C000 P1801 FEL 13133 Zimmermann Karel... Počítačové vidění pro robotické... 1097
226 SGS13/079/OHK3/1T/13 161-830790C000 P2612 FEL 13134 Formánek Jan Ing. Ph.D. Metody pro stanovení životnosti... 165
227 SGS11/156/OHK3/3T/13 161-811560C000 P2612 FEL 13134 Husák Miroslav prof.... Rozvoj inteligentních součástek... 845
228 SGS13/080/OHK3/1T/13 161-830800C000 P2612 FEL 13134 Mareš David Ing. Ph.D. Vývoj planárních vlnovodných... 140
229 SGS13/207/OHK3/3T/13 161-1611307C000 P2612 FEL 13134 Náhlík Josef Ing. Ph.D. Nanovrstvy pro senzorové struktury 300
230 SGS12/195/OHK3/3T/13 161-1611295C000 P2612 FEL 13135 Hurák Zdeněk doc.... Pokročilé algoritmy pro řízení... 1704
231 SGS13/208/OHK4/3T/13 161-1611308C000 P3913 FEL 13135 Mutafov Petr Ing. Studium tribologického chování... 331
232 SGS13/209/OHK3/3T/13 161-1611309C000 P2612 FEL 13135 Šebek Michael prof.... Sjednocený přístup pro... 2209
233 SGS13/143/OHK3/2T/13 161-1611343C000 P1801 FEL 13136 Čáp Michal MSc., Ph.D. A* vs RRT*: Analýza výkonu 100
234 SGS12/147/OHK3/2T/13 161-821470C000 P1801 FEL 13136 Černý Tomáš Ing.... Generování uživatelského... 175
235 SGS12/192/OHK3/3T/13 161-1611292C000 P1801 FEL 13136 Filipský Martin Ing.... Metody a technologie pro... 50
236 SGS11/157/OHK3/3T/13 161-811570C000 P1801 FEL 13136 Frajták Karel Ing.... Automatizovaná podpora... 24
237 SGS13/210/OHK3/3T/13 161-1611310C000 P1801 FEL 13136 Hrnčíř Jan MSc., Ph.D. Agentní techniky pro... 80
238 SGS12/148/OHK3/2T/13 161-821480C000 P1801 FEL 13136 Kubr Jan Ing. Ph.D. Framework ELISA pro vytáření... 120
239 SGS12/149/OHK3/2T/13 161-821490C000 P1801 FEL 13136 Malinský Radek Ing.... Nové webové metriky založené na... 40
240 SGS12/150/OHK3/2T/13 161-821500C000 P1801 FEL 13136 Pěchouček Michal... Plánování a herně teoretické... 330
241 SGS11/154/OHK3/3T/13 161-811540C000 P2612 FEL 13136 Rehák Martin Ing. Ph.D. Herně-teoretická samoroganizace... 235
242 SGS13/211/OHK3/3T/13 161-1611311C000 P1801 FEL 13136 Tožička Jan RNDr. Plánování alternativ 130
243 SGS11/155/OHK3/3T/13 161-811550C000 P1801 FEL 13136 Železný Filip prof.... Využívání a vytváření doménové... 566
244 SGS13/212/OHK3/3T/13 161-1611312C000 P2612 FEL 13137 Anisimova Elena Ing. Pokročilé algoritmy pro... 161
245 SGS13/206/OHK3/3T/13 161-1611306C000 P2612 FEL 13137 Banáš Stanislav Ing.... Nové modely vysokonapěťových... 60
246 SGS13/081/OHK3/1T/13 161-830810C000 P2612 FEL 13137 Černý David Ing. Ph.D. Funkcionální modelování a... 116
247 SGS13/083/OHK3/1T/13 161-830830C000 P2612 FEL 13137 Hynek Tomáš Ing. Ph.D. Bezdrátové síťové kódování pro... 378
248 SGS13/082/OHK3/1T/13 161-830820C000 P2612 FEL 13137 Jindra Tomáš Mgr. Experimentální podpora hodnocení... 196
249 SGS12/152/OHK3/2T/13 161-821520C000 P2612 FEL 13137 Kovář Pavel doc. Dr.... Efektivní zpracování GNSS signálů 148
250 SGS12/151/OHK3/2T/13 161-821510C000 P2612 FEL 13137 Paňko Václav Ing. Ph.D. Nové metody pro modelování... 115
251 SGS11/159/OHK3/3T/13 161-811590C000 P2612 FEL 13137 Rund František Ing.... Navigace osob pomocí zvukových... 97
252 SGS12/153/OHK4/2T/13 161-821530C000 P3921 FEL 13138 Bruna Ondřej Ing. Ph.D. Inovace kurzu Konstrukce... 185
253 SGS13/084/OHK3/1T/13 161-830840C000 P2612 FEL 13138 Horyna Vladimír Ing.... Virtuální senzory pro... 198
254 SGS12/154/OHK3/2T/13 161-821540C000 P2612 FEL 13138 Laifr Jaroslav Ing.... CzectTechSat - Platforma... 183
255 SGS12/193/OHK3/3T/13 161-1611293C000 P2612 FEL 13138 Pačes Pavel doc.... Bezpečné a bezpečnostní prvky v... 608
256 SGS12/155/OHK3/2T/13 161-821550C000 P2612 FEL 13138 Platil Antonín doc.... Pokročilé metody zpracování dat... 774
257 SGS13/144/OHK3/2T/13 161-1611344C000 P2612 FEL 13138 Roháč Jan doc. Ing.... Moderní metody ve vývoji... 504
258 SGS13/085/OHK3/1T/13 161-830850C000 P2612 FEL 13138 Sobotka Jan Ing. Ph.D. Metody pro diagnostiku a řešení... 192
259 SGS12/156/OHK3/2T/13 161-821560C000 P2612 FEL 13138 Souček Pavel Ing. Pokročilé metody měření v... 105
260 SGS12/194/OHK3/3T/13 161-1611294C000 P2612 FEL 13138 Zikmund Aleš Ing. Ph.D. Aplikace magnetických senzorů... 350
261 SGS13/213/OHK3/3T/13 161-1611313C000 P3902 FEL 13139 Slavík Pavel prof.... Návrh speciálních uživatelských... 352
262 SGS13/214/OHK3/3T/13 161-1611314C000 P1801 FEL 13139 Žára Jiří prof. Ing.... Výzkum progresivních metod... 540
263 SGS11/162/OHK4/3T/14 161-811620D000 P3913 FJFI 14101 Dombek Daniel Ing.... Metody kombinatoriky na slovech... 892
264 SGS11/161/OHK4/3T/14 161-811610D000 P3913 FJFI 14101 Fučík Radek doc.... Pokročilé superpočítačové metody... 881
265 SGS12/196/OHK3/3T/14 161-1611201D000 P1801 FJFI 14101 Charypar Viktor Ing. Řízení průběhu evoluční... 136
266 SGS12/197/OHK4/3T/14 161-1611202D000 P3913 FJFI 14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. Stochastické zpracování dat a... 1012
267 SGS12/198/OHK4/3T/14 161-1611203D000 P3913 FJFI 14101 Šťovíček Pavel prof.... Teorie reprezentací Lieových... 740
268 SGS13/215/OHK4/3T/14 161-1611305D000 P3913 FJFI 14102 Bielčík Jaroslav... Jaderná hmota v extrémních... 836
269 SGS13/145/OHK4/2T/14 161-1611301D000 P3913 FJFI 14102 Břeň David RNDr. Ph.D. Studium magnetického udržení... 255
270 SGS13/146/OHK4/2T/14 161-1611302D000 P3913 FJFI 14102 Jílek Martin Ing. Hybridní simulace interakce... 65
271 SGS13/216/OHK4/3T/14 161-1611306D000 P3913 FJFI 14102 Petráček Vojtěch... Studium fundamentálních... 921
272 SGS13/147/OHK4/2T/14 161-1611303D000 P3913 FJFI 14102 Šebek Ondřej Ing. Ph.D. Studium kinetických jevů v... 65
273 SGS13/217/OHK4/3T/14 161-1611307D000 P3913 FJFI 14102 Šnobl Libor doc.... Struktury a aplikace matematické... 1452
274 SGS13/218/OHK4/3T/14 161-1611308D000 P3913 FJFI 14111 Bryknar Zdeněk prof.... Příprava a vlastnosti nových... 406
275 SGS13/219/OHK4/3T/14 161-1611309D000 P3913 FJFI 14111 Kučeráková Monika... Vysoce strukturně organizované... 540
276 SGS13/220/OHK4/3T/14 161-1611310D000 P3913 FJFI 14112 Jelínková Helena... Výzkum a aplikace laserů 1682
277 SGS13/221/OHK4/3T/14 161-1611311D000 P3913 FJFI 14112 Richter Ivan prof.... Výzkum optického záření,... 1682
278 SGS13/222/OHK4/3T/14 161-1611312D000 P3913 FJFI 14114 Karlík Miroslav... Mikrostruktura, vlastnosti a... 652
279 SGS13/223/OHK4/3T/14 161-1611313D000 P3913 FJFI 14114 Materna Aleš doc.... Počítačem podporované stanovení... 331
280 SGS13/224/OHK4/3T/14 161-1611314D000 P3913 FJFI 14115 Hofmanová Eva Ing.... Studium migrace vybraných... 254
281 SGS11/164/OHK4/3T/14 161-811640D000 P3913 FJFI 14115 Neufussová Irena... Metody stanovení radionuklidů v... 392
282 SGS11/163/OHK4/3T/14 161-811630D000 P3913 FJFI 14115 Pavelková Tereza... Fotochemická a radiační syntéza... 328
283 SGS12/199/OHK4/3T/14 161-1611204D000 P3913 FJFI 14115 Sajdová Aneta Ing. Chemické problémy vývoje... 388
284 SGS13/225/OHK4/3T/14 161-1611315D000 P3913 FJFI 14116 Jediný Filip Ing. Ph.D. Částicové experimenty v... 313
285 SGS13/148/OHK4/2T/14 161-1611304D000 P3913 FJFI 14116 Pilařová Kateřina... Dozimetrie při lékařském ozáření 730
286 SGS12/200/OHK4/3T/14 161-1611205D000 P3913 FJFI 14116 Trojek Tomáš prof.... Rozvoj jaderné energetiky a... 2116
287 SGS11/165/OHK4/3T/14 161-811650D000 P3913 FJFI 14118 Kukal Jaromír doc.... Matematické metody v... 645
288 SGS11/166/OHK4/3T/14 161-811660D000 P3913 FJFI 14118 Merunka Vojtěch doc.... Metodika jednotného přístupu k... 249
289 SGS11/167/OHK4/3T/14 161-811670D000 P3913 FJFI 14118 Virius Miroslav doc.... Speciální algoritmy v... 695
290 SGS12/201/OHK1/3T/15 161-1611201E000 P3501 FA 15113 Bortelová Eva Ing.... Architektura mezi uživatelem a... 310
291 SGS12/203/OHK1/3T/15 161-1611203E000 P3501 FA 15113 Matys Marián Mgr. Sociální vzestup a pád a jeho... 280
292 SGS12/202/OHK1/3T/15 161-1611202E000 P3501 FA 15113 Sigmundová Anna Ing.... Dědictví průmyslové éry / Úskalí... 390
293 SGS13/149/OHK1/2T/15 161-1611349E000 P3502 FA 15115 Tůma Jan Ing. arch.... Virtuální architektonický prostor 56
294 SGS13/150/OHK1/2T/15 161-1611350E000 P3501 FA 15116 Búš Peter MgA. Ph.D. Emergentní urbánní strategie -... 80
295 SGS13/151/OHK1/2T/15 161-1611351E000 P3501 FA 15118 Fukalová Romana Ing.... Světlo, jeho význam a možnosti... 140
296 SGS13/152/OHK1/2T/15 161-1611352E000 P3501 FA 15118 Sokol Daniel Mgr. Pražské obytné prostředí - typy... 100
297 SGS12/158/OHK1/2T/15 161-821580E000 P3501 FA 15118 Váňová Lenka Mgr. Ph.D. Nové trendy v bydlení pro seniory 210
298 SGS13/226/OHK1/3T/15 161-1611326E000 P3501 FA 15119 Burgerová Lenka... Proměna struktury města v... 295
299 SGS12/204/OHK1/3T/15 161-1611204E000 P3501 FA 15121 Macoun Milan Ing. arch. Otevírání hranic a styčné plochy... 230
300 SGS13/086/OHK1/1T/15 161-830860E000 P3501 FA 15121 Pospíšil Martin Ing.... Analýza vzájemného vztahu... 90
301 SGS13/153/OHK1/2T/15 161-1611353E000 P3502 FA 15123 Kazimour Hladíková... Inovativní navrhování skleněných... 85
302 SGS12/159/OHK1/2T/15 161-821590E000 P3501 FA 15124 Bžochová Kristina... Architektura, budova, prostředí... 86
303 SGS13/105/OHK1/2T/11 161-1611305E000 P3607 FA 15124 Prokopová Lenka doc.... Transport světla tubusovým... 90
304 SGS13/227/OHK1/3T/15 161-1611327E000 P3502 FA 15127 Tesař Jan Jakub doc.... Současné tendence v architektuře... 75
305 SGS11/168/OHK1/3T/15 161-811680E000 P3501 FA 15128 Hlaváček Dalibor... Solar Decathlon 500
306 SGS12/160/OHK2/2T/16 161-821600F000 P3710 FD 16112 Jacura Martin Ing.... Parametry výpravních budov z... 130
307 SGS13/154/OHK2/2T/16 161-1611240F000 P3710 FD 16112 Padělek Tomáš Ing.... Ověření vlivu vybraných nástrojů... 310
308 SGS12/161/OHK2/2T/16 161-821610F000 P3710 FD 16112 Týfa Lukáš doc. Ing.... Maximalizace efektivity... 200
309 SGS12/162/OHK3/2T/16 161-821620F000 P3902 FD 16114 Krčálová Lucie Ing. Identifikace uživatele dle... 26
310 SGS13/087/OHK5/1T/16 161-830870F000 EKMAN FD 16117 Jírová Viktorie Ing. Kvantifikace vlivu ekonomických... 109
311 SGS13/088/OHK5/1T/16 161-830880F000 EKMAN FD 16117 Skolilová Petra Ing.... Vliv ekonomických ukazatelů na... 127
312 SGS13/155/OHK2/2T/16 161-1611255F000 P3713 FD 16117 Vitteková Martina... Kompatibilita zajištění... 240
313 SGS12/205/OHK2/3T/16 161-1611250F000 P3710 FD 16118 Kytýř Daniel doc.... Metody studia vlivu... 650
314 SGS12/163/OHK2/2T/16 161-821630F000 P3710 FD 16118 Vyčichl Jan Ing. Ph.D. Hybridní metoda pro optimalizaci... 170
315 SGS13/089/OHK2/1T/16 161-830890F000 P3710 FD 16120 Langr Martin Ing. Ph.D. Návrh aliancí dopravních... 210
316 SGS13/090/OHK2/1T/16 161-830900F000 P3710 FD 16121 Kraus Jakub doc.... Využití přehledové informace pro... 260
317 SGS13/156/OHK2/2T/16 161-1611360F000 P3710 FD 16121 Novák Martin Ing. Ph.D. Návratový bezpilotní prostředek... 330
318 SGS12/164/OHK2/2T/16 161-821640F000 P3710 FD 16121 Štecha Richard Ing.... Hodnocení a predikce rizik... 230
319 SGS12/165/OHK2/2T/16 161-821650F000 P3710 FD 16121 Vittek Peter doc.... Nástroje pro zlepšení provozní... 460
320 SGS13/157/OHK2/2T/16 161-1611370F000 P3710 FD 16122 Lenková Alžběta Ing. Zkoumání trajektorie pohybu... 270
321 SGS12/166/OHK2/2T/16 161-821660F000 P3710 FD 16122 Smilek Petr Ing. Ph.D. Výzkum účinnosti radaru... 80
322 SGS13/158/OHK2/2T/16 161-1611380F000 P3710 FD 16123 Procházková Danuše... Identifikace a analýza rizik na... 190
323 SGS12/167/OHK4/2T/17 161-821670G000 P3921 FBMI 17101 Jelínek Miroslav... Nanokompozitní a nanokrystalické... 300
324 SGS12/168/OHK4/2T/17 161-821680G000 P3921 FBMI 17101 Kadlec Tomáš Ing. Fyzikální metody sterilizace a... 60
325 SGS13/095/OHK4/1T/17 161-830950G000 P3921 FBMI 17101 Koplová Markéta Ing.... Charakterizace dopovaných DLC... 50
326 SGS13/091/OHK4/1T/17 161-830910G000 P3921 FBMI 17101 Kutílek Patrik doc.... Perspektivní metody hodnocení... 73
327 SGS13/092/OHK4/1T/17 161-830920G000 P3921 FBMI 17101 Mikšovský Jan Ing.... Studie biocompatibilního chování... 60
328 SGS11/170/OHK4/3T/17 161-811700G000 P3921 FBMI 17101 Petráková Vladimíra... Monitorování buněčných procesů... 250
329 SGS13/093/OHK4/1T/17 161-830930G000 P3921 FBMI 17101 Písařík Petr doc.... Antibakteriální nanokompozitní... 80
330 SGS13/094/OHK4/1T/17 161-830940G000 P3913 FBMI 17101 Salačová Šárka Ing.... Optimalizace zdrojů XUV záření... 70
331 SGS13/159/OHK4/2T/17 161-831590G000 P3913 FBMI 17101 Semerádtová Alena Mgr. Agregace amyloidů a jejich... 50
332 SGS13/229/OHK4/3T/17 161-1611302G000 P3921 FBMI 17110 Deutsch Elena Mgr.... Modelování ektopického ohniska... 68
333 SGS13/228/OHK5/3T/17 161-1611301G000 EKMAN FBMI 17110 Donin Gleb Ing. Ph.D. Metody sledování provozu... 290
334 SGS13/096/OHK4/1T/17 161-830960G000 P3921 FBMI 17110 Hejda Jan Ing. Ph.D. Vyhodnocování pohybu hlavy a... 102
335 SGS11/171/OHK4/3T/17 161-811710G000 P3921 FBMI 17110 Roubík Karel prof.... Optimalizace nekonvenčních... 374
336 SGS13/160/OHK4/2T/17 161-1611303G000 P3913 FBMI 17111 Böhm Pavel PhDr.... Prevence a řešení blackoutu... 143
337 SGS13/161/OHK4/2T/17 161-1611304G000 P3921 FBMI 17111 Hudzietzová Jana... Optimalizace radiační zátěže... 100
338 SGS12/206/OHK4/3T/17 161-1611201G000 P3921 FBMI 17112 Neťuková Slávka Mgr.... Využití umělé inteligence v... 186
339 SGS11/172/OHK4/3T/17 161-811720G000 P3921 FBMI 17220 Bohunčák Adam Ing. Rehabilitace pacientů po... 268
340 SGS11/173/OHK4/3T/17 161-811730G000 P3921 FBMI 17220 Schlenker Jakub Ing.... Nové metody nelineární analýzy... 260
341 SGS13/230/OHK4/3T/17 161-1611305G000 P3921 FBMI 17220 Veselý Tomáš Ing. Ph.D. Analýza a optimalizace... 180
342 SGS13/231/OHK4/3T/17 161-832310G000 P3921 FBMI 17220 Vítězník Martin Ing. Příprava prostředků pro... 200
343 SGS13/097/OHK3/1T/18 161-830970H000 P1801 FIT 18101 Janoušek Jan doc.... Zpracování stromových struktur a... 159
344 SGS13/098/OHK3/1T/18 161-830980H000 P1801 FIT 18101 Kordík Pavel doc.... Nové směry integrace evolučních... 434
345 SGS13/099/OHK3/1T/18 161-830990H000 P3902 FIT 18102 Valenta Michal Ing.... Pokročilý výzkum v softwarovém... 130
346 SGS13/100/OHK3/1T/18 161-831000H000 P1801 FIT 18102 Vitvar Tomáš doc.... Anotace Webových služeb a... 119
347 SGS13/101/OHK3/1T/18 161-831010H000 P1801 FIT 18103 Kubátová Hana prof.... Metodologie číslicového návrhu 334
348 SGS13/102/OHK3/1T/18 161-831020H000 P1801 FIT 18104 Lórencz Róbert prof.... Informační systémy a jejich... 250
349 SGS13/103/OHK1/1T/31 161-831030J000 P3607 31240 Nenadálová Šárka... Sledování difuzních vlastností... 400
350 SGS12/169/OHK1/2T/31 161-821690J000 P3607 31250 Tej Petr Ing. Ph.D. Dynamická a statická analýza... 350
351 SGS12/170/OHK1/2T/31 161-821700J000 P3607 31260 Čítková Lucie Ing. Aplikace HVFAC v ČR 420
352 SGS13/162/OHK5/2T/32 161-1611320K000 EKMAN MÚVS 32116 Bumbálek Zdeněk Ing.... Vývoj nových technických oborů v... 215
353 SGS13/163/OHK5/2T/32 161-1611330K000 P6232 MÚVS 32116 Bunčák Tomáš Mgr. MSc. Problémy vztahů měnových kurzů a... 96
354 SGS13/232/OHK4/3T/35 161-1611320M000 P3913 ÚTEF 35201 Pospíšil Stanislav... Pokročilé metody detekce... 1052
355 SGS13/233/OHK4/3T/35 161-1611230M000 P3913 ÚTEF 35201 Štekl Ivan doc. Ing.... Speciální detekční techniky... 652