Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam udělených grantů

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Číslo grantu Číslo FIS Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název Finance
1 SGS12/001/OHK1/1T/11 161-820010A000 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Analýza hydro-termodynamických... 126
2 SGS12/002/OHK1/1T/11 161-820020A000 P3607 FSv 11101 Bobok Jozef doc.... Bloky izometrií zkroucených... 152
3 SGS12/003/OHK1/1T/11 161-820030A000 P3607 FSv 11101 Chleboun Jan doc.... Modelování vlivu nejistoty v... 114
4 SGS12/004/OHK1/1T/11 161-820040A000 P3607 FSv 11101 Jarušková Daniela... Stochastické vlastnosti denních... 59
5 SGS10/231/OHK1/3T/11 161-802310A000 P3646 FSv 11101 Kočandrlová Milada... Lagrangeovy rovnice pro poruchy... 131
6 SGS12/100/OHK1/2T/11 161-821000A000 P3607 FSv 11101 Kučera Petr doc.... Řešitelnost... 126
7 SGS12/101/OHK1/2T/11 161-821010A000 P3607 FSv 11101 Marek Ivo prof.... Dynamika krizových situací 161
8 SGS12/005/OHK1/1T/11 161-820050A000 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Porovnání geostatistických metod... 122
9 SGS12/102/OHK1/2T/11 161-821020A000 P3607 FSv 11102 Mikš Antonín prof.... Bezkontaktní metody měření ploch 182
10 SGS12/103/OHK1/2T/11 161-821030A000 P3607 FSv 11102 Semerák Petr doc.... Pokročilé materiály v moderním... 776
11 SGS11/099/OHK1/2T/11 161-810990A000 P3607 FSv 11122 Usmanov Vjačeslav... Matematické modelování a... 200
12 SGS12/105/OHK1/2T/11 161-821050A000 P3607 FSv 11123 Ďurana Kamil Ing. Optimalizace skladby obvodových... 471
13 SGS12/104/OHK1/2T/11 161-821040A000 P3607 FSv 11123 Kočí Jan Ing. Ph.D. Využití genetického programování... 410
14 SGS11/100/OHK1/2T/11 161-811000A000 P3607 FSv 11123 Korecký Tomáš Ing.... Účinek sekundárních vlivů na... 341
15 SGS10/232/OHK1/3T/11 161-802320A000 P3607 FSv 11123 Vejmelková Eva prof.... Experimentální analýza kompozitů... 1580
16 SGS12/106/OHK1/2T/11 161-821060A000 P3607 FSv 11124 Bureš Michal Ing. Ph.D. Experimentální a teoretická... 175
17 SGS11/101/OHK1/2T/11 161-811010A000 P3607 FSv 11124 Havlík Filip Ing.... Vývoj a experimentální ověření... 60
18 SGS12/107/OHK1/2T/11 161-821070A000 P3607 FSv 11124 Hlaváč Richard Ing.... Širší souvislosti navrhování... 285
19 SGS12/108/OHK1/2T/11 161-821080A000 P3607 FSv 11124 Kolouch David Ing.... Optimalizace návrhu prosvětlení... 120
20 SGS10/233/OHK1/3T/11 161-802330A000 P3607 FSv 11124 Neubergová... Zajištění trvanlivosti a... 210
21 SGS12/007/OHK1/1T/11 161-820070A000 P3607 FSv 11124 Nováček Jiří Ing. Ph.D. Akustika sportovních staveb 22
22 SGS11/103/OHK1/2T/11 161-811030A000 P3607 FSv 11124 Novotná Magdaléna... Experimentální ověření lehkého... 270
23 SGS11/102/OHK1/2T/11 161-811020A000 P3607 FSv 11124 Prokopová Lenka doc.... Optimalizace návrhu světlovodů... 150
24 SGS12/110/OHK1/2T/11 161-821100A000 P3607 FSv 11124 Ryparová Pavla Mgr.... Využití nanotechnologií ve... 150
25 SGS12/008/OHK1/1T/11 161-820080A000 P3607 FSv 11124 Šlechta Jan Ing. Ph.D. Vliv vstupních parametrů na... 60
26 SGS12/109/OHK1/2T/11 161-821090A000 P3607 FSv 11124 Volf Martin Ing. Ph.D. Využití UHPC pro konstrukce s... 270
27 SGS12/006/OHK1/1T/11 161-820060A000 P3607 FSv 11124 Železná Julie Ing.... Environmentální dopady... 150
28 SGS10/235/OHK1/3T/11 161-802350A000 P3607 FSv 11125 Hofbauer Pechová... Systémová požárně bezpečná budova 30
29 SGS12/009/OHK1/1T/11 161-820090A000 P3607 FSv 11125 Jordán Filip Ing. Řízení teplotního konfortu... 40
30 SGS10/234/OHK1/3T/11 161-802340A000 P3607 FSv 11125 Kabrhel Michal doc.... Testování nových technologií pro... 287
31 SGS12/111/OHK1/2T/11 161-821110A000 P3607 FSv 11125 Kny Martin Ing. Ph.D. Solární systémy s dlouhodobou... 50
32 SGS12/114/OHK1/2T/11 161-821140A000 P3607 FSv 11125 Prokšová Zuská Lenka... Možnosti hodnocení vnitřního... 50
33 SGS12/112/OHK1/2T/11 161-821120A000 P3607 FSv 11125 Šestáková Zuzana Ing. Optimalizace úsporných opatření... 40
34 SGS12/010/OHK1/1T/11 161-820100A000 P3607 FSv 11125 Tvrdá Petra Ing. Ph.D. Energetická návratnost solárních... 36
35 SGS12/113/OHK1/2T/11 161-821130A000 P3607 FSv 11125 Vašatová Veronika Ing. Měření změny povrchové teploty... 36
36 SGS12/012/OHK5/1T/11 161-820120A000 EKMAN FSv 11126 Beran Václav doc.... Rozhodovací metody pro... 400
37 SGS12/011/OHK5/1T/11 161-820110A000 EKMAN FSv 11126 Kalinichuk Sergey... Optimalizace systému dodávek v... 190
38 SGS12/013/OHK5/1T/11 161-820130A000 EKMAN FSv 11126 Matějka Petr Ing. Ph.D. Implementace platformy Building... 454
39 SGS12/014/OHK5/1T/11 161-820140A000 EKMAN FSv 11126 Vašíčková Radka Ing. Posouzení tržních cen... 328
40 SGS11/104/OHK1/2T/11 161-811040A000 P3501 FSv 11127 Holubec Pavel Ing.... Změny ve struktuře využívání... 179
41 SGS12/115/OHK1/2T/11 161-821150A000 P3501 FSv 11127 Vondráčková Simona... "Využitelnost metod... 100
42 SGS10/236/OHK5/3T/11 161-802360A000 EKMAN FSv 11128 Klvaňa Jaroslav doc.... Management systémových procesů v... 280
43 SGS11/105/OHK5/2T/11 161-811050A000 EKMAN FSv 11128 Višňovský Michal Ing. Aplikace dobývání znalostí pro... 176
44 SGS12/016/OHK1/1T/11 161-820160A000 P3502 FSv 11129 Filsak Pavel Ing. arch. Možnosti využití dřevěných... 57
45 SGS12/017/OHK1/1T/11 161-820170A000 P3501 FSv 11129 Hořická Jana Ing.... Inventarizace průmyslových... 57
46 SGS12/018/OHK1/1T/11 161-820180A000 P3501 FSv 11129 Kašpar Jan Ing.... Identifikace urbanistických a... 56
47 SGS12/019/OHK1/1T/11 161-820190A000 P3502 FSv 11129 Lenz Petra Ing.... Mapování nejvýznamnějších... 55
48 SGS12/020/OHK1/1T/11 161-820200A000 P3502 FSv 11129 Med Tomáš Ing. arch.... Nové principy využití... 56
49 SGS12/021/OHK1/1T/11 161-820210A000 P3502 FSv 11129 Pustějovský Jan Ing.... Analýza jednotlivých... 60
50 SGS12/022/OHK1/1T/11 161-820220A000 P3502 FSv 11129 Šimoník Zdeněk Ing.... Dohledání a systematizace... 55
51 SGS12/023/OHK1/1T/11 161-820230A000 P3501 FSv 11129 Šimr Petr Ing. arch.... Výzkum průmyslového dědictví na... 54
52 SGS12/024/OHK1/1T/11 161-820240A000 P3502 FSv 11129 Táborský Vítězslav... Optimalizace návrhu rodinných... 56
53 SGS12/025/OHK1/1T/11 161-820250A000 P3501 FSv 11129 Vaněk Aleš Ing.... Dokumentace a rešerše... 88
54 SGS12/026/OHK1/1T/11 161-820260A000 P3607 FSv 11132 Kolařík Filip Ing.... Modelování problémů mechaniky... 144
55 SGS12/116/OHK1/2T/11 161-821160A000 P3607 FSv 11132 Němeček Jiří prof.... Mikrostrukturní a... 588
56 SGS12/117/OHK1/2T/11 161-821170A000 P3607 FSv 11132 Padevět Pavel doc.... Aplikace diagnostických metod u... 1298
57 SGS12/027/OHK1/1T/11 161-820270A000 P3607 FSv 11132 Patzák Bořek prof.... Numerické modelování v mechanice... 2040
58 SGS11/106/OHK1/2T/11 161-811060A000 P3607 FSv 11133 Broukalová Iva doc.... Betony a cementové kompozity s... 305
59 SGS12/028/OHK1/1T/11 161-820280A000 P3607 FSv 11133 Drbohlavová Lucie... Experimentální verifikace... 260
60 SGS12/029/OHK1/1T/11 161-820290A000 P3607 FSv 11133 Kovář Martin Ing. Ph.D. Studium chování betonu... 280
61 SGS12/030/OHK1/1T/11 161-820300A000 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc.... Optimalizace mostních konstrukcí 305
62 SGS12/031/OHK1/1T/11 161-820310A000 P3607 FSv 11133 Štefan Radek Ing. Ph.D. Chování betonových konstrukcí v... 270
63 SGS11/107/OHK1/2T/11 161-811070A000 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Komplexní analýza... 280
64 SGS12/118/OHK1/2T/11 161-821180A000 P3607 FSv 11134 Brtník Tomáš Ing. Ph.D. Progresivní technologie pro... 343
65 SGS12/119/OHK1/2T/11 161-821190A000 P3607 FSv 11134 Drozda Jiří Ing. Ph.D. Verifikace výpočtového modelu... 180
66 SGS11/110/OHK1/2T/11 161-811100A000 P3607 FSv 11134 Gödrich Lukáš Ing.... Diskrétní modelování styčníků... 90
67 SGS12/120/OHK1/2T/11 161-821200A000 P3607 FSv 11134 Hasníková Hana Ing.... Srovnání destruktivního a... 180
68 SGS12/127/OHK1/2T/11 161-821270A000 P3607 FSv 11134 Hrazdirová Radka Ing. Odezva tažených prvků ocelových... 90
69 SGS11/111/OHK1/2T/11 161-811110A000 P3607 FSv 11134 Hricák Jan Ing. Ph.D. Požární návrh štíhlých ocelových... 180
70 SGS12/032/OHK1/1T/11 161-820320A000 P3607 FSv 11134 Charvát Martin Ing.... Spřažení ocelobetonových... 150
71 SGS11/108/OHK1/2T/11 161-811080A000 P3607 FSv 11134 Charvátová Magdaléna... Požární odolnost vícepodlažních... 163
72 SGS12/121/OHK1/2T/11 161-821210A000 P3607 FSv 11134 Jára Robert Ing. Ph.D. Nový typ spoje sendvičových panelů. 90
73 SGS12/122/OHK1/2T/11 161-821220A000 P3607 FSv 11134 Jirků Jiří Ing. Ph.D. Modelování částečně chráněných... 749
74 SGS12/123/OHK1/2T/11 161-821230A000 P3607 FSv 11134 Mařík Jan Ing. Ph.D. Vliv tváření zastudena na... 90
75 SGS12/124/OHK1/2T/11 161-821240A000 P3607 FSv 11134 Mašová Eva Ing. Spoje dřevěných kulatin 90
76 SGS11/146/OHK1/3T/11 161-811460A000 P3607 FSv 11134 Nechanický Pavel Ing. Prefabrikované kompozitní... 257
77 SGS12/125/OHK1/2T/11 161-821250A000 P3607 FSv 11134 Pošta Jan Ing. Ph.D. Vyšetřování fyzikálních a... 90
78 SGS12/033/OHK1/1T/11 161-820330A000 P3607 FSv 11134 Pošta Radek Ing. Ph.D. Poruchy vyztužených potrubí... 90
79 SGS12/126/OHK1/2T/11 161-821260A000 P3607 FSv 11134 Psota Jan Ing. Ph.D. Alternativní spřahující... 90
80 SGS10/237/OHK1/3T/11 161-802370A000 P3607 FSv 11134 Studnička Jiří prof.... Pokročilé konstrukce z oceli a skla 383
81 SGS11/109/OHK1/2T/11 161-811090A000 P3607 FSv 11134 Šopíková Eva Ing. Ph.D. Kompozitní dřevobetonové... 163
82 SGS12/035/OHK1/1T/11 161-820350A000 P3607 FSv 11134 Vovesný Martin Ing.... Mostovkové panely z plastů... 90
83 SGS12/034/OHK1/1T/11 161-820340A000 P3607 FSv 11134 Vrbová Kateřina Ing. Předepnuté pruty z nerezových ocelí 63
84 SGS12/037/OHK1/1T/11 161-820370A000 P3607 FSv 11135 Černá Vydrová Linda... Optimalizace numerického... 462
85 SGS12/036/OHK1/1T/11 161-820360A000 P3607 FSv 11135 Hamouzová Tereza... Experimentální studie chování... 203
86 SGS12/038/OHK1/1T/11 161-820380A000 P3607 FSv 11136 Havlíček Tomáš Ing.... Problematika chodců v prostoru... 180
87 SGS12/039/OHK1/1T/11 161-820390A000 P3607 FSv 11136 Suda Jan Ing. Ph.D. Návrhové parametry a vybrané... 300
88 SGS12/040/OHK1/1T/11 161-820400A000 P3607 FSv 11136 Vavřička Jiří Ing. Stanovení Poissonova čísla... 204
89 SGS11/112/OHK1/2T/11 161-811120A000 P3607 FSv 11137 Horníček Leoš Ing.... Měření pražcového podloží... 76
90 SGS12/041/OHK1/1T/11 161-820410A000 P3607 FSv 11137 Kučera Petr Ing. Ph.D. Analýza vlastností recyklátů z... 85
91 SGS12/042/OHK1/1T/11 161-820420A000 P3607 FSv 11141 Kantor Martin Ing.... Numerické modelování proudění s... 118
92 SGS10/238/OHK1/3T/11 161-802380A000 P3607 FSv 11141 Krupička Jan Ing. Ph.D. Hydraulické a turbulentní... 260
93 SGS12/128/OHK1/2T/11 161-821280A000 P3607 FSv 11141 Křeček Josef doc.... Horizontální srážky v horském... 318
94 SGS11/147/OHK1/3T/11 161-811470A000 P3607 FSv 11141 Ondoková Tereza Ing. Hydraulická funkce mostních... 98
95 SGS12/043/OHK1/1T/11 161-820430A000 P3607 FSv 11141 Šulc Dalibor Ing. Hydraulické modelování... 109
96 SGS12/129/OHK1/2T/11 161-821290A000 P3607 FSv 11142 Jirsák Václav Ing. Aplikace matematického... 172
97 SGS12/044/OHK1/1T/11 161-820440A000 P3607 FSv 11142 Králík Martin Ing.... Výzkum proudění vody na skluzech... 431
98 SGS12/171/OHK1/3T/11 161-1611201A142 P3607 FSv 11142 Toman Michal doc.... ZSV - znalostní systémy pro... 195
99 SGS11/148/OHK1/3T/11 161-811480A000 P3607 FSv 11143 Bauer Miroslav Ing.... Experimentální výzkum... 545
100 SGS12/130/OHK1/2T/11 161-821300A000 P3607 FSv 11143 Klípa Vladimír Ing.... Dynamika proudění vody půdním... 393
101 SGS11/114/OHK1/2T/11 161-811140A000 P3607 FSv 11143 Krámská Kateřina Ing. Ověření metod a objektů hrazení... 166
102 SGS10/239/OHK1/3T/11 161-802390A000 P3607 FSv 11143 Lipták Michal Ing. Adaptace vodního hospodářství na... 413
103 SGS10/240/OHK1/3T/11 161-802400A000 P3607 FSv 11143 Weyskrabová Lenka... Kvantifikace účinků... 288
104 SGS12/045/OHK1/1T/11 161-820450A000 P3607 FSv 11144 Bareš Vojtěch Ing.... Modelování funkce systémů... 117
105 SGS12/172/OHK1/3T/11 161-1611202A144 P3607 FSv 11144 Buriánek Pavel Ing. Použití recyklovaného betonu v... 406
106 SGS10/241/OHK1/3T/11 161-802410A000 P3607 FSv 11144 Čiháková Iva doc.... Rizika při zásobování pitnou... 280
107 SGS12/131/OHK1/2T/11 161-821310A000 P3607 FSv 11144 Klímová Michaela Ing. Využití ekologických kritérií... 280
108 SGS12/046/OHK1/1T/11 161-820460A000 P3646 FSv 11152 Bartošová Pavla Ing. Hodnocení systému pro lokaci... 85
109 SGS12/047/OHK1/1T/11 161-820470A000 P3646 FSv 11153 Györi Gabriel Ing.... Analýza a aplikácia... 140
110 SGS12/048/OHK1/1T/11 161-820480A000 P3646 FSv 11153 Matoušková Eva Ing.... Aplikace nových metod zpracování... 288
111 SGS12/049/OHK1/1T/11 161-820490A000 P3646 FSv 11153 Müller Arnošt Ing.... Moderní metody zpřístupnění... 235
112 SGS12/050/OHK1/1T/11 161-820500A000 P3646 FSv 11153 Veverka Bohuslav... Vývoj postupů a metod výzkumu... 157
113 SGS12/051/OHK1/1T/11 161-820510A000 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc.... Optimalizace získávání a... 506
114 SGS12/132/OHK1/2T/11 161-821320A000 P3646 FSv 11155 Vyskočil Zdeněk Ing.... Vývoj a kalibrace zařízení pro... 294
115 SGS12/173/OHK1/3T/11 161-1611203A220 P3607 FSv 11220 Svoboda Jiří Ing. Ph.D. Výzkum plynopropustnosti... 89
116 SGS10/242/OHK1/3T/11 161-802420A000 P3607 FSv 11220 Vašíček Radek Ing.... Bentonitová těsnění podzemních... 89
117 SGS10/243/OHK2/3T/12 161-802430B001 P2301 FS 12101 Fürst Jiří prof.... Řešení inženýrských úloh... 727
118 SGS10/244/OHK2/3T/12 161-802440B001 P2301 FS 12101 Halama Jan doc. Ing.... Numerická simulace vybraných... 389
119 SGS10/245/OHK2/3T/12 161-802450B001 P2301 FS 12102 Černý František... Speciální aplikace iontových a... 205
120 SGS12/174/OHK2/3T/12 161-1611240B001 P2301 FS 12102 Sopko Bruno prof.... Experimentální ověření... 100
121 SGS10/246/OHK4/3T/12 161-802460B001 P3913 FS 12102 Vítek Michal Ing. Ultrazvukový analýzator plynů a... 305
122 SGS11/149/OHK2/3T/12 161-1611190B001 P2301 FS 12102 Vlk Josef Ing. Ph.D. Selektivní detekce acetonu v... 110
123 SGS10/247/OHK2/3T/12 161-802470B001 P2301 FS 12105 Konvičková Svatava... Výzkum technických a... 1880
124 SGS12/175/OHK2/3T/12 161-1611255B001 P2301 FS 12105 Kuželka Jiří Ing. Ph.D. Výzkum mechanických vlastností... 623
125 SGS12/176/OHK2/3T/12 161-1611260B001 P2301 FS 12105 Padovec Zdeněk Ing.... Výzkum a modelování kompozitních... 200
126 SGS10/248/OHK2/3T/12 161-802480B001 P2301 FS 12105 Šika Zbyněk prof.... Mechatronika a adaptronika 2010 210
127 SGS10/249/OHK2/3T/12 161-802490B001 P2301 FS 12105 Valášek Michael... Modelování, řízení a navrhování... 450
128 SGS12/177/OHK2/3T/12 161-1611270B001 P2301 FS 12110 Bukovský Ivo doc.... Nekonvenční a kognitivní metody... 250
129 SGS12/052/OHK2/1T/12 161-820520B001 P2301 FS 12110 Macúchová Karolina... Konstrukční metody aplikovaného... 220
130 SGS12/178/OHK2/3T/12 161-1611280B001 P2301 FS 12110 Novák Martin doc.... Inovace a rozvoj měřicích,... 500
131 SGS11/150/OHK2/3T/12 161-1611100B001 P2301 FS 12110 Oswaldová Ivana Ing. Vyspělé algoritmy pro modelování... 350
132 SGS10/252/OHK2/3T/12 161-802520B001 P2301 FS 12110 Vrána Stanislav Ing. Vývoj metod umožňujících... 300
133 SGS10/250/OHK2/3T/12 161-802500B001 P2301 FS 12112 Dvořák Lukáš Ing. Ph.D. Experimentální zařízení pro... 350
134 SGS12/053/OHK2/1T/12 161-820530B001 P2301 FS 12113 Křička Jaroslav Ing.... Studium dynamických interakcí... 402
135 SGS12/054/OHK2/1T/12 161-820540B001 P2301 FS 12115 Maščuch Jakub Ing.... Měření provozních charakteristik... 529
136 SGS12/133/OHK2/2T/12 161-821330B001 P2301 FS 12115 Škoda Radek prof.... Výzkum alternativních materiálů... 720
137 SGS12/179/OHK2/3T/12 161-1611290B001 P2301 FS 12116 Barták Martin Ing.... Numerické modelování vnitřních... 300
138 SGS10/254/OHK2/3T/12 161-802540B001 P2301 FS 12116 Heis Václav Ing. Zlepšování parametrů vnitřního... 550
139 SGS12/055/OHK2/1T/12 161-820550B001 P2301 FS 12118 Krátký Lukáš doc.... Zařízení pro intenzifikaci... 540
140 SGS12/056/OHK2/1T/12 161-820560B001 P2301 FS 12118 Netušil Michal Ing.... Algoritmy výpočtů vybraných... 209
141 SGS12/057/OHK2/1T/12 161-820570B001 P2301 FS 12118 Pěnička Michal Ing.... Fluidní sušení kulových částic... 220
142 SGS10/255/OHK2/3T/12 161-802550B001 P2301 FS 12120 Červenka Libor Ing.... Koncepce dopravních prostředků... 1525
143 SGS10/256/OHK2/3T/12 161-802560B001 P2301 FS 12120 Phamová Lucie Ing.... Snižování účinků kolejového... 489
144 SGS12/058/OHK2/1T/12 161-820580B001 P2301 FS 12122 Čenský Tomáš Ing. Ph.D. Tunelová měření aerodynamických... 191
145 SGS12/059/OHK2/1T/12 161-820590B001 P2301 FS 12122 Kostroun Tomáš Ing. Modulárně řešený bezpilotní... 421
146 SGS12/180/OHK2/3T/12 161-1611200B001 P2301 FS 12122 Kratochvíl Aleš Ing.... Systém aktivního řízení pro malá... 485
147 SGS10/258/OHK2/3T/12 161-802580B001 P2301 FS 12132 Janovec Jiří doc.... Výzkum a diagnostika nových... 158
148 SGS10/257/OHK2/3T/12 161-802570B001 P2301 FS 12132 Říhová Zuzana Ing. Vývoj materiálů pro... 120
149 SGS10/259/OHK2/3T/12 161-802590B001 P2301 FS 12133 Suchánek Jan prof.... Výzkum vlivu technologických... 237
150 SGS10/260/OHK2/3T/12 161-802600B001 P2301 FS 12134 Volf Luděk Ing. Virtuální továrna 263
151 SGS11/116/OHK2/2T/12 161-811160B001 P2301 FS 12135 Andrlík Vladimír... Rozvoj metod návrhu,... 750
152 SGS11/117/OHK2/2T/12 161-811170B001 P2301 FS 12135 Burian David Ing. Ph.D. Zvyšování jakosti obrobku... 790
153 SGS10/261/OHK2/3T/12 161-802610B001 P2301 FS 12135 Stach Eduard Ing. Ph.D. Verifikace simulačních modelů a... 1200
154 SGS10/262/OHK2/3T/12 161-802620B001 P2301 FS 12135 Vavruška Petr Ing.... Prostředky a metody obrábění... 500
155 SGS12/134/OHK5/2T/12 161-1611248B001 EKMAN FS 12138 Findová Šárka Ing.... Projekt tvorby otevřeného modelu... 75
156 SGS10/263/OHK2/3T/12 161-802630B001 P2301 FS 12138 Gruia George... Rozvoj nástrojů a metod k... 89
157 SGS12/135/OHK5/2T/12 161-1611250B001 EKMAN FS 12138 Zatsepin Ilya Ing. Model systému včasného varování... 65
158 SGS10/264/OHK3/3T/13 161-802640C000 P2612 FEL 13101 Bohata Martin doc.... Operátorové algebry a kvantové... 350
159 SGS12/060/OHK3/1T/13 161-820600C000 P3902 FEL 13101 Velebil Jiří doc.... Vícehodnotové Mossovy pokrývací... 131
160 SGS12/181/OHK3/3T/13 161-1611281C000 P2612 FEL 13102 Horký Miroslav Ing.... Nestability v plazmatu a... 175
161 SGS10/265/OHK3/3T/13 161-802650C000 P2612 FEL 13102 Jiříček Ondřej prof.... Moderní metody monitorování a... 110
162 SGS10/266/OHK3/3T/13 161-802660C000 P2612 FEL 13102 Kubeš Pavel prof.... Elektrické výboje, základní... 677
163 SGS12/136/OHK3/2T/13 161-821360C000 P2612 FEL 13113 Barto Seba Ing. Ph.D. Analýza faktorů, které ovlivňují... 67
164 SGS10/268/OHK4/3T/13 161-802680C000 P3913 FEL 13113 Bernardo Pimentel... Adaptivní vrstvy s nízkým třecím... 162
165 SGS12/061/OHK3/1T/13 161-820610C000 P2612 FEL 13113 Brejcha Michal Ing.... Síťové kondicionéry - funkční... 121
166 SGS12/062/OHK3/1T/13 161-820620C000 P2612 FEL 13113 Černá Ladislava Ing.... Diagnostika fotovoltaických systémů 84
167 SGS12/063/OHK3/1T/13 161-820630C000 P2612 FEL 13113 Dušek Karel prof.... Analyza vlastností pájecích... 131
168 SGS12/064/OHK3/1T/13 161-820640C000 P2612 FEL 13113 Hájková Lenka Ing. Rozbor dvou významných... 36
169 SGS12/065/OHK3/1T/13 161-820650C000 P2612 FEL 13113 Janiš Roman Ing. Ph.D. Magnetické kapaliny a možnosti... 56
170 SGS10/267/OHK3/3T/13 161-802670C000 P2612 FEL 13113 Molhanec Martin Ing.... FMEA založená na ontologiích pro... 105
171 SGS12/183/OHK3/3T/13 161-1611283C000 P2612 FEL 13113 Plaček Martin Ing.... Problematika povrchových úprav... 227
172 SGS11/118/OHK3/2T/13 161-811180C000 P2612 FEL 13113 Povolotskaya Evgenia... Metodika analýzy rizik v... 75
173 SGS11/152/OHK3/3T/13 161-811520C000 P2612 FEL 13113 Zhuravskaya Olga Ing. Zlepšování efektivity výrobních... 56
174 SGS11/119/OHK3/2T/13 161-811190C000 P2612 FEL 13114 Bradna Jan Ing. Analýza elektrických strojů s... 82
175 SGS12/137/OHK3/2T/13 161-821370C000 P2612 FEL 13114 Hanzlík Lukáš Ing. Identifikace parametrů... 296
176 SGS12/066/OHK3/1T/13 161-820660C000 P2612 FEL 13114 Haubert Tomáš Ing.... Měnič pro rekuperaci brzdné... 176
177 SGS12/067/OHK3/1T/13 161-820670C000 P2612 FEL 13114 Kobrle Pavel Ing. Ph.D. Vývoj a aplikace řídicích... 295
178 SGS11/120/OHK3/2T/13 161-811200C000 P2612 FEL 13114 Zoubek Ondřej Ing.... Výzkumné pracoviště pro... 86
179 SGS12/068/OHK3/1T/13 161-820680C000 P2612 FEL 13115 Morte Michal Ing. Mgr. Možnosti provozu stand-alone... 133
180 SGS11/121/OHK3/2T/13 161-811210C000 P2612 FEL 13115 Musil Ladislav Ing.... Postup určení přímé a nepřímé... 351
181 SGS12/138/OHK3/2T/13 161-821380C000 P2612 FEL 13115 Procházka Radek doc.... Frekvenční dielektrická... 167
182 SGS12/139/OHK3/2T/13 161-821390C000 P2612 FEL 13115 Švec Jan Ing. Ph.D. Distribuční soustavy s... 681
183 SGS12/140/OHK3/2T/13 161-821400C000 P2612 FEL 13115 Zálešák Jan Ing. Ph.D. Komplexní hodnocení osvětlení v... 51
184 SGS10/269/OHK5/3T/13 161-802690C000 EKMAN FEL 13116 Adamec Marek Ing. Ph.D. Laboratoř finančního řízení v... 180
185 SGS11/122/OHK5/2T/13 161-811220C000 EKMAN FEL 13116 Bemš Július doc.... Dopad produkce elektřiny z... 135
186 SGS10/270/OHK5/3T/13 161-802700C000 EKMAN FEL 13116 Dobiáš Martin Ing.... Nové technologie v... 347
187 SGS12/069/OHK5/1T/13 161-820690C000 EKMAN FEL 13116 Valentová Michaela... Modelování efektivnosti... 320
188 SGS10/271/OHK3/3T/13 161-802710C000 P2612 FEL 13117 Macháč Jan prof.... Umělé elektromagnetické... 860
189 SGS12/070/OHK4/1T/13 161-820700C000 P3921 FEL 13117 Vrbová Barbora Ing.... Optimalizace plánování... 474
190 SGS12/071/OHK3/1T/13 161-820710C000 P2612 FEL 13117 Vydra Tomáš Ing. Pokročilé techniky ve zpracování... 321
191 SGS12/142/OHK3/2T/13 161-821420C000 P2612 FEL 13117 Zvánovec Stanislav... Pokročilé techniky návrhu... 1749
192 SGS10/272/OHK4/3T/13 161-802720C000 P3921 FEL 13131 Čmejla Roman prof.... Analýza intrakraniálního EEG... 70
193 SGS11/153/OHK3/3T/13 161-811530C000 P2612 FEL 13131 Havlík Jan Ing. Ph.D. Stanovení hemodynamických... 115
194 SGS12/143/OHK3/2T/13 161-821430C000 P2612 FEL 13131 Pollák Petr doc.... Algoritmy a hardwarové realizace... 648
195 SGS12/185/OHK4/3T/13 161-1611285C000 P3921 FEL 13131 Rusz Jan doc. Ing.... Akustické analýzy a nové metody... 310
196 SGS10/274/OHK3/3T/13 161-802740C000 P2612 FEL 13132 Bešťák Robert Ing.... Aspekty mobility v moderních... 601
197 SGS12/186/OHK3/3T/13 161-1611286C000 P2612 FEL 13132 Brabec Zdeněk Ing. CSc. Analýza metod řízení rozlehlých... 492
198 SGS11/123/OHK3/2T/13 161-811230C000 P2612 FEL 13132 Hák Roman Ing. Ph.D. Formalizace, návrh a... 161
199 SGS11/124/OHK3/2T/13 161-811240C000 P2612 FEL 13132 Kocur Zbyněk Ing. Ph.D. Vývoj a optimalizace modulů pro... 201
200 SGS11/158/OHK3/3T/13 161-811580C000 P2612 FEL 13132 Kubr Jan Ing. Ph.D. Mezi clusterová komunikace v... 201
201 SGS12/144/OHK3/2T/13 161-821440C000 P2612 FEL 13132 Machula Vladimír Ing. Návrh a vývoj systému pro... 300
202 SGS10/275/OHK3/3T/13 161-802750C000 P2612 FEL 13132 Vodrážka Jiří doc.... Společný výzkum v oblasti... 515
203 SGS10/276/OHK3/3T/13 161-802760C000 P3902 FEL 13133 Blaško Miroslav Mgr.... Efektivní tvorba znalostních... 428
204 SGS10/277/OHK3/3T/13 161-802770C000 P2612 FEL 13133 Heller Jan Mgr. Ph.D. Metody polynomiální optimalizace... 92
205 SGS12/187/OHK3/3T/13 161-1611287C000 P3902 FEL 13133 Hlaváč Václav prof.... Učení složitých predičních... 446
206 SGS11/125/OHK3/2T/13 161-811250C000 P1801 FEL 13133 Chum Ondřej prof.... Vyhledávání informaci a jejich... 547
207 SGS12/188/OHK3/3T/13 161-1611288C000 P2612 FEL 13133 Jirkovský Václav... Metody a nástroje pro... 417
208 SGS12/189/OHK4/3T/13 161-821890C000 P3921 FEL 13133 Kollár Ivor Mgr. Použití metod umělé inteligence... 127
209 SGS12/190/OHK3/3T/13 161-1611290C000 P3902 FEL 13133 Kybic Jan prof. Dr.... Algoritmy registrace,... 296
210 SGS12/191/OHK3/3T/13 161-1611291C000 P3902 FEL 13133 Pajdla Tomáš doc.... Trojdimenzionální rekonstrukce... 255
211 SGS12/145/OHK3/2T/13 161-821450C000 P2612 FEL 13133 Přeučil Libor Ing. CSc. Stavba modelu světa pro nasazení... 426
212 SGS10/278/OHK3/3T/13 161-802780C000 P2612 FEL 13133 Šára Radim doc. Dr.... Strukturální, sémantická a... 226
213 SGS10/279/OHK3/3T/13 161-802790C000 P2612 FEL 13133 Štěpánková Olga... Nové přístupy ke sběru,... 1504
214 SGS12/146/OHK3/2T/13 161-821460C000 P2612 FEL 13133 Vítků Jaroslav Ing.... Neuroevoluce hybridních... 128
215 SGS12/072/OHK3/1T/13 161-820720C000 P2612 FEL 13134 Barkman Ondřej Ing.... Vývoj integrovaných struktur... 82
216 SGS11/156/OHK3/3T/13 161-811560C000 P2612 FEL 13134 Husák Miroslav prof.... Rozvoj inteligentních součástek... 681
217 SGS10/281/OHK3/3T/13 161-802810C000 P2612 FEL 13134 Janoušek Michal Ing.... Polovodičové nanostruktury... 241
218 SGS12/073/OHK3/1T/13 161-820730C000 P2612 FEL 13134 Scheirich Ján Ing.... Inovace systému pro testování... 167
219 SGS10/282/OHK3/3T/13 161-802820C000 P2612 FEL 13135 Cerman Otto Ing. Návrh samoučících se regulátorů 217
220 SGS12/195/OHK3/3T/13 161-1611295C000 P2612 FEL 13135 Hurák Zdeněk doc.... Pokročilé algoritmy pro řízení... 1235
221 SGS10/283/OHK3/3T/13 161-802830C000 P2612 FEL 13135 Šebek Michael prof.... Optimalizační metody a jejich... 2130
222 SGS12/182/OHK4/3T/13 161-821820C000 P3913 FEL 13135 Tomešová Karolina MSc. Vysokoteplotní tribologická... 130
223 SGS10/284/OHK3/3T/13 161-802840C000 P2612 FEL 13135 Zemánek Jiří Ing. Ph.D. Bezkontaktní paralelní... 175
224 SGS12/147/OHK3/2T/13 161-821470C000 P1801 FEL 13136 Černý Tomáš Ing.... Generování uživatelského... 127
225 SGS12/192/OHK3/3T/13 161-1611292C000 P1801 FEL 13136 Filipský Martin Ing.... Metody a technologie pro... 61
226 SGS11/157/OHK3/3T/13 161-811570C000 P1801 FEL 13136 Frajták Karel Ing.... Automatizovaná podpora... 50
227 SGS12/148/OHK3/2T/13 161-821480C000 P1801 FEL 13136 Kubr Jan Ing. Ph.D. Framework ELISA pro vytáření... 141
228 SGS12/149/OHK3/2T/13 161-821490C000 P1801 FEL 13136 Malinský Radek Ing.... Nové webové metriky založené na... 61
229 SGS12/150/OHK3/2T/13 161-821500C000 P1801 FEL 13136 Pěchouček Michal... Plánování a herně teoretické... 400
230 SGS12/074/OHK3/1T/13 161-820740C000 P3902 FEL 13136 Qafmolla Xhevi Ing.... Nástroj pro modelování webových... 81
231 SGS11/154/OHK3/3T/13 161-811540C000 P2612 FEL 13136 Rehák Martin Ing. Ph.D. Herně-teoretická samoroganizace... 181
232 SGS11/129/OHK3/2T/13 161-811290C000 P2612 FEL 13136 Rudomilov Ilya Ing. Sémantický P2P vyhledavací stroj 50
233 SGS11/155/OHK3/3T/13 161-811550C000 P1801 FEL 13136 Železný Filip prof.... Využívání a vytváření doménové... 495
234 SGS10/285/OHK3/3T/13 161-802850C000 P2612 FEL 13137 Anisimova Elena Ing. Analýza prostorově a časově... 201
235 SGS10/286/OHK3/3T/13 161-802860C000 P2612 FEL 13137 Černý David Ing. Ph.D. Nové metody pro analýzu,... 169
236 SGS12/075/OHK3/1T/13 161-820750C000 P2612 FEL 13137 Dostál Petr Ing. Důležitost oblastí zájmu... 274
237 SGS10/287/OHK3/3T/13 161-802870C000 P2612 FEL 13137 Hekrdla Miroslav... Distribuovaný, kooperující a... 361
238 SGS12/076/OHK3/1T/13 161-820760C000 P2612 FEL 13137 Hynek Tomáš Ing. Ph.D. Fyzická vrstva pro kooperující... 41
239 SGS12/077/OHK3/1T/13 161-820770C000 P2612 FEL 13137 Ibekwe Matthew... Mezivrstvová optimalizace... 51
240 SGS12/152/OHK3/2T/13 161-821520C000 P2612 FEL 13137 Kovář Pavel doc. Dr.... Efektivní zpracování GNSS signálů 41
241 SGS12/151/OHK3/2T/13 161-821510C000 P2612 FEL 13137 Paňko Václav Ing. Ph.D. Nové metody pro modelování... 201
242 SGS11/159/OHK3/3T/13 161-811590C000 P2612 FEL 13137 Rund František Ing.... Navigace osob pomocí zvukových... 111
243 SGS11/160/OHK3/3T/13 161-811600C000 P2612 FEL 13137 Yadav Abhimanyu Ing. Memprvky - charakterizace,... 51
244 SGS12/078/OHK3/1T/13 161-820780C000 P2612 FEL 13137 Zatloukal Petr Ing. Syntéza českého znakového jazyka... 41
245 SGS12/153/OHK4/2T/13 161-821530C000 P3921 FEL 13138 Bruna Ondřej Ing. Ph.D. Inovace kurzu Konstrukce... 216
246 SGS12/154/OHK3/2T/13 161-821540C000 P2612 FEL 13138 Laifr Jaroslav Ing.... CzectTechSat - Platforma... 221
247 SGS12/193/OHK3/3T/13 161-1611293C000 P2612 FEL 13138 Pačes Pavel doc.... Bezpečné a bezpečnostní prvky v... 420
248 SGS12/155/OHK3/2T/13 161-821550C000 P2612 FEL 13138 Platil Antonín doc.... Pokročilé metody zpracování dat... 896
249 SGS10/288/OHK3/3T/13 161-802880C000 P2612 FEL 13138 Roháč Jan doc. Ing.... MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO URČOVÁNÍ... 521
250 SGS12/156/OHK3/2T/13 161-821560C000 P2612 FEL 13138 Souček Pavel Ing. Pokročilé metody měření v... 221
251 SGS12/194/OHK3/3T/13 161-1611294C000 P2612 FEL 13138 Zikmund Aleš Ing. Ph.D. Aplikace magnetických senzorů... 221
252 SGS10/289/OHK3/3T/13 161-802890C000 P2612 FEL 13139 Havran Vlastimil... Efektivní metody pro syntézu... 226
253 SGS10/290/OHK3/3T/13 161-802900C000 P2612 FEL 13139 Slavík Pavel prof.... Automaticky generovaná... 264
254 SGS10/291/OHK3/3T/13 161-802910C000 P2612 FEL 13139 Žára Jiří prof. Ing.... Interaktivní modelování a... 310
255 SGS12/157/OHK4/2T/14 161-821570D000 P3913 FJFI 14101 Demut Radim Ing. Rozvoj metod konformní predikce... 75
256 SGS11/162/OHK4/3T/14 161-811620D000 P3913 FJFI 14101 Dombek Daniel Ing.... Metody kombinatoriky na slovech... 691
257 SGS11/161/OHK4/3T/14 161-811610D000 P3913 FJFI 14101 Fučík Radek doc.... Pokročilé superpočítačové metody... 763
258 SGS12/196/OHK3/3T/14 161-1611201D000 P1801 FJFI 14101 Charypar Viktor Ing. Řízení průběhu evoluční... 164
259 SGS12/197/OHK4/3T/14 161-1611202D000 P3913 FJFI 14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. Stochastické zpracování dat a... 844
260 SGS12/198/OHK4/3T/14 161-1611203D000 P3913 FJFI 14101 Šťovíček Pavel prof.... Teorie reprezentací Lieových... 730
261 SGS10/292/OHK4/3T/14 161-802920D000 P3913 FJFI 14102 Bielčík Jaroslav... Studium vlastností jaderné hmoty... 693
262 SGS11/131/OHK4/2T/14 161-811310D000 P3913 FJFI 14102 Břeň David RNDr. Ph.D. Studium magnetického udržení... 217
263 SGS11/132/OHK4/2T/14 161-811320D000 P3913 FJFI 14102 Chadzitaskos Goce... Řešení modelů ve fyzice a... 530
264 SGS10/293/OHK4/3T/14 161-802930D000 P3913 FJFI 14102 Petráček Vojtěch... Studium fundamentálních... 710
265 SGS10/294/OHK4/3T/14 161-802940D000 P3913 FJFI 14102 Potoček Václav Ing.... Optické realizace kvantových... 300
266 SGS10/295/OHK4/3T/14 161-802950D000 P3913 FJFI 14102 Šnobl Libor doc.... Algebraické a geometrické... 552
267 SGS12/079/OHK4/1T/14 161-820790D000 P3913 FJFI 14111 Ashcheulov Petr Mgr.... Studium luminescence... 67
268 SGS10/296/OHK4/3T/14 161-802960D000 P3913 FJFI 14111 Aubrecht Jan Ing. Ph.D. Vysoce strukturně organizované... 358
269 SGS10/297/OHK4/3T/14 161-802970D000 P3913 FJFI 14111 Bryknar Zdeněk prof.... Příprava a vlastnosti nových... 269
270 SGS10/298/OHK4/3T/14 161-802980D000 P3913 FJFI 14112 Fiala Pavel prof.... Optické záření a nanostruktury 1391
271 SGS10/299/OHK4/3T/14 161-802990D000 P3913 FJFI 14112 Jelínková Helena... Lasery a aplikace 1379
272 SGS10/300/OHK4/3T/14 161-803000D000 P3913 FJFI 14114 Haušild Petr prof.... Moderní technologie úpravy povrchů 398
273 SGS10/301/OHK4/3T/14 161-803010D000 P3913 FJFI 14114 Karlík Miroslav... Fyzikální vlastnosti a procesy... 293
274 SGS10/302/OHK4/3T/14 161-803020D000 P3913 FJFI 14114 Siegl Jan doc. Ing.... Materiály pro jadernou i... 256
275 SGS11/164/OHK4/3T/14 161-811640D000 P3913 FJFI 14115 Neufussová Irena... Metody stanovení radionuklidů v... 206
276 SGS11/163/OHK4/3T/14 161-811630D000 P3913 FJFI 14115 Pavelková Tereza... Fotochemická a radiační syntéza... 323
277 SGS12/199/OHK4/3T/14 161-1611204D000 P3913 FJFI 14115 Sajdová Aneta Ing. Chemické problémy vývoje... 363
278 SGS11/136/OHK4/2T/14 161-811360D000 P3913 FJFI 14115 Vetešník Aleš Mgr.... Využití matematického modelování... 248
279 SGS11/133/OHK4/2T/14 161-811330D000 P3913 FJFI 14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. Využití izotopů ve výzkumu farmak 127
280 SGS11/135/OHK4/2T/14 161-811350D000 P3913 FJFI 14116 Pilařová Kateřina... Nové dozimetrické metody v... 790
281 SGS11/134/OHK4/2T/14 161-811340D000 P3913 FJFI 14116 Smolík Jan RNDr. Ph.D. Experimenty Dirac a D0 240
282 SGS12/200/OHK4/3T/14 161-1611205D000 P3913 FJFI 14116 Trojek Tomáš prof.... Rozvoj jaderné energetiky a... 1633
283 SGS12/080/OHK4/1T/14 161-820800D000 P3913 FJFI 14117 Malá Martina Ing. Pokročilé studium charakteristik... 279
284 SGS11/165/OHK4/3T/14 161-811650D000 P3913 FJFI 14118 Kukal Jaromír doc.... Matematické metody v... 598
285 SGS11/166/OHK4/3T/14 161-811660D000 P3913 FJFI 14118 Merunka Vojtěch doc.... Metodika jednotného přístupu k... 359
286 SGS11/167/OHK4/3T/14 161-811670D000 P3913 FJFI 14118 Virius Miroslav doc.... Speciální algoritmy v... 778
287 SGS12/201/OHK1/3T/15 161-1611201E000 P3501 FA 15113 Bortelová Eva Ing.... Architektura mezi uživatelem a... 277
288 SGS12/203/OHK1/3T/15 161-1611203E000 P3501 FA 15113 Matys Marián Mgr. Sociální vzestup a pád a jeho... 249
289 SGS12/202/OHK1/3T/15 161-1611202E000 P3501 FA 15113 Sigmundová Anna Ing.... Dědictví průmyslové éry / Úskalí... 410
290 SGS12/081/OHK1/1T/15 161-820810E000 P3502 FA 15114 Chmel Filip Ing. PROMĚNA PAMÁTKY V KRAJINĚ 181
291 SGS11/137/OHK1/2T/15 161-811370E000 P3501 FA 15116 Pavlíček Jiří Ing.... Parametrický stavební systém pro... 110
292 SGS12/158/OHK1/2T/15 161-821580E000 P3501 FA 15118 Váňová Lenka Mgr. Ph.D. Nové trendy v bydlení pro seniory 112
293 SGS12/204/OHK1/3T/15 161-1611204E000 P3501 FA 15121 Macoun Milan Ing. arch. Otevírání hranic a styčné plochy... 194
294 SGS10/303/OHK1/3T/15 161-803030E000 P3501 FA 15121 Peltan Tomáš Ing.... Prostorové struktury v kontextu... 720
295 SGS12/159/OHK1/2T/15 161-821590E000 P3501 FA 15124 Bžochová Kristina... Architektura, budova, prostředí... 120
296 SGS11/168/OHK1/3T/15 161-811680E000 P3501 FA 15128 Hlaváček Dalibor... Solar Decathlon 440
297 SGS11/138/OHK2/2T/16 161-811380F000 P3710 FD 16111 Vítů Tomáš Ing. Ph.D. Studium vlivu distribuované... 99
298 SGS12/160/OHK2/2T/16 161-821600F000 P3710 FD 16112 Jacura Martin Ing.... Parametry výpravních budov z... 223
299 SGS12/161/OHK2/2T/16 161-821610F000 P3710 FD 16112 Týfa Lukáš doc. Ing.... Maximalizace efektivity... 255
300 SGS12/082/OHK5/1T/16 161-820820F000 EKMAN FD 16113 Skolilová Petra Ing.... Vývoj osobní letecké dopravy v... 159
301 SGS12/083/OHK5/1T/16 161-820830F000 EKMAN FD 16113 Tichý Jan Ing. Ph.D. eDRUID - elektronická databáze... 71
302 SGS12/162/OHK3/2T/16 161-821620F000 P3902 FD 16114 Krčálová Lucie Ing. Identifikace uživatele dle... 147
303 SGS11/139/OHK2/2T/16 161-811390F000 P3710 FD 16117 Bartošek Arnošt Ing.... Logistické operace v rámci... 171
304 SGS12/084/OHK2/1T/16 161-820840F000 P3710 FD 16117 Horák Tomáš doc.... Letecká doprava a... 149
305 SGS12/205/OHK2/3T/16 161-1611250F000 P3710 FD 16118 Kytýř Daniel doc.... Metody studia vlivu... 435
306 SGS12/163/OHK2/2T/16 161-821630F000 P3710 FD 16118 Vyčichl Jan Ing. Ph.D. Hybridní metoda pro optimalizaci... 225
307 SGS11/140/OHK2/2T/16 161-811400F000 P3710 FD 16118 Zlámal Petr doc.... Stanovení mechanických... 207
308 SGS12/085/OHK3/1T/16 161-820850F000 P3902 FD 16120 Derbek Přemysl Ing.... Implementace parametrů FCD dat... 133
309 SGS12/086/OHK2/1T/16 161-820860F000 P3710 FD 16120 Piekník Roman Ing.... Vliv nízké hladiny alkoholu na... 122
310 SGS10/304/OHK2/3T/16 161-803040F000 P3710 FD 16121 Hejný Martin Ing. Ph.D. Návrh metodik pro implementaci... 180
311 SGS12/164/OHK2/2T/16 161-821640F000 P3710 FD 16121 Štecha Richard Ing.... Hodnocení a predikce rizik... 437
312 SGS12/165/OHK2/2T/16 161-821650F000 P3710 FD 16121 Vittek Peter doc.... Nástroje pro zlepšení provozní... 415
313 SGS11/141/OHK2/2T/16 161-811410F000 P3710 FD 16122 Dvořák Jakub Ing. Ph.D. Zaměřování místa dopravních... 109
314 SGS12/166/OHK2/2T/16 161-821660F000 P3710 FD 16122 Smilek Petr Ing. Ph.D. Výzkum účinnosti radaru... 234
315 SGS11/142/OHK3/2T/16 161-811420F000 P3902 FD 16123 Srp Jaroslav Mgr. Aplikace algoritmu pro... 84
316 SGS12/167/OHK4/2T/17 161-821670G000 P3921 FBMI 17101 Jelínek Miroslav... Nanokompozitní a nanokrystalické... 310
317 SGS12/168/OHK4/2T/17 161-821680G000 P3921 FBMI 17101 Kadlec Tomáš Ing. Fyzikální metody sterilizace a... 85
318 SGS12/090/OHK4/1T/17 161-820900G000 P3921 FBMI 17101 Koplová Markéta Ing.... Studium tenkých vrstev pomocí... 100
319 SGS12/087/OHK4/1T/17 161-820870G000 P3921 FBMI 17101 Mikšovský Jan Ing.... Testování biokompatibilních... 100
320 SGS11/170/OHK4/3T/17 161-811700G000 P3921 FBMI 17101 Petráková Vladimíra... Monitorování buněčných procesů... 267
321 SGS12/088/OHK4/1T/17 161-820880G000 P3921 FBMI 17101 Písařík Petr doc.... Adheze dopovaných tenkých vrstev... 100
322 SGS12/089/OHK4/1T/17 161-820890G000 P3921 FBMI 17101 Salačová Šárka Ing.... Vývoj a realizace diagnostického... 86
323 SGS12/091/OHK4/1T/17 161-820910G000 P3921 FBMI 17110 Hejda Jan Ing. Ph.D. Vyhodnocování pohybu hlavy a... 71
324 SGS11/169/OHK4/3T/17 161-811690G000 P3921 FBMI 17110 Hozman Jiří doc.... Optimalizace vlastností... 44
325 SGS11/143/OHK5/2T/17 161-811430G000 EKMAN FBMI 17110 Kneppo Peter prof.... Hodnocení nákladové účinnosti u... 185
326 SGS11/171/OHK4/3T/17 161-811710G000 P3921 FBMI 17110 Roubík Karel prof.... Optimalizace nekonvenčních... 281
327 SGS11/144/OHK4/2T/17 161-811440G000 P3921 FBMI 17111 Čuprová Julie Ing.... Analýza některých biologicky... 162
328 SGS12/206/OHK4/3T/17 161-1611201G000 P3921 FBMI 17112 Neťuková Slávka Mgr.... Využití umělé inteligence v... 119
329 SGS11/172/OHK4/3T/17 161-811720G000 P3921 FBMI 17220 Bohunčák Adam Ing. Rehabilitace pacientů po... 268
330 SGS11/145/OHK4/2T/17 161-811450G000 P3921 FBMI 17220 Caithaml Vít Mgr. Výzkum a vývoj technických... 368
331 SGS11/173/OHK4/3T/17 161-811730G000 P3921 FBMI 17220 Schlenker Jakub Ing.... Nové metody nelineární analýzy... 260
332 SGS10/306/OHK3/3T/18 161-803060H000 P2612 FIT 18101 Holub Jan prof. Ing.... Komprese formálních a... 257
333 SGS12/092/OHK3/1T/18 161-820920H000 P1801 FIT 18101 Janoušek Jan doc.... Vyhledávání a indexování... 97
334 SGS10/307/OHK3/3T/18 161-803070H000 P2612 FIT 18101 Kordík Pavel doc.... Nové algoritmy kombinování modelů 179
335 SGS10/308/OHK3/3T/18 161-803080H000 P3902 FIT 18102 Valenta Michal Ing.... CellStore - výukový a výzkumný... 10
336 SGS12/093/OHK3/1T/18 161-820930H000 P3902 FIT 18102 Vitvar Tomáš doc.... Pokročilý výzkum v softwarovém a... 164
337 SGS12/094/OHK3/1T/18 161-820940H000 P1801 FIT 18103 Kubátová Hana prof.... Metody a postupy číslicového... 263
338 SGS12/095/OHK3/1T/18 161-820950H000 P1801 FIT 18104 Lórencz Róbert prof.... Bezpečnostní aspekty současných... 187
339 SGS12/096/OHK3/1T/18 161-820960H000 P1801 FIT 18104 Skrbek Miroslav Ing.... Pokročilé percepcepční metody... 96
340 SGS12/097/OHK3/1T/18 161-820970H000 P1801 FIT 18104 Šimeček Ivan doc.... Aplikace paralelního... 121
341 SGS10/309/OHK3/3T/18 161-803090H000 P2612 FIT 18104 Tvrdík Pavel prof.... Návrh a vývoj podpůrných... 42
342 SGS12/169/OHK1/2T/31 161-821690J000 P3607 31250 Tej Petr Ing. Ph.D. Dynamická a statická analýza... 320
343 SGS12/170/OHK1/2T/31 161-821700J000 P3607 31260 Čítková Lucie Ing. Aplikace HVFAC v ČR 382
344 SGS12/098/OHK1/1T/31 161-820980J000 P3607 31260 Řeháček Stanislav... Rázová odolnost vláknobetonu 360
345 SGS12/099/OHK5/1T/32 161-820990K000 EKMAN MÚVS 32116 Schürrer Jaroslav Ing. Spektrální analýza kapitálových... 105
346 SGS10/310/OHK4/3T/35 161-803100M000 P3913 ÚTEF 35201 Granja Carlos... Experimentální studium... 301
347 SGS10/311/OHK4/3T/35 161-803110M000 P3913 ÚTEF 35201 Pospíšil Stanislav... Referenční pracoviště pro... 276
348 SGS10/312/OHK4/3T/35 161-803120M000 P3913 ÚTEF 35201 Štekl Ivan doc. Ing.... Speciální detekční techniky a... 528