Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam udělených grantů

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Číslo grantu Číslo FIS Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název Finance
1 SGS11/001/OHK1/1T/11 10-810010 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Modelování betonových konstrukcí... 125
2 SGS10/122/OHK1/2T/11 10-801220 P3607 FSv 11101 Dvorská Hana Ing. Statistická analýza znečištění... 35
3 SGS11/002/OHK1/1T/11 10-810020 P3607 FSv 11101 Chleboun Jan doc.... Analýza koeficientů Künzelova... 105
4 SGS10/123/OHK1/2T/11 10-801230 P3607 FSv 11101 Jára Václav Mgr. Matematické a počítačové... 130
5 SGS10/231/OHK1/3T/11 161-802310A000 P3646 FSv 11101 Kočandrlová Milada... Lagrangeovy rovnice pro poruchy... 135
6 SGS10/124/OHK1/2T/11 10-801240 P3607 FSv 11101 Marek Ivo prof.... Rychlé iterační algoritmy pro... 140
7 SGS11/003/OHK1/1T/11 10-810030 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Pokročilé metody geostatistiky v... 165
8 SGS11/004/OHK1/1T/11 10-810040 P3607 FSv 11102 Mikš Antonín prof.... Interferometrická metoda měření... 212
9 SGS10/125/OHK1/2T/11 10-801250 P3607 FSv 11102 Semerák Petr doc.... Perspektivní materiály pro... 530
10 SGS11/005/OHK1/1T/11 10-810050 P3607 FSv 11122 Procházka Michal... Difuzně otevřený konstrukční... 92
11 SGS11/099/OHK1/2T/11 161-810990A000 P3607 FSv 11122 Usmanov Vjačeslav... Matematické modelování a... 93
12 SGS10/127/OHK1/2T/11 10-801270 P3607 FSv 11123 Kočí Jan Ing. Ph.D. Experimentální a počítačové... 336
13 SGS10/128/OHK1/2T/11 10-801280 P3607 FSv 11123 Kočí Václav doc.... Kombinovaná... 258
14 SGS11/100/OHK1/2T/11 161-811000A000 P3607 FSv 11123 Korecký Tomáš Ing.... Účinek sekundárních vlivů na... 365
15 SGS10/232/OHK1/3T/11 161-802320A000 P3607 FSv 11123 Vejmelková Eva prof.... Experimentální analýza kompozitů... 1137
16 SGS11/006/OHK1/1T/11 10-810060 P3607 FSv 11123 Volfová Petra Ing.... Vliv granulometrie na... 158
17 SGS11/007/OHK1/1T/11 10-810070 P3607 FSv 11124 Gattermayerová Hana... Vliv klimatických zatížení na... 50
18 SGS11/101/OHK1/2T/11 161-811010A000 P3607 FSv 11124 Havlík Filip Ing.... Vývoj a experimentální ověření... 96
19 SGS10/129/OHK1/2T/11 10-801290 P3607 FSv 11124 Jaroš Petr Ing. Ph.D. Komplexní navrhování obalových a... 160
20 SGS10/130/OHK1/2T/11 10-801300 P3607 FSv 11124 Jůna Ladislav Ing. Experimentální a teoretická... 265
21 SGS10/131/OHK1/2T/11 10-801310 P3607 FSv 11124 Kapička Petr Ing. Šíření vzduchu a radonu v... 240
22 SGS11/008/OHK1/1T/11 10-810080 P3607 FSv 11124 Lupíšek Antonín doc.... Rozšíření katalogu fyzikálních a... 274
23 SGS10/233/OHK1/3T/11 161-802330A000 P3607 FSv 11124 Neubergová... Zajištění trvanlivosti a... 215
24 SGS11/103/OHK1/2T/11 161-811030A000 P3607 FSv 11124 Novotná Magdaléna... Experimentální ověření lehkého... 340
25 SGS11/102/OHK1/2T/11 161-811020A000 P3607 FSv 11124 Prokopová Lenka doc.... Optimalizace návrhu světlovodů... 89
26 SGS10/235/OHK1/3T/11 161-802350A000 P3607 FSv 11125 Hofbauer Pechová... Systémová požárně bezpečná budova 75
27 SGS11/010/OHK1/1T/11 10-810100 P3607 FSv 11125 Hrnčíř Lukáš Ing. Parametrická studie vlivu PCM na... 85
28 SGS10/234/OHK1/3T/11 161-802340A000 P3607 FSv 11125 Kabrhel Michal doc.... Testování nových technologií pro... 390
29 SGS11/009/OHK1/1T/11 10-810090 P3607 FSv 11125 Korostina Natalya Mgr. Ekonomická analýza chladícícho... 70
30 SGS10/132/OHK1/2T/11 10-801320 P3607 FSv 11125 Tvrdá Petra Ing. Ph.D. Optimalizace návrhu solárních... 75
31 SGS11/011/OHK5/1T/11 10-810110 EKMAN FSv 11126 Dejnegová Lucie Ing. Návrh koncepce cleartech klastru... 160
32 SGS10/133/OHK5/2T/11 10-801330 EKMAN FSv 11126 Hromada Eduard doc.... Modelové řešení výstavby,... 280
33 SGS10/134/OHK5/2T/11 10-801340 EKMAN FSv 11126 Karásek Jiří doc.... Ekonomika a management... 215
34 SGS11/012/OHK5/1T/11 10-810120 EKMAN FSv 11126 Löwit Harry Ing. Ph.D. Optimalizace metodiky přípravy... 290
35 SGS11/013/OHK5/1T/11 10-810130 EKMAN FSv 11126 Matějka Petr Ing. Ph.D. Nástroje řízení kvality a rizik... 300
36 SGS11/014/OHK1/1T/11 10-810140 P3607 FSv 11126 Snížek Václav Ing.... Podpora procesu optimalizace... 200
37 SGS11/104/OHK1/2T/11 161-811040A000 P3501 FSv 11127 Holubec Pavel Ing.... Změny ve struktuře využívání... 178
38 SGS10/236/OHK5/3T/11 161-802360A000 EKMAN FSv 11128 Klvaňa Jaroslav doc.... Management systémových procesů v... 300
39 SGS11/105/OHK5/2T/11 161-811050A000 EKMAN FSv 11128 Višňovský Michal Ing. Aplikace dobývání znalostí pro... 87
40 SGS11/015/OHK1/1T/11 10-810150 P3502 FSv 11129 Domkář Vít Ing.... Porovnání navrhovaných a... 50
41 SGS11/016/OHK1/1T/11 10-810160 P3501 FSv 11129 Hořická Jana Ing.... Studie potenciálu průmyslových... 50
42 SGS11/017/OHK1/1T/11 10-810170 P3501 FSv 11129 Kašpar Jan Ing.... Rekognoskace a zhodnocení stavu... 50
43 SGS11/018/OHK1/1T/11 10-810180 P3502 FSv 11129 Lenz Petra Ing.... Mapování objektů postavených... 50
44 SGS11/019/OHK1/1T/11 10-810190 P3502 FSv 11129 Med Tomáš Ing. arch.... Identifikace průmyslového... 50
45 SGS11/020/OHK1/1T/11 10-810200 P3501 FSv 11129 Pošmourný Vojtěch... Zmapování vývoje a přístupu... 45
46 SGS10/135/OHK1/2T/11 10-801350 P3607 FSv 11132 Němeček Jiří prof.... Experimentální a numerické... 547
47 SGS10/136/OHK1/2T/11 10-801360 P3607 FSv 11132 Padevět Pavel doc.... Pokročilé experimentální metody 1004
48 SGS11/021/OHK1/1T/11 10-810210 P3607 FSv 11132 Patzák Bořek prof.... Pokročilé algoritmy pro... 2536
49 SGS11/106/OHK1/2T/11 161-811060A000 P3607 FSv 11133 Broukalová Iva doc.... Betony a cementové kompozity s... 310
50 SGS10/138/OHK1/2T/11 10-801380 P3607 FSv 11133 Loško Jan Ing. Ph.D. Dlouhodobé chování reologicky... 181
51 SGS10/137/OHK1/2T/11 10-801370 P3607 FSv 11133 Sochorová Eva Ing.... Zvyšování odolnosti staveb... 320
52 SGS11/022/OHK1/1T/11 10-810220 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc.... Otimalizace mostních objektů z... 310
53 SGS11/023/OHK1/1T/11 10-810230 P3607 FSv 11133 Štefan Radek Ing. Ph.D. Návrh výztuže železobetonových... 310
54 SGS11/107/OHK1/2T/11 161-811070A000 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Komplexní analýza... 520
55 SGS10/139/OHK1/2T/11 10-801390 P3607 FSv 11134 Bednář Jan Ing. Ph.D. Modelování požární odolnosti... 360
56 SGS11/024/OHK1/1T/11 10-810240 P3607 FSv 11134 Brtník Tomáš Ing. Ph.D. Svary prvků vysokopevnostních ocelí 120
57 SGS11/110/OHK1/2T/11 161-811100A000 P3607 FSv 11134 Gödrich Lukáš Ing.... Diskrétní modelování styčníků... 157
58 SGS11/030/OHK1/1T/11 10-810300 P3607 FSv 11134 Hrazdirová Radka Ing. Odezva tažených prvků ocelových... 150
59 SGS11/111/OHK1/2T/11 161-811110A000 P3607 FSv 11134 Hricák Jan Ing. Ph.D. Požární návrh štíhlých ocelových... 158
60 SGS11/025/OHK1/1T/11 10-810250 P3607 FSv 11134 Charvát Martin Ing.... Spřažené ocelobetonové... 97
61 SGS11/108/OHK1/2T/11 161-811080A000 P3607 FSv 11134 Charvátová Magdaléna... Požární odolnost vícepodlažních... 120
62 SGS11/026/OHK1/1T/11 10-810260 P3607 FSv 11134 Mašová Eva Ing. Spoje kulatin 97
63 SGS11/146/OHK1/3T/11 161-811460A000 P3607 FSv 11134 Nechanický Pavel Ing. Prefabrikované kompozitní... 278
64 SGS11/027/OHK1/1T/11 10-810270 P3607 FSv 11134 Pošta Jan Ing. Ph.D. Vyšetřování hustoty dřeva pomocí... 97
65 SGS11/028/OHK1/1T/11 10-810280 P3607 FSv 11134 Pošta Radek Ing. Ph.D. VYZTUŽENÉ VÁLCOVÉ OCELOVÉ... 97
66 SGS10/237/OHK1/3T/11 161-802370A000 P3607 FSv 11134 Studnička Jiří prof.... Pokročilé konstrukce z oceli a skla 370
67 SGS11/109/OHK1/2T/11 161-811090A000 P3607 FSv 11134 Šopíková Eva Ing. Ph.D. Kompozitní dřevobetonové... 120
68 SGS11/031/OHK1/1T/11 10-810310 P3607 FSv 11134 Vovesný Martin Ing.... Nová konstrukční řešení mostovek... 150
69 SGS11/029/OHK1/1T/11 10-810290 P3607 FSv 11134 Vrbová Kateřina Ing. Konstrukce z nerezových ocelí 97
70 SGS11/034/OHK1/1T/11 10-810340 P3607 FSv 11135 Černá Vydrová Linda... Optimalizace numerického... 388
71 SGS10/140/OHK1/2T/11 10-801400 P3607 FSv 11135 Hrubý Věroslav Ing.... Výzkum mezních stavů zemních... 190
72 SGS11/032/OHK1/1T/11 10-810320 P3607 FSv 11135 Polák Barnabás Ing. Analýza chování zemin a... 100
73 SGS11/033/OHK1/1T/11 10-810330 P3607 FSv 11135 Veselý Jan Ing. Ph.D. Využití pokročilého materiálové... 85
74 SGS11/035/OHK1/1T/11 10-810350 P3607 FSv 11136 Havlíček Tomáš Ing.... Vliv chodců na kapacitu křižovatky 186
75 SGS11/036/OHK1/1T/11 10-810360 P3607 FSv 11136 Valentin Jan doc.... Parametry vybraných funkčních... 224
76 SGS11/112/OHK1/2T/11 161-811120A000 P3607 FSv 11137 Horníček Leoš Ing.... Měření pražcového podloží... 85
77 SGS10/142/OHK1/2T/11 10-801420 P3607 FSv 11137 Kučera Petr Ing. Ph.D. Experimentální návrhy a analýza... 413
78 SGS10/141/OHK1/2T/11 10-801410 P3607 FSv 11137 Popíková Lucie Ing.... Optimalizace simulace kvílivého... 100
79 SGS11/113/OHK1/2T/11 10-811130 P3607 FSv 11141 Formánek Adam Ing. Drsnostní parametry inundace na... 98
80 SGS10/238/OHK1/3T/11 161-802380A000 P3607 FSv 11141 Krupička Jan Ing. Ph.D. Hydraulické a turbulentní... 345
81 SGS10/143/OHK1/2T/11 10-801430 P3607 FSv 11141 Křeček Josef doc.... Epizodická acidifikace... 320
82 SGS11/147/OHK1/3T/11 161-811470A000 P3607 FSv 11141 Ondoková Tereza Ing. Hydraulická funkce mostních... 98
83 SGS11/037/OHK1/1T/11 10-810370 P3607 FSv 11141 Šulc Dalibor Ing. Matematické modelování... 86
84 SGS10/144/OHK1/2T/11 10-801440 P3607 FSv 11142 Jirsák Václav Ing. Modelování proudění a pevnostní... 185
85 SGS10/145/OHK1/2T/11 10-801450 P3607 FSv 11142 Toman Michal doc.... Znalostní technologie a... 279
86 SGS11/038/OHK1/1T/11 10-810380 P3607 FSv 11142 Veselý Radek Ing. Rozvoj výzkumných metod v... 447
87 SGS11/148/OHK1/3T/11 161-811480A000 P3607 FSv 11143 Bauer Miroslav Ing.... Experimentální výzkum... 416
88 SGS11/114/OHK1/2T/11 161-811140A000 P3607 FSv 11143 Krámská Kateřina Ing. Ověření metod a objektů hrazení... 111
89 SGS10/239/OHK1/3T/11 161-802390A000 P3607 FSv 11143 Lipták Michal Ing. Adaptace vodního hospodářství na... 195
90 SGS10/240/OHK1/3T/11 161-802400A000 P3607 FSv 11143 Weyskrabová Lenka... Kvantifikace účinků... 293
91 SGS10/146/OHK1/2T/11 10-801460 P3607 FSv 11143 Zumr David doc. Ing.... Analýza laboratorních a... 269
92 SGS10/241/OHK1/3T/11 161-802410A000 P3607 FSv 11144 Čiháková Iva doc.... Rizika při zásobování pitnou... 293
93 SGS11/039/OHK1/1T/11 10-810390 P3607 FSv 11144 Komínková Dana prof.... Městské odvodnění jako zdroj... 267
94 SGS10/147/OHK1/2T/11 10-801470 P3607 FSv 11144 Pollert Jaroslav... Chování vybraných singularit... 360
95 SGS11/040/OHK1/1T/11 10-810400 P3607 FSv 11144 Šťastný Bohumil doc.... Úsporná opatření při navrhování... 106
96 SGS11/042/OHK1/1T/11 10-810420 P3646 FSv 11152 Bartošová Pavla Ing. Lokace pohyblivého objektu... 40
97 SGS10/148/OHK1/2T/11 10-801480 P3646 FSv 11152 Holešovský Jan Ing. Vybrané geodynamické aplikace v... 80
98 SGS10/149/OHK1/2T/11 10-801490 P3646 FSv 11152 Mervart Leoš prof.... Výzkum, vývoj, testování a... 80
99 SGS10/150/OHK1/2T/11 10-801500 P3646 FSv 11152 Vyskočil Zdeněk Ing.... Automatický proces kalibrace... 82
100 SGS11/043/OHK1/1T/11 10-810430 P3646 FSv 11153 Čepek Aleš prof.... Některé numerické aspekty... 184
101 SGS11/044/OHK1/1T/11 10-810440 P3646 FSv 11153 Hůlková Martina Ing.... Časová a prostorová analýza... 240
102 SGS10/151/OHK1/2T/11 10-801510 P3646 FSv 11153 Veverka Bohuslav... Optimalizace kartografického... 244
103 SGS11/045/OHK1/1T/11 10-810450 P3646 FSv 11153 Voldán Petr Ing. Ph.D. Nové metody pro hodnocení... 126
104 SGS10/152/OHK1/2T/11 10-801520 P3646 FSv 11154 Smítka Václav Ing.... Ověřování charakteristických... 172
105 SGS10/153/OHK1/2T/11 10-801530 P3646 FSv 11154 Třasák Pavel Ing. Ph.D. Komplexní softwarové zpracování... 151
106 SGS11/046/OHK1/1T/11 10-810460 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc.... Optimalizace získávání a... 172
107 SGS11/047/OHK1/1T/11 10-810470 P3607 FSv 11210 Fornůsek Jindřich... Experimentální a numerická... 70
108 SGS10/154/OHK1/2T/11 10-801540 P3607 FSv 11220 Svoboda Jiří Ing. Ph.D. Výzkum plynopropustnosti... 95
109 SGS10/242/OHK1/3T/11 161-802420A000 P3607 FSv 11220 Vašíček Radek Ing.... Bentonitová těsnění podzemních... 104
110 SGS10/243/OHK2/3T/12 161-802430B001 P2301 FS 12101 Fürst Jiří prof.... Řešení inženýrských úloh... 478
111 SGS10/244/OHK2/3T/12 161-802440B001 P2301 FS 12101 Halama Jan doc. Ing.... Numerická simulace vybraných... 240
112 SGS10/245/OHK2/3T/12 161-802450B001 P2301 FS 12102 Černý František... Speciální aplikace iontových a... 460
113 SGS10/246/OHK4/3T/12 161-802460B001 P3913 FS 12102 Vítek Michal Ing. Ultrazvukový analýzator plynů a... 332
114 SGS11/149/OHK2/3T/12 161-1611190B001 P2301 FS 12102 Vlk Josef Ing. Ph.D. Selektivní detekce acetonu v... 238
115 SGS10/247/OHK2/3T/12 161-802470B001 P2301 FS 12105 Konvičková Svatava... Výzkum technických a... 3000
116 SGS10/155/OHK2/2T/12 161-801550B001 P2301 FS 12105 Kuželka Jiří Ing. Ph.D. Komparativní kinematická analýza... 360
117 SGS10/248/OHK2/3T/12 161-802480B001 P2301 FS 12105 Šika Zbyněk prof.... Mechatronika a adaptronika 2010 631
118 SGS10/249/OHK2/3T/12 161-802490B001 P2301 FS 12105 Valášek Michael... Modelování, řízení a navrhování... 1200
119 SGS11/048/OHK2/1T/12 161-810480B001 P2301 FS 12110 Macúchová Karolina... Konstrukční přístupy pro... 295
120 SGS11/150/OHK2/3T/12 161-1611100B001 P2301 FS 12110 Oswaldová Ivana Ing. Vyspělé algoritmy pro modelování... 220
121 SGS11/049/OHK2/1T/12 161-810490B001 P2301 FS 12110 Prát Jan Ing. Algoritmy a prostředky snímání a... 133
122 SGS11/050/OHK2/1T/12 161-810500B001 P2301 FS 12110 Stanke Ondřej Ing. Distribuovaný systém a řízení... 370
123 SGS10/252/OHK2/3T/12 161-802520B001 P2301 FS 12110 Vrána Stanislav Ing. Vývoj metod umožňujících... 392
124 SGS10/250/OHK2/3T/12 161-802500B001 P2301 FS 12112 Dvořák Lukáš Ing. Ph.D. Experimentální zařízení pro... 550
125 SGS10/157/OHK2/2T/12 161-801570B001 P2301 FS 12113 Dynybyl Vojtěch... Využití adaptronických principů... 348
126 SGS10/156/OHK2/2T/12 161-801560B001 P2301 FS 12115 Vitvarová Monika Ing. STUDIE MOŽNOSTÍ VÝROBY VODÍKU... 540
127 SGS11/151/OHK2/3T/12 161-811510B001 P2301 FS 12116 Buchta Luboš Ing. Kombinace hybridního... 134
128 SGS10/254/OHK2/3T/12 161-802540B001 P2301 FS 12116 Heis Václav Ing. Zlepšování parametrů vnitřního... 970
129 SGS11/051/OHK2/1T/12 161-810510B001 P2301 FS 12118 Pěnička Michal Ing.... Sušení infračerveným zářením 100
130 SGS11/052/OHK2/1T/12 161-810520B001 P2301 FS 12118 Rieger František... Zařízení pro bioprocesy 470
131 SGS10/255/OHK2/3T/12 161-802550B001 P2301 FS 12120 Červenka Libor Ing.... Koncepce dopravních prostředků... 2076
132 SGS10/256/OHK2/3T/12 161-802560B001 P2301 FS 12120 Phamová Lucie Ing.... Snižování účinků kolejového... 706
133 SGS11/053/OHK2/1T/12 161-810530B001 P2301 FS 12122 Zejda Martin Ing. Aplikace modální analýzy na... 437
134 SGS10/258/OHK2/3T/12 161-802580B001 P2301 FS 12132 Janovec Jiří doc.... Výzkum a diagnostika nových... 200
135 SGS10/257/OHK2/3T/12 161-802570B001 P2301 FS 12132 Říhová Zuzana Ing. Vývoj materiálů pro... 147
136 SGS10/259/OHK2/3T/12 161-802590B001 P2301 FS 12133 Suchánek Jan prof.... Výzkum vlivu technologických... 314
137 SGS10/159/OHK2/2T/12 161-801590B001 P2301 FS 12133 Švábek Roman Ing. Využití laserových technologií... 306
138 SGS10/260/OHK2/3T/12 161-802600B001 P2301 FS 12134 Volf Luděk Ing. Virtuální továrna 250
139 SGS11/116/OHK2/2T/12 161-811160B001 P2301 FS 12135 Andrlík Vladimír... Rozvoj metod návrhu,... 771
140 SGS11/117/OHK2/2T/12 161-811170B001 P2301 FS 12135 Burian David Ing. Ph.D. Zvyšování jakosti obrobku... 654
141 SGS10/261/OHK2/3T/12 161-802610B001 P2301 FS 12135 Stach Eduard Ing. Ph.D. Verifikace simulačních modelů a... 890
142 SGS10/262/OHK2/3T/12 161-802620B001 P2301 FS 12135 Vavruška Petr Ing.... Prostředky a metody obrábění... 407
143 SGS10/263/OHK2/3T/12 161-802630B001 P2301 FS 12138 Gruia George... Rozvoj nástrojů a metod k... 175
144 SGS10/160/OHK2/2T/12 161-801600B001 P2301 FS 12138 Chlubna Vojtěch Ing.... Rozhodování managementu... 75
145 SGS10/264/OHK3/3T/13 161-802640C000 P2612 FEL 13101 Bohata Martin doc.... Operátorové algebry a kvantové... 345
146 SGS10/265/OHK3/3T/13 161-802650C000 P2612 FEL 13102 Jiříček Ondřej prof.... Moderní metody monitorování a... 380
147 SGS10/266/OHK3/3T/13 161-802660C000 P2612 FEL 13102 Kubeš Pavel prof.... Elektrické výboje, základní... 525
148 SGS11/054/OHK3/1T/13 10-810540 P2612 FEL 13113 Barto Seba Ing. Ph.D. Analýza faktorů, které ovlivňují... 95
149 SGS10/162/OHK3/2T/13 10-801620 P2612 FEL 13113 Benda Vítězslav... Diagnostika fotovoltaických systémů 95
150 SGS10/268/OHK4/3T/13 161-802680C000 P3913 FEL 13113 Bernardo Pimentel... Adaptivní vrstvy s nízkým třecím... 160
151 SGS11/055/OHK3/1T/13 10-810550 P2612 FEL 13113 Cingroš Filip Ing.... Vliv magnetického pole na... 118
152 SGS11/056/OHK3/1T/13 10-810560 P2612 FEL 13113 Dušek Karel prof.... Diagnostika pájených spojů 114
153 SGS11/057/OHK3/1T/13 10-810570 P2612 FEL 13113 Hájková Lenka Ing. Analýza změn ztrátového činitele... 59
154 SGS11/058/OHK3/1T/13 10-810580 P2612 FEL 13113 Kudláček Ivan doc.... Analýza ekologických odpadů ze... 60
155 SGS10/267/OHK3/3T/13 161-802670C000 P2612 FEL 13113 Molhanec Martin Ing.... FMEA založená na ontologiích pro... 86
156 SGS11/118/OHK3/2T/13 161-811180C000 P2612 FEL 13113 Povolotskaya Evgenia... Metodika analýzy rizik v... 83
157 SGS11/152/OHK3/3T/13 161-811520C000 P2612 FEL 13113 Zhuravskaya Olga Ing. Zlepšování efektivity výrobních... 94
158 SGS10/163/OHK3/2T/13 10-801630 P2612 FEL 13113 Žák Pavel Ing. Ph.D. Souvislost mezi spolehlivosti... 120
159 SGS11/059/OHK3/1T/13 10-810590 P2612 FEL 13114 Bauer Jan doc. Ing.... Vývoj řízení pro pohon s... 180
160 SGS11/119/OHK3/2T/13 161-811190C000 P2612 FEL 13114 Bradna Jan Ing. Analýza elektrických strojů s... 129
161 SGS11/060/OHK3/1T/13 10-810600 P2612 FEL 13114 Haubert Tomáš Ing.... Modernizace řízení hybridního... 99
162 SGS11/061/OHK3/1T/13 10-810610 P2612 FEL 13114 Kobrle Pavel Ing. Ph.D. Realizace řízení třífázového... 173
163 SGS11/062/OHK3/1T/13 10-810620 P2612 FEL 13114 Kovář Jan Ing. Multiplatformní elektronická... 120
164 SGS11/063/OHK3/1T/13 10-810630 P2612 FEL 13114 Linhart František Ing. Nový přístup ke stanovení... 104
165 SGS11/120/OHK3/2T/13 161-811200C000 P2612 FEL 13114 Zoubek Ondřej Ing.... Výzkumné pracoviště pro... 149
166 SGS11/121/OHK3/2T/13 161-811210C000 P2612 FEL 13115 Musil Ladislav Ing.... Postup určení přímé a nepřímé... 280
167 SGS10/165/OHK3/2T/13 10-801650 P2612 FEL 13115 Procházka Radek doc.... Zvyšování bezpečnosti a... 183
168 SGS10/166/OHK3/2T/13 10-801660 P2612 FEL 13115 Švec Jan Ing. Ph.D. Systémy WAMPAC s podporou... 460
169 SGS10/269/OHK5/3T/13 161-802690C000 EKMAN FEL 13116 Adamec Marek Ing. Ph.D. Laboratoř finančního řízení v... 425
170 SGS11/122/OHK5/2T/13 161-811220C000 EKMAN FEL 13116 Bemš Július doc.... Dopad produkce elektřiny z... 425
171 SGS10/270/OHK5/3T/13 161-802700C000 EKMAN FEL 13116 Dobiáš Martin Ing.... Nové technologie v... 670
172 SGS10/167/OHK5/2T/13 10-801670 EKMAN FEL 13116 Kloubec Milan Ing.... Analýza trhů s elektřinou a... 170
173 SGS10/168/OHK5/2T/13 10-801680 EKMAN FEL 13116 Králík Tomáš Ing. Ph.D. Optimalizace výstavby a provozu OZE 220
174 SGS10/169/OHK5/2T/13 10-801690 EKMAN FEL 13116 Valentová Michaela... Transakční náklady jako bariéra... 160
175 SGS11/064/OHK4/1T/13 10-810640 P3921 FEL 13117 Havelka Daniel Ing.... Buněčné elektromagnetické pole a... 184
176 SGS10/271/OHK3/3T/13 161-802710C000 P2612 FEL 13117 Macháč Jan prof.... Umělé elektromagnetické... 810
177 SGS10/175/OHK4/2T/13 10-801750 P3921 FEL 13117 Vorlíček Jaroslav... Vývoj mikrovlnných aplikátorů... 60
178 SGS11/065/OHK3/1T/13 10-810650 P2612 FEL 13117 Zvánovec Stanislav... Pokročilé techniky návrhu... 1388
179 SGS10/176/OHK3/2T/13 10-801760 P2612 FEL 13131 Bořil Tomáš Ing. Ph.D. Mapování a analýza funkčních... 85
180 SGS10/272/OHK4/3T/13 161-802720C000 P3921 FEL 13131 Čmejla Roman prof.... Analýza intrakraniálního EEG... 150
181 SGS10/178/OHK3/2T/13 10-801780 P2612 FEL 13131 Doležal Jaromír Ing.... Analýza a klasifikace stavů v... 45
182 SGS11/153/OHK3/3T/13 161-811530C000 P2612 FEL 13131 Havlík Jan Ing. Ph.D. Stanovení hemodynamických... 170
183 SGS10/179/OHK3/2T/13 10-801790 P2612 FEL 13131 Kučera Ondřej Ing.... Elektromechanické signály... 135
184 SGS10/180/OHK3/2T/13 10-801800 P2612 FEL 13131 Rusz Jan doc. Ing.... Hodnocení poruch hlasu a řeči 380
185 SGS10/181/OHK3/2T/13 10-801810 P2612 FEL 13131 Turoň Václav Ing. Ph.D. Spektrální vlastnosti... 40
186 SGS10/177/OHK3/2T/13 10-801770 P2612 FEL 13131 Židek Jan Ing. Pokročilé metody návrhu a... 190
187 SGS10/274/OHK3/3T/13 161-802740C000 P2612 FEL 13132 Bešťák Robert Ing.... Aspekty mobility v moderních... 663
188 SGS11/123/OHK3/2T/13 161-811230C000 P2612 FEL 13132 Hák Roman Ing. Ph.D. Formalizace, návrh a... 187
189 SGS11/124/OHK3/2T/13 161-811240C000 P2612 FEL 13132 Kocur Zbyněk Ing. Ph.D. Vývoj a optimalizace modulů pro... 237
190 SGS11/158/OHK3/3T/13 161-811580C000 P2612 FEL 13132 Kubr Jan Ing. Ph.D. Mezi clusterová komunikace v... 210
191 SGS10/183/OHK3/2T/13 10-801830 P2612 FEL 13132 Šafránek Miroslav Ing. Systém přenosu a automatického... 130
192 SGS10/275/OHK3/3T/13 161-802750C000 P2612 FEL 13132 Vodrážka Jiří doc.... Společný výzkum v oblasti... 598
193 SGS10/276/OHK3/3T/13 161-802760C000 P3902 FEL 13133 Blaško Miroslav Mgr.... Efektivní tvorba znalostních... 295
194 SGS10/184/OHK3/2T/13 10-801840 P2612 FEL 13133 Dolejší Martin Ing. Segmentace a registrace 2D i 3D... 90
195 SGS11/130/OHK3/2T/13 10-811300 P3902 FEL 13133 Flach Boris doc. Dr.... Modelování a rozpoznávání... 101
196 SGS10/277/OHK3/3T/13 161-802770C000 P2612 FEL 13133 Heller Jan Mgr. Ph.D. Metody polynomiální optimalizace... 98
197 SGS11/125/OHK3/2T/13 161-811250C000 P1801 FEL 13133 Chum Ondřej prof.... Vyhledávání informaci a jejich... 838
198 SGS10/186/OHK3/2T/13 10-801860 P2612 FEL 13133 Jančošek Michal... Viacpohľadové Stereo pre Mestské... 74
199 SGS11/126/OHK3/2T/13 10-811260 P3902 FEL 13133 Kléma Jiří doc. Ing.... Relevance jazykových jevů při... 98
200 SGS10/185/OHK3/2T/13 10-801850 P2612 FEL 13133 Krajník Tomáš doc.... Neurčitost lokalizace v úlohách... 148
201 SGS10/187/OHK3/2T/13 10-801870 P2612 FEL 13133 Krejník Miloš Ing. Učení jader pomocí... 98
202 SGS10/190/OHK3/2T/13 10-801900 P3902 FEL 13133 Pajdla Tomáš doc.... Časoprostorová organizace obrazů... 197
203 SGS11/127/OHK3/2T/13 10-811270 P2612 FEL 13133 Přeučil Libor Ing. CSc. Senzory se syntetickou aperturou... 49
204 SGS10/278/OHK3/3T/13 161-802780C000 P2612 FEL 13133 Šára Radim doc. Dr.... Strukturální, sémantická a... 221
205 SGS11/128/OHK3/2T/13 10-811280 P1801 FEL 13133 Šedivý Jan Ing. CSc. Prostředky pro rychlý vývoj a... 98
206 SGS10/194/OHK3/2T/13 10-801940 P2612 FEL 13133 Šoltésová Andrea... Prediktívne dátové modelovanie... 93
207 SGS10/279/OHK3/3T/13 161-802790C000 P2612 FEL 13133 Štěpánková Olga... Nové přístupy ke sběru,... 1328
208 SGS10/195/OHK3/2T/13 10-801950 P2612 FEL 13133 Vonásek Vojtěch Ing.... Plánování pohybu a koordinace... 123
209 SGS11/156/OHK3/3T/13 161-811560C000 P2612 FEL 13134 Husák Miroslav prof.... Rozvoj inteligentních součástek... 540
210 SGS10/281/OHK3/3T/13 161-802810C000 P2612 FEL 13134 Janoušek Michal Ing.... Polovodičové nanostruktury... 210
211 SGS11/066/OHK3/1T/13 10-810660 P2612 FEL 13134 Scheirich Ján Ing.... Měření intrinzických parametrů... 123
212 SGS10/196/OHK3/2T/13 10-801960 P2612 FEL 13135 Anderle Milan Ing.... Řízení a modelování kráčejících... 180
213 SGS10/282/OHK3/3T/13 161-802820C000 P2612 FEL 13135 Cerman Otto Ing. Návrh samoučících se regulátorů 180
214 SGS10/197/OHK3/2T/13 10-801970 P2612 FEL 13135 Matisko Peter Ing.... Odhadování stochastických... 180
215 SGS11/067/OHK2/1T/13 10-810670 P2301 FEL 13135 Polcar Tomáš prof.... Vliv textury povrchu substrátu... 56
216 SGS10/283/OHK3/3T/13 161-802830C000 P2612 FEL 13135 Šebek Michael prof.... Optimalizační metody a jejich... 2396
217 SGS10/284/OHK3/3T/13 161-802840C000 P2612 FEL 13135 Zemánek Jiří Ing. Ph.D. Bezkontaktní paralelní... 180
218 SGS10/198/OHK3/2T/13 10-801980 P3902 FEL 13136 Čepek Miroslav Ing.... Rozšíření modulu pro... 118
219 SGS11/157/OHK3/3T/13 161-811570C000 P1801 FEL 13136 Frajták Karel Ing.... Automatizovaná podpora... 60
220 SGS11/068/OHK3/1T/13 10-810680 P2612 FEL 13136 Hasaj Martin Ing. Aplikace umělých neuronových... 130
221 SGS10/189/OHK3/2T/13 10-801890 P2612 FEL 13136 Komenda Antonín Ing.... Multi-agentní koordinace a... 279
222 SGS10/199/OHK3/2T/13 10-801990 P2612 FEL 13136 Kovářík Oleg Ing. Meta-Learning a Meta-Optimalizace 90
223 SGS10/200/OHK3/2T/13 10-802000 P2612 FEL 13136 Kuchař Jaroslav Ing.... Dynamické online modelování... 50
224 SGS10/188/OHK3/2T/13 10-801880 P2612 FEL 13136 Lisý Viliam doc.... Multi-agentní plánování v... 82
225 SGS10/201/OHK3/2T/13 10-802010 P3902 FEL 13136 Macek Ondřej Ing. Ph.D. Nástroj pro podporu MDD 220
226 SGS10/202/OHK3/2T/13 10-802020 P2612 FEL 13136 Malinský Radek Ing.... Adaptace webometrických technik... 60
227 SGS10/191/OHK3/2T/13 10-801910 P3902 FEL 13136 Pěchouček Michal... Iterativní paralelní 4-D... 256
228 SGS11/154/OHK3/3T/13 161-811540C000 P2612 FEL 13136 Rehák Martin Ing. Ph.D. Herně-teoretická samoroganizace... 492
229 SGS11/129/OHK3/2T/13 161-811290C000 P2612 FEL 13136 Rudomilov Ilya Ing. Sémantický P2P vyhledavací stroj 60
230 SGS11/155/OHK3/3T/13 161-811550C000 P1801 FEL 13136 Železný Filip prof.... Využívání a vytváření doménové... 320
231 SGS10/285/OHK3/3T/13 161-802850C000 P2612 FEL 13137 Anisimova Elena Ing. Analýza prostorově a časově... 125
232 SGS10/286/OHK3/3T/13 161-802860C000 P2612 FEL 13137 Černý David Ing. Ph.D. Nové metody pro analýzu,... 120
233 SGS11/069/OHK3/1T/13 10-810690 P2612 FEL 13137 Dostál Petr Ing. Implementace obsahově... 120
234 SGS11/070/OHK3/1T/13 10-810700 P2612 FEL 13137 Fliegel Karel Ing.... Hodnocení kvality obrazu ve... 130
235 SGS10/287/OHK3/3T/13 161-802870C000 P2612 FEL 13137 Hekrdla Miroslav... Distribuovaný, kooperující a... 150
236 SGS11/159/OHK3/3T/13 161-811590C000 P2612 FEL 13137 Rund František Ing.... Navigace osob pomocí zvukových... 105
237 SGS11/160/OHK3/3T/13 161-811600C000 P2612 FEL 13137 Yadav Abhimanyu Ing. Memprvky - charakterizace,... 110
238 SGS10/205/OHK3/2T/13 10-802050 P2612 FEL 13138 Janošek Michal Ing.... Kompaktní senzory gradientu... 385
239 SGS10/206/OHK3/2T/13 10-802060 P2612 FEL 13138 Petrucha Vojtěch... Vývoj precizního fluxgate... 200
240 SGS10/207/OHK3/2T/13 10-802070 P2612 FEL 13138 Platil Antonín doc.... Digitalizace, synchronizace a... 946
241 SGS10/288/OHK3/3T/13 161-802880C000 P2612 FEL 13138 Roháč Jan doc. Ing.... MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO URČOVÁNÍ... 806
242 SGS10/289/OHK3/3T/13 161-802890C000 P2612 FEL 13139 Havran Vlastimil... Efektivní metody pro syntézu... 336
243 SGS10/290/OHK3/3T/13 161-802900C000 P2612 FEL 13139 Slavík Pavel prof.... Automaticky generovaná... 299
244 SGS10/291/OHK3/3T/13 161-802910C000 P2612 FEL 13139 Žára Jiří prof. Ing.... Interaktivní modelování a... 351
245 SGS11/162/OHK4/3T/14 161-811620D000 P3913 FJFI 14101 Dombek Daniel Ing.... Metody kombinatoriky na slovech... 671
246 SGS11/161/OHK4/3T/14 161-811610D000 P3913 FJFI 14101 Fučík Radek doc.... Pokročilé superpočítačové metody... 671
247 SGS10/209/OHK4/2T/14 161-802090D000 P3913 FJFI 14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. Stochastické modelování a... 672
248 SGS10/210/OHK4/2T/14 10-802100 P3913 FJFI 14101 Šťovíček Pavel prof.... Aplikace algebraických a... 672
249 SGS10/292/OHK4/3T/14 161-802920D000 P3913 FJFI 14102 Bielčík Jaroslav... Studium vlastností jaderné hmoty... 570
250 SGS11/131/OHK4/2T/14 161-811310D000 P3913 FJFI 14102 Břeň David RNDr. Ph.D. Studium magnetického udržení... 165
251 SGS11/132/OHK4/2T/14 161-811320D000 P3913 FJFI 14102 Chadzitaskos Goce... Řešení modelů ve fyzice a... 420
252 SGS10/293/OHK4/3T/14 161-802930D000 P3913 FJFI 14102 Petráček Vojtěch... Studium fundamentálních... 698
253 SGS10/294/OHK4/3T/14 161-802940D000 P3913 FJFI 14102 Potoček Václav Ing.... Optické realizace kvantových... 247
254 SGS10/295/OHK4/3T/14 161-802950D000 P3913 FJFI 14102 Šnobl Libor doc.... Algebraické a geometrické... 444
255 SGS10/211/OHK4/2T/14 10-802110 P3913 FJFI 14102 Vašata Daniel Ing.... Analýza urbánní struktury... 140
256 SGS10/296/OHK4/3T/14 161-802960D000 P3913 FJFI 14111 Aubrecht Jan Ing. Ph.D. Vysoce strukturně organizované... 322
257 SGS10/297/OHK4/3T/14 161-802970D000 P3913 FJFI 14111 Bryknar Zdeněk prof.... Příprava a vlastnosti nových... 321
258 SGS10/298/OHK4/3T/14 161-802980D000 P3913 FJFI 14112 Fiala Pavel prof.... Optické záření a nanostruktury 1463
259 SGS10/299/OHK4/3T/14 161-802990D000 P3913 FJFI 14112 Jelínková Helena... Lasery a aplikace 1449
260 SGS10/300/OHK4/3T/14 161-803000D000 P3913 FJFI 14114 Haušild Petr prof.... Moderní technologie úpravy povrchů 487
261 SGS10/301/OHK4/3T/14 161-803010D000 P3913 FJFI 14114 Karlík Miroslav... Fyzikální vlastnosti a procesy... 302
262 SGS10/302/OHK4/3T/14 161-803020D000 P3913 FJFI 14114 Siegl Jan doc. Ing.... Materiály pro jadernou i... 262
263 SGS11/164/OHK4/3T/14 161-811640D000 P3913 FJFI 14115 Neufussová Irena... Metody stanovení radionuklidů v... 170
264 SGS11/163/OHK4/3T/14 161-811630D000 P3913 FJFI 14115 Pavelková Tereza... Fotochemická a radiační syntéza... 293
265 SGS11/071/OHK4/1T/14 10-810710 P3913 FJFI 14115 Šťastná Kamila Mgr.... Separace aktinoidů z roztoku po... 311
266 SGS11/136/OHK4/2T/14 161-811360D000 P3913 FJFI 14115 Vetešník Aleš Mgr.... Využití matematického modelování... 168
267 SGS11/133/OHK4/2T/14 161-811330D000 P3913 FJFI 14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. Využití izotopů ve výzkumu farmak 101
268 SGS11/135/OHK4/2T/14 161-811350D000 P3913 FJFI 14116 Pilařová Kateřina... Nové dozimetrické metody v... 754
269 SGS11/134/OHK4/2T/14 161-811340D000 P3913 FJFI 14116 Smolík Jan RNDr. Ph.D. Experimenty Dirac a D0 231
270 SGS10/212/OHK4/2T/14 10-802120 P3913 FJFI 14116 Trojek Tomáš prof.... Jaderná energetika, využití... 1581
271 SGS11/072/OHK4/1T/14 10-810720 P3913 FJFI 14117 Malá Martina Ing. Studium charakteristik jaderných... 200
272 SGS11/165/OHK4/3T/14 161-811650D000 P3913 FJFI 14118 Kukal Jaromír doc.... Matematické metody v... 591
273 SGS11/166/OHK4/3T/14 161-811660D000 P3913 FJFI 14118 Merunka Vojtěch doc.... Metodika jednotného přístupu k... 354
274 SGS11/167/OHK4/3T/14 161-811670D000 P3913 FJFI 14118 Virius Miroslav doc.... Speciální algoritmy v... 767
275 SGS10/213/OHK1/2T/15 10-802130 P3501 FA 15113 Ševčík Oldřich doc.... Soudobá architektonická teorie a... 150
276 SGS10/214/OHK1/2T/15 10-802140 P3501 FA 15114 Chmel Filip Ing. Historická zkušenost v... 633
277 SGS11/137/OHK1/2T/15 161-811370E000 P3501 FA 15116 Pavlíček Jiří Ing.... Parametrický stavební systém pro... 140
278 SGS11/073/OHK1/1T/15 10-810730 P3501 FA 15118 Bešťáková Veronika... Koncept aktivního stárnutí v... 173
279 SGS10/303/OHK1/3T/15 161-803030E000 P3501 FA 15121 Peltan Tomáš Ing.... Prostorové struktury v kontextu... 800
280 SGS11/168/OHK1/3T/15 161-811680E000 P3501 FA 15128 Hlaváček Dalibor... Solar Decathlon 586
281 SGS11/074/OHK1/1T/15 10-810740 P3501 FA 15129 Jašková Andrea Ing.... Flexibilní architektura.... 123
282 SGS11/138/OHK2/2T/16 161-811380F000 P3710 FD 16111 Vítů Tomáš Ing. Ph.D. Studium vlivu distribuované... 212
283 SGS10/215/OHK2/2T/16 10-802150 P3710 FD 16112 Jacura Martin Ing.... Optimalizace uspořádání zařízení... 300
284 SGS10/217/OHK2/2T/16 10-802170 P3710 FD 16114 Růžek Martin Ing. Ph.D. Modelování vyšších mozkových... 95
285 SGS10/216/OHK2/2T/16 10-802160 P3710 FD 16114 Scherks Jan Ing. Využití biometrických informací... 340
286 SGS11/139/OHK2/2T/16 161-811390F000 P3710 FD 16117 Bartošek Arnošt Ing.... Logistické operace v rámci... 195
287 SGS11/075/OHK2/1T/16 10-810750 P3710 FD 16117 Sojka Martin Ing. Simulace propustnosti taktových... 175
288 SGS10/218/OHK2/2T/16 10-802180 P3710 FD 16118 Valach Jaroslav Ing.... Hybridní systém měření... 554
289 SGS11/140/OHK2/2T/16 161-811400F000 P3710 FD 16118 Zlámal Petr doc.... Stanovení mechanických... 216
290 SGS10/219/OHK3/2T/16 10-802190 P3902 FD 16120 Derbek Přemysl Ing.... Modelování stavu emisního... 125
291 SGS10/220/OHK2/2T/16 10-802200 P3710 FD 16120 Langr Martin Ing. Ph.D. Směrové dopravní průzkumy s... 373
292 SGS11/076/OHK3/1T/16 10-810760 P2612 FD 16120 Musil Tomáš Ing. Ph.D. Návrh a implementace testovacích... 126
293 SGS10/304/OHK2/3T/16 161-803040F000 P3710 FD 16121 Hejný Martin Ing. Ph.D. Návrh metodik pro implementaci... 220
294 SGS10/221/OHK2/2T/16 10-802210 P3710 FD 16121 Vittek Peter doc.... Využití objektově orientované... 200
295 SGS11/141/OHK2/2T/16 161-811410F000 P3710 FD 16122 Dvořák Jakub Ing. Ph.D. Zaměřování místa dopravních... 285
296 SGS11/142/OHK3/2T/16 161-811420F000 P3902 FD 16123 Srp Jaroslav Mgr. Aplikace algoritmu pro... 110
297 SGS10/222/OHK4/2T/17 10-802220 P3921 FBMI 17101 Jelínek Miroslav... Perspektivní hybridní laserové... 411
298 SGS11/079/OHK4/1T/17 10-810790 P3913 FBMI 17101 Koplová Markéta Ing.... Využití FTIR spektroskopie pro... 85
299 SGS10/223/OHK4/2T/17 10-802230 P3921 FBMI 17101 Maláková Šárka MUDr. Fluorescence NADH jako indikátor... 245
300 SGS11/077/OHK4/1T/17 10-810770 P3921 FBMI 17101 Mikšovský Jan Ing.... Testování mechanických... 88
301 SGS11/170/OHK4/3T/17 161-811700G000 P3921 FBMI 17101 Petráková Vladimíra... Monitorování buněčných procesů... 176
302 SGS11/078/OHK4/1T/17 10-810780 P3921 FBMI 17101 Písařík Petr doc.... Dopovaný diamantu podobný uhlík... 83
303 SGS11/169/OHK4/3T/17 161-811690G000 P3921 FBMI 17110 Hozman Jiří doc.... Optimalizace vlastností... 118
304 SGS11/143/OHK5/2T/17 161-811430G000 EKMAN FBMI 17110 Kneppo Peter prof.... Hodnocení nákladové účinnosti u... 212
305 SGS11/171/OHK4/3T/17 161-811710G000 P3921 FBMI 17110 Roubík Karel prof.... Optimalizace nekonvenčních... 240
306 SGS11/080/OHK4/1T/17 10-810800 P3921 FBMI 17110 Rožánek Martin doc.... Umělý pacient - rozvoj... 96
307 SGS10/224/OHK4/2T/17 10-802240 P3913 FBMI 17110 Žižka Adam Ing. Inovace transportního vozíku pro... 49
308 SGS11/144/OHK4/2T/17 161-811440G000 P3921 FBMI 17111 Čuprová Julie Ing.... Analýza některých biologicky... 202
309 SGS10/305/OHK4/3T/17 10-803050 P3921 FBMI 17112 Krupička Radim doc.... Komplexní informační systém pro... 171
310 SGS11/172/OHK4/3T/17 161-811720G000 P3921 FBMI 17220 Bohunčák Adam Ing. Rehabilitace pacientů po... 220
311 SGS11/145/OHK4/2T/17 161-811450G000 P3921 FBMI 17220 Caithaml Vít Mgr. Výzkum a vývoj technických... 363
312 SGS11/173/OHK4/3T/17 161-811730G000 P3921 FBMI 17220 Schlenker Jakub Ing.... Nové metody nelineární analýzy... 243
313 SGS11/081/OHK3/1T/18 10-810810 P1801 FIT 18101 Bičík Vladimír Ing. Optimalizace hybridních... 38
314 SGS11/082/OHK3/1T/18 10-810820 P1801 FIT 18101 Flouri Tomáš Ing. Ph.D. Algoritmy pro Next-Generation... 39
315 SGS10/306/OHK3/3T/18 161-803060H000 P2612 FIT 18101 Holub Jan prof. Ing.... Komprese formálních a... 104
316 SGS10/307/OHK3/3T/18 161-803070H000 P2612 FIT 18101 Kordík Pavel doc.... Nové algoritmy kombinování modelů 127
317 SGS10/225/OHK3/2T/18 10-802250 P2612 FIT 18101 Melichar Bořivoj... Vyhledávání ve stromech 104
318 SGS11/083/OHK3/1T/18 10-810830 P1801 FIT 18101 Šlapák Martin Ing.... Online experimentální prostředí... 40
319 SGS11/084/OHK3/1T/18 10-810840 P1801 FIT 18102 Kurš Jan Ing. Interoperabilita staticky a... 71
320 SGS11/085/OHK3/1T/18 10-810850 P1801 FIT 18102 Lašek Ivo Ing. Ph.D. Sémantické filtrování informací... 36
321 SGS10/226/OHK3/2T/18 10-802260 P3902 FIT 18102 Loupal Pavel Ing. Ph.D. XML-Lambda : Realizace a... 33
322 SGS11/086/OHK3/1T/18 10-810860 P3902 FIT 18102 Procházka Antonín Ing. Modelování, extrakce a... 38
323 SGS11/087/OHK3/1T/18 10-810870 P1801 FIT 18102 Rybola Zdeněk Ing.... Využití jazyka OCL v modelem... 34
324 SGS10/308/OHK3/3T/18 161-803080H000 P3902 FIT 18102 Valenta Michal Ing.... CellStore - výukový a výzkumný... 36
325 SGS11/088/OHK3/1T/18 10-810880 P3902 FIT 18102 Vitvar Tomáš doc.... Automatizace používání webových... 38
326 SGS11/089/OHK3/1T/18 10-810890 P2612 FIT 18103 Balcárek Jiří Ing.... Výzkum využití implicitních... 78
327 SGS11/090/OHK3/1T/18 10-810900 P2612 FIT 18103 Borecký Jaroslav... Návrh metod detekujích poruchu s... 86
328 SGS11/092/OHK3/1T/18 10-810920 P2612 FIT 18103 Hyniová Kateřina... Návrh systému komunikace a metod... 32
329 SGS11/091/OHK3/1T/18 10-810910 P2612 FIT 18103 Chloupek Martin Ing.... Testování číslicových obvodů na... 36
330 SGS11/093/OHK3/1T/18 10-810930 P1801 FIT 18103 Kohlík Martin Ing.... Nové modely spolehlivosti a nové... 78
331 SGS11/094/OHK3/1T/18 10-810940 P3902 FIT 18104 Buček Jiří Ing. Ph.D. Analýza zabezpečení komunikace... 78
332 SGS11/095/OHK3/1T/18 10-810950 P3902 FIT 18104 Hlaváč Josef Ing. Ph.D. Testování hardwarového... 30
333 SGS11/096/OHK3/1T/18 10-810960 P1801 FIT 18104 Langr Daniel Ing. Ph.D. Paralelní vizualizace rozsáhlých... 38
334 SGS11/097/OHK3/1T/18 10-810970 P1801 FIT 18104 Podhorský Petr Ing. Modelování časových řad... 51
335 SGS10/309/OHK3/3T/18 161-803090H000 P2612 FIT 18104 Tvrdík Pavel prof.... Návrh a vývoj podpůrných... 96
336 SGS11/098/OHK3/1T/18 10-810980 P1801 FIT 18104 Zahradník Jakub Ing. Klasifikace časoprostorových dat... 43
337 SGS10/228/OHK1/2T/31 10-802280 P3607 31260 Huňka Petr Ing. Ph.D. Studium zkušebních a... 605
338 SGS10/227/OHK1/2T/31 10-802270 P3607 31260 Kostelecká Michaela... Studium degradace... 546
339 SGS10/310/OHK4/3T/35 161-803100M000 P3913 ÚTEF 35201 Granja Carlos... Experimentální studium... 346
340 SGS10/230/OHK4/2T/35 10-802300 P3913 ÚTEF 35201 Jakůbek Jan Ing. Ph.D. Konstrukce 3D detektoru... 416
341 SGS10/311/OHK4/3T/35 161-803110M000 P3913 ÚTEF 35201 Pospíšil Stanislav... Referenční pracoviště pro... 443
342 SGS10/312/OHK4/3T/35 161-803120M000 P3913 ÚTEF 35201 Štekl Ivan doc. Ing.... Speciální detekční techniky a... 300