Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam udělených grantů

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Číslo grantu Číslo FIS Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název Finance
1 SGS10/122/OHK1/2T/11 10-801220 P3607 FSv 11101 Dvorská Hana Ing. Statistická analýza znečištění... 50
2 SGS10/001/OHK1/1T/11 10-800010 P3607 FSv 11101 Chleboun Jan doc.... Parametrické a optimalizační... 95
3 SGS10/123/OHK1/2T/11 10-801230 P3607 FSv 11101 Jára Václav Mgr. Matematické a počítačové... 69
4 SGS10/231/OHK1/3T/11 161-802310A000 P3646 FSv 11101 Kočandrlová Milada... Lagrangeovy rovnice pro poruchy... 37
5 SGS10/124/OHK1/2T/11 10-801240 P3607 FSv 11101 Marek Ivo prof.... Rychlé iterační algoritmy pro... 129
6 SGS10/002/OHK1/1T/11 10-800020 P3607 FSv 11101 Mayer Petr doc.... Teoretická a numerická analýza... 57
7 SGS10/003/OHK1/1T/11 10-800030 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Geostatistika v R-projektu 88
8 SGS10/004/OHK1/1T/11 10-800040 P3607 FSv 11101 Novotný Jaroslav... Matematické modelování vybraných... 168
9 SGS10/005/OHK1/1T/11 10-800050 P3607 FSv 11102 Kajnar Milan Ing. Chromatický konfokální systém... 196
10 SGS10/125/OHK1/2T/11 10-801250 P3607 FSv 11102 Semerák Petr doc.... Perspektivní materiály pro... 388
11 SGS10/126/OHK5/2T/11 10-801260 EKMAN FSv 11105 Vaškovic Petr Ing. Kolokvia - podpora mezioborové... 138
12 SGS10/006/OHK1/1T/11 10-800060 P3607 FSv 11122 Usmanov Vjačeslav... Informační technologie pro... 90
13 SGS10/127/OHK1/2T/11 10-801270 P3607 FSv 11123 Kočí Jan Ing. Ph.D. Experimentální a počítačové... 283
14 SGS10/128/OHK1/2T/11 10-801280 P3607 FSv 11123 Kočí Václav doc.... Kombinovaná... 250
15 SGS10/007/OHK1/1T/11 10-800070 P3607 FSv 11123 Korecký Tomáš Ing.... Vliv termodifúze na transport... 380
16 SGS10/008/OHK1/1T/11 10-800080 P3607 FSv 11123 Navrátilová Radka... Spektrální analýza hydratace... 145
17 SGS10/232/OHK1/3T/11 161-802320A000 P3607 FSv 11123 Vejmelková Eva prof.... Experimentální analýza kompozitů... 1177
18 SGS10/009/OHK1/1T/11 10-800090 P3607 FSv 11124 Fiala Ctislav Ing.... Systémové řešení... 187
19 SGS10/010/OHK1/1T/11 10-800100 P3607 FSv 11124 Gattermayerová Hana... Optimalizace parametrů střech... 61
20 SGS10/129/OHK1/2T/11 10-801290 P3607 FSv 11124 Jaroš Petr Ing. Ph.D. Komplexní navrhování obalových a... 193
21 SGS10/130/OHK1/2T/11 10-801300 P3607 FSv 11124 Jůna Ladislav Ing. Experimentální a teoretická... 252
22 SGS10/131/OHK1/2T/11 10-801310 P3607 FSv 11124 Kapička Petr Ing. Šíření vzduchu a radonu v... 188
23 SGS10/011/OHK1/1T/11 10-800110 P3607 FSv 11124 Lupíšek Antonín doc.... Katalog fyzikálních a... 249
24 SGS10/233/OHK1/3T/11 161-802330A000 P3607 FSv 11124 Neubergová... Zajištění trvanlivosti a... 252
25 SGS10/012/OHK1/1T/11 10-800120 P3502 FSv 11124 Pašek Jan doc. Ing.... Konstrukční analýza kamenných... 150
26 SGS10/013/OHK1/1T/11 10-800130 P3607 FSv 11124 Růžička Jan Ing. Ph.D. Vývoj a experimentální ověření... 71
27 SGS10/235/OHK1/3T/11 161-802350A000 P3607 FSv 11125 Hofbauer Pechová... Systémová požárně bezpečná budova 150
28 SGS10/014/OHK1/1T/11 10-800140 P3607 FSv 11125 Jordán Filip Ing. Systém hodnocení vnitřního... 137
29 SGS10/234/OHK1/3T/11 161-802340A000 P3607 FSv 11125 Kabrhel Michal doc.... Testování nových technologií pro... 378
30 SGS10/132/OHK1/2T/11 10-801320 P3607 FSv 11125 Tvrdá Petra Ing. Ph.D. Optimalizace návrhu solárních... 150
31 SGS10/015/OHK5/1T/11 10-800150 EKMAN FSv 11126 Dejnegová Lucie Ing. Studie, metodika a návrh na... 169
32 SGS10/133/OHK5/2T/11 10-801330 EKMAN FSv 11126 Hromada Eduard doc.... Modelové řešení výstavby,... 360
33 SGS10/134/OHK5/2T/11 10-801340 EKMAN FSv 11126 Karásek Jiří doc.... Ekonomika a management... 305
34 SGS10/016/OHK5/1T/11 10-800160 EKMAN FSv 11126 Karásková Nenadálová... Ekonomika technických řešení... 308
35 SGS10/017/OHK1/1T/11 10-800170 P3501 FSv 11127 Holubec Pavel Ing.... Proces modernity a jeho... 73
36 SGS10/236/OHK5/3T/11 161-802360A000 EKMAN FSv 11128 Klvaňa Jaroslav doc.... Management systémových procesů v... 300
37 SGS10/018/OHK1/1T/11 10-800180 P3501 FSv 11129 Beran Lukáš Mgr. Ph.D. Mapování rozvojového potenciálu... 49
38 SGS10/019/OHK1/1T/11 10-800190 P3607 FSv 11132 Ilkström Kravcov... Nárazové vlny jako hlavní... 50
39 SGS10/135/OHK1/2T/11 10-801350 P3607 FSv 11132 Němeček Jiří prof.... Experimentální a numerické... 550
40 SGS10/136/OHK1/2T/11 10-801360 P3607 FSv 11132 Padevět Pavel doc.... Pokročilé experimentální metody 1080
41 SGS10/020/OHK1/1T/11 10-800200 P3607 FSv 11132 Patzák Bořek prof.... Pokročilé algoritmy pro... 2460
42 SGS10/021/OHK1/1T/11 10-800210 P3607 FSv 11133 Broukalová Iva doc.... Experimentální ověřování a... 332
43 SGS10/022/OHK1/1T/11 10-800220 P3607 FSv 11133 Hejnic Filip Ing. Materiálové modely pro... 360
44 SGS10/138/OHK1/2T/11 10-801380 P3607 FSv 11133 Loško Jan Ing. Ph.D. Dlouhodobé chování reologicky... 330
45 SGS10/137/OHK1/2T/11 10-801370 P3607 FSv 11133 Sochorová Eva Ing.... Zvyšování odolnosti staveb... 320
46 SGS10/023/OHK1/1T/11 10-800230 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc.... Optimalizace stavebních opatření... 350
47 SGS10/024/OHK1/1T/11 10-800240 P3607 FSv 11133 Štefan Radek Ing. Ph.D. Optimalizace a aplikace... 359
48 SGS10/139/OHK1/2T/11 10-801390 P3607 FSv 11134 Bednář Jan Ing. Ph.D. Modelování požární odolnosti... 379
49 SGS10/025/OHK1/1T/11 10-800250 P3607 FSv 11134 Kuklík Petr doc.... Konstrukce pro udržitelnou výstavbu 425
50 SGS10/026/OHK1/1T/11 10-800260 P3607 FSv 11134 Macháček Josef prof.... Inovační technologie pro... 425
51 SGS10/237/OHK1/3T/11 161-802370A000 P3607 FSv 11134 Studnička Jiří prof.... Pokročilé konstrukce z oceli a skla 425
52 SGS10/028/OHK1/1T/11 10-800280 P3607 FSv 11135 Černá Vydrová Linda... Optimalizace využití numerických... 339
53 SGS10/140/OHK1/2T/11 10-801400 P3607 FSv 11135 Hrubý Věroslav Ing.... Výzkum mezních stavů zemních... 265
54 SGS10/027/OHK1/1T/11 10-800270 P3607 FSv 11135 Kovářová Kateřina... Vliv posypových solí na... 200
55 SGS10/029/OHK1/1T/11 10-800290 P3607 FSv 11136 Merta Jiří Ing. Aplikace dopravní simulace na... 169
56 SGS10/030/OHK1/1T/11 10-800300 P3607 FSv 11136 Šmíd Jiří Ing. Ph.D. Kyvadlový přístroj a metoda... 161
57 SGS10/031/OHK1/1T/11 10-800310 P3607 FSv 11137 Břešťovský Petr Ing.... Lehká dynamická deska jako... 102
58 SGS10/142/OHK1/2T/11 10-801420 P3607 FSv 11137 Kučera Petr Ing. Ph.D. Experimentální návrhy a analýza... 401
59 SGS10/141/OHK1/2T/11 10-801410 P3607 FSv 11137 Popíková Lucie Ing.... Optimalizace simulace kvílivého... 98
60 SGS10/032/OHK1/1T/11 10-800320 P3607 FSv 11137 Zvěřina Jan Ing. Zkoušky vlastností upevnění... 98
61 SGS10/033/OHK1/1T/11 10-800330 P3607 FSv 11141 Bíňovec Vladimír Ing. Modelování průchodu povodňových... 109
62 SGS10/034/OHK1/1T/11 10-800340 P3607 FSv 11141 Kantor Martin Ing.... Numerická simulace přepadových a... 109
63 SGS10/238/OHK1/3T/11 161-802380A000 P3607 FSv 11141 Krupička Jan Ing. Ph.D. Hydraulické a turbulentní... 380
64 SGS10/143/OHK1/2T/11 10-801430 P3607 FSv 11141 Křeček Josef doc.... Epizodická acidifikace... 310
65 SGS10/035/OHK1/1T/11 10-800350 P3607 FSv 11141 Nesládková Magdalena... Možnosti zvýšení spolehlivosti... 145
66 SGS10/144/OHK1/2T/11 10-801440 P3607 FSv 11142 Jirsák Václav Ing. Modelování proudění a pevnostní... 129
67 SGS10/145/OHK1/2T/11 10-801450 P3607 FSv 11142 Toman Michal doc.... Znalostní technologie a... 210
68 SGS10/036/OHK1/1T/11 10-800360 P3607 FSv 11142 Zukal Milan Ing. Ph.D. Rozvoj výzkumných metod v... 322
69 SGS10/037/OHK1/1T/11 10-800370 P3607 FSv 11143 Kavka Petr doc. Ing.... Terénní a labolatorní měření... 284
70 SGS10/239/OHK1/3T/11 161-802390A000 P3607 FSv 11143 Lipták Michal Ing. Adaptace vodního hospodářství na... 215
71 SGS10/240/OHK1/3T/11 161-802400A000 P3607 FSv 11143 Weyskrabová Lenka... Kvantifikace účinků... 329
72 SGS10/146/OHK1/2T/11 10-801460 P3607 FSv 11143 Zumr David doc. Ing.... Analýza laboratorních a... 305
73 SGS10/241/OHK1/3T/11 161-802410A000 P3607 FSv 11144 Čiháková Iva doc.... Rizika při zásobování pitnou... 285
74 SGS10/039/OHK1/1T/11 10-800390 P3607 FSv 11144 Janoušek Michal Ing. Analýza a vliv bazénového... 140
75 SGS10/040/OHK1/1T/11 10-800400 P3607 FSv 11144 Komínková Dana prof.... Prvky městského odvodnění -... 285
76 SGS10/147/OHK1/2T/11 10-801470 P3607 FSv 11144 Pollert Jaroslav... Chování vybraných singularit... 345
77 SGS10/041/OHK1/1T/11 10-800410 P3646 FSv 11151 Landová Kateřina... Aktualizace a rozšíření webového... 40
78 SGS10/042/OHK1/1T/11 10-800420 P3646 FSv 11151 Seidl Michal Ing. Ph.D. Sledování tektonicky aktivní... 26
79 SGS10/148/OHK1/2T/11 10-801480 P3646 FSv 11152 Holešovský Jan Ing. Vybrané geodynamické aplikace v... 55
80 SGS10/149/OHK1/2T/11 10-801490 P3646 FSv 11152 Mervart Leoš prof.... Výzkum, vývoj, testování a... 55
81 SGS10/150/OHK1/2T/11 10-801500 P3646 FSv 11152 Vyskočil Zdeněk Ing.... Automatický proces kalibrace... 78
82 SGS10/043/OHK1/1T/11 10-800430 P3646 FSv 11153 Čepek Aleš prof.... Geodata a metadata ISKN v... 110
83 SGS10/044/OHK1/1T/11 10-800440 P3646 FSv 11153 Knechtlová Barbora Ing. Moderní metody bezkontaktního... 200
84 SGS10/151/OHK1/2T/11 10-801510 P3646 FSv 11153 Veverka Bohuslav... Optimalizace kartografického... 244
85 SGS10/045/OHK1/1T/11 10-800450 P3646 FSv 11153 Voldán Petr Ing. Ph.D. Ovládání 3D scény GIS aplikací 60
86 SGS10/152/OHK1/2T/11 10-801520 P3646 FSv 11154 Smítka Václav Ing.... Ověřování charakteristických... 184
87 SGS10/153/OHK1/2T/11 10-801530 P3646 FSv 11154 Třasák Pavel Ing. Ph.D. Komplexní softwarové zpracování... 156
88 SGS10/046/OHK1/1T/11 10-800460 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc.... Vývoj programu pro komplexní... 156
89 SGS10/154/OHK1/2T/11 10-801540 P3607 FSv 11220 Svoboda Jiří Ing. Ph.D. Výzkum plynopropustnosti... 118
90 SGS10/242/OHK1/3T/11 161-802420A000 P3607 FSv 11220 Vašíček Radek Ing.... Bentonitová těsnění podzemních... 95
91 SGS10/243/OHK2/3T/12 161-802430B001 P2301 FS 12101 Fürst Jiří prof.... Řešení inženýrských úloh... 712
92 SGS10/244/OHK2/3T/12 161-802440B001 P2301 FS 12101 Halama Jan doc. Ing.... Numerická simulace vybraných... 363
93 SGS10/245/OHK2/3T/12 161-802450B001 P2301 FS 12102 Černý František... Speciální aplikace iontových a... 985
94 SGS10/246/OHK4/3T/12 161-802460B001 P3913 FS 12102 Vítek Michal Ing. Ultrazvukový analýzator plynů a... 279
95 SGS10/247/OHK2/3T/12 161-802470B001 P2301 FS 12105 Konvičková Svatava... Výzkum technických a... 3000
96 SGS10/155/OHK2/2T/12 161-801550B001 P2301 FS 12105 Kuželka Jiří Ing. Ph.D. Komparativní kinematická analýza... 486
97 SGS10/248/OHK2/3T/12 161-802480B001 P2301 FS 12105 Šika Zbyněk prof.... Mechatronika a adaptronika 2010 396
98 SGS10/249/OHK2/3T/12 161-802490B001 P2301 FS 12105 Valášek Michael... Modelování, řízení a navrhování... 1106
99 SGS10/251/OHK2/3T/12 161-802510B001 P2301 FS 12107 Hromek Vladimír Ing. Vakuové vysoušení kalů 495
100 SGS10/047/OHK2/1T/12 10-800470 P2301 FS 12107 Maščuch Jakub Ing.... Studie využití rotačního... 473
101 SGS10/048/OHK2/1T/12 10-800480 P2301 FS 12107 Mužík Tomáš Ing. Ph.D. Numerické modelování... 125
102 SGS10/049/OHK2/1T/12 10-800490 P2301 FS 12110 Do Mai Lam Ing. Vývoj pájecího zařízení pro... 80
103 SGS10/050/OHK2/1T/12 10-800500 P2301 FS 12110 Kopecký Miroslav Ing. Analýza a zobrazování dat v... 50
104 SGS10/051/OHK2/1T/12 10-800510 P2301 FS 12110 Rošický Jiří Ing. Příprava a diagnostika funkčních... 425
105 SGS10/052/OHK2/1T/12 10-800520 P2301 FS 12110 Stanke Ondřej Ing. Řízení malého energetického... 400
106 SGS10/252/OHK2/3T/12 161-802520B001 P2301 FS 12110 Vrána Stanislav Ing. Vývoj metod umožňujících... 600
107 SGS10/250/OHK2/3T/12 161-802500B001 P2301 FS 12112 Dvořák Lukáš Ing. Ph.D. Experimentální zařízení pro... 505
108 SGS10/157/OHK2/2T/12 161-801570B001 P2301 FS 12113 Dynybyl Vojtěch... Využití adaptronických principů... 260
109 SGS10/158/OHK2/2T/12 10-801580 P2301 FS 12113 Kanaval Jan Ing. Ph.D. Zvýšení odolnosti povrchu... 131
110 SGS10/156/OHK2/2T/12 161-801560B001 P2301 FS 12115 Vitvarová Monika Ing. STUDIE MOŽNOSTÍ VÝROBY VODÍKU... 540
111 SGS10/253/OHK2/3T/12 10-802530 P2301 FS 12116 Barot Milan Ing. Šíření škodlivin v čistém prostoru 220
112 SGS10/053/OHK2/1T/12 10-800530 P2301 FS 12116 Barták Martin Ing.... Zjednodušené modelování zdrojů... 100
113 SGS10/254/OHK2/3T/12 161-802540B001 P2301 FS 12116 Heis Václav Ing. Zlepšování parametrů vnitřního... 970
114 SGS10/054/OHK2/1T/12 10-800540 P2301 FS 12118 Pěnička Michal Ing.... Výuková experimentální sušárna 71
115 SGS10/055/OHK2/1T/12 10-800550 P2301 FS 12118 Rieger František... Zařízení pro bioprocesy 523
116 SGS10/056/OHK2/1T/12 10-800560 P2301 FS 12118 Štancl Jaromír Ing.... Ohmický ohřev potravinářských látek 37
117 SGS10/255/OHK2/3T/12 161-802550B001 P2301 FS 12120 Červenka Libor Ing.... Koncepce dopravních prostředků... 2085
118 SGS10/256/OHK2/3T/12 161-802560B001 P2301 FS 12120 Phamová Lucie Ing.... Snižování účinků kolejového... 765
119 SGS10/057/OHK2/1T/12 10-800570 P2301 FS 12122 Čenský Tomáš Ing. Ph.D. Aplikace tenzometrických... 410
120 SGS10/258/OHK2/3T/12 161-802580B001 P2301 FS 12132 Janovec Jiří doc.... Výzkum a diagnostika nových... 268
121 SGS10/257/OHK2/3T/12 161-802570B001 P2301 FS 12132 Říhová Zuzana Ing. Vývoj materiálů pro... 268
122 SGS10/259/OHK2/3T/12 161-802590B001 P2301 FS 12133 Suchánek Jan prof.... Výzkum vlivu technologických... 542
123 SGS10/159/OHK2/2T/12 161-801590B001 P2301 FS 12133 Švábek Roman Ing. Využití laserových technologií... 260
124 SGS10/260/OHK2/3T/12 161-802600B001 P2301 FS 12134 Volf Luděk Ing. Virtuální továrna 250
125 SGS10/058/OHK2/1T/12 10-800580 P2301 FS 12135 Fürbacher Michal Ing. Výzkum modifikovaných konstrukcí... 675
126 SGS10/261/OHK2/3T/12 161-802610B001 P2301 FS 12135 Stach Eduard Ing. Ph.D. Verifikace simulačních modelů a... 600
127 SGS10/262/OHK2/3T/12 161-802620B001 P2301 FS 12135 Vavruška Petr Ing.... Prostředky a metody obrábění... 460
128 SGS10/059/OHK2/1T/12 10-800590 P2301 FS 12135 Vyroubal Jiří Ing.... Vývoj modulárního tepelně... 300
129 SGS10/263/OHK2/3T/12 161-802630B001 P2301 FS 12138 Gruia George... Rozvoj nástrojů a metod k... 353
130 SGS10/160/OHK2/2T/12 161-801600B001 P2301 FS 12138 Chlubna Vojtěch Ing.... Rozhodování managementu... 131
131 SGS10/264/OHK3/3T/13 161-802640C000 P2612 FEL 13101 Bohata Martin doc.... Operátorové algebry a kvantové... 340
132 SGS10/161/OHK3/2T/13 10-801610 P3902 FEL 13101 Velebil Jiří doc.... Modální logika systémů 150
133 SGS10/265/OHK3/3T/13 161-802650C000 P2612 FEL 13102 Jiříček Ondřej prof.... Moderní metody monitorování a... 497
134 SGS10/266/OHK3/3T/13 161-802660C000 P2612 FEL 13102 Kubeš Pavel prof.... Elektrické výboje, základní... 650
135 SGS10/162/OHK3/2T/13 10-801620 P2612 FEL 13113 Benda Vítězslav... Diagnostika fotovoltaických systémů 114
136 SGS10/268/OHK4/3T/13 161-802680C000 P3913 FEL 13113 Bernardo Pimentel... Adaptivní vrstvy s nízkým třecím... 140
137 SGS10/060/OHK3/1T/13 10-800600 P2612 FEL 13113 Brejcha Michal Ing.... Využití spínaných měničů k... 69
138 SGS10/061/OHK3/1T/13 10-800610 P2612 FEL 13113 Cingroš Filip Ing.... Vliv magnetického pole na... 132
139 SGS10/062/OHK3/1T/13 10-800620 P2612 FEL 13113 Dušek Karel prof.... Obrazová analýza bezolovnatých... 334
140 SGS10/267/OHK3/3T/13 161-802670C000 P2612 FEL 13113 Molhanec Martin Ing.... FMEA založená na ontologiích pro... 135
141 SGS10/163/OHK3/2T/13 10-801630 P2612 FEL 13113 Žák Pavel Ing. Ph.D. Souvislost mezi spolehlivosti... 248
142 SGS10/063/OHK3/1T/13 10-800630 P2612 FEL 13114 Bauer Jan doc. Ing.... Problematika vysoce... 180
143 SGS10/064/OHK3/1T/13 10-800640 P2612 FEL 13114 Kobrle Pavel Ing. Ph.D. Realizace třífázového... 280
144 SGS10/065/OHK3/1T/13 10-800650 P2612 FEL 13114 Linhart Libor Ing. Vysoce sofistikované algoritmy... 310
145 SGS10/066/OHK3/1T/13 10-800660 P2612 FEL 13114 Mašek Petr Ing. Vývoj a modernizace výkonových... 130
146 SGS10/164/OHK3/2T/13 10-801640 P2612 FEL 13114 Sýkora Petr Ing. Elektro-buggy 88
147 SGS10/067/OHK3/1T/13 10-800670 P2612 FEL 13115 Musil Ladislav Ing.... Návrh a analýza... 228
148 SGS10/165/OHK3/2T/13 10-801650 P2612 FEL 13115 Procházka Radek doc.... Zvyšování bezpečnosti a... 192
149 SGS10/166/OHK3/2T/13 10-801660 P2612 FEL 13115 Švec Jan Ing. Ph.D. Systémy WAMPAC s podporou... 461
150 SGS10/269/OHK5/3T/13 161-802690C000 EKMAN FEL 13116 Adamec Marek Ing. Ph.D. Laboratoř finančního řízení v... 799
151 SGS10/270/OHK5/3T/13 161-802700C000 EKMAN FEL 13116 Dobiáš Martin Ing.... Nové technologie v... 542
152 SGS10/167/OHK5/2T/13 10-801670 EKMAN FEL 13116 Kloubec Milan Ing.... Analýza trhů s elektřinou a... 185
153 SGS10/168/OHK5/2T/13 10-801680 EKMAN FEL 13116 Králík Tomáš Ing. Ph.D. Optimalizace výstavby a provozu OZE 227
154 SGS10/169/OHK5/2T/13 10-801690 EKMAN FEL 13116 Valentová Michaela... Transakční náklady jako bariéra... 225
155 SGS10/170/OHK3/2T/13 10-801700 P2612 FEL 13117 Čapek Miloslav prof.... Multikriteriální optimalizace... 187
156 SGS10/171/OHK3/2T/13 10-801710 P2612 FEL 13117 Komanec Matěj doc.... Parametrické a Ramanovo... 123
157 SGS10/172/OHK3/2T/13 10-801720 P2612 FEL 13117 Kvičera Milan Ing.... Modelování útlumu družicového... 160
158 SGS10/271/OHK3/3T/13 161-802710C000 P2612 FEL 13117 Macháč Jan prof.... Umělé elektromagnetické... 1140
159 SGS10/173/OHK3/2T/13 10-801730 P2612 FEL 13117 Šubrt Luděk Ing. Ph.D. Inteligentní řízení bezdrátové... 178
160 SGS10/174/OHK3/2T/13 10-801740 P2612 FEL 13117 Urban Robert Ing. Ph.D. Využití velmi širokopásmové... 146
161 SGS10/068/OHK4/1T/13 10-800680 P3921 FEL 13117 Víšek Lukáš Ing. Numerické studie pro podporu... 145
162 SGS10/175/OHK4/2T/13 10-801750 P3921 FEL 13117 Vorlíček Jaroslav... Vývoj mikrovlnných aplikátorů... 135
163 SGS10/176/OHK3/2T/13 10-801760 P2612 FEL 13131 Bořil Tomáš Ing. Ph.D. Mapování a analýza funkčních... 100
164 SGS10/272/OHK4/3T/13 161-802720C000 P3921 FEL 13131 Čmejla Roman prof.... Analýza intrakraniálního EEG... 95
165 SGS10/178/OHK3/2T/13 10-801780 P2612 FEL 13131 Doležal Jaromír Ing.... Analýza a klasifikace stavů v... 109
166 SGS10/179/OHK3/2T/13 10-801790 P2612 FEL 13131 Kučera Ondřej Ing.... Elektromechanické signály... 245
167 SGS10/180/OHK3/2T/13 10-801800 P2612 FEL 13131 Rusz Jan doc. Ing.... Hodnocení poruch hlasu a řeči 406
168 SGS10/273/OHK3/3T/13 10-802730 P2612 FEL 13131 Špulák Daniel Ing.... Analýza signálů mechanické... 48
169 SGS10/181/OHK3/2T/13 10-801810 P2612 FEL 13131 Turoň Václav Ing. Ph.D. Spektrální vlastnosti... 85
170 SGS10/177/OHK3/2T/13 10-801770 P2612 FEL 13131 Židek Jan Ing. Pokročilé metody návrhu a... 347
171 SGS10/274/OHK3/3T/13 161-802740C000 P2612 FEL 13132 Bešťák Robert Ing.... Aspekty mobility v moderních... 725
172 SGS10/182/OHK3/2T/13 10-801820 P2612 FEL 13132 Pravda Michal Ing.... Metody měření kvality přenosu... 200
173 SGS10/183/OHK3/2T/13 10-801830 P2612 FEL 13132 Šafránek Miroslav Ing. Systém přenosu a automatického... 130
174 SGS10/275/OHK3/3T/13 161-802750C000 P2612 FEL 13132 Vodrážka Jiří doc.... Společný výzkum v oblasti... 678
175 SGS10/276/OHK3/3T/13 161-802760C000 P3902 FEL 13133 Blaško Miroslav Mgr.... Efektivní tvorba znalostních... 230
176 SGS10/070/OHK3/1T/13 10-800700 P2612 FEL 13133 Černoch Radomír... Rozšíření systémů subgroup... 160
177 SGS10/184/OHK3/2T/13 10-801840 P2612 FEL 13133 Dolejší Martin Ing. Segmentace a registrace 2D i 3D... 220
178 SGS10/277/OHK3/3T/13 161-802770C000 P2612 FEL 13133 Heller Jan Mgr. Ph.D. Metody polynomiální optimalizace... 260
179 SGS10/071/OHK4/1T/13 10-800710 P3913 FEL 13133 Holec Matěj Ing. Ph.D. Stavová analýza anotovaných... 135
180 SGS10/069/OHK3/1T/13 10-800690 P3902 FEL 13133 Chum Ondřej prof.... Vyhledávání textu v obrazových... 380
181 SGS10/186/OHK3/2T/13 10-801860 P2612 FEL 13133 Jančošek Michal... Viacpohľadové Stereo pre Mestské... 220
182 SGS10/185/OHK3/2T/13 10-801850 P2612 FEL 13133 Krajník Tomáš doc.... Neurčitost lokalizace v úlohách... 230
183 SGS10/187/OHK3/2T/13 10-801870 P2612 FEL 13133 Krejník Miloš Ing. Učení jader pomocí... 150
184 SGS10/072/OHK4/1T/13 10-800720 P3913 FEL 13133 Kúkelová Zuzana... Algebraické metódy v počítačovom... 120
185 SGS10/073/OHK3/1T/13 10-800730 P2612 FEL 13133 Kuželka Ondřej Ing.... Statistické relační strojové... 130
186 SGS10/190/OHK3/2T/13 10-801900 P3902 FEL 13133 Pajdla Tomáš doc.... Časoprostorová organizace obrazů... 150
187 SGS10/074/OHK3/1T/13 10-800740 P2612 FEL 13133 Radakovič Miloslav Ing. Distribuované priemyselné... 150
188 SGS10/192/OHK3/2T/13 10-801920 P3902 FEL 13133 Shekhovtsov... Inference a učení pro modely... 220
189 SGS10/193/OHK3/2T/13 10-801930 P2612 FEL 13133 Smutný Vladimír Ing.... Měření tvaru průhledných objektů... 155
190 SGS10/278/OHK3/3T/13 161-802780C000 P2612 FEL 13133 Šára Radim doc. Dr.... Strukturální, sémantická a... 330
191 SGS10/194/OHK3/2T/13 10-801940 P2612 FEL 13133 Šoltésová Andrea... Prediktívne dátové modelovanie... 160
192 SGS10/279/OHK3/3T/13 161-802790C000 P2612 FEL 13133 Štěpánková Olga... Nové přístupy ke sběru,... 930
193 SGS10/195/OHK3/2T/13 10-801950 P2612 FEL 13133 Vonásek Vojtěch Ing.... Plánování pohybu a koordinace... 230
194 SGS10/280/OHK3/3T/13 10-802800 P2612 FEL 13134 Husák Miroslav prof.... Rozvoj inteligentních součástek... 482
195 SGS10/281/OHK3/3T/13 161-802810C000 P2612 FEL 13134 Janoušek Michal Ing.... Polovodičové nanostruktury... 160
196 SGS10/075/OHK3/1T/13 10-800750 P2612 FEL 13134 Scheirich Ján Ing.... Testování a charakterizace... 111
197 SGS10/196/OHK3/2T/13 10-801960 P2612 FEL 13135 Anderle Milan Ing.... Řízení a modelování kráčejících... 294
198 SGS10/282/OHK3/3T/13 161-802820C000 P2612 FEL 13135 Cerman Otto Ing. Návrh samoučících se regulátorů 211
199 SGS10/197/OHK3/2T/13 10-801970 P2612 FEL 13135 Matisko Peter Ing.... Odhadování stochastických... 210
200 SGS10/076/OHK3/1T/13 10-800760 P2612 FEL 13135 Nováková Jana Ing.... Metody identifikace dynamických... 219
201 SGS10/077/OHK3/1T/13 10-800770 P2612 FEL 13135 Rathouský Jan Ing.... Aproximace duálního řízení... 237
202 SGS10/283/OHK3/3T/13 161-802830C000 P2612 FEL 13135 Šebek Michael prof.... Optimalizační metody a jejich... 1695
203 SGS10/284/OHK3/3T/13 161-802840C000 P2612 FEL 13135 Zemánek Jiří Ing. Ph.D. Bezkontaktní paralelní... 325
204 SGS10/198/OHK3/2T/13 10-801980 P3902 FEL 13136 Čepek Miroslav Ing.... Rozšíření modulu pro... 260
205 SGS10/189/OHK3/2T/13 10-801890 P2612 FEL 13136 Komenda Antonín Ing.... Multi-agentní koordinace a... 220
206 SGS10/199/OHK3/2T/13 10-801990 P2612 FEL 13136 Kovářík Oleg Ing. Meta-Learning a Meta-Optimalizace 230
207 SGS10/200/OHK3/2T/13 10-802000 P2612 FEL 13136 Kuchař Jaroslav Ing.... Dynamické online modelování... 98
208 SGS10/188/OHK3/2T/13 10-801880 P2612 FEL 13136 Lisý Viliam doc.... Multi-agentní plánování v... 260
209 SGS10/201/OHK3/2T/13 10-802010 P3902 FEL 13136 Macek Ondřej Ing. Ph.D. Nástroj pro podporu MDD 314
210 SGS10/202/OHK3/2T/13 10-802020 P2612 FEL 13136 Malinský Radek Ing.... Adaptace webometrických technik... 80
211 SGS10/191/OHK3/2T/13 10-801910 P3902 FEL 13136 Pěchouček Michal... Iterativní paralelní 4-D... 360
212 SGS10/285/OHK3/3T/13 161-802850C000 P2612 FEL 13137 Anisimova Elena Ing. Analýza prostorově a časově... 200
213 SGS10/203/OHK3/2T/13 10-802030 P2612 FEL 13137 Bernas Martin Ing. CSc. Doplňkový televizní přenos... 55
214 SGS10/286/OHK3/3T/13 161-802860C000 P2612 FEL 13137 Černý David Ing. Ph.D. Nové metody pro analýzu,... 120
215 SGS10/078/OHK3/1T/13 10-800780 P2612 FEL 13137 Dostál Petr Ing. Implementace, ověření a... 85
216 SGS10/079/OHK3/1T/13 10-800790 P2612 FEL 13137 Fliegel Karel Ing.... Databáze speciálních obrazových... 140
217 SGS10/080/OHK3/1T/13 10-800800 P2612 FEL 13137 Habarta Marcel Ing. Implementace algoritmu pro... 75
218 SGS10/287/OHK3/3T/13 161-802870C000 P2612 FEL 13137 Hekrdla Miroslav... Distribuovaný, kooperující a... 270
219 SGS10/204/OHK3/2T/13 10-802040 P2612 FEL 13137 Kekrt Daniel Ing. Ph.D. Návrh a hardwarová implementace... 150
220 SGS10/081/OHK3/1T/13 10-800810 P2612 FEL 13137 Nováček Jan Ing. Hybridní kodér zvuku využívající... 60
221 SGS10/082/OHK3/1T/13 10-800820 P2612 FEL 13137 Rund František Ing.... Využití algoritmů virtuálního... 71
222 SGS10/205/OHK3/2T/13 10-802050 P2612 FEL 13138 Janošek Michal Ing.... Kompaktní senzory gradientu... 410
223 SGS10/206/OHK3/2T/13 10-802060 P2612 FEL 13138 Petrucha Vojtěch... Vývoj precizního fluxgate... 200
224 SGS10/207/OHK3/2T/13 10-802070 P2612 FEL 13138 Platil Antonín doc.... Digitalizace, synchronizace a... 800
225 SGS10/208/OHK3/2T/13 10-802080 P2612 FEL 13138 Pohanka Jan Ing. Metody prostorového měření a... 200
226 SGS10/288/OHK3/3T/13 161-802880C000 P2612 FEL 13138 Roháč Jan doc. Ing.... MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO URČOVÁNÍ... 435
227 SGS10/083/OHK3/1T/13 10-800830 P2612 FEL 13138 Waraus Denis Ing. Diagnostická jednotka... 60
228 SGS10/084/OHK3/1T/13 10-800840 P2612 FEL 13139 Felkel Petr Ing. Ph.D. Prostředí pro tvorbu... 84
229 SGS10/289/OHK3/3T/13 161-802890C000 P2612 FEL 13139 Havran Vlastimil... Efektivní metody pro syntézu... 195
230 SGS10/290/OHK3/3T/13 161-802900C000 P2612 FEL 13139 Slavík Pavel prof.... Automaticky generovaná... 245
231 SGS10/291/OHK3/3T/13 161-802910C000 P2612 FEL 13139 Žára Jiří prof. Ing.... Interaktivní modelování a... 255
232 SGS10/209/OHK4/2T/14 161-802090D000 P3913 FJFI 14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. Stochastické modelování a... 761
233 SGS10/085/OHK4/1T/14 10-800850 P3913 FJFI 14101 Starosta Štěpán doc.... Kombinatorické a algebraické... 715
234 SGS10/086/OHK4/1T/14 10-800860 P3913 FJFI 14101 Strachota Pavel Ing.... Superpočítačové metody v... 810
235 SGS10/210/OHK4/2T/14 10-802100 P3913 FJFI 14101 Šťovíček Pavel prof.... Aplikace algebraických a... 716
236 SGS10/292/OHK4/3T/14 161-802920D000 P3913 FJFI 14102 Bielčík Jaroslav... Studium vlastností jaderné hmoty... 655
237 SGS10/087/OHK4/1T/14 10-800870 P3913 FJFI 14102 Gazda Daniel Ing. Ph.D. Mezony K v jaderném prostředí 116
238 SGS10/293/OHK4/3T/14 161-802930D000 P3913 FJFI 14102 Petráček Vojtěch... Studium fundamentálních... 669
239 SGS10/294/OHK4/3T/14 161-802940D000 P3913 FJFI 14102 Potoček Václav Ing.... Optické realizace kvantových... 286
240 SGS10/088/OHK4/1T/14 10-800880 P3913 FJFI 14102 Smotlacha Jan Ing.... Ortogonální polynomy v kvantové... 224
241 SGS10/295/OHK4/3T/14 161-802950D000 P3913 FJFI 14102 Šnobl Libor doc.... Algebraické a geometrické... 479
242 SGS10/211/OHK4/2T/14 10-802110 P3913 FJFI 14102 Vašata Daniel Ing.... Analýza urbánní struktury... 158
243 SGS10/296/OHK4/3T/14 161-802960D000 P3913 FJFI 14111 Aubrecht Jan Ing. Ph.D. Vysoce strukturně organizované... 347
244 SGS10/297/OHK4/3T/14 161-802970D000 P3913 FJFI 14111 Bryknar Zdeněk prof.... Příprava a vlastnosti nových... 349
245 SGS10/298/OHK4/3T/14 161-802980D000 P3913 FJFI 14112 Fiala Pavel prof.... Optické záření a nanostruktury 1646
246 SGS10/299/OHK4/3T/14 161-802990D000 P3913 FJFI 14112 Jelínková Helena... Lasery a aplikace 1631
247 SGS10/300/OHK4/3T/14 161-803000D000 P3913 FJFI 14114 Haušild Petr prof.... Moderní technologie úpravy povrchů 507
248 SGS10/301/OHK4/3T/14 161-803010D000 P3913 FJFI 14114 Karlík Miroslav... Fyzikální vlastnosti a procesy... 302
249 SGS10/302/OHK4/3T/14 161-803020D000 P3913 FJFI 14114 Siegl Jan doc. Ing.... Materiály pro jadernou i... 264
250 SGS10/090/OHK4/1T/14 10-800900 P3913 FJFI 14116 Pilařová Kateřina... Verifikace gelové dozimetrie pro... 1022
251 SGS10/089/OHK4/1T/14 10-800890 P3913 FJFI 14116 Smolík Jan RNDr. Ph.D. Detektory částic ve fyzice... 302
252 SGS10/212/OHK4/2T/14 10-802120 P3913 FJFI 14116 Trojek Tomáš prof.... Jaderná energetika, využití... 2849
253 SGS10/091/OHK4/1T/14 10-800910 P3913 FJFI 14117 Kropík Martin doc.... Systémy řízení a ochran... 202
254 SGS10/092/OHK4/1T/14 10-800920 P3913 FJFI 14118 Kukal Jaromír doc.... Matematické a statistické metody... 692
255 SGS10/093/OHK4/1T/14 10-800930 P3913 FJFI 14118 Merunka Vojtěch doc.... Metodický rámec pro kontinuální... 462
256 SGS10/094/OHK4/1T/14 10-800940 P3913 FJFI 14118 Virius Miroslav doc.... Speciální algoritmy a jejich... 781
257 SGS10/095/OHK4/1T/14 10-800950 P3913 FJFI 14201 Čuba Václav doc.... Moderní trendy v radiační chemii... 133
258 SGS10/213/OHK1/2T/15 10-802130 P3501 FA 15113 Ševčík Oldřich doc.... Soudobá architektonická teorie a... 123
259 SGS10/214/OHK1/2T/15 10-802140 P3501 FA 15114 Chmel Filip Ing. Historická zkušenost v... 552
260 SGS10/096/OHK1/1T/15 10-800960 P3501 FA 15118 Lupač Pavel Ing.... Architektonický prostor a... 140
261 SGS10/303/OHK1/3T/15 161-803030E000 P3501 FA 15121 Peltan Tomáš Ing.... Prostorové struktury v kontextu... 736
262 SGS10/097/OHK1/1T/15 10-800970 P3502 FA 15123 Mainerová Nina Ing.... Digitální art-architektura -... 41
263 SGS10/098/OHK1/1T/15 10-800980 P3501 FA 15128 Hlaváček Dalibor... Udržitelný rozvoj - Důsledky pro... 140
264 SGS10/099/OHK3/1T/16 10-800990 P3902 FD 16111 Nagy Ivan doc. Ing.... Modelování dopravního proudu... 235
265 SGS10/100/OHK1/1T/16 10-801000 P3501 FD 16112 Filip Josef Ing. Ph.D. Stanovení vlivu pěšího provozu... 42
266 SGS10/215/OHK2/2T/16 10-802150 P3710 FD 16112 Jacura Martin Ing.... Optimalizace uspořádání zařízení... 305
267 SGS10/101/OHK5/1T/16 10-801010 EKMAN FD 16113 Baroch Václav Ing.... Financování a tarifikace městské... 179
268 SGS10/102/OHK5/1T/16 10-801020 EKMAN FD 16113 Říha Zdeněk doc.... Vztah makroekonomických... 145
269 SGS10/103/OHK3/1T/16 10-801030 P3902 FD 16114 Krčál Jan Ing. Ph.D. Aplikace modelu směsi distribucí... 138
270 SGS10/217/OHK2/2T/16 10-802170 P3710 FD 16114 Růžek Martin Ing. Ph.D. Modelování vyšších mozkových... 97
271 SGS10/216/OHK2/2T/16 10-802160 P3710 FD 16114 Scherks Jan Ing. Využití biometrických informací... 404
272 SGS10/104/OHK2/1T/16 10-801040 P3710 FD 16117 Bartošek Arnošt Ing.... Logistická řešení pro železniční... 145
273 SGS10/218/OHK2/2T/16 10-802180 P3710 FD 16118 Valach Jaroslav Ing.... Hybridní systém měření... 594
274 SGS10/219/OHK3/2T/16 10-802190 P3902 FD 16120 Derbek Přemysl Ing.... Modelování stavu emisního... 250
275 SGS10/220/OHK2/2T/16 10-802200 P3710 FD 16120 Langr Martin Ing. Ph.D. Směrové dopravní průzkumy s... 309
276 SGS10/304/OHK2/3T/16 161-803040F000 P3710 FD 16121 Hejný Martin Ing. Ph.D. Návrh metodik pro implementaci... 306
277 SGS10/221/OHK2/2T/16 10-802210 P3710 FD 16121 Vittek Peter doc.... Využití objektově orientované... 290
278 SGS10/222/OHK4/2T/17 10-802220 P3921 FBMI 17101 Jelínek Miroslav... Perspektivní hybridní laserové... 445
279 SGS10/223/OHK4/2T/17 10-802230 P3921 FBMI 17101 Maláková Šárka MUDr. Fluorescence NADH jako indikátor... 335
280 SGS10/106/OHK4/1T/17 10-801060 P3921 FBMI 17101 Pršanec Peter Ing. Optimalizace a diagnostika... 279
281 SGS10/107/OHK4/1T/17 10-801070 P3921 FBMI 17101 Tatíček Milan Ing. Rtg zobrazování biologických... 129
282 SGS10/108/OHK4/1T/17 10-801080 P3921 FBMI 17110 Kubátová Ivana Ing.... Podpora disertační práce... 55
283 SGS10/109/OHK5/1T/17 10-801090 EKMAN FBMI 17110 Poušek Lubomír MUDr.... HODNOCENÍ NÁKLADOVÉ ÚČINNOSTI... 334
284 SGS10/110/OHK4/1T/17 10-801100 P3921 FBMI 17110 Roubík Karel prof.... Optimalizace nekonvenčních... 392
285 SGS10/224/OHK4/2T/17 10-802240 P3913 FBMI 17110 Žižka Adam Ing. Inovace transportního vozíku pro... 49
286 SGS10/305/OHK4/3T/17 10-803050 P3921 FBMI 17112 Krupička Radim doc.... Komplexní informační systém pro... 295
287 SGS10/111/OHK4/1T/17 10-801110 P3921 FBMI 17220 Caithaml Vít Mgr. Návrh technických prostředků pro... 142
288 SGS10/112/OHK4/1T/17 10-801120 P3921 FBMI 17220 Kliment Radim Ing.... Systém šifrování biologických... 114
289 SGS10/113/OHK4/1T/17 10-801130 P3921 FBMI 17220 Melecký Roman Ing.... Vývoj a využití 3D... 136
290 SGS10/114/OHK4/1T/17 10-801140 P3921 FBMI 17220 Nestával Lukáš Ing. Lokalizace uživatelů v krizových... 121
291 SGS10/115/OHK4/1T/17 10-801150 P3921 FBMI 17220 Wolf Adam Ing. Systém pro vzdálený monitoring... 146
292 SGS10/306/OHK3/3T/18 161-803060H000 P2612 FIT 18101 Holub Jan prof. Ing.... Komprese formálních a... 255
293 SGS10/307/OHK3/3T/18 161-803070H000 P2612 FIT 18101 Kordík Pavel doc.... Nové algoritmy kombinování modelů 78
294 SGS10/225/OHK3/2T/18 10-802250 P2612 FIT 18101 Melichar Bořivoj... Vyhledávání ve stromech 190
295 SGS10/226/OHK3/2T/18 10-802260 P3902 FIT 18102 Loupal Pavel Ing. Ph.D. XML-Lambda : Realizace a... 31
296 SGS10/308/OHK3/3T/18 161-803080H000 P3902 FIT 18102 Valenta Michal Ing.... CellStore - výukový a výzkumný... 45
297 SGS10/116/OHK3/1T/18 10-801160 P2612 FIT 18102 Vraný Jan Ing. Ph.D. Návrh technik na integraci více... 40
298 SGS10/117/OHK3/1T/18 10-801170 P2612 FIT 18103 Fišer Petr doc. Ing.... Použití ternárních stromů v... 30
299 SGS10/118/OHK3/1T/18 10-801180 P2612 FIT 18103 Kubátová Hana prof.... Návrh spolehlivých systémů na... 315
300 SGS10/119/OHK3/1T/18 10-801190 P2612 FIT 18103 Novotný Martin Dr.-Ing. Hardwarové architektury pro... 75
301 SGS10/120/OHK3/1T/18 10-801200 P2612 FIT 18104 Lórencz Róbert prof.... Analýza bezpečnosti... 116
302 SGS10/309/OHK3/3T/18 161-803090H000 P2612 FIT 18104 Tvrdík Pavel prof.... Návrh a vývoj podpůrných... 151
303 SGS10/229/OHK1/2T/31 10-802290 P3607 31260 Čítková Lucie Ing. Rozvoj systému dlouhodobého... 380
304 SGS10/228/OHK1/2T/31 10-802280 P3607 31260 Huňka Petr Ing. Ph.D. Studium zkušebních a... 415
305 SGS10/227/OHK1/2T/31 10-802270 P3607 31260 Kostelecká Michaela... Studium degradace... 420
306 SGS10/310/OHK4/3T/35 161-803100M000 P3913 ÚTEF 35201 Granja Carlos... Experimentální studium... 262
307 SGS10/230/OHK4/2T/35 10-802300 P3913 ÚTEF 35201 Jakůbek Jan Ing. Ph.D. Konstrukce 3D detektoru... 513
308 SGS10/121/OHK4/1T/35 10-801210 P3913 ÚTEF 35201 Janout Zdeněk prof.... Přenosný zdroj... 179
309 SGS10/311/OHK4/3T/35 161-803110M000 P3913 ÚTEF 35201 Pospíšil Stanislav... Referenční pracoviště pro... 253
310 SGS10/312/OHK4/3T/35 161-803120M000 P3913 ÚTEF 35201 Štekl Ivan doc. Ing.... Speciální detekční techniky a... 363