Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam podaných přihlášek

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Reg. číslo Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název
1 OHK1-008/24 P3607 FSv 11101 Gaynutdinova Liya Ing. Předpodmínění časově závislých a nesymetrických problémů...
2 OHK1-030/24 P3607 FSv 11101 Lamač Jan RNDr. Ing.... Matematické modelování v reálných oblastech
3 OHK1-016/24 P3607 FSv 11102 Trejbal Jan Ing. Ph.D. Aplikace nových technologií pro zvýšení udržitelnosti...
4 OHK1-011/24 P3607 FSv 11123 Mildner Martin Ing. Bc. Inovativní nízkouhlíkové stavební materiály pro...
5 OHK1-059/24 P3607 FSv 11124 Bečka Jiří Ing. Akustické chování lehkých stavebních konstrukcí s...
6 OHK1-068/24 P3607 FSv 11124 Čanda Petr Ing. Stavebně fyzikální vlastnosti nepálených cihel pro...
7 OHK1-025/24 P3607 FSv 11124 Jirkalová Zuzana MgA. Vizuální trvanlivost broušených deskových prvků z...
8 OHK1-023/24 P3607 FSv 11124 Kabíčková Věra Ing. Využití viskózových vláken v betonu
9 OHK1-024/24 P3607 FSv 11124 Liberská Martina Ing. Vliv spektrálního složení světla na vizuální komfort v...
10 OHK1-002/24 P3607 FSv 11124 Macháček Jan Ing. Betonové sendvičové panely a jejich využití
11 OHK1-051/24 P3502 FSv 11124 Trubina Nika Ing. Resilient and circular principles in sustainable building...
12 OHK1-035/24 P3607 FSv 11125 Mazanec Vojtěch Ing.... Výpočtové metody výkonu plošného vytápění a chlazení v...
13 OHK1-006/24 P3607 FSv 11125 Staněk David Ing. Systémy využití odpadního tepla a zhodnocení reálného...
14 OHK1-015/24 P3607 FSv 11125 Stropnický Martin Ing. Měření teploty dešťové vody - získávání experimentálních...
15 OHK1-005/24 P3607 FSv 11125 Žďárská Michaela Ing.... Modulární energetické systémy pro rekonstrukce bytových domů
16 OHK1-079/24 P3502 FSv 11126 Krupík Pavel Ing. Inovativní přístupy pro udržitelnost dopravních staveb
17 OHK1-010/24 P3607 FSv 11126 Voráček Stanislav Ing. Inovativní přístupy ve stavebnictví
18 OHK1-021/24 P3501 FSv 11127 Madar Ondřej Ing. arch. Komplexní a provázané plánování krajinného a urbánního...
19 OHK1-084/24 P3502 FSv 11129 Ficenec Jakub Ing. arch. Srovnání procesů památkové péče v Česku, Anglii a...
20 OHK1-048/24 P3502 FSv 11129 Hassan Muhammad Moeed... Innovative Technologies for Sustainable Architecture
21 OHK1-044/24 P3502 FSv 11129 Havránková Sabina Ing.... Modulární architektura
22 OHK1-049/24 P3502 FSv 11129 Jakeš Radek Ing. arch. Adaptační opatření na změnu klimatu bytových domů...
23 OHK1-052/24 P3502 FSv 11129 Jarošová Martina Ing.... Analýza a kategorizace nového využití skláren na území...
24 OHK1-001/24 P3501 FSv 11129 Jurica Vít Ing. arch. Postindustriání krajina uranové těžby na Jáchymovsku -...
25 OHK1-078/24 P3502 FSv 11129 Klinský Tomáš Ing. Využití principu shared space (sdílené zóny) v...
26 OHK1-037/24 P3502 FSv 11129 Kolibár Lukáš Ing. arch. Aplikace aplikované psychologie architektury u staveb pro...
27 OHK1-050/24 P3502 FSv 11129 Kosíková Eva Ing. Vývoj a trendy pracovního prostředí po pandemii a v...
28 OHK1-060/24 P3501 FSv 11129 Kuták Jan Ing. arch. Výzkum a tvorba databáze aplikovatelných zásahů do...
29 OHK1-053/24 P3502 FSv 11129 Mandelová Lenka Ing.... Současné umění jako katalyzátor veřejného prostoru...
30 OHK1-041/24 P3502 FSv 11129 Neradová Pavla Ing. arch. Modulární architektura ve vojenství
31 OHK1-062/24 P3502 FSv 11129 Ploc Tomáš Ing. arch. Vytvoření platformy k publikaci výstupů vědecké činnosti...
32 OHK1-039/24 P3502 FSv 11129 Podracký Ladislav Ing.... Lokalizace, analýza a dokumentace radnic a obecních úřadů...
33 OHK1-077/24 P3502 FSv 11129 Puchelová Nikola Ing.... Glamping na území České Republiky
34 OHK1-047/24 P3502 FSv 11129 Sentebova Valeriia... Vliv globalizace na ztrátu identity moderních měst
35 OHK1-046/24 P3502 FSv 11129 Sidiropulu Janků... Veřejná prostranství ve stabilizovaných územích
36 OHK1-083/24 P3502 FSv 11129 Stará Ludmila Ing.... Proměny vybraných typů vesnic na území okresů Svitavy a...
37 OHK1-061/24 P3502 FSv 11129 Strejc Jakub Ing. arch. Suroviny a výroba - Vývoj západočeských porcelánek
38 OHK1-040/24 P3502 FSv 11129 Šnorbert Martin Ing.... Katedrála sv. Víta v 70. a 80. letech 20. století
39 OHK1-058/24 P3502 FSv 11129 Šťastný David Mgr. Typologická analýza a dokumentace vybraných mlýnů v...
40 OHK1-082/24 P3501 FSv 11129 Šulcová Stanislava... Tvorba online a tištěného katalogu podstávkových domů
41 OHK1-038/24 P3502 FSv 11129 Vodička Vojtěch Ing.... Grafické a výtvarné prvky na fasádách současné architektury
42 OHK1-019/24 P3607 FSv 11132 Padevět Pavel doc.... Experimentální měření vlastností stavebních konstrukcí a...
43 OHK1-018/24 P3607 FSv 11132 Rypl Daniel prof. Dr.... Vývoj a aplikace algoritmů pro pokročilé numerické...
44 OHK1-033/24 P3607 FSv 11133 Benýšek Martin Ing. Ph.D. Integrální bezpečnost staveb kritické infrastruktury se...
45 OHK1-027/24 P3607 FSv 11133 Broukalová Iva doc.... Moderní cementové kompozity a jejich efektivní použití v...
46 OHK1-007/24 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Exploring the Relationship Between Parametric Model...
47 OHK1-064/24 P3607 FSv 11135 Hybský Petr Ing. Zpracování rubaniny z ražeb tunelů ražených zeminovými štíty
48 OHK1-086/24 P3607 FSv 11135 Runcziková Daniela Ing. Aplikace optovláknového senzoru FBGI ke sledování...
49 OHK1-017/24 P3607 FSv 11136 Ben Ameur Amira MSc. Identification and functional characterization for...
50 OHK1-070/24 P3607 FSv 11136 Veselý Jakub Ing. Dopady generované dopravy novými záměry na navazující síť PK
51 OHK1-073/24 P3607 FSv 11137 Křečková Magdalena Ing. Dilatační posuny u bezstykové koleje se zaměřením na...
52 OHK1-055/24 P3607 FSv 11137 Pospíšil Jiří Ing. Dlouhodobé sledování a hodnocení zkušebního úseku v ŽST...
53 OHK1-004/24 P3607 FSv 11141 Křeček Josef doc. Ing.... Aplikace bioindikačních metod v hydrologii pramenných...
54 OHK1-069/24 P3607 FSv 11141 Špačková Anna Ing. Pozorování srážek E-band komerčním mikrovlnným spojem:...
55 OHK1-028/24 P3607 FSv 11142 Král Martin Ing. Optimalizace migrační účinnosti technického rybího přechodu
56 OHK1-029/24 P3607 FSv 11142 Lacina Martin Ing. Vliv klimatické změny na povodňové řízení nádrží a...
57 OHK1-003/24 P3607 FSv 11144 Strogonov Vadim Ing. Development of a Framework for Evaluation and...
58 OHK1-026/24 P3646 FSv 11154 Adamcová Alice Ing. Srovnání využitelnosti různých metod hromadného sběru dat
59 OHK1-009/24 P3646 FSv 11154 Boušek Martin Ing. Filtrace a klasifikace dat metodami strojového učení
60 OHK1-032/24 P3646 FSv 11155 Mužík František Ing. Inovativní metody kartografické vizualizace, analýzy a...
61 OHK1-012/24 P3646 FSv 11155 Pavelka Karel Ing. Inovativní metody geomatiky pro dokumentaci a vizualizaci...
62 OHK1-087/24 P3607 FSv 11210 David Tomáš Ing. Komplexní systém metod pro řízený návrh a posouzení...
63 OHK1-076/24 P3607 FSv 11220 Kučerová Markéta Ing. Výzkum integrity nehomogenního těsnícího materiálu pro...
64 OHK2-007/24 P2301 FS 12101 Linkeová Ivana doc.... Pokročilé metody matematicko-geometrického modelování ve...
65 OHK2-013/24 P2301 FS 12101 Valášek Jan Ing. Ph.D. Numerické řešení sdružených a multifyzikálních problémů
66 OHK2-006/24 P2301 FS 12102 Vlčák Petr doc. Ing.... Aplikace energetických svazků ve fyzice pevných látek II
67 OHK2-003/24 P2301 FS 12105 Kuželka Jiří Ing. Ph.D. Nízkocyklová únava 3D tištěných kovových materiálů při...
68 OHK2-001/24 P2301 FS 12105 Padovec Zdeněk Ing.... Experimentální/výpočtová analýza a vícekriteriální...
69 OHK2-020/24 P2301 FS 12110 Finaeva Uliana Ing. Nová technologie montáže skleněných optických prvků
70 OHK2-031/24 P2301 FS 12110 Kuchař Michal Ing. Strojové učení pro optimalizaci systémů řízení
71 OHK2-004/24 P2301 FS 12110 Novák Martin doc. Ing.... 3D tisk elektrických strojů
72 OHK4-002/24 P3913 FS 12112 Belda Marek Ing. Nové techniky validace numerických modelů proudění...
73 OHK2-034/24 P2301 FS 12113 Grill Josef Ing. Identifikace transportní účinností bezosého šnekovém...
74 OHK2-032/24 P2301 FS 12115 Huněk Adam Ing. Pokročilé technologie pro energetiku
75 OHK2-014/24 P2301 FS 12115 Komrska Jan Ing. Validace a verifikace nástrojů pro rozliv koria pro...
76 OHK2-015/24 P2301 FS 12115 Streit Philipp M.Eng. Research and development of turboexpanders and Carnot...
77 OHK2-016/24 P2301 FS 12118 Krupica Adam Ing. Přenos tepla v porézním materiálu
78 OHK2-022/24 P2301 FS 12120 Pánek Tomáš Ing. Katapult na simulaci nárazových zkoušek mezi vozidlem a...
79 OHK2-021/24 P2301 FS 12120 Toman Rastislav Ing. Zvyšování účinnosti budoucích pohonných jednotek
80 OHK2-024/24 P2301 FS 12122 Hladík Ondřej Ing. Pokročilé simulace nekonvenčních pohonných systémů
81 OHK2-010/24 P2301 FS 12132 Červenka Petr Ing. Vývoj a testování povlaků pro materiály palivového...
82 OHK2-011/24 P2301 FS 12132 Gregor Matěj Ing. Vývoj technologie nanášení povlaků elektrod pro...
83 OHK2-012/24 P2301 FS 12135 Novotný Lukáš doc.... Zdokonalování senzoriky a algoritmů pro řízení pohybu...
84 OHK2-008/24 P2301 FS 12203 Pařez Jan Ing. Detekce a identifikace změn turbínového letadlového motoru
85 OHK3-002/24 P1801 FEL 13101 Medina Sabino Ruben Mgr. Methods of modern mathematics and its applications
86 OHK4-024/24 P3913 FEL 13102 Agarwal Akanksha MSc. Opto-electronic properties at the interface of diamond...
87 OHK4-023/24 P3913 FEL 13102 Boahene Stephen Ing. Heterostructures of polyaniline and boron-doped diamond...
88 OHK3-009/24 P2612 FEL 13102 Hruška Viktor RNDr.... Pokročilý popis akustických polí v nehomogenních...
89 OHK3-020/24 P2612 FEL 13113 Almehdhar Awad... High Voltage Diagnostic Tool using Partial Discharge...
90 OHK3-003/24 P2612 FEL 13113 Dušek Karel prof. Ing.... Charakterizace materiálových vlastností u bezolovnatého...
91 OHK3-013/24 P2612 FEL 13113 Holovský Jakub doc.... Novelty processes for developing high eficient solar cell
92 OHK3-008/24 P2612 FEL 13113 Knap Václav MSc. Ph.D. Pokročilé bateriové technologie I
93 OHK3-004/24 P2612 FEL 13113 Veselý Petr Ing. Ph.D. 3D tisk v elektronice: pokročilé materiály a struktury
94 OHK5-009/24 EKMAN FEL 13116 Alaee Pegah MSc. MBA Strategic management of EV charging stations in an...
95 OHK5-007/24 EKMAN FEL 13116 Běhal Daniel Ing. Flexibilita v přenosové a distribuční soustavě: Zmapování...
96 OHK5-011/24 P7108 FEL 13116 Kyselka Daniel Mgr. Pravda je často jiná než přání těch, kdo informace...
97 OHK5-002/24 EKMAN FEL 13116 Mikeš Jan doc. Ing. Ph.D. Pokročilé spouštění VN jiskřiště pomocí laserového paprsku
98 OHK5-010/24 EKMAN FEL 13116 Miltner Marek Ing. Využití strojového učení pro modelování a predikci...
99 OHK5-008/24 EKMAN FEL 13116 Sohrabi Farnaz MSc. Accelerated Benders Decomposition Algorithm for Charging...
100 OHK3-010/24 P2612 FEL 13132 Vodrážka Jiří doc.... Analýza, optimalizace a bezpečnost přenosu datových toků...
101 OHK3-005/24 P2612 FEL 13132 Vojtěch Lukáš doc.... Komunikační technologie v kyberfyzikálním prostoru II.
102 OHK3-019/24 P1801 FEL 13133 Kopko Jakub Stratified benchmark for protein-ligand docking
103 OHK3-021/24 P1801 FEL 13133 Kulhánek Jonáš Mgr. Jednotná representace 3D scén
104 OHK3-022/24 P3902 FEL 13133 Pietrantoni Maxime MSc. Privacy-preserving implicit 3D representation for visual...
105 OHK3-017/24 P1801 FEL 13133 Rustler Lukáš Ing. Methods for Transferable and Explainable Multimodal...
106 OHK3-015/24 P3902 FEL 13133 Sungatullina Diana MSc. Backpropagating through Minimal Solvers
107 OHK3-016/24 P3902 FEL 13133 Trutman Pavel Ing. Využití metody homotopy continuation k řešení úlohy...
108 OHK3-006/24 P1801 FEL 13136 Med Jakub Ing. Action Reversibility in Formal Systems and Its Applications
109 OHK3-012/24 P2612 FEL 13137 Lukáč Jozef Ing. Rádiová komunikace s neortogonálním sdílením prostředků
110 OHK3-014/24 P2612 FEL 13138 Drozd Stanislav Ing. Přesná časová synchronizace v bezdrátové síti měřicích...
111 OHK3-011/24 P2612 FEL 13138 Fidra Ondřej Ing. Pokročilé metody pro detekci DC jiskření
112 OHK3-001/24 P2612 FEL 13138 Hrakova Diana Mgr. Exploring Novel Magnetic Materials for Multi-Modal...
113 OHK3-018/24 P2612 FEL 13138 Špaček Michal Ing. Kalibrace optické přenosové trasy s využitím technologie...
114 OHK4-012/24 P3913 FJFI 14101 Krbálek Milan doc.... Statistické modelování dynamických a komplexních systémů
115 OHK4-007/24 P3913 FJFI 14101 Tušek Matěj doc. Ing.... Matematické metody ve fyzice a aplikacích
116 OHK4-004/24 P3913 FJFI 14102 Adam Jaroslav Ing. Ph.D. Návrh detekčních systémů pro Electron Ion Collider
117 OHK4-025/24 P3921 FJFI 14102 Kulkov Sergei Ing. Frequency-resolved fast single-photon sensitive camera...
118 OHK4-030/24 P3913 FJFI 14102 Lobko Lukáš Ing. Studium ubíhajících elektronů na tokamaku GOLEM
119 OHK4-001/24 P3913 FJFI 14102 Zabloudil Vojtěch Ing. Vývoj nanokompozitního scintilátoru pro detektor radiace
120 OHK4-014/24 P3913 FJFI 14102 Zaplatílek Ota Ing. Jetová fyzika v experimentu ATLAS na urychlovači LHC
121 OHK4-010/24 P3913 FJFI 14111 Píro Michael Ing. Teoretický popis materiálů ab-initio metodou
122 OHK4-005/24 P3913 FJFI 14114 Kovářík Ondřej Ing. Ph.D. Anizotropie mechanických a lomových vlastností AM materiálů
123 OHK4-020/24 P3913 FJFI 14115 Houzar Jan Ing. Výzkum a vývoj metod pro separaci a stanovení radionuklidů
124 OHK4-008/24 P3913 FJFI 14116 Průša Petr doc. Ing.... Detekce a aplikace ionizujícího záření ve vědě, ochraně...
125 OHK4-016/24 P3913 FJFI 14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. Studium teplotních efektů na podkritickém reaktoru VR-2
126 OHK1-074/24 P3501 FA 15113 Holeček Josef Ing. arch. Městské fasády - obraz stavebníka či svévole stavitele?
127 OHK1-043/24 P3501 FA 15115 Kozlová Linda Ing. arch. Člověk v bytě - architektura ve vztahu k domovu
128 OHK1-066/24 P3501 FA 15118 Káňová Markéta Ing. arch. Identifikace prostorových aspektů bydlení podporujících...
129 OHK1-054/24 P3501 FA 15118 Leitkepová Olga Strategie portfolia nemovitostí v podmínkách developmentu...
130 OHK1-065/24 P3501 FA 15118 Nádravská Jana Ing. arch. Strategie měkkého zahušťování pro suburbia v České republice
131 OHK1-022/24 P3501 FA 15118 Novák Pavel Ing. arch. Analýza institucionálního co-livingu
132 OHK1-075/24 P3501 FA 15118 Novotná Kateřina Mgr. Metodika mapování přístupnosti a kategorizace bytu ve...
133 OHK1-063/24 P3501 FA 15119 Kloda Martin M.A. Stavební kultura: kritéria kvality
134 OHK1-036/24 P3501 FA 15120 Boudová Petra Ing. Digitální interpretace historické kulturní krajiny jako...
135 OHK1-042/24 P3501 FA 15120 Jeníková Eva Ing. Mgr. Nový vztah mezi plánováním města a městskou přírodou -...
136 OHK1-014/24 P3501 FA 15120 Trilford Brittany Ing.... PUBLIC SPACE AND CLIMATE CHANGE ADAPTATIONS: LANDSCAPE...
137 OHK1-034/24 P3502 FA 15123 Jakůbek Jonáš Ing. arch. Domy v korunách stromů - vliv na sídla, les, stromy;...
138 OHK1-067/24 P3502 FA 15124 Výšková Dominika Ing.... Měření vnitřního mikroklima staveb venkovské architektury...
139 OHK1-072/24 P3501 FA 15127 Volf Michal Mezinárodní srovnávací výzkum na téma přístupu ke správě...
140 OHK2-017/24 P3710 FD 16112 Červenka Petr Ing. Způsob vyhodnocení efektivity vyhrazených jízdních pruhů
141 OHK2-033/24 P3710 FD 16112 Götzová Daniela Ing. Analýza stávajícího přístupu k problematice parkování
142 OHK2-019/24 P3710 FD 16112 Jirmanová Markéta Ing. Metoda hodnocení kvality provozu VHD - implementace a vývoj
143 OHK2-029/24 P3710 FD 16112 Liutov Denis Ing. Analýza účinnosti prvků užívaných ke zvýšení bezpečnosti...
144 OHK2-027/24 P3710 FD 16114 Fiala Martin Ing. Kvalifikace objektů pomocí radarů FMCW pro zvýšení...
145 OHK2-025/24 P3710 FD 16114 Plašilová Alena Ing. Experimentální výzkum dynamiky Wi-Fi signálů při průchodu...
146 OHK2-026/24 P3710 FD 16114 Procházka Jan Ing. Vývoj senzoru pro pasivní mobilní crowdsensing a jeho...
147 OHK2-009/24 P3713 FD 16117 Hrníčková Andrea Ing. Digitální dvojče postprodukčních částí specifických...
148 OHK2-005/24 P3713 FD 16117 Ječmen Karel Ing. Aplikace genetických algoritmů na komplexní problematiku...
149 OHK2-028/24 P3710 FD 16120 Hajčiarová Eva Ing. Zvyšování spolehlivosti vstupních dat pro telematické...
150 OHK2-030/24 P3710 FD 16121 Had Petr Ing. Tvorba optimalizačního nástroje ke zmenšení front v...
151 OHK2-023/24 P3710 FD 16121 Hlavatá Martina Ing. Férový přístup při uspořádání letového provozu...
152 OHK2-002/24 P3710 FD 16122 Blodek Tomáš Ing. Implementace výstupů jasové analýzy do 3D modelů...
153 OHK4-021/24 P3921 FBMI 17101 Lepková Kamila MSc. Hledání biomarkerů patologií v epilepsii pomocí algoritmů
154 OHK5-012/24 EKMAN FBMI 17110 Holá Martina Ing. Analýza klinického a ekonomického dopadu onemocnění...
155 OHK5-006/24 EKMAN FBMI 17110 Mothejlová Karla Ing. Metodologický a aplikační rámec pro anonymizaci...
156 OHK4-009/24 P3921 FBMI 17110 Nagy Tomáš Ing. Detekce a analýza fázické a tonické složky REM fáze...
157 OHK5-003/24 EKMAN FBMI 17111 Böhm Pavel PhDr. Mgr.... Udržitelnost automatizovaných externích defibrilátorů...
158 OHK5-001/24 EKMAN FBMI 17111 Cmorej Patrik... Analýza změn vybraných fyziologických ukazatelů při...
159 OHK4-017/24 P3921 FBMI 17111 Hudzietzová Jana Ing.... Radiační opatření pro osoby nacházející se v blízkosti...
160 OHK5-005/24 EKMAN FBMI 17111 Kotolová Veronika Ing. Dohledové systémy pro riziková prostředí s ohledem na...
161 OHK5-004/24 EKMAN FBMI 17111 Leová Lýdie Ing. Chytré ochranné prostředky pro navýšení bezpečnosti členů...
162 OHK4-013/24 P3921 FBMI 17111 Špet Vojtěch Ing. Imerzivní virtuální realita pro diagnostiku, monitoring a...
163 OHK4-006/24 P3921 FBMI 17111 Volf Petr Ing. Ph.D. Systém magnetické rezonance využívající nízké hodnoty...
164 OHK4-028/24 P3921 FBMI 17112 Bejtic Martin Ing. Modernizace stávající pneumatické soustavy s implemantací...
165 OHK4-018/24 P3921 FBMI 17112 Jirsa David Ing. Vývoj vstupního rozhraní pro agent-based model Covasim a...
166 OHK4-019/24 P3921 FBMI 17112 Krajča Tomáš Ing. Vývoj a validace open-source nástroje StrioSnake pro...
167 OHK4-003/24 P3921 FBMI 17112 Umar Khalilullah MSc. High resolution near-infrared imaging with DNA-PAINT
168 OHK4-022/24 P3921 FBMI 17120 Čolakovová Michaela... Vliv médií a reklamy na chuť ke konzumaci alkoholu
169 OHK4-015/24 P3913 FBMI 17120 Hrdlička Filip Ing. Aplikace algoritmů strojového učení k včasné detekci...
170 OHK4-027/24 P3921 FBMI 17120 Vítězník Martin Ing. Návrh, vývoj a konstrukce biotelemetrického snímače pro...
171 OHK3-007/24 P1801 CIIRC 37230 Chrpa Lukáš doc. RNDr.... Intelligent Centralised Traffic Routing