Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam podaných přihlášek

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Reg. číslo Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název
1 OHK1-013/23 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Okrajové úlohy pro nepružné materiály s vnitřními parametry
2 OHK1-014/23 P3607 FSv 11101 Gaynutdinova Liya Ing. Modular Topology Optimization Aided by Deep Learning
3 OHK1-025/23 P3607 FSv 11101 Kučera Petr doc. RNDr.... Kvalitativní vlastnosti řešení matematických modelů...
4 OHK1-050/23 P3607 FSv 11101 Runcziková Judita Ing. Matematické modelování transportu půdní vody
5 OHK1-007/23 P3607 FSv 11102 Brzobohatý Jindřich Ing. Moderní metody a prvky pro návrh, analýzu a konstrukci...
6 OHK1-010/23 P3607 FSv 11102 Trejbal Jan Ing. Ph.D. Vývoj a aplikace digitalizovaných a automatizovaných...
7 OHK1-066/23 P3607 FSv 11122 Kovářík Michal Ing. Ph.D. Zvýšení trvalé udržitelnosti zděných a betonových...
8 OHK1-065/23 P3607 FSv 11122 Zušťák Zbyněk Ing. Školení BOZP ve virtuální realitě
9 OHK1-002/23 P3607 FSv 11123 Pavlík Zbyšek prof.... Výzkum a vývoj stavebních kompozitů vyšších užitných...
10 OHK1-020/23 P3607 FSv 11124 Bečka Jiří Ing. Využití obnovitelných a recyklovaných materiálů jako...
11 OHK1-036/23 P3607 FSv 11124 Bejček Lukáš Ing. Projekt školy v Zambii - sociální aspekty udržitelné...
12 OHK1-054/23 P3607 FSv 11124 Čanda Petr Ing. Akustické chování plechové střešní krytiny v podmínkách...
13 OHK1-004/23 P3607 FSv 11124 Felicioni Licia MSc. Sustainability and Resilience in Buildings: Indicators...
14 OHK1-098/23 P3607 FSv 11124 Hájek Jakub Ing. Trvanlivost výztuží z přírodních vláken v cementové matrici
15 OHK1-084/23 P3607 FSv 11124 Hlaváč Richard Ing. et... Vlhkostní chování moderních sloupkových konstrukcí...
16 OHK1-081/23 P3607 FSv 11124 Kučera Patrik Ing. arch. Světelné zdroje a vliv jejich distribuce na optické...
17 OHK1-043/23 P3607 FSv 11124 Maděra Martin Ing. Měření osvětlení v prostoru se světlovody
18 OHK1-012/23 P3607 FSv 11124 Řehák Jakub Ing. Analýza a rehabilitace historických opatření proti...
19 OHK1-080/23 P3607 FSv 11125 Kletečka Michal Ing. Využití CFD simulace pro testování senzoru sálavého tepla
20 OHK1-005/23 P3607 FSv 11125 Staněk David Ing. Výzkum nakládání s odpadním teplem datových center v ČR
21 OHK1-023/23 P3607 FSv 11125 Stropnický Martin Ing. Využití dešťové vody v energetickém konceptu budov
22 OHK1-040/23 P3607 FSv 11125 Svobodová Alžběta Ing. Potenciál úspory energie při použití fotokatalytických...
23 OHK1-024/23 P3607 FSv 11125 Šenfeld Kateřina Ing. Vliv zrakového vjemu na kvalitu vnitřního prostředí
24 OHK1-031/23 P3607 FSv 11125 Veverková Zuzana Ing.... Subjektivní vnímání tepelného komfortu
25 OHK1-035/23 P3502 FSv 11126 Eklová Kateřina Ing. Udržitelnost v architektuře a stavebnictví a její vnímání...
26 OHK1-088/23 P3502 FSv 11126 Krupík Pavel Ing. Financování staveb pozemních komunikací formou PPP projektu
27 OHK1-090/23 P3502 FSv 11129 Abelová Andrea Ing. arch. Veřejný prostor českého venkova
28 OHK1-059/23 P3502 FSv 11129 Boruch Daniel Ing. arch. Identifikace a analýza teplárenských objektů v...
29 OHK1-068/23 P3502 FSv 11129 Čunderlík Tomáš Ing.... Stavebně historický průzkum vybraných staveb pro...
30 OHK1-076/23 P3501 FSv 11129 Dvořák Vojtěch Ing. arch. Analýza bývalých metalurgických areálů v oblasti...
31 OHK1-091/23 P3501 FSv 11129 Ficenec Jakub Ing. arch. Průzkum stavu a potenciálu rozvoje obcí na trase Karlovy...
32 OHK1-101/23 P3501 FSv 11129 Formanová Lucie Ing.... Umělecké dílo jako součást osobní železniční dopravy
33 OHK1-100/23 P3502 FSv 11129 Havránková Sabina Ing.... Architektonické a urbanistické formy modulárních systémů...
34 OHK1-069/23 P3502 FSv 11129 Jarošová Martina Ing.... Identifikace a kategorizace skláren na území České...
35 OHK1-038/23 P3502 FSv 11129 Jirotková Lucie Ing. RVT architektonická šablona pro projekty s aplikací BIM
36 OHK1-056/23 P3501 FSv 11129 Kuták Jan Ing. arch. Workshop - postindustriální krajina, nové výzvy a...
37 OHK1-092/23 P3501 FSv 11129 Lapšanský Martin Ing.... Vznik kulturních center na březích řek jako iniciace...
38 OHK1-057/23 P3502 FSv 11129 Ploc Tomáš Ing. arch. Lokalizace, analýza a dokumentace skokanských můstků na...
39 OHK1-052/23 P3502 FSv 11129 Puchelová Nikola Ing.... Alternativní formy ubytování a jejich typologie
40 OHK1-102/23 P3502 FSv 11129 Souček Martin Ing. arch. Analýza a roztřídění dat požadavků na přednádražní...
41 OHK1-042/23 P3502 FSv 11129 Stará Ludmila Ing.... Analýza vývoje sídel v Sudetech v lokalitě Ústeckého kraje
42 OHK1-060/23 P3502 FSv 11129 Strejc Jakub Ing. arch. Šance využití objektů - Vznik a vývoj západočeských...
43 OHK1-058/23 P3502 FSv 11129 Šenberger Tomáš prof.... Prezentace vědecké činnosti Katedry architektury v...
44 OHK1-037/23 P3502 FSv 11129 Šnorbert Martin Ing.... Architektonické intervence v areálu Pražského hradu v 80....
45 OHK1-041/23 P3501 FSv 11129 Šulcová Stanislava... Rozbory případových sídel a jejich podstávkových domů
46 OHK1-008/23 P3502 FSv 11129 Vášková Andrea Ing.... Wellness centra v kontextu města
47 OHK1-006/23 P3607 FSv 11132 Jíra Aleš doc. Ing. Ph.D. Numerické a experimentální analýzy organických struktur s...
48 OHK1-017/23 P3607 FSv 11132 Rypl Daniel prof. Dr.... Vývoj pokročilých algoritmů a jejich aplikace v analýze a...
49 OHK1-030/23 P3607 FSv 11133 Benýšek Martin Ing. Ph.D. Elektromobilita a požár - vývoj nástrojů pro numerickou...
50 OHK1-019/23 P3607 FSv 11133 Hlavsa Zdeněk Ing. Udržitelný vývoj v oblasti betonových konstrukcích
51 OHK1-075/23 P3607 FSv 11133 Košťálová Šárka Ing. Enhancing the blast-resistance capability of key...
52 OHK1-027/23 P3607 FSv 11133 Miklas Petr Ing. Únavová odolnost a zesilování betonových mostů UHPFRC...
53 OHK1-026/23 P3607 FSv 11133 Novák Josef Ing. Ph.D. Časově-závislá pevnost rozhraní vrstev na cementové bázi...
54 OHK1-032/23 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Využití moderních technologií pro návrh a výrobu...
55 OHK1-093/23 P3607 FSv 11133 Vesecký Jan Ing. Analýza štíhlých prvků z cementových kompozitů a oblastí...
56 OHK1-044/23 P3607 FSv 11135 Anderle Vojtěch Ing. Návrh metodiky pro zohlednění negativního plášťového...
57 OHK1-089/23 P3607 FSv 11135 Šiška Zdeněk Ing. Analýza časové stálosti optovláknových měřidel při...
58 OHK1-029/23 P3607 FSv 11136 Valentin Jan doc. Ing.... Možnosti virtualizace návrhu asfaltové směsi se zvýšeným...
59 OHK1-087/23 P3607 FSv 11136 Veselý Jakub Ing. Hygro-termo-mechanický model CB vozovky
60 OHK1-018/23 P3607 FSv 11137 Křečková Magdalena Ing. Měření dilatačních posunů
61 OHK1-016/23 P3607 FSv 11137 Petýrek Michal Ing. Výzkum šíření Raylighova vlnění v okolí železniční trati
62 OHK1-053/23 P3607 FSv 11137 Pospíšil Jiří Ing. Porovnání metodik stanovení modulu tuhosti asfaltových směsí
63 OHK1-022/23 P3607 FSv 11141 Dohnal Michal doc.... Hydrologická funkce lesních povodí ovlivněných...
64 OHK1-021/23 P3607 FSv 11141 Svoboda Lukáš Ing. Vývoj optické měřící metody pro vnitřní strukturu...
65 OHK1-062/23 P3607 FSv 11141 Špačková Anna Ing. Identifikace srážkových období z útlumu signálu...
66 OHK1-074/23 P3607 FSv 11142 Hladík Martin Ing. Vyšetřovaní prostorového proudění na hydrotechnických...
67 OHK1-073/23 P3607 FSv 11142 Souček Jiří Ing. Reverzní inženýrství v oblasti vodních mikroturbín
68 OHK1-083/23 P3607 FSv 11142 Sýs Vojtěch Ing. Výzkum vlivu klimatické změny na spolehlivost vodních zdrojů
69 OHK1-085/23 P3501 FSv 11143 Petreje Marek Ing. Experimentální výzkum a modelování komplexních procesů v...
70 OHK1-086/23 P3607 FSv 11143 Vrána Michal Ing. Experimentální výzkum a monitoring srážko-odtokových a...
71 OHK1-001/23 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc. Ing.... Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby...
72 OHK1-046/23 P3646 FSv 11155 Bouček Tomáš Ing. Využití moderních nástrojů geomatiky při zpracovávání,...
73 OHK1-039/23 P3646 FSv 11155 Justová Petra Mgr. Analýza, vizualizace a prezentace 2D a 3D geoprostorových...
74 OHK1-015/23 P3646 FSv 11155 Pavelka Karel Ing. Pokročilé metody geomatiky pro dokumentaci a vizualizaci...
75 OHK1-009/23 P3607 FSv 11210 Kheml Přemysl Ing. Mechanické vlastnosti pokročilých stavebních materiálů...
76 OHK2-009/23 P2301 FS 12105 Papuga Jan Ing. Ph.D. Současné trendy v odhadu únavové životnosti
77 OHK2-008/23 P2301 FS 12110 Bušek Jaroslav Ing. Ph.D. Algoritmy se zpožděním pro řízení mechanických systémů
78 OHK2-003/23 P2301 FS 12112 Canteros Maria Laura Ing. Optimalizace trans-kritického CO2 oběhu tepelného...
79 OHK2-001/23 P2301 FS 12112 Kreuzová Terezie Ing. Numerický a teoretický výzkum transonického proudění...
80 OHK2-018/23 P2301 FS 12112 Trnka Filip Ing. Numerický a experimentální výzkum proudění vzduchu do...
81 OHK2-011/23 P2301 FS 12113 Flek Jan Ing. Experimentální výzkum zdrojů vnitřního buzení pro...
82 OHK2-006/23 P2301 FS 12113 Hoidekr Jan Ing. Ph.D. Porovnání metodik návrhu strojů a zařízení pro zpracování...
83 OHK2-015/23 P2301 FS 12113 Machač Martin Ing. Únavová analýza tenkostěnných svařovaných konstrukcí za...
84 OHK2-045/23 P2301 FS 12113 Řípa Vít Ing. Třecí převody
85 OHK2-031/23 P2301 FS 12115 Dvořák Michael Ing. Nízkoemisní fluidní spalování nekonvenčních paliv se...
86 OHK2-040/23 P2301 FS 12115 Smolík Vojtěch Ing. Experimentální zařízení pro studium vysokých tepelných...
87 OHK2-028/23 P2301 FS 12115 Špale Jan Ing. Výzkum a vývoj Carnotových baterií a turbín pro...
88 OHK2-013/23 P2301 FS 12118 Randák Filip Ing. Vícefázové reaktory
89 OHK2-012/23 P2301 FS 12120 Vrba Jan Ing. Zvýšení efektivity a bezpečnosti tramvajových vozidel
90 OHK2-014/23 P2301 FS 12132 Galčíková Eliška Ing. Hodnocení recyklovaných beta titanových slitin a jejich...
91 OHK2-005/23 P2301 FS 12132 Havaldar Darshana MSc. Nano-modified piezoelectric composites for improved...
92 OHK2-007/23 P2301 FS 12132 Horváth Jakub Ing. Ph.D. Aplikace kovového 3D tisku pro komponenty přenášejíci...
93 OHK2-039/23 P2301 FS 12132 K S Anjumol MSc. Composites With Improved Interfacial Adhesion and...
94 OHK2-002/23 P2301 FS 12138 Kalina Václav Ing. Moderní metody a systémy pro řízení průmyslových podniků
95 OHK3-002/23 P2612 FEL 13101 Medina Sabino Ruben Mgr. Methods of Modern Mathematical Analysis and its Applications
96 OHK3-036/23 P2612 FEL 13102 Krpenský Antonín Ing. Studium šíření akustických a elastických vln v...
97 OHK4-004/23 P3913 FEL 13102 Šlapal Bařinková... Study of nanoparticles for countering bacterial resistance
98 OHK3-050/23 P2612 FEL 13113 Fridrich Michael Ing. Environmentální dopady palivových článků s uvažováním...
99 OHK3-033/23 P2612 FEL 13113 Froš Denis Ing. Výzkum a vývoj materiálů pro 3D tisk se zaměřením na...
100 OHK3-051/23 P2612 FEL 13113 Gdula Lukáš Ing. Senzitizace křemíkových fotovoltaických článků pomocí...
101 OHK3-028/23 P2612 FEL 13113 Holovský Jakub doc.... IoT energetický management přebytků z FVE
102 OHK3-035/23 P2612 FEL 13113 Horynová Eva Ing. PLD deposition of oxide layer and study of the interface...
103 OHK3-037/23 P2612 FEL 13113 Hudec Kristián Ing. Měření a vyhodnocování částečných výbojů v izolačních...
104 OHK3-032/23 P2612 FEL 13113 Klimtová Markéta Ing. Studie elektrochemické migrace na povrchu desek plošných...
105 OHK3-029/23 P2612 FEL 13113 Kuo Meng-Hsueh MSc. Implementing p-i-n perovskite cells for tandem application
106 OHK3-042/23 P2612 FEL 13113 Nováková Kateřina Ing. Výzkum technologií pro zvýšení životnosti lithium - ion...
107 OHK3-031/23 P2612 FEL 13113 Plachý Zbyněk Ing. Studium metod zlepšování spolehlivosti BGA a CSP u...
108 OHK3-041/23 P2612 FEL 13113 Pražanová Anna Ing. Recyklace lithium-iontových baterií z elektrických vozů
109 OHK3-034/23 P2612 FEL 13113 Sorokina Kristina Ing. Vliv růstu intermetalických sloučenin na odsmáčení...
110 OHK3-025/23 P2612 FEL 13114 Bauer Jan doc. Ing. Ph.D. Optimalizace regulačních struktur elektrických pohonů a...
111 OHK3-013/23 P2612 FEL 13115 Müller Zdeněk doc.... Pokročilé moderní technologie pro podporu elektrizační...
112 OHK5-011/23 EKMAN FEL 13116 Běhal Daniel Ing. Předpověd výroby energie z fotovoltaických elektráren ve...
113 OHK5-006/23 EKMAN FEL 13116 Bím Jiří Ing. Agrivoltaický systém jako nedílná součást moderního...
114 OHK5-010/23 P7108 FEL 13116 Hrtus Martin Dominik Mgr. Sociální aspekty elektrifikace Slovenska po roce 1945 -...
115 OHK5-012/23 EKMAN FEL 13116 Jablonská Šárka Ing. Modelování potenciálu obnovitelného vodíku nahradit zemní...
116 OHK5-013/23 EKMAN FEL 13116 Janota Lukáš Ing. Systemic aspects of community energy development within...
117 OHK5-007/23 EKMAN FEL 13116 Kubín Adam Ing. Dekarbonizace sektoru teplárenství - Sector Coupling,...
118 OHK5-005/23 EKMAN FEL 13116 Mikeš Jan doc. Ing. Ph.D. Komparativní studium ionizujícího záření emitovaného...
119 OHK5-014/23 EKMAN FEL 13116 Štogl Ondřej Ing. Role elektromobility v energetice, její význam z pohledu...
120 OHK3-008/23 P2612 FEL 13117 Zvánovec Stanislav... Fiber and wireless optical technologies
121 OHK3-015/23 P2612 FEL 13131 Havlík Jan Ing. Ph.D. Rozvoj metod v oblasti elektroniky a zpracování signálů II
122 OHK3-001/23 P2612 FEL 13131 Rusz Jan doc. Ing. Ph.D. Analýza, modelování a interpretace biologických signálů
123 OHK3-020/23 P2612 FEL 13132 Bečvář Zdeněk prof.... Allocation of communication, control, and caching...
124 OHK3-040/23 P1801 FEL 13133 Baručić Denis Ing. Učení ze slabě anotovaných dat s aplikacemi v biomedicíně
125 OHK3-048/23 P1801 FEL 13133 Burde Varun Ing. Object Manipulation leveraging Neural Radiance Fields
126 OHK3-021/23 P1801 FEL 13133 Burget Pavel Ing. Ph.D. Robotická aditivní výroba a přesné měření
127 OHK3-024/23 P1801 FEL 13133 Čech Jan Ing. Ph.D. Deep Learning in Computer Vision
128 OHK3-057/23 P1801 FEL 13133 Jajcay Lucia Mgr. Reconstruction of dynamic visual stimuli from fMRI data
129 OHK3-056/23 P1801 FEL 13133 Jiříček Stanislav Ing. Brain network modeling for a fusion of electrophysiology...
130 OHK3-043/23 P1801 FEL 13133 Kozák Viktor Ing. Využití sémantických příznaků pro vizuální lokalizaci a...
131 OHK3-055/23 P1801 FEL 13133 Mikula Jan Ing. Plánování časově-efektivních tras pro autonomní inspekci...
132 OHK3-044/23 P3902 FEL 13133 Pánek Vojtěch Ing. Visual localization using neural scene representations
133 OHK3-011/23 P1801 FEL 13133 Paplhám Jakub Ing. New Semi-Supervised Learning Methods using Deep...
134 OHK3-045/23 P3902 FEL 13133 Pietrantoni Maxime MSc. Learning Semantic-based Representations for...
135 OHK3-023/23 P1801 FEL 13133 Saska Martin doc. Ing.... Plánování pohybu, kooperativní navigace a interakce se...
136 OHK3-052/23 P1801 FEL 13133 Supik Lukáš Mgr. Samo-skládání
137 OHK3-047/23 P2612 FEL 13133 Trutman Pavel Ing. Metoda homotopy continuation pro globální optimální...
138 OHK3-027/23 P2612 FEL 13133 Vanc Petr Ing. Multi-modal communication methods for Human-Robot...
139 OHK3-054/23 P1801 FEL 13133 Woller David Ing. Metaheuristické algoritmy pro optimalizační problémy s...
140 OHK3-053/23 P1801 FEL 13133 Zahrádka David Ing. Efektivní algoritmy pro kooperativní transport předmětů...
141 OHK3-018/23 P2612 FEL 13134 Husák Miroslav prof.... Materiály a struktury pro senzory, integrované a...
142 OHK3-012/23 P2612 FEL 13134 Voves Jan doc. RNDr. CSc. Pokročilé technologie pro zlepšování vlastností...
143 OHK3-003/23 P1801 FEL 13136 Herel David Ing. Novel machine learning methods for understanding natural...
144 OHK3-019/23 P1801 FEL 13136 Šír Gustav Ing. Ph.D. Relační strojové učení a bioinformatika
145 OHK3-039/23 P2612 FEL 13137 Lukáč Jozef Ing. Joint communication & sensing v hustých rádiových...
146 OHK3-030/23 P2612 FEL 13137 Rund František Ing. Ph.D. Monitorování zvukových polí a jejich interakce s lidským...
147 OHK3-026/23 P2612 FEL 13137 Zizien Adam Ing. Metody snímání, zpracování a zobrazování pro rozšířené...
148 OHK3-014/23 P2612 FEL 13138 Drábek Tomáš Ing. Ph.D. Vývoj a výroba nové robotické jednotky pro měření v...
149 OHK3-049/23 P2612 FEL 13138 Drozd Stanislav Ing. Prostředky pro bezdrátovou synchronizaci a lokalizaci v...
150 OHK4-011/23 P3913 FJFI 14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. Algebraické a kombinatorické metody v teoretické informatice
151 OHK4-001/23 P3913 FJFI 14101 Strachota Pavel Ing.... Modelování, predikce a řízení procesů v přírodě, průmyslu...
152 OHK4-005/23 P3913 FJFI 14102 Zaplatílek Ota Ing. Výzkum protonových srážek v experimentu ATLAS na...
153 OHK4-023/23 P3913 FJFI 14115 Král Jan Ing. Nanokompozitní materiály: syntéza, modifikace a využití
154 OHK4-027/23 P3913 FJFI 14117 Kozic Ján Ing. Výzkum nového neutronového pole urychlovačem TR-24...
155 OHK4-009/23 P3913 FJFI 14118 Tran Quang Van doc.... Inovativní aplikace efektivních metod informatiky v...
156 OHK1-079/23 P3501 FA 15113 Holeček Josef Ing. arch. Jiná města: Praha a Vídeň 19. a počátku 20. století ve...
157 OHK1-047/23 P3501 FA 15113 Ullmannová Klára M.A. High-tech památky? Proměny vnímání high-tech architektury...
158 OHK1-048/23 P3501 FA 15113 Veverka Lukáš Mgr. Fenomén "památkářské architektury" (novostaveb...
159 OHK1-034/23 P3501 FA 15116 Cigáník Ondřej Ing. arch. Velkoformátový 3D tisk recyklovaných polymerů v...
160 OHK1-082/23 P3501 FA 15116 Cyprianová Lucia Ing.... Simulácia správania sa ľudí v priestore ako pomocný...
161 OHK1-028/23 P3501 FA 15116 Róth Matěj Mgr. Testování mechanických vlastností kompozitních materiálů...
162 OHK1-077/23 P3501 FA 15116 Vele Jiří Ing. arch. Využití neplanárního tisku ve stavebních konstrukcích
163 OHK1-061/23 P3501 FA 15118 Koldová Klára MSc. Místa pro hru v urbánním prostředí
164 OHK1-055/23 P3501 FA 15118 Marji Noor MSc. Transition in the Built Environment
165 OHK1-067/23 P3501 FA 15119 Pourghasem Omandani... The effects of sound pollution on wayfinding in dense...
166 OHK1-045/23 P3501 FA 15119 Salahieh Diana Ing. Urban Resilience in the Inner City of Prague: Smichov
167 OHK1-049/23 P3501 FA 15121 Bittner Jan Ing. arch. Analýza vlivu charakteru vystavěného prostředí na vzorce...
168 OHK1-103/23 P3501 FA 15128 Waloszková Marta Adaptabilita ve vztahu k udržitelné architektonické tvorbě
169 OHK1-099/23 P3501 FA 15129 Lehnertová Martina... Problematika památkových ochranných pásem
170 OHK4-021/23 P3913 FA 15150 Karhan Jan MgA. Smyslové poznání a emocionální prožitek v závislosti na...
171 OHK2-023/23 P3710 FD 16111 Cevik Halil MSc. Estimation of Origin-Destination Matrices for Vehicles,...
172 OHK2-024/23 P3710 FD 16111 Reznychenko Tetiana A method for discrete questionnaire data analysis based...
173 OHK2-032/23 P3710 FD 16112 Dostálová Aneta Ing. Návrh postupu výpočtu kapacity sdílených prostor v...
174 OHK2-019/23 P3710 FD 16112 Kruntorád Jan Ing. Bc. Akustické hodnocení hlučnosti železničního svršku
175 OHK2-042/23 P3710 FD 16112 Liutov Denis Ing. Analýza účinnosti prvků užívaných ke zvýšení bezpečnosti...
176 OHK2-051/23 P3710 FD 16112 Šilhán Matěj Ing. Analýza funkčnosti zavedeného opatření odstupu cyklistů...
177 OHK2-048/23 P3710 FD 16114 Mlada Michal Ing. Výzkum zaměřený na ergonomii HMI a prioritu zpráv...
178 OHK2-043/23 P3710 FD 16114 Plašilová Alena Ing. Modelování a testování pasivních crowdsensingových...
179 OHK2-046/23 P3710 FD 16114 Procházka Jan Ing. Experimentální měření četnosti vysílání rámce Probe...
180 OHK2-041/23 P3710 FD 16116 Cenkner Michal Ing. Vývoj modulární výzkumné platformy městského vozidla pro...
181 OHK2-049/23 P3710 FD 16116 Lehet David Ing. Návrh kombinované objektivní škály pro posouzení zátěže...
182 OHK2-044/23 P3710 FD 16116 Piksa Ondřej Ing. Komunikace a interakce chodců a autonomního vozidla
183 OHK2-047/23 P3710 FD 16116 Pinkas Jaroslav Ing. Precizní zemědělství - výzkum metod pro cílenou aplikaci...
184 OHK2-034/23 P3713 FD 16117 Glaserová Eliška Ing.... Problematika odbavení cestujících v osobní letecké...
185 OHK2-029/23 P3710 FD 16117 Chýle Martin Ing. Identifikace nakládacích míst pro nákladní dopravu v...
186 OHK2-050/23 P3710 FD 16117 Chýle Martin Ing. Identifikace nakládacích míst pro nákladní dopravu v...
187 OHK2-038/23 P3710 FD 16117 Juřík David Ing. Sběr dat o dopravním chování
188 OHK2-033/23 P3713 FD 16117 Vicherková Lucie Ing. Dopady změn při zavádění inovací v oblasti doručování na...
189 OHK2-037/23 P3710 FD 16118 Krčmářová Nela Ing. Behaviour of the Ultra high performance concrete under...
190 OHK2-035/23 P3710 FD 16120 Beneš Viktor Ing. Jak může chytré město ovlivnit produkci emisí z dopravy...
191 OHK2-036/23 P3710 FD 16120 Purkrábková Zuzana Ing. Research on the credibility of floating car data and...
192 OHK2-017/23 P3710 FD 16121 Černý Michal Ing. Analýza nezbytnosti GNSS a 4G pro fungování U-space
193 OHK2-020/23 P3710 FD 16121 Had Petr Ing. Estimation of aircraft departure time using traffic...
194 OHK2-025/23 P3710 FD 16121 Hylmar Karel Ing. Hodnocení abrazivního opotřebení hydrofobních povlaků v...
195 OHK2-021/23 P3710 FD 16121 Chopart Max MSc. Automation of hazard analyses based on STAMP safety model
196 OHK2-010/23 P3710 FD 16121 Steiner Jakub Ing. Vytvoření GNSS spoofingového zařízení pro komplexní...
197 OHK2-016/23 P3710 FD 16121 Tlučhoř Tomáš Ing. Urban Air Mobility a její začlenění do městských oblastí
198 OHK2-027/23 P3710 FD 16121 Urban Daniel Ing. Implementace EDF s vektorováním tahu na bezpilotní...
199 OHK2-022/23 P3710 FD 16121 Vítovec Ondřej Ing. Logistický management v plánování a provádění údržby...
200 OHK2-026/23 P3710 FD 16121 Volt Jiří Ing. Využití strojového učení ke zlepšení predikce časů...
201 OHK2-030/23 P3710 FD 16122 Vrtal Pavel Ing. Rozšíření vstupů vyhodnocovacího algoritmu o analýzu...
202 OHK4-022/23 P3921 FBMI 17101 Vančura Martin Mgr. Experimentální analýza fyzikální odezvy buněk na působení...
203 OHK4-007/23 P3921 FBMI 17101 Žáková Markéta Mgr. Ph.D. Řešení a monitoring zpomalení progrese krátkozrakosti u...
204 OHK5-004/23 P6232 FBMI 17110 Donin Gleb Ing. Ph.D. Hodnocení klinických, sociálních a ekonomických outcomes...
205 OHK5-002/23 EKMAN FBMI 17110 Hospodková Petra Ing.... Využití metod kvalitativního výzkumu v oblasti Health...
206 OHK4-015/23 P3921 FBMI 17110 Roubík Karel prof.... Zvýšení bezpečnosti a diagnostických možností přístrojové...
207 OHK4-014/23 P3921 FBMI 17110 Vrba David prof. Ing.... Systém pro hypertermickou léčbu nádorů v oblasti hlavy a...
208 OHK4-010/23 P3921 FBMI 17110 Vrba Jan prof.... Metody mikrovlnného zobrazování pro aplikace v medicíně
209 OHK5-001/23 EKMAN FBMI 17111 Brečka Tibor Mgr. MBA,... Typologie varovných signálů agrese ve školách
210 OHK5-003/23 EKMAN FBMI 17111 Břízová Aneta Ing. Osobní detektory inhibitorů cholinesteráz
211 OHK5-009/23 EKMAN FBMI 17111 Čubanová Slávka Ing. MSc. Ekonomická a ergonomická optimalizace ochranných...
212 OHK4-013/23 P3921 FBMI 17111 Hudzietzová Jana Ing.... Radiační ochrana okolí pacienta během terapie pomocí...
213 OHK5-008/23 EKMAN FBMI 17111 Leová Lýdie Ing. Nové asistenčních technologie pro členy IZS s ohledem na...
214 OHK4-024/23 P3913 FBMI 17111 Matoušová Kristýna Ing. Implementace problematiky automatizovaných externích...
215 OHK4-020/23 P3913 FBMI 17111 Obitková Daniela MUDr.... Mikrobiální kontaminace a účinnost vzduchových filtrů...
216 OHK4-025/23 P3921 FBMI 17112 Krajča Tomáš Ing. Návrh metod pro tvorbu řetězců a jejich nasazení na...
217 OHK4-019/23 P3921 FBMI 17120 Bonková Sýkorová Jitka... Výzkum a vývoj nositelné elektroniky pro monitoring...
218 OHK4-018/23 P3921 FBMI 17120 Buchtelová Aneta Mgr. Návrh algoritmu pro zpracování uživatelských dat za...
219 OHK4-017/23 P3921 FBMI 17120 Pilátová Kateřina Mgr. Výzkum a vývoj telerehabilitačního řešení pro terapii...
220 OHK3-010/23 P1801 FIT 18101 Valla Tomáš doc. RNDr.... Teoretická informatika, diskrétní modely a algoritmy
221 OHK3-016/23 P3902 FIT 18102 Valenta Michal Ing. Ph.D. Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství
222 OHK3-005/23 P1801 FIT 18103 Čejka Tomáš doc. Ing.... Monitorování provozu vysokorychlostních sítí pomocí umělé...
223 OHK3-004/23 P1801 FIT 18103 Kubátová Hana prof.... Návrh, programování a verifikace inteligentních...
224 OHK3-006/23 P1801 FIT 18104 Šimeček Ivan doc. Ing.... Návrh efektivních paralelních algoritmů pro řešení...
225 OHK3-007/23 P1801 FIT 18105 Surynek Pavel prof.... Algoritmy a techniky znalostního inženýrství: od teorie k...
226 OHK3-009/23 P1801 FIT 18106 Jureček Martin Mgr. Ph.D. Řešení bezpečnosti vybraných kryptografických systémů a sítí
227 OHK1-072/23 P3607 31250 Hvízdal Aleš MgA. Systémové řešení dopravy, míchání a extruze cementových...
228 OHK1-071/23 P3607 31250 Melter Oto Ing. arch. Inovativní způsoby vyztužování v oborech 3D tisku...
229 OHK1-070/23 P3607 31260 Zabloudil Adam Mgr. Inovativní zinečnaté fosfátování s použitím kationtů...
230 OHK3-017/23 P1801 CIIRC 37220 Šedivý Jan Ing. CSc. Efficient Conversational Language Model Utilizing Knowledge
231 OHK3-022/23 P1801 CIIRC 37230 Chrpa Lukáš doc. RNDr.... Planning for Multiple Units and Action Reversibility