Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam podaných přihlášek

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Reg. číslo Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název
1 OHK1-024/22 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Homogenizace transportní rovnice popisující konvektivní...
2 OHK1-012/22 P3607 FSv 11101 Gaynutdinova Liya Ing. Guaranteed two-sided bounds on homogenized parameters
3 OHK1-042/22 P3607 FSv 11101 Kučera Petr doc. RNDr.... Matematické modely sdílení tepla v nestlačitelných...
4 OHK1-041/22 P3607 FSv 11101 Ladecký Martin Ing. Ph.D. On the strain- and displacement-based homogenisation...
5 OHK1-046/22 P3607 FSv 11101 Runcziková Judita Ing. Modelování transportu hmoty v porézním prostředí
6 OHK1-051/22 P3607 FSv 11122 Franek Ondřej Ing. Ph.D. Pandemie COVID-19 z pohledu provozu a ventilace budov
7 OHK1-093/22 P3607 FSv 11122 Střelbová Lenka Ing. Identifikace rizik a jejich řízení při rekonstrukci prvku...
8 OHK1-043/22 P3607 FSv 11122 Šulc Rostislav Ing. Ph.D. Technologické postupy úpravy a zpracování VEP pro využití...
9 OHK1-072/22 P3607 FSv 11122 Zušťák Zbyněk Ing. Studie na SW nástroji pro školení BOZP prostřednictvím...
10 OHK1-030/22 P3607 FSv 11123 Vejmelková Eva prof.... Alternativní materiálová řešení pro stavební aplikace
11 OHK1-074/22 P3607 FSv 11124 Čanda Petr Ing. Experimentální měření hluku způsobeného dopadajícím...
12 OHK1-007/22 P3607 FSv 11124 Felicioni Licia MSc. Environmental Impacts of Radon Control Technologies
13 OHK1-035/22 P3607 FSv 11124 Liberská Martina Ing. Měření veličin vizuálního komfortu v interiéru a v exteriéru
14 OHK1-032/22 P3607 FSv 11124 Mottl Martin Ing. Studium interakce krystalizačního hydroizolačního nátěru...
15 OHK1-011/22 P3502 FSv 11124 Šejnová Pitelková... Řešení požárně nebezpečného prostoru v rizikových místech...
16 OHK1-013/22 P3502 FSv 11124 Tywoniak Jan prof.... Udržitelné řešení nástavby studentských kolejí - podpora...
17 OHK1-026/22 P3607 FSv 11125 Spurný Jakub Ing. Ph.D. Experimentální měření parametrů teplonosné látky pro...
18 OHK1-027/22 P3607 FSv 11125 Staněk David Ing. Možnost využití odpadního tepla ve vztahu k technologiím...
19 OHK1-090/22 P3607 FSv 11126 Bešťáková Sandra Ing.... Cenová dostupnost měst v závislosti na jejich hustotě.
20 OHK1-089/22 P3607 FSv 11126 Krupík Pavel Ing. Využití multikriteriálního hodnocení při prioritizaci...
21 OHK1-073/22 P3607 FSv 11126 Kupec Josef Ing. Developerský profit používaný pro oceňování rezidenčních...
22 OHK1-101/22 P3607 FSv 11126 Malinová Veronika Ing. Příprava a realizace BIM projektů
23 OHK1-092/22 P3607 FSv 11126 Starý Vojtěch Ing. Porovnání českých datových standardů staveb pro...
24 OHK1-002/22 P3501 FSv 11127 Boušková Zuzana Ing.... Aktuální témata soudobého urbanismu
25 OHK1-022/22 P3607 FSv 11128 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. Modelování, měření a optimalizace procesů modelování...
26 OHK1-080/22 P3501 FSv 11129 Boříková Hana Ing.... Iniciace nového využití veřejných prostor říčních břehů v...
27 OHK1-068/22 P3502 FSv 11129 Černá Anna Marie Ing.... Změny dispozic panelových domů v kontextu kvality...
28 OHK1-095/22 P3502 FSv 11129 Dvořáková Iva Ing.... Pražské výstavy v druhé polovině 20. stol.
29 OHK1-079/22 P3502 FSv 11129 Jurica Vít Ing. arch. Analýza, kategorizace a nové využití industriální a...
30 OHK1-060/22 P3502 FSv 11129 Kuták Jan Ing. arch. Porovnání přístupu transformace těžební oblasti Lužice a...
31 OHK1-049/22 P3502 FSv 11129 Puchelová Nikola Ing.... Alternativní formy ubytování a jejich typologie
32 OHK1-081/22 P3501 FSv 11129 Sapíková Edita Ing.... Analýza bývalých metalurgických areálů v oblasti...
33 OHK1-075/22 P3502 FSv 11129 Slavkovský Tadeáš Ing.... Parametrické inteligentní fasádní systémy s aplikací...
34 OHK1-059/22 P3502 FSv 11129 Strejc Jakub Ing. arch. Vznik a vývoj západočeských porcelánek
35 OHK1-061/22 P3501 FSv 11129 Štibor Martin Ing.... Dokumentace nově využitých průmyslových staveb
36 OHK1-021/22 P3501 FSv 11129 Šulcová Stanislava... Analýza neregulovaných změn u podstávkových domů na...
37 OHK1-039/22 P3502 FSv 11129 Vaněk Aleš Ing. arch.... Optimalizace nástrojů pro navrhování dvojitě zakřivených...
38 OHK1-010/22 P3607 FSv 11132 Hlůžek Radim Ing. Use of lightweight FFT-based DIC algorithms for PIV and...
39 OHK1-001/22 P3607 FSv 11132 Němeček Jiří prof.... Aplikace elekromigračních technik pro zvýšení...
40 OHK1-018/22 P3607 FSv 11132 Padevět Pavel doc.... Stavební materiály a konstrukce očima experimentu
41 OHK1-028/22 P3607 FSv 11132 Rypl Daniel prof. Dr.... Algoritmy pro pokročilou analýzu a modelování v mechanice...
42 OHK1-084/22 P3607 FSv 11132 Schmidt Jaroslav Ing.... Implementace reologických modelů založených na zlomkových...
43 OHK1-034/22 P3607 FSv 11133 Broukalová Iva doc.... Predikce a ověřování chování konstrukčních prvků z...
44 OHK1-056/22 P3607 FSv 11133 Hlavsa Zdeněk Ing. Akustické vlastnosti stěn z betonu z recyklovaného kameniva
45 OHK1-048/22 P3607 FSv 11133 Holan Jakub Ing. Numerická a experimentální analýza materiálových...
46 OHK1-057/22 P3607 FSv 11133 Kasal Pavel Ing. Vyhodnocení vlivů na vývoj pevnosti raného stáří a...
47 OHK1-058/22 P3607 FSv 11133 Němčic Vít Ing. Beton vyšší pevnosti s malým vývinem hydratačního tepla
48 OHK1-016/22 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc. Ing.... Navrhování a zesilování betonových mostů - zpřesnění a...
49 OHK1-038/22 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Cílené ukládání čerstvého vláknobetonu do konstrukce s...
50 OHK1-015/22 P3607 FSv 11133 Vašková Jitka doc.... Experimentální a numerická analýza betonu a vláknobetonu...
51 OHK1-047/22 P3607 FSv 11133 Vesecký Jan Ing. Lokální napjatost a stabilita prvků z cementových kompozitů
52 OHK1-040/22 P3607 FSv 11134 Cábová Kamila doc.... Bezpečnost a udržitelnost dřevěných a ocelových...
53 OHK1-009/22 P3607 FSv 11134 Povolný Šimon Ing. Nosné konstrukce z moderních materiálů
54 OHK1-031/22 P3607 FSv 11134 Stančík Vojtěch Ing.... Hodnocení a zesilování inženýrských konstrukcí a mostů
55 OHK1-087/22 P3607 FSv 11134 Šejna Jakub Ing. Progresivní přístupy k návrhu ocelových konstrukcí
56 OHK1-033/22 P3607 FSv 11134 Velebil Lukáš Ing. Ph.D. Dřevěné konstrukce vícepodlažních budov
57 OHK1-100/22 P3607 FSv 11135 Šiška Zdeněk Ing. Vývoj chytrých zemních kotev a analýza mobilizace...
58 OHK1-017/22 P3607 FSv 11136 Belhaj Majda MSc. Development of predictive model for stiffness of asphalt...
59 OHK1-055/22 P3607 FSv 11136 Veselý Jakub Ing. Rozvoj numerického modelu pro CB vozovky
60 OHK1-029/22 P3607 FSv 11137 Bret Ondřej Ing. Problematika antivibračních opatření na tramvajových...
61 OHK1-019/22 P3607 FSv 11137 Lojda Vít Ing. Ph.D. Laboratorní modelování namáhání konstrukce...
62 OHK1-014/22 P3607 FSv 11141 Křeček Josef doc. Ing.... Hydrologie lesa v systému horského povodí a vodní nádrže
63 OHK1-023/22 P3607 FSv 11141 Novotný Jakub Ing. Experimentální vyhodnocení vlivu různozrnitosti částic a...
64 OHK1-037/22 P3607 FSv 11141 Skalová Veronika Ing.... Určení parametrů modelu kořenového odběru vody inverzním...
65 OHK1-065/22 P3607 FSv 11141 Špačková Anna Ing. Použití teorie informace pro kvantitativní odhad srážek z...
66 OHK1-005/22 P3607 FSv 11142 Fošumpaur Pavel doc.... Odhad dopadu klimatické změny na retenční funkci nádrží a...
67 OHK1-006/22 P3607 FSv 11142 Norková Lucie Ing. Balvanité skluzy - hydraulické řešení, tlumení energie,...
68 OHK1-036/22 P3607 FSv 11142 Toman Michal doc. Ing.... VMZS - Vodohospodářské moduly znalostních dispečerských...
69 OHK1-044/22 P3607 FSv 11143 Černochová Kateřina Ing. Výzkum interakce bentonitového těsnění a tělesa hráze MVN
70 OHK1-067/22 P3607 FSv 11144 Novák Lukáš Ing. Analýza bilancí vybraných látek a energií ve vodním...
71 OHK1-004/22 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc. Ing.... Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby...
72 OHK1-078/22 P3646 FSv 11155 Bouček Tomáš Ing. Použití moderních nástrojů pro vybrané oblasti geomatiky
73 OHK1-076/22 P3646 FSv 11155 Justová Petra Mgr. Moderní kartografické metody pro zpracování, analýzu,...
74 OHK1-077/22 P3646 FSv 11155 Pavelka Karel Ing. Aplikace moderních monitorovacích, dokumentačních a...
75 OHK1-045/22 P3607 FSv 11210 Carrera Kristýna Ing. Designově a průmyslově funkční řešení kompozitu s...
76 OHK1-020/22 P3607 FSv 11220 Kučerová Markéta Ing. Výzkum plynopropustnosti tepelně zatíženého bentonitu
77 OHK2-017/22 P2301 FS 12101 Keslerová Radka Mgr.... Numerické řešení proudění stlačitelných a nestlačitelných...
78 OHK2-008/22 P2301 FS 12105 Daniel Matej prof.... Výzkum a vývoj metod a aplikací pro diagnostickou a...
79 OHK2-015/22 P2301 FS 12105 Šika Zbyněk prof. Ing.... Mechatronika a adaptronika 2022
80 OHK2-021/22 P2301 FS 12105 Valášek Michael prof.... Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2022
81 OHK2-006/22 P2301 FS 12110 Hošek Jan prof. Ing.... Nové justážní metody optických přístrojů
82 OHK2-004/22 P2301 FS 12110 Jirsová Miroslava Ing.... Možnosti následného zpracování dílů vytvořených aditivní...
83 OHK2-003/22 P2301 FS 12110 Kovanda David Ing. Toleranční řetězce optických soustav pro osvětlovací...
84 OHK2-013/22 P2301 FS 12112 Hyhlík Tomáš doc. Ing.... Experimentální a numerický výzkum v aplikované mechanice...
85 OHK2-032/22 P2301 FS 12113 Grill Josef Ing. Experimentální bezosý šnekový dopravník
86 OHK2-053/22 P2301 FS 12113 Havlíček Martin Ing. Optimalizace vstupních parametrů elektrohydraulického...
87 OHK2-031/22 P2301 FS 12115 Cihlář Michal Ing. Ověření škálovatelnosti experimentů se simulačními...
88 OHK2-002/22 P2301 FS 12116 Langerová Erika Ing. Efektivní akumulace tepelné energie
89 OHK2-007/22 P2301 FS 12116 Zmrhal Vladimír doc.... Optimalizace provozu zařízení techniky prostředí
90 OHK2-009/22 P2301 FS 12118 Hladíková Martina Ing. Separace mikrořas z vodného roztoku v membránovém reaktoru
91 OHK2-012/22 P2301 FS 12118 Skočilas Jan doc. Ing.... Studium reologie suspenzí a disperzí pro průmyslové využití
92 OHK2-048/22 P2301 FS 12120 Crhán Matěj Ing. Inovativní zubová řadící spojka
93 OHK2-001/22 P2301 FS 12120 Seidl Jakub Ing. Ph.D. Výzkum pasivní bezpečnosti tramvají při nehodě s osobními...
94 OHK2-022/22 P2301 FS 12132 Džuberová Ludmila Ing. Tepelné zpracování hliníkových slitin připravených 3D...
95 OHK2-019/22 P2301 FS 12132 Hájková Pavlína Ing.... Možnosti přípravy a diagnostika kovových skel
96 OHK2-020/22 P2301 FS 12132 Walter Jan Ing. Vysokoteplotní tribologické vlastnosti povlaků na bázi...
97 OHK2-005/22 P2301 FS 12133 Herman Aleš doc. Ing.... Aditivní technologie a simulační procesy v oblasti...
98 OHK2-023/22 P2301 FS 12133 Kuchař Jiří Ing. Ph.D. Vliv povrchových úprav na kvalitu výrobních technologií
99 OHK2-039/22 P2301 FS 12133 Novák Vít Ing. Výzkum mechanických vlastností nových materiálů po...
100 OHK2-014/22 P2301 FS 12134 Beránek Libor Ing. Ph.D. Komplexní vývoj procesu výroby dílů metodou kovového 3D...
101 OHK2-018/22 P2301 FS 12135 Horejš Otakar doc.... Výzkum a zdokonalování inteligentních výrobních strojů a...
102 OHK3-003/22 P1801 FEL 13101 Medina Sabino Ruben Mgr. Methods of modern mathematics and its applications
103 OHK3-011/22 P2612 FEL 13102 Jiříček Ondřej prof.... Akustická měření a aplikace
104 OHK3-004/22 P2612 FEL 13102 Řezáč Karel Ing. Ph.D. Elektrické výboje III: experimentální výzkum, modelování...
105 OHK3-022/22 P2612 FEL 13113 Froš Denis Ing. Analýza materiálů pro aditivní výrobu a jejich využití v...
106 OHK3-018/22 P2612 FEL 13113 Gdula Lukáš Ing. Tenké vrstvy organických barviv pro senzitizaci křemíku...
107 OHK3-012/22 P2612 FEL 13113 Pakki Abhinav Deep Ing. Correlation between Si surface atomic morphology and...
108 OHK3-024/22 P2612 FEL 13113 Plachý Zbyněk Ing. Studium a diagnostika mechanických vlastností podlepených...
109 OHK3-017/22 P2612 FEL 13113 Pražanová Anna Ing. Primární a druhotné využití Lithium-iontových baterií
110 OHK3-023/22 P2612 FEL 13113 Sorokina Kristina Ing. Odsmáčení pájky v závislosti na růstu intermetalických...
111 OHK5-010/22 EKMAN FEL 13116 Alaee Pegah MSc. MBA cost optimization of micro-grid using EV and storage
112 OHK5-006/22 P7108 FEL 13116 Hamr David Mgr. Hodinářský průmysl ve vybraných zemích RVHP - komparace
113 OHK5-004/22 EKMAN FEL 13116 Mikeš Jan doc. Ing. Ph.D. Studium účinků atmosférických jevů vyvolaných bleskovým...
114 OHK5-009/22 EKMAN FEL 13116 Miltner Marek Ing. Role využití metod umělé inteligence v energetice v...
115 OHK5-008/22 EKMAN FEL 13116 Sohrabi Farnaz MSc. Two-stage stochastic optimization of grid connected...
116 OHK3-002/22 P2612 FEL 13117 Pechač Pavel prof.... Pokročilé numerické metody a aplikace v elektromagnetismu
117 OHK3-008/22 P1801 FEL 13132 Mařík Radek Ing. CSc. Generativní modely sekvencí kategorických dat
118 OHK3-020/22 P1801 FEL 13133 Agishev Ruslan MSc. Algorithms for machine perception and navigation of...
119 OHK3-027/22 P1801 FEL 13133 Kulhánek Jonáš Mgr. Neural 3D Scene Representation
120 OHK3-001/22 P1801 FEL 13133 Novák Daniel doc. Ing.... Zpracování a vizualizace dat v medicíně
121 OHK3-021/22 P1801 FEL 13133 Prokop Jindřich Ing. Predikce klinického vyústění z multimodálních dat v...
122 OHK3-030/22 P1801 FEL 13133 Rehák Bučková Barbora... Developing an extension for normative modelling...
123 OHK3-014/22 P2612 FEL 13133 Werner Tomáš doc. Ing.... New Coordinate Descent and Constraint-Propagation-Based...
124 OHK3-007/22 P2612 FEL 13135 Hušek Petr doc. Ing.... Modelování, identifikace a řízení dynamických systémů
125 OHK3-006/22 P2612 FEL 13135 Šebek Michael prof.... Metody optimalizace a umělé inteligence pro průmyslové...
126 OHK3-005/22 P1801 FEL 13136 Kroupa Tomáš doc. Ing.... Decision-making in large, dynamic multi-agent scenarios 2
127 OHK3-010/22 P2612 FEL 13137 Hron Petr Ing. Ph.D. Modulace a distribuované algoritmy nad fyzickou vrstvou...
128 OHK3-025/22 P2612 FEL 13137 Krška Josef Ing. Podpora družicové navigace v obtížných podmínkách...
129 OHK3-013/22 P2612 FEL 13137 Vítek Stanislav doc.... Pokročilé aplikace vestavných systémů
130 OHK3-019/22 P2612 FEL 13138 Dressler Michal Ing. Adaptive magnetic field and gradient cancellation system...
131 OHK3-016/22 P2612 FEL 13138 Drozd Stanislav Ing. Bezdrátová síť pro synchronizaci a lokalizaci...
132 OHK3-015/22 P2612 FEL 13138 Fidra Ondřej Ing. Detekce jiskření v DC rozvodech
133 OHK3-028/22 P2612 FEL 13138 Novotný David Ing. Výzkum snižování spotřeby magnetometrů pro kosmické aplikace
134 OHK3-029/22 P2612 FEL 13138 Špaček Michal Ing. Porovnávání vzdálených časových stupnic s využitím...
135 OHK3-031/22 P1801 FEL 13139 Slavík Pavel prof.... Výzkum nových metod interakce ve speciálních prostředích
136 OHK3-032/22 P1801 FEL 13139 Žára Jiří prof. Ing. CSc. Výzkum moderních metod počítačové grafiky 2022-2024
137 OHK4-005/22 P3913 FJFI 14102 Bielčík Jaroslav doc.... Studium vlastností jaderné hmoty na experimentu STAR
138 OHK4-014/22 P3913 FJFI 14102 Břeň David RNDr. Ph.D. Výzkum udržení plazmatu magnetickým polem v tokamaku
139 OHK4-003/22 P3913 FJFI 14102 Contreras Jesus... Studium základních vlastností QCD detektorem ALICE
140 OHK4-004/22 P3913 FJFI 14102 Čepila Jan doc. Ing.... Fenomenologické modely silných interakcí při vysokých...
141 OHK4-013/22 P3913 FJFI 14102 Hrivnák Jiří doc. Ing.... Struktury, metody a aplikace matematické fyziky
142 OHK4-008/22 P3913 FJFI 14102 Chaloupka Petr RNDr.... Studium husté jaderné hmoty - experiment CBM
143 OHK4-002/22 P3913 FJFI 14102 Myška Miroslav Ing. Ph.D. Výzkum pokročilých technik pro laserem řízené plazmové...
144 OHK4-016/22 P3913 FJFI 14102 Novotný Jaroslav Ing.... Kvantové algoritmy a jejich simulace na různých patformách
145 OHK4-015/22 P3913 FJFI 14102 Zaplatílek Ota Ing. Výzkum protonových srážek v experimentu ATLAS na...
146 OHK4-010/22 P3913 FJFI 14111 Bryknar Zdeněk prof.... Příprava a vlastnosti nových dielektrických a...
147 OHK4-007/22 P3913 FJFI 14111 Kolenko Petr doc. Ing.... Struktura, funkce a aplikace biotechnologických enzymů
148 OHK4-031/22 P3913 FJFI 14111 Trojan Karel Ing. Ph.D. Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé...
149 OHK4-011/22 P3913 FJFI 14112 Blažej Josef Ing. Ph.D. Základní a aplikovaný výzkum laserů
150 OHK4-001/22 P3913 FJFI 14112 Richter Ivan prof. Dr.... Podpora studentského výzkumu fotonických nanostruktur,...
151 OHK4-006/22 P3913 FJFI 14114 Tesař Karel Ing. Ph.D. Vývoj inovativních implantátů a metodik jejich testování
152 OHK4-036/22 P3913 FJFI 14115 Burešová Marta Ing. Interakce radionuklidů s cementovými materiály v...
153 OHK4-025/22 P3913 FJFI 14115 Ondrák Fialová... Příprava medicinálních radionuklidů a značení biomolekul...
154 OHK4-023/22 P3913 FJFI 14117 Frýbort Jan Ing. Ph.D. Realizace externího propojení programu Serpent2 s...
155 OHK4-024/22 P3913 FJFI 14117 Pinta Jan Ing. Ověření přípravy makroskopických dat pro kód RINNOVO pro...
156 OHK1-050/22 P3501 FA 15113 Fuchs Pavel Ing. arch. Bydlení ve stodole: Soužití generací a změny venkovské...
157 OHK1-062/22 P3501 FA 15113 Holeček Josef Ing. arch. Výzkum archivních pramenů vývoje pražské výstavby mezi...
158 OHK1-063/22 P3501 FA 15113 Seidler David Ing. arch. Vnímání minimalistické architektury
159 OHK1-088/22 P3501 FA 15113 Smolíková Michaela... Kamenická práce raného novověku v Praze a okolí : ověření...
160 OHK1-025/22 P3501 FA 15116 Cigáník Ondřej Ing. arch. Velkoformátový tisk plastických hmot za pomoci...
161 OHK1-083/22 P3501 FA 15116 Dzurilla Dalibor Ing.... Architektonická digitální skica a její interaktivita ve...
162 OHK1-003/22 P3501 FA 15116 Fialka Sobková... Pěší mobilita v kontextu města - zhodnocení vlivových...
163 OHK1-096/22 P3501 FA 15116 Novotník Adam Ing. arch. Zapamatovatelný prostor
164 OHK1-097/22 P3501 FA 15116 Pomyjová Eliška Ing.... Ověření využití metod divadelního lektorování jako...
165 OHK1-098/22 P3501 FA 15116 Prokop Šimon Ing. arch. Zvýšení akustického komfortu v prostředí s impulsním...
166 OHK1-066/22 P3501 FA 15118 Hybský Michal Ing. arch. Súčasné aspekty participačnej komunikácie v architektúre
167 OHK1-086/22 P3501 FA 15118 Molnárová Jitka Ing.... Manuál proměny sídlišť odspodu
168 OHK1-054/22 P3501 FA 15119 Haruda Jan Mgr. Využití VGI pro zkvalitnění a tvorbu infrastruktury pro...
169 OHK1-052/22 P3501 FA 15119 Šálková Roeselová Sára... Použití analytických postupů pro zkoumání urbánní...
170 OHK1-082/22 P3501 FA 15120 Štemberová Zuzana Ing. VODA A MĚSTO - HLEDÁNÍ NOVÉHO VZTAHU. Vodní toky v Praze...
171 OHK1-091/22 P3502 FA 15122 Steinerová Veronika Ing. Architektura a novodobé konstrukční materiály a technologie
172 OHK1-094/22 P3502 FA 15123 Jakůbek Jonáš Ing. arch. Realizační projekt metodikou BIM mobilního dřevěného objektu
173 OHK1-071/22 P3502 FA 15124 Richtrová Dagmar Ing. Snížení energetické náročnosti budov vlivem solárních zisků
174 OHK1-070/22 P3502 FA 15124 Vrbová Pavla Ing.... Výrazové možnosti architektonického návrhu technických...
175 OHK1-064/22 P3501 FA 15127 Kopecká Julie Ing. arch. Monitoring uživatelských stereotypů v chráněných územích
176 OHK1-085/22 P3501 FA 15129 Mika Jiří Ing. arch. Možnosti využití demografického poklesu v městech k...
177 OHK1-053/22 P3502 FA 15150 Kovář Roman MgA. Prototyp fóliového obalu určeného pro bezobalový prodej...
178 OHK2-045/22 P3710 FD 16114 Brož Jiří Ing. MSc.,... Využití BLE zařízení pro určování polohy a rychlosti...
179 OHK2-046/22 P3713 FD 16114 Horák Matyáš Ing. Možnosti využití prediktivní diagnostiky zařízení v...
180 OHK2-044/22 P3710 FD 16114 Mlada Michal Ing. Analýza chování řidiče na základě dat z kooperativních...
181 OHK2-049/22 P3710 FD 16114 Plašilová Alena Ing. Modelování a testování crowdsensingových technologií s...
182 OHK2-035/22 P3710 FD 16114 Procházka Jan Ing. Využití crownsendingu pro analýzu, popis a monitoring...
183 OHK2-050/22 P3710 FD 16116 Pinkas Jaroslav Ing. Optimalizace trajektorií pro autonomní řízení...
184 OHK2-051/22 P3710 FD 16116 Topol Libor Ing. Vývoj software trenažéru pro výcvik řidičů reflektující...
185 OHK2-016/22 P3713 FD 16117 Hrníčková Andrea Ing. Výzkum v oblasti výpočetních metod pro optimalizaci...
186 OHK2-011/22 P3713 FD 16117 Pilát Daniel Ing. Návrh výpočetních metod pro optimalizaci portfolia...
187 OHK2-037/22 P3710 FD 16118 Dvořák Radim Ing. et Ing. Vývoj inovativních a robustních numerických metod pro...
188 OHK2-026/22 P3710 FD 16120 Ivasienko Petr Ing. Analýza dopravního proudu v přetížené řízené dopravní síti
189 OHK2-025/22 P3710 FD 16120 Navrátilová Kristýna Ing. Dynamická regulace parkování na území hl. m. Prahy
190 OHK2-042/22 P3710 FD 16121 Gavura Timotej Ing. Softwarové řešení pro komplexní hodnocení variability...
191 OHK2-043/22 P3710 FD 16121 Kušmírek Stanislav... Nystagmus vyvolaný vestibulárními iluzemi u pilotů
192 OHK2-010/22 P3710 FD 16121 Lukeš Petr Ing. Aplikace strojového učení na asociaci dat v rámci...
193 OHK2-041/22 P3710 FD 16123 Ravas Filip Ing. Vytvorenie znalostnej databáze v doprave
194 OHK2-040/22 P3710 FD 16123 Šidlovský Marko Ing. Využitie znalostnej databáze v doprave
195 OHK4-029/22 P3921 FBMI 17101 Klimešová Iva MSc. Návrh systému pro pomoc nevidomým při orientaci v...
196 OHK4-020/22 P3921 FBMI 17101 Petrák Václav Ing. Ph.D. Evaluation of psychoactive substances using neuronal...
197 OHK4-009/22 P3921 FBMI 17101 Písařík Petr doc. Ing.... Povrchové úpravy biomedicínských slitin
198 OHK4-022/22 P3921 FBMI 17101 Varga Ján Ing. Bc. Optimalizace povrchových vlastností nanovláken a...
199 OHK4-019/22 P3921 FBMI 17101 Varvařovská Leontýna Ing. Funkcionalizovaná nanovlákenná membrána pro vývoj...
200 OHK4-033/22 P3921 FBMI 17110 Černý Filip Ing. Víceúrovňová analýza multimodálních záznamů biologických...
201 OHK4-035/22 P3921 FBMI 17110 Gajdoš Ondřej Ing. Ph.D. Ekonomicko-klinické zhodnocení aplikace transkutánní...
202 OHK4-037/22 P3921 FBMI 17110 Mašková Barbora Ing. Možnosti zpracování obrazu diagnostických zobrazovacích...
203 OHK4-038/22 P3921 FBMI 17110 Matějka Roman doc.... Optimalizace 3D biotisku pro přípravu implantabilních...
204 OHK4-027/22 P3921 FBMI 17110 Ráfl Jakub Ing. Ph.D. Monitorování a vyhodnocování signálů kritických životních...
205 OHK4-012/22 P3921 FBMI 17110 Sedova Ksenia Mgr. Ph.D. Aplikace BSPM u pacientů s resynchronizační léčbou
206 OHK4-030/22 P3921 FBMI 17110 Tejkl Leoš Ing. Ph.D. Řídicí systémy pro terapeutické zdravotnické prostředky v...
207 OHK4-017/22 P3921 FBMI 17111 Janů Markéta Ing. Analýza bezpečnosti lůžkových zdravotnických zařízení
208 OHK5-007/22 EKMAN FBMI 17111 Leová Lýdie Ing. Návrh nositelných senzorických systémů v asistivních...
209 OHK5-001/22 EKMAN FBMI 17111 Marek Jakub Ing. MSc. Simulace vlivu místních externalit na dosah zraňujících...
210 OHK4-018/22 P3921 FBMI 17111 Příhoda Aleš Ing. Vývoj doporučených léčebných postupů roboticky asistované...
211 OHK4-034/22 P3921 FBMI 17112 Bejtic Martin Ing. Robotická konstrukce ovládaná pomocí pneumatických svalů
212 OHK4-032/22 P3921 FBMI 17120 Mužík Jan doc. Ing. Ph.D. Vývoj software pro podporu distanční rehabilitace...
213 OHK4-026/22 P3913 ÚTEF 35201 Štekl Ivan doc. Ing. CSc. Aplikace pixelových detektorů v zobrazování
214 OHK3-009/22 P1801 CIIRC 37220 Šedivý Jan Ing. CSc. Leveraging Generative Language Models in Conversation