Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam podaných přihlášek

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Reg. číslo Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název
1 OHK1-027/21 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Matematické modelování transportních procesů v betonovém...
2 OHK1-036/21 P3607 FSv 11101 Kučera Petr doc. RNDr.... Kvalitativní vlastnosti řešení matematických modelů...
3 OHK1-021/21 P3607 FSv 11101 Ladecký Martin Ing. Ph.D. Oscillation-free Computation Homogenisation Scheme with...
4 OHK1-005/21 P3607 FSv 11101 Pultarová Ivana doc.... Identifikace parametrů úlohy nelineární elasticity
5 OHK1-016/21 P3607 FSv 11101 Runcziková Judita Ing. Modelování transportu hmoty v porézním prostředí
6 OHK1-032/21 P3607 FSv 11101 Vacková Petra Mgr. Ph.D. Boussinesqovy rovnice se smíšenými okrajovými podmínkami
7 OHK1-002/21 P3607 FSv 11102 Brzobohatý Jindřich Ing. Hybridní metrologické systémy využívající aktivní optické...
8 OHK1-013/21 P3607 FSv 11122 Franek Ondřej Ing. Ph.D. Vliv rostlin na kvalitu vnitřního prostředí z pohledu...
9 OHK1-019/21 P3607 FSv 11122 Ilkström Kravcov... Využiti inovačních metod nedestruktivního monitoringu ke...
10 OHK1-017/21 P3607 FSv 11122 Illetško Jan Ing. Návrh a výroba prototypu zařízení pro zpevnění souvrství...
11 OHK1-064/21 P3607 FSv 11124 Fürst Richard Ing. Ph.D. Aplikace alternativních materiálů v textilním betonu a...
12 OHK1-062/21 P3607 FSv 11124 Jirkalová Zuzana MgA. Konzolové ultratenké schodiště z textilního betonu
13 OHK1-063/21 P3607 FSv 11124 Mariaková Diana Ing.... Vliv chemických vlastností na použití odpadních materiálů...
14 OHK1-068/21 P3502 FSv 11125 Harník Michael MSc. Vývoj Algoritmu pro Detektci a Diagnostiku HVAC systémů
15 OHK1-067/21 P3607 FSv 11125 Horák Ondřej Ing. Virtuální průkaz energetické náročnosti budovy
16 OHK1-020/21 P3607 FSv 11125 Kletečka Michal Ing. Testovací zařízení pro inteligentní přirozené větrání
17 OHK1-010/21 P3607 FSv 11125 Spurný Jakub Ing. Ph.D. Analýza provozních stavů otopných soustav v důsledku...
18 OHK1-009/21 P3607 FSv 11125 Staněk David Ing. Možnosti využití odpadního tepla při provozu budov
19 OHK1-069/21 P3607 FSv 11125 Stropnický Martin Ing. Energetický potenciál dešťové vody
20 OHK1-037/21 P3607 FSv 11126 Holcman Jakub Ing. Analýza cenotvorných faktorů a subjektů ovlivňujících...
21 OHK1-091/21 P3607 FSv 11126 Kuparowitzová Kristýna... Vhodné technické řešení prefabrikací pro dopravní...
22 OHK1-029/21 P3607 FSv 11126 Kupec Josef Ing. Vliv ekologické udržitelnosti na kancelářské objekty
23 OHK1-090/21 P3607 FSv 11126 Povýšil Bohdan Ing. Ekonomické aspekty udržitelného rozvoje ve stavebnictví
24 OHK1-044/21 P3607 FSv 11126 Tomek Radan Ing. MSc.,... Ekonomičnost partnerství veřejného a soukromého sektoru v...
25 OHK1-003/21 P3501 FSv 11127 Hendrych Jan ASLA, Ph.D. Kulturní krajina a historický urbanismus
26 OHK1-043/21 P3502 FSv 11129 Bohatý Adam Ing. arch.... EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT EDUKACE O OBÁLCE ENERGETICKY...
27 OHK1-099/21 P3501 FSv 11129 Boříková Hana Ing.... Typologie průmyslových areálů ve vazbě na řeku z hlediska...
28 OHK1-056/21 P3502 FSv 11129 Čivrná Tereza Ing. arch. Architektura kin jako rozhraní ve vztahu k filmu
29 OHK1-082/21 P3502 FSv 11129 Čunderlík Tomáš Ing.... Mapování budov pro telekomunikace postavených v letech...
30 OHK1-077/21 P3501 FSv 11129 Dvořák Vojtěch Ing. arch. Rekonstrukce podoby Prahy z doby lucemburské v digitální...
31 OHK1-081/21 P3502 FSv 11129 Dvořáková Iva Ing.... Výstavy architektury v průběhu 20. stol. v Praze
32 OHK1-057/21 P3502 FSv 11129 Jelínek Barbora Ing.... Problematika využitia hospodárskeho zámockého areálu Liteň
33 OHK1-050/21 P3502 FSv 11129 Kuták Jan Ing. arch. Identifikace, klasifikace a skladba důlní těžební...
34 OHK1-080/21 P3502 FSv 11129 Moos Jiří Ing. arch.... Katalog československých obchodních středisek a...
35 OHK1-042/21 P3502 FSv 11129 Náhunková Pavla Keramické obklady na konci 19. století a v první polovině...
36 OHK1-018/21 P3501 FSv 11129 Popelová Lenka doc.... Výzkum možností ochrany a nového využití poválečného...
37 OHK1-098/21 P3502 FSv 11129 Sapíková Edita Ing.... Vliv hutnictví na umění a architekturu
38 OHK1-053/21 P3502 FSv 11129 Skála David Ing. arch. Srovnání možnosti úprav historických dvojitých kastlových...
39 OHK1-059/21 P3502 FSv 11129 Souček Martin Ing. arch. Požadavky na přednádražní prostory a jejich vybavení
40 OHK1-055/21 P3502 FSv 11129 Srnková Michala Ing.... Modernizace historických budov v souladu s trvale...
41 OHK1-084/21 P3502 FSv 11129 Stark Martin Ing. arch. Aplikace moderních stínících systémů na historické bytové...
42 OHK1-049/21 P3502 FSv 11129 Šenberger Tomáš prof.... Analýza, hodnocení a návrh záchrany halového objektu -...
43 OHK1-041/21 P3502 FSv 11129 Škodová Klára Ing. arch. Drobná architektura v krajině
44 OHK1-054/21 P3502 FSv 11129 Šnorbert Martin Ing.... Architektonické intervence v areálu Pražského hradu v 70....
45 OHK1-051/21 P3501 FSv 11129 Štibor Martin Ing.... Analýza českých realizovaných příkladů nového využití...
46 OHK1-074/21 P3502 FSv 11129 Šulcová Stanislava... Rozbor typického podstávkového domu na Šluknovsku
47 OHK1-022/21 P3502 FSv 11129 Vaněk Aleš Ing. arch.... Stavebnice pro výrobu fyzických modelů lehkých konstrukcí
48 OHK1-076/21 P3502 FSv 11129 Větrovská Barbora Mgr. Rozvoj tovární osady Żyrardów v letech 1857-1918
49 OHK1-073/21 P3502 FSv 11129 Vočková Hana Ing. arch. Teorie udržitelného rozvoje sportovní infrastruktury
50 OHK1-014/21 P3607 FSv 11132 Hlůžek Radim Ing. Development of efficient FFT-based DIC algorithms and...
51 OHK1-026/21 P3607 FSv 11132 Rypl Daniel prof. Dr.... Vývoj a aplikace algoritmů pro numerickou analýzu...
52 OHK1-101/21 P3607 FSv 11132 Schmidt Jaroslav Ing.... Numerická analýza vzniku a rozvoje trhlin v lepeném skle
53 OHK1-079/21 P3607 FSv 11132 Tyburec Marek Ing. Ph.D. Global optimality in minimum-compliance topology...
54 OHK1-024/21 P3607 FSv 11133 Foglar Marek doc. Ing.... Studium dopadů neobvyklých typů zatížení na návrh...
55 OHK1-034/21 P3607 FSv 11133 Holan Jakub Ing. Analýza odolnosti vybraných konstrukcí kritické...
56 OHK1-046/21 P3607 FSv 11133 Kasal Pavel Ing. Vliv návrhu betonové směsi na vývoj pevnosti betonu...
57 OHK1-088/21 P3607 FSv 11133 Miklas Petr Ing. Betonové mosty -únavová odolnost betonových mostů
58 OHK1-038/21 P3607 FSv 11133 Příbramský Vladimír... Analýza chování mostních konstrukcí s prvky z UHPC
59 OHK1-089/21 P3607 FSv 11133 Samek Daniel Ing. Zesilování betonových mostů pomocí UHPFRC nabetonávky
60 OHK1-087/21 P3607 FSv 11133 Škarda Jan Ing. Vliv MSP na působení a trvanlivost betonových mostů
61 OHK1-039/21 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Chování hybridní rozptýlené výztuže v cementových...
62 OHK1-028/21 P3607 FSv 11135 Pavelcová Veronika Ing. Zajištění environmentální bezpečnosti při navrhovaní a...
63 OHK1-025/21 P3607 FSv 11135 Šiška Zdeněk Ing. Mikrostruktura zemin a hormin a její dopad na inženýrské...
64 OHK1-015/21 P3607 FSv 11136 Belhaj Majda MSc. Functionalities between performance related...
65 OHK1-083/21 P3607 FSv 11136 Kareš Jakub Ing. DIGITALIZACE A ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESŮ POVOLOVÁNÍ DOPRAVNÍCH...
66 OHK1-035/21 P3607 FSv 11137 Lojda Vít Ing. Ph.D. Návrh a testování přístroje pro míchání směsi zemin v...
67 OHK1-023/21 P3607 FSv 11137 Lomoz Lenka Ing. Ph.D. In-situ měření a diagnostika kolejových konstrukcí...
68 OHK1-078/21 P3607 FSv 11137 Petýrek Michal Ing. Výzkum kritické rychlosti zeminy ve vztahu k výstavbě...
69 OHK1-058/21 P3607 FSv 11141 Skala Vojtěch Ing. Ph.D. Modelování interakcí v systému půda-rostlina-atmosféra na...
70 OHK1-102/21 P3607 FSv 11141 Sucharda Martin Ing. Výzkum biotechnických proudových objektů určených pro...
71 OHK1-040/21 P3607 FSv 11141 Svitavská Kristýna Ing. Vyhodnocení metod pro výpočet přechodu mezi laminárním a...
72 OHK1-071/21 P3607 FSv 11141 Špačková Anna Ing. Odhad nejistoty srážkových informací odvozených z různých...
73 OHK1-001/21 P3607 FSv 11142 Hladík Martin Ing. Tlumení energie vody na stupňovitých skluzech a tvorba...
74 OHK1-011/21 P3607 FSv 11142 Souček Jiří Ing. Optimalizace vybraných hydraulických prvků a...
75 OHK1-006/21 P3607 FSv 11142 Sýs Vojtěch Ing. Výzkum dopadu klimatické změny na vodohospodářské...
76 OHK1-007/21 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc. Ing.... Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby...
77 OHK1-065/21 P3646 FSv 11155 Justová Petra Mgr. Vývoj komplexních metod a technik pro sběr, zpracování,...
78 OHK1-008/21 P3607 FSv 11210 Carrera Kristýna Ing. Zhodnocení magnetické orientace rozptýlené výztuže v...
79 OHK2-005/21 P2301 FS 12101 Linkeová Ivana doc.... Aplikace matematicko-geometrického modelování ve...
80 OHK2-002/21 P2301 FS 12102 Vlčák Petr doc. Ing.... Aplikace energetických svazků ve fyzice pevných látek
81 OHK2-008/21 P2301 FS 12105 Kuželka Jiří Ing. Ph.D. Výzkum modelů mechanické a teplotní degradace kovových...
82 OHK2-001/21 P2301 FS 12105 Padovec Zdeněk Ing.... Optimalizace kompozitních struktur a detekce a modelování...
83 OHK2-040/21 P2301 FS 12110 Kovanda David Ing. Aktuální témata přístrojové optomechaniky
84 OHK2-038/21 P2301 FS 12110 Kuchař Michal Ing. Vyhodnocování skrytých stavů a procesů metodami...
85 OHK2-011/21 P2301 FS 12110 Novák Zdeněk Ing. Ph.D. Vývoj jednotky vysokorychlostního PMSM s modelářským...
86 OHK2-009/21 P2301 FS 12113 Flek Jan Ing. Experimentální stanovení tuhosti ozubených převodů
87 OHK2-034/21 P2301 FS 12113 Štádler Marek Ing. Metodika návrhu polí clinchových spojů pro použití v...
88 OHK2-018/21 P2301 FS 12113 Turek Oskar Ing. Technologie přesného lepení funkční kompozitové sestavy
89 OHK2-014/21 P2301 FS 12115 Bartoš Ondřej Ing. Ph.D. Výzkum optických měřících metod pro perspektivní oblasti...
90 OHK2-025/21 P2301 FS 12115 Špale Jan Ing. Mikroturbíny pro decentralizované energetické systémy
91 OHK2-007/21 P2301 FS 12120 Pacoň Lukáš Ing. Optimalizace pohonného ústrojí a jeho částí
92 OHK2-003/21 P2301 FS 12120 Vrba Jan Ing. Možnosti aplikace aktivních prvků v pojezdu kolejového...
93 OHK2-033/21 P2301 FS 12122 Brož František Ing. Optimalizace pohonné jednotky typu ducted-fan vybavené...
94 OHK2-043/21 P2301 FS 12122 Teichman Jiří Ing. Integrace nekonvenčních pohonných a řídicích systémů do...
95 OHK2-013/21 P2301 FS 12132 Špatenka Petr prof.... Functional composites based on thermoplastic matrix
96 OHK2-047/21 P2301 FS 12138 Budský Patrik Ing. Výzkum možností restrukturalizace české ekonomiky po...
97 OHK3-010/21 P2612 FEL 13101 Helisová Kateřina doc.... Metody moderní matematiky a její aplikace
98 OHK4-001/21 P3913 FEL 13102 Hematian Hadi Ing. Study of the interactions of zinc oxide nanomaterials...
99 OHK3-006/21 P2612 FEL 13102 Krpenský Antonín Ing. Studium chování elastických vln v nehomogenním prostředím
100 OHK3-020/21 P2612 FEL 13102 Lambert Nicolas Ing.... Phosphorous n-type doped diamond growth using pulsed gas...
101 OHK3-001/21 P2612 FEL 13113 Dušek Karel prof. Ing.... Studie vlastností materiálů u technologie pájení
102 OHK3-019/21 P2612 FEL 13113 Petrášek Jan Ing. Dielektrické vlastností perovskitových a tistěných materiálů
103 OHK3-023/21 P2612 FEL 13113 Sorokina Kristina Ing. Chování pájecích kuliček BGA v závislosti na teplotě
104 OHK3-004/21 P2612 FEL 13113 Veselý Petr Ing. Ph.D. Možnosti využití 3D tisku v elektrotechnice
105 OHK3-008/21 P2612 FEL 13114 Bauer Jan doc. Ing. Ph.D. Vývoj algoritmů pro řízení elektrických pohonů a...
106 OHK5-004/21 EKMAN FEL 13116 Bím Jiří Ing. Role biomasy pro energetické účely v rámci konceptu...
107 OHK5-005/21 EKMAN FEL 13116 Janota Lukáš Ing. Comprehensive evaluation of the planned development of...
108 OHK5-003/21 EKMAN FEL 13116 Mikeš Jan doc. Ing. Ph.D. Volatilní vlastnosti elektrodových motivů generátorů ozonu
109 OHK3-026/21 P1801 FEL 13132 Klemsa Jakub Ing. Privacy-Preserving Neural Network Predictions using...
110 OHK3-002/21 P2612 FEL 13132 Vodrážka Jiří doc.... Monitorování, analýza a optimalizace řízení datových toků...
111 OHK3-017/21 P2612 FEL 13132 Vojtěch Lukáš doc.... Komunikační technologie v kyberfyzikálním prostoru
112 OHK4-010/21 P3913 FEL 13133 Němý Milan Ing. Ph.D. Normal Pressure Hydrocephalus Syndrome: A Complex...
113 OHK3-018/21 P3902 FEL 13133 Pánek Vojtěch Ing. Visual localization from low-definition maps
114 OHK3-011/21 P2612 FEL 13133 Polic Michal Ing. Ph.D. Metoda pro automatický výběr parametrů pro metodu...
115 OHK3-007/21 P2612 FEL 13137 Hron Petr Ing. Ph.D. Modulace, kódování a distribuované algoritmy pro...
116 OHK3-021/21 P2612 FEL 13137 Urban Martin Ing. Ph.D. Širokoúhlý rentgenový teleskop v kombinaci s nechlazeným...
117 OHK3-027/21 P2612 FEL 13138 Carev Vadim Ing. Řízení UAV pomocí radiového kanálu v KV pásmu.
118 OHK3-025/21 P2612 FEL 13138 Drozd Stanislav Ing. Rozšířené nástroje pro monitorování a včasnou diagnostiku...
119 OHK3-024/21 P2612 FEL 13138 Fidra Ondřej Ing. Testování vířivými proudy při vysokých rychlostech
120 OHK3-022/21 P2612 FEL 13138 Grim Václav Ing. MSc. Application of Finite Element Method in Electric Current...
121 OHK3-003/21 P2612 FEL 13138 Hrakova Diana Mgr. Soft magnetic particles
122 OHK3-005/21 P2612 FEL 13138 Kowalczuk Yann Ing. Subjective testing of aerospace transmissions
123 OHK3-014/21 P2612 FEL 13138 Šipoš Martin Ing. Ph.D. Avionické systémy pro bezpilotní prostředky
124 OHK4-016/21 P3913 FJFI 14101 Krbálek Milan doc.... Aplikace metod strojového učení a statistického modelování
125 OHK4-011/21 P3913 FJFI 14101 Pošta Severin doc.... Aplikace rigorózních matematických metod při studiu...
126 OHK4-006/21 P3913 FJFI 14102 Holub Lukáš Ing. Počítačové řízení a automatizace experimentu pro výuku
127 OHK4-033/21 P3913 FJFI 14102 Kulkov Sergei Ing. New Diagnostic Methods for Study of Runaway Electrons in...
128 OHK4-014/21 P3913 FJFI 14114 Kovářík Ondřej Ing. Ph.D. Únavové vlastnosti materiálů připravených technologiemi...
129 OHK4-015/21 P3913 FJFI 14115 Fenclová Kateřina Mgr. Vývoj separačních systémů pro analytické, dekontaminační...
130 OHK4-017/21 P3913 FJFI 14116 Průša Petr doc. Ing.... Produkce, detekce a aplikace ionizujícího záření ve vědě...
131 OHK4-021/21 P3913 FJFI 14116 Trojek Tomáš prof.... Metody pro zefektivnění radioterapie a diagnostiky
132 OHK4-013/21 P3913 FJFI 14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. Studium podkritických systémů s vnějším neutronovým zdrojem
133 OHK4-018/21 P3913 FJFI 14117 Matoušková Jana Ing.... Zařízení pro neutronovou radiografii na školním reaktoru...
134 OHK1-092/21 P3501 FA 15113 Červinka Jan Mgr. Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového...
135 OHK1-030/21 P3501 FA 15113 Ullmannová Klára M.A. Architektura druhé poloviny 20. století a památkové...
136 OHK1-060/21 P3501 FA 15116 Dzurilla Dalibor Ing.... Experimentální šetření efektivity digitální skice coby...
137 OHK1-047/21 P3501 FA 15116 Gebrian Markéta Ing.... Navrhování Architektonických Prostorů v NEOS VR ve...
138 OHK1-093/21 P3501 FA 15116 Novotník Adam Ing. arch. Virtuální akademie
139 OHK1-096/21 P3501 FA 15116 Vele Jiří Ing. arch. Dopad vnějších podmínek na kvalitu 3D tisku...
140 OHK1-070/21 P3501 FA 15118 Gál Matyáš Ing. arch. Stavby pro sociální služby na venkově
141 OHK1-085/21 P3501 FA 15118 Hybský Michal Ing. arch. Komunikácia a interpretácia cez prizmu študentov...
142 OHK1-094/21 P3502 FA 15118 Šváchová Tereza Ing.... Paměť skleněných domů ve vzpomínkách lidí
143 OHK1-045/21 P3501 FA 15119 Němečková Leona Mgr. Ing. Developerské projekty v Praze
144 OHK1-052/21 P3501 FA 15119 Rýpar Vít Ing. arch. Urbanistická morfologie v dokumentaci městských...
145 OHK1-072/21 P3501 FA 15119 Vácha Tomáš Mgr. Sociální a organizační učení v městských experimentech
146 OHK1-061/21 P3501 FA 15120 Chmelová Adéla Ing. arch. Vliv sociálních médií na chování lidí ve veřejném...
147 OHK1-033/21 P3502 FA 15123 Majna Martin Ing. arch. Mobilní dřevěný objekt řešený metodikou BIM
148 OHK1-075/21 P3502 FA 15124 Schulzová Kristýna... Využitelnost nástrojů integrovaného navrhování pro...
149 OHK1-066/21 P3502 FA 15124 Utěšená Monika Ing. Ph.D. Přírodní pigmenty pro probarvovaný beton
150 OHK1-048/21 P3501 FA 15127 Rudorfer Vojtěch Ing.... Zahušťovací potenciál - kategorizace a evaluace...
151 OHK1-086/21 P3501 FA 15129 Mika Jiří Ing. arch. Zmenšování měst ostravské aglomerace
152 OHK2-006/21 P3710 FD 16111 Jozová Šárka Ing. Ph.D. Rozšíření metody nezávislých směsí pro analýzu...
153 OHK2-012/21 P3710 FD 16111 Maia Pereira André Ing. Estimation of origin-destination matrices using traffic...
154 OHK2-004/21 P3710 FD 16111 Petrouš Matej Ing. Modelování poptávky cestujících ve formě hustoty...
155 OHK2-032/21 P3710 FD 16112 Dostál Roman Ing. Zajištění analytických dat definujících dopravu a veřejný...
156 OHK2-045/21 P3710 FD 16112 Zpěváčková Karolína Ing. Přechody pro chodce a faktory mající vliv na jejich...
157 OHK2-036/21 P3710 FD 16114 Brož Jiří Ing. MSc.,... Analytický nástroj pro hodnocení technických parametrů...
158 OHK2-044/21 P3710 FD 16114 Mlada Michal Ing. Nástroj pro analýzu chování řidiče s pomocí dat z C-ITS...
159 OHK2-026/21 P3710 FD 16114 Müller Filip Ing. Návrh optimalizačního modelu pro řešení iregularit...
160 OHK2-042/21 P3710 FD 16116 Orlický Adam Ing. Ph.D. Výzkum v oblasti interakce chodců a ostatních účastníků...
161 OHK2-041/21 P3710 FD 16116 Svoboda Josef Ing. Vývoj interaktivního simulátoru jednostopého vozidla a...
162 OHK2-021/21 P3710 FD 16116 Toman Přemysl Ing. Systém na podporu jezdce motocyklu - zvýšení výkonnosti a...
163 OHK2-015/21 P3710 FD 16117 Vávra Rudolf Ing. Vytvoření nástroje pro modelování přepravních vztahů ve...
164 OHK2-024/21 P3710 FD 16118 Jurko Michaela Ing. Statické, dynamické a únavové vlastnosti aditivně...
165 OHK2-020/21 P3710 FD 16120 Ivasienko Petr Ing. Analýza dopravního proudu v přetížené řízené dopravní síti
166 OHK2-019/21 P3710 FD 16120 Navrátilová Kristýna Ing. Návrh dynamické regulace parkování v uličním prostoru
167 OHK2-046/21 P3710 FD 16120 Purkrábková Zuzana Ing. Detekce objízdných tras při nehodě na hlavních silničních...
168 OHK2-028/21 P3710 FD 16121 Grötschelová Kateřina... Systémový přístup ke státnímu dozoru nad bezpečností s...
169 OHK2-029/21 P3710 FD 16121 Guskova Natalia Ing. Vývoj integrovaného systému řízení provozní bezpečnosti v...
170 OHK2-030/21 P3710 FD 16121 Kalivodová Michaela Ing. Experimentální ověření odolnosti pilotů vůči...
171 OHK2-031/21 P3710 FD 16121 Kalivodová Michaela Ing. Rekurentní kvantifikační analýza dlouhých signálů a její...
172 OHK2-023/21 P3710 FD 16121 Kleczatský Adam Ing. Verifikace použitelnosti cenově dostupných bezpilotních...
173 OHK2-022/21 P3710 FD 16121 Lukeš Petr Ing. Aplikace strojového učení na asociaci dat v rámci...
174 OHK2-035/21 P3710 FD 16121 Olexa Peter Ing. Enhancement of the diversion airport selection methodology
175 OHK2-037/21 P3710 FD 16121 Pilmannová Terézia... Určení přínosu Controller Assistance Tools pro zvýšení...
176 OHK2-010/21 P3710 FD 16121 Van Den Bergh Sarah Ing. Metodika pro výzkum provozně-ekonomických charakteristik...
177 OHK2-017/21 P3710 FD 16122 Kohout Tomáš Ing. Unifikovaný přístup k hodnocení rizik na železničních...
178 OHK2-016/21 P3710 FD 16122 Vrtal Pavel Ing. Prognóza výskytu dopravních nehod na základě komplexního...
179 OHK2-039/21 P3710 FD 16123 Šimonová Karina Ing.... Miniaturní akustické senzory pro monitorování hluku...
180 OHK4-019/21 P3921 FBMI 17101 Čubanová Slávka Ing. MSc. Vývoj nositelných senzorických systémů a pasivní ochrany...
181 OHK4-032/21 P3913 FBMI 17101 Dubovská Lucie Ing. Křemenné mikrováhy s diamantovou vrstvou pro rychlou...
182 OHK4-003/21 P3921 FBMI 17101 Fůs Martin Ing. Interaktivní model oka pro vizualizaci polohy...
183 OHK4-025/21 P3921 FBMI 17101 Hejdová Kristýna Ing. Přínos asistivních technologií v prostředí sociálních služeb
184 OHK4-026/21 P3921 FBMI 17101 Lepková Kamila MSc. Hledání biomarkerů patologií v intrakraniálním...
185 OHK4-002/21 P3921 FBMI 17101 Pospíšilová Marie doc.... Analýza fluorescenčních spekter nádorových buněčných...
186 OHK4-012/21 P3921 FBMI 17101 Pospíšilová Marie doc.... Detekce pH s použitím optovláknových U-sond - laboratorní...
187 OHK4-005/21 P3921 FBMI 17101 Stuchlíková Simona Ing. Nanovlákna funkcionalizovaná nanodiamanty pro...
188 OHK3-012/21 P3902 FBMI 17101 Zorina Kateryna Learning tool manipulation by watching videos
189 OHK4-020/21 P3921 FBMI 17110 Hozman Jiří doc. Ing.... Počítačem podporovaná diagnostika s využitím...
190 OHK5-007/21 EKMAN FBMI 17110 Kamenský Vojtěch Ing.... Model diagnosticko-terapeutické péče pro hodnocení...
191 OHK4-009/21 P3921 FBMI 17110 Malena Lukáš Ing. Mikrovlnný metamateriálový senzor pro neinvazivní měření...
192 OHK4-027/21 P3921 FBMI 17110 Piorecký Marek doc.... Identifikace paternů mikrostavových událostí mozků v...
193 OHK5-006/21 EKMAN FBMI 17111 Böhm Pavel PhDr. Mgr.... Bezpečnost anesteziologicko-resuscitačních oddělení
194 OHK4-004/21 P3913 FBMI 17111 Bojarová Pavla doc.... Využití enzymů pro biodegradaci a monitorování vysoce...
195 OHK4-029/21 P3921 FBMI 17111 Dylevský Ivan prof.... Variabilita komplexu struktur kyčelního kloubu v procesu...
196 OHK4-008/21 P3921 FBMI 17111 Hamouzová Dita Mgr. Ph.D. Metodika telerehabilitační léčby u pacientů s plicní...
197 OHK4-024/21 P3921 FBMI 17111 Kosáčková Jitka Mgr. Ochrana měkkých cílů v resortu zdravotnictví
198 OHK4-030/21 P3921 FBMI 17112 Jirsa David Ing. Vytvoření technické metodiky pro správné nakládání s...
199 OHK4-031/21 P3921 FBMI 17120 Malina Vojtěch Ing. Technické a ekonomické aspekty integrace...
200 OHK4-028/21 P3921 FBMI 17120 Vítězník Martin Ing. Návrh a vývoj metody pro prevenci syndromu autonomní...
201 OHK3-009/21 P1801 FIT 18106 Lórencz Róbert prof.... Metody detekce malware a síťové bezpečnosti s použitím AI
202 OHK1-012/21 P3607 31260 Zabloudil Adam Mgr. Vylepšení protikorozních vlastností oceli fosfátovými...
203 OHK1-097/21 P3607 31260 Žalský Jiří Ing. Vývoj nové nedestruktivní metody pro stanovení pevnosti...
204 OHK4-022/21 P3913 ÚTEF 35201 Štekl Ivan doc. Ing. CSc. Zobrazování elektronických součástek s využitím radiografie
205 OHK3-016/21 P1801 CIIRC 37220 Šedivý Jan Ing. CSc. Leveraging User Profile in Open-Domain Conversation
206 OHK3-013/21 P2612 CIIRC 37240 Hlaváč Václav prof.... Vývoj a integrace metod strojového vnímání se zaměřením...
207 OHK3-015/21 P1801 CIIRC 37240 Kulich Miroslav RNDr.... Metody plánování a navigace pro autonomní roboty
208 OHK4-023/21 P3913 CIIRC 37260 Lhotská Lenka doc.... Normal Pressure Hydrocephalus Syndrome: A Complex...