Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam podaných přihlášek

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Reg. číslo Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název
1 OHK1-035/20 P3607 FSv 11101 Kučera Petr doc. RNDr.... Matematické modely nelineárního vedení tepla s různými...
2 OHK1-013/20 P3607 FSv 11101 Ladecký Martin Ing. Ph.D. The Chebyshev Spectral Method Enhanced by Double-Grid...
3 OHK1-010/20 P3607 FSv 11101 Pultarová Ivana doc.... Výpočetně úsporné určení parametrů diferenciální rovnice...
4 OHK1-017/20 P3607 FSv 11101 Runcziková Judita Ing. Modelování transportu hmoty v porézním prostředí
5 OHK1-007/20 P3607 FSv 11102 Šmejkal Filip Ing. Ph.D. Moderní optické prvky a metody pro zobrazování a...
6 OHK1-057/20 P3607 FSv 11122 Franek Ondřej Ing. Ph.D. Výzkum vlivu rostlin ve vnitřním prostředí budov na...
7 OHK1-033/20 P3607 FSv 11122 Ilkström Kravcov... Komplexní expertní posouzení stavebně technického stavu...
8 OHK1-080/20 P3607 FSv 11122 Kovářík Michal Ing. Ph.D. Realizace zakřivených horizontálních betonových...
9 OHK1-014/20 P3607 FSv 11122 Veselá Linda Ing. Ph.D. Digitalizace kontroly kvality stavebních prací
10 OHK1-006/20 P3607 FSv 11123 Pavlík Zbyšek prof.... Vývoj pokročilých stavebních materiálů
11 OHK1-054/20 P3502 FSv 11124 Bramborová Michalová... Odvodňovací a odvětrávací systémy historických budov,...
12 OHK1-100/20 P3607 FSv 11124 Čanda Petr Ing. Experimentální ověření tepelně technických vlastností...
13 OHK1-099/20 P3607 FSv 11124 Řepka Jakub Ing. Ph.D. Trvanlivost subtilních betonových prvků s výztuží z...
14 OHK1-074/20 P3607 FSv 11124 Schůtová Petra Ing. Měření propustnosti pro vodní páru smrkového dřeva
15 OHK1-051/20 P3607 FSv 11124 Veselka Jakub Ing. Ph.D. Využití informačního modelu budovy (BIM) pro optimalizaci...
16 OHK1-067/20 P3607 FSv 11125 Konečná Kateřina Ing. Návrh opatření pro zvýšení tepelné pohody v čistém prostředí
17 OHK1-004/20 P3607 FSv 11125 Konečný Miroslav Ing. Efektivní využití nízkopotencionálního tepla z komponentů...
18 OHK1-003/20 P3607 FSv 11125 Spurný Jakub Ing. Ph.D. Analýza provozních stavů otopných soustav v důsledku...
19 OHK1-024/20 P3607 FSv 11125 Stančeková Simona Ing. Multi-energetický systém pro souběžnou simulaci...
20 OHK1-005/20 P3607 FSv 11125 Staněk David Ing. Využití nízko potenciálního odpadního tepla v budově
21 OHK1-063/20 P3607 FSv 11125 Šenfeld Kateřina Ing. Aplikace virtuální reality v prostředí TZB
22 OHK1-083/20 P3607 FSv 11126 Bešťáková Sandra Ing.... Ekonomické aspekty hustoty velkoměst
23 OHK1-085/20 P3607 FSv 11126 Buňat Matěj Ing. Prvky metodiky pro zavádění Smart City do municipalit pro...
24 OHK1-075/20 P3607 FSv 11126 Dvořáková Ivana Ing. Bc. Reportování ve stavebních firmách
25 OHK1-032/20 P3607 FSv 11126 Kosina Matouš Ing. Parametrizace požadavků na projektovou dokumentaci v BIM
26 OHK1-084/20 P3607 FSv 11126 Krupík Pavel Ing. Stavebnictví 4.0 se zaměřením na dopravní stavby
27 OHK1-065/20 P3607 FSv 11126 Kupec Josef Ing. Vliv certifikace budovy na tržní hodnotu kancelářských...
28 OHK1-053/20 P3607 FSv 11126 Kvasnica Jakub Ing. Ekonomika energetiky budov II
29 OHK1-042/20 P3607 FSv 11126 Stránský Martin Ing. Standardizovaný model správy výběrových řízení v kontextu...
30 OHK1-038/20 P3607 FSv 11126 Stuchlík Jakub Ing. Analýza prodražování památkově chráněných stavebních...
31 OHK1-082/20 P3607 FSv 11126 Škoda Zbyněk Ing. Analýza možnosti využití bezpilotních leteckých...
32 OHK5-008/20 EKMAN FSv 11126 Tomek Radan Ing. MSc.,... Ekonomičnost partnerství veřejného a soukromého sektoru v...
33 OHK1-095/20 P3501 FSv 11127 Kugl Jiří Ing. arch.... Nové výzvy urbanismu
34 OHK1-018/20 P3607 FSv 11128 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. Modelování procesů ve stavebnictví
35 OHK1-047/20 P3501 FSv 11129 Bohatý Adam Ing. arch.... EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT EDUKACE O OBÁLCE ENERGETICKY...
36 OHK1-089/20 P3501 FSv 11129 Boříková Hana Ing.... Zahraniční příklady transformace říčních břehů jako...
37 OHK1-081/20 P3502 FSv 11129 Brankov Nikolay Ing.... Výstava k architektuře sborů Církve československé...
38 OHK1-062/20 P3502 FSv 11129 Černá Anna Marie Ing.... Analýza nedostatků dispozic panelových domů z hlediska...
39 OHK1-044/20 P3502 FSv 11129 Čivrná Tereza Ing. arch. Architektura kin jako rozhraní ve vztahu k filmu
40 OHK1-025/20 P3501 FSv 11129 Dvořák Vojtěch Ing. arch. Rekonstrukce podoby chrámu Panny Marie Sněžné a okolí ve...
41 OHK1-008/20 P3502 FSv 11129 Hájek Karel doc. Ing.... Uzly veřejné dopravy jako intermodální prostorové prvky...
42 OHK1-045/20 P3502 FSv 11129 Jelínek Barbora Ing.... Problematika využitia hospodárskych zámockých areálov
43 OHK1-046/20 P3502 FSv 11129 Klapalová Hana Ing.... Plovoucí domy v podmínkách České republiky - analýza...
44 OHK1-077/20 P3502 FSv 11129 Kuták Jan Ing. arch. Analýza, kategorizace a nové využití industriální krajiny...
45 OHK1-078/20 P3502 FSv 11129 Mach Marek Ing. arch. Analýza zahraničních příkladů nového využití...
46 OHK1-079/20 P3502 FSv 11129 Moos Jiří Ing. arch.... Československá obchodní střediska v 60. až 80. letech 20....
47 OHK1-094/20 P3502 FSv 11129 Sapíková Edita Ing.... Architektonické intervence v průmyslových areálech železáren
48 OHK1-052/20 P3502 FSv 11129 Stark Martin Ing. arch. Aplikace moderních stínících systémů na historické bytové...
49 OHK1-097/20 P3502 FSv 11129 Škodová Klára Ing. arch. Drobná architektura v horské krajině
50 OHK1-076/20 P3502 FSv 11129 Štibor Martin Ing.... Analýza zahraničních realizovaných příkladů nového...
51 OHK1-023/20 P3502 FSv 11129 Šulcová Stanislava... Přístupy k novému využití podstávkových domů v České...
52 OHK1-036/20 P3502 FSv 11129 Vaněk Aleš Ing. arch.... Podpora rozvoje a uplatnění membránové architektury
53 OHK1-027/20 P3502 FSv 11129 Vášková Andrea Ing.... Kompilace studijních materiálů, které podpoří výuku oboru...
54 OHK1-022/20 P3502 FSv 11129 Větrovská Barbora Mgr. Rodina Dittrich a její architektonicko-stavební dědictví
55 OHK1-028/20 P3502 FSv 11129 Vočková Hana Ing. arch. Transformace sportovních staveb z ohledem na udržitelnost...
56 OHK1-011/20 P3607 FSv 11132 Hlůžek Radim Ing. Application of Advanced DIC Algorithms in Experimental...
57 OHK1-029/20 P3607 FSv 11132 Jíra Aleš doc. Ing. Ph.D. Pokročilé biologické struktury jako základ inženýrských...
58 OHK1-031/20 P3607 FSv 11132 Němeček Jiří prof.... Vývoj pokročilých mikromechanických testů a modelování...
59 OHK1-026/20 P3607 FSv 11132 Rypl Daniel prof. Dr.... Vývoj a aplikace numerických algoritmů pro pokročilé...
60 OHK1-068/20 P3607 FSv 11132 Schmidt Jaroslav Ing.... Pokročilá analýza konstrukcí: výpočet rozvoje trhlin a...
61 OHK1-015/20 P3607 FSv 11133 Bláha Filip Ing. Studium vlastností cementových kompozitů vystavených...
62 OHK1-040/20 P3607 FSv 11133 Holan Jakub Ing. Analýza železobetonových konstrukcí vystavených požáru se...
63 OHK1-101/20 P3502 FSv 11133 Kopálová Michaela Ing. Analýza dlouhodobého chování mostních konstrukcí s prvky...
64 OHK1-030/20 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc. Ing.... Betonové mosty - zatížitelnost, únavová odolnost a...
65 OHK1-019/20 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Řízené usměrňování drátků v cementových kompozitech a...
66 OHK1-009/20 P3607 FSv 11133 Vašková Jitka doc.... Zkušební metody a aplikace cementových kompozitů
67 OHK1-037/20 P3607 FSv 11135 Jirásko Daniel Ing. Ph.D. Inženýrské vlastnosti zemních konstrukcí vodních a...
68 OHK1-069/20 P3607 FSv 11135 Šiška Zdeněk Ing. Laboratorní testování vlivu vody na optovláknové snímače
69 OHK1-058/20 P3607 FSv 11136 Bedřich Stanislav Ing. Návrh metodiky pro stanovení rizika vzniku poruch u...
70 OHK1-056/20 P3607 FSv 11136 Lambert Jan Ing. Analýza a optimalizace informačního modelu silniční...
71 OHK1-039/20 P3607 FSv 11137 Bret Ondřej Ing. Studie kolejových konstrukcí tramvajových tratí a ověření...
72 OHK1-055/20 P3607 FSv 11137 Petýrek Michal Ing. Stanovení kritické rychlosti zeminy pro charakteristické...
73 OHK1-021/20 P3607 FSv 11141 Křeček Josef doc. Ing.... Vliv globální změny klimatu na extrémní průtoky a...
74 OHK1-043/20 P3607 FSv 11141 Pastorek Jaroslav Ing.... Output uncertainty quantification in urban...
75 OHK1-020/20 P3607 FSv 11142 Králík Martin Ing. Ph.D. Kombinovaný výzkum proudění vody na hydrotechnických...
76 OHK1-066/20 P3607 FSv 11142 Norková Lucie Ing. Tlumení kinetické energie na balvanitých skluzech
77 OHK1-041/20 P3607 FSv 11143 Neumann Martin Ing. Ph.D. Monitoring, experimentální výzkum a matematické...
78 OHK1-034/20 P3607 FSv 11143 Princ Tomáš Ing. Ph.D. Experimentání výzkum a modelování komplexních fyzikálních...
79 OHK1-002/20 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc. Ing.... Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby...
80 OHK1-072/20 P3646 FSv 11155 Justová Petra Mgr. Vývoj a využití moderních zařízení a metod pro sběr,...
81 OHK1-001/20 P3607 FSv 11210 Mára Michal Ing. Ph.D. Hodnocení odolnosti stavebních materiálů vůči extrémnímu...
82 OHK2-014/20 P2301 FS 12105 Papuga Jan Ing. Ph.D. Verifikace metod výpočetní únavové predikce pro komplexní...
83 OHK2-016/20 P2301 FS 12110 Bušek Jaroslav Ing. Ph.D. Modelování a řízení komplexních systémů
84 OHK2-001/20 P2301 FS 12110 Kovanda David Ing. Aktuální témata přístrojové optomechaniky
85 OHK2-005/20 P2301 FS 12112 Hyhlík Tomáš doc. Ing.... Experimentální a numerický výzkum v aplikované mechanice...
86 OHK2-013/20 P2301 FS 12113 Havlíček Martin Ing. Energicky úsporný elektrohydraulický pohon klikového lisu
87 OHK2-009/20 P2301 FS 12113 Machač Martin Ing. Zkoumání kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen
88 OHK2-012/20 P2301 FS 12113 Štoček Ondřej Ing. Využití kamerového systému pro řízení chodu dopravní linky.
89 OHK2-044/20 P2301 FS 12115 Gleitz Miroslav Ing. Validace CFD modelu podchlazeného varu na naměřených...
90 OHK2-007/20 P2301 FS 12115 Nedoma Marek Ing. Ph.D. Post-combustion technologie záchytu CO2 ze spalování...
91 OHK2-027/20 P2301 FS 12115 Rindt Karin Astrid... Heat energy storage - experimental analysis of its...
92 OHK2-017/20 P2301 FS 12115 Sabatini Michel Ing. Experimentální stanovení sušicích charakteristik pro...
93 OHK2-008/20 P2301 FS 12118 Seghman Petr Ing. Pokrokové technologie pro zpracování tuhých odpadů a...
94 OHK2-004/20 P2301 FS 12118 Vajc Viktor Ing. Ph.D. Přenosové jevy ve vícefázových systémech
95 OHK2-011/20 P2301 FS 12120 Dybala Vojtěch Ing. Ph.D. Modifikace a modernizace kladkového stavu a modelového...
96 OHK2-041/20 P2301 FS 12122 Barák Karel Ing. Aeroelastická optimalizace leteckých kompozitních konstrukcí
97 OHK2-006/20 P2301 FS 12122 Klesa Jan Ing. Ph.D. Interakce draku letounu s pohonnou jednotkou
98 OHK2-045/20 P2301 FS 12122 Kučera Jaromír Ing. Měření vlivu plazmatu na obtékání aerodynamických těles...
99 OHK2-043/20 P2301 FS 12132 Buřil Matěj Ing. Nové polymery jako náhrada konvenčních kovových součástí
100 OHK2-032/20 P2301 FS 12132 Poloch Adam Ing. Studium vlastností kovových slitin připravených 3D tiskem
101 OHK2-031/20 P2301 FS 12138 Michalec Václav Ing. Uplatnění systémů řízení, modelování a určování nákladů...
102 OHK3-032/20 P2612 FEL 13101 Volchenkova Irina Mgr. Teorie a statistická analýza podobnosti náhodných množin
103 OHK3-044/20 P2612 FEL 13113 Froš Denis Ing. Výzkum materiálových vlastností desek plošných spojů
104 OHK3-042/20 P2612 FEL 13113 Horynová Eva Ing. Depozice a charakterizace tenkých vrstev MoOx, VOx a WOx...
105 OHK3-039/20 P2612 FEL 13113 Petrášek Jan Ing. Studium dielektrických vlastností materiálů...
106 OHK3-041/20 P2612 FEL 13113 Sorokina Kristina Ing. Porovnání pozlacených povrchových úprav DPS
107 OHK3-043/20 P2612 FEL 13113 Veselý Petr Ing. Ph.D. Aditivní výroba v oblasti elektrotechniky
108 OHK3-053/20 P2612 FEL 13114 Frolov Filipp Ing. Zkoumání výkonových systémů s SiC spínacími prvky
109 OHK3-052/20 P2612 FEL 13114 Košík Michal Ing. Ph.D. Kritéria stability a maximalizace účinnosti v systémech...
110 OHK3-006/20 P2612 FEL 13114 Košťál Tomáš Ing. Ph.D. Hardware-in-the-loop simulace asynchronních motorů v...
111 OHK3-048/20 P2612 FEL 13114 Lipčák Ondřej Ing. Ph.D. Identifikace a kompenzace změn parametrů asynchronního...
112 OHK3-051/20 P2612 FEL 13114 Skarolek Pavel Ing. Ph.D. Analýza aplikace GaN tranzistorů ve výkonových měničích
113 OHK3-047/20 P2612 FEL 13114 Stejskal Jan Ing. Porovnání účinků trapezoidní a sinusové komutace...
114 OHK3-050/20 P2612 FEL 13114 Tomášek Stanislav Ing. Vývoj frekvenčního měniče pro implementaci pokročilého...
115 OHK3-025/20 P2612 FEL 13115 Müller Zdeněk doc.... Pokročilé postupy řešení kritických stavů v...
116 OHK3-012/20 P2612 FEL 13115 Procházka Radek doc.... Vliv kombinovaného napěťového namáhání na charakter...
117 OHK5-007/20 EKMAN FEL 13116 Dvořáček Lukáš Ing. Ph.D. Návrh optimalizace nabíjecího místa pro elektromobily
118 OHK5-005/20 EKMAN FEL 13116 Horák Martin Ing. Model spotřeby domácnosti
119 OHK5-006/20 EKMAN FEL 13116 Makešová Michaela Ing. Vícenásobné dopady OZE
120 OHK5-003/20 EKMAN FEL 13116 Mikeš Jan doc. Ing. Ph.D. Nízkonákladová eliminace železa z vody integrovaným...
121 OHK3-023/20 P2612 FEL 13117 Zvánovec Stanislav... Pokročilé optické vláknové a mikrovlnné technologie
122 OHK3-018/20 P2612 FEL 13131 Havlík Jan Ing. Ph.D. Rozvoj metod v oblasti elektroniky a zpracování signálů
123 OHK3-017/20 P2612 FEL 13131 Rusz Jan doc. Ing. Ph.D. Biologické signály a jejich zpracování
124 OHK3-005/20 P2612 FEL 13132 Bečvář Zdeněk prof.... Resource management based on machine learning for 6G...
125 OHK3-035/20 P1801 FEL 13133 Baručić Denis Ing. Učení segmentací biomedicínských obrazů z globálních anotací
126 OHK3-019/20 P1801 FEL 13133 Čech Jan Ing. Ph.D. Challenging Matching and Recognition Problems in Computer...
127 OHK3-045/20 P1801 FEL 13133 Jajcay Lucia Mgr. Mental state classification and prediction using fMRI and...
128 OHK3-046/20 P1801 FEL 13133 Jiříček Stanislav Ing. Methods for a fusion of electrophysiology and functional...
129 OHK3-054/20 P2612 FEL 13133 Otáhal Marek Ing. Výzkum Hirarchické temporální paměti pro detekci...
130 OHK3-033/20 P2612 FEL 13133 Saska Martin doc. Ing.... Plánování pohybu skupiny autonomních helikoptér a jejich...
131 OHK3-024/20 P1801 FEL 13133 Vacek Patrik Ing. Algoritmy pro strojové vnímání a navigaci mobilních,...
132 OHK3-013/20 P2612 FEL 13134 Husák Miroslav prof.... Integrované a fonické obvody a mikrostruktury (IFOM)
133 OHK3-026/20 P2612 FEL 13134 Martinek Petr Ing. Rotační a více osý energy harvester
134 OHK3-014/20 P2612 FEL 13134 Voves Jan doc. RNDr. CSc. Elektronické součástky na bázi moderních materiálů,...
135 OHK3-004/20 P1801 FEL 13136 Bureš Miroslav doc.... Algoritmy a řešení pro automatizované generování...
136 OHK3-036/20 P1801 FEL 13136 Šír Gustav Ing. Ph.D. Strojové učení a bioinformatika
137 OHK3-038/20 P2612 FEL 13137 Krauz Lukáš Ing. Ph.D. Moderní optické zobrazovací systémy s nelineární...
138 OHK3-028/20 P2612 FEL 13137 Oravec Matej Ing. Určování polohy v obtížných podmínkách různými metodami...
139 OHK3-027/20 P2612 FEL 13137 Rund František Ing. Ph.D. Zpracování zvukového signálu s ohledem na jeho vnímání
140 OHK3-015/20 P2612 FEL 13137 Skořepa Jiří Ing. Pokročilé radiové techniky
141 OHK3-001/20 P2612 FEL 13137 Sýkora Jan prof. Ing.... Husté rádiové sítě s bezdrátovým síťovým kódování fyzické...
142 OHK3-029/20 P2612 FEL 13137 Vítek Stanislav doc.... Algoritmy zpracování obrazových dat v reálném čase
143 OHK3-009/20 P2612 FEL 13138 Drábek Tomáš Ing. Ph.D. Nová metoda rozložení kontrolních bodů pro měření...
144 OHK3-049/20 P2612 FEL 13138 Dressler Michal Ing. Metody zvyšování citlivosti gradiometru založeného na...
145 OHK3-034/20 P2612 FEL 13138 Drozd Stanislav Ing. Prostředky pro monitorování a diagnostiku komponent v...
146 OHK3-003/20 P2612 FEL 13138 Grim Václav Ing. MSc. Contactless Current Measurement
147 OHK3-040/20 P2612 FEL 13138 Krejčí Lukáš Ing. Metody pro predicki selhální pro Model-Based testování...
148 OHK3-008/20 P2612 FEL 13138 Tomlain Ján Ing. Ph.D. Rozšírenie diagnostického systému pre monitoring...
149 OHK4-006/20 P3913 FJFI 14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. Algebraické a kombinatorické metody v teoretické informatice
150 OHK4-007/20 P3913 FJFI 14101 Fučík Radek doc. Ing.... Vývoj a aplikace pokročilých metod matematického...
151 OHK4-005/20 P3913 FJFI 14102 Holub Lukáš Ing. Počítačové řízení experimentu
152 OHK4-021/20 P3913 FJFI 14115 Neužilová Barbora Ing. Nanokompozitní materiály pro fyzikální a biomedicínské...
153 OHK4-016/20 P3913 FJFI 14117 Nývlt Sebastian Ing. Optimalizace kinetických parametrů aktivních zón školního...
154 OHK4-002/20 P3913 FJFI 14117 Rungta Rahul Generation of axially dependent nuclear data for fuel...
155 OHK4-023/20 P3913 FJFI 14117 Vlček Daniel Ing. Termohydraulické charakteristiky nových typů povlaků pro...
156 OHK4-027/20 P3913 FJFI 14118 Flusser Martin Ing. Ph.D. Mathematical Modeling of Anomalies in Structured...
157 OHK4-011/20 P3913 FJFI 14118 Merunka Vojtěch doc.... Tvorba specifických softwarových aplikací s důrazem na...
158 OHK4-001/20 P3913 FJFI 14118 Salman Issam Ing.... Machine learning methods for analyzing medical data
159 OHK4-008/20 P3913 FJFI 14118 Tran Quang Van doc.... Modelování a simulace v bioinženýrských, fyzikálních a...
160 OHK4-012/20 P3913 FJFI 14118 Virius Miroslav doc.... Pokročilé algoritmy v softwarovém inženýrství a jejich...
161 OHK1-060/20 P3502 FA 15113 Kuric Alexander Ing.... Dokumentace, zhodnocení a možnosti adaptace okenních...
162 OHK1-050/20 P3501 FA 15113 Pokorná Tereza Mgr. Architektura osmdesátých let v České republice,...
163 OHK1-049/20 P3501 FA 15113 Směták Pavel Ing. arch. Veřejný interiér ve stavbách 70. a 80. let 20.st:...
164 OHK1-048/20 P3502 FA 15113 Tóthová Lucia Mgr. art. Architektura sedmdesátých a osmdesátých let v České...
165 OHK1-091/20 P3502 FA 15115 Klapalová Barbora Ing.... Principy narativního prostoru
166 OHK1-087/20 P3501 FA 15116 Dzurilla Dalibor Ing.... Architektonická digitální skica jako komunikační nástroj...
167 OHK1-086/20 P3501 FA 15116 Fialka Sobková... Srovnání dat o mobilitě obyvatelstva získaných z...
168 OHK1-064/20 P3501 FA 15118 Chudý Ondřej Ing.... Urbánní ekonomie sídlišť
169 OHK1-059/20 P3501 FA 15118 Ilová Lenka Ing. arch. Nástroje komunikace praktikujících architektů veřejnosti...
170 OHK1-088/20 P3501 FA 15118 Polák Vít Ing. arch. Žákovská percepce školního prostředí
171 OHK1-096/20 P3501 FA 15118 Scerbata Aliona Hřiště ve školách v Praze 1
172 OHK1-090/20 P3501 FA 15118 Šestáková Irena prof.... Architektonické vzdělávání pedagogů
173 OHK1-071/20 P3501 FA 15119 Kopp Lukáš Ing. arch. Distribuce vybavenosti v závislosti na rozvoji měst
174 OHK1-070/20 P3501 FA 15119 Langová Monika Ing. arch. Urbanita a urbánní forma
175 OHK1-073/20 P3501 FA 15120 Chmelová Adéla Ing. arch. Vliv sociálních médií na chování lidí ve veřejném...
176 OHK1-102/20 P3502 FA 15122 Krejčíř Miroslav Ing.... Geometrie gotiky
177 OHK1-092/20 P3501 FA 15127 Hyblerová Alena Ing.... Architektonický prostor, umění, grafický a užitný design.
178 OHK1-061/20 P3501 FA 15129 Mika Jiří Ing. arch. Smršťující se města: změny v urbanistickém přístupu
179 OHK1-098/20 P3501 FA 15129 Slováková Nikoleta... Město na koleji
180 OHK2-019/20 P3710 FD 16111 Jozová Šárka Ing. Ph.D. Predikce diskrétních dat pomocí modelu nezávislých směsí
181 OHK2-010/20 P3710 FD 16111 Matějček Jakub Ing. Parametry ovlivňující pěší atraktivitu lokalit nově...
182 OHK2-003/20 P3710 FD 16112 Blaščík Marek Ing. Modifikace parametrů zkoušení náchylnosti asfaltového...
183 OHK2-022/20 P3710 FD 16112 Kruntorád Jan Ing. Bc. Chování pěších v terminálech VHD a na přístupových...
184 OHK2-023/20 P3710 FD 16112 Purkart Pavel Ing. Ph.D. Stanovení a optimální využití parametrů železniční...
185 OHK2-026/20 P3710 FD 16112 Richter Petr Ing. Způsoby stanovení kritických časových odstupů na...
186 OHK2-033/20 P3710 FD 16112 Richterová Nikol Ing. Identifikace nehodových lokalit na dopravní...
187 OHK2-025/20 P3710 FD 16116 Toman Přemysl Ing. Systém na podporu jezdce motocyklu - zvýšení výkonnosti a...
188 OHK2-036/20 P3710 FD 16117 Mazel Dominik Ing. Analýza využití jednotlivých segmentů veřejné dopravy...
189 OHK2-037/20 P3710 FD 16117 Metelka Stanislav Ing. Sběr a analýza dat pro výzkum role drážního faktoru v...
190 OHK2-021/20 P3710 FD 16117 Sušická Michaela Ing. Kvalita života v chytrých městech
191 OHK2-035/20 P3710 FD 16117 Vávra Rudolf Ing. Vytvoření nástroje pro modelování přepravních vztahů ve...
192 OHK2-038/20 P3710 FD 16118 Falta Jan Ing. Development of advanced instrumentation for measuring the...
193 OHK2-030/20 P3710 FD 16118 Falta Jan Ing. Development of digital image correlation algorithms for...
194 OHK2-002/20 P3710 FD 16118 Rada Václav Ing. Platform for advanced control procedures for experimental...
195 OHK2-042/20 P3710 FD 16120 Mahmoud Zaid Ing. Ph.D. Experimental study of sound effects on drivers'...
196 OHK2-029/20 P3710 FD 16120 Purkrábková Zuzana Ing. Výzkum vzniku alternativních tras a jejich dopadů na...
197 OHK2-039/20 P3710 FD 16120 Růžička Jiří Ing. Ph.D. Návrh dynamické regulace parkování v uličním prostoru
198 OHK2-018/20 P3710 FD 16121 Kušmírek Stanislav... Návrh metodiky a technického řešení dynamického testování...
199 OHK2-015/20 P3710 FD 16121 Malich Tomáš Ing. Zařízení pro sběr a poskytování dat v průběhu letu
200 OHK2-040/20 P3710 FD 16122 Nováček Jakub Ing. Ph.D. Katalog zádržných zařízení vyskytujících se na primární...
201 OHK4-014/20 P3921 FBMI 17101 Cibulka Jaroslav Ing. Vývoj a testovaní levného robopeta, v součinnosti s IoT...
202 OHK4-024/20 P3913 FBMI 17101 Dubovská Lucie Ing. Výzkum akustických senzorů s integrovanou...
203 OHK4-029/20 P3921 FBMI 17101 Žáková Markéta Mgr. Ph.D. Role eyetrackingu ve výzkumu pupilometrie lidského oka ve...
204 OHK5-002/20 EKMAN FBMI 17110 Donin Gleb Ing. Ph.D. Konkurence a přístupy k hodnocení zdravotnické techniky...
205 OHK5-004/20 EKMAN FBMI 17110 Gajdoš Ondřej Ing. Ph.D. Pokročilé metody modelování v hodnocení zdravotnických...
206 OHK4-026/20 P3921 FBMI 17110 Matějková Jana Ing. Ph.D. : Využití dynamických kultivačních systémů pro přípravu...
207 OHK4-018/20 P3921 FBMI 17110 Roubík Karel prof.... Bezpečnost a efektivita umělé plicní ventilace v...
208 OHK4-020/20 P3921 FBMI 17110 Souček Josef Ing. Charakterizace diamantoveho kvantového chipu pro...
209 OHK4-015/20 P3921 FBMI 17110 Šebek Jakub Ing. Využití algoritmů umělé inteligence pro zpracování,...
210 OHK4-022/20 P3921 FBMI 17110 Volf Petr Ing. Ph.D. Aplikace metod nelineárních analýz pro hodnocení pohybu...
211 OHK4-017/20 P3921 FBMI 17110 Vrba Jan prof.... Mikrovlnné systémy pro monitorování hypertermické léčby...
212 OHK5-009/20 EKMAN FBMI 17111 Böhm Pavel PhDr. Mgr.... Bezpečnost a ochrana infrastruktury v odvětví zdravotnictví
213 OHK4-030/20 P3921 FBMI 17111 Brečka Tibor Mgr. MBA,... Psychologické aspekty bezpečnosti škol a školských zařízení
214 OHK4-025/20 P3921 FBMI 17111 Čermáková Denisa... Analýza zdravotních rizik při povodních
215 OHK4-010/20 P3921 FBMI 17111 Hamouzová Dita Mgr. Ph.D. Realizace rehabilitační péče v domácím prostředí pod...
216 OHK4-004/20 P3921 FBMI 17111 Kratina Tomáš Ing. MBA Prostředky pro terénní detekci fentanylu
217 OHK4-028/20 P3913 FBMI 17111 Obitková Daniela MUDr.... Účinnost vybraných vzduchových filtrů v záchytu...
218 OHK4-003/20 P3921 FBMI 17111 Příhoda Aleš Ing. Mgr. Klinické hodnocení přínosů asistivní robotické...
219 OHK4-013/20 P3921 FBMI 17112 Hubená Tereza Ing. Využití dat z funkční magnetické rezonance pro analýzu...
220 OHK4-009/20 P3921 FBMI 17120 Burda Tomáš Ing. Výzkum a vývoj vizuálně haptické platformy pro měření...
221 OHK4-019/20 P3921 FBMI 17120 Šedivcová Milada Luisa... Výzkum a vývoj technologie pro podporu aktivizace seniorů
222 OHK3-030/20 P1801 FIT 18101 Valla Tomáš doc. RNDr.... Teoretická informatika, diskrétní modely a algoritmy
223 OHK3-020/20 P1801 FIT 18102 Valenta Michal Ing. Ph.D. Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství
224 OHK3-010/20 P1801 FIT 18103 Čejka Tomáš doc. Ing.... Monitorování provozu vysokorychlostních sítí a...
225 OHK3-011/20 P1801 FIT 18103 Kubátová Hana prof.... Návrh, programování a verifikace vestavných systémů
226 OHK3-007/20 P1801 FIT 18104 Šimeček Ivan doc. Ing.... Návrh efektivních paralelních algoritmů pro řešení...
227 OHK3-021/20 P1801 FIT 18105 Surynek Pavel prof.... Moderní algoritmy a techniky znalostního inženýrství
228 OHK1-016/20 P3607 31250 Melter Oto Ing. arch. 3D tisk UHPFRC
229 OHK5-001/20 EKMAN MÚVS 32163 Vlachý Jan doc. Ing.... Externality masové elektromobility
230 OHK3-016/20 P1801 CIIRC 37220 Šedivý Jan Ing. CSc. Ontology Based Conversational Artificial Intelligence for...
231 OHK3-031/20 P2612 CIIRC 37260 Macaš Martin Ing. Ph.D. Aktivní učení modelů časových řad
232 OHK3-037/20 P1801 CIIRC 37290 Urban Josef Mgr. Ph.D. Machine learning for saturation-based theorem proving