Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam podaných přihlášek

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Reg. číslo Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název
1 OHK1-039/19 P3607 FSv 11101 Kučera Petr doc. RNDr.... Matematické modelování vedení tepla v tělesech s...
2 OHK1-026/19 P3607 FSv 11101 Ladecký Martin Ing. Ph.D. Memory optimization of Fourier spectral method in...
3 OHK1-030/19 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Bayesovské metody v prostorové statistice s balíčkem R-INLA
4 OHK1-034/19 P3607 FSv 11101 Vacková Petra Mgr. Ph.D. Vlastnosti řešení Navierových-Stokesových rovnic a...
5 OHK1-010/19 P3607 FSv 11102 Semerák Petr doc. Ing.... Výzkum a vývoj mikro- a nanomateriálů nové generace
6 OHK1-029/19 P3607 FSv 11122 Šulc Rostislav Ing. Ph.D. Využití deponovaných vedlejších energetických produktů z...
7 OHK1-007/19 P3607 FSv 11123 Vejmelková Eva prof.... Analýza vzájemného působení kompozitních stavebních...
8 OHK1-027/19 P3607 FSv 11124 Dobrovolný Tomáš Ing. Vliv nehomogenit izolačních a silikátových materiálů na...
9 OHK1-041/19 P3607 FSv 11124 Mariaková Diana Ing.... Využití odpadních surovin v designových prvcích z...
10 OHK1-097/19 P3502 FSv 11124 Nehasilová Marie Ing.... Metodika pro propojení environmentálních a rozpočtářských...
11 OHK1-011/19 P3607 FSv 11124 Nývlt Michal Ing. Analýza řešení stavebních detailů v betonových a zděných...
12 OHK1-083/19 P3607 FSv 11124 Richter Jan Ing. Ph.D. Měření vlhkostních vlastností stavebních materiálů
13 OHK1-071/19 P3607 FSv 11125 Horák Ondřej Ing. Nástroj pro online vyhodnocování reálné energetické...
14 OHK1-069/19 P3502 FSv 11125 Kabele Karel prof.... Průzkum působení psychického mikroklimatu na člověka
15 OHK1-020/19 P3607 FSv 11125 Lysczas Michala Ing.... Vývoj a testování zařízení pro aplikaci algoritmu...
16 OHK1-021/19 P3607 FSv 11125 Mazanec Vojtěch Ing.... Univerzální jednotka pro úpravu osobního prostředí
17 OHK1-022/19 P3607 FSv 11125 Novotná Kateřina Ing. Integrace parametrů vnitřního prostředí v BIM
18 OHK1-075/19 P3607 FSv 11125 Spurný Jakub Ing. Ph.D. Optimalizace návrhu otopných soustav
19 OHK1-070/19 P3607 FSv 11125 Šenfeld Kateřina Ing. Speciální podmínky vnitřního prostředí objektů - výrobní...
20 OHK1-054/19 P3607 FSv 11126 Bouška Robert Ing.... Metodika posouzení pro výběr dodavatele z hlediska...
21 OHK1-025/19 P3607 FSv 11126 Buňat Matěj Ing. Model finanční spoluúčasti investorů ve prospěch obcí a měst
22 OHK1-058/19 P3607 FSv 11126 Dvořáková Ivana Ing. Bc. Dopad společenské odpovědnosti na strategické řízení...
23 OHK1-040/19 P3607 FSv 11126 Kosina Matouš Ing. Studie využití Internetu věcí v metodice BIM se zaměřením...
24 OHK1-023/19 P3607 FSv 11126 Krupík Pavel Ing. Koncepce monitoringu nároků na dopravní stavby dálnic a...
25 OHK1-035/19 P3607 FSv 11126 Kupec Josef Ing. Metodika oceňování nemovitých věcí v průběhu životního cyklu
26 OHK1-012/19 P3607 FSv 11126 Stránský Martin Ing. Tvorba procesní mapy ve fázi výběrového řízení...
27 OHK1-055/19 P3607 FSv 11126 Strnad Michal Ing. Ph.D. Tvorba agregovaných položek požárně bezpečnostních...
28 OHK1-076/19 P3607 FSv 11126 Stuchlík Jakub Ing. Analýza prodražování veřejných zakázek podle kategorizace...
29 OHK1-019/19 P3607 FSv 11126 Škoda Zbyněk Ing. Fotogrammetrické skenování staveb pomocí UAV
30 OHK1-057/19 P3607 FSv 11126 Tomek Radan Ing. MSc.,... Lower road user costs with precast concrete pavements
31 OHK1-056/19 P3607 FSv 11126 Vitásek Stanislav Ing.... Rozvoj Cost managementu ve vazbě na informační modelování...
32 OHK1-060/19 P3607 FSv 11128 Kulmon Pavel Ing. Ph.D. Stochastické metody určování polohy a predikce pohybu...
33 OHK1-059/19 P3607 FSv 11128 Prušková Kristýna Ing. Metody získávání, zpracování a využití BIM dat pro...
34 OHK1-082/19 P3502 FSv 11129 Bohatý Adam Ing. arch.... EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT EDUKACE O OBÁLCE ENERGETICKY...
35 OHK1-079/19 P3502 FSv 11129 Čivrná Tereza Ing. arch. Kina dvacátého století. Případ Prahy.
36 OHK1-092/19 P3501 FSv 11129 Dvořák Vojtěch Ing. arch. Rekonstrukce podoby pražských hradů, Pražský hrad a...
37 OHK1-068/19 P3502 FSv 11129 Dvořáková Iva Ing.... Vývoj architektonických výstav v 2. pol. 20. stol. v Čechách
38 OHK1-081/19 P3502 FSv 11129 Hlusička Martin Ing.... Psychologie architektury
39 OHK1-093/19 P3501 FSv 11129 Kuželová Eliška Ing.... Analýza zemědělských staveb ve východní oblasti Polabské...
40 OHK1-088/19 P3502 FSv 11129 Lapšanský Martin Ing.... Výzvy a limity konverzí a site specific projektů v...
41 OHK1-085/19 P3502 FSv 11129 Mach Marek Ing. arch. Kategorizace modelových případů jednoprostorových hal,...
42 OHK1-067/19 P3502 FSv 11129 Moos Jiří Ing. arch.... Současný stav a vývojové tendence typologie...
43 OHK1-094/19 P3502 FSv 11129 Sapíková Edita Ing.... Přístupy k novému využití objektů a areálů železáren v ČR...
44 OHK1-102/19 P3502 FSv 11129 Stark Martin Ing. arch. Revitalizace domů G40: kompozice fasády kontra...
45 OHK1-086/19 P3502 FSv 11129 Štibor Martin Ing.... Analýza jednotlivých typologických částí nevyužívaných...
46 OHK1-090/19 P3502 FSv 11129 Šulcová Stanislava... Intervence a současné využití podstávkových domů na...
47 OHK1-091/19 P3502 FSv 11129 Šulcová Stanislava... Analýza neregulovaných změn v architektuře
48 OHK1-080/19 P3502 FSv 11129 Vachelová Alžběta Ing.... Design-build projekty aplikované na vysokých školách se...
49 OHK1-032/19 P3502 FSv 11129 Vaněk Aleš Ing. arch.... Optimalizace výstavby konstrukcí dřevěných mřížových...
50 OHK1-016/19 P3502 FSv 11129 Větrovská Barbora Mgr. Analýza sakrální architektury na Tachovsku
51 OHK1-018/19 P3607 FSv 11132 Padevět Pavel doc.... Vybraná témata materiálových vlastností z pohledu mechaniky.
52 OHK1-033/19 P3607 FSv 11132 Rypl Daniel prof. Dr.... Vývoj a aplikace numerických algoritmů pro analýzu a...
53 OHK1-043/19 P3607 FSv 11132 Tyburec Marek Ing. Ph.D. Nástroje pro návrh modulárních konstrukcí: akcelerovaná...
54 OHK1-014/19 P3607 FSv 11133 Benýšek Martin Ing. Ph.D. Numerické modelování požáru a výbuchu a jejich vlivu na...
55 OHK1-024/19 P3607 FSv 11133 Broukalová Iva doc.... Trvanlivost betonové konstrukce a hodnocení jejího...
56 OHK1-089/19 P3607 FSv 11133 Janota Ondřej Ing. Studium vlastností cementových kompozitů vystavených...
57 OHK1-087/19 P3607 FSv 11133 Kopálová Michaela Ing. Experimentální ověření chování UHPC prvků komorových...
58 OHK1-017/19 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc. Ing.... Experimentální a teoretická analýza betonových mostních...
59 OHK1-038/19 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Vývoj a výroba cementových kompozitů s využitím robotiky
60 OHK1-008/19 P3607 FSv 11134 Dolejš Jakub doc. Dr.... Vývoj pokročilých smíšených stavebních konstrukcí
61 OHK1-073/19 P3607 FSv 11135 Čápová Kristýna Ing. Aplikace optovláknových FBG snímačů do stávajících...
62 OHK1-053/19 P3502 FSv 11135 Peterková Marie Ing. Analýza návrhu záporového pažení pomocí statistických metod
63 OHK1-095/19 P3607 FSv 11136 Gallo Peter Ing. Ph.D. Rostlinné příze v asfaltových směsích ložní vrstvy...
64 OHK1-062/19 P3607 FSv 11136 Valášek Martin Ing. Využití vysokofrekvenčního georadarového systému pro...
65 OHK1-028/19 P3607 FSv 11137 Lomoz Lenka Ing. Ph.D. Analýza akusticky problematických míst při průjezdu...
66 OHK1-077/19 P3607 FSv 11137 Petýrek Michal Ing. Měření a analýza dopadů Rayleighova vlnění na kvalitu...
67 OHK1-078/19 P3607 FSv 11141 Kesely Mikoláš Ing. Ph.D. Experimentální výzkum a matematické modelování struktury...
68 OHK1-066/19 P3607 FSv 11141 Pastorek Jaroslav Ing.... Improving Urban Rainfall-Runoff Modelling by Minimizing...
69 OHK1-006/19 P3607 FSv 11142 Králík Martin Ing. Ph.D. Kombinovaný výzkum proudění vody na hydrotechnických...
70 OHK1-101/19 P3607 FSv 11144 Dvořáčková Nikola Ing. Optimalizace návrhu systému úpravny vodárenských a...
71 OHK1-045/19 P3607 FSv 11144 Nábělková Jana doc.... Osud vybraných typů farmak v městských vodách
72 OHK1-001/19 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc. Ing.... Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby...
73 OHK1-042/19 P3646 FSv 11155 Poloprutský Zdeněk... Prostorová data v geomatice - sběr, zpracování, analýzy,...
74 OHK1-004/19 P3607 FSv 11210 Mára Michal Ing. Ph.D. Zkoumání vlivu 3D tkanin na chování betonu při extrémním...
75 OHK1-002/19 P3607 FSv 11220 Šťástka Jiří Ing. Ph.D. Výzkum bentonitové těsnící vrstvy
76 OHK2-004/19 P2301 FS 12101 Keslerová Radka Mgr.... Numerické simulace problémů proudění tekutin
77 OHK2-009/19 P2301 FS 12105 Daniel Matej prof.... Biomechanika - sběr dat, validace a aplikace
78 OHK2-006/19 P2301 FS 12105 Šika Zbyněk prof. Ing.... Mechatronika a adaptronika 2019
79 OHK2-011/19 P2301 FS 12105 Valášek Michael prof.... Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2019
80 OHK2-003/19 P2301 FS 12110 Hofreiter Milan prof.... Algoritmy pro automatické řízení, identifikaci a detekci...
81 OHK2-043/19 P2301 FS 12112 Bláha Adam Ing. Mikro aplikace v PIV měření
82 OHK2-033/19 P2301 FS 12115 Jeníková Jitka Ing. Modelování procesu selektivní katalytické redukce NOx při...
83 OHK2-002/19 P2301 FS 12116 Zmrhal Vladimír doc.... Vnitřní prostředí budov a energetická náročnost zařízení...
84 OHK2-044/19 P2301 FS 12120 Jasný Michal Ing. Ph.D. Zubová řadicí spojka bez obvodové vůle
85 OHK2-001/19 P2301 FS 12120 Seidl Jakub Ing. Ph.D. Výzkum pasivní bezpečnosti kolejových vozidel
86 OHK2-041/19 P2301 FS 12120 Toman Rastislav Ing. Pokročilé optimalizácie systémov budoucích hybridních...
87 OHK2-039/19 P2301 FS 12122 Barák Karel Ing. Orientovaná vláknová výztuž kompozitních materiálů
88 OHK2-038/19 P2301 FS 12122 Kostroun Tomáš Ing. Defektoskopie pomocí ultrazvukem buzené termografie II
89 OHK2-036/19 P2301 FS 12122 Kučera Jaromír Ing. Vliv DBD plazmových atkuátorů na indukované jevy na...
90 OHK2-037/19 P2301 FS 12122 Žižkovský Nikola Ing. Měření vlivu pole vrtulí na aerodynamické charakteristiky...
91 OHK2-028/19 P2301 FS 12132 Horváthová Marie Ing. Superslitiny pro vysokoteplotní aplikace
92 OHK2-013/19 P2301 FS 12133 Kudláček Jan Ing. Ph.D. Výzkum, optimalizace a inovace výrobních procesů
93 OHK2-012/19 P2301 FS 12134 Beránek Libor Ing. Ph.D. Vývoj technologie 3D tisku materiálů využitelných v letectví
94 OHK2-029/19 P2301 FS 12134 Kellner Tomáš Ing. Přístupy k implementaci principů Průmysl 4.0 ve...
95 OHK2-010/19 P2301 FS 12135 Andrlík Vladimír doc.... Inovace a experimentální vývoj v oblasti automatizace,...
96 OHK2-007/19 P2301 FS 12135 Houša Jaromír prof.... Zdokonalování simulačních technik jako součást konceptu...
97 OHK2-042/19 P2301 FS 12138 Budský Patrik Ing. Analýza změny obchodních modelů v digitalizované a...
98 OHK3-009/19 P2612 FEL 13101 Volchenkova Irina Mgr. Nové přístupy ke vzdálenostem na náhodných množinách a...
99 OHK3-023/19 P2612 FEL 13102 Hruška Viktor RNDr.... Aeroakustika a elastoakustika v lokálně periodických...
100 OHK3-012/19 P2612 FEL 13102 Jiříček Ondřej prof.... Vývoj moderních akustických měření
101 OHK3-017/19 P2612 FEL 13102 Řezáč Karel Ing. Ph.D. Elektrické výboje II: experimentální výzkum, modelování a...
102 OHK3-028/19 P2612 FEL 13113 Horynová Eva Ing. Vytváření tenkovrstvých struktur ZnO a MoOx pomocí pulsní...
103 OHK3-008/19 P2612 FEL 13113 Hrzina Pavel Ing. Ph.D. Automatizovaná laboratoř pro testování baterií - SW...
104 OHK3-018/19 P2612 FEL 13113 Pambo Arao Minamau Ing. Studium podmínek provozu fotovoltaických systémů v...
105 OHK3-021/19 P2612 FEL 13113 Petrášek Jan Ing. Studium elektrických vlastností slinutých a plazmově...
106 OHK3-033/19 P2612 FEL 13113 Reichl Tomáš Ing. Difusní diagnostika pro elektrochemické články
107 OHK3-034/19 P2612 FEL 13113 Šaršounová Zuzana Ing. Radiační starnutí komunikačních kabelů
108 OHK3-035/19 P2612 FEL 13113 Tichý Tomáš Ing. Studium zdrojů elektrických pulsů, využívajících...
109 OHK3-027/19 P2612 FEL 13113 Veselý Petr Ing. Ph.D. Studium vlastností materiálů pro 3D tisk
110 OHK3-032/19 P2612 FEL 13114 Košík Michal Ing. Ph.D. Metodika analýzy a řízení bifurkace v bezkontaktním...
111 OHK3-037/19 P2612 FEL 13114 Košťál Tomáš Ing. Ph.D. Realizace online identifikace parametrů asynchronního...
112 OHK3-030/19 P2612 FEL 13114 Lipčák Ondřej Ing. Ph.D. Identifikace nelineárních parametrů bezsenzorově řízeného...
113 OHK3-031/19 P2612 FEL 13114 Zedník Jakub Ing. Realizace silové části modulárního víceúrovňového měniče
114 OHK5-008/19 EKMAN FEL 13116 Makešová Michaela Ing. Řízení spotřeby elektrické energie pomocí konceptu Smart...
115 OHK5-002/19 EKMAN FEL 13116 Mikeš Jan doc. Ing. Ph.D. Pokročilé metody dekompozice materiálů pomocí...
116 OHK3-011/19 P2612 FEL 13117 Pechač Pavel prof.... Elektromagnetické struktury a vlny
117 OHK3-016/19 P2612 FEL 13132 Klemsa Jakub Ing. Practical Privacy-Preserving Data Collection and...
118 OHK3-038/19 P2612 FEL 13133 Dlask Tomáš Ing. Ph.D. New Algorithms for Large-scale Optimization in Computer...
119 OHK4-030/19 P3921 FEL 13133 Němý Milan Ing. Ph.D. Měření atrofie bazálního předního mozku a integrity...
120 OHK3-014/19 P1801 FEL 13133 Novák Daniel doc. Ing.... Získávání, zpracování a vizualizace biomedicínských dat
121 OHK3-042/19 P3902 FEL 13133 Pajdla Tomáš doc. Ing.... Semidefinitní programování v robotice a v geometrii...
122 OHK3-041/19 P2612 FEL 13133 Polic Michal Ing. Ph.D. Metoda pro zpřesnění a zrychlení struktury z pohybu na...
123 OHK3-029/19 P1801 FEL 13133 Rehák Bučková Barbora... The effective use of pattern recognition methods in brain...
124 OHK3-040/19 P3902 FEL 13133 Steidl Stanislav Ing. Řešení geometrických úloh počítačového vidění a robotiky...
125 OHK4-020/19 P3921 FEL 13134 Procházka Václav Ing.... Použití povrchově modifikovaných a 3D strukturovaných...
126 OHK3-001/19 P2612 FEL 13135 Hušek Petr doc. Ing.... Modelování, identifikace a řízení dynamických systémů
127 OHK3-002/19 P2612 FEL 13135 Šebek Michael prof.... Pokročilé optimalizační metody pro průmyslové systémy
128 OHK3-024/19 P3902 FEL 13136 Ahmad Jana Ing. Efficient Vocabularies Management Using Ontologies
129 OHK3-022/19 P1801 FEL 13136 Vokřínek Jiří doc.... Rozhodování v rozsáhlých, dynamických multiagentních...
130 OHK3-006/19 P2612 FEL 13137 Sýkora Jan prof. Ing.... Kódování a distrubuované zpracování signálu pro rádiové...
131 OHK3-007/19 P2612 FEL 13138 Drozd Stanislav Ing. Bezdrátové sítě pro přenos diagnostických dat v letectví
132 OHK3-019/19 P2612 FEL 13138 Krejčí Lukáš Ing. Využití strojového učení a biologicky inspirovaných...
133 OHK3-036/19 P2612 FEL 13138 Novotný David Ing. Vývoj a testování radiačně odolného magnetometru
134 OHK3-015/19 P2612 FEL 13138 Šipoš Martin Ing. Ph.D. Využití alternativních senzorů a systémů pro lokalizaci...
135 OHK3-004/19 P3902 FEL 13139 Slavík Pavel prof.... Modelování uživatele v prostředí konverzačních systémů
136 OHK3-005/19 P1801 FEL 13139 Žára Jiří prof. Ing. CSc. Výzkum moderních metod počítačové grafiky 2019-2021
137 OHK4-014/19 P3913 FJFI 14102 Břeň David RNDr. Ph.D. Studium udržení plazmatu magnetickým polem v tokamaku
138 OHK4-012/19 P3913 FJFI 14102 Contreras Jesus... Study of basic properties of QCD and Gravitation with the...
139 OHK4-006/19 P3913 FJFI 14102 Čepila Jan doc. Ing.... Teorie a fenomenologie silných interakcí při vysokých...
140 OHK4-009/19 P3913 FJFI 14102 Hrivnák Jiří doc. Ing.... Struktury a metody matematické fyziky
141 OHK4-018/19 P3913 FJFI 14102 Chaloupka Petr RNDr.... Studium jádro-jaderných srážek na experimentu STAR
142 OHK4-002/19 P3913 FJFI 14102 Myška Miroslav Ing. Ph.D. Výzkum protonových srážek v experimentu ATLAS na...
143 OHK4-019/19 P3913 FJFI 14102 Novotný Jaroslav Ing.... Vlastnosti a aplikace iterovaných kvantových zobrazení
144 OHK4-015/19 P3913 FJFI 14102 Pokorný Jan Ing. Neperturbativní přístup k řešení jaderného...
145 OHK4-026/19 P3913 FJFI 14102 Potoček Václav Ing. Ph.D. Charakterizace a integrace KTP krystalu pro použití v...
146 OHK4-037/19 P3913 FJFI 14102 Špačková Hana Ing. Studium bleskových výbojů ve VLF spektru a jejich vztahu...
147 OHK4-010/19 P3913 FJFI 14111 Bryknar Zdeněk prof.... Příprava a vlastnosti nových dielektrických materiálů a...
148 OHK4-001/19 P3913 FJFI 14111 Kolenko Petr doc. Ing.... Metody studia a aplikace biotechnologických enzymů
149 OHK4-034/19 P3913 FJFI 14111 Trojan Karel Ing. Ph.D. Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé...
150 OHK4-025/19 P3913 FJFI 14112 Blažej Josef Ing. Ph.D. Základní a aplikovaný výzkum laserů
151 OHK4-005/19 P3913 FJFI 14112 Richter Ivan prof. Dr.... Podpora studentského výzkumu fotonických nanostruktur,...
152 OHK4-003/19 P3913 FJFI 14115 Kittnerová Jana Ing.... Migrační procesy v prostředí inženýrských bariér...
153 OHK4-028/19 P3913 FJFI 14115 Ondrák Fialová... Příprava a hodnocení nanonosičů radionuklidů pro...
154 OHK4-011/19 P3913 FJFI 14117 Suk Pavel Ing. Příprava makroskopických dat pro nepalivové součásti...
155 OHK1-048/19 P3501 FA 15113 Boudová Petra Ing. Průmyslová kulturní krajina - hledání autenticity
156 OHK1-037/19 P3501 FA 15113 Volovár Maroš Mgr. Výskum a dokumentácia tradičných hrázdených stavieb na...
157 OHK1-047/19 P3501 FA 15113 Zvonečková Radka Ing. Mapování a vyhodnocování archivního materiálu a...
158 OHK1-015/19 P3501 FA 15114 Cejpová Miroslava Mgr.... Průzkum, dokumentace a vytvoření schémat prostorového a...
159 OHK1-100/19 P3501 FA 15116 Fialka Sobková... Zdroje dat chytrých měst - případová studiudie Klárov -...
160 OHK1-096/19 P3501 FA 15116 Gebrian Markéta Ing.... Prezentace Architektury Pomocí Virtuální Reality a...
161 OHK1-061/19 P3501 FA 15116 Kotnour Karolína Ing.... Evolving Architecture - Adaptation of Artificial Neural...
162 OHK1-072/19 P3501 FA 15116 Petrš Jan Ing. arch.... Workshop-Interaktivní soft-robotická instalace
163 OHK1-065/19 P3501 FA 15118 Markgraf Hossingerová... Architektura ve školní praxi
164 OHK1-051/19 P3501 FA 15118 Petrus Erik Ing. arch.... Typologie townhousů a jejich využití
165 OHK1-036/19 P3501 FA 15119 Buryška Petr Ing. arch. Stavební kultura: rozměr a kapacita obce architektů v...
166 OHK1-074/19 P3501 FA 15119 Koucká Michaela Mgr. Hodnocení modro-zelené infrastruktury v urbánním prostředí
167 OHK1-046/19 P3501 FA 15120 Chmelová Adéla Ing. arch. Vliv sociálních médií na chování lidí ve veřejném...
168 OHK1-031/19 P3502 FA 15122 Kolářová Dana RNDr. Geometrie nosné konstrukce historických mostů
169 OHK1-064/19 P3501 FA 15124 Jiroušková Karolína... Energeticky efektivní řešení sídelních celků v...
170 OHK1-063/19 P3501 FA 15124 Rolínková Jaroslava... Praktické posouzení možností vytápění a chlazení...
171 OHK1-050/19 P3501 FA 15127 Děnge Jana Ing. arch. Architektonický prostor individuálního bydlení, umění a...
172 OHK1-049/19 P3502 FA 15127 Klanc Tomáš Ing. arch. SOUČASNÉ MALÉ A ÚSPORNÉ INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ V ČECHÁCH
173 OHK1-099/19 P3501 FA 15127 Kloda Martin M.A. Politika architektury ČR - naplňování cílů české Politiky...
174 OHK1-052/19 P3501 FA 15128 Malošíková Šárka Ing.... Navrhni a postav ve výuce ateliéru
175 OHK1-098/19 P3501 FA 15129 Slováková Nikoleta... Flexibilní architektura
176 OHK3-025/19 P3902 FD 16111 Jozová Šárka Ing. Ph.D. Využití nekategorických rozdělení pro analýzu diskrétních...
177 OHK2-005/19 P3710 FD 16111 Kuklová Jana Ing. Ph.D. Analýza subjektivního hodnoceni kongesce řidiči
178 OHK1-003/19 P3607 FD 16112 Blaščík Marek Ing. Vyhodnocení vlastností asfaltové směsí založené na...
179 OHK2-024/19 P3710 FD 16112 Honcová Markéta Ing. Opatření v rámci městské dopravní infrastruktury...
180 OHK2-032/19 P3710 FD 16112 Zpěváčková Karolína Ing. Role pěšího provozu v kontextu aktuálních dopravních trendů
181 OHK5-004/19 EKMAN FD 16114 Vogl Jan Ing. Bc. Ph.D. Zvyšování konkurenční schopnosti pomocí metody LCC v...
182 OHK2-040/19 P3710 FD 16116 Toman Přemysl Ing. Výzkum metody vývoje a hodnocení zvukového rozhraní...
183 OHK2-026/19 P3710 FD 16117 Kříž Milan Ing. Ph.D. Aplikace konceptu potenciální dostupnosti pro hodnocení...
184 OHK2-027/19 P3710 FD 16117 Vávra Rudolf Ing. Zajištění báze dat o národní železniční infrastruktuře a...
185 OHK2-045/19 P3710 FD 16118 Jurko Michaela Ing. Optimalizace parametrů 3D tisku z kovu pro výrobu...
186 OHK2-014/19 P3710 FD 16120 Horažďovský Patrik... Využití multiagentních algoritmů pro modelování dynamické...
187 OHK3-039/19 P3902 FD 16120 Kekula František Ing. Výzkum využití systémů řízení veřejného osvětlení v...
188 OHK2-030/19 P3710 FD 16120 Kouba Petr Ing. Bc. Ph.D. Identifikace a sledování aktuální míry únavy řídících...
189 OHK2-008/19 P3710 FD 16120 Mahmoud Zaid Ing. Ph.D. Experimental study of sound effects on driver vigilance
190 OHK3-010/19 P3902 FD 16120 Růžička Jiří Ing. Ph.D. Integrace krizového řízení do modelu řízení dopravy
191 OHK2-023/19 P3710 FD 16121 Hanáková Lenka Ing. Ph.D. Studium vlivu únavy na výkonnost pilotů
192 OHK2-035/19 P3710 FD 16121 Kála Martin Ing. Aplikace modelu regresního stromu na neplánované údržbové...
193 OHK2-020/19 P3710 FD 16121 Kalivodová Michaela Ing. Hodnocení psychofyziologického stavu pilota v reálném čase
194 OHK2-017/19 P3710 FD 16121 Kameníková Iveta Mgr.... Odpovědi sekundárního radaru jako zdroje dat pro...
195 OHK2-031/19 P3710 FD 16121 Kušmírek Stanislav... Systém pro simulaci a vyhodnocování letových...
196 OHK2-016/19 P3710 FD 16121 Lán Sébastien Ing. Bc. Rozpoznávání a strojové učení pro detekci kondenzačních stop
197 OHK2-021/19 P3710 FD 16121 Lukeš Petr Ing. Využití ADS-B zpráv jako indikátoru rušení GNSS
198 OHK2-025/19 P3710 FD 16121 Matějka Lukáš Ing. Optimalizace provozu motorů malých dopravních letadel...
199 OHK2-022/19 P3710 FD 16121 Nosek Jakub Ing. Využití dat z nízkonákladových přehledových systémů pro...
200 OHK2-034/19 P3710 FD 16121 Socha Vladimír doc.... Rozšířená realita jako forma podpůrného prostředku pilotů...
201 OHK2-019/19 P3710 FD 16121 Štumbauer Oldřich Ing. Konceptuální model integrace znalosti z bezpečnostních...
202 OHK2-018/19 P3710 FD 16121 Topková Tereza Ing. Ph.D. Alternativní metody navigace pro případ nedostupnosti...
203 OHK2-015/19 P3710 FD 16121 Václavíková Šárka Ing. Model únavy pro Fatigue Risk management systém leteckého...
204 OHK4-022/19 P3913 FBMI 17101 Parkman Tomáš Ing. Ph.D. Měkká rentgenová mikroskopie suchých i vodních...
205 OHK4-004/19 P3913 FBMI 17101 Písařík Petr doc. Ing.... Povrchové vlastnosti materiálů a jejich vliv na tkáně
206 OHK4-013/19 P3921 FBMI 17101 Pospíšilová Marie doc.... Fluorescenční spektra zdravých a nádorových buněčných...
207 OHK4-008/19 P3921 FBMI 17101 Zajíc Jakub Ing. Ph.D. Active participation at international conference...
208 OHK4-033/19 P3921 FBMI 17101 Žáková Markéta Mgr. Ph.D. Implementace videookulografie pro výzkum dynamiky...
209 OHK5-006/19 EKMAN FBMI 17110 Gajdoš Ondřej Ing. Ph.D. Aplikace analýzy nákladů a užitku pro hodnocení domácí...
210 OHK5-005/19 EKMAN FBMI 17110 Gorelova Marija Ing. Analýza možností institucionální implementace hodnocení...
211 OHK4-027/19 P3921 FBMI 17110 Hadravová Hana Ing. Optimalizace hypertertermické léčby pomocí...
212 OHK4-016/19 P3921 FBMI 17110 Kudrna Petr doc. Ing.... Zpracování a interpretace biomedicínských dat pro potřeby...
213 OHK4-035/19 P3921 FBMI 17110 Matějková Jana Ing. Ph.D. Dynamická stimulace kmenových buněk na titanových...
214 OHK4-031/19 P3921 FBMI 17110 Ort Václav Ing. Ph.D. Rozšíření možností využití elektrické impedanční...
215 OHK4-023/19 P3921 FBMI 17110 Pokorný Tomáš Ing. Ph.D. Testování mikrovlnného zobrazovacího systému na fantomech
216 OHK5-003/19 EKMAN FBMI 17110 Selčan Miroslav Ing. Vytvoření webové aplikace pro hodnocení zdravotnických...
217 OHK4-032/19 P3921 FBMI 17110 Štrobl Jan Ing. Odstranění artefaktů z nových způsobů nahrávání EEG záznamu
218 OHK4-024/19 P3921 FBMI 17111 Čermáková Denisa... Analýza zdravotních rizik vznikajících jako následek povodní
219 OHK4-029/19 P3921 FBMI 17111 Janů Markéta Ing. Ochrana lůžkových zdravotnických zařízení před...
220 OHK4-017/19 P3921 FBMI 17111 Kožený Petr Mgr. Posouzení hrozby expozice hasičů zplodinám hoření
221 OHK4-036/19 P3913 FBMI 17111 Říha Roman Ing. Ph.D. Motivace a partnerské vztahy členů IZS
222 OHK4-021/19 P3921 FBMI 17112 Klempíř Ondřej Ing. Ph.D. Aplikace metod hlubokého učení pro klasifikaci...
223 OHK1-044/19 P3607 31250 Kněž Petr Ing. Ph.D. Prefabrikované lávky z UHPFRC
224 OHK1-084/19 P3607 31260 Kryštov Martin Ing. Využití UHPC pro rekonstrukce a zesilování betonových...
225 OHK5-001/19 P7108 MÚVS 32116 Savický Nikolaj PhDr.... Dějiny československého sportovní letectví v...
226 OHK3-013/19 P1801 CIIRC 37220 Šedivý Jan Ing. CSc. Conversational AI system
227 OHK3-020/19 P3902 CIIRC 37270 Štěpánková Olga prof.... Prediktivní modelování v Analytice Učení