Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam podaných přihlášek

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Reg. číslo Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název
1 OHK1-027/18 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Transportní procesy v deformovatelném porézním prostředí
2 OHK1-016/18 P3607 FSv 11101 Chleboun Jan doc.... Modelování spřažené úlohy pružnosti a nelineárního...
3 OHK1-018/18 P3607 FSv 11101 Kholmetska Ielizaveta... Numerické modelování magnetostrikčních materiálů
4 OHK1-005/18 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Robustní metody v geostatistice
5 OHK1-043/18 P3607 FSv 11101 Pultarová Ivana doc.... Předpodmínění numerických metod pro homogenizaci
6 OHK1-065/18 P3607 FSv 11101 Straková Lenka Mgr. Nelineární systémy hypoplastických modelů zrnitých...
7 OHK1-024/18 P3607 FSv 11102 Šmejkal Filip Ing. Ph.D. Metody bezkontaktního měření a vyhodnocení deformací a...
8 OHK1-030/18 P3502 FSv 11122 Čermák Jan Ing. Aplikace metodiky BIM v oblasti přípravy a realizace...
9 OHK1-025/18 P3607 FSv 11122 Konvalinka Adam Ing.... Analýza vlastností ACB při použití tekuté pryskyřice
10 OHK1-076/18 P3607 FSv 11122 Kovářík Michal Ing. Ph.D. Návrh a ověření klíčových částí technologie pro realizaci...
11 OHK1-080/18 P3607 FSv 11124 Bramborová Michalová... Rehabilitace odvodňovacích a odvětrávacích systémů...
12 OHK1-047/18 P3607 FSv 11124 Diviš Jakub Ing. Ph.D. Využití stávajících experimentálních dat pro tvorbu...
13 OHK1-048/18 P3607 FSv 11124 Ingrišová Lenka Ing.... Environmentální aspekty vysokohodnotných cementových...
14 OHK1-071/18 P3607 FSv 11124 Najmanová Hana Ing. Ph.D. Využití pokročilých modelů požáru a pohybu osob v...
15 OHK1-050/18 P3607 FSv 11124 Řepka Jakub Ing. Ph.D. Subtilní profilované velkoformátové panely z TRC pro...
16 OHK1-084/18 P3607 FSv 11124 Sokolová Marie Ing. Životnost omítkovin na minerální a přírodní bázi v...
17 OHK1-088/18 P3607 FSv 11125 Horák Ondřej Ing. Vliv provozu na energetickou náročnost budovy
18 OHK1-105/18 P3607 FSv 11125 Kabele Karel prof.... Stanovení nejvhodnějšího optimalizačního algoritmu pro...
19 OHK1-026/18 P3607 FSv 11125 Linhartová Vladimíra... Tepelný tok souvrstvím konstrukce ledové plochy na...
20 OHK1-090/18 P3607 FSv 11125 Lysczas Michala Ing.... Adaptivní větrání pro úpravu parametrů vnitřního mikroklima
21 OHK1-089/18 P3607 FSv 11125 Mazanec Vojtěch Ing.... Vliv osobního větrání na tepelnou pohodu uživatele
22 OHK1-006/18 P3502 FSv 11125 Spurný Jakub Ing. Ph.D. Optimalizace návrhu otopných soustav
23 OHK1-087/18 P3502 FSv 11125 Šenfeld Kateřina Ing. Speciální podmínky vnitřního prosředí objektů
24 OHK1-072/18 P3607 FSv 11126 Konášová Šárka Ing. et... Význam zelených střech při zmirňování efektu městských...
25 OHK1-036/18 P3607 FSv 11126 Kosina Matouš Ing. Specifikace požadavků na TZB v rámci BIM modelu v...
26 OHK1-081/18 P3607 FSv 11126 Rohlena Michal Ing. Ph.D. Finanční model energeticky úsporných opatření na budovách...
27 OHK1-077/18 P3607 FSv 11126 Strnad Michal Ing. Ph.D. Optimalizace požárně bezpečnostních zařízení...
28 OHK1-093/18 P3607 FSv 11126 Stuchlík Jakub Ing. Analýza příčin prodražování stavebních zakázek a...
29 OHK1-079/18 P3607 FSv 11126 Tomek Radan Ing. MSc.,... Potenciál prefabrikace v české dálniční výstavbě a údržbě
30 OHK1-078/18 P3607 FSv 11126 Vitásek Stanislav Ing.... Nové přístupy v oceňování pozemních staveb
31 OHK1-015/18 P3501 FSv 11127 Hendrych Jan ASLA, Ph.D. Strukturální vegetační prvky veřejného prostoru
32 OHK1-067/18 P3501 FSv 11127 Koubková Renata Ing.... Analýza neregulovaných změn v architektuře a urbanismu
33 OHK1-062/18 P3501 FSv 11127 Kugl Jiří Ing. arch.... Vývoj a potenciál veřejných prostranství
34 OHK1-052/18 P3607 FSv 11128 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. Optimalizace a automatizace procesů navrhování, realizace...
35 OHK1-033/18 P3502 FSv 11129 Bohatý Adam Ing. arch.... EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT EDUKACE O OBÁLCE ENERGETICKY...
36 OHK1-099/18 P3501 FSv 11129 Boříková Hana Ing.... FENOMÉN VODY V KONTEXTU POST-INDUSTRIÁLNÍHO ÚZEMÍ PŘI...
37 OHK1-041/18 P3502 FSv 11129 Brankov Nikolay Ing.... Sbory a další stavby Církve československé husitské jako...
38 OHK1-075/18 P3502 FSv 11129 Čivrná Tereza Ing. arch. Konverze historických objektů pro kulturu
39 OHK1-045/18 P3501 FSv 11129 Dvořák Vojtěch Ing. arch. Rekonstrukce podoby Karlova náměstí a okolí z doby před...
40 OHK1-042/18 P3502 FSv 11129 Dvořáková Iva Ing.... Vývoj architektonických výstav v 2. pol. 20. stol. v...
41 OHK1-086/18 P3502 FSv 11129 Eckschlager Tomáš Ing.... Analyza kompozice průčelí bytových domů na pražských...
42 OHK1-100/18 P3502 FSv 11129 Fetisov Oleg Ph.D., MBA Mediální platforma vědeckého výzkumu průmyslového dědictví
43 OHK1-085/18 P3502 FSv 11129 Horká Lenka Ing. arch. Drážní stavby České západní dráhy - hodnoty a možnosti...
44 OHK1-011/18 P3501 FSv 11129 Popelová Lenka doc.... Zmapování výtvarnýchděl budovy FSv ČVUT v Praze a kampusu...
45 OHK1-098/18 P3502 FSv 11129 Sapíková Edita Ing.... Analýza současného stavu jednoúčelových a víceúčelových...
46 OHK1-058/18 P3502 FSv 11129 Stark Martin Ing. arch. Případová studie rekonstrukce historického bytového domu...
47 OHK1-039/18 P3502 FSv 11129 Vaněk Aleš Ing. arch.... Rozvoj experimentálnícho pracoviště - Studia Membránové...
48 OHK1-038/18 P3607 FSv 11132 Doškář Martin Ing. Ph.D. Modelování heterogenních materiálů a identifikace...
49 OHK1-032/18 P3607 FSv 11132 Němeček Jiří prof.... Mikrostrukturální popis a modelování degradačních procesů...
50 OHK1-046/18 P3607 FSv 11132 Rypl Daniel prof. Dr.... Vývoj a aplikace pokročilých algoritmů pro numerickou...
51 OHK1-022/18 P3607 FSv 11133 Benýšek Martin Ing. Ph.D. Softwarová podpora pro analýzu betonových konstrukcí...
52 OHK1-102/18 P3607 FSv 11133 Kopálová Michaela Ing. Analýza předpjatého stěnového UHPC prvku komorového mostu...
53 OHK1-044/18 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc. Ing.... Navrhování a hodnocení betonových mostů
54 OHK1-049/18 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Vývoj nových metod pro výzkum vlivu kombinací vnějších...
55 OHK1-023/18 P3607 FSv 11133 Vašková Jitka doc.... Beton a vláknobeton specifických vlastností - analýza a...
56 OHK1-029/18 P3607 FSv 11133 Zíma Jakub Ing. Studium vlastností cementových kompozitů vystavených...
57 OHK1-073/18 P3607 FSv 11134 Fíla Jiří Ing. Ph.D. Nosné konstrukční prvky ze skla a jejich přípoje
58 OHK1-069/18 P3607 FSv 11134 Kašpárek Jiří Ing. Ph.D. Pravděpodobnostní metodika posouzení interakce most-kolej
59 OHK1-010/18 P3607 FSv 11134 Kožich Matyáš Ing. Svařované styčníky uzavřených průřezů
60 OHK1-070/18 P3607 FSv 11134 Kubiš Petr Ing. Numerická analýza svařování vysokopevnostních předpjatých...
61 OHK1-004/18 P3607 FSv 11134 Lišková Nikola Ing. Plášťové systémy ocelových konstrukcí za požáru
62 OHK1-068/18 P3607 FSv 11134 Píchal Radek Ing. Ph.D. Stabilita tlačených vzpínadlových sloupů z nerezové oceli
63 OHK1-013/18 P3607 FSv 11134 Werunský Martin Ing. Styčníky vybraných ocelových konstrukcí
64 OHK1-074/18 P3607 FSv 11134 Zikmundová Markéta Ing. Vizkoelastické materiály pro spojování konstrukčních...
65 OHK1-082/18 P3607 FSv 11135 Čápová Kristýna Ing. Aplikace komplexního přístupu ke geologickému průzkumu...
66 OHK1-002/18 P3607 FSv 11135 Černá Vydrová Linda... Inovativní řešení soudobých problémů podzemního stavitelství
67 OHK1-092/18 P3607 FSv 11135 Peterková Marie Ing. Analýza souboru 3D numerických modelů záporového pažení...
68 OHK1-083/18 P3607 FSv 11136 Fazekas Karel Ing. Ph.D. BIM - implementace do stavební praxe liniových staveb v...
69 OHK1-094/18 P3607 FSv 11136 Valentová Tereza Ing.... Vliv stárnutí na stabilitu vybraných typů adhezivních...
70 OHK1-053/18 P3607 FSv 11137 Bret Ondřej Ing. Metodická příručka pro rozdělení tramvajových vozů z...
71 OHK1-054/18 P3607 FSv 11137 Lojda Vít Ing. Ph.D. Experimentální analýza spolupůsobení mezi kamenivem...
72 OHK1-055/18 P3607 FSv 11137 Petýrek Michal Ing. Ověření možnosti měření Rayleighova vlnění pomocí geofonů...
73 OHK1-019/18 P3607 FSv 11141 Dohnal Michal doc.... Kvantitativní výzkum hydrologických vazeb v blízkosti...
74 OHK1-021/18 P3607 FSv 11141 Kesely Mikoláš Ing. Ph.D. Modelování proudění komplexních směsí s visko-plastickou...
75 OHK1-007/18 P3607 FSv 11141 Křeček Josef doc. Ing.... Bioindikace změn vodního režimu zalesněného horského povodí
76 OHK1-061/18 P3607 FSv 11141 Pastorek Jaroslav Ing.... Snížení nejistot v srážko-odtokovém modelování městských...
77 OHK1-028/18 P3607 FSv 11142 Dally Tomáš Ing. Ph.D. Výzkum metod tlumení kinetické energie při přímém plnění...
78 OHK1-008/18 P3607 FSv 11142 Králík Martin Ing. Ph.D. Kombinovaný výzkum proudění vody na hydrotechnických...
79 OHK1-020/18 P3607 FSv 11142 Nowak Petr Dr. Ing. Aplikace matematického a fyzikálního modelování s měřením...
80 OHK1-051/18 P3607 FSv 11143 Princ Tomáš Ing. Ph.D. Výzkum proudění vody a vzduchu a transportu látek a tepla...
81 OHK1-001/18 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc. Ing.... Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby...
82 OHK1-066/18 P3646 FSv 11155 Tobiáš Pavel Ing. Ph.D. Analýzy v geomatice: Zpracování prostorových dat o...
83 OHK1-031/18 P3646 FSv 11155 Vyskočil Zdeněk Ing.... Vytvoření a testování low-cost GNSS přijímače pro fázové...
84 OHK1-014/18 P3607 FSv 11210 Říhová Zdeňka Ing. Zkoumání vlivu strukturálních výztužných tkanin na...
85 OHK2-009/18 P2301 FS 12102 Doubek Martin Ing. Ph.D. Experimentální zařízení pro kalibrace širokého spektra...
86 OHK2-011/18 P2301 FS 12102 Vlčák Petr doc. Ing.... Nanokompozity na bázi titanu připravené technikami s...
87 OHK2-010/18 P2301 FS 12105 Kuželka Jiří Ing. Ph.D. Výzkum modelů degradace kovových materiálů při...
88 OHK2-001/18 P2301 FS 12105 Padovec Zdeněk Ing.... Analýza deformací kompozitních struktur a detekce jejich...
89 OHK2-003/18 P2301 FS 12110 Novák Martin doc. Ing.... Vysokorychlostní elektrické stroje pro automobilové...
90 OHK2-015/18 P2301 FS 12110 Oswald Cyril Ing. Ph.D. Inteligentní algoritmy pro detekci a potlačování...
91 OHK2-006/18 P2301 FS 12110 Uhlíř Ivan prof. Ing.... Měření elektrodynamických charakteristik spotřebičů...
92 OHK2-002/18 P2301 FS 12112 Hyhlík Tomáš doc. Ing.... Kombinované případy přestupu tepla a hmoty a řešení...
93 OHK2-012/18 P2301 FS 12112 Nováková Ludmila Ing.... Mikro aplikace v PIV měření
94 OHK2-020/18 P2301 FS 12112 Suchý Jakub Ing. Ph.D. Ověření vhodnosti aerodynamického tunelu ústavu 12112 pro...
95 OHK2-004/18 P2301 FS 12113 Hoidekr Jan Ing. Ph.D. Kontinualizace třídícího procesu laboratorní třídící linky
96 OHK2-005/18 P2301 FS 12113 Chmelař Jakub Ing. Ph.D. Snímání mazací vrstvy valivých ložisek prostřednictvím...
97 OHK2-013/18 P2301 FS 12115 Bartoš Ondřej Ing. Ph.D. Výzkum optických měřících metod v energetice
98 OHK2-032/18 P2301 FS 12115 Novotný Václav Ing. Ph.D. Modifikace a rozšíření experimentální trati pro pokročilé...
99 OHK2-019/18 P2301 FS 12118 Solnař Stanislav Ing.... Vicefázové reaktory pro moderní zpracovatelské technologie
100 OHK2-008/18 P2301 FS 12120 Dybala Vojtěch Ing. Ph.D. Analýza elektrických a mechanických dějů v pohonech...
101 OHK2-033/18 P2301 FS 12122 Barák Karel Ing. Tlumení kompozitních konstrukcí
102 OHK2-031/18 P2301 FS 12122 Kostroun Tomáš Ing. Defektokopie pomocí ultrazvukem buzené termografie
103 OHK2-037/18 P2301 FS 12122 Kučera Jaromír Ing. Měření vlivu DBD plazmových aktuátorů na mezní vrstvu
104 OHK2-034/18 P2301 FS 12122 Žižkovský Nikola Ing. Metoda zjišťování aerodynamických charakteristik soustavy...
105 OHK3-007/18 P2612 FEL 13101 Hroch Michal Mgr. Ph.D. Ortostruktury a jejich algebraické a stavové vlastnosti
106 OHK4-029/18 P3913 FEL 13101 Novotný Matěj Mgr. Ph.D. Geometrie Banachových prostorů
107 OHK4-003/18 P3913 FEL 13101 Volchenkova Irina Mgr. Statistická analýza odlehlých pozorování pomocí teorie...
108 OHK4-020/18 P3913 FEL 13102 Fait Jan Ing. Ph.D. Experimentální a teoretický výzkum optoelektronických a...
109 OHK3-026/18 P2612 FEL 13102 Koller Jan Ing. Ph.D. Aktivní systém řízení akumulátorových článků
110 OHK3-002/18 P2612 FEL 13113 Dušek Karel prof. Ing.... Spolehlivost pájených spojů
111 OHK3-035/18 P2612 FEL 13113 Horynová Eva Ing. Vytváření tenkovrstvých vodivých oxidů pomocí naprašování
112 OHK3-010/18 P2612 FEL 13113 Hrzina Pavel Ing. Ph.D. Automatizovaná laboratoř měření velkých akumulátorových...
113 OHK3-033/18 P2612 FEL 13113 Pambo Arao Minamau Ing. Simulace návrhu a provozu elektrické mikrosítě určené pro...
114 OHK3-012/18 P2612 FEL 13113 Petrášek Jan Ing. Studium plazmově nanášených keramik a kompozitů pro...
115 OHK3-042/18 P2612 FEL 13113 Reichl Tomáš Ing. Aplikace moderních diagnostických impulsních metod pro...
116 OHK3-034/18 P2612 FEL 13113 Veselý Petr Ing. Ph.D. Studium vlastností objektů vytištěných na 3D tiskárně
117 OHK3-040/18 P2612 FEL 13113 Žák Jan Ing. Ph.D. Měření efektivní odrazné plochy mikrovlnných susceptorů
118 OHK3-037/18 P2612 FEL 13114 Karlovský Pavel Ing.... Optimalizace vlastností pohonu s asynchronním motorem...
119 OHK3-036/18 P2612 FEL 13114 Košík Michal Ing. Ph.D. Vývoj nových metod řízení rezonanční frekvence pro...
120 OHK3-019/18 P2612 FEL 13114 Košťál Tomáš Ing. Ph.D. Realizace online identifikace parametrů asynchronního...
121 OHK3-021/18 P2612 FEL 13115 Procházka Radek doc.... Kombinované vysokonapěťové namáhání nových polymerických...
122 OHK5-005/18 EKMAN FEL 13116 Dvořáček Lukáš Ing. Ph.D. Centrální energetické uložiště sdílené v rámci malých...
123 OHK5-006/18 EKMAN FEL 13116 Holasová Adéla Ing. Řízení spotřeby elektrické energie pomocí konceptu Smart...
124 OHK5-002/18 EKMAN FEL 13116 Horák Martin Ing. Predikce spotřeby domácnosti na základě modelu
125 OHK5-001/18 EKMAN FEL 13116 Mikeš Jan doc. Ing. Ph.D. Komplementární materiály pro optimalizaci generace ozonu
126 OHK5-004/18 EKMAN FEL 13116 Salaba Tadeáš Ing. Výpočet Marginálních nákladů a Merit order uhelných...
127 OHK3-016/18 P2612 FEL 13131 Čmejla Roman prof.... Analýza a zpracování biologických signálů pro diagnostiku...
128 OHK3-017/18 P2612 FEL 13132 Bešťák Robert Ing. Ph.D. Stanovení počtu osob v území s využitím signalizačních...
129 OHK3-041/18 P1801 FEL 13132 Mulinka Pavol Ing. Ochrana a využitelnost IoT dat zpracovávaných strojovým...
130 OHK3-005/18 P2612 FEL 13132 Vodrážka Jiří doc.... Uplatnění nových přístupů a metod výzkumu v oblasti...
131 OHK3-024/18 P2612 FEL 13132 Vojtěch Lukáš doc.... Bezpečnost a spolehlivost zařízení a systémů v konceptu...
132 OHK3-023/18 P1801 FEL 13133 Cvrček Vojtěch Ing. Detekce a certifikace objektů v astronomických pozorováních
133 OHK3-006/18 P1801 FEL 13133 Straka Zdeněk Ing. Ph.D. Strojové a posilované učení pro mobilní a kolaborativní...
134 OHK3-029/18 P1801 FEL 13133 Žegklitz Jan Ing. Ph.D. Boosting v genetickém programování
135 OHK3-004/18 P2612 FEL 13134 Šmejcký Jiří Ing. Ph.D. Senzorové struktury SERS a aktivní optické struktury ze...
136 OHK3-022/18 P1801 FEL 13136 Filipský Martin Ing.... Metody pro automatizaci funkčního testování softwaru
137 OHK3-001/18 P1801 FEL 13136 Šebek Jiří Ing. Adaptive Application Structure
138 OHK3-011/18 P2612 FEL 13137 Banáš Stanislav Ing.... Modelování nízko dotované driftové oblasti drainu ve...
139 OHK3-013/18 P2612 FEL 13137 Navrátil Václav Ing.... Družicová navigace a systémy její podpory pro obtížné...
140 OHK3-027/18 P2612 FEL 13137 Pospíšil Jakub Ing. Analýza a pokročilé algoritmy pro extrémně širokoúhlé...
141 OHK3-015/18 P2612 FEL 13137 Puričer Pavel Ing. Ph.D. Speciální rádiové systémy
142 OHK3-031/18 P2612 FEL 13137 Urban Martin Ing. Ph.D. Rentgenový teleskop Lobster-eye - návrh technologických...
143 OHK3-032/18 P2612 FEL 13138 Drábek Tomáš Ing. Ph.D. Optimalizace automatizovaného měření akustických a...
144 OHK3-038/18 P2612 FEL 13138 Hanuš Ondřej Ing. Ph.D. Lokalizace nízkopříkonových bezdrátových zařízení a...
145 OHK3-008/18 P2612 FEL 13138 Krejčí Lukáš Ing. Optimalizace Model-Based testování automobilových systémů
146 OHK3-014/18 P2612 FEL 13138 Mirzaei Mehran Ing. Ph.D. Nové magnetické senzory
147 OHK3-018/18 P2612 FEL 13138 Petrucha Vojtěch Ing.... Vývoj digitálně kompenzovaného AMR magnetometru
148 OHK4-008/18 P3913 FJFI 14101 Krbálek Milan doc.... Fyzikální a socio-fyzikální aplikace stochastického...
149 OHK4-002/18 P3913 FJFI 14101 Pošta Severin doc.... Aplikace analytických matematických metod při studiu...
150 OHK4-005/18 P3913 FJFI 14114 Kovářík Ondřej Ing. Ph.D. Procesy porušování moderních vysokoteplotních materiálů
151 OHK4-028/18 P3913 FJFI 14114 Tesař Karel Ing. Ph.D. Využití hořčíku a jeho slitin pro pokročilé strukturní a...
152 OHK4-024/18 P3913 FJFI 14115 Fenclová Kateřina Mgr. Pokročilé techniky pro separaci radionuklidů.
153 OHK4-006/18 P3913 FJFI 14116 Trojek Tomáš prof.... Metody měření a vyhodnocování dat v radiační fyzice a...
154 OHK4-014/18 P3913 FJFI 14117 Ansorge Martin Ing. Monte Carlo kód pro simulace experimentů s vakuovou...
155 OHK4-013/18 P3913 FJFI 14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. Využití školního reaktoru VR-1 pro potřeby...
156 OHK4-022/18 P3913 FJFI 14117 Novák Ondřej Ing. Měření a simulace rychlých přechodových procesů v aktivní...
157 OHK1-040/18 P3501 FA 15113 Bukačová Jana Mgr. Drobná architektura ve veřejném prostoru v době poválečné
158 OHK1-037/18 P3501 FA 15116 Ráftl Jindřich Ing.... Aplikace biopolymerů v digitálně navrhované architektuře
159 OHK1-095/18 P3501 FA 15118 Peňázová Veronika Ing.... Prostorové parametry bydlení 1948 - 1989
160 OHK1-059/18 P3501 FA 15119 Ostakh Anton Mgr. Ph.D. Sdílené prostory. Studium protiteroristických úprav.
161 OHK1-060/18 P3501 FA 15121 Řezáč Vít Ing. arch. Město krátkých vzdáleností - ekonomické souvislosti a...
162 OHK1-097/18 P3501 FA 15121 Šilha Martin Ing. Prostorové aspekty hodnotícího modelu hedonické ceny pro...
163 OHK1-064/18 P3502 FA 15122 Krejčíř Miroslav Ing.... Geometrie a nosné konstrukce historických staveb
164 OHK1-063/18 P3502 FA 15122 Svinteková Eva Ing. arch. Česká železobetonová sakrální architektura ve...
165 OHK1-009/18 P3502 FA 15123 Rehberger Miloš Ing.... Stavebně-fyzikální poměry ve vzduchové mezeře...
166 OHK1-101/18 P3502 FA 15124 Schulzová Kristýna... Metodika architektonického navrhování z hlediska...
167 OHK1-091/18 P3502 FA 15124 Utěšená Monika Ing. Ph.D. Možnosti zvyšování trvanlivosti a odolnosti povrchu...
168 OHK1-103/18 P3501 FA 15127 Kloda Martin M.A. Metropolitní regiony evropských měst - srovnání...
169 OHK1-104/18 P3501 FA 15127 Kovářová Veronika Ing.... Významné architektonické a urbanistické počiny ve...
170 OHK1-017/18 P3502 FA 15127 Mrázová Michaela Ing.... Současné tendence výstavby v CHKO (Česká republika od...
171 OHK1-003/18 P3501 FA 15128 Seho Hana prof. Ing.... Experimentální výzkum v architektonické praxi II.
172 OHK1-096/18 P3501 FA 15129 Dvořák Michal Ing.... Vývoj fraktální dimenze urbánní struktury českých měst
173 OHK2-026/18 P3710 FD 16111 Alexeeva Elena Ing. Využití dat z automatizovaných vozidel k přesnější...
174 OHK3-003/18 P3902 FD 16111 Lom Michal Ing. Ph.D. Smart City Framework
175 OHK3-039/18 P3902 FD 16111 Vaniš Miroslav Ing. Ph.D. Synergická syntéza Bayesovských sítí
176 OHK2-018/18 P3710 FD 16112 Purkart Pavel Ing. Ph.D. Technické parametry železniční dopravní cesty pro...
177 OHK2-023/18 P3710 FD 16112 Skronka Gabriel Ing.... Vliv stárnutí a změny zatížení na reologické vlastnosti...
178 OHK2-016/18 P3710 FD 16114 Krčál Jan Ing. Ph.D. Tvorba metodik pro mapování bezbariérového prostředí a...
179 OHK3-020/18 P2612 FD 16114 Řada Jakub Ing. Využití dynamické parciální rekonfigurace a dalších...
180 OHK5-003/18 EKMAN FD 16116 Antoš Jan Ing. Ekonomické aspekty jízdy vlaku s rekuperačním brzděním
181 OHK2-035/18 P3710 FD 16116 Orlický Adam Ing. Ph.D. Automatické zpracování výstupů z experimentů pro...
182 OHK2-022/18 P3710 FD 16117 Klasa David Ing. Integrované přístupy k tvorbě modelů letových řádů
183 OHK5-007/18 EKMAN FD 16117 Velek Petr Ing. et Ing. Studie hodnocení výnosnosti projektů dopravní...
184 OHK2-039/18 P3710 FD 16118 Adorna Marcel Ing. Pokročilé softwarové nástroje pro vyhodnocování měření na...
185 OHK2-038/18 P3710 FD 16118 Falta Jan Ing. Měření reakčních sil v průběhu rychlých dynamických dějů...
186 OHK2-036/18 P3710 FD 16118 Šleichrt Jan Ing. Odezva pokročilých materiálů na penetrační test
187 OHK2-027/18 P3710 FD 16120 Horažďovský Patrik... Rozhodovací modely pro popis dynamické obsluhy území...
188 OHK2-007/18 P3710 FD 16120 Růžička Jiří Ing. Ph.D. Aplikace krizového řízení dopravy do městské oblasti
189 OHK2-025/18 P3710 FD 16121 Kameníková Iveta Mgr.... Verifikace použitelnosti multikonstelační GNSS v...
190 OHK2-030/18 P3710 FD 16121 Kušmírek Stanislav... Systém pro simulaci a vyhodnocování letových...
191 OHK2-024/18 P3710 FD 16121 Lán Sébastien Ing. Bc. Konceptuální model integrace znalosti z bezpečnostních...
192 OHK2-021/18 P3710 FD 16121 Stuchlíková Kateřina Ing. Optimalizace provozu malých dopravních letadel pomocí...
193 OHK2-028/18 P3710 FD 16121 Štumbauer Oldřich Ing. Metoda výpočtu bezpečnostní výkonnosti pro systémově...
194 OHK2-029/18 P3710 FD 16121 Vokáč Roman Ing. Ph.D. Koncepce vyhodnocování provozní efektivity...
195 OHK2-017/18 P3710 FD 16123 Honzík Petr Ing. Ph.D. Senzory pro bezdrátové monitorování hluku z dopravy...
196 OHK4-004/18 P3913 FBMI 17101 Jelínek Miroslav prof.... Aplikace unikátní hybridní laserové technologie v...
197 OHK4-009/18 P3921 FBMI 17101 Kutílek Patrik doc.... Vývoj přenosných systémů a výzkum metod pro záznam a...
198 OHK4-007/18 P3921 FBMI 17101 Mrázková Lucie Ing. Metody molekulární biologie při studiu mikrobiomu v...
199 OHK4-026/18 P3921 FBMI 17101 Palkovičová Eliška Ing. Měření polohy nitrooční čočky
200 OHK4-027/18 P3921 FBMI 17101 Zajíc Jakub Ing. Ph.D. Optické diagnostické metody - využití biofluoroforů v...
201 OHK4-031/18 P3921 FBMI 17101 Žáková Markéta Mgr. Ph.D. Výzkum a experimentální ověření validity nové metody...
202 OHK4-019/18 P3921 FBMI 17110 Děcká Hana Ing. Návrh a analýza trénovací množiny pro klasifikaci EEG...
203 OHK4-018/18 P3921 FBMI 17110 Malena Lukáš Ing. Návrh a testování mikrovlnných metamateriálových senzorů...
204 OHK4-016/18 P3921 FBMI 17110 Piorecká Václava Ing.... Topografické mapování v EEG
205 OHK4-015/18 P3921 FBMI 17110 Piorecký Marek doc.... Analýza příznakového prostoru pomocí lineární a...
206 OHK4-011/18 P3913 FBMI 17110 Sedova Ksenia Mgr. Ph.D. Analýza parametrů T-vlny pro predikci ventrikulární...
207 OHK4-001/18 P3921 FBMI 17110 Volf Petr Ing. Ph.D. Návrh hybridního MoCap markeru pro lékařské účely
208 OHK4-023/18 P3921 FBMI 17111 Hudzietzová Jana Ing.... Radiační zátěž pracovníků v důsledku rizikových úkonů na...
209 OHK4-033/18 P3921 FBMI 17111 Obitková Daniela MUDr.... Účinnost filtru klimatizačního systému dopravních letedel...
210 OHK4-010/18 P3913 FBMI 17111 Říha Roman Ing. Ph.D. Motivace a partnerské vztahy hasičů
211 OHK4-032/18 P3921 FBMI 17111 Staněk Martin Ing. Ph.D. Šíření simulantu bojové chemické látky ve specifickém...
212 OHK4-017/18 P3921 FBMI 17112 Klempíř Ondřej Ing. Ph.D. Aplikace metod dolování dat na heterogenní biomedicínské...
213 OHK4-025/18 P3921 FBMI 17120 Kučera Lukáš Ing. Ověření možností detekce psychofyziologických stavů...
214 OHK1-034/18 P3607 31210 Mlčoch Jan Ing. Ph.D. Hodnocení spolehlivosti železobetonových konstrukcí v...
215 OHK1-012/18 P3607 31250 Prchlíková Lucie Ing. Spřažené sklo - UHPC mostní konstrukce
216 OHK3-025/18 P1801 CIIRC 37220 Šedivý Jan Ing. CSc. Framework pro dialogové systémy
217 OHK3-009/18 P3902 CIIRC 37240 Hlaváč Václav prof.... Metody strojového učení a vnímání v robotice
218 OHK3-028/18 P1801 CIIRC 37240 Kulich Miroslav RNDr.... Navigacie, vnímáni a plánování pro autonomní roboty
219 OHK3-030/18 P3902 CIIRC 37240 Pajdla Tomáš doc. Ing.... Trojdimenzinální rekonstrukce v dynamickém prostředí