Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam podaných přihlášek

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Reg. číslo Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název
1 OHK1-025/17 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Analýza sdružených transportních jevů ve stavebních...
2 OHK1-109/17 P3607 FSv 11101 Kučera Petr doc. RNDr.... Robustnost řešení Navierových-Stokesových rovnic s...
3 OHK1-047/17 P3607 FSv 11101 Mayer Petr doc. RNDr.... Výpočty tunelů a membránových konstrukcí metodou...
4 OHK1-007/17 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Transformace a určení přesnosti geodetických souřadnic v...
5 OHK1-005/17 P3607 FSv 11102 Pokorný Petr doc. Ing.... Adaptivní optické metrologické systémy
6 OHK1-108/17 P3607 FSv 11122 Bruzl Michal Ing. Modelování průmyslového robotického zdicího systému
7 OHK1-013/17 P3607 FSv 11122 Čermák Jan Ing. Využití neuronových sítí v přípravě staveb
8 OHK1-017/17 P3607 FSv 11122 Konvalinka Adam Ing.... Analýza vlastností ACB při použití různých náhrad cementu
9 OHK1-003/17 P3607 FSv 11123 Záleská Martina Ing.... Aplikace vybraných druhotných surovinových zdrojů při...
10 OHK1-103/17 P3607 FSv 11124 Hejl Jaroslav Ing. Periodicky se opakující hluk jako obtěžující činitel ve...
11 OHK1-102/17 P3607 FSv 11124 Malík Zdenko Ing. Ph.D. Zjednodušený dynamický model prenosu tepla cez podlahu na...
12 OHK1-049/17 P3607 FSv 11124 Najmanová Hana Ing. Ph.D. Technologické, ekonomické a konstrukční zhodnocení...
13 OHK1-051/17 P3607 FSv 11124 Rácová Zuzana Ing. Ph.D. Fyzikální souvislosti výskytu škodlivin ve stavebních...
14 OHK1-064/17 P3502 FSv 11124 Šilhavý Petr Ing. ZVÝŠENÍ KVALITY VÝSTAVBY POMOCÍ METODICKÉ SYSTÉMOVÉ...
15 OHK1-065/17 P3607 FSv 11124 Vlach Tomáš Ing. Ph.D. Využití odpadního skleněného prachu ve vysokohodnotném...
16 OHK1-055/17 P3607 FSv 11124 Zvěřinová Zdeňka Ing. Analýza dat a vývoj obecných řešení pro posouzení denního...
17 OHK1-016/17 P3607 FSv 11124 Žáková Hana Ing. Ph.D. Experimentální ověření spolehlivosti vybraných systémů...
18 OHK1-030/17 P3607 FSv 11125 Adamec Tomáš Ing. Optimalizace odtávacího procesu chladičů vzduchu
19 OHK1-081/17 P3607 FSv 11125 Dederová Kohoutková... Modelování vnitřního prostředí společensky prospěšných...
20 OHK1-106/17 P3607 FSv 11125 Dobiášová Lucie Ing.... Interakce mezi člověkem a vnitřním prostředím
21 OHK1-006/17 P3607 FSv 11125 Linhartová Vladimíra... Analýza využití odpadního tepla z chlazení ledové plochy...
22 OHK1-083/17 P3607 FSv 11125 Mazanec Vojtěch Ing.... Mikroventilační jednotka personalizovaného větrání
23 OHK1-062/17 P3607 FSv 11125 Spurný Jakub Ing. Ph.D. Optimalizace návrhu otopných soustav
24 OHK1-011/17 P3502 FSv 11125 Valoušková Kristýna... Fasádní koncept prosklených budov s možností přirozeného...
25 OHK1-057/17 P3607 FSv 11126 Bouška Robert Ing.... Vyhodnocení efektivity aplikací moderních modelovacích a...
26 OHK1-058/17 P3607 FSv 11126 Dvořáková Ivana Ing. Bc. Společenská odpovědnost ve stavebních firmách
27 OHK1-078/17 P3607 FSv 11126 Kessler Filip Ing. Stanovení míry inovace při implementaci metody BIM ve...
28 OHK1-012/17 P3502 FSv 11126 Konášová Šárka Ing. et... Posouzení vlivu zelených střech na energetickou náročnost...
29 OHK1-045/17 P3607 FSv 11126 Pojar Jan Ing. Ph.D. Ekonomika energetiky budov
30 OHK1-094/17 P3607 FSv 11126 Rohlena Michal Ing. Ph.D. Metodika pořízení kvalitních energeticky úsporných budov...
31 OHK1-056/17 P3607 FSv 11126 Snížek Václav Ing. Ph.D. Nástroj pro výpočet nákladů životního cyklu...
32 OHK1-059/17 P3607 FSv 11126 Strnad Michal Ing. Ph.D. Ekonomické aspekty požárně bezpečnostních opatření staveb...
33 OHK1-060/17 P3607 FSv 11126 Tomek Radan Ing. MSc.,... Zvyšování efektivnosti investiční výstavby dálniční...
34 OHK1-061/17 P3607 FSv 11126 Vitásek Stanislav Ing.... Použití BIM pro možnou automatizaci tvorby výkazu výměr a...
35 OHK1-073/17 P3501 FSv 11127 Jaroš Jakub Ing. arch. Analýza obcí v okolí Ohře na Lounsku
36 OHK1-048/17 P3501 FSv 11127 Koubková Renata Ing.... Veřejná infrastruktura jako součást kocepce měst -...
37 OHK1-069/17 P3607 FSv 11128 Hotový Martin Ing. Bc.... Dynamické modely změn v investicích ve stavebnictví
38 OHK1-070/17 P3607 FSv 11128 Pinka Richard Ing. Návrh optimalizace procesů plánování, návrhu, výroby a...
39 OHK1-105/17 P3502 FSv 11129 Bartoníček Jan Ing. Ph.D. Přístupy k novému využití vícepodlažních konstrukcí...
40 OHK1-088/17 P3502 FSv 11129 Bohatý Adam Ing. arch.... EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT EDUKACE O OBÁLCE ENERGETICKY...
41 OHK1-098/17 P3501 FSv 11129 Boříková Hana Ing.... Areál postindustriálního území na břehu řeky Radbuzy -...
42 OHK1-077/17 P3502 FSv 11129 Brankov Nikolay Ing.... Působení českých inženýrů a architektů v Bulharsku...
43 OHK1-068/17 P3502 FSv 11129 Eckschlager Tomáš Ing.... Kompozice bytových domů v Praze mezi lety 1883 až 1914
44 OHK1-010/17 P3502 FSv 11129 Fetisov Oleg Ph.D., MBA Databáze nevyužitých objektů průmyslového dědictví jako...
45 OHK1-067/17 P3501 FSv 11129 Horká Lenka Ing. arch. Drážní stavby České západní dráhy - hodnoty a možnosti...
46 OHK1-043/17 P3502 FSv 11129 Jurčík Pavel Ing.... Limity pohyblivých jednovrstvých membránových zastřešení
47 OHK1-071/17 P3502 FSv 11129 Lapšanský Martin Ing.... Průmyslové dědictví a divadlo
48 OHK1-076/17 P3501 FSv 11129 Moos Jiří Ing. arch.... Vývoj typologie obchodu v 60. a 70. letech 20. století v...
49 OHK1-099/17 P3501 FSv 11129 Sapíková Edita Ing.... Železárny Hrádek v postindustriálním věku
50 OHK1-107/17 P3502 FSv 11129 Stark Martin Ing. arch. Stínící prvky při novostavbách a rekonstrukcích s...
51 OHK1-015/17 P3501 FSv 11129 Šulcová Stanislava... Analýza české a německé vesnice v oblasti Umgebindeland...
52 OHK1-038/17 P3607 FSv 11132 Havelka Jan Ing. Ph.D. Numerické metody pro modelování nejistot ve stavebním...
53 OHK1-031/17 P3607 FSv 11132 Jíra Aleš doc. Ing. Ph.D. Struktury biologických materiálů a jejich využití v...
54 OHK1-014/17 P3607 FSv 11132 Rypl Daniel prof. Dr.... Vývoj a aplikace pokročilých algoritmů pro numerickou...
55 OHK1-050/17 P3607 FSv 11133 Benýšek Martin Ing. Ph.D. Vývoj a využití softwarových nástrojů pro numerickou...
56 OHK1-036/17 P3607 FSv 11133 Broukalová Iva doc.... Trvanlivost betonových kompozitů s recyklovanými materiály
57 OHK1-046/17 P3607 FSv 11133 Horníková Kateřina... Studium vlastností betonu vystavených zatížení o velké...
58 OHK1-097/17 P3607 FSv 11133 Kopálová Michaela Ing. Analýza dlouhodobého chování hybridních mostních...
59 OHK1-024/17 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc. Ing.... Optimalizace navrhovánní a hodnocení mostních konstrukcí
60 OHK1-035/17 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Vývoj inovativních metod pro vyšetřování klimatických...
61 OHK1-019/17 P3607 FSv 11133 Vašková Jitka doc.... Vláknobetony vybraných struktur - analýza vlastností a...
62 OHK1-080/17 P3607 FSv 11134 Červenka Petr Ing. Ph.D. Styčníky ocelobetonových konstrukcí
63 OHK1-023/17 P3607 FSv 11134 Gregorová Anna Ing.... Navrhování dřevobetonových kompozitních stropů na účinky...
64 OHK1-044/17 P3502 FSv 11134 Hataj Martin Ing. Ph.D. Analytické modely tesařských spojů
65 OHK1-026/17 P3607 FSv 11134 Jandera Michal prof.... Štíhlé nosníky z korozivzdorných ocelí
66 OHK1-033/17 P3607 FSv 11134 Kašpárek Jiří Ing. Ph.D. Vliv degradace a klimatických jevů na interakci most - kolej
67 OHK1-028/17 P3607 FSv 11134 Kočka Martin Ing. Svařované styčníky uzavřených průřezů
68 OHK1-020/17 P3607 FSv 11134 Kolpaský Ludvík Ing.... Spřažené konstrukce z FRP a vysokohodnotného betonu
69 OHK1-034/17 P3607 FSv 11134 Kubiš Petr Ing. Vliv svařování na velikost předpínacích sil svařovaných...
70 OHK1-042/17 P3607 FSv 11134 Macho Martin Ing. Ph.D. Změny v únavovém chování korozí oslabených ocelových...
71 OHK1-008/17 P3607 FSv 11134 Píchal Radek Ing. Ph.D. Stabilita tlačených vzpínadlových sloupů z nerezové oceli
72 OHK1-027/17 P3607 FSv 11134 Tkalenko Illia MSc. Ph.D. Ohybová tuhost ocelobetonových sloupů s rozptýlenou...
73 OHK1-022/17 P3607 FSv 11134 Velebil Lukáš Ing. Ph.D. Navrhování CLT za běžné teploty a za požáru
74 OHK1-021/17 P3607 FSv 11134 Vůjtěch Jan Ing. Ph.D. Zesilování a opravy ocelových konstrukcí poškozených...
75 OHK1-032/17 P3607 FSv 11134 Žitný Jan Ing. Ph.D. Pravděpodobnostní metody posuzování ocelových mostů na...
76 OHK1-082/17 P3607 FSv 11135 Čápová Kristýna Ing. Souvztažnost geotechnického monitoringu s charakterem...
77 OHK1-004/17 P3607 FSv 11135 Černá Vydrová Linda... Inovativní řešení problémů podzemního stavitelství
78 OHK1-079/17 P3607 FSv 11135 Peterková Marie Ing. Optimalizace numerického 3D modelu záporového pažení na...
79 OHK1-093/17 P3502 FSv 11136 Šedina Jakub Ing. Ph.D. Využití fluidních popílků v podkladních vrstvách vozovek
80 OHK1-029/17 P3607 FSv 11136 Vacková Pavla Ing. Ph.D. Využití ocelárenských strusek pro asfaltové směsi a...
81 OHK1-075/17 P3607 FSv 11137 Bret Ondřej Ing. Měření a vyhodnocení absolutního svislého posunu měřící...
82 OHK1-074/17 P3607 FSv 11137 Váňová Petra Ing. Ověření účinnost aplikovaných nízkých protihlukových clon
83 OHK1-054/17 P3607 FSv 11141 Havlík Aleš doc. Ing.... Hydraulická funkce propustků a mostů - nové výpočetní...
84 OHK1-052/17 P3607 FSv 11141 Kesely Mikoláš Ing. Ph.D. Vlastnosti proudění komplexních směsí s řídnoucí nosnou...
85 OHK1-063/17 P3607 FSv 11141 Pastorek Jaroslav Ing.... Nejistoty v srážko-odtokovém modelování městských povodí...
86 OHK1-053/17 P3607 FSv 11141 Zrostlík Štěpán Ing.... Užití kinetické teorie při modelování proudění vody a...
87 OHK1-018/17 P3607 FSv 11142 Králík Martin Ing. Ph.D. Výzkum hydraulicky komplikovaného proudění vody na...
88 OHK1-039/17 P3607 FSv 11142 Toman Michal doc. Ing.... EMZS - Experimentální moduly znalostních systémů pro...
89 OHK1-090/17 P3607 FSv 11143 Laburda Tomáš Ing. Ph.D. Experimentální výzkum erozních a transportních procesů v...
90 OHK1-091/17 P3607 FSv 11144 Harašta Luboš Ing. Kalibrační proces prvků hospodařících s dešťovými vodami...
91 OHK1-002/17 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc. Ing.... Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby...
92 OHK1-037/17 P3646 FSv 11155 Tobiáš Pavel Ing. Ph.D. Od sběru dat po informační modely: Moderní metody v BIM,...
93 OHK1-009/17 P3607 FSv 11210 Fornůsek Jindřich Ing.... Vyšetřování možností vynucené orientace drátků ve...
94 OHK2-023/17 P2301 FS 12105 Papuga Jan Ing. Ph.D. Nové zhodnocení základů únavových predikčních metod pro...
95 OHK2-009/17 P2301 FS 12110 Cejnek Matouš Ing. Ph.D. Srovnání současných adaptivních metod detekce novosti v...
96 OHK2-008/17 P2301 FS 12110 Uhlíř Ivan prof. Ing.... Měření dynamických vlastností fázorů v okrsku...
97 OHK2-015/17 P2301 FS 12110 Vyhlídal Tomáš prof.... Algoritmy a přístroje pro komplexní systémy...
98 OHK2-025/17 P2301 FS 12112 Filipský Jakub Ing. Testování ultrazvukového vektorového tomografu
99 OHK2-031/17 P2301 FS 12112 Kašpárek Miloš Ing. Ph.D. Kvantifikace vlivu žilních přístupů na proudové...
100 OHK2-022/17 P2301 FS 12112 Novotný Jan Ing. Ph.D. Rozšíření použití měřicích systémů PIV a LIF
101 OHK2-024/17 P2301 FS 12112 Sumara Zdeněk Ing. Kondenzace v nakloněné trubce
102 OHK2-019/17 P2301 FS 12113 Lopot František Ing.... Konstrukční řešení manipulačního zařízení pro ukládání...
103 OHK2-011/17 P2301 FS 12120 Dybala Vojtěch Ing. Ph.D. Analýza elektrických a mecahnických dějů v pohonech...
104 OHK2-034/17 P2301 FS 12122 Barák Karel Ing. Tlumení kompozitních konstrukcí
105 OHK2-020/17 P2301 FS 12122 Klesa Jan Ing. Ph.D. Optimalizace vzájemné interakce jednotlivých komponent...
106 OHK2-032/17 P2301 FS 12122 Kostroun Tomáš Ing. Defektokopie pomocí laserem buzené termografie
107 OHK2-038/17 P2301 FS 12122 Kučera Jaromír Ing. Měření vlivu plazmatu na obtékání aerodynamických těles
108 OHK2-037/17 P2301 FS 12132 Lacza Jakub Ing. Vplyv parametrov tepelného spracovania na tribologické...
109 OHK2-007/17 P2301 FS 12132 Mára Vladimír Ing. Ph.D. Degradační procesy vláknových kompozitů
110 OHK2-013/17 P2301 FS 12138 Kyncl Martin Ing. Ph.D. Oceňování know-how ve strojírenském podniku
111 OHK2-010/17 P2301 FS 12138 Lhota Jan Ing. Ph.D. Moderní nástroje řízení nákladů
112 OHK3-002/17 P3902 FEL 13101 Dostál Matěj Ing. Ph.D. Sémantika přirozeného jazyka pomocí bialgeber
113 OHK3-003/17 P2612 FEL 13101 Pidnebesna Anna Ing. Nelineární analýza vnitřní struktury poštovního systému v...
114 OHK4-005/17 P3913 FEL 13102 Fait Jan Ing. Ph.D. Diamantové fotonické struktury a jejich vliv na intenzitu...
115 OHK3-034/17 P2612 FEL 13102 Hruška Viktor RNDr.... Modely generování zvuku nestacionárním prouděním v...
116 OHK3-019/17 P2612 FEL 13102 Koller Jan Ing. Ph.D. Analýza impedančních charakteristik dřevin
117 OHK3-044/17 P2612 FEL 13113 Finsterle Tomáš Ing.... Studium rozložení světla v závislosti na hrubosti povrchu...
118 OHK3-040/17 P2612 FEL 13113 Horák Martin Ing. Ph.D. Měření parametrů foliových kondenzátorů s využitím...
119 OHK3-012/17 P2612 FEL 13113 Hrzina Pavel Ing. Ph.D. Impulzní diagnostika difuzního procesu elektrochemických...
120 OHK3-029/17 P2612 FEL 13114 Fajtl Radek Ing. Bezkontaktní přenos elektrické energie, její uložení a...
121 OHK3-038/17 P2612 FEL 13114 Košťál Tomáš Ing. Ph.D. Vývoj a optimalizace online identifikace parametrů...
122 OHK3-004/17 P2612 FEL 13114 Pichlík Petr Ing. Ph.D. Výzkum možností zvýšení přenosu adhezní síly železničního...
123 OHK3-030/17 P2612 FEL 13114 Skarolek Pavel Ing. Ph.D. Měnič na bázi SiC a GaN pro obsluhu redoxové trakční baterie
124 OHK3-023/17 P2612 FEL 13115 Müller Zdeněk doc.... Analýza přenosových a distribučních systémů s prvky FACTS
125 OHK5-002/17 EKMAN FEL 13116 Efmertová Marcela... Technické profese: inženýři a česká společnost (mezi...
126 OHK5-005/17 EKMAN FEL 13116 Holasová Adéla Ing. Vliv začlěňování obnovitelných zdrojů energie na...
127 OHK5-003/17 EKMAN FEL 13116 Joklová Kateřina Ing. Změny diagramu zatížení v důsledku začleňování elektřiny...
128 OHK5-006/17 EKMAN FEL 13116 Salaba Tadeáš Ing. Výpočet Marginálních nákladů a Merit order uhelných...
129 OHK3-005/17 P2612 FEL 13117 Zvánovec Stanislav... Vývoj optických senzorů a systémů a mikrovlnných...
130 OHK3-021/17 P2612 FEL 13131 Pollák Petr doc. Ing.... Speciální aplikace zpracování signálů
131 OHK3-026/17 P2612 FEL 13132 Bečvář Zdeněk prof.... Flexibilní radiová přístupová sít pro budoucí mobilní...
132 OHK3-039/17 P1801 FEL 13132 Mulinka Pavol Ing. Smarthome IoT a datamining telemetrie Cloudu
133 OHK3-011/17 P1801 FEL 13133 Čech Jan Ing. Ph.D. Hluboké neuronové sítě v počítačovém vidění a poruzumění...
134 OHK3-037/17 P2612 FEL 13133 Hadrava Michal Ing. Modelování tonality v hudbě pomocí sítě neurálních...
135 OHK3-033/17 P2612 FEL 13133 Hruška František Ing. Posilované učení v hyper-heuristikách
136 OHK3-028/17 P2612 FEL 13133 Leibl Marek Mgr. Konvoluční neuronové sítě pro segmentaci biomedicínských...
137 OHK3-031/17 P1801 FEL 13133 Pichl Jan Ing. Dialogové systémy v přirozeném jazyce
138 OHK4-030/17 P3913 FEL 13133 Saifutdinova Elizaveta... Syntéza Optimální Sady Příznaků pro Detekci Grafoelementů
139 OHK3-024/17 P2612 FEL 13133 Saska Martin doc. Ing.... Plánování pohybu, vizuální lokalizace, navigace a...
140 OHK3-032/17 P1801 FEL 13133 Žegklitz Jan Ing. Ph.D. Efektivní algoritmy pro symbolickou regresi
141 OHK3-025/17 P2612 FEL 13134 Benka Tomáš Ing. Ph.D. Vývoj mikroelektronických obvodů pro detektory...
142 OHK3-013/17 P2612 FEL 13134 Husák Miroslav prof.... Mikro a nanostruktury a součástky
143 OHK3-020/17 P2612 FEL 13134 Popelka Stanislav Ing.... Lokální řízení doby života ve vysokonapěťových 4H-SiC PiN...
144 OHK4-014/17 P3921 FEL 13134 Procházka Václav Ing.... Výzkum biosenzorů na bázi NCD diamantu, měření...
145 OHK3-045/17 P2612 FEL 13134 Šmarhák Jiří Ing. Ph.D. Studium ZnO a uhlíkových nanostruktur pro elektronické...
146 OHK3-007/17 P2612 FEL 13136 Frajták Karel Ing. Ph.D. Automatizované metody pro testování softwaru
147 OHK3-001/17 P1801 FEL 13136 Chlumecký Martin Ing.... Analýza distribuční funkce náhodného generátoru čísel při...
148 OHK3-035/17 P1801 FEL 13136 Šír Gustav Ing. Ph.D. Vývoj metod strojového učení pro bioinformatiku
149 OHK3-027/17 P2612 FEL 13137 Bernas Martin Ing. CSc. Spojování segmentů znakového jazyka při jeho animaci
150 OHK3-015/17 P2612 FEL 13137 Rund František Ing. Ph.D. Kvalita zvuku v souvislostech s charakteristikami...
151 OHK3-014/17 P2612 FEL 13137 Vítek Stanislav doc.... Klasifikace optických tranzient v reálném čase
152 OHK3-043/17 P2612 FEL 13138 Avetisyan Hakob Mgr. Porovnání srozumitelnosti řeči mezi rodilými a nerodilými...
153 OHK3-042/17 P2612 FEL 13138 Bruna Ondřej Ing. Ph.D. Navození stresu v simulovaném prostředí
154 OHK3-041/17 P2612 FEL 13138 Hanuš Ondřej Ing. Ph.D. Validace měřících signálů HVAC systému s využitím...
155 OHK3-016/17 P2612 FEL 13138 Šipoš Martin Ing. Ph.D. Vliv rozdílné dynamiky pohybu na robustnost lokalizace v...
156 OHK4-006/17 P3913 FEL 13138 Voldán Michal Ing. Ph.D. Vylepšený průmyslový akustický plynový teploměr
157 OHK4-016/17 P3913 FJFI 14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. Algebraické a kombinatorické metody v teoretické informatice
158 OHK4-001/17 P3913 FJFI 14101 Fučík Radek doc. Ing.... Aplikace pokročilých superpočítačových metod v...
159 OHK4-009/17 P3913 FJFI 14102 Břeň David RNDr. Ph.D. Studium magnetického udržení plazmatu
160 OHK4-022/17 P3913 FJFI 14102 Špačková Hana Ing. Analýza Schumannových rezonancí a vzdálené studium...
161 OHK4-017/17 P3913 FJFI 14115 Popovič Xenie Ing. Ph.D. Studium pokročilých nanostruktur a biomateriálů
162 OHK4-021/17 P3913 FJFI 14117 Cesnek Martin Ing. Ph.D. Príprava nanočastíc na báze železa a ich charakterizácia...
163 OHK4-007/17 P3913 FJFI 14118 Kukal Jaromír doc.... Využití optimalizace a modelování v reálných aplikacích
164 OHK4-011/17 P3913 FJFI 14118 Merunka Vojtěch doc.... Holistický model životního cyklu informačních systémů...
165 OHK4-010/17 P3913 FJFI 14118 Virius Miroslav doc.... Aplikace pokročilých algoritmů v softwarovém inženýrství
166 OHK1-072/17 P3501 FA 15113 Březáčková Petra Ph.D. Mezi Toskánskem a Čechami: výbava "anglických"...
167 OHK1-086/17 P3501 FA 15113 Hoffmannová Alexandra... Poválečné kulturní domy, historie a konverze
168 OHK1-066/17 P3501 FA 15113 Srba Jaromír Ing.... Architektura druhé poloviny dvacátého století v jižních...
169 OHK1-100/17 P3501 FA 15116 Abramovič Vasilija... Vnímající nábytek / Roamniture
170 OHK1-089/17 P3501 FA 15116 Davidová Marie Ph.D. Dřevo jako primární médium k architektonické performanci
171 OHK1-085/17 P3501 FA 15116 Kotnour Karolína Ing.... Generované prostorové modely a architektonické formy...
172 OHK1-092/17 P3501 FA 15116 Ráftl Jindřich Ing.... Architektura podle přírody
173 OHK1-001/17 P3501 FA 15118 Tomandl Jan Ing. arch.... Mezioborové dotazníkové šetření na podporu projektu GAČR...
174 OHK1-096/17 P3501 FA 15118 Zbořilová Zuzana Ing.... Architektura dětem
175 OHK1-101/17 P3501 FA 15119 Krouz Jarin MgA. Příklady evropského TOD: případová studie Kodaně a...
176 OHK1-095/17 P3502 FA 15128 Malošíková Šárka Ing.... Live Projects ve výuce architektury
177 OHK1-041/17 P3501 FA 15128 Seho Hana prof. Ing.... Experimentální výzkum v architektonické praxi
178 OHK1-084/17 P3501 FA 15129 Ullmannová Kristina... Nové nízkopodlažní bydlení v příměstském a venkovském...
179 OHK3-036/17 P3902 FD 16111 Vaniš Miroslav Ing. Ph.D. Analýza silničních nehodových dat s použitím Bayesovských...
180 OHK2-030/17 P3713 FD 16111 Večeřa Radim Ing. MSc. Model logistiky využívající crowdsourcing ve Smart Cities
181 OHK2-018/17 P3710 FD 16112 Novotný Vojtěch Ing.... Rozhodovací nástroj pro preferenci VHD
182 OHK2-028/17 P3710 FD 16112 Purkart Pavel Ing. Ph.D. Technické parametry železniční dopravní cesty pro...
183 OHK2-012/17 P3710 FD 16114 Hajzler Ota Ing. Aplikace pro výkonové výpočty ve všeobecném letectví
184 OHK2-005/17 P3710 FD 16116 Antoš Jan Ing. Ekonomické aspekty jízdy vlaku s rekuperačním brzděním
185 OHK2-035/17 P3710 FD 16116 Orlický Adam Ing. Ph.D. Automatické zpracování výstupů z experimentů pro...
186 OHK2-039/17 P3710 FD 16117 Klasa David Ing. Optimalizační přístupy k tvorbě letového řádu
187 OHK2-033/17 P3710 FD 16117 Michl Zdeněk Ing. Bc. Interakce provozních konceptů objednatelů dopravní...
188 OHK5-008/17 EKMAN FD 16117 Skolilová Petra Ing.... Vedlejší příjmy leteckých společností jako nový klíčový...
189 OHK2-021/17 P3710 FD 16118 Fíla Tomáš Ing. Ph.D. Pokročilé metody měření pomocí dělené Hopkinsonovy tyče
190 OHK2-014/17 P3710 FD 16120 Horažďovský Patrik... Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou na...
191 OHK2-004/17 P3710 FD 16120 Růžička Jiří Ing. Ph.D. Využití neuronových sítí pro predikci dopravních excesů...
192 OHK2-016/17 P3710 FD 16121 Absolon Stanislav Ing. Ohodnocení rizik způsobené bezpilotními prostředky při...
193 OHK2-026/17 P3710 FD 16121 Hanáková Lenka Ing. Ph.D. Hodnocení psychofyziologického stavu pilota pomocí...
194 OHK2-001/17 P3710 FD 16121 Hůlek David Ing. Bc.... Využití Senzorických sítí pro bezpečnostní kontrolu...
195 OHK2-002/17 P3710 FD 16121 Hůlek David Ing. Bc.... Účelnost bezpilotních létajících prostředků pro sledování...
196 OHK2-027/17 P3710 FD 16121 Líkař Petr Ing. Optimální konfigurace stání letadel pro mezinárodní letiště
197 OHK2-006/17 P3710 FD 16121 Lipták Tomáš Ing. Ph.D. Nástroj pro analýzu zatížení RF pásem 1030/1090 MHz
198 OHK2-029/17 P3710 FD 16121 Václavíková Šárka Ing. Kondenzační stopy ve vzdušném prostoru České republiky
199 OHK2-017/17 P3710 FD 16121 Valenta Viktor Ing. Vývoj modelu pro implementaci výcviku profesionálních...
200 OHK4-018/17 P3921 FBMI 17101 Mikšovský Jan Ing. Ph.D. Testování povrchových vlastností biomateriálů pro medicínu
201 OHK4-015/17 P3921 FBMI 17101 Otáhal Martin Ing. Ph.D. Experimentální analýza mechanických vlastností buněčné...
202 OHK4-003/17 P3921 FBMI 17101 Palička Jonáš Ing. Hodnocení svalové spasticity na základě analýz...
203 OHK4-032/17 P3921 FBMI 17101 Urzová Jana Mgr. Ph.D. Určování ablačního prahu tkání s využitím CT snímků...
204 OHK4-033/17 P3921 FBMI 17101 Vodičková Anna Ing. Kyslíkové reaktivní částice generované hybridním...
205 OHK4-012/17 P3921 FBMI 17101 Zajíc Jakub Ing. Ph.D. Vývoj aktivní části optovláknového biosensoru za použití...
206 OHK4-036/17 P3921 FBMI 17101 Žáková Markéta Mgr. Ph.D. Návrh efektivní a validní metody pro testování zraku...
207 OHK4-035/17 P3913 FBMI 17101 Žambochová Kateřina Ing. Interakce nanočástic s biologickými membránami
208 OHK4-026/17 P3921 FBMI 17110 Roubík Karel prof.... Výzkum a vývoj zdravotnické techniky pro intenzivní péči...
209 OHK5-004/17 EKMAN FBMI 17110 Steklá Michaela Ing. Analýza procesu cenotvorby zdravotnické techniky a jeho...
210 OHK4-008/17 P3921 FBMI 17110 Strunina Svitlana Mgr.... Vyhodnocování průtoku a tlakové ztráty v dvoucestných...
211 OHK4-023/17 P3921 FBMI 17110 Tesařík Jan Ing. Mikrovlnný systém pro detekci a klasifikaci cévních...
212 OHK4-025/17 P3921 FBMI 17110 Vašková Veronika Ing. Metodika pro hodnocení asistivních technologií s aplikací...
213 OHK4-037/17 P3913 FBMI 17111 Čermáková Denisa... Analýza zdravotních rizik, které se vyskytují v...
214 OHK4-013/17 P3921 FBMI 17111 Hamouzová Dita Mgr. Ph.D. Zpracování filmů pro odborné vedení klienta při...
215 OHK4-024/17 P3921 FBMI 17111 Hudzietzová Jana Ing.... Radiační zátěž pracovníků při vybraných operacích s...
216 OHK4-031/17 P3921 FBMI 17112 Klempíř Ondřej Ing. Ph.D. Zpracování a analýza heterogenních neuroinformatických dat
217 OHK4-034/17 P3921 FBMI 17120 Janatová Markéta MUDr.... Komplexní monitoring pacienta v průběhu terapie s...
218 OHK4-028/17 P3921 FBMI 17120 Veselý Tomáš Ing. Ph.D. Výzkum a vývoj nových metod a modelů odhadu energetického...
219 OHK4-029/17 P3921 FBMI 17120 Vítězník Martin Ing. Vývoj experimentálního nízkoenergetického defibrilátoru
220 OHK3-009/17 P2612 FIT 18101 Janoušek Jan doc. Ing.... Algoritmy pro zpracování stromových datových struktur,...
221 OHK3-022/17 P1801 FIT 18102 Valenta Michal Ing. Ph.D. Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství
222 OHK3-018/17 P1801 FIT 18103 Čejka Tomáš doc. Ing.... Výzkum a vývoj nástrojů pro bezpečnostní analýzu provozu...
223 OHK3-017/17 P1801 FIT 18103 Kubátová Hana prof.... Bezpečné a spolehlivé architektury pro programovatelné...
224 OHK3-008/17 P1801 FIT 18104 Šimeček Ivan doc. Ing.... Návrh efektivních paralelních algoritmů pro řešení...
225 OHK3-006/17 P1801 FIT 18105 Surynek Pavel prof.... Moderní data-miningové metody pro pokročilé vytěžování...
226 OHK3-010/17 P1801 FIT 18106 Lórencz Róbert prof.... Kryptografie pro zabezpečení elektronických zařízení
227 OHK1-087/17 P3607 31240 Kroupová Lucie Ing. Ph.D. Tepelně vlhkostní analýza historických dvojitých oken a...
228 OHK1-040/17 P3607 31250 Kněž Petr Ing. Ph.D. Spřažené dřevo - UHPFRC mostní konstrukce
229 OHK1-104/17 P3607 31260 Mandlík Tomáš Ing. Vliv superplastifikačních přísad a různých typů cementů...
230 OHK5-007/17 P7108 MÚVS 32116 Hájek Vojtěch PhDr. Vrtulník HC-102 a jeho role v českém sportovním letectví
231 OHK5-010/17 P7108 MÚVS 32116 Chmelenský Jiří PhDr. Elektřina hýbe Republikou Československou
232 OHK5-001/17 EKMAN MÚVS 32163 Vlachý Jan doc. Ing.... Vývoj výuky ekonomických oborů na ČVUT jako odraz...
233 OHK4-019/17 P3913 CIIRC 37260 Macaš Martin Ing. Ph.D. Specifika analýzy medicínských časových dat pomocí...