Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam podaných přihlášek

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Reg. číslo Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název
1 OHK1-084/16 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Kvalitativní vlastnosti vícefázového proudění v porézních...
2 OHK1-030/16 P3607 FSv 11101 Jarušková Daniela... Modelování a odhadování vícenásobných a postupných změn v...
3 OHK1-028/16 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Zpracování obrazu pomoci R-projektu II.
4 OHK1-100/16 P3607 FSv 11101 Novotný Jaroslav RNDr.... Výpočty mostních a tunelových konstrukcí metodou...
5 OHK1-109/16 P3607 FSv 11101 Vacková Petra Mgr. Ph.D. Matematické modely proudění vazké nestlačitelné tekutiny...
6 OHK1-047/16 P3607 FSv 11102 Kulmon Pavel Ing. Ph.D. Metody měření deformací a tvaru ploch
7 OHK1-006/16 P3607 FSv 11102 Semerák Petr doc. Ing.... Optimalizace materiálů pro moderní stavitelství.
8 OHK1-011/16 P3607 FSv 11105 Dvořáková Ivana Ing. Bc. Příprava studentů doktorského studia na nové role: lídr...
9 OHK1-104/16 P3607 FSv 11122 Čermák Jan Ing. Tvorba a aktualizace datových základen technologických dat
10 OHK1-002/16 P3607 FSv 11122 Konvalinka Adam Ing.... Experimentální analýza ACB při použití betonového recyklátu
11 OHK1-089/16 P3607 FSv 11122 Šulc Rostislav Ing. Ph.D. Ternární pojiva na bázi fluidních úletových popílků
12 OHK1-009/16 P3607 FSv 11123 Vejmelková Eva prof.... Vícesložkové pojivové systémy v kompozitních stavebních...
13 OHK1-023/16 P3607 FSv 11124 Bramborová Michalová... Rehabilitace historických metod a technologií při obnově...
14 OHK1-039/16 P3607 FSv 11124 Calta Vítězslav Ing. Energetické vyhodnocení provozu administrativní budovy v...
15 OHK1-098/16 P3607 FSv 11124 Diviš Jakub Ing. Ph.D. Hydrofobizační úpravy přírodních materiálů s cílem...
16 OHK1-032/16 P3607 FSv 11124 Hejl Jaroslav Ing. Analýza míry obtěžování sousedským hlukem v místnosti přijmu
17 OHK1-068/16 P3607 FSv 11124 Hejtmánek Petr Ing.... Hodnocení uvolňování tepla z obvodových stěn a jeho...
18 OHK1-020/16 P3607 FSv 11124 Jiránek Martin prof.... Vývoj a ověření měřícího zařízení na stanovení...
19 OHK1-106/16 P3607 FSv 11124 Kasalová Michaela Ing. Hydroizolační vrstva z fólií a jejich chemizmus ve...
20 OHK1-075/16 P3607 FSv 11124 Malík Zdenko Ing. Ph.D. Vplyv vlhkosti a tlaku na tepelnotechnické vlastnosti zemín
21 OHK1-067/16 P3502 FSv 11124 Nehasilová Marie Ing.... Zapojení environmentálních dat do agregované cenové...
22 OHK1-102/16 P3607 FSv 11124 Volf Martin Ing. Ph.D. Optimalizace, ověřování a vývoj obvodového pláště na bázi...
23 OHK1-027/16 P3607 FSv 11124 Ženíšek Michal Ing. Ph.D. Experimentální fasádní panely z UHPC jako podklad pro LED...
24 OHK1-087/16 P3607 FSv 11125 Adamec Tomáš Ing. Analýza skutečného chování chlazených pozic v retailových...
25 OHK1-060/16 P3607 FSv 11125 Bejček Michal Ing. Energetická a ekonomická efektivita sorpčních chladicích...
26 OHK1-058/16 P3607 FSv 11125 Hofbauer Pechová Pavla... Lokální hašení požáru - porovnání požární zkoušky a CFD...
27 OHK1-014/16 P3607 FSv 11125 Linhartová Vladimíra... Modelování systému k využití odpadního tepla z chlazení...
28 OHK1-024/16 P3607 FSv 11125 Lysczas Michala Ing.... Minimalizace degradace historických interiérů optimalizcí...
29 OHK1-112/16 P3607 FSv 11125 Mazanec Vojtěch Ing.... Personalizované větrání s lokáním přizpůsobením vzduchu
30 OHK1-108/16 P3607 FSv 11125 Prokšová Zuská Lenka... Vyhodnocení měření nerovnoměrné radiačně-konvekční složky...
31 OHK1-010/16 P3502 FSv 11125 Valoušková Kristýna... Vliv velikosti fasádních otvorů a orientace budovy na...
32 OHK1-052/16 P3607 FSv 11126 Bouška Robert Ing.... Hodnocení vyspělosti nástrojů informačního modelování...
33 OHK1-113/16 P3607 FSv 11126 Dobiáš Jiří Ing. Ph.D. Hodnocení veřejných zakázek pro stavební práce z pohledu...
34 OHK1-090/16 P3502 FSv 11126 Konášová Šárka Ing. et... Efektivnost zelených střech při zmírňování efektu...
35 OHK1-051/16 P3607 FSv 11126 Löwit Harry Ing. Ph.D. Formování firemní strategie a aplikace EPC kontraktů v...
36 OHK1-086/16 P3607 FSv 11126 Rohlena Michal Ing. Ph.D. Analýza financování obcí s ohledem na správu a obnovu...
37 OHK1-117/16 P3607 FSv 11126 Snížek Václav Ing. Ph.D. Multikriteriální rozhodovací nástroj pro technologické...
38 OHK1-050/16 P3607 FSv 11126 Strnad Michal Ing. Ph.D. Tvorba cenových ukazatelů v oblasti požární ochrany...
39 OHK1-121/16 P3607 FSv 11126 Vitásek Stanislav Ing.... Vyhodnocování ekonomické efektivnosti výstavby silničních...
40 OHK1-094/16 P3607 FSv 11128 Myslín Josef Ing. Ph.D. Procesní modelování a zpracování Big Data pro podporu...
41 OHK1-118/16 P3502 FSv 11129 Bartoníček Jan Ing. Ph.D. Ocelové a dřevěné konstrukce vícepodlažních průmyslových...
42 OHK1-054/16 P3502 FSv 11129 Bohatý Adam Ing. arch.... EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT EDUKACE O OBÁLCE ENERGETICKY...
43 OHK1-049/16 P3502 FSv 11129 Černeková Marie Ing.... Elektrifikační stavby - možnosti konverze
44 OHK1-120/16 P3502 FSv 11129 Dvořáková Iva Ing.... Mapování výstav architektury v průběhu 20. stol. v Čechách
45 OHK1-044/16 P3502 FSv 11129 Fetisov Oleg Ph.D., MBA Pasportizace objektů průmyslového dědictví při její...
46 OHK1-056/16 P3502 FSv 11129 Horká Lenka Ing. arch. Nádražní objekty České západní dráhy, hodnoty a možnosti...
47 OHK1-019/16 P3502 FSv 11129 Jurčík Pavel Ing.... Parametrické modelování pohyblivých membránových...
48 OHK1-061/16 P3501 FSv 11129 Nesměrák Milan Ing.... Charakteristické znaky urbanistické struktury vesnic na...
49 OHK1-035/16 P3502 FSv 11129 Pavlík Václav Ing. arch. Analýza efektivity komunikačních kanálů pro propagaci...
50 OHK1-016/16 P3501 FSv 11129 Popelová Lenka doc.... Československá účast v mezinárodních architektonických...
51 OHK1-041/16 P3501 FSv 11129 Trejbal Jan MgA. Vývoj aplikace IPOM* pro potřeby analýzy a návrhu / vztah...
52 OHK1-022/16 P3501 FSv 11129 Vlčková Martina Ing.... Urbanistická analýza sídelní struktury Broumovska
53 OHK1-012/16 P3607 FSv 11132 Myšáková Eva Ing. Zahrnutí nejistot a nehomogenit do algoritmů a postupů...
54 OHK1-074/16 P3607 FSv 11132 Němeček Jiří prof.... Vývoj, modifikace a modelování mikrostruktury stavebních...
55 OHK1-062/16 P3607 FSv 11132 Padevět Pavel doc.... Pokročile od návrhu materiálu ke konstrukci
56 OHK1-093/16 P3607 FSv 11132 Rypl Daniel prof. Dr.... Pokročilé algoritmy pro numerickou analýzu a modelování...
57 OHK1-083/16 P3607 FSv 11133 Benýšek Martin Ing. Ph.D. Modelování a zkoušení betonových konstrukcí se zaměřením...
58 OHK1-099/16 P3607 FSv 11133 Horská Alena Ing. Ph.D. Studium vlastností betonu vystaveného zatížení o velké...
59 OHK1-085/16 P3607 FSv 11133 Kopálová Michaela Ing. Analýza chování spřažených konstrukcí s využitím UHPC
60 OHK1-064/16 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc. Ing.... Moderní metody navrhování a hodnocení mostních konstrukcí
61 OHK1-055/16 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Vývoj pokročilých technologií pro výrobu a ověřování...
62 OHK1-037/16 P3607 FSv 11133 Vašková Jitka doc.... Analýza vlastností vláknobetonu a aplikace pro...
63 OHK1-110/16 P3607 FSv 11134 Celler Jiří Ing. Ph.D. Stabilita vybraných ocelových a dřevěných typových...
64 OHK1-042/16 P3607 FSv 11134 Fíla Jiří Ing. Ph.D. Progresivní hybridní a skleněné konstrukce
65 OHK1-063/16 P3607 FSv 11134 Gregorová Anna Ing.... Prefabrikované dřevobetonové stropy
66 OHK1-053/16 P3607 FSv 11134 Hataj Martin Ing. Ph.D. Nedestruktivní testování historických dřevěných konstrukcí
67 OHK1-045/16 P3607 FSv 11134 Jehlička Petr Ing. Ph.D. Modely ocelobetonových sloupů s rozptýlenou výztuží při...
68 OHK1-008/16 P3607 FSv 11134 Píchal Radek Ing. Ph.D. Stabilita extremně štíhlých tlačených sloupů z nerezové...
69 OHK1-025/16 P3607 FSv 11134 Schwarz Ivo Ing. Ph.D. Parametrická studie chování tenkostěnných Z vaznic za požáru
70 OHK1-048/16 P3607 FSv 11134 Stančík Vojtěch Ing.... Interakce kontinuálně podepřené koleje s mostem
71 OHK1-081/16 P3607 FSv 11134 Svoboda Ondřej Ing. Ph.D. Vliv předpětí v membráně na stabilizaci štíhlého...
72 OHK1-013/16 P3607 FSv 11134 Velebil Lukáš Ing. Ph.D. Mechanicky spojované křížem vrstvené dřevo
73 OHK1-004/16 P3607 FSv 11134 Židlický Břetislav... Obecná metoda pro prutové konstrukce z nerezové oceli
74 OHK1-080/16 P3607 FSv 11135 Čápová Kristýna Ing. Optimalizace geotechnického monitoringu a výpočtu...
75 OHK1-018/16 P3607 FSv 11135 Veselý Jan Ing. Ph.D. Optimalizace numerických metod pro návrh mělkých tunelů...
76 OHK1-107/16 P3607 FSv 11136 Benešová Lucie Ing. Ph.D. Korelační vztahy deformačních vlastností asfaltových...
77 OHK1-082/16 P3607 FSv 11136 Drbohlav Jiří Ing. Ph.D. Dopravní výzkum vzájemného ovlivnění motorových vozidel a...
78 OHK1-092/16 P3607 FSv 11136 Frančík Petr Ing. Hodnocení vlivu aplikace psychologických zklidňovacích...
79 OHK1-066/16 P3607 FSv 11136 Valentová Tereza Ing.... Optimalizace pokročilých postupů ověřování dlouhodobé...
80 OHK1-007/16 P3607 FSv 11137 Váňová Petra Ing. Výzkum a hodnocení aplikace nízkých protihlukových clon
81 OHK1-059/16 P3607 FSv 11141 Fencl Martin Ing. Ph.D. Dynamická kalibrace mikrovlnných spojů pro odhad...
82 OHK1-003/16 P3607 FSv 11141 Křeček Josef doc. Ing.... Vliv hydrologických extrémů na kvalitu vody a oživení...
83 OHK1-096/16 P3607 FSv 11141 Pěník Vojtěch Ing. Rozdělení koncentrace částic v proudění heterogenních a...
84 OHK1-038/16 P3607 FSv 11142 Bílková Eva Ing. Ph.D. Využití matematických modelů v hydroenergetice
85 OHK1-116/16 P3607 FSv 11142 Dally Tomáš Ing. Ph.D. Hydrodynamické namáhání plavidel na vodních cestách
86 OHK1-101/16 P3607 FSv 11142 Králík Martin Ing. Ph.D. Výzkum hydraulicky komplikovaného proudění vody na...
87 OHK1-115/16 P3607 FSv 11143 Šácha Jan Ing. Ph.D. Experimentální výzkum proudění vody a transportu látek a...
88 OHK1-077/16 P3607 FSv 11144 Čiháková Iva doc. Ing.... Extrémní situace ve vodním hospodářství a eliminace...
89 OHK1-033/16 P3607 FSv 11144 Švanda Ondřej Ing. Ph.D. Chytré řešení čistíren odpadních vod
90 OHK1-005/16 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc. Ing.... Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby...
91 OHK1-040/16 P3646 FSv 11155 Med Michal Ing. Ph.D. Rozšíření aplikačních schémat INSPIRE pro národní potřeby
92 OHK1-017/16 P3646 FSv 11155 Pešková Alena Ing. Zpracování tíhových dat získaných při mezinárodním měření...
93 OHK1-015/16 P3646 FSv 11155 Tobiáš Pavel Ing. Ph.D. Inovativní přístupy v oblasti geomatiky: sběr dat, jejich...
94 OHK1-001/16 P3607 FSv 11210 Fornůsek Jindřich Ing.... Vyšetřování orientace vláken v plošných vlákno-betonových...
95 OHK1-036/16 P3607 FSv 11220 Hausmannová Lucie Ing.... Hydrofyzikální vlastnosti českého bentonitu při teplotách...
96 OHK1-097/16 P3607 FSv 11220 Hloušek Jaroslav Ing. Optimalizace výběru míst pro in-situ experimenty...
97 OHK1-091/16 P3607 FSv 11220 Smutek Jan Ing. Ph.D. Výzkum homogenizace bentonitu
98 OHK2-016/16 P2301 FS 12101 Keslerová Radka Mgr.... Numerické řešení proudění tekutin v inženýrských úlohách
99 OHK2-033/16 P2301 FS 12105 Daniel Matej prof.... Biomechanika člověka - od buněk k náhradám
100 OHK2-027/16 P2301 FS 12105 Šika Zbyněk prof. Ing.... Mechatronika a adaptronika 2016
101 OHK2-026/16 P2301 FS 12105 Valášek Michael prof.... Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2016
102 OHK2-002/16 P2301 FS 12110 Hofreiter Milan prof.... Vývoj algoritmů pro samonastavující se regulátor a pro...
103 OHK2-048/16 P2301 FS 12110 Uhlíř Ivan prof. Ing.... Monitorování dynamiky výkonů agregátů pístovými...
104 OHK2-047/16 P2301 FS 12112 Punčochář Jan Ing. Kalibrace bodové rychlostní sondy
105 OHK2-046/16 P2301 FS 12112 Sumara Zdeněk Ing. Přestup tepla a kondenzace
106 OHK2-045/16 P2301 FS 12112 Štorch Vít Ing. Ph.D. Rozbor proudění soustavou koaxiálních protiběžných vrtulí
107 OHK2-029/16 P2301 FS 12113 Kamenický Josef Ing. Konstrukční řešení podpůrného, manipulačního a servisního...
108 OHK2-022/16 P2301 FS 12113 Kanaval Jan Ing. Ph.D. Komplexní analýza ocelových a plastových šroubových spojů...
109 OHK2-020/16 P2301 FS 12113 Petr Karel Ing. Ph.D. Nestandartní návrh únosnosti kuželových soukolí s...
110 OHK2-036/16 P2301 FS 12115 Novotný Václav Ing. Ph.D. Návrh a konstrukce experimentální trati pro ověření...
111 OHK2-004/16 P2301 FS 12115 Prehradná Jana Ing. Snížení kinetiky koroze povlakované Zr slitiny pro...
112 OHK2-003/16 P2301 FS 12115 Škarohlíd Jan Ing. Ph.D. Studium pokročilých pokrytí jaderných paliv v havarijních...
113 OHK2-011/16 P2301 FS 12115 Veselý Ladislav Ing.... Vývoj kompletu pro stanovení parametrů dvoufázového...
114 OHK2-031/16 P2301 FS 12115 Vodička Matěj Ing. Ph.D. Snižování emisí NOx při oxyfuel spalování ve stacionární...
115 OHK2-021/16 P2301 FS 12116 Zmrhal Vladimír doc.... Modelování, řízení a navrhování zařízení techniky prostředí
116 OHK2-014/16 P2301 FS 12118 Krátký Lukáš doc. Ing.... Bioreaktor - klíčové zařízení v technologiích biochemické...
117 OHK2-035/16 P2301 FS 12118 Skočilas Jan doc. Ing.... Proces sušení potravin v mikrovlnném poli
118 OHK2-039/16 P2301 FS 12120 Toman Rastislav Ing. Redukce spotřeby energie a emisí moderních vozidel v...
119 OHK2-034/16 P2301 FS 12120 Zavadil Filip Ing. Vývoj adaptivních kompozitních materiálů a struktur pro...
120 OHK2-009/16 P2301 FS 12122 Čenský Tomáš Ing. Ph.D. Letová měření padákových kluzáků
121 OHK2-030/16 P2301 FS 12122 Klesa Jan Ing. Ph.D. Měření modelu letounu s dmychadlovým pohonem...
122 OHK2-019/16 P2301 FS 12122 Sommer Tomáš Ing. Ph.D. Výzkum vlivu pilota na modální parametry soustavy řízení...
123 OHK2-001/16 P2301 FS 12132 Junek Michal Ing. Ph.D. Výzkum vlastností materiálů potřebných pro zvyšování...
124 OHK2-015/16 P2301 FS 12132 Krčil Jan Ing. Ph.D. Možnosti oxidických úprav pro lékařské aplikace
125 OHK2-007/16 P2301 FS 12133 Kudláček Jan Ing. Ph.D. Udržitelný výzkum a vývoj v oboru strojírenských technologií
126 OHK2-037/16 P2301 FS 12134 Pitrmuc Zdeněk Ing. Ph.D. Vývoj technologie výroby obecných tvarových ploch za...
127 OHK2-032/16 P2301 FS 12135 Andrlík Vladimír doc.... Inovace, výzkum a experimentální vývoj v oblasti...
128 OHK2-012/16 P2301 FS 12135 Houša Jaromír prof.... Zdokonalování modelů a postupů pro komplexní simulace...
129 OHK3-004/16 P2612 FEL 13101 Pidnebesna Anna Ing. Analýza vnitřní struktury poštovního systému v Českí...
130 OHK3-020/16 P2612 FEL 13101 Tkadlec Josef prof.... Kvantové struktury
131 OHK4-027/16 P3913 FEL 13102 Fiala Jindřich Mgr. Měření fyzikálních vlastností kapalin pomocí ultrazvukové...
132 OHK3-066/16 P2612 FEL 13102 Jiříček Ondřej prof.... Metody měření, modelování a hodnocení v akustice
133 OHK3-050/16 P2612 FEL 13102 Koller Jan Ing. Ph.D. Studium supresivní interakce elektrického pole s plazmou
134 OHK4-012/16 P3913 FEL 13102 Miliaieva Daria Ing.... Studium funkcionalizace povrchů diamantu polypyrrolem...
135 OHK3-044/16 P2612 FEL 13102 Řezáč Karel Ing. Ph.D. Elektrické výboje: experimentální výzkum, modelování a...
136 OHK3-047/16 P2612 FEL 13102 Sieger Ladislav Ing. CSc. Využití nízkoteplotního plazmatu pro přípravu povrchů pro...
137 OHK3-063/16 P2612 FEL 13113 Finsterle Tomáš Ing.... Studium tunelového přechodu vícevrstvých fotovoltaických...
138 OHK3-058/16 P2612 FEL 13113 Horák Martin Ing. Ph.D. Predikce životnosti, testování a měření parametrů...
139 OHK3-036/16 P2612 FEL 13113 Hrzina Pavel Ing. Ph.D. Moderní diagnostické impulsní metody pro elektrochemické...
140 OHK3-012/16 P2612 FEL 13113 Kotlan Jiří Ing. Ph.D. Výzkum dielektrických vlastností žárově stříkaných...
141 OHK3-027/16 P2612 FEL 13113 Němec Martin Ing. Ph.D. Analýza Mg slitin pro biomedicínské aplikace technikami...
142 OHK3-040/16 P2612 FEL 13113 Šaršounová Zuzana Ing. Nedestruktivní metody predikce životnosti kabelů
143 OHK3-007/16 P2612 FEL 13114 Fajtl Radek Ing. Bezkontaktní přenos elektrické energie, její uložení a...
144 OHK3-052/16 P2612 FEL 13114 Karlovský Pavel Ing.... Určování otáček asynchronního motoru bez použití čidla...
145 OHK3-069/16 P2612 FEL 13114 Pech František Ing. Kontrolní a měřící systém pro měření dynamických pohonů...
146 OHK3-034/16 P2612 FEL 13114 Pichlík Petr Ing. Ph.D. Návrh skluzového regulátoru lokomotivy založeného na...
147 OHK3-023/16 P2612 FEL 13115 Procházka Radek doc.... Kombinované vysokonapěťové namáhání kabelových systémů
148 OHK5-005/16 P7108 FEL 13116 Efmertová Marcela... Technické profese : inženýři a česká společnost (mezi...
149 OHK5-006/16 EKMAN FEL 13116 Kratochvíl Štěpán Ing.... Analýza a predikce vnitrohodinového vývoje systémové...
150 OHK5-010/16 EKMAN FEL 13116 Makešová Michaela Ing. Ekonomická efektivnost OZE ve vazbě na...
151 OHK5-009/16 EKMAN FEL 13116 Mikeš Jan doc. Ing. Ph.D. Ekonomicko-technická optimalizace výtěžnosti ozonu pro...
152 OHK3-008/16 P2612 FEL 13117 Macháč Jan prof. Ing.... Výzkum vysokofrekvenčních elektromagnetických struktur
153 OHK3-025/16 P2612 FEL 13132 Doležal Jakub Ing. Přesouvání výpočtů mezi mobilními zařízeními
154 OHK3-053/16 P2612 FEL 13132 Lafata Pavel Ing. Ph.D. Modelování přenosových parametrů silnoproudých vedení pro...
155 OHK3-062/16 P2612 FEL 13132 Lucki Michal Ing. Ph.D. Výzkum v oblasti laserové ablace a fotonických prvků pro...
156 OHK3-031/16 P2612 FEL 13132 Vodrážka Jiří doc.... Optimalizace metodik testování a řízení datových sítí ve...
157 OHK3-067/16 P2612 FEL 13132 Vojtěch Lukáš doc.... Bezpečnost v Internetu věcí a Průmyslu 4.0
158 OHK3-030/16 P2612 FEL 13133 Alibekov Eduard Ing.... Získávání znalostí od agentů naučených posilováním ve...
159 OHK3-018/16 P1801 FEL 13133 Baudiš Petr Mgr. Zodpovídání faktických otázek v přirozeném jazyce
160 OHK3-009/16 P3902 FEL 13133 Bresler Martin Ing. Ph.D. Metody pro strukturní rozpoznávání ručně kreslených...
161 OHK3-070/16 P2612 FEL 13133 Dörfler Martin Mgr. Navigace mobilních robotů v proměnlivém prostředí
162 OHK3-068/16 P1801 FEL 13133 Ďuricová Ivana Ing. Využití aktivního učení v optimalizaci
163 OHK3-013/16 P2612 FEL 13133 Gogár Tomáš Ing. Extrakce informací z webových stránek pomocí hlubokých...
164 OHK3-014/16 P1801 FEL 13133 Kubelka Vladimír Ing.... Metody strojového učení pro percepci autonomních strojů
165 OHK3-055/16 P3902 FEL 13133 Ledvinka Martin Ing.... Podpora kvality ontologických dat v informačních systémech
166 OHK3-033/16 P2612 FEL 13133 Novák Daniel doc. Ing.... Podpora interaktivních postupů získávání a zpracování...
167 OHK3-010/16 P2612 FEL 13133 Polic Michal Ing. Ph.D. Metoda pro vyrovnání scény s lícovacími body
168 OHK3-032/16 P2612 FEL 13134 Benka Tomáš Ing. Ph.D. Vývoj mikroelektronických obvodů pro detektory...
169 OHK3-057/16 P2612 FEL 13134 Mareš David Ing. Ph.D. Inovativní optické a optoelektronické struktury pro...
170 OHK3-048/16 P2612 FEL 13134 Popelka Stanislav Ing.... Využití radiačních poruch k řízení doby života v...
171 OHK3-056/16 P2612 FEL 13134 Šmarhák Jiří Ing. Ph.D. Studium nanostruktur pro elektronické aplikace
172 OHK3-003/16 P2612 FEL 13135 Hušek Petr doc. Ing.... Modelování, identifikace a řízení dynamických systémů
173 OHK3-002/16 P2612 FEL 13135 Šebek Michael prof.... Optimalizace a verifikace průmyslových systémů
174 OHK3-026/16 P1801 FEL 13136 Dolgikh Dmitry Ing. Grafový doporučovací engine s použitím analýzy sociálních...
175 OHK3-051/16 P1801 FEL 13136 Filipský Martin Ing.... Automatizovaná podpora pro efektivnější testování software
176 OHK3-045/16 P1801 FEL 13136 Chlumecký Martin Ing.... Automatická kalibrace hydrologických modelů pomocí...
177 OHK3-039/16 P1801 FEL 13136 Malinský Radek Ing. Ph.D. Hodnocení síly uzlu v oblasti sociálních sítí s využitím...
178 OHK3-017/16 P1801 FEL 13136 Šír Gustav Ing. Ph.D. Vývoj inovativních metod strojového učení s aplikacemi
179 OHK3-005/16 P1801 FEL 13136 Tomášek Martin Ing. Využití aspektově orientovaného designu při návrhu...
180 OHK3-021/16 P1801 FEL 13136 Vokřínek Jiří doc.... Plánování akcí a strategické uvažování v multiagentním...
181 OHK3-015/16 P2612 FEL 13137 Banáš Stanislav Ing.... Komplexní behaviorální model vysokonapěťového JFETu
182 OHK3-060/16 P2612 FEL 13137 Bednář Jan Ing. Ph.D. Algoritmy pro pokročilé modelování a analýzu optických...
183 OHK3-059/16 P2612 FEL 13137 Hejtmánek Jan Ing. Mnohauzlové sítě využívající techniku WPLNC
184 OHK3-016/16 P2612 FEL 13137 Navrátil Václav Ing.... Metody určování polohy s využitím družicových a...
185 OHK3-043/16 P2612 FEL 13137 Pospíšil Jakub Ing. Algoritmy pro snímání videí živých buněk s pomocí...
186 OHK2-025/16 P3710 FEL 13137 Puričer Pavel Ing. Ph.D. Algoritmy zpracování signálů detekčních, přehledových a...
187 OHK3-019/16 P2612 FEL 13137 Puričer Pavel Ing. Ph.D. Rádiové měření parametrů drah meteorů
188 OHK3-049/16 P2612 FEL 13137 Urban Martin Ing. Ph.D. Zpracování signálu z RTG zobrazovacího modulu pomocí...
189 OHK3-061/16 P2612 FEL 13138 Avetisyan Hakob Mgr. Porovnání existujících metod a přístupů analýzy...
190 OHK3-035/16 P2612 FEL 13138 Hanuš Ondřej Ing. Ph.D. Metody pro diagnostiku vzduchotechnické jednotky na bázi...
191 OHK3-038/16 P2612 FEL 13138 Ondraczka Lukáš Ing. Zařízení pro měření teploty pomocí ultrazvuku
192 OHK3-022/16 P2612 FEL 13138 Pospíšil Tomáš Ing. Ph.D. Model-Based Testing metody pro automobilové elektronické...
193 OHK3-065/16 P2612 FEL 13138 Vigner Vojtěch Ing. Ph.D. Vývoj nástrojů pro porovnávání etalonů času a frekvence...
194 OHK3-006/16 P1801 FEL 13139 Slavík Pavel prof.... Navigace postižených osob
195 OHK3-011/16 P1801 FEL 13139 Žára Jiří prof. Ing. CSc. Výzkum moderních metod počítačové grafiky 2016-2018
196 OHK4-005/16 P3913 FJFI 14102 Bielčík Jaroslav doc.... Studium jádro-jaderních srážek na experimentu STAR
197 OHK4-018/16 P3913 FJFI 14102 Hrivnák Jiří doc. Ing.... Metody a aplikace matematické fyziky
198 OHK4-041/16 P3913 FJFI 14102 Korchak Oleksandr Ing. Vývoj, testování a vyhodnocování parametrů nových...
199 OHK4-029/16 P3913 FJFI 14102 Novotný Jaroslav Ing.... Dynamika komplexních kvantových systémů
200 OHK4-016/16 P3913 FJFI 14102 Novotný Radek Ing. Ph.D. Základní výzkum fyziky vysokých energií v mezinárodním...
201 OHK4-006/16 P3913 FJFI 14102 Petráček Vojtěch doc.... Studium fundamentálnich vlastností elementárních částic,...
202 OHK4-034/16 P3913 FJFI 14102 Schäfer Martin Ing. Ph.D. Produkce hadronů a jejich interakce s nukleony a jádry
203 OHK4-022/16 P3913 FJFI 14102 Špačková Hana Ing. Analýza elektromagnetických signálů vyzařovaných...
204 OHK4-013/16 P3913 FJFI 14111 Bryknar Zdeněk prof.... Příprava a vlastnosti nových dielektrických a...
205 OHK4-037/16 P3913 FJFI 14111 Jakoubková Jaroslava Ing. Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé...
206 OHK4-009/16 P3913 FJFI 14111 Kolenko Petr doc. Ing.... Strukturní studie biotechnologických enzymů
207 OHK4-033/16 P3913 FJFI 14112 Blažej Josef Ing. Ph.D. Základní a aplikovaný výzkum laserů
208 OHK4-019/16 P3913 FJFI 14112 Richter Ivan prof. Dr.... Výzkum optických (nano)struktur a laserového plazmatu
209 OHK4-003/16 P3913 FJFI 14114 Čech Jaroslav Ing. Ph.D. Moderní metody zkoušení miniaturních vzorků
210 OHK4-002/16 P3913 FJFI 14114 Karlík Miroslav prof.... Využití fázových transformaci pro optimalizaci vlastností...
211 OHK4-021/16 P3913 FJFI 14115 Baborová Lucie Mgr. Ph.D. Studium speciace, komplexace a migrace kritických...
212 OHK4-036/16 P3913 FJFI 14115 Kukleva Ekaterina Ing.... Příprava nosičů teranostických radionuklidů pro nukleární...
213 OHK4-023/16 P3913 FJFI 14117 Bednář Vojtěch Ing. Studium vlastností neutronových detektorů na bázi LiF/ZnS
214 OHK4-004/16 P3913 FJFI 14117 Harutyunyan Davit Ing.... Ověření popisu pole tepelných neutronů ve vybraných...
215 OHK4-008/16 P3913 FJFI 14117 Ševeček Martin Ing. Ph.D. Nové typy povlaků pro jaderné palivo odolné vůči haváriím...
216 OHK3-029/16 P3902 FJFI 14118 Plajner Martin Ing. Ph.D. Počítačové adaptivní testování znalostí s využitím...
217 OHK3-001/16 P3902 FJFI 14118 Salman Issam Ing.... Metody strojového učení pro analýzu zdravotnických dat
218 OHK1-026/16 P3502 FA 15113 Šedý Václav MgA. Ph.D. Architektonická stavba a její kontext ve fotografickém...
219 OHK1-095/16 P3501 FA 15114 Biedermanová Magdaléna... Dokumentace vnitřní konstrukce historických otopných...
220 OHK1-069/16 P3501 FA 15114 Uhlík Jan Mgr. Obnova historických částí malých měst (Kutná Hora,...
221 OHK1-105/16 P3501 FA 15115 Tůma Jan Ing. arch. Ph.D. Prostor utvářený pohybem
222 OHK1-043/16 P3501 FA 15116 Fialka Sobková... Zdroje dat chytrých měst: Mobilní aplikace pro dlouhodobé...
223 OHK1-029/16 P3501 FA 15116 Gebrian Markéta Ing.... Nová forma architektonické prezentace pomocí 3D...
224 OHK1-079/16 P3501 FA 15116 Petrš Jan Ing. arch.... Stavební robotické systémy
225 OHK1-119/16 P3501 FA 15116 Ráftl Jindřich Ing.... Živá architektura
226 OHK1-078/16 P3501 FA 15119 Kommová Veronika Ing.... Vliv obchodně-zábavních center na urbánní struktury a...
227 OHK1-021/16 P3501 FA 15119 Zdráhalová Jana doc.... Struktura sídla
228 OHK1-103/16 P3501 FA 15121 Šilha Martin Ing. Model hedonické ceny pro hl. m. Prahu
229 OHK1-046/16 P3501 FA 15122 Svinteková Eva Ing. arch. Prostorové formy železobetonových sakrálních staveb na...
230 OHK1-031/16 P3501 FA 15127 Pištěk Petr Ing. arch.... Architektura individuálního bydlení v České republice po...
231 OHK1-070/16 P3501 FA 15128 Hlaváček Dalibor doc.... Tendence udržitelné architektury - tvorba databáze
232 OHK1-114/16 P3501 FA 15128 Kohout Lukáš Ing. arch. Role architekta v procesu integrálního návrhu
233 OHK1-073/16 P3502 FA 15128 Kripnerová Karolína... Fenomén bezdomovectví z pohledu architektury - studium...
234 OHK1-065/16 P3501 FA 15129 Dvořák Michal Ing.... Současné přístupy k domovnímu bloku v kontextu struktury...
235 OHK1-034/16 P3501 FA 15129 Grasse Lukáš Ing. arch. Urbanistické ideje a vize ve stavbě měst - doplňující...
236 OHK1-076/16 P3501 FA 15129 Ullmannová Kristina... Nové formy individuálního bydlení ve venkovském a...
237 OHK3-024/16 P3902 FD 16111 Lom Michal Ing. Ph.D. Vývoj nových modelů Smart City pomocí multi-agentních...
238 OHK2-005/16 P3710 FD 16111 Matowicki Michal Ing.... Studium tolerance a dodržování rychlosti určovaných...
239 OHK2-042/16 P3710 FD 16114 Krčál Jan Ing. Ph.D. Analýza přestupní doby osob s omezenou schopností pohybu...
240 OHK2-044/16 P3710 FD 16116 Mashko Alina Ing. Ph.D. Experimentální výzkum únavy řidičů s využitím vizuální...
241 OHK2-040/16 P3713 FD 16117 Brodský Jakub Ing. Návrh alternativních tras páteřních komunikací pro případ...
242 OHK2-043/16 P3710 FD 16117 Jirků Jonáš Ing. Ekonomické zhodnocení vztahu spotřeby paliva a struktury...
243 OHK5-001/16 EKMAN FD 16117 Skolilová Petra Ing.... Aplikace metod řízení kvality na dopravu
244 OHK2-038/16 P3710 FD 16120 Horažďovský Patrik... Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy
245 OHK2-028/16 P3710 FD 16120 Růžička Jiří Ing. Ph.D. Vlastní mapový server ČVUT pro výzkumné a výukové účely
246 OHK2-010/16 P3710 FD 16120 Zatsepin Ilya Ing. Využití metod dálkového průzkumu Země v inteligentních...
247 OHK2-017/16 P3710 FD 16121 Absolon Stanislav Ing. Bezpilotní létající prostředky pro měření...
248 OHK2-023/16 P3710 FD 16121 Heralová Daniela Ing. Návrh a optimalizace postupů měření a hodnocení...
249 OHK2-018/16 P3710 FD 16121 Lipták Tomáš Ing. Ph.D. Modelování prostředí kooperativních přehledových systémů...
250 OHK2-006/16 P3710 FD 16121 Stojić Slobodan Ing.... Model pro analýzu a vyhodnocení časového průběhu úrovně...
251 OHK2-024/16 P3710 FD 16121 Vokáč Roman Ing. Ph.D. Zvyšování efektivity odbavovacího toku cestujících a...
252 OHK2-041/16 P3710 FD 16122 Kocián Karel Ing. Bc.... Tvorba nehodových map
253 OHK2-008/16 P3710 FD 16122 Nouzovský Luboš Ing.... Jednostopá vozidla a osobní přepravník - měření dynamiky...
254 OHK2-013/16 P3710 FD 16122 Svatý Zdeněk Ing. Ph.D. Využití fotogrammetrických měření z nízkých výšek pro...
255 OHK4-025/16 P3913 FBMI 17101 Jelínek Miroslav prof.... Laserové technologie a biokompatibilní materiály
256 OHK4-010/16 P3921 FBMI 17101 Kušmírek Stanislav... Zařízení a metody hodnocení svalové činnosti v...
257 OHK4-001/16 P3921 FBMI 17101 Kutílek Patrik doc.... Kinematické parametry pohybu těla pro výzkum funkce...
258 OHK4-024/16 P3921 FBMI 17101 Mikšovský Jan Ing. Ph.D. Měření elektrochemických parametrů implantátů
259 OHK4-039/16 P3913 FBMI 17101 Pánek Dalibor Ing. Ph.D. Studium časově rozlišené luminiscence center NV pro...
260 OHK4-015/16 P3913 FBMI 17101 Parkman Tomáš Ing. Ph.D. Mikroskop ve "vodním okně" založený na...
261 OHK4-028/16 P3921 FBMI 17101 Písařík Petr doc. Ing.... Mechanické vlastnosti tvrdých povlaků pro medicínské...
262 OHK4-044/16 P3921 FBMI 17101 Tomšovský Luboš Ing. Experimentální analýza mechanických vlastností...
263 OHK4-026/16 P3921 FBMI 17101 Urzová Jana Mgr. Ph.D. Měření ablační hloubky a studium ablačních kráterů
264 OHK4-011/16 P3921 FBMI 17101 Žáková Markéta Mgr. Ph.D. Návrh metody pro zjištění kvalitativního vyhodnocení...
265 OHK4-045/16 P3921 FBMI 17110 Deutsch Elena Mgr. Ph.D. Neinvazivní lokalizace komorových extrasystol
266 OHK5-007/16 EKMAN FBMI 17110 Kamenský Vojtěch Ing.... Koncepce modelování při hodnocení zdravotnických...
267 OHK4-030/16 P3921 FBMI 17110 Ort Václav Ing. Ph.D. Metody zpracování a analýzy dat v urgentní medicíně
268 OHK4-007/16 P3921 FBMI 17110 Sedova Ksenia Mgr. Ph.D. Elektrofyziologické parametry arytmogenity u modelu...
269 OHK4-038/16 P3921 FBMI 17110 Volf Petr Ing. Ph.D. Metody vyšetřování pohybu očí a hlavy v klinické...
270 OHK4-047/16 P3921 FBMI 17110 Vrba David prof. Ing.... Numerické modelování neurostimulací
271 OHK4-043/16 P3921 FBMI 17111 Böhm Pavel PhDr. Mgr.... Změny pohybových vzorů v zátěži pružnými tahy
272 OHK4-014/16 P3913 FBMI 17111 Staněk Martin Ing. Ph.D. Analýza a komparace technického zabezpečení, metod, forem...
273 OHK4-017/16 P3921 FBMI 17112 Horňáková Anna Ing. Ph.D. Bezpečnost zdravotnických informačních systémů a...
274 OHK4-020/16 P3921 FBMI 17220 Janovský Vít Ing. Zkoumání vlivu psychického stresu na hladinu cukru v krvi...
275 OHK3-054/16 P1801 FIT 18101 Janoušek Jan doc. Ing.... Zpracování stromových datových struktur a kompresi dat
276 OHK3-064/16 P1801 FIT 18101 Jiřina Marcel doc.... Vytěžování informací z nestrukturovaných dat
277 OHK3-028/16 P1801 FIT 18102 Valenta Michal Ing. Ph.D. Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství
278 OHK3-042/16 P1801 FIT 18103 Kubátová Hana prof.... Bezpečné a spolehlivé architektury vhodné pro...
279 OHK3-041/16 P1801 FIT 18104 Šimeček Ivan doc. Ing.... Kryptologie, bezpečnost a paralelní výpočty
280 OHK3-046/16 P1801 FIT 18104 Tvrdík Pavel prof.... Softwarová architektura distribuovaných ICT systémů
281 OHK3-037/16 P1801 FIT 18105 Blažek Rudolf Bohumil... Informační systémy a jejich zabezpečení
282 OHK1-072/16 P3607 31210 Mlčoch Jan Ing. Ph.D. Pravděpodobnostní hodnocení trvanlivosti železobetonových...
283 OHK1-071/16 P3607 31260 Rydval Milan Ing. Ph.D. Vlastnosti vláknobetonových kompozitních materiálů...
284 OHK5-008/16 P7108 MÚVS 32116 Hájek Vojtěch PhDr. Vrtulník HC-102 a jeho role v českém sportovním letectví
285 OHK5-003/16 P7108 MÚVS 32116 Nosková Simona Mgr. Podnikové plynárny
286 OHK5-004/16 P7108 MÚVS 32116 Stečínský Bohuslav Ing. Dřevěné mosty na železnici - v našem prostoru ukončená...
287 OHK4-040/16 P3913 ÚTEF 35201 Pospíšil Stanislav... Využití polovodičových pixelových detektorů pro...
288 OHK4-035/16 P3913 ÚTEF 35201 Štekl Ivan doc. Ing. CSc. Technologie potlačení pozadí, detektorové techniky v...