Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam podaných přihlášek

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Reg. číslo Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název
1 OHK1-068/15 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Modelování sdruženého transportu tepla a proudění tekutin...
2 OHK1-016/15 P3646 FSv 11101 Bořík Milan Mgr. Ph.D. Aplikace metody konečných prvků ve fyzikální geodézii
3 OHK1-048/15 P3646 FSv 11101 Eliaš Michal Ing. Ph.D. Modelování troposféry pro určení polohy GNSS systému
4 OHK1-010/15 P3607 FSv 11101 Jarušková Daniela... Detekce vícenásobných změn v průtokových řadách
5 OHK1-049/15 P3607 FSv 11101 Kholmetska Ielizaveta... Matematické modely materiálů s pamětí - analýza a...
6 OHK1-105/15 P3607 FSv 11101 Kučera Petr doc. RNDr.... Stabilita řešení Navierových-Stokesových rovnic s různými...
7 OHK1-011/15 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Zpracování obrazu pomoci R-projektu
8 OHK1-070/15 P3607 FSv 11101 Novotný Jaroslav RNDr.... Matematické modelování svorníkové výztuže v tunelu...
9 OHK1-041/15 P3607 FSv 11102 Pokorný Petr doc. Ing.... Adaptivní laserové skenery
10 OHK1-001/15 P3607 FSv 11105 Dvořáková Ivana Ing. Bc. Aktivity z rétoriky a hlasové výchovy
11 OHK1-051/15 P3607 FSv 11122 Bruzl Michal Ing. Funkční model malířského robota
12 OHK1-061/15 P3607 FSv 11122 Konvalinka Adam Ing.... Experimentální análýza vlastností ACB při použití...
13 OHK1-038/15 P3607 FSv 11122 Petlíková Kateřina... Počítačový systém pro modelování časové a technologické...
14 OHK1-028/15 P3607 FSv 11124 Bureš Michal Ing. Ph.D. Vývoj a testování obvodového pláště na bázi dřeva s...
15 OHK1-078/15 P3607 FSv 11124 Hejl Jaroslav Ing. Studium přenosu zvuku stavebními prvky s ohledem na...
16 OHK1-092/15 P3607 FSv 11124 Najmanová Hana Ing. Ph.D. Parametry pohybu a chování osob při požáru
17 OHK1-074/15 P3607 FSv 11124 Poláková Eva Ing. Ph.D. Analýza účinnosti moderních metod sanace vlhkých budov
18 OHK1-100/15 P3607 FSv 11124 Šefflová Magdaléna Ing. Ověření trvanlivosti a životnosti cementových kompozitů a...
19 OHK1-109/15 P3607 FSv 11125 Dederová Kohoutková... Zlepšování kvality vnitřního prostředí ve společensky...
20 OHK1-047/15 P3607 FSv 11125 Dobiášová Lucie Ing.... Vliv člověka na kvalitu vnitřního prostředí
21 OHK1-034/15 P3607 FSv 11125 Hofbauer Pechová Pavla... Simulace požáru a lokální hašení s koncepčním návrhem...
22 OHK1-050/15 P3607 FSv 11125 Kny Martin Ing. Ph.D. Technické řešení sezonních teplovodních zásobníku.
23 OHK1-113/15 P3607 FSv 11125 Mazanec Vojtěch Ing.... Regulace nízkoteplotních otopných systémů v budovách s...
24 OHK1-046/15 P3607 FSv 11125 Nehasil Ondřej Ing. Ph.D. Analýza možností využití nepřímého adiabatického chlazení...
25 OHK1-036/15 P3607 FSv 11125 Prokšová Zuská Lenka... Měření s kulovým stereoteploměrem ve vnitřním prostředí...
26 OHK1-043/15 P3502 FSv 11125 Valoušková Kristýna... Vnitřní mikroklima a možnost přirozeného větrání ve...
27 OHK1-091/15 P3607 FSv 11126 Dobiáš Jiří Ing. Ph.D. Zadávání veřejných zakázek s ohledem na provozní fázi...
28 OHK1-063/15 P3607 FSv 11126 Konášová Šárka Ing. et... Analýza udržitelného návratu investic zelených budov na...
29 OHK1-015/15 P3607 FSv 11126 Matějka Petr Ing. Ph.D. Vyhodnocování efektivity výstavbových projektů při...
30 OHK1-104/15 P3607 FSv 11126 Pícha Jan Ing. Ph.D. Vývoz technologických celků s využitím nástrojů státní...
31 OHK1-083/15 P3607 FSv 11126 Rohlena Michal Ing. Ph.D. Koncepční plánování a návrh revitalizace veřejných budov...
32 OHK1-118/15 P3607 FSv 11126 Řezáčová Ivana Ing. Ph.D. Aktuální trendy ve výstavbě obchodních center v ČR
33 OHK1-094/15 P3607 FSv 11126 Snížek Václav Ing. Ph.D. Vozovky, mosty - nástroj pro posuzování technologických...
34 OHK1-042/15 P3607 FSv 11126 Strnad Michal Ing. Ph.D. Cenová optimalizace požárně bezpečnostních zařízení
35 OHK1-045/15 P3501 FSv 11127 Štegerová Daniela Ing.... Veřejná prostranství jako průsečík i řešení problémů...
36 OHK1-086/15 P3607 FSv 11128 Kusý Vojtěch Ing. Ph.D. Získávání a analýza dat z BIM modelů pro řízení a...
37 OHK1-080/15 P3607 FSv 11128 Vytlačil Dalibor doc.... Dynamické modely pro řízení fondů budov
38 OHK1-056/15 P3502 FSv 11129 Bartoníček Jan Ing. Ph.D. Textilní etážové stavby údolí řeky Kamenice
39 OHK1-013/15 P3502 FSv 11129 Brankov Nikolay Ing.... Podpora disertační práce zdroji z archívů v ČR a...
40 OHK1-018/15 P3501 FSv 11129 Černeková Marie Ing.... Elektrifikační stavby Prahy do roku 1945
41 OHK1-019/15 P3502 FSv 11129 Domkář Vít Ing. arch.... Analýza akustických poměrů v kancelářích typu open space...
42 OHK1-017/15 P3502 FSv 11129 Horká Lenka Ing. arch. Nádražní objekty, možnosti obnovy
43 OHK1-003/15 P3502 FSv 11129 Nesměrák Milan Ing.... Identifikace vyměřovacích soustav lokátora Hirzy a jejich...
44 OHK1-030/15 P3501 FSv 11129 Vlčková Martina Ing.... Lánové vesnice na Broumovsku
45 OHK1-090/15 P3607 FSv 11132 Kočková Eliška Ing. Efektivní metody pro stochastické modelování...
46 OHK1-117/15 P3607 FSv 11132 Rypl Daniel prof. Dr.... Pokročilé numerické modelování v mechanice konstrukcí a...
47 OHK1-097/15 P3501 FSv 11133 Benýšek Martin Ing. Ph.D. Experimentální a numerická analýza betonových konstrukcí...
48 OHK1-077/15 P3607 FSv 11133 Broukalová Iva doc.... Modely chování betonových kompozitů při silovém a...
49 OHK1-116/15 P3607 FSv 11133 Hájek Radek Ing. Ph.D. Odolnost cementových kompozitů vystavených extrémnímu...
50 OHK1-054/15 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc. Ing.... Progresivní způsoby navrhování a hodnocení mostních...
51 OHK1-103/15 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Alternativní popis procesů v cementových kompozitech
52 OHK1-052/15 P3607 FSv 11133 Vašková Jitka doc.... Tahové charakteristiky vláknobetonu - experimenty a...
53 OHK1-093/15 P3607 FSv 11134 Arbuzov Dmitry Ing. Plechodřevěný panel
54 OHK1-085/15 P3607 FSv 11134 Dolejš Jakub doc. Dr.... Styčníky ocelobetonových rámových konstrukcí
55 OHK1-075/15 P3607 FSv 11134 Kalamar Roman Ing. Ph.D. Nosné konstrukce ze skla
56 OHK1-058/15 P3607 FSv 11134 Kočka Martin Ing. Svařované styčníky dutých průřezů na otevřené průřezy
57 OHK1-065/15 P3607 FSv 11134 Kolpaský Ludvík Ing.... Aplikace kompozitních FRP-HPC konstrukcí pro mostní...
58 OHK1-007/15 P3607 FSv 11134 Kuříková Marta Ing. Ph.D. Návrh štíhlé tlačené výztuhy ve styčníku ocelových...
59 OHK1-064/15 P3607 FSv 11134 Macho Martin Ing. Ph.D. Vliv degradace na únosnost a životnost ocelových mostů
60 OHK1-005/15 P3607 FSv 11134 Píchal Radek Ing. Ph.D. Stabilita extremně štíhlých tlačených sloupů z nerezové...
61 OHK1-024/15 P3607 FSv 11134 Prachař Martin Ing. Ph.D. Návrh nosníku s proměnnou výškou stojiny za požáru
62 OHK1-006/15 P3607 FSv 11134 Svoboda Ondřej Ing. Ph.D. Stabilizace ocelového oblouku nekovovou membránou
63 OHK1-081/15 P3607 FSv 11134 Šefčíková Kateřina Ing. Svarové spoje hybridních ocelových nosníků
64 OHK1-002/15 P3607 FSv 11135 Černá Vydrová Linda... Inovativní řešení problémů podzemního stavitelství
65 OHK1-021/15 P3607 FSv 11135 Hamouzová Tereza Ing.... Navrhování a provádění zemních konstrukcí z popílku...
66 OHK1-025/15 P3607 FSv 11135 Veselý Jan Ing. Ph.D. Nové moderní přístupy při numerickém modelování mělkých...
67 OHK1-079/15 P3607 FSv 11136 Frančík Petr Ing. Aplikace geobuněk jako výztužného geosyntetika při...
68 OHK1-031/15 P3607 FSv 11136 Šedina Jakub Ing. Ph.D. Aplikace cyklické triaxiální zkoušky na směsi podkladních...
69 OHK1-084/15 P3607 FSv 11136 Štepánik Michal Ing.... Zhodnocení bezpečnosti železničních přejezdů
70 OHK1-032/15 P3607 FSv 11136 Valentová Tereza Ing.... Vývoj laboratorní metody ověření dlouhodobého účinku...
71 OHK1-096/15 P3607 FSv 11137 Břešťovský Petr Ing.... Hodnocení degradace kameniva kolejového lože vlivem...
72 OHK1-020/15 P3607 FSv 11137 Lojda Vít Ing. Ph.D. Experimentální stanovení vybraných kritérií pro vývoj...
73 OHK1-111/15 P3607 FSv 11141 Fencl Martin Ing. Ph.D. Nejistoty kvantitativního měření dešťových srážek...
74 OHK1-089/15 P3607 FSv 11141 Pěník Vojtěch Ing. Chování pevných částic v nenewtonské kapalině za klidu a...
75 OHK1-026/15 P3607 FSv 11141 Urban Filip Ing. Experimentální a numerický výzkum proudění skrz propustné...
76 OHK1-027/15 P3607 FSv 11142 Králík Martin Ing. Ph.D. Kombinovaný výzkum proudění vody na hydrotechnických...
77 OHK1-069/15 P3607 FSv 11142 Toman Michal doc. Ing.... ZSVH - Znalostní systémy a jejich praktické využití ve...
78 OHK1-099/15 P3607 FSv 11143 Štich Martin Ing. Morfologie vodních toků v České republice a transport...
79 OHK1-033/15 P3607 FSv 11144 Dvořáková Renata Ing. Hodnocení kvality vody a sedimentu drobných vodních toků...
80 OHK1-012/15 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc. Ing.... Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby...
81 OHK1-004/15 P3646 FSv 11155 Havlíček Jakub Ing. Ph.D. Moderní přístupy k výzkumu historických rytin, starých...
82 OHK1-040/15 P3646 FSv 11155 Kratochvíl Jiří Ing. Zpracování dat DPZ pro identifikaci hranic objektů v...
83 OHK1-009/15 P3646 FSv 11155 Med Michal Ing. Ph.D. Rozšířování INSPIRE XSD schémat pro téma Budovy
84 OHK1-106/15 P3646 FSv 11155 Müller Arnošt Ing. Ph.D. Geoinformační technologie pro podporu pozemkových úprav
85 OHK1-082/15 P3646 FSv 11155 Poloprutský Zdeněk... Aplikace současných metod geomatiky v památkové péči a...
86 OHK1-023/15 P3646 FSv 11155 Václavovic Pavel Ing.... Monitorování kvality více-frekvenčních GNSS observací
87 OHK1-060/15 P3646 FSv 11155 Vyskočil Zdeněk Ing.... Vývoj ekonomicky efektivního a spolehlivého systému...
88 OHK1-110/15 P3607 FSv 11210 Fornůsek Jindřich Ing.... Vliv způsobu lití cementového vláknového kompozitu na...
89 OHK1-029/15 P3607 FSv 11220 Šťástka Jiří Ing. Ph.D. Stanovení termofyzikálních vlastností bentonitové bariéry
90 OHK2-013/15 P2301 FS 12102 Doubek Martin Ing. Ph.D. Software pro výpočet termodynamických vlastností zaměřený...
91 OHK2-019/15 P2301 FS 12102 Vlčák Petr doc. Ing.... Ochranné nanokompozitní vrstvy a jejich atomární mísení...
92 OHK2-015/15 P2301 FS 12105 Kuželka Jiří Ing. Ph.D. Výzkum modelů porušování kovových materiálů v reálném...
93 OHK2-039/15 P2301 FS 12105 Padovec Zdeněk Ing.... Pokročilé metody navrhování a modelování degradace...
94 OHK2-034/15 P2301 FS 12110 Bukovský Ivo doc. Ing.... Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů...
95 OHK2-021/15 P2301 FS 12110 Hošek Jan prof. Ing.... Přístrojová podpora detekce slabých optických signálů
96 OHK2-014/15 P2301 FS 12110 Novák Martin doc. Ing.... Rozvoj měřicích, simulačních a řídicích metod se...
97 OHK2-002/15 P2301 FS 12110 Uhlíř Ivan prof. Ing.... Analogový měřící převodník elektrických vykonů
98 OHK2-027/15 P2301 FS 12112 Filipský Jakub Ing. Mnohabodový ultrazvukový průtokoměr
99 OHK2-031/15 P2301 FS 12112 Kašpárek Miloš Ing. Ph.D. Nestacionární proudění v potrubí proměnného průřezu
100 OHK2-026/15 P2301 FS 12112 Kouba Jan Ing. Experimentální zařízení pro výzkum procesu spalování
101 OHK2-029/15 P2301 FS 12112 Punčochář Jan Ing. Vývoj bodové rychlostní sondy
102 OHK2-028/15 P2301 FS 12112 Štorch Vít Ing. Ph.D. Studie akustiky lopatek větrných turbín a leteckých vrtulí
103 OHK2-040/15 P2301 FS 12116 Barták Martin Ing. Ph.D. Modely pro prediktivní regulaci větrání budov
104 OHK2-007/15 P2301 FS 12116 Dvořák Jakub Ing. Využití zavěšených sálavých pasů pro letní chlazení
105 OHK2-004/15 P2301 FS 12118 Krátký Lukáš doc. Ing.... Technologie a zařízení pro přeměnu odpadů v ušlechtilé...
106 OHK2-018/15 P2301 FS 12118 Skočilas Jan doc. Ing.... Studium procesu sušení potravinářských látek
107 OHK2-017/15 P2301 FS 12118 Žižka Martin Ing. Ph.D. Přenosové jevy v heterogenních probublávaných a patrových...
108 OHK2-037/15 P2301 FS 12122 Kostroun Tomáš Ing. Automatizovaný 3D NDT ultrazvukový system
109 OHK2-020/15 P2301 FS 12122 Kulhánek Robert Ing.... Aerodynamika zakřivených křídel
110 OHK2-024/15 P2301 FS 12132 Kuřík Martin Ing. Ph.D. Vliv parametrů tepelného zpracování na užitné vlastnosti...
111 OHK3-029/15 P2612 FEL 13101 Hroch Michal Mgr. Ph.D. Algebraické a mírově-teoretické vlastnosti struktur...
112 OHK3-046/15 P2612 FEL 13101 Novotný Matěj Mgr. Ph.D. Nelineární funkcionální analýza
113 OHK3-004/15 P2612 FEL 13101 Pidnebesna Anna Ing. Časoprostorové bodové procesy a jejich aplikace na reálná...
114 OHK3-005/15 P2612 FEL 13102 Kulhánek Petr prof.... Vlny a nestability v plazmatu - základní výzkum
115 OHK4-023/15 P3921 FEL 13102 Tokar Daniel Ing. et Ing. Hodnocení změn mechanických vlastností kožní tkáně s...
116 OHK3-026/15 P2612 FEL 13113 Dušek Karel prof. Ing.... Spolehlivost pájených spojů
117 OHK3-036/15 P2612 FEL 13113 Finsterle Tomáš Ing.... Nalezení relace mezi koncentrací defektů, tloušťkou...
118 OHK3-031/15 P2612 FEL 13113 Hrzina Pavel Ing. Ph.D. Diagnostika akumulátorových článků a baterií pomocí...
119 OHK3-016/15 P2612 FEL 13113 Janiš Roman Ing. Ph.D. Výzkum vlastností tepelných trubic s magnetickými kapalinami
120 OHK3-040/15 P2612 FEL 13113 Němec Martin Ing. Ph.D. Mikrostrukturní charakteristika slitiny Mg-12wt.%Zn...
121 OHK3-050/15 P2612 FEL 13114 Karlovský Pavel Ing.... Prediktivní způsoby metody přímého řízení momentu...
122 OHK3-045/15 P2612 FEL 13114 Košík Michal Ing. Ph.D. Modelování a optimalizace využití elektrické energie v...
123 OHK3-012/15 P2612 FEL 13114 Pichlík Petr Ing. Ph.D. Návrh a experimentální ověření metody detekce skluzu...
124 OHK5-005/15 EKMAN FEL 13116 Holasová Adéla Ing. Ekonomické souvislosti začleňování OZE do trhu s...
125 OHK5-010/15 EKMAN FEL 13116 Mikeš Jan doc. Ing. Ph.D. Ekonomická reliabilita objektů zasažených bleskovým výbojem
126 OHK5-004/15 EKMAN FEL 13116 Zoubek Lukáš Ing. Referenční procesní model vysokých škol
127 OHK3-014/15 P2612 FEL 13131 Čmejla Roman prof.... Analýza a zpracování biologických signálů
128 OHK3-006/15 P2612 FEL 13131 Rusz Jan doc. Ing. Ph.D. Akustické analýzy a zpracování řečových signálů u...
129 OHK3-027/15 P2612 FEL 13132 Brabec Zdeněk Ing. CSc. ICT procesy pro aktivní stárnutí
130 OHK3-060/15 P2612 FEL 13132 Doležal Jakub Ing. Real-time systém pro rozšířenou realitu
131 OHK3-054/15 P2612 FEL 13132 Kalfus Radim Ing. et... Výzkum, vývoj, realizace a optimalizace systémů a...
132 OHK3-056/15 P2612 FEL 13132 Tichý Pavel Ing. MBA Operační mikrosystémy pro aplikace v internetu věcí a...
133 OHK3-057/15 P2612 FEL 13132 Tománek Ondřej Ing. Analýza výkonu Cloudu a jeho zlepšování
134 OHK3-011/15 P3902 FEL 13133 Borovec Jiří Ing. Ph.D. Algoritmy registrace a segmentace histologických řezů
135 OHK3-052/15 P1801 FEL 13133 Čech Jan Ing. Ph.D. Pokročilé techniky vyhledávání a rozpoznávání obrazových dat
136 OHK3-048/15 P2612 FEL 13133 Flach Boris doc. Dr.... Modely a algoritmy pro společnou segmentaci, registraci a...
137 OHK3-039/15 P1801 FEL 13133 Franc Vojtěch Ing. Ph.D. Učení klasifikátorů z částečně anotovaných dat
138 OHK3-061/15 P2612 FEL 13133 Harcuba Ondřej Ing. Inteligentní kyberneticko-fyzikální průmyslové systémy
139 OHK3-022/15 P3902 FEL 13133 Petrík Vladimír Ing.... Dvouruká robotická manipulace s měkkými materiály
140 OHK3-041/15 P1801 FEL 13133 Petříček Tomáš Ing. Ph.D. Metody strojového učení pro záchranné roboty
141 OHK3-018/15 P1801 FEL 13133 Saska Martin doc. Ing.... Plánování pohybu, navigace a stabilizace formací...
142 OHK3-023/15 P3902 FEL 13133 Stria Jan RNDr. Ph.D. Reprezentace a strojové vnímání textilií pro jejich...
143 OHK3-028/15 P1801 FEL 13133 Tunys Tomáš Ing. Tvorba lepších modelů řazení pro vyhledávání informací
144 OHK3-025/15 P2612 FEL 13134 Popelka Stanislav Ing.... Moderní součástky na bázi karbidu křemíku a galium...
145 OHK3-035/15 P2612 FEL 13134 Procházka Václav Ing.... Vývoj biosenzoru s vrstvami nanokrystalického diamantu...
146 OHK3-042/15 P1801 FEL 13136 Čáp Michal MSc., Ph.D. Validace decentralizovaných variant prioritizovaného...
147 OHK3-008/15 P2612 FEL 13136 Čermák Jiří Ing. Ph.D. Řešení her v extenzivní formě
148 OHK3-053/15 P1801 FEL 13136 Drchal Jan Ing. Ph.D. Obecné hraní her založné na zpracování vizuální informace
149 OHK3-007/15 P2612 FEL 13136 Durkota Karel Ing. Ph.D. Multiagentní strategické rozhodování
150 OHK3-037/15 P1801 FEL 13136 Filipský Martin Ing.... Experimentální verifikace rozšířeného post-processingu...
151 OHK3-044/15 P1801 FEL 13136 Frajták Karel Ing. Ph.D. Automatizovaná podpora manuálního testování webových...
152 OHK3-055/15 P1801 FEL 13136 Malinka František Ing.... Využití relačního strojového učení pro analýzu dat genové...
153 OHK3-034/15 P1801 FEL 13136 Malinský Radek Ing. Ph.D. Nový webový framework pro hodnocení internetových trendů
154 OHK3-001/15 P1801 FEL 13136 Mazanec Martin Ing. Multiplatformní vývoj mobilních aplikací
155 OHK3-063/15 P2612 FEL 13136 Mrva Jakub Ing. Adaptivní informatické plánování pohybu v úloze...
156 OHK3-013/15 P2612 FEL 13136 Pačes Pavel doc. Ing.... Bezpečné a bezpečnostní prvky v letecké a kosmické...
157 OHK3-038/15 P1801 FEL 13136 Rudomilov Ilya Ing. Vyhodnocení sémantického P2P vyhledávače v prostředí PeerSim
158 OHK3-010/15 P1801 FEL 13136 Schaefer Martin Ing. Algoritmy pro koordinaci inteligentních vozidel
159 OHK3-003/15 P1801 FEL 13136 Šebek Jiří Ing. Aspektově orientovaný návrh softwarových aplikací a...
160 OHK3-064/15 P2612 FEL 13137 Bernas Martin Ing. CSc. Optimalizace přenosu znakového jazyka televizní soustavou
161 OHK3-059/15 P2612 FEL 13137 Černý David Ing. Ph.D. Vícerozměrné tenzory a jejich použití při simulaci...
162 OHK3-049/15 P2612 FEL 13137 Hejtmánek Jan Ing. Testovací platforma pokročilých algoritmů fyzické vrstvy...
163 OHK3-009/15 P2612 FEL 13137 Krasula Lukáš Ing. Ph.D. Optimalizace parametrů operátorů pro mapování tónů u...
164 OHK3-021/15 P2612 FEL 13138 Drábek Tomáš Ing. Ph.D. Automatizované měření akustických a světelných veličin v...
165 OHK3-002/15 P2612 FEL 13138 Horyna Vladimír Ing.... Diagnostické metody pro vzduchotechnické jednotky s...
166 OHK3-043/15 P2612 FEL 13138 Roháč Jan doc. Ing. Ph.D. Vývoj a realizace vodní rakety a jejích řídicích subsystémů
167 OHK3-019/15 P2612 FEL 13138 Sedláček Radek Ing. Ph.D. Bezdemontážní diagnostické metody VN výkonových...
168 OHK3-017/15 P2612 FEL 13138 Šipoš Martin Ing. Ph.D. Systémy pro lokalizaci a navigaci v pozemních a leteckých...
169 OHK4-010/15 P3913 FJFI 14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. Aplikace stochastických modelů na vybrané socio-fyzikální...
170 OHK4-007/15 P3913 FJFI 14101 Šťovíček Pavel prof.... Aplikace analytických matematický metod při studiu...
171 OHK4-002/15 P3913 FJFI 14102 Břeň David RNDr. Ph.D. Výzkum udržení plazmatu magnetickým polem v tokamaku
172 OHK4-003/15 P3913 FJFI 14102 Křelina Michal Ing.... Fenomenologie a teorie fyziky těžkých iontů
173 OHK4-017/15 P3913 FJFI 14115 Distler Petr doc.... Separace vybraných radionuklidů v pokročilých palivových...
174 OHK4-019/15 P3913 FJFI 14115 Kozempel Ján doc.... Nosiče radionuklidů pro cílenou terapii a diagnostiku
175 OHK4-006/15 P3913 FJFI 14116 Trojek Tomáš prof.... Aplikace ionizujícího záření
176 OHK4-024/15 P3913 FJFI 14117 Huml Ondřej Ing. Ph.D. Aplikace neutronů a ionizujícího záření na reaktoru VR-1
177 OHK4-012/15 P3913 FJFI 14117 Žlebčík Pavel Ing. Studium vlastností CdZnTe detektoru na reaktoru VR-1
178 OHK1-062/15 P3501 FA 15113 Boudová Petra Ing. Průmyslové dědictví v ohnisku kulturní krajiny
179 OHK1-072/15 P3501 FA 15113 Pavel Miroslav PhDr.... Formování moderní architektury veřejným zájmem a...
180 OHK1-119/15 P3501 FA 15113 Ragkos Nikolaos Ing.... Realizace 3D dispozice středověkého kostela...
181 OHK1-115/15 P3501 FA 15113 Srba Jaromír Ing.... Nové metody práce s databázovými daty dokumentujícími...
182 OHK1-076/15 P3501 FA 15116 Fialka Sobková... Digitální město a urbánní aplikace
183 OHK1-008/15 P3501 FA 15116 Goryczka Kateřina Ing.... Interaktivní architektura
184 OHK1-059/15 P3501 FA 15118 Jahodová Šárka Ing. arch. Distribuce klíčových aktivit v území
185 OHK1-053/15 P3501 FA 15118 Tomandl Jan Ing. arch.... Parkinsonova nemoc a architektura
186 OHK1-071/15 P3501 FA 15119 Kamler Lucie MgA. Role a očekávání - koncepční rámec uvažování a...
187 OHK1-098/15 P3501 FA 15119 Rýpar Vít Ing. arch. Venkovský charakter - Charakteristické znaky veřejného...
188 OHK1-101/15 P3501 FA 15119 Vlachynská Petra MgA.... Umění a město: Trvalé veřejné umění v Praze po roce 1989
189 OHK1-073/15 P3501 FA 15121 Felcman Jindřich Mgr.... Vývoj nástrojů pro hodnocení lokalit z pohledu...
190 OHK1-102/15 P3501 FA 15121 Vokurková Tereza Ing. Urbanistické kompozice území průmyslových podniků
191 OHK1-114/15 P3501 FA 15122 Svinteková Eva Ing. arch. Formy železobetonových katolických kostelů v České republice
192 OHK1-014/15 P3502 FA 15123 Davidová Marie Ph.D. Dřevo jako primární médium k architektonické performanci
193 OHK1-088/15 P3502 FA 15123 Hamhalter Aleš Ing. arch. Modulární robotické konstrukční systémy v architektuře a...
194 OHK1-067/15 P3501 FA 15123 Ráftl Jindřich Ing.... Virtuální realita a záznam pohybu aplikován do...
195 OHK1-095/15 P3502 FA 15123 Zavadská Barbora Mgr. Výpovědi architektek a architektů k situaci v...
196 OHK1-022/15 P3502 FA 15124 Bošová Daniela doc.... Optimalizace architektonického návrhu objektu z hlediska...
197 OHK1-107/15 P3502 FA 15124 Bžochová Kristina Ing.... Ekonomická optimalizace architektonického návrhu pro...
198 OHK1-055/15 P3502 FA 15124 Kovář Martin Ing. Vztah kvality vnitřního vzduchu a chování uživatelů budov.
199 OHK1-057/15 P3502 FA 15124 Novotný František Ing.... Aplikace inovativních materiálů na celoskleněné...
200 OHK1-039/15 P3501 FA 15128 Seho Hana prof. Ing.... Experimentální výzkum v architektonické praxi
201 OHK1-108/15 P3501 FA 15129 Gogolák Ivan Ing.... Tendence ve stavbě měst z hlediska urbanistických idejí a...
202 OHK1-112/15 P3501 FA 15129 Petr Michal Ing. arch. Aspekty urbanistické vize jako prostředku budoucího...
203 OHK1-044/15 P3501 FA 15129 Ullmannová Kristina... Nové formy individuálního bydlení ve venkovském a...
204 OHK2-006/15 P3710 FD 16111 Kuklová Jana Ing. Ph.D. Vývoj pokročilých algoritmů pro harmonizaci dopravního...
205 OHK3-015/15 P3902 FD 16111 Matowicki Michal Ing.... Studium tolerance a dodržování rychlosti určovaných...
206 OHK2-023/15 P3710 FD 16112 Hanzl Jiří Ing. Bc. Ph.D. Návrh trvalých alternativních tras páteřních komunikací...
207 OHK2-016/15 P3710 FD 16112 Jacura Martin Ing. Ph.D. Preferenční osy veřejné hromadné dopravy
208 OHK2-012/15 P3710 FD 16112 Padělek Tomáš Ing. Ph.D. Posouzení vlivu SSZ jako nástroje pro zpomalování dopravy...
209 OHK2-036/15 P3710 FD 16116 Jayakumar Akshaya Ing. Výzkumná Open Source platforma malého el. vozidla...
210 OHK2-033/15 P3710 FD 16116 Rožděstvenský Dmitrij... Pokročilé asistenční systémy a jejich uživatelské...
211 OHK5-008/15 EKMAN FD 16117 Kouba Marek Ing. Bc. Využití kvantitativních metod při hodnocení kvality dopravy
212 OHK5-001/15 EKMAN FD 16117 Skolilová Petra Ing.... Aplikace principů cenové diskriminace v osobní letecké...
213 OHK2-022/15 P3710 FD 16118 Kytýř Daniel doc. Ing.... Časově závislé procesy v heterogenních materiálech se...
214 OHK3-032/15 P3902 FD 16120 Borka Jindřich Ing. Ph.D. Optimalizace metodik pro změnové procesy v odbavovacích...
215 OHK2-030/15 P3710 FD 16120 Čuchal Petr Ing. Informační systém VHD (veřejné hromadné dopravy) pro...
216 OHK2-032/15 P3710 FD 16120 Derbek Přemysl Ing. Ph.D. Stanovení dob jízdy pro proměnné informační tabule na...
217 OHK2-038/15 P3710 FD 16120 Kamenický Dušan Ing.... Využití inteligentních dopravních systémů na železnici...
218 OHK2-025/15 P3710 FD 16120 Langr Martin Ing. Ph.D. Fúze heterogenních dopravních dat pro odhadování...
219 OHK2-008/15 P3710 FD 16120 Zatsepin Ilya Ing. Využití metod dálkového průzkumu Země v inteligentních...
220 OHK2-011/15 P3710 FD 16121 Hajzler Ota Ing. Využití Senzorických sítí pro bezpečnostní kontrolu...
221 OHK2-009/15 P3710 FD 16121 Lališ Andrej doc. Ing.... Model pro hodnocení úrovně provozní bezpečnosti u...
222 OHK2-010/15 P3710 FD 16121 Stojić Slobodan Ing.... Využití termokamer při přiblížení na přistání
223 OHK2-005/15 P3710 FD 16122 Kocián Karel Ing. Bc.... Vyhledávání reálné nejbezpečnější trasy
224 OHK2-001/15 P3710 FD 16122 Svatý Zdeněk Ing. Ph.D. Využití bezpilotních prostředků při dokumentaci místa...
225 OHK2-035/15 P3710 FD 16123 Honzík Petr Ing. Ph.D. Senzory a senzorické sítě v dopravě
226 OHK2-003/15 P3710 FD 16123 Procházková Danuše... Řízení bezpečnosti a ochrana kritických objektů a...
227 OHK4-001/15 P3921 FBMI 17101 Kutílek Patrik doc.... Metody hodnocení kinematických dat pohybu segmentů horní...
228 OHK4-013/15 P3921 FBMI 17101 Mikšovský Jan Ing. Ph.D. Tribokorozní vlastnosti implantátů
229 OHK4-022/15 P3921 FBMI 17101 Mrázková Lucie Ing. Metody molekulární biologie při studiu exprese RNA v...
230 OHK4-004/15 P3913 FBMI 17101 Parkman Tomáš Ing. Ph.D. Pinčující kapilární výboj v dusíku jako zdroj pro XUV...
231 OHK4-014/15 P3921 FBMI 17101 Písařík Petr doc. Ing.... Mechanické a antibakteriální vlastnosti dopovaných...
232 OHK4-016/15 P3921 FBMI 17101 Urzová Jana Mgr. Ph.D. Modelování rozvoje teplotního pole při laserové léčbě...
233 OHK4-020/15 P3921 FBMI 17101 Vodičková Anna Ing. Plynný singletový kyslík ve vybraných biomedicínských...
234 OHK4-027/15 P3921 FBMI 17110 Piorecká Václava Ing.... Modulární hierarchický systém pro podporu analýzy EEG
235 OHK4-026/15 P3921 FBMI 17110 Rožánek Martin doc.... Možnosti a omezení modelů a simulátorů při studiu...
236 OHK4-021/15 P3921 FBMI 17110 Shuleska Maja Ing. Numerické modelování neurostimulací během léčby...
237 OHK4-015/15 P3921 FBMI 17110 Volf Petr Ing. Ph.D. Metody vyšetřování pohybu očí v průběhu excentrické...
238 OHK4-005/15 P3921 FBMI 17111 Böhm Pavel PhDr. Mgr.... Ovlivnění pohybových vzorů pružnou zátěží
239 OHK4-008/15 P3921 FBMI 17111 Hudzietzová Jana Ing.... Stanovení radiační zátěže rukou personálu při manipulaci...
240 OHK4-025/15 P3921 FBMI 17111 Navrátil Leoš prof.... Analýza některých biologicky aktivních látek po aplikaci...
241 OHK4-009/15 P3921 FBMI 17112 Müllerová Daniela Ing. Zpracování a analýza pohybů pacientů s Parkinsonovu nemocí
242 OHK3-062/15 P1801 FIT 18101 Janoušek Jan doc. Ing.... Algoritmy pro zpracování stromových datových struktur a...
243 OHK3-051/15 P1801 FIT 18101 Jiřina Marcel doc.... Pokročilé metody zpracování dat a vytěžování informací
244 OHK3-033/15 P3902 FIT 18102 Valenta Michal Ing. Ph.D. Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství
245 OHK3-020/15 P1801 FIT 18103 Kubátová Hana prof.... Spolehlivé a bezpečné architektury založené na...
246 OHK3-024/15 P1801 FIT 18104 Lórencz Róbert prof.... Kryptologie a bezpečnost
247 OHK3-030/15 P1801 FIT 18104 Moucha Alexandru Ing.... Rovnováha mezi vstřícností a sobeckostí v oblasti...
248 OHK3-058/15 P1801 FIT 18105 Blažek Rudolf Bohumil... Informační systémy a jejich bezpečnost
249 OHK1-066/15 P3607 31240 Kroupová Lucie Ing. Ph.D. Výzkum dvojitých oken a navrhovaných variant jejich výměn...
250 OHK1-035/15 P3607 31250 Blank Marek Ing. arch. Aplikace ultra-vysokohodnotného betonu na mostní konstrukce
251 OHK1-037/15 P3607 31250 Mourek Jan Ing. Ph.D. Numerická analýza mikrostruktury perspektivních...
252 OHK5-009/15 P7108 MÚVS 32116 Bumbálek Zdeněk Ing.... Historický příspěvek oborů elektrotechniky,...
253 OHK5-006/15 P7108 MÚVS 32116 Havel Tomáš Ing. Vznik a vývoj letecké výroby v Československu
254 OHK5-003/15 P7108 MÚVS 32116 Chmelenský Jiří PhDr. V čele elektrifikace - ETD
255 OHK5-002/15 P7108 MÚVS 32116 Nosková Simona Mgr. Lobbing vlnařských průmyslníků ze severních Čech ve Vídni...
256 OHK5-007/15 P7108 MÚVS 32116 Pospíšil Martin prof.... Grafická statika v českých zemích (2. polovina 19....