Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam podaných přihlášek

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Reg. číslo Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název
1 OHK1-040/14 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Matematická analýza transportních jevů v porézním prostředí
2 OHK1-003/14 P3646 FSv 11101 Eliaš Michal Ing. Ph.D. Analýza časových řad pro potřeby numerického modelování...
3 OHK1-038/14 P3607 FSv 11101 Chleboun Jan doc.... Identifikace parametrů v počátečních úlohách pro...
4 OHK1-016/14 P3607 FSv 11101 Jarušková Daniela... Stochastické modelování vývoje ročního chodu
5 OHK1-027/14 P3607 FSv 11101 Kučera Petr doc. RNDr.... Kvalitativní vlastnosti řešení Navierových-Stokesových...
6 OHK1-011/14 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Bayesovské metody v krigování
7 OHK1-006/14 P3607 FSv 11102 Mikš Antonín prof.... Optické metody měření deformací a tvarů ploch a vlnoploch
8 OHK1-022/14 P3607 FSv 11102 Semerák Petr doc. Ing.... Aplikace pokročilých technologií v moderním stavitelství
9 OHK1-034/14 P3607 FSv 11104 Boboková Bartíková... Modelová cvičení k užívání a šíření české technické...
10 OHK1-061/14 P3607 FSv 11105 Dvořáková Ivana Ing. Bc. Zvýšení znalostí z oblasti manažerského účetnictví a...
11 OHK1-007/14 P3607 FSv 11123 Fořt Jan doc. Ing. Ph.D. Aplikace materiálů s latentní tepelnou akumulací ve...
12 OHK1-084/14 P3607 FSv 11124 Burešová Veronika Ing. DLOUHODOBÉ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ DŘEVOSTAVEB
13 OHK1-096/14 P3607 FSv 11124 Diviš Jakub Ing. Ph.D. Analýza a optimalizace vlastností přírodních stavebních...
14 OHK1-064/14 P3607 FSv 11124 Hejtmánek Petr Ing.... Materiálové charakteristiky pro CFD požární simulace
15 OHK1-020/14 P3607 FSv 11124 Kasalová Michaela Ing. Analýza spolehlivosti rekonstrukcí střešních plášťů s...
16 OHK1-069/14 P3607 FSv 11124 Rácová Zuzana Ing. Ph.D. Tepelně technická analýza prostoru pod zvýšenou podlahou...
17 OHK1-065/14 P3607 FSv 11124 Sojková Kateřina Ing.... Měření parametrů vnitřního prostředí a provozu v...
18 OHK1-062/14 P3607 FSv 11124 Souček Jiří Ing. Podrobný popis chování obalových konstrukcí moderních...
19 OHK1-053/14 P3607 FSv 11124 Ženíšek Michal Ing. Ph.D. Optimalizace složeni směsi UHPC a alternativní druhy...
20 OHK1-094/14 P3607 FSv 11125 Bejček Michal Ing. Modelování systému solárního absorpčního chlazení v...
21 OHK1-015/14 P3607 FSv 11125 Dederová Kohoutková... Porovnání kvality vnitřního prostředí Fakulty stavební...
22 OHK1-014/14 P3607 FSv 11125 Horváthová Jana Ing.... Energetická náročnost provozu teplovodních otopných...
23 OHK1-021/14 P3607 FSv 11125 Linhartová Vladimíra... Analýza instalací sloužících pro využití odpadního tepla...
24 OHK1-013/14 P3607 FSv 11125 Lysczas Michala Ing.... Analýza systémů pro úpravu vnitřního prostředí v...
25 OHK1-047/14 P3607 FSv 11125 Prokšová Zuská Lenka... Měření a hodnocení vnitřního prostředí pomocí kulového...
26 OHK1-050/14 P3607 FSv 11126 Dobiáš Jiří Ing. Ph.D. Nástroj pro komplexní hodnocení staveb veřejného sektoru
27 OHK1-078/14 P3607 FSv 11126 Löwit Harry Ing. Ph.D. Stanovení rozhodovacích kritérií pro výběr optimálního...
28 OHK1-036/14 P3607 FSv 11126 Matějka Petr Ing. Ph.D. Moderní metody a inovace stavebního managementu pro...
29 OHK1-026/14 P3607 FSv 11126 Pícha Jan Ing. Ph.D. Doporučení založená na bázi best practice z mezinárodního...
30 OHK1-077/14 P3607 FSv 11126 Řezáčová Ivana Ing. Ph.D. Vyhodnocení vlivu regulativů omezujících energetickou...
31 OHK1-029/14 P3501 FSv 11129 Černeková Marie Ing.... Metody konverzí přístavů se zaměřením na elektrifikační...
32 OHK1-046/14 P3502 FSv 11129 Fetisov Oleg Ph.D., MBA Metody konverze průmyslové architektury do nových...
33 OHK1-010/14 P3502 FSv 11129 Lédl Petr Ing. arch.... Nauka o budovách - elektronická výuková skripta
34 OHK1-091/14 P3502 FSv 11129 Med Tomáš Ing. arch.... Environmentální efektivita adaptivního využívání...
35 OHK1-001/14 P3502 FSv 11129 Nesměrák Milan Ing.... Identifikace vyměřovacích soustav lokátora Hirza v území...
36 OHK1-044/14 P3502 FSv 11129 Peták Lukáš Ing. Ph.D. Analýza a vyhodnocení rozvoje a současného stavu trhu s...
37 OHK1-028/14 P3502 FSv 11129 Pustějovský Jan Ing.... Low-costové a alternativní formy konverze nevyužitých...
38 OHK1-008/14 P3502 FSv 11129 Šimoník Zdeněk Ing.... Železniční brownfields v Praze - řešení potenciálu ploch
39 OHK1-017/14 P3502 FSv 11129 Táborský Vítězslav... Tradiční rodinný dům v kontextu energeticky úsporného...
40 OHK1-033/14 P3501 FSv 11129 Trejbal Jan MgA. Odborná identifikační databáze potenciálu místa (IPOM) v...
41 OHK1-076/14 P3502 FSv 11129 Vaněk Aleš Ing. arch.... EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT NETRADIČNÍHO VYUŽITÍ FÓLIÍ ETFE A...
42 OHK1-072/14 P3607 FSv 11132 Hlobilová Adéla Ing.... Modelování náhodných heterogenních materiálů
43 OHK1-042/14 P3607 FSv 11132 Němeček Jiří prof.... Vývoj a charakterizace inovativních materiálů pro...
44 OHK1-023/14 P3607 FSv 11132 Padevět Pavel doc.... Experimentální metody použitelné pro analýzu materiálů a...
45 OHK1-089/14 P3607 FSv 11132 Rypl Daniel prof. Dr.... Pokročilé algoritmy pro numerické modelování v mechanice...
46 OHK1-075/14 P3607 FSv 11133 Hamouz Jan Ing. Stabilita betonových skořepin a membrán s ohledem na...
47 OHK1-101/14 P3607 FSv 11133 Jiříček Pavel Ing. Ph.D. Chování betonu v závislosti na působení extrémního...
48 OHK1-099/14 P3607 FSv 11133 Kadlec Lukáš Ing. Ph.D. Modelové nejistoty numerických simulací betonových...
49 OHK1-037/14 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc. Ing.... Progresivní mostní konstrukce
50 OHK1-098/14 P3607 FSv 11133 Štefan Radek Ing. Ph.D. Numerická a experimentální analýza betonových konstrukcí...
51 OHK1-071/14 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Komplexní analýza betonových konstrkcí v extrémních...
52 OHK1-105/14 P3607 FSv 11133 Vašková Jitka doc.... Analýza chování vláknobetonů vybraných struktur
53 OHK1-039/14 P3607 FSv 11134 Drozd Michal Ing. Styčníky ocelobetonových rámových konstrukcí
54 OHK1-048/14 P3607 FSv 11134 Drozda Jiří Ing. Ph.D. Modelování komplexní mostní konstrukce včetně zatížení...
55 OHK1-083/14 P3607 FSv 11134 Hataj Martin Ing. Ph.D. Analýza tesařských spojů
56 OHK1-080/14 P3607 FSv 11134 Charvátová Magdaléna Ing. Chování lehkých dřevěných skeletů za požáru
57 OHK1-059/14 P3607 FSv 11134 Jára Robert Ing. Ph.D. Výztužné stěny dřevostaveb
58 OHK1-090/14 P3607 FSv 11134 Jirků Jiří Ing. Ph.D. Energeticky efektivní návrh požární odolnosti smíšených...
59 OHK1-018/14 P3607 FSv 11134 Mařík Jan Ing. Ph.D. Vliv tváření zastudena na materiálové charakteristiky...
60 OHK1-102/14 P3607 FSv 11134 Stančík Vojtěch Ing.... Interakce mostu a bezstykové koleje
61 OHK1-093/14 P3607 FSv 11134 Svoboda Ondřej Ing. Ph.D. Stabilitní ovlivnění nosného oblouku nekovovou membránou
62 OHK1-032/14 P3607 FSv 11134 Šefčíková Kateřina Ing. Svary prvků z vysokopevnostních ocelí
63 OHK1-103/14 P3607 FSv 11135 Černá Vydrová Linda... Optimalizace numerického modelování pro podzemní stavby
64 OHK1-035/14 P3607 FSv 11135 Hamouzová Tereza Ing.... Navrhování zemních konstrukcí z elektrárenského popílku
65 OHK1-073/14 P3607 FSv 11135 Veselý Jan Ing. Ph.D. Pravděpodobnostní analýza vlivu vstupních parametrů na...
66 OHK1-060/14 P3607 FSv 11136 Sedlačik Ivan Ing. Ph.D. Dopravní modelování bypassů okružních křižovatek
67 OHK1-085/14 P3607 FSv 11136 Šedina Jakub Ing. Ph.D. Experimentální ověření vlivu zlepšujících přísad na...
68 OHK1-081/14 P3607 FSv 11136 Štepánik Michal Ing.... Návrh geometrických parametrů a experimentální posouzení...
69 OHK1-052/14 P3607 FSv 11137 Váňová Petra Ing. Environmentální hodnocení nízkých protihlukových clon
70 OHK1-019/14 P3607 FSv 11141 Křeček Josef doc. Ing.... Ekologický průtok v horském povodí
71 OHK1-055/14 P3607 FSv 11141 Pěník Vojtěch Ing. Turbulentní proudění nenewtonských směsí s počátečním...
72 OHK1-051/14 P3607 FSv 11141 Zrostlík Štěpán Ing.... Matematické modelování proudění vody a sedimentu v...
73 OHK1-082/14 P3607 FSv 11142 Bílková Eva Ing. Ph.D. Matematické modely v hydrotechnice
74 OHK1-049/14 P3607 FSv 11142 Kopecká Petra Ing. Vliv řízení objektů na vodních cestách na průtokový režim...
75 OHK1-092/14 P3607 FSv 11142 Králík Martin Ing. Ph.D. Výzkum proudění vody s využitím hybridního modelování
76 OHK1-087/14 P3607 FSv 11143 Bauer Miroslav Ing. Ph.D. Srážko-odtokové, erozní a transportní procesy -...
77 OHK1-088/14 P3607 FSv 11143 Klípa Vladimír Ing. Ph.D. Prostorová a časová variabilita preferenčního proudění...
78 OHK1-074/14 P3607 FSv 11144 Dvořáková Renata Ing. Vliv povrchového splachu z komunikací na kvalitu...
79 OHK1-002/14 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc. Ing.... Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby...
80 OHK1-106/14 P3646 FSv 11155 Holešovský Jan Ing. Rekonstrukce vyrovnaných nivelovaných převýšení ve...
81 OHK1-066/14 P3646 FSv 11155 Hron Vojtěch Ing. Ph.D. Extrakce informací z dat dálkového průzkumu Země a...
82 OHK1-079/14 P3646 FSv 11155 Janata Tomáš Ing. Ph.D. Užití technologií a vizualizací prostředky geografických...
83 OHK1-045/14 P3646 FSv 11155 Matoušková Eva Ing. Ph.D. Rozvoj progresivních metod geomatiky
84 OHK1-097/14 P3646 FSv 11155 Václavovic Pavel Ing.... Určování troposférických produktů v reaálném čase
85 OHK1-058/14 P3646 FSv 11155 Vyskočil Zdeněk Ing.... Využití obrazových dat v metrologii
86 OHK2-028/14 P2301 FS 12105 Růžička Milan prof.... Expertní databázový systém materiálových dat
87 OHK2-015/14 P2301 FS 12110 Šindelář Petr Ing. Ph.D. Vývoj drátořezného zařízení pro mikroobrábění
88 OHK3-016/14 P2612 FS 12110 Uhlíř Ivan prof. Ing.... Výzkum měřících metod pro kogenerační jednotky
89 OHK2-022/14 P2301 FS 12110 Vyhlídal Tomáš prof.... Návrh a aplikace pokročilých algoritmů technické kybernetiky
90 OHK2-014/14 P2301 FS 12112 Štorch Vít Ing. Ph.D. Proudění v rotačních strojích se zaměřením na vodní a...
91 OHK2-021/14 P2301 FS 12112 Vitkovičová Rut Ing.... Experimentální vyšetřování interakce dvou válců v...
92 OHK2-018/14 P2301 FS 12113 Andruš Jan Analytické a numerické řešení návrhu elastohydrodynamicky...
93 OHK2-010/14 P2301 FS 12113 Křička Jaroslav Ing.... Matematicko-fyzikální modelování velkostrojů a jejich...
94 OHK2-019/14 P2301 FS 12115 Bartoš Ondřej Ing. Ph.D. Diagnostika polydisperzních systémů v energetice
95 OHK2-016/14 P2301 FS 12115 Benešová Barbora Mgr. Oxid zirkoničitý jako ochranná vrstva zirkoniových...
96 OHK2-005/14 P2301 FS 12116 Dvořák Jakub Ing. Využití zavěšených sálavých pasů pro letní chlazení
97 OHK2-006/14 P2301 FS 12118 Krátký Lukáš doc. Ing.... Intenzifikace procesů při výrobě biopaliv.
98 OHK2-026/14 P2301 FS 12118 Vlček Petr Ing. Studium hydrodynamicky citlivých procesů v homogenních a...
99 OHK2-017/14 P2301 FS 12118 Žižka Martin Ing. Ph.D. Přenosové vlastnosti heterogenních soustav s-l a g-l
100 OHK2-007/14 P2301 FS 12120 Fridrichovský Tomáš... Dynamika pohonů dvojkolí, dimenzování hnacích náprav...
101 OHK2-013/14 P2301 FS 12122 Kostroun Tomáš Ing. Systém pro defektoskopii pomocí aktivní termografie
102 OHK2-008/14 P2301 FS 12122 Kulhánek Robert Ing.... Tunelová měření vstupního kanálu ventilátorového pohonu
103 OHK2-009/14 P2301 FS 12132 Tolde Zdeněk Ing. Ph.D. Funkční povlaky pro biologické aplikace
104 OHK2-031/14 P2301 FS 12138 Freiberg František... Hodnocení přínosů digitalizace výrobních systémů
105 OHK3-010/14 P3902 FEL 13101 Dostál Matěj Ing. Ph.D. Obohacené algebraické teorie
106 OHK3-026/14 P2612 FEL 13113 Barto Seba Ing. Ph.D. Aplikovatelnost Taguchiho přístupu pro vybrané...
107 OHK3-002/14 P2612 FEL 13113 Dušek Karel prof. Ing.... Studium voidů a spolehlivosti pájených spojů
108 OHK3-050/14 P2612 FEL 13113 Finsterle Tomáš Ing.... Detekce degradace fotovoltaických panelů.
109 OHK3-001/14 P2612 FEL 13113 Janiš Roman Ing. Ph.D. Výzkum vlastností tepelných trubic s magnetickými kapalinami
110 OHK3-009/14 P2612 FEL 13113 Molhanec Martin Ing. CSc. Sedm nových nástrojů kvality z pohledu současného...
111 OHK3-033/14 P2612 FEL 13113 Povolotskaya Evgenia Ing. Aplikace fuzzy logiky v oblasti řízení kvality v...
112 OHK3-011/14 P2612 FEL 13114 Haubert Tomáš Ing. Ph.D. Prediktivní řízení elektrického pohonu v elektromobilu...
113 OHK3-023/14 P2612 FEL 13114 Karlovský Pavel Ing.... Moderní způsoby řízení elektrických pohonů s...
114 OHK3-061/14 P2612 FEL 13114 Plhák Ondřej Ing. Design řídící jednotky statického měniče pro trolejová...
115 OHK3-005/14 P2612 FEL 13115 Müller Zdeněk doc.... Lokální automatizace v systémech WAMPaC
116 OHK3-030/14 P2612 FEL 13115 Procházka Radek doc.... Nekonvenční vysokonapěťové senzory
117 OHK5-001/14 EKMAN FEL 13116 Bemš Július doc. Ing.... Modelování ekonomických nároků systémů pro ukládaní...
118 OHK5-005/14 EKMAN FEL 13116 Hronza Radek Ing. Ph.D. Systém řízení výkonnosti akademických institucí
119 OHK5-004/14 EKMAN FEL 13116 Kratochvíl Štěpán Ing.... Analýza a predikce trhu s elektřinou z pohledu...
120 OHK5-006/14 EKMAN FEL 13116 Makešová Michaela Ing. Komplexní analýza dopadů integrace intermitentních zdrojů...
121 OHK3-029/14 P2612 FEL 13117 Vrba Jan prof. Ing. CSc. Interakce EM pole s biologickými systémy a jejich využití...
122 OHK3-037/14 P2612 FEL 13117 Zvánovec Stanislav... Optické a mikrovlnné detekční systémy
123 OHK3-047/14 P2612 FEL 13131 Pollák Petr doc. Ing.... Pokročilé algoritmy číslicového zpracování signálů a...
124 OHK3-062/14 P1801 FEL 13132 Kubr Jan Ing. Ph.D. Směrování v senzorových sítích pomocí distribuovaného...
125 OHK3-055/14 P2612 FEL 13132 Kypus Lukáš Ing. Výzkum a hodnocení kvalitativních parametrů middlewaru...
126 OHK3-003/14 P2612 FEL 13132 Lafata Pavel Ing. Ph.D. Modelování vlivu environmentálních jevů na přenosové...
127 OHK3-048/14 P2612 FEL 13133 Hadrava Michal Ing. Modelování tonality v hudbě pomocí sítě neurálních...
128 OHK3-015/14 P3902 FEL 13133 Kufner Josef Ing. Syntéza softwaru z neúplné specifikace
129 OHK3-013/14 P2612 FEL 13133 Otáhal Marek Ing. Použití prostorové reprezentace pro neuro-evoluci...
130 OHK3-004/14 P1801 FEL 13133 Pluskal Ondřej Ing. Modelování uživatelů v online prostředí
131 OHK3-035/14 P2612 FEL 13133 Pošík Petr Ing. Ph.D. Automatická adaptace prohledávacích algoritmů
132 OHK3-058/14 P2612 FEL 13133 Přeučil Libor Ing. CSc. Rozvoj navigačních a plánovacích postupů v...
133 OHK3-057/14 P2612 FEL 13133 Selecký Martin Ing. Ph.D. Plánování trajektorií týmu autonomních bezpilotních...
134 OHK3-059/14 P2612 FEL 13134 Bakala Břetislav Ing. Výzkum optoelektronických a optických integrovaných...
135 OHK3-025/14 P2612 FEL 13134 Formánek Jan Ing. Ph.D. Vývoj metod pro predikci životnosti elektronických...
136 OHK3-014/14 P2612 FEL 13134 Husák Miroslav prof.... Mikro-nano-optoelektronické struktury, součástky a...
137 OHK3-017/14 P2612 FEL 13134 Popelka Stanislav Ing.... Radiační odolnost moderních součástek na bázi karbidu...
138 OHK4-009/14 P2612 FEL 13135 Polcar Tomáš prof.... Tribologické vlastnosti tenkých vrstev a povlaků
139 OHK3-040/14 P1801 FEL 13136 Anděl Michael Ing. Vytěžování genomických dat z heterogenních měření s...
140 OHK3-044/14 P1801 FEL 13136 Čemus Karel Ing. Ph.D. Adaptivní uživatelská rozhraní informačních systémů
141 OHK3-038/14 P1801 FEL 13136 Černý Tomáš Ing. MSc.,... Samo-organizovatelne distribuovane peer-to-peer aplikace
142 OHK3-008/14 P1801 FEL 13136 Dolgikh Dmitry Ing. Systém pro sémantické doporučování hudby
143 OHK3-007/14 P1801 FEL 13136 Frajták Karel Ing. Ph.D. Automatizovaná podpora manuálního testování webových...
144 OHK3-053/14 P1801 FEL 13136 Jalovec Karel Ing. Využití metod strojového učení v bioinformatice
145 OHK3-034/14 P1801 FEL 13136 Kopřiva Štěpán MSc. Simulace a ochrana kritických infrastruktur
146 OHK3-060/14 P2612 FEL 13136 Macejko Peter Ing. Framework pro tvorbu distribuovaných úložišť dat
147 OHK3-043/14 P1801 FEL 13136 Píbil Radek Mgr. Multi-agentní plánování a koordinace v poptávkové přepravě
148 OHK3-028/14 P1801 FEL 13136 Qafmolla Xhevi Ing. Ph.D. Empirická studie aplikace modelování a transformací ve...
149 OHK3-052/14 P1801 FEL 13136 Šír Gustav Ing. Ph.D. Využití strojového učení pro odhalování událostí z dat...
150 OHK3-012/14 P1801 FEL 13136 Štolba Michal Ph.D. Doménově nezávislé multiagentní plánování
151 OHK3-054/14 P2612 FEL 13136 Vaněk Petr Ing. Plánování pohybu přes více cílů v konfigučním prostoru...
152 OHK3-049/14 P2612 FEL 13137 Černý David Ing. Ph.D. Simulace a modelování vysoko-frekvenčních elektronických...
153 OHK3-045/14 P2612 FEL 13137 Hynek Tomáš Ing. Ph.D. Bezdrátový Cloud
154 OHK3-041/14 P2612 FEL 13137 Lukeš Tomáš Ing. Ph.D. Zobrazování mitochondriálních sítí s využitím...
155 OHK3-032/14 P2612 FEL 13137 Paňko Václav Ing. Ph.D. Behaviorální RF modely parazitních prvků v nízko...
156 OHK3-027/14 P2612 FEL 13137 Puričer Pavel Ing. Ph.D. Pokročilé metody zpracování signálu v leteckých systémech
157 OHK3-031/14 P2612 FEL 13137 Rund František Ing. Ph.D. Psychoakustická měření, modely slyšení a jejich aplikace.
158 OHK3-020/14 P2612 FEL 13137 Svatoň Jiří Ing. Ph.D. Výzkum rádiových navigačních systémů
159 OHK3-051/14 P2612 FEL 13138 Bruna Ondřej Ing. Ph.D. Analýza interakce pilota s pomocnými systémy ve...
160 OHK3-022/14 P2612 FEL 13138 Horyna Vladimír Ing.... Diagnostika HVAC jednotek v budovách pomocí virtuálních...
161 OHK3-021/14 P2612 FEL 13138 Laifr Jaroslav Ing. Ph.D. CzechTechSat - Implementační fáze univerzitního pikosatelitu
162 OHK3-036/14 P2612 FEL 13138 Platil Antonín doc.... Systémy zpracování a fůze dat pro diagnostické a měřicí...
163 OHK4-016/14 P3913 FJFI 14101 Ambrož Petr Ing. Ph.D. Algebraické a kombinatorické metody v teoretické informatice
164 OHK4-001/14 P3913 FJFI 14101 Fučík Radek doc. Ing.... Pokročilé superpočítačové metody pro matematické...
165 OHK4-029/14 P3913 FJFI 14115 Kozempel Ján doc.... Využítí radionuklidů kovů v nukleární medicíně
166 OHK4-008/14 P3913 FJFI 14115 Neufuss Soběslav Ing. Separace a stanovení významných radionuklidů
167 OHK4-026/14 P3913 FJFI 14115 Prouzová Procházková... Pokročilé metody přípravy anorganických materiálů
168 OHK4-002/14 P3913 FJFI 14117 Fejt Filip Ing. Ph.D. Možnosti využití deterministických výpočetních kódů na...
169 OHK4-006/14 P3913 FJFI 14117 Krejčí Jakub Ing. Ph.D. Přestup tepla a oxidace pokrytí paliva v aktivní zóně...
170 OHK4-007/14 P3913 FJFI 14117 Šoltés Jaroslav Ing.... Studium vlastností neutronových filtrů na reaktoru VR-1
171 OHK4-010/14 P3913 FJFI 14118 Kukal Jaromír doc.... Biomedicínské aplikace matematických metod
172 OHK4-017/14 P3913 FJFI 14118 Merunka Vojtěch doc.... Metodický rámec pro tvorbu specifických softwarových...
173 OHK4-011/14 P3913 FJFI 14118 Virius Miroslav doc.... Pokročilé algoritmy v softwarovém inženýrství
174 OHK1-024/14 P3502 FA 15113 Sládeček Jaroslav Ing.... Principy tvůrčí práce současných architektů v České...
175 OHK1-104/14 P3501 FA 15114 Hůrková Ludmila Mgr.... Výzkum českých vesnic v rumunském Banátu
176 OHK1-107/14 P3501 FA 15114 Poláková Jitka Ing.... Historické vrstvy krajiny Černokostelecka
177 OHK1-068/14 P3501 FA 15115 Šindelář Kastlová... Desetkrát slunce - sdílený prostor
178 OHK1-005/14 P3501 FA 15116 Sýsová Kateřina doc.... Architektura z PET lahví
179 OHK1-070/14 P3501 FA 15118 Kubcová Jana Ing.... Komunitní bydlení - typové modely pro Českou republiku
180 OHK1-100/14 P3501 FA 15121 Šilha Martin Ing. Zdroje realitních dat pro simulační modely využívané pro...
181 OHK1-067/14 P3502 FA 15122 Vavrušková Markéta... Způsoby výuky statiky na fakultách architektury
182 OHK1-031/14 P3502 FA 15123 Davidová Marie Ph.D. Dřevo jako primární médium k architektonické performanci
183 OHK1-057/14 P3502 FA 15124 Adámek Jiří Ing. arch. Energetická efektivnost obnovy vybraných historických...
184 OHK1-095/14 P3501 FA 15127 Šípka Marcel Ing. arch. Urbanistická štruktúra na území Vysokých Tatier a jej...
185 OHK1-043/14 P3501 FA 15128 Hlaváček Dalibor doc.... Solar Decathlon - Zkušenosti a reflexe
186 OHK1-111/14 P3501 FA 15129 Gogolák Ivan Ing.... Současné tendence ve stavbě měst z hlediska...
187 OHK1-109/14 P3501 FA 15129 Grasse Lukáš Ing. arch. Rozhovory o minulých a současných tendencích ve stavbě...
188 OHK1-063/14 P3501 FA 15129 Pinc Martin Akad. arch. Vícegenerační domy a komunitní centra jako forma...
189 OHK1-108/14 P3501 FA 15129 Ullmannová Kristina... Nové formy příměstského bydlení
190 OHK2-001/14 P3710 FD 16112 Hampl Rudolf Ing. Ph.D. Vliv modifikace pojiva na nízkoteplotní vlastnosti...
191 OHK2-012/14 P3710 FD 16112 Hanzl Jiří Ing. Bc. Ph.D. Návrh trvalých alternativních tras páteřních komunikací...
192 OHK2-034/14 P3710 FD 16112 Jacura Martin Ing. Ph.D. Optimální podoba tarifních bodů IDS
193 OHK2-029/14 P3710 FD 16114 Krčál Jan Ing. Ph.D. Návrh postupů pro sběr parametrů prvků dopravní...
194 OHK2-024/14 P3710 FD 16116 Čechová Anna Ing. Vyšetřování vizuální zátěže a pozornosti řidiče
195 OHK2-030/14 P3710 FD 16116 Rožděstvenský Dmitrij... Pokročilé nástroje pro měření experimentů v oblasti...
196 OHK2-004/14 P3713 FD 16117 Rybičková Alena Ing.... Aplikace exaktní a metaheuristických metod na úlohu VRP...
197 OHK5-003/14 EKMAN FD 16117 Skolilová Petra Ing.... Využití dynamického oceňování v osobní letecké dopravě
198 OHK2-035/14 P3710 FD 16120 Langr Martin Ing. Ph.D. Návrh stanoviště pro měřící a testovací aktivity...
199 OHK2-023/14 P3710 FD 16121 Buldakova Natalia Ing.... Využití metod teorie spolehlivosti pro hodnocení provozní...
200 OHK2-027/14 P3710 FD 16121 Duša Tomáš Ing. Ph.D. Využití Senzorických sítí pro bezpečnostní kontrolu...
201 OHK2-011/14 P3710 FD 16121 Hanus Daniel doc. Ing.... Výzkum proudového pole ve stupni odstředivého kompresoru...
202 OHK2-025/14 P3710 FD 16121 Kraus Jakub doc. Ing.... Navržení a otestování nového přiblížení na přistání s...
203 OHK2-020/14 P3710 FD 16121 Pleninger Stanislav... Vývoj nízkonákladového přehledového řešení pro nekritické...
204 OHK2-033/14 P3710 FD 16121 Plos Vladimír Ing. Ph.D. Vytvoření metody definování a využívání Risk Based...
205 OHK2-032/14 P3710 FD 16121 Voráček Martin Ing. Ph.D. Studie vlivu kondenzačních čar na radiačíní bilanci Země.
206 OHK2-003/14 P3710 FD 16123 Procházková Danuše... Ochrana infrastruktur a produktovodů
207 OHK4-003/14 P3913 FBMI 17101 Jelínek Miroslav prof.... Dopované nanokompozitní biomateriály
208 OHK4-013/14 P3913 FBMI 17101 Kalábová Hana Ing. Rozšíření laboratoře BIOKOS o pracoviště zaměřené na...
209 OHK4-015/14 P3921 FBMI 17101 Kutílek Patrik doc.... Optimalizace metod hodnocení kinematických parametrů...
210 OHK4-019/14 P3921 FBMI 17101 Mikšovský Jan Ing. Ph.D. Studie smáčivosti a fotokatalytických vlastností tenkých...
211 OHK4-028/14 P3921 FBMI 17101 Petrák Václav Ing. Ph.D. Vývoj mikroelektrodových polí pro záznam a stimulaci...
212 OHK4-004/14 P3921 FBMI 17101 Písařík Petr doc. Ing.... Dopované diamantu podobné uhlíkové vrstvy pro zlepšení...
213 OHK4-020/14 P3913 FBMI 17101 Salačová Šárka Ing. Ph.D. Stavba XUV zdroje založeném na principu DPP
214 OHK4-005/14 P3921 FBMI 17101 Urzová Jana Mgr. Ph.D. Laserová léčba srdeční arytmie
215 OHK4-027/14 P3921 FBMI 17110 Gulka Michal Ing. Ph.D. Vývoj nanodiamantových senzorů využívajících magnetických...
216 OHK4-014/14 P3921 FBMI 17110 Hejda Jan Ing. Ph.D. Metody vyšetřování vestibulárního aparátu v klinické...
217 OHK4-025/14 P3921 FBMI 17110 Krajča Vladimír doc.... Využití metod vícekanálové adaptivní segmentace pro...
218 OHK4-021/14 P3921 FBMI 17110 Roubík Karel prof.... Výzkum nekonvenčních technik umělé plicní ventilace
219 OHK4-023/14 P3921 FBMI 17110 Wiewegh Miroslav Ing. Nové aplikace EM pole pro lékařskou diagnostiku a terapii.
220 OHK4-012/14 P3921 FBMI 17220 Kučera Lukáš Ing. Návrh, realizace, experimentální ověření a optimalizace...
221 OHK4-024/14 P3921 FBMI 17220 Nedělka Tomáš MUDr. Ph.D. Využití rekurentní analýzy pro analýzu...
222 OHK4-022/14 P3921 FBMI 17220 Poledňák Miroslav Ing. Návrh a experimentální ověření možností akustické...
223 OHK4-018/14 P3921 FBMI 17220 Socha Vladimír doc.... Návrh metod a sofware pro hodnocení rehabilitačního...
224 OHK3-063/14 P1801 FIT 18101 Janoušek Jan doc. Ing.... Algoritmy pro zpracování stromových struktur a kompresi dat
225 OHK3-056/14 P1801 FIT 18101 Jiřina Marcel doc.... Nové metody předzpracování a vytěžování informací z dat
226 OHK3-019/14 P3902 FIT 18102 Valenta Michal Ing. Ph.D. Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství
227 OHK3-018/14 P1801 FIT 18102 Vitvar Tomáš doc. Ing.... Nové metody pro doporučování Webových služeb
228 OHK3-039/14 P1801 FIT 18103 Kubátová Hana prof.... Metody číslicového návrhu pro systémy s vysokou...
229 OHK3-024/14 P1801 FIT 18104 Tvrdík Pavel prof.... Algoritmy pro paralelní a distribuované počítačové systémy
230 OHK3-042/14 P1801 FIT 18105 Blažek Rudolf Bohumil... Informační systémy a jejich bezpečnost
231 OHK1-004/14 P3607 31240 Nenadálová Šárka Ing.... Podrobné sledování difuzních vlastností historických...
232 OHK1-054/14 P3607 31250 Steinerová Veronika Ing. Analýza mikrostruktury perspektivních vláknových kompozitů.
233 OHK1-086/14 P3607 31260 Bittner Tomáš Ing. Ph.D. Přetvárné vlastnosti desek z UHPC vyztužených textilní...
234 OHK1-030/14 P3607 31260 Čítek David Ing. Ph.D. Zkoumání vlivu soudržnosti UHPC na optimalizaci...
235 OHK5-009/14 P7108 MÚVS 32116 Pospíšil Martin prof.... Grafická statika v českých zemích (2. polovina 19....
236 OHK5-008/14 P6232 MÚVS 32116 Schürrer Jaroslav Ing. Empirická analýza frekvencí na kapitálových trzích...
237 OHK5-010/14 P7108 MÚVS 32116 Šmerha Vít Mgr. Učitelé pražské techniky a jejich vliv na industriální...