Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam podaných přihlášek

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Reg. číslo Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název
1 OHK1-071/13 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Modelování sdružených transportních procesů v porézním...
2 OHK1-100/13 P3607 FSv 11101 Bobok Jozef doc. RNDr.... Bloky izometrií zkroucených permutací II
3 OHK1-064/13 P3646 FSv 11101 Eliaš Michal Ing. Ph.D. Matematické modelování troposférického zpoždění signálu...
4 OHK1-041/13 P3607 FSv 11101 Chleboun Jan doc.... Identifikace parametrů v počátečních úlohách pro...
5 OHK1-007/13 P3607 FSv 11101 Jarušková Daniela... Stochastické metody pro detekci změn v chování hydrogramů
6 OHK1-018/13 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Krigování v anisotropních modelech pomocí R-projektu
7 OHK1-057/13 P3607 FSv 11105 Dvořáková Ivana Ing. Bc. Využití moderní interaktivní tabule Activ Board ve...
8 OHK1-031/13 P3607 FSv 11122 Čermák Jan Ing. Počítačový systém pro návrh technologie betonáže za...
9 OHK1-052/13 P3607 FSv 11122 Procházka Michal Ing.... Slaměno-betonová konstrukce
10 OHK1-101/13 P3607 FSv 11122 Váchal Tomáš Ing. A.... Kompozitní materiály na bázi ternárních pojiv
11 OHK1-029/13 P3607 FSv 11123 Vejmelková Eva prof.... Pucolánově aktivní materiály jako částečná náhrada...
12 OHK1-070/13 P3607 FSv 11124 Fořtová Kristina Ing.... Experimentální stanovení fyzikálních a mechanických...
13 OHK1-046/13 P3607 FSv 11124 Havlík Filip Ing.... Vliv surových přírodních jílů na kvalitu vnitřního...
14 OHK1-023/13 P3607 FSv 11124 Koláčný Milan Ing. Ph.D. Vliv tvorby hydroizolačních konstrukcí na funkci a...
15 OHK1-053/13 P3607 FSv 11124 Mančík Štěpán Ing.... Posuzování životního cyklu budov - vývoj výpočetního...
16 OHK1-073/13 P3607 FSv 11124 Nováček Jiří Ing. Ph.D. Akustika staveb z obnovitelných materiálů
17 OHK1-048/13 P3607 FSv 11124 Pavlů Tereza doc. Ing.... Doplňkové konstrukce z přírodních a recyklovaných...
18 OHK1-021/13 P3607 FSv 11124 Pazderka Jiří doc.... Průzkum a analýza poruch způsobených pronikáním vlhkosti...
19 OHK1-002/13 P3607 FSv 11124 Šlechta Jan Ing. Ph.D. Optimalizace návrhu akustické clony z hlediska útlumu...
20 OHK1-097/13 P3607 FSv 11124 Šulc Martin Ing. Vývoj a testování prvků pro novou generaci obvodových...
21 OHK1-107/13 P3607 FSv 11125 Dederová Kohoutková... Porovnání kvality vnitřního prostředí Fakulty stavební...
22 OHK1-035/13 P3607 FSv 11125 Dobiášová Lucie Ing.... Analýza vnitřního prostředí prostorů s větším počtem osob
23 OHK1-094/13 P3607 FSv 11125 Hofbauer Pechová Pavla... Multimediální pomůcka programování systému KNX v...
24 OHK1-110/13 P3607 FSv 11125 Horváthová Jana Ing.... Snižování spotřeby energie na vytápění vhodnou regulací...
25 OHK1-089/13 P3607 FSv 11125 Klobusovský Petr Ing. Retenční schopnost zelených střech
26 OHK1-033/13 P3607 FSv 11125 Nehasil Ondřej Ing. Ph.D. Výzkum chování skrápěných výměníků vzduch/vzduch
27 OHK1-098/13 P3607 FSv 11125 Panská Zuzana Ing. Měřící jednotka pro kontinuální měření osvětlenosti na...
28 OHK1-011/13 P3607 FSv 11125 Valoušková Kristýna... Simulace dvojité transparentní fasády a vliv proudění...
29 OHK1-090/13 P3607 FSv 11126 Dostálová Michaela Ing. Nástroj posuzování ekonomické náročnosti variant obnovy...
30 OHK1-068/13 P3607 FSv 11126 Matějka Petr Ing. Ph.D. Systémy řízení rizik při aplikaci platformy Building...
31 OHK1-083/13 P3607 FSv 11126 Pícha Jan Ing. Ph.D. Strategie a exportní financování v mezinárodním stavebnictví
32 OHK1-084/13 P3607 FSv 11126 Rohlena Michal Ing. Ph.D. Zvyšování energetické účinnosti na území obcí a měst a...
33 OHK1-081/13 P3607 FSv 11126 Vašíčková Radka Ing. Model vývoje cen rezidenčních nemovitostí
34 OHK1-108/13 P3501 FSv 11127 Kamenický Matej Ing.... Analýzy vybraných faktorů prostředí ve veřejných...
35 OHK1-061/13 P3501 FSv 11127 Štegerová Daniela Ing.... Změny ve struktuře využívání území a související...
36 OHK5-003/13 EKMAN FSv 11128 Horák Libor Ing. Využití metod umělé inteligence pro modelování...
37 OHK1-050/13 P3607 FSv 11128 Kusý Vojtěch Ing. Ph.D. Integrace BIM do informační architektury podniku...
38 OHK5-001/13 EKMAN FSv 11128 Višňovský Michal Ing. Metody získávání a ukládání dat pro strategické plánování...
39 OHK1-040/13 P3502 FSv 11129 Fetisov Oleg Ph.D., MBA Sociální funkce a jejich udržitelnost při konvezi...
40 OHK1-034/13 P3502 FSv 11129 Filsak Pavel Ing. arch. Možnosti křížem lepených dřevěných panelů při návrhu...
41 OHK1-099/13 P3502 FSv 11129 Hořická Jana Ing.... Strategie regenerace průmyslových úhorů - vyhodnocení...
42 OHK1-010/13 P3501 FSv 11129 Kašpar Jan Ing. arch.... Urbanisticko-architektonické hodnocení vesnických...
43 OHK1-103/13 P3502 FSv 11129 Lenz Petra Ing. arch.... Mapování objektů postavených podnikatelskou rodinou...
44 OHK1-085/13 P3502 FSv 11129 Med Tomáš Ing. arch.... Flexibilní principy využití průmyslového dědictví
45 OHK1-005/13 P3502 FSv 11129 Nesměrák Milan Ing.... Identifikace vyměřovacích soustav lokátora Hirza
46 OHK1-015/13 P3502 FSv 11129 Peták Lukáš Ing. Ph.D. Analýza architektonických a stavebně-technických...
47 OHK1-112/13 P3501 FSv 11129 Pošmourný Vojtěch Ing.... Specifikace a systematizace dotačního systému pro klturní...
48 OHK1-039/13 P3502 FSv 11129 Pustějovský Jan Ing.... Analýza realizovaných konverzí pivovarských objektů z...
49 OHK1-067/13 P3502 FSv 11129 Šimoník Zdeněk Ing.... Výběr, systematizace a prezentace kvalitních zahraničních...
50 OHK1-111/13 P3502 FSv 11129 Šimr Petr Ing. arch.... Průmyslové dědictví na Berounsku - podrobný výzkum
51 OHK1-014/13 P3502 FSv 11129 Táborský Vítězslav... Nízkonákladový pasivní a nízkoenergetický dům
52 OHK1-078/13 P3502 FSv 11129 Vaněk Aleš Ing. arch.... Možnosti aplikace fóliových a membránových konstrukcí v...
53 OHK1-076/13 P3502 FSv 11129 Vecko Jan Ing. Ph.D. Aplikace digitálního modelování membránových a foliových...
54 OHK1-042/13 P3607 FSv 11132 Patzák Bořek prof. Dr.... Pokročilé algoritmy pro numerické simulace a modelování...
55 OHK1-095/13 P3607 FSv 11133 Broukalová Iva doc.... Cementové kompozity v extrémních podmínkách
56 OHK1-077/13 P3607 FSv 11133 Göringer Jakub Ing. Ph.D. Studium chování betonu vystaveného působení extrémního...
57 OHK1-104/13 P3607 FSv 11133 Hamouz Jan Ing. Stabilita betonových skořepin a membrán s ohledem na...
58 OHK1-109/13 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc. Ing.... Optimalizace mostních konstrukcí
59 OHK1-091/13 P3607 FSv 11133 Štefan Radek Ing. Ph.D. Nelineární analýza betonových konstrukcí vystavených...
60 OHK1-087/13 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Komplexní analýza železobetonových konstrukcí v...
61 OHK1-058/13 P3607 FSv 11133 Vašková Jitka doc.... Optimalizace struktury vláknobetonu ve vztahu ke...
62 OHK1-024/13 P3607 FSv 11134 Gödrich Lukáš Ing. Ph.D. Modelování styčníků s čelní deskou metodou konečných prvků
63 OHK1-080/13 P3607 FSv 11134 Gregorová Anna Ing.... Spřažené konstrukce za běžné teploty a za požáru
64 OHK1-001/13 P3607 FSv 11134 Charvát Martin Ing. Ph.D. Smykový tok ve spřažení ocelových příhradových konstrukcí...
65 OHK1-049/13 P3607 FSv 11134 Charvátová Magdaléna Ing. Příspěvek k požární odolnosti dřevěných konstrukcí pomocí...
66 OHK1-062/13 P3607 FSv 11134 Ilčík Jiří Ing. Ph.D. Nový kotevní systém pro fasádní lešení
67 OHK1-027/13 P3607 FSv 11134 Kalamar Roman Ing. Ph.D. Inovativní konstrukce ze skla
68 OHK1-063/13 P3607 FSv 11134 Klášterka Milan Ing. Štíhlé ocelobetonové duté sloupy s drátkobetonem
69 OHK1-069/13 P3607 FSv 11134 Kočka Martin Ing. Kotvení patní deskou namáhané obecným ohybem
70 OHK1-030/13 P3607 FSv 11134 Prachař Martin Ing. Ph.D. Návrh štíhlých a za studena tvářených průřezů
71 OHK1-026/13 P3607 FSv 11134 Řehoř Filip Ing. Ph.D. Ocelobetonové mostní konstrukce
72 OHK1-054/13 P3607 FSv 11134 Svoboda Ondřej Ing. Ph.D. Interakce nekovových membrán a ocelové konstrukce
73 OHK1-051/13 P3607 FSv 11134 Šopíková Eva Ing. Ph.D. Modelování dřevobetonových konstrukcí
74 OHK1-093/13 P3607 FSv 11134 Šrůtek Zbyněk Ing. Kování pro dřevěné konstrukce
75 OHK1-059/13 P3607 FSv 11135 Černá Vydrová Linda... Optimalizace numerického modelování pro podzemní stavby
76 OHK1-013/13 P3607 FSv 11135 Hamouzová Tereza Ing.... Zlepšování geotechnických vlastností elektrárenského popílku
77 OHK1-088/13 P3607 FSv 11135 Veselý Jan Ing. Ph.D. Využití pokročilých materiálových modelů při návrhu...
78 OHK1-102/13 P3607 FSv 11136 Čížková Zuzana Ing. Ph.D. Experimentální hodnocení vybraných funkčních parametrů...
79 OHK1-075/13 P3607 FSv 11136 Drbohlav Jiří Ing. Ph.D. Dopravní výzkum průjezdné vzdálenosti motorových vozidel...
80 OHK1-032/13 P3607 FSv 11136 Weber Michal Ing. Využití georadarové metody pro nedestruktivní diagnostiku...
81 OHK1-045/13 P3607 FSv 11136 Žák Josef doc. Ing. Ph.D. Jednoosý smykový přístroj - nové zkušební zařízení k...
82 OHK1-065/13 P3607 FSv 11137 Horníček Leoš Ing. Ph.D. Použití bezstykové koleje na úzkorozchodných tratích s...
83 OHK1-043/13 P3607 FSv 11137 Kučera Petr Ing. Ph.D. Vliv vybraných přísad na vlastnosti recyklovaných...
84 OHK1-047/13 P3607 FSv 11141 Brabec Jan Ing. Ultrazvukové měření bodových rychlostí proudění směsi...
85 OHK1-105/13 P3607 FSv 11141 Fencl Martin Ing. Ph.D. Modelování městského odvodnění pomocí srážkových dat z...
86 OHK1-044/13 P3607 FSv 11141 Šulc Dalibor Ing. Matematické modelování vysoce koncentrovaného chodu...
87 OHK1-038/13 P3607 FSv 11142 Králík Martin Ing. Ph.D. Výzkum proudění vody na přelivech a na skluzech...
88 OHK1-017/13 P3607 FSv 11143 Krámská Kateřina Ing. Sledování splaveninového režimu na experimentálním povodí
89 OHK1-020/13 P3607 FSv 11143 Lipták Michal Ing. Predikce sucha v České republice za změny klimatu
90 OHK1-079/13 P3607 FSv 11143 Weyskrabová Lenka Ing.... Dynamika extrémních průtoků v revitalizovaných říčních...
91 OHK1-072/13 P3607 FSv 11144 Čiháková Iva doc. Ing.... Energetické úspory v zásobování pitnou vodou a balneologii
92 OHK1-025/13 P3607 FSv 11144 Pollert Jaroslav prof.... Zvýšení kvantitativní a kvalitativní účinnosti trubních...
93 OHK1-009/13 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc. Ing.... Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby...
94 OHK1-066/13 P3646 FSv 11155 Bílá Zdeňka Ing. Moderní metody fotogrammetrie, DPZ, laserového skenování...
95 OHK1-055/13 P3646 FSv 11155 Györi Gabriel Ing. Ph.D. Interaktivne riešenie geodetických sieti
96 OHK1-082/13 P3646 FSv 11155 Havlíček Jakub Ing. Ph.D. Testování a publikace rastrových a vektorových dat na...
97 OHK1-074/13 P3646 FSv 11155 Těhle Miroslav Ing. Bezdotykové ovládání GIS softwaru a výběr a testování...
98 OHK1-092/13 P3607 FSv 11220 Hausmannová Lucie Ing.... Hydrofyzikální vlastnosti nehomogenního materiálu na bázi...
99 OHK2-006/13 P2301 FS 12101 Keslerová Radka Mgr.... Numerické řešení problémů stlačitelného a nestlačitelného...
100 OHK2-033/13 P2301 FS 12102 Černý František prof.... Speciální aplikace iontových a elektronových svazků ve...
101 OHK2-034/13 P2301 FS 12102 Vacek Václav doc. Ing.... Automatizovaný analyzátor plynů včetně SAFT predikcí
102 OHK2-011/13 P2301 FS 12105 Konvičková Svatava... Biomechanika struktur lidského těla, jejich náhrad a...
103 OHK2-027/13 P2301 FS 12105 Šika Zbyněk prof. Ing.... Mechatronika a adaptronika 2013
104 OHK2-036/13 P2301 FS 12105 Valášek Michael prof.... Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2013
105 OHK2-002/13 P2301 FS 12110 Macúchová Karolina... Vývoj astronomického detekčního zařízení
106 OHK2-037/13 P2301 FS 12110 Oswald Cyril Ing. Ph.D. Zajištění kredibilní funkce regulace spojené s vyhledáním...
107 OHK2-007/13 P2301 FS 12112 Stodůlka Jiří Ing. Ph.D. Aerodynamika leteckých profilů a jiných funkčních prvků...
108 OHK2-035/13 P2301 FS 12112 Vitkovičová Rut Ing.... Experimentální vyšetřování nestacionárního proudění za...
109 OHK2-028/13 P2301 FS 12113 Mrázek Jiří Ing. Ph.D. Využití hybridních a hydraulických pohonů v konstrukci...
110 OHK2-025/13 P2301 FS 12115 Burian Ondřej Ing. Výzkum nové metody měření generovaného množství páry v...
111 OHK2-013/13 P2301 FS 12115 Havlík Jan Ing. Ph.D. Energetické využití brýdové páry ze sušení biomasy
112 OHK2-010/13 P2301 FS 12115 Mosler Pavel Ing. Ph.D. Místní ztráty ve spoji polyetylénového potrubí...
113 OHK2-015/13 P2301 FS 12115 Skopec Pavel Ing. Ph.D. Studium chování fluidní vrstvy pro spalování...
114 OHK2-001/13 P2301 FS 12116 Boháč Jindřich Ing. Ph.D. Dynamické chování otopných ploch a tepelná pohoda ve...
115 OHK2-009/13 P2301 FS 12116 Heis Václav Ing. Chování konvekčních proudů nad otopným tělesem
116 OHK2-021/13 P2301 FS 12118 Krátký Lukáš doc. Ing.... Technologie a zařízení pro intenzifikaci procesů při...
117 OHK2-005/13 P2301 FS 12118 Pešava Vít Ing. Ph.D. Hydrodynamika heterogenních soustav l-s, l-g, l-l v...
118 OHK2-012/13 P2301 FS 12120 Astraverkhau Nikita Ing. Tvorba konceptu vozidla s využitím úplného dynamického...
119 OHK2-008/13 P2301 FS 12120 Bolehovský Ondřej Ing. Elektromobilita a využití spalovacího motoru jako...
120 OHK2-017/13 P2301 FS 12122 Helmich Martin Ing. Tunelová měření vrtulového pohonu
121 OHK2-031/13 P2301 FS 12122 Kostroun Tomáš Ing. Celokompoziní bezpilotní letoun (UAV)
122 OHK2-004/13 P2301 FS 12122 Sommer Tomáš Ing. Ph.D. Vyšetřování degradace stavu leteckých konstrukcí pomocí...
123 OHK2-024/13 P2301 FS 12132 Beneš Libor prof. Dr.... Výzkum vlivu úpravy povrchu na zvýšení životnosti a...
124 OHK2-016/13 P2301 FS 12133 Kudláček Jan Ing. Ph.D. Výzkum a vývoj v oblasti progresivních strojírenských...
125 OHK2-039/13 P2301 FS 12134 Kyncl Jiří Ing. Ph.D. Zvyšovaní kvality výrobního procesu
126 OHK2-014/13 P2301 FS 12135 Andrlík Vladimír doc.... Inovace, výzkum a experimentální vývoj zaměřený na...
127 OHK2-020/13 P2301 FS 12135 Houša Jaromír prof.... Zdokonalování modelů a postupů pro komplexní optimalizace...
128 OHK2-003/13 P3713 FS 12138 Košťálek Josef Ing. Ph.D. Optimalizační algoritmy rozvrhování strojírenské výroby
129 OHK3-004/13 P1801 FEL 13101 Velebil Jiří doc.... Dvoudimensionální universální algebra
130 OHK3-009/13 P2612 FEL 13101 Žáček Petr Mgr. Kvantové struktury
131 OHK3-029/13 P2612 FEL 13102 Jiříček Ondřej prof.... Metody monitorování a modelování v akustice
132 OHK3-053/13 P2612 FEL 13102 Kříha Vítězslav MUDr.... Elektrické výboje, základní výzkum, modelování a aplikace
133 OHK3-020/13 P2612 FEL 13102 Tokar Daniel Ing. et Ing. Ultrazvukové měření pohyblivosti kloubních aparátů
134 OHK3-015/13 P2612 FEL 13113 Benda Vítězslav prof.... Pasivace solárních článků ve vodní páře a posuzování...
135 OHK3-016/13 P2612 FEL 13113 Černá Ladislava Ing.... Diagnostika fotovoltaických modulů s využitím střídavých...
136 OHK3-001/13 P2612 FEL 13113 Janiš Roman Ing. Ph.D. Magnetické kapaliny a možnosti jejich využití v tepelných...
137 OHK3-003/13 P2612 FEL 13113 Kotlan Jiří Ing. Ph.D. Studium struktury a elektrických vlastností plazmově...
138 OHK3-031/13 P2612 FEL 13113 Molhanec Martin Ing. CSc. Modelem řízené inženýrství jako nástroj optimalizace...
139 OHK3-038/13 P2612 FEL 13114 Fajtl Radek Ing. Dynamická identifikace parametrů střídavých strojů a její...
140 OHK3-022/13 P2612 FEL 13114 Haubert Tomáš Ing. Ph.D. Optimální řízení pohonu s asynchronním motorem pro...
141 OHK3-043/13 P2612 FEL 13114 Kobrle Pavel Ing. Ph.D. Realizace modelu aktivního filtru pro vysokonapěťové...
142 OHK3-007/13 P2612 FEL 13114 Pichlík Petr Ing. Ph.D. Návrh algoritmu skluzového regulátoru lokomotivy
143 OHK3-037/13 P2612 FEL 13114 Plhák Ondřej Ing. Návrh, model a konstrukce měkce spínaného statického...
144 OHK3-028/13 P2612 FEL 13115 Musil Ladislav Ing. Ph.D. Určování parametrů pro modely tepelné a radiační...
145 OHK5-004/13 EKMAN FEL 13116 Bejbl Jan Ing. Ph.D. Modelování cen hnědého uhlí při respektování výnosu na...
146 OHK5-009/13 EKMAN FEL 13116 Hronza Radek Ing. Ph.D. Návrh systému řízení výkonnosti v akademickém prostředí
147 OHK5-011/13 EKMAN FEL 13116 Kloubec Milan Ing. Bc.... Inteligentní měřící systémy
148 OHK5-002/13 P6232 FEL 13116 Kříž Radko Ing. Ph.D. Teorie chaosu jako východisko konstrukce modelu...
149 OHK3-047/13 P2612 FEL 13117 Havelka Daniel Ing. Ph.D. Studium elektromagnetických procesů na úrovni biomolekul,...
150 OHK3-011/13 P2612 FEL 13117 Macháč Jan prof. Ing.... Uměle připravené vysokofrekvenční materiály a struktury
151 OHK3-033/13 P2612 FEL 13131 Čmejla Roman prof.... Analýza a zpracování biologických signálů
152 OHK3-036/13 P2612 FEL 13132 Bešťák Robert Ing. Ph.D. Mobilní sítě s automatickou konfigurací založené na...
153 OHK3-024/13 P2612 FEL 13132 Boháč Leoš doc. Ing.... Modelování softwarově definovaných datových sítí a...
154 OHK3-023/13 P2612 FEL 13132 Lucki Michal Ing. Ph.D. Fotonická přenosová media pro plně optické...
155 OHK3-054/13 P2612 FEL 13132 Tománek Ondřej Ing. Metody zlepšení práce s daty v Cloudu
156 OHK3-045/13 P2612 FEL 13133 Albl Čeněk Ing. Ph.D. Metoda vyrovnání svazku paprsků
157 OHK3-040/13 P3902 FEL 13133 Gronát Petr Ing. MSc.,... Vizuální lokalizace
158 OHK3-012/13 P3902 FEL 13133 Kostov Bogdan Efektivní řešení inženýrských problémů pomocí...
159 OHK3-034/13 P2612 FEL 13133 Lhotská Lenka doc.... Nové přístupy ke sběru, vyhodnocování a využívání...
160 OHK3-026/13 P3902 FEL 13133 Průša Daniel doc.... Metody pro strukturní rozpoznávání ručně kreslených...
161 OHK3-030/13 P2612 FEL 13133 Selecký Martin Ing. Ph.D. Plánování pro skupiny reálných autonomních bezpilotních...
162 OHK3-014/13 P1801 FEL 13133 Vondra Tomáš Ing. Ph.D. Aplikace metod umělé inteligence na problémy cloud...
163 OHK3-021/13 P1801 FEL 13133 Zimmermann Karel doc.... Počítačové vidění pro robotické aplikace
164 OHK3-039/13 P2612 FEL 13134 Formánek Jan Ing. Ph.D. Metody pro stanovení životnosti elektronických struktur a...
165 OHK3-044/13 P2612 FEL 13134 Mareš David Ing. Ph.D. Vývoj planárních vlnovodných periodických struktur z...
166 OHK3-046/13 P2612 FEL 13134 Náhlík Josef Ing. Ph.D. Nanovrstvy pro senzorové struktury
167 OHK4-001/13 P3913 FEL 13135 Mutafov Petr Ing. Studium tribologického chování uhlíkových tenkých vrstev...
168 OHK3-002/13 P2612 FEL 13135 Šebek Michael prof.... Sjednocený přístup pro vícekriteriální identifikaci a...
169 OHK3-025/13 P1801 FEL 13136 Čáp Michal MSc., Ph.D. A* vs RRT*: Analýza výkonu
170 OHK3-049/13 P1801 FEL 13136 Hrnčíř Jan MSc., Ph.D. Agentní techniky pro inteligentní multimodální plánování...
171 OHK3-019/13 P1801 FEL 13136 Tožička Jan RNDr. Plánování alternativ
172 OHK3-042/13 P2612 FEL 13137 Anisimova Elena Ing. Pokročilé algoritmy pro zpracování a analýzu vědeckých...
173 OHK3-027/13 P2612 FEL 13137 Banáš Stanislav Ing.... Nové modely vysokonapěťových polovodičových prvků pro...
174 OHK3-050/13 P2612 FEL 13137 Černý David Ing. Ph.D. Funkcionální modelování a simulace vysokofrekvenčních...
175 OHK3-018/13 P2612 FEL 13137 Hynek Tomáš Ing. Ph.D. Bezdrátové síťové kódování pro mnohouzlové husté sítě
176 OHK3-048/13 P2612 FEL 13137 Jindra Tomáš Mgr. Experimentální podpora hodnocení kvality stereoskopických...
177 OHK3-013/13 P2612 FEL 13138 Horyna Vladimír Ing.... Virtuální senzory pro diagnostiku v inteligentních budovách
178 OHK3-041/13 P2612 FEL 13138 Roháč Jan doc. Ing. Ph.D. Moderní metody ve vývoji inerciálních navigačních systémů
179 OHK3-035/13 P2612 FEL 13138 Sobotka Jan Ing. Ph.D. Metody pro diagnostiku a řešení kritických situací v...
180 OHK3-008/13 P3902 FEL 13139 Slavík Pavel prof.... Návrh speciálních uživatelských rozhraní
181 OHK3-005/13 P1801 FEL 13139 Žára Jiří prof. Ing. CSc. Výzkum progresivních metod počítačové grafiky
182 OHK4-021/13 P3913 FJFI 14102 Bielčík Jaroslav doc.... Jaderná hmota v extrémních podmínkách v experimentu STAR
183 OHK4-005/13 P3913 FJFI 14102 Břeň David RNDr. Ph.D. Studium magnetického udržení plazmatu v tokamaku
184 OHK4-030/13 P3913 FJFI 14102 Jílek Martin Ing. Hybridní simulace interakce Měsíce se slunečním větrem
185 OHK4-013/13 P3913 FJFI 14102 Petráček Vojtěch doc.... Studium fundamentálních vlastností elementárních částic,...
186 OHK4-028/13 P3913 FJFI 14102 Šebek Ondřej Ing. Ph.D. Studium kinetických jevů v plazmatu Jupiterova měsíce Io
187 OHK4-003/13 P3913 FJFI 14102 Šnobl Libor doc. Ing.... Struktury a aplikace matematické fyziky
188 OHK4-026/13 P3913 FJFI 14111 Bryknar Zdeněk prof.... Příprava a vlastnosti nových dielektrických a...
189 OHK4-014/13 P3913 FJFI 14111 Kučeráková Monika Ing.... Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé...
190 OHK4-011/13 P3913 FJFI 14112 Jelínková Helena prof.... Výzkum a aplikace laserů
191 OHK4-017/13 P3913 FJFI 14112 Richter Ivan prof. Dr.... Výzkum optického záření, nanostruktur a laserového plazmatu
192 OHK4-002/13 P3913 FJFI 14114 Karlík Miroslav prof.... Mikrostruktura, vlastnosti a degradační procesy moderních...
193 OHK4-006/13 P3913 FJFI 14114 Materna Aleš doc. Ing.... Počítačem podporované stanovení mechanických vlastností a...
194 OHK4-015/13 P3913 FJFI 14115 Hofmanová Eva Ing. Ph.D. Studium migrace vybraných kritických radionuklidů v...
195 OHK4-027/13 P3913 FJFI 14116 Jediný Filip Ing. Ph.D. Částicové experimenty v laboratořích Fermilab a CERN
196 OHK4-004/13 P3913 FJFI 14116 Pilařová Kateřina Ing.... Dozimetrie při lékařském ozáření
197 OHK1-114/13 P3501 FA 15113 Srba Jaromír Ing.... Databáze české moderní architektury
198 OHK1-096/13 P3501 FA 15114 Hůrková Ludmila Mgr.... Výzkum českých vesnic v rumunském Banátu
199 OHK1-060/13 P3501 FA 15114 Poláková Jitka Ing.... Krajina a památky pohledem environmentální historie
200 OHK1-003/13 P3502 FA 15115 Tůma Jan Ing. arch. Ph.D. Virtuální architektonický prostor
201 OHK1-037/13 P3501 FA 15116 Búš Peter MgA. Ph.D. Emergentní urbánní strategie - simulační model...
202 OHK1-056/13 P3501 FA 15118 Buryšková Barbora Ing.... Proměna obytných podmínek Malé Strany
203 OHK1-006/13 P3501 FA 15118 Fukalová Romana Ing.... Světlo, jeho význam a možnosti využití ve vazbě na...
204 OHK1-019/13 P3501 FA 15118 Sokol Daniel Mgr. Pražské obytné prostředí - typy zastavovacích systémů
205 OHK1-106/13 P3501 FA 15119 Burgerová Lenka PhDr.... Proměna struktury města v kontextu globalizace a...
206 OHK1-113/13 P3501 FA 15121 Pospíšil Martin Ing.... Analýza vzájemného vztahu obyvatelstva k transformaci...
207 OHK1-022/13 P3502 FA 15123 Kazimour Hladíková... Inovativní navrhování skleněných konstrukcí
208 OHK1-086/13 P3607 FA 15124 Prokopová Lenka doc.... Transport světla tubusovým světlovodem
209 OHK1-016/13 P3502 FA 15124 Vyoralová Zuzana Ing.... Uplatnění zásad pasivní solární architektury v kombinaci...
210 OHK1-008/13 P3502 FA 15127 Tesař Jan Jakub doc.... Současné tendence v architektuře individuálního bydlení...
211 OHK1-036/13 P3501 FA 15129 Gogolák Ivan Ing.... Vize města v evropském prostředí
212 OHK2-023/13 P3710 FD 16112 Padělek Tomáš Ing. Ph.D. Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční...
213 OHK2-026/13 P3710 FD 16117 Horák Tomáš doc. Ing.... Inteligentní města
214 OHK2-038/13 P3710 FD 16117 Jirků Jonáš Ing. Vytvoření databáze vztahu struktury emisí a pracovního...
215 OHK5-007/13 EKMAN FD 16117 Jírová Viktorie Ing. Kvantifikace vlivu ekonomických faktorů na dopravní systém
216 OHK5-010/13 EKMAN FD 16117 Skolilová Petra Ing.... Vliv ekonomických ukazatelů na osobní leteckou dopravu
217 OHK2-019/13 P3713 FD 16117 Vitteková Martina Ing.... Kompatibilita zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců
218 OHK2-032/13 P3710 FD 16120 Langr Martin Ing. Ph.D. Návrh aliancí dopravních detektorů a jejich testování
219 OHK2-029/13 P3710 FD 16121 Kraus Jakub doc. Ing.... Využití přehledové informace pro zvýšení provozní...
220 OHK2-018/13 P3710 FD 16121 Novák Martin Ing. Ph.D. Návratový bezpilotní prostředek pro meteorologické sondy
221 OHK2-030/13 P3710 FD 16122 Lenková Alžběta Ing. Zkoumání trajektorie pohybu cyklistů a vliv různých...
222 OHK2-022/13 P3710 FD 16123 Procházková Danuše... Identifikace a analýza rizik na pozemních komunikacích...
223 OHK4-009/13 P3921 FBMI 17101 Koplová Markéta Ing.... Charakterizace dopovaných DLC vrstev a materiálů ocel...
224 OHK4-019/13 P3921 FBMI 17101 Kutílek Patrik doc.... Perspektivní metody hodnocení kinematických parametrů...
225 OHK4-008/13 P3921 FBMI 17101 Mikšovský Jan Ing. Ph.D. Studie biocompatibilního chování tenkých vrstev diamantu...
226 OHK4-007/13 P3921 FBMI 17101 Písařík Petr doc. Ing.... Antibakteriální nanokompozitní Ag-DLC vrstvy pro...
227 OHK4-012/13 P3913 FBMI 17101 Salačová Šárka Ing. Ph.D. Optimalizace zdrojů XUV záření pro zobrazování...
228 OHK4-016/13 P3913 FBMI 17101 Semerádtová Alena Mgr. Agregace amyloidů a jejich interakce s membránou jako...
229 OHK4-010/13 P3921 FBMI 17110 Deutsch Elena Mgr. Ph.D. Modelování ektopického ohniska arytmie v komorách
230 OHK5-006/13 EKMAN FBMI 17110 Donin Gleb Ing. Ph.D. Metody sledování provozu zdravotnických přistrojů
231 OHK4-029/13 P3921 FBMI 17110 Hejda Jan Ing. Ph.D. Vyhodnocování pohybu hlavy a ramen v neurologii...
232 OHK4-024/13 P3921 FBMI 17110 Wiewegh Miroslav Ing. Nové aplikace EM pole pro lékařskou diagnostiku a terapii.
233 OHK4-025/13 P3913 FBMI 17111 Böhm Pavel PhDr. Mgr.... Prevence a řešení blackoutu nemocničních zařízení
234 OHK4-018/13 P3921 FBMI 17111 Hudzietzová Jana Ing.... Optimalizace radiační zátěže pacientů a personálu při...
235 OHK4-031/13 P3913 FBMI 17111 Jisl Rudolf Ing. Studium a příprava tenkých planárních nanostruktur pro...
236 OHK4-023/13 P3921 FBMI 17220 Veselý Tomáš Ing. Ph.D. Analýza a optimalizace bezdrátových sítí pro přenos...
237 OHK4-020/13 P3921 FBMI 17220 Vítězník Martin Ing. Příprava prostředků pro vypuštění experimentálního...
238 OHK3-051/13 P1801 FIT 18101 Janoušek Jan doc. Ing.... Zpracování stromových struktur a komprese dat
239 OHK3-052/13 P1801 FIT 18101 Kordík Pavel doc. Ing.... Nové směry integrace evolučních výpočetních technik do...
240 OHK3-010/13 P3902 FIT 18102 Valenta Michal Ing. Ph.D. Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství
241 OHK3-006/13 P1801 FIT 18102 Vitvar Tomáš doc. Ing.... Anotace Webových služeb a Crowdsourcing
242 OHK3-017/13 P1801 FIT 18103 Kubátová Hana prof.... Metodologie číslicového návrhu
243 OHK3-032/13 P1801 FIT 18104 Lórencz Róbert prof.... Informační systémy a jejich bezpečnost
244 OHK1-028/13 P3607 31240 Nenadálová Šárka Ing.... Sledování difuzních vlastností historických cihel s...
245 OHK5-008/13 P6232 MÚVS 32116 Bobek Richard Ing. Fraktální analýza chování trhu
246 OHK5-012/13 EKMAN MÚVS 32116 Bumbálek Zdeněk Ing.... Vývoj nových technických oborů v Československu mezi...
247 OHK5-005/13 P6232 MÚVS 32116 Bunčák Tomáš Mgr. MSc. Problémy vztahů měnových kurzů a makroekonomických veličin
248 OHK4-033/13 P3913 ÚTEF 35201 Pospíšil Stanislav... Pokročilé metody detekce ionizujícího záření s...
249 OHK4-032/13 P3913 ÚTEF 35201 Štekl Ivan doc. Ing. CSc. Speciální detekční techniky používané v podzemních...