Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam podaných přihlášek

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Reg. číslo Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název
1 OHK1-071/12 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Analýza hydro-termodynamických procesů v pórovitém prostředí
2 OHK1-088/12 P3607 FSv 11101 Bobok Jozef doc. RNDr.... Bloky izometrií zkroucených permutací
3 OHK1-068/12 P3607 FSv 11101 Chleboun Jan doc.... Modelování vlivu nejistoty v materiálových vlastnostech...
4 OHK1-076/12 P3607 FSv 11101 Jarušková Daniela... Stochastické vlastnosti denních průtokových řad
5 OHK1-107/12 P3607 FSv 11101 Kučera Petr doc. RNDr.... Řešitelnost Navierových-Stokesových rovnic se smíšenými...
6 OHK1-082/12 P3607 FSv 11101 Marek Ivo prof. RNDr.... Dynamika krizových situací
7 OHK1-062/12 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Porovnání geostatistických metod R-projektu a ArcGIS 10...
8 OHK1-004/12 P3607 FSv 11102 Mikš Antonín prof.... Bezkontaktní metody měření ploch
9 OHK1-056/12 P3607 FSv 11102 Semerák Petr doc. Ing.... Pokročilé materiály v moderním stavitelství
10 OHK1-002/12 P3607 FSv 11123 Ďurana Kamil Ing. Optimalizace skladby obvodových plášťů za účelem zlepšení...
11 OHK1-006/12 P3607 FSv 11123 Kočí Jan Ing. Ph.D. Využití genetického programování v rámci inverzní analýzy...
12 OHK1-063/12 P3607 FSv 11124 Bureš Michal Ing. Ph.D. Experimentální a teoretická analýza nových materiálů a...
13 OHK1-075/12 P3607 FSv 11124 Hlaváč Richard Ing. et... Širší souvislosti navrhování obvodových stěn na bázi dřeva
14 OHK1-046/12 P3607 FSv 11124 Kolouch David Ing. Ph.D. Optimalizace návrhu prosvětlení podstřešních prostor
15 OHK1-008/12 P3607 FSv 11124 Nováček Jiří Ing. Ph.D. Akustika sportovních staveb
16 OHK1-087/12 P3607 FSv 11124 Ryparová Pavla Mgr. Ph.D. Využití nanotechnologií ve stavebnictví
17 OHK1-003/12 P3607 FSv 11124 Šlechta Jan Ing. Ph.D. Vliv vstupních parametrů na spolehlivost predikce hlukové...
18 OHK1-041/12 P3607 FSv 11124 Volf Martin Ing. Ph.D. Využití UHPC pro konstrukce s malým zatížením
19 OHK1-047/12 P3607 FSv 11124 Železná Julie Ing. Ph.D. Environmentální dopady stavebních výrobků v České...
20 OHK1-103/12 P3607 FSv 11125 Jordán Filip Ing. Řízení teplotního konfortu prostoru operativní teplotou
21 OHK1-045/12 P3607 FSv 11125 Kny Martin Ing. Ph.D. Solární systémy s dlouhodobou akumulací tepla - analýza a...
22 OHK1-091/12 P3607 FSv 11125 Prokšová Zuská Lenka... Možnosti hodnocení vnitřního prostředí kulovým...
23 OHK1-057/12 P3607 FSv 11125 Šestáková Zuzana Ing. Optimalizace úsporných opatření vedoucích ke snížení...
24 OHK1-079/12 P3607 FSv 11125 Tvrdá Petra Ing. Ph.D. Energetická návratnost solárních systémů s dlouhodobou...
25 OHK1-019/12 P3607 FSv 11125 Vašatová Veronika Ing. Měření změny povrchové teploty při přirozeném větrání,...
26 OHK5-002/12 EKMAN FSv 11126 Beran Václav doc. Ing.... Rozhodovací metody pro energeticky úsporné stavby a opatření
27 OHK5-005/12 EKMAN FSv 11126 Kalinichuk Sergey Ing.... Optimalizace systému dodávek v podmínkách diverzifikace...
28 OHK5-006/12 EKMAN FSv 11126 Löwit Harry Ing. Ph.D. Optimalizace metodiky zadání zakázky a výběru vhodného...
29 OHK5-003/12 EKMAN FSv 11126 Matějka Petr Ing. Ph.D. Implementace platformy Building Information Modeling z...
30 OHK5-004/12 EKMAN FSv 11126 Vašíčková Radka Ing. Posouzení tržních cen rezidenčních nemovitostí ve...
31 OHK1-100/12 P3501 FSv 11127 Vondráčková Simona... "Využitelnost metod strukturní analýzy krajiny při...
32 OHK5-013/12 EKMAN FSv 11128 Vytlačil Dalibor doc.... Dynamické modely pro řízení projektů
33 OHK1-061/12 P3502 FSv 11129 Filsak Pavel Ing. arch. Možnosti využití dřevěných deskových panelů z pohledu...
34 OHK1-035/12 P3501 FSv 11129 Hořická Jana Ing.... Inventarizace průmyslových brownfields - srovnávací...
35 OHK1-014/12 P3501 FSv 11129 Kašpar Jan Ing. arch.... Identifikace urbanistických a architektonických hodnot v...
36 OHK1-013/12 P3502 FSv 11129 Lenz Petra Ing. arch.... Mapování nejvýznamnějších objektů postavených...
37 OHK1-023/12 P3502 FSv 11129 Med Tomáš Ing. arch.... Nové principy využití průmyslového dědictví
38 OHK1-034/12 P3502 FSv 11129 Pustějovský Jan Ing.... Analýza jednotlivých typologických částí nevyužívaných...
39 OHK1-102/12 P3502 FSv 11129 Šimoník Zdeněk Ing.... Dohledání a systematizace mapového historického vývoje...
40 OHK1-080/12 P3501 FSv 11129 Šimr Petr Ing. arch.... Výzkum průmyslového dědictví na berounsku
41 OHK1-065/12 P3502 FSv 11129 Táborský Vítězslav... Optimalizace návrhu rodinných domů vzhledem k tradici...
42 OHK1-078/12 P3501 FSv 11129 Vaněk Aleš Ing. arch.... Dokumentace a rešerše konkrétních příkladů membránové...
43 OHK1-026/12 P3607 FSv 11132 Kolařík Filip Ing. Ph.D. Modelování problémů mechaniky tekutin s využitím XFEM
44 OHK1-053/12 P3607 FSv 11132 Němeček Jiří prof.... Mikrostrukturní a mikromechanické vlastnosti kompozitů na...
45 OHK1-005/12 P3607 FSv 11132 Padevět Pavel doc.... Aplikace diagnostických metod u materiálů a konstrukcí a...
46 OHK1-009/12 P3607 FSv 11132 Patzák Bořek prof. Dr.... Numerické modelování v mechanice konstrukcí a materiálů
47 OHK1-104/12 P3607 FSv 11133 Drbohlavová Lucie Ing.... Experimentální verifikace predikce dlouhodobého chování...
48 OHK1-096/12 P3607 FSv 11133 Kovář Martin Ing. Ph.D. Studium chování betonu vystaveného působení extrémního...
49 OHK1-101/12 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc. Ing.... Optimalizace mostních konstrukcí
50 OHK1-086/12 P3607 FSv 11133 Štefan Radek Ing. Ph.D. Chování betonových konstrukcí v extrémních teplotních...
51 OHK1-106/12 P3607 FSv 11134 Brtník Tomáš Ing. Ph.D. Progresivní technologie pro lehké ocelové konstrukce
52 OHK1-031/12 P3607 FSv 11134 Drozda Jiří Ing. Ph.D. Verifikace výpočtového modelu nového typu svodidla s...
53 OHK1-070/12 P3607 FSv 11134 Hasníková Hana Ing. Ph.D. Srovnání destruktivního a nedestruktivního zkoušení...
54 OHK1-052/12 P3607 FSv 11134 Hrazdirová Radka Ing. Odezva tažených prvků ocelových konstrukcí zatížených...
55 OHK1-036/12 P3607 FSv 11134 Charvát Martin Ing. Ph.D. Spřažení ocelobetonových příhradových mostů
56 OHK1-033/12 P3607 FSv 11134 Jára Robert Ing. Ph.D. Nový typ spoje sendvičových panelů.
57 OHK1-016/12 P3607 FSv 11134 Jirků Jiří Ing. Ph.D. Modelování částečně chráněných konstrukcí za požáru
58 OHK1-024/12 P3607 FSv 11134 Mařík Jan Ing. Ph.D. Vliv tváření zastudena na pevnostní charakteristiky...
59 OHK1-039/12 P3607 FSv 11134 Mašová Eva Ing. Spoje dřevěných kulatin
60 OHK1-043/12 P3607 FSv 11134 Pošta Jan Ing. Ph.D. Vyšetřování fyzikálních a mechanických vlastností...
61 OHK1-059/12 P3607 FSv 11134 Pošta Radek Ing. Ph.D. Poruchy vyztužených potrubí vlivem teploty
62 OHK1-038/12 P3607 FSv 11134 Psota Jan Ing. Ph.D. Alternativní spřahující prostředek pro plechobetonové...
63 OHK1-022/12 P3607 FSv 11134 Vovesný Martin Ing. Ph.D. Mostovkové panely z plastů vyztužených vlákny
64 OHK1-017/12 P3607 FSv 11134 Vrbová Kateřina Ing. Předepnuté pruty z nerezových ocelí
65 OHK1-012/12 P3607 FSv 11135 Černá Vydrová Linda... Optimalizace numerického modelování pro podzemní stavby
66 OHK1-027/12 P3607 FSv 11135 Hamouzová Tereza Ing.... Experimentální studie chování popílku vyztuženého...
67 OHK1-020/12 P3607 FSv 11136 Havlíček Tomáš Ing. Ph.D. Problematika chodců v prostoru křižovatky
68 OHK1-093/12 P3607 FSv 11136 Suda Jan Ing. Ph.D. Návrhové parametry a vybrané funkční charakteristiky...
69 OHK1-050/12 P3607 FSv 11136 Vavřička Jiří Ing. Stanovení Poissonova čísla asfaltových směsí
70 OHK1-081/12 P3607 FSv 11137 Kučera Petr Ing. Ph.D. Analýza vlastností recyklátů z asfaltových vozovek pro...
71 OHK1-032/12 P3607 FSv 11137 Lomoz Lenka Ing. Ph.D. Environmentální hodnocení železničních mostů s mostnicemi
72 OHK1-066/12 P3607 FSv 11141 Kantor Martin Ing. Ph.D. Numerické modelování proudění s volnou hladinou kolem...
73 OHK1-025/12 P3607 FSv 11141 Křeček Josef doc. Ing.... Horizontální srážky v horském povodí
74 OHK1-085/12 P3607 FSv 11141 Nesládková Magdalena Ing. Přístupy pro navrhování adaptačních opatření pro...
75 OHK1-030/12 P3607 FSv 11141 Šulc Dalibor Ing. Hydraulické modelování intenzivního chodu splavenin v...
76 OHK1-044/12 P3607 FSv 11142 Jirsák Václav Ing. Aplikace matematického modelování vícefázového...
77 OHK1-105/12 P3607 FSv 11142 Králík Martin Ing. Ph.D. Výzkum proudění vody na skluzech hydrotechnických staveb
78 OHK1-073/12 P3607 FSv 11142 Toman Michal doc. Ing.... ZSV - znalostní systémy pro sdílení výukových a...
79 OHK1-042/12 P3607 FSv 11143 Klípa Vladimír Ing. Ph.D. Dynamika proudění vody půdním prostředím studovaná v...
80 OHK1-069/12 P3607 FSv 11144 Bareš Vojtěch Ing. Ph.D. Modelování funkce systémů městského odvodnění na základě...
81 OHK1-048/12 P3607 FSv 11144 Buriánek Pavel Ing. Použití recyklovaného betonu v procesu čištění a úpravy vody
82 OHK1-028/12 P3607 FSv 11144 Klímová Michaela Ing. Využití ekologických kritérií stavu vodního recipientu...
83 OHK1-090/12 P3646 FSv 11152 Bartošová Pavla Ing. Hodnocení systému pro lokaci vozidel založeného na GPS
84 OHK1-011/12 P3646 FSv 11153 Györi Gabriel Ing. Ph.D. Analýza a aplikácia alternatívnych algoritmov riedkych...
85 OHK1-007/12 P3646 FSv 11153 Matoušková Eva Ing. Ph.D. Aplikace nových metod zpracování dat laserového...
86 OHK1-018/12 P3646 FSv 11153 Müller Arnošt Ing. Ph.D. Moderní metody zpřístupnění geodat pomocí serverového GIS
87 OHK1-029/12 P3646 FSv 11153 Veverka Bohuslav prof.... Vývoj postupů a metod výzkumu matematických prvků souborů...
88 OHK1-010/12 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc. Ing.... Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby...
89 OHK1-055/12 P3646 FSv 11155 Vyskočil Zdeněk Ing.... Vývoj a kalibrace zařízení pro mapování dna vodních ploch...
90 OHK1-058/12 P3607 FSv 11220 Svoboda Jiří Ing. Ph.D. Výzkum plynopropustnosti těsnících a přírodních bariér
91 OHK2-010/12 P2301 FS 12102 Sopko Bruno prof.... Experimentální ověření vlastností Schottkyho diody pro...
92 OHK2-004/12 P2301 FS 12105 Kuželka Jiří Ing. Ph.D. Výzkum mechanických vlastností kovových materiálů a...
93 OHK2-003/12 P2301 FS 12105 Padovec Zdeněk Ing.... Výzkum a modelování kompozitních struktur determinované a...
94 OHK2-030/12 P2301 FS 12110 Bukovský Ivo doc. Ing.... Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů...
95 OHK2-025/12 P2301 FS 12110 Macúchová Karolina... Konstrukční metody aplikovaného výzkumu
96 OHK2-008/12 P2301 FS 12110 Novák Martin doc. Ing.... Inovace a rozvoj měřicích, simulačních a experimentálních...
97 OHK2-018/12 P2301 FS 12113 Křička Jaroslav Ing.... Studium dynamických interakcí nosných částí transportního...
98 OHK2-029/12 P2301 FS 12115 Maščuch Jakub Ing. Ph.D. Měření provozních charakteristik experimentální...
99 OHK2-019/12 P2301 FS 12115 Škoda Radek prof. Ing.... Výzkum alternativních materiálů pokrytí jaderného paliva...
100 OHK2-027/12 P2301 FS 12115 Vozábal Petr Ing. Studie rozvodu napájecí vody v PG 1000
101 OHK2-033/12 P2301 FS 12116 Barták Martin Ing. Ph.D. Numerické modelování vnitřních zdrojů tepla
102 OHK2-014/12 P2301 FS 12118 Krátký Lukáš doc. Ing.... Zařízení pro intenzifikaci výroby biopaliv
103 OHK2-021/12 P2301 FS 12118 Netušil Michal Ing. Ph.D. Algoritmy výpočtů vybraných klíčových zařízení výrob...
104 OHK2-007/12 P2301 FS 12118 Pěnička Michal Ing. Ph.D. Fluidní sušení kulových částic ionexu v sádkovém režimu
105 OHK2-006/12 P2301 FS 12122 Čenský Tomáš Ing. Ph.D. Tunelová měření aerodynamických derivací
106 OHK2-012/12 P2301 FS 12122 Kostroun Tomáš Ing. Modulárně řešený bezpilotní prostředek (UAV)
107 OHK2-011/12 P2301 FS 12122 Kratochvíl Aleš Ing.... Systém aktivního řízení pro malá sportovní letadla
108 OHK5-007/12 EKMAN FS 12138 Findová Šárka Ing. Ph.D. Projekt tvorby otevřeného modelu mapujícího vznik...
109 OHK5-012/12 EKMAN FS 12138 Zatsepin Ilya Ing. Model systému včasného varování v rámci rizik vnějšího...
110 OHK3-019/12 P3902 FEL 13101 Velebil Jiří doc.... Vícehodnotové Mossovy pokrývací modality
111 OHK3-001/12 P2612 FEL 13102 Horký Miroslav Ing. Ph.D. Nestability v plazmatu a vzájemná interakce částic s...
112 OHK3-055/12 P2612 FEL 13113 Barto Seba Ing. Ph.D. Analýza faktorů, které ovlivňují kvalitu pájených a...
113 OHK3-017/12 P2612 FEL 13113 Brejcha Michal Ing. Ph.D. Síťové kondicionéry - funkční vzorek
114 OHK3-010/12 P2612 FEL 13113 Černá Ladislava Ing.... Diagnostika fotovoltaických systémů
115 OHK3-008/12 P2612 FEL 13113 Dušek Karel prof. Ing.... Analyza vlastností pájecích slitin a tavidel
116 OHK3-005/12 P2612 FEL 13113 Hájková Lenka Ing. Rozbor dvou významných diagnostických metod izolačních...
117 OHK3-006/12 P2612 FEL 13113 Janiš Roman Ing. Ph.D. Magnetické kapaliny a možnosti jejich využití
118 OHK3-057/12 P2612 FEL 13113 Jirsa Jan Ing. Ph.D. Dynamická simulace výrobních systémů s ohledem na...
119 OHK3-029/12 P2612 FEL 13113 Kudláček Ivan doc.... Příspěvek k likvidaci a recyklaci LCD zobrazovačů
120 OHK3-014/12 P2612 FEL 13113 Plaček Martin Ing. Ph.D. Problematika povrchových úprav pro bezolovnaté technologie
121 OHK3-011/12 P2612 FEL 13114 Hanzlík Lukáš Ing. Identifikace parametrů střídavých strojů se zaměřením na...
122 OHK3-023/12 P2612 FEL 13114 Haubert Tomáš Ing. Ph.D. Měnič pro rekuperaci brzdné energie automobilu
123 OHK3-042/12 P2612 FEL 13114 Kobrle Pavel Ing. Ph.D. Vývoj a aplikace řídicích strategií pětiúrovňového měniče...
124 OHK3-003/12 P2612 FEL 13115 Morte Michal Ing. Mgr. Možnosti provozu stand-alone systémů využívajících...
125 OHK3-038/12 P2612 FEL 13115 Procházka Radek doc.... Frekvenční dielektrická spektroskopie a její využití pro...
126 OHK3-036/12 P2612 FEL 13115 Švec Jan Ing. Ph.D. Distribuční soustavy s rozptýlenými filtry pro zvýšení...
127 OHK3-050/12 P2612 FEL 13115 Zálešák Jan Ing. Ph.D. Komplexní hodnocení osvětlení v budovách z hlediska...
128 OHK5-014/12 EKMAN FEL 13116 Kloubec Milan Ing. Bc.... Inteligentní měřící systémy
129 OHK5-009/12 EKMAN FEL 13116 Kříž Radko Ing. Ph.D. Prognózování hospodářského vývoje pomocí nelineárního...
130 OHK5-010/12 EKMAN FEL 13116 Valentová Michaela... Modelování efektivnosti vybraných produkčních a...
131 OHK4-013/12 P3921 FEL 13117 Vrbová Barbora Ing. Ph.D. Optimalizace plánování hypertermické léčby pomocí...
132 OHK3-028/12 P2612 FEL 13117 Vydra Tomáš Ing. Pokročilé techniky ve zpracování průmyslových materiálů a...
133 OHK3-059/12 P2612 FEL 13117 Zvánovec Stanislav... Pokročilé techniky návrhu komponent senzorových systémů
134 OHK3-044/12 P2612 FEL 13131 Pollák Petr doc. Ing.... Algoritmy a hardwarové realizace číslicového zpracování...
135 OHK4-003/12 P3921 FEL 13131 Rusz Jan doc. Ing. Ph.D. Akustické analýzy a nové metody hodnocení pro...
136 OHK3-045/12 P2612 FEL 13132 Brabec Zdeněk Ing. CSc. Analýza metod řízení rozlehlých sítí Smart Grids
137 OHK3-053/12 P2612 FEL 13132 Machula Vladimír Ing. Návrh a vývoj systému pro senzorovou síť s automatickým...
138 OHK3-024/12 P2612 FEL 13132 Oppolzer Jan Ing. Architektura metropolitní buňkové sítě s automatickou...
139 OHK3-037/12 P3902 FEL 13133 Hlaváč Václav prof.... Učení složitých predičních modelů z nekompletních...
140 OHK3-034/12 P2612 FEL 13133 Jirkovský Václav Ing.... Metody a nástroje pro inteligentní rozhodování a řízení v...
141 OHK4-014/12 P3921 FEL 13133 Kollár Ivor Mgr. Použití metod umělé inteligence k předpovědi...
142 OHK3-007/12 P3902 FEL 13133 Kybic Jan prof. Dr. Ing. Algoritmy registrace, segmentace, detekce a klasifikace...
143 OHK3-052/12 P3902 FEL 13133 Pajdla Tomáš doc. Ing.... Trojdimenzionální rekonstrukce scény z obrazů
144 OHK3-016/12 P2612 FEL 13133 Přeučil Libor Ing. CSc. Stavba modelu světa pro nasazení mobilních robotů v...
145 OHK3-022/12 P2612 FEL 13133 Vítků Jaroslav Ing. Ph.D. Neuroevoluce hybridních kognitivních systémů
146 OHK3-051/12 P2612 FEL 13134 Barkman Ondřej Ing. Ph.D. Vývoj integrovaných struktur planárních optických...
147 OHK3-026/12 P2612 FEL 13134 Scheirich Ján Ing. Ph.D. Inovace systému pro testování pixelového detektoru částic...
148 OHK3-021/12 P2612 FEL 13135 Hurák Zdeněk doc. Ing.... Pokročilé algoritmy pro řízení složitých průmyslových...
149 OHK4-008/12 P3913 FEL 13135 Tomešová Karolina MSc. Vysokoteplotní tribologická analýza tenkých vrstev ve vakuu
150 OHK3-004/12 P1801 FEL 13136 Černý Tomáš Ing. MSc.,... Generování uživatelského rozhraní automatickou inspekcí...
151 OHK3-033/12 P1801 FEL 13136 Filipský Martin Ing.... Metody a technologie pro testování webových softwarových...
152 OHK3-009/12 P1801 FEL 13136 Kubr Jan Ing. Ph.D. Framework ELISA pro vytáření distribuovaných...
153 OHK3-035/12 P1801 FEL 13136 Malinský Radek Ing. Ph.D. Nové webové metriky založené na analýze pocitů
154 OHK3-060/12 P1801 FEL 13136 Pěchouček Michal prof.... Plánování a herně teoretické metody v multiagentních...
155 OHK3-046/12 P3902 FEL 13136 Qafmolla Xhevi Ing. Ph.D. Nástroj pro modelování webových aplikací a servisů
156 OHK3-012/12 P2612 FEL 13137 Dostál Petr Ing. Důležitost oblastí zájmu vzhledem k vnímané kvalitě...
157 OHK3-032/12 P2612 FEL 13137 Hynek Tomáš Ing. Ph.D. Fyzická vrstva pro kooperující mnoha uzlové sítě
158 OHK3-020/12 P2612 FEL 13137 Ibekwe Matthew... Mezivrstvová optimalizace kvality v nových generacích...
159 OHK3-030/12 P2612 FEL 13137 Kovář Pavel doc. Dr. Ing. Efektivní zpracování GNSS signálů
160 OHK3-027/12 P2612 FEL 13137 Paňko Václav Ing. Ph.D. Nové metody pro modelování parazitních polykřemíkových...
161 OHK3-049/12 P2612 FEL 13137 Zatloukal Petr Ing. Syntéza českého znakového jazyka s využitím systému pro...
162 OHK4-015/12 P3921 FEL 13138 Bruna Ondřej Ing. Ph.D. Inovace kurzu Konstrukce lékařských přístrojů a koncepce...
163 OHK3-031/12 P2612 FEL 13138 Laifr Jaroslav Ing. Ph.D. CzectTechSat - Platforma experimentálního univerzitního...
164 OHK3-061/12 P2612 FEL 13138 Pačes Pavel doc. Ing.... Bezpečné a bezpečnostní prvky v letecké a kosmické technice
165 OHK3-054/12 P2612 FEL 13138 Platil Antonín doc.... Pokročilé metody zpracování dat a signálů pro diagnostiku
166 OHK3-041/12 P2612 FEL 13138 Sobotka Jan Ing. Ph.D. Výzkum metod měření parametrizace uzlů sítě FlexRay
167 OHK3-043/12 P2612 FEL 13138 Souček Pavel Ing. Pokročilé metody měření v telekomunikacích
168 OHK3-040/12 P2612 FEL 13138 Zikmund Aleš Ing. Ph.D. Aplikace magnetických senzorů pro přesná měření
169 OHK4-019/12 P3913 FJFI 14101 Demut Radim Ing. Rozvoj metod konformní predikce s využitím nových měr...
170 OHK3-015/12 P1801 FJFI 14101 Charypar Viktor Ing. Řízení průběhu evoluční optimalizace s využitím aktivního...
171 OHK4-023/12 P3913 FJFI 14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. Stochastické zpracování dat a modelování vybraných...
172 OHK4-012/12 P3913 FJFI 14101 Novozámský Adam Ing.... Identifikace fotoaparátu pomocí PRNU invariantní k...
173 OHK4-010/12 P3913 FJFI 14101 Šťovíček Pavel prof.... Teorie reprezentací Lieových algeber a metody...
174 OHK4-002/12 P3913 FJFI 14111 Ashcheulov Petr Mgr.... Studium luminescence nanodiamantových částic s významným...
175 OHK4-005/12 P3913 FJFI 14115 Sajdová Aneta Ing. Chemické problémy vývoje pokročilých palivových cyklů
176 OHK4-009/12 P3913 FJFI 14116 Trojek Tomáš prof.... Rozvoj jaderné energetiky a dozimetrie ionizujícího záření
177 OHK4-007/12 P3913 FJFI 14117 Malá Martina Ing. Pokročilé studium charakteristik jaderných paliv...
178 OHK1-054/12 P3501 FA 15113 Bortelová Eva Ing.... Architektura mezi uživatelem a tvůrcem
179 OHK1-084/12 P3501 FA 15113 Matys Marián Mgr. Sociální vzestup a pád a jeho odraz v architektuře
180 OHK1-072/12 P3501 FA 15113 Sigmundová Anna Ing.... Dědictví průmyslové éry / Úskalí nového využití
181 OHK1-051/12 P3502 FA 15114 Chmel Filip Ing. PROMĚNA PAMÁTKY V KRAJINĚ
182 OHK1-089/12 P3501 FA 15116 Búš Peter MgA. Ph.D. Emergence v architektuře jako strategie tvorby - použití...
183 OHK1-094/12 P3501 FA 15116 Sýsová Kateřina doc.... Týmová spolupráce při vzdálené komunikaci studentů...
184 OHK1-099/12 P3501 FA 15118 Sokol Daniel Mgr. Sídliště a bytová politika v Česku v letech 1948-1989
185 OHK1-049/12 P3501 FA 15118 Váňová Lenka Mgr. Ph.D. Nové trendy v bydlení pro seniory
186 OHK1-097/12 P3501 FA 15119 Podpěrová Markéta Ing.... Krásné, obytné a udržitelné město.
187 OHK1-095/12 P3501 FA 15121 Macoun Milan Ing. arch. Otevírání hranic a styčné plochy mezi regiony v Evropě -...
188 OHK1-001/12 P3501 FA 15123 Hulín Jaroslav Ing. arch. Parametrické techniky navrhování pro přehlížené oblasti...
189 OHK1-083/12 P3502 FA 15123 Kazimour Hladíková... Navrhování skleněných konstrukcí
190 OHK1-037/12 P3501 FA 15124 Bžochová Kristina Ing.... Architektura, budova, prostředí a jejich interakce
191 OHK1-021/12 P3501 FA 15127 Lachmanová Martina... Metodologie a výzkum nevysokoškolské výuky...
192 OHK1-098/12 P3501 FA 15129 Sigmund Vojtěch Ing.... Bariéry v architektuře / Odstraňování fyzických,...
193 OHK2-031/12 P3710 FD 16112 Ambros Jiří Ing. Ph.D. Vývoj predikčního modelu dopravních nehod pro Českou...
194 OHK2-026/12 P3710 FD 16112 Jacura Martin Ing. Ph.D. Parametry výpravních budov z hlediska dimenzování a...
195 OHK2-028/12 P3710 FD 16112 Týfa Lukáš doc. Ing.... Maximalizace efektivity regionální kolejové dopravy
196 OHK2-023/12 P3710 FD 16113 Jirků Jonáš Ing. Vztah struktury emisí a pracovního režimu spalovacích...
197 OHK5-011/12 EKMAN FD 16113 Skolilová Petra Ing.... Vývoj osobní letecké dopravy v závislosti na ekonomických...
198 OHK5-001/12 EKMAN FD 16113 Tichý Jan Ing. Ph.D. eDRUID - elektronická databáze reálných ukazatelů a...
199 OHK3-047/12 P3902 FD 16114 Krčálová Lucie Ing. Identifikace uživatele dle struktury žil a vliv medikace,...
200 OHK2-017/12 P3710 FD 16116 Dang Hoang Anh Ing. Ph.D. Výzkum optimální dynamické regulace pro kloubový autobus
201 OHK2-001/12 P3710 FD 16117 Horák Tomáš doc. Ing.... Letecká doprava a vysokorychlostní železnice v Číně
202 OHK2-015/12 P3710 FD 16117 Kocour Vladimír Mgr. Krizové řízení a jeho aplikace v dopravě a telekomunikacích
203 OHK2-005/12 P3710 FD 16118 Kytýř Daniel doc. Ing.... Metody studia vlivu mikrostruktury na výsledné...
204 OHK2-032/12 P3710 FD 16118 Vyčichl Jan Ing. Ph.D. Hybridní metoda pro optimalizaci mechanických vlastností...
205 OHK3-025/12 P3902 FD 16120 Derbek Přemysl Ing. Ph.D. Implementace parametrů FCD dat do modelu emisního...
206 OHK2-016/12 P3710 FD 16120 Langr Martin Ing. Ph.D. Dopravní detektory jako efektivní zdroj dat pro dopravní...
207 OHK2-009/12 P3710 FD 16120 Menglerová Klára Ing.... Spojitý model vzájemně se ovlivňujících vozidel založený...
208 OHK2-022/12 P3710 FD 16120 Piekník Roman Ing. Ph.D. Vliv nízké hladiny alkoholu na chování řidičů v EU
209 OHK2-002/12 P3710 FD 16121 Štecha Richard Ing. Ph.D. Hodnocení a predikce rizik ovlivňujících lidského...
210 OHK2-024/12 P3710 FD 16121 Vittek Peter doc. Ing.... Nástroje pro zlepšení provozní bezpečnosti a zvýšení...
211 OHK2-013/12 P3710 FD 16122 Smilek Petr Ing. Ph.D. Výzkum účinnosti radaru bezpečných odstupů mezi vozidly...
212 OHK4-022/12 P3921 FBMI 17101 Brůža Petr Ing. Ph.D. Experimentální verifikace teoretického popisu RTG/XUV...
213 OHK4-011/12 P3921 FBMI 17101 Jelínek Miroslav prof.... Nanokompozitní a nanokrystalické DLC biomateriály
214 OHK4-004/12 P3921 FBMI 17101 Kadlec Tomáš Ing. Fyzikální metody sterilizace a dekontaminace vodných roztoků
215 OHK4-021/12 P3913 FBMI 17101 Kalábová Hana Ing. Rozšíření laboratoře BIOKOS o pracoviště zaměřené na...
216 OHK4-016/12 P3921 FBMI 17101 Koplová Markéta Ing.... Studium tenkých vrstev pomocí FTIR a Ramanovi spektroskopie
217 OHK4-018/12 P3921 FBMI 17101 Mikšovský Jan Ing. Ph.D. Testování biokompatibilních vlastností tenkých vrstev...
218 OHK4-017/12 P3921 FBMI 17101 Písařík Petr doc. Ing.... Adheze dopovaných tenkých vrstev připravených PLD...
219 OHK4-001/12 P3921 FBMI 17101 Pospíšilová Marie doc.... Laboratorní model pro hodnocení pohybu řasinek...
220 OHK4-020/12 P3921 FBMI 17101 Salačová Šárka Ing. Ph.D. Vývoj a realizace diagnostického systému pro zdroj XUV...
221 OHK4-006/12 P3921 FBMI 17101 Salačová Šárka Ing. Ph.D. Vývoj a realizace diagnostického systému pro zdroj XUV...
222 OHK4-026/12 P3921 FBMI 17110 Hejda Jan Ing. Ph.D. Vyhodnocování pohybu hlavy a ramen v neurologii...
223 OHK4-024/12 P3921 FBMI 17112 Neťuková Slávka Mgr.... Využití umělé inteligence v analýze a modelování pohybu...
224 OHK3-018/12 P1801 FIT 18101 Janoušek Jan doc. Ing.... Vyhledávání a indexování stromových datových struktur
225 OHK3-048/12 P3902 FIT 18102 Vitvar Tomáš doc. Ing.... Pokročilý výzkum v softwarovém a webovém inženýrství
226 OHK3-002/12 P1801 FIT 18103 Kubátová Hana prof.... Metody a postupy číslicového návrhu a jejich...
227 OHK3-039/12 P1801 FIT 18104 Lórencz Róbert prof.... Bezpečnostní aspekty současných informačních technologií
228 OHK3-058/12 P1801 FIT 18104 Skrbek Miroslav Ing.... Pokročilé percepcepční metody pro robotickou platformu
229 OHK3-056/12 P1801 FIT 18104 Šimeček Ivan doc. Ing.... Aplikace paralelního programování ve vědecko-technických...
230 OHK1-067/12 P3607 31250 Tej Petr Ing. Ph.D. Dynamická a statická analýza lávek pro pěší na bázi...
231 OHK1-074/12 P3607 31260 Čítková Lucie Ing. Aplikace HVFAC v ČR
232 OHK1-064/12 P3607 31260 Řeháček Stanislav Ing.... Rázová odolnost vláknobetonu
233 OHK5-008/12 EKMAN MÚVS 32116 Schürrer Jaroslav Ing. Spektrální analýza kapitálových trhů s aplikací waveletů