Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam podaných přihlášek

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Reg. číslo Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název
1 OHK1-041/11 P3607 FSv 11101 Beneš Michal Ing. Ph.D. Modelování betonových konstrukcí při požáru
2 OHK1-042/11 P3607 FSv 11101 Chleboun Jan doc.... Analýza koeficientů Künzelova modelu šíření tepla a vlhkosti
3 OHK1-046/11 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Pokročilé metody geostatistiky v R-projektu
4 OHK1-047/11 P3607 FSv 11102 Mikš Antonín prof.... Interferometrická metoda měření malých deformací
5 OHK1-048/11 P3607 FSv 11122 Procházka Michal Ing.... Difuzně otevřený konstrukční systém z přírodních materiálů
6 OHK1-049/11 P3607 FSv 11122 Usmanov Vjačeslav Ing.... Matematické modelování a optimalizace strojních...
7 OHK1-050/11 P3607 FSv 11123 Korecký Tomáš Ing. Ph.D. Účinek sekundárních vlivů na transport vlhkosti v...
8 OHK1-051/11 P3607 FSv 11123 Volfová Petra Ing. Ph.D. Vliv granulometrie na pucolánovou aktivitu modifikovaných...
9 OHK1-052/11 P3607 FSv 11124 Gattermayerová Hana... Vliv klimatických zatížení na konstrukce budov
10 OHK1-053/11 P3607 FSv 11124 Havlík Filip Ing.... Vývoj a experimentální ověření mechanických vlastností...
11 OHK1-056/11 P3607 FSv 11124 Lupíšek Antonín doc.... Rozšíření katalogu fyzikálních a environmentálních...
12 OHK1-055/11 P3607 FSv 11124 Novotná Magdaléna Ing.... Experimentální ověření lehkého skeletu z vysokohodnotného...
13 OHK1-054/11 P3607 FSv 11124 Prokopová Lenka doc.... Optimalizace návrhu světlovodů včetně metodiky měření
14 OHK1-058/11 P3607 FSv 11125 Hrnčíř Lukáš Ing. Parametrická studie vlivu PCM na vnitřní prostředí
15 OHK1-057/11 P3607 FSv 11125 Korostina Natalya Mgr. Ekonomická analýza chladícícho absorpčního solárního systemu
16 OHK5-009/11 EKMAN FSv 11126 Dejnegová Lucie Ing. Návrh koncepce cleartech klastru při ČVUT
17 OHK5-005/11 EKMAN FSv 11126 Löwit Harry Ing. Ph.D. Optimalizace metodiky přípravy nabídky do obchodní...
18 OHK5-006/11 EKMAN FSv 11126 Matějka Petr Ing. Ph.D. Nástroje řízení kvality a rizik ve stavební firmě v...
19 OHK1-059/11 P3607 FSv 11126 Snížek Václav Ing. Ph.D. Podpora procesu optimalizace návrhu vozovek pozemních...
20 OHK1-060/11 P3501 FSv 11127 Holubec Pavel Ing. Ph.D. Změny ve struktuře využívání území a související...
21 OHK5-007/11 EKMAN FSv 11128 Višňovský Michal Ing. Aplikace dobývání znalostí pro strategické plánování a...
22 OHK1-061/11 P3502 FSv 11129 Domkář Vít Ing. arch.... Porovnání navrhovaných a naměřených hodnot difuzity...
23 OHK1-062/11 P3501 FSv 11129 Hořická Jana Ing.... Studie potenciálu průmyslových brownfields v závislosti...
24 OHK1-063/11 P3501 FSv 11129 Kašpar Jan Ing. arch.... Rekognoskace a zhodnocení stavu hlavních veřejných...
25 OHK1-064/11 P3502 FSv 11129 Lenz Petra Ing. arch.... Mapování objektů postavených podnikatelskou rodinou...
26 OHK1-066/11 P3502 FSv 11129 Med Tomáš Ing. arch.... Identifikace průmyslového dědictví Pardubic
27 OHK1-065/11 P3501 FSv 11129 Pošmourný Vojtěch Ing.... Zmapování vývoje a přístupu památkové péče k historickým...
28 OHK1-038/11 P3607 FSv 11132 Patzák Bořek prof. Dr.... Pokročilé algoritmy pro numerickou analýzu a modelování
29 OHK1-033/11 P3607 FSv 11133 Broukalová Iva doc.... Betony a cementové kompozity s řízenými vlastnostmi
30 OHK1-034/11 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc. Ing.... Otimalizace mostních objektů z hlediska celoživotních...
31 OHK1-035/11 P3607 FSv 11133 Štefan Radek Ing. Ph.D. Návrh výztuže železobetonových konstrukcí vycházející z...
32 OHK1-036/11 P3607 FSv 11133 Štemberk Petr prof.... Komplexní analýza železobetonových konstrukcí extrémně...
33 OHK1-037/11 P3607 FSv 11134 Brtník Tomáš Ing. Ph.D. Svary prvků vysokopevnostních ocelí
34 OHK1-031/11 P3607 FSv 11134 Gödrich Lukáš Ing. Ph.D. Diskrétní modelování styčníků ocelových konstrukcí
35 OHK1-027/11 P3607 FSv 11134 Hrazdirová Radka Ing. Odezva tažených prvků ocelových konstrukcí zatížených...
36 OHK1-044/11 P3607 FSv 11134 Hricák Jan Ing. Ph.D. Požární návrh štíhlých ocelových průřezů
37 OHK1-043/11 P3607 FSv 11134 Charvát Martin Ing. Ph.D. Spřažené ocelobetonové příhradové nosníky
38 OHK1-039/11 P3607 FSv 11134 Charvátová Magdaléna Ing. Požární odolnost vícepodlažních budov na bázi dřeva
39 OHK1-040/11 P3607 FSv 11134 Mašová Eva Ing. Spoje kulatin
40 OHK1-032/11 P3607 FSv 11134 Nechanický Pavel Ing. Prefabrikované kompozitní dřevobetonové stropní...
41 OHK1-030/11 P3607 FSv 11134 Pošta Jan Ing. Ph.D. Vyšetřování hustoty dřeva pomocí radiometrie
42 OHK1-029/11 P3607 FSv 11134 Pošta Radek Ing. Ph.D. VYZTUŽENÉ VÁLCOVÉ OCELOVÉ SKOŘEPINY ZA VYSOKÉ TEPLOTY
43 OHK1-045/11 P3607 FSv 11134 Šopíková Eva Ing. Ph.D. Kompozitní dřevobetonové konstrukce za požáru
44 OHK1-026/11 P3607 FSv 11134 Vovesný Martin Ing. Ph.D. Nová konstrukční řešení mostovek mostů pozemních komunikací
45 OHK1-028/11 P3607 FSv 11134 Vrbová Kateřina Ing. Konstrukce z nerezových ocelí
46 OHK1-074/11 P3607 FSv 11135 Černá Vydrová Linda... Optimalizace numerického modelování pro podzemní stavby
47 OHK1-023/11 P3607 FSv 11135 Polák Barnabás Ing. Analýza chování zemin a druhotných materiálů za 3D podmínek
48 OHK1-025/11 P3607 FSv 11135 Veselý Jan Ing. Ph.D. Využití pokročilého materiálové modelu při numerickém...
49 OHK1-024/11 P3607 FSv 11136 Havlíček Tomáš Ing. Ph.D. Vliv chodců na kapacitu křižovatky
50 OHK1-022/11 P3607 FSv 11136 Valentin Jan doc. Ing.... Parametry vybraných funkčních zkoušek asfaltových směsí a...
51 OHK1-021/11 P3607 FSv 11137 Horníček Leoš Ing. Ph.D. Měření pražcového podloží modifikovanou lehkou dynamickou...
52 OHK1-020/11 P3607 FSv 11137 Zvěřina Jan Ing. Zkoušky vlastností nových systému upevnění používaných na...
53 OHK1-019/11 P3607 FSv 11141 Bíňovec Vladimír Ing. Analýza vlivů jednotlivých zdrojů nejistot při modelování...
54 OHK1-017/11 P3607 FSv 11141 Formánek Adam Ing. Drsnostní parametry inundace na urbanizovaném území a...
55 OHK1-015/11 P3607 FSv 11141 Kantor Martin Ing. Ph.D. Numerické modelování proudění s volnou hladinou kolem...
56 OHK1-016/11 P3607 FSv 11141 Nesládková Magdalena Ing. Možnosti zvýšení spolehlivosti povrchových zdrojů vody...
57 OHK1-018/11 P3607 FSv 11141 Ondoková Tereza Ing. Hydraulická funkce mostních objektů v širokých inundacích
58 OHK1-014/11 P3607 FSv 11141 Šulc Dalibor Ing. Matematické modelování transportu sedimentu v otevřených...
59 OHK1-011/11 P3607 FSv 11142 Veselý Radek Ing. Rozvoj výzkumných metod v hybridním modelování s hlavním...
60 OHK1-013/11 P3607 FSv 11143 Bauer Miroslav Ing. Ph.D. Experimentální výzkum srážko-odtokových a erozních procesů
61 OHK1-012/11 P3607 FSv 11143 Krámská Kateřina Ing. Ověření metod a objektů hrazení bystřin a strží na...
62 OHK1-010/11 P3607 FSv 11144 Komínková Dana prof.... Městské odvodnění jako zdroj sanitárních a...
63 OHK1-009/11 P3607 FSv 11144 Šťastný Bohumil doc.... Úsporná opatření při navrhování a provozování bazénových...
64 OHK1-008/11 P3646 FSv 11151 Tomanová Jitka Ing. Využití územně analytických podkladů pro navrhování plánu...
65 OHK1-007/11 P3646 FSv 11152 Bartošová Pavla Ing. Lokace pohyblivého objektu pomocí GPS
66 OHK1-006/11 P3646 FSv 11152 Sebera Josef Ing. Ph.D. Vědecký a výukový software pro práci s modely...
67 OHK1-005/11 P3646 FSv 11153 Čepek Aleš prof. Ing.... Některé numerické aspekty algoritmů vyrovnávacího počtu
68 OHK1-004/11 P3646 FSv 11153 Hůlková Martina Ing.... Časová a prostorová analýza obrazových dat a dat...
69 OHK1-003/11 P3646 FSv 11153 Voldán Petr Ing. Ph.D. Nové metody pro hodnocení webových mapových portálů
70 OHK1-002/11 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc. Ing.... Optimalizace získávání a zpracování 3D dat pro potřeby...
71 OHK1-001/11 P3607 FSv 11210 Fornůsek Jindřich Ing.... Experimentální a numerická analýza chování kotevních...
72 OHK2-019/11 P2301 FS 12102 Vlk Josef Ing. Ph.D. Selektivní detekce acetonu v lidském dechu -...
73 OHK2-002/11 P2301 FS 12105 Steinbauer Pavel Ing.... Řízení mechanických systémů
74 OHK2-021/11 P2301 FS 12110 Macúchová Karolina... Konstrukční přístupy pro základní a aplikovaný výzkum
75 OHK2-020/11 P2301 FS 12110 Oswaldová Ivana Ing. Vyspělé algoritmy pro modelování a řízení systémů s...
76 OHK2-022/11 P2301 FS 12110 Prát Jan Ing. Algoritmy a prostředky snímání a zpracování signálů pro...
77 OHK2-023/11 P2301 FS 12110 Stanke Ondřej Ing. Distribuovaný systém a řízení energetických spotřeb budov
78 OHK2-024/11 P2301 FS 12116 Buchta Luboš Ing. Kombinace hybridního fotovoltaicko-tepelného kolektoru s...
79 OHK2-025/11 P2301 FS 12118 Pěnička Michal Ing. Ph.D. Sušení infračerveným zářením
80 OHK2-026/11 P2301 FS 12118 Rieger František prof.... Zařízení pro bioprocesy
81 OHK2-027/11 P2301 FS 12122 Čenský Tomáš Ing. Ph.D. Tunelová měření aerodynamických derivací
82 OHK2-028/11 P2301 FS 12122 Zejda Martin Ing. Aplikace modální analýzy na stanovení hmotnostních a...
83 OHK2-029/11 P2301 FS 12132 Kunka Igor Ing. Charakterizace a optimalizace povrchu biomateriálů.
84 OHK2-030/11 P2301 FS 12135 Andrlík Vladimír doc.... Rozvoj metod návrhu, automatizace a bezpečnosti výroby
85 OHK2-031/11 P2301 FS 12135 Burian David Ing. Ph.D. Zvyšování jakosti obrobku potlačením teplotních deformací...
86 OHK3-014/11 P2612 FEL 13113 Barto Seba Ing. Ph.D. Analýza faktorů, které ovlivňují kvalitu pájených a...
87 OHK3-015/11 P2612 FEL 13113 Cingroš Filip Ing. Ph.D. Vliv magnetického pole na speciální tepelné systémy
88 OHK3-016/11 P2612 FEL 13113 Dušek Karel prof. Ing.... Diagnostika pájených spojů
89 OHK3-017/11 P2612 FEL 13113 Hájková Lenka Ing. Porovnání schopnosti výpovědi měření absorpčních...
90 OHK3-018/11 P2612 FEL 13113 Hájková Lenka Ing. Analýza změn ztrátového činitele a kapacity při stárnutí...
91 OHK3-019/11 P2612 FEL 13113 Kudláček Ivan doc.... Analýza ekologických odpadů ze solárních elektráren po...
92 OHK3-020/11 P2612 FEL 13113 Povolotskaya Evgenia Ing. Metodika analýzy rizik v elektrotechnické výrobě.
93 OHK3-021/11 P2612 FEL 13113 Zhuravskaya Olga Ing. Zlepšování efektivity výrobních procesů v elektrotechnice...
94 OHK3-039/11 P2612 FEL 13114 Bauer Jan doc. Ing. Ph.D. Vývoj řízení pro pohon s maticovým měničem a asynchronním...
95 OHK3-040/11 P2612 FEL 13114 Bradna Jan Ing. Analýza elektrických strojů s ověřením formou měřením
96 OHK3-041/11 P2612 FEL 13114 Haubert Tomáš Ing. Ph.D. Modernizace řízení hybridního pohonu automobilu
97 OHK3-042/11 P2612 FEL 13114 Kobrle Pavel Ing. Ph.D. Realizace řízení třífázového pětiúrovňového měniče s...
98 OHK3-043/11 P2612 FEL 13114 Kovář Jan Ing. Multiplatformní elektronická řídicí jednotka pro rychlý...
99 OHK3-044/11 P2612 FEL 13114 Linhart František Ing. Nový přístup ke stanovení jednotlivých ztrát...
100 OHK3-045/11 P2612 FEL 13114 Zoubek Ondřej Ing. Ph.D. Výzkumné pracoviště pro implementaci progresivních...
101 OHK3-046/11 P2612 FEL 13115 Musil Ladislav Ing. Ph.D. Postup určení přímé a nepřímé složky slunečního záření a...
102 OHK5-001/11 EKMAN FEL 13116 Bemš Július doc. Ing.... Dopad produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů na cenu...
103 OHK5-002/11 EKMAN FEL 13116 Kříž Radko Ing. Ph.D. Prognózování hospodářského vývoje pomocí nelineárního...
104 OHK5-003/11 EKMAN FEL 13116 Ošlejšek Petr Ing. Komplexní energetická náročnost produkce technologií...
105 OHK5-004/11 EKMAN FEL 13116 Suržikova Olga Mgr. Ph.D. Efektivnost decentralizovaného zásobovaní energií
106 OHK4-002/11 P3921 FEL 13117 Havelka Daniel Ing. Ph.D. Buněčné elektromagnetické pole a jeho interakce s okolním...
107 OHK3-022/11 P2612 FEL 13117 Zvánovec Stanislav... Pokročilé techniky návrhu komponent a analýzy mechanismů...
108 OHK3-047/11 P2612 FEL 13131 Havlík Jan Ing. Ph.D. Stanovení hemodynamických parametrů a primární screening...
109 OHK3-023/11 P2612 FEL 13132 Hák Roman Ing. Ph.D. Formalizace, návrh a optimalizace architektury, algoritmů...
110 OHK3-024/11 P2612 FEL 13132 Kocur Zbyněk Ing. Ph.D. Vývoj a optimalizace modulů pro simulaci komunikačních sítí
111 OHK3-056/11 P2612 FEL 13132 Kubr Jan Ing. Ph.D. Mezi clusterová komunikace v senzorových a ad-hoc sítích...
112 OHK3-025/11 P2612 FEL 13132 Vojtěch Lukáš doc.... Výzkum a vývoj v oblasti modelování elektromagnetické...
113 OHK3-058/11 P3902 FEL 13133 Flach Boris doc. Dr.... Modelování a rozpoznávání prostorových a časových...
114 OHK3-048/11 P1801 FEL 13133 Chum Ondřej prof. Mgr.... Vyhledávání informaci a jejich porozumnění ve velkem...
115 OHK3-049/11 P3902 FEL 13133 Kléma Jiří doc. Ing.... Relevance jazykových jevů při aplikaci metod strojové...
116 OHK3-050/11 P2612 FEL 13133 Přeučil Libor Ing. CSc. Senzory se syntetickou aperturou pro mapování v robotice
117 OHK3-052/11 P1801 FEL 13133 Šedivý Jan Ing. CSc. Prostředky pro rychlý vývoj a inteligentní kontrolu v...
118 OHK3-026/11 P2612 FEL 13134 Husák Miroslav prof.... Rozvoj inteligentních součástek a systémů v oblasti...
119 OHK3-027/11 P2612 FEL 13134 Scheirich Ján Ing. Ph.D. Měření intrinzických parametrů částicového detektroru DEPFET
120 OHK2-001/11 P2301 FEL 13135 Polcar Tomáš prof.... Vliv textury povrchu substrátu na tribologické vlastnosti...
121 OHK3-054/11 P1801 FEL 13136 Frajták Karel Ing. Ph.D. Automatizovaná podpora manuálního testování webových...
122 OHK3-055/11 P2612 FEL 13136 Hasaj Martin Ing. Aplikace umělých neuronových sítí v prostředí...
123 OHK3-051/11 P2612 FEL 13136 Rehák Martin Ing. Ph.D. Herně-teoretická samoroganizace v adaptivních...
124 OHK3-057/11 P2612 FEL 13136 Rudomilov Ilya Ing. Sémantický P2P vyhledavací stroj
125 OHK3-053/11 P1801 FEL 13136 Železný Filip prof.... Využívání a vytváření doménové znalosti pro klasifikaci...
126 OHK3-028/11 P2612 FEL 13137 Dostál Petr Ing. Implementace obsahově adaptivního demosaicingového algoritmu
127 OHK3-029/11 P2612 FEL 13137 Fliegel Karel Ing. Ph.D. Hodnocení kvality obrazu ve stereoskopických systémech
128 OHK3-030/11 P2612 FEL 13137 Havlín Josef Ing. Měření parametrů speciálních obrazových systémů
129 OHK3-031/11 P2612 FEL 13137 Rund František Ing. Ph.D. Navigace osob pomocí zvukových signálů pro asistivní...
130 OHK3-032/11 P2612 FEL 13137 Yadav Abhimanyu Ing. Memprvky - charakterizace, metody návrhu obvodů a subsystémů
131 OHK4-011/11 P3913 FJFI 14101 Dombek Daniel Ing. Ph.D. Metody kombinatoriky na slovech a jejich aplikace v...
132 OHK4-001/11 P3913 FJFI 14101 Fučík Radek doc. Ing.... Pokročilé superpočítačové metody implementace...
133 OHK4-025/11 P3913 FJFI 14101 Tichý Ondřej Ing. Ph.D. Integrální modely dynamických scintigrafických studií ledvin
134 OHK4-012/11 P3913 FJFI 14102 Břeň David RNDr. Ph.D. Studium magnetického udržení plazmatu
135 OHK4-013/11 P3913 FJFI 14102 Chadzitaskos Goce... Řešení modelů ve fyzice a informatice
136 OHK4-015/11 P3913 FJFI 14115 Neufussová Irena Ing.... Metody stanovení radionuklidů v životním prostředí
137 OHK4-014/11 P3913 FJFI 14115 Pavelková Tereza Ing.... Fotochemická a radiační syntéza anorganických materiálů
138 OHK4-016/11 P3913 FJFI 14115 Šťastná Kamila Mgr. Ph.D. Separace aktinoidů z roztoku po přepracování vyhořelého...
139 OHK4-024/11 P3913 FJFI 14115 Vetešník Aleš Mgr. Ph.D. Využití matematického modelování ke studiu vybraných...
140 OHK4-017/11 P3913 FJFI 14115 Vlk Martin RNDr. Ph.D. Využití izotopů ve výzkumu farmak
141 OHK4-019/11 P3913 FJFI 14116 Pilařová Kateřina Ing.... Nové dozimetrické metody v radiologické fyzice
142 OHK4-018/11 P3913 FJFI 14116 Smolík Jan RNDr. Ph.D. Experimenty Dirac a D0
143 OHK4-020/11 P3913 FJFI 14117 Malá Martina Ing. Studium charakteristik jaderných paliv současných...
144 OHK4-021/11 P3913 FJFI 14118 Kukal Jaromír doc.... Matematické metody v biomedicínském výzkumu
145 OHK4-022/11 P3913 FJFI 14118 Merunka Vojtěch doc.... Metodika jednotného přístupu k analýze a návrhu...
146 OHK4-023/11 P3913 FJFI 14118 Virius Miroslav doc.... Speciální algoritmy v softwarovém inženýrství
147 OHK1-068/11 P3501 FA 15116 Pavlíček Jiří Ing.... Parametrický stavební systém pro pasivní domy
148 OHK1-067/11 P3501 FA 15116 Sýsová Kateřina doc.... Role skicování v týmové spolupráci při vzdálené...
149 OHK1-069/11 P3501 FA 15118 Bešťáková Veronika... Koncept aktivního stárnutí v komunitě - implementace do...
150 OHK1-070/11 P3501 FA 15123 Hulín Jaroslav Ing. arch. Parametrické přístřešky mimoměstských autobusových...
151 OHK1-071/11 P3502 FA 15123 Mainerová Nina Ing. arch. Digitální art-architektura
152 OHK1-072/11 P3501 FA 15128 Hlaváček Dalibor doc.... Solar Decathlon
153 OHK1-073/11 P3501 FA 15129 Jašková Andrea Ing. arch. Flexibilní architektura. Začlenění vodních ploch do...
154 OHK2-003/11 P3710 FD 16111 Dungl Martin Mgr. Inicializace odhadu modelu shlukování dopravních dat
155 OHK2-004/11 P3710 FD 16111 Vítů Tomáš Ing. Ph.D. Studium vlivu distribuované drsnosti povrchu na vývoj...
156 OHK2-005/11 P3710 FD 16112 Ambros Jiří Ing. Ph.D. Vývoj predikčního modelu dopravních nehod pro Českou...
157 OHK2-006/11 P3710 FD 16112 Padělek Tomáš Ing. Ph.D. Modelování a klasifikace nehod v silniční dopravě
158 OHK2-007/11 P3710 FD 16113 Polánecká Anna Ing.... Metody alokace nákladů v letecké dopravě
159 OHK2-034/11 P3710 FD 16116 Bouchner Petr doc.... Aspekty vlivu vyššího věku řidičů na spolehlivost a...
160 OHK2-008/11 P3710 FD 16117 Bartošek Arnošt Ing.... Logistické operace v rámci překládky kontejnerů
161 OHK2-009/11 P3710 FD 16117 Horák Tomáš doc. Ing.... Letecká doprava a vysokorychlostní železnice v Číně
162 OHK2-033/11 P3710 FD 16117 Kratochvíl Radek Ing.... Webový portál poskytující on-line odborné konzultace
163 OHK2-011/11 P3710 FD 16117 Sojka Martin Ing. Simulace propustnosti taktových uzlů železniční sítě
164 OHK2-012/11 P3710 FD 16118 Zlámal Petr doc. Ing.... Stanovení mechanických vlastností porézních materiálů...
165 OHK2-013/11 P3710 FD 16120 Menglerová Klára Ing.... Modelování kolizních situací v dopravním proudu
166 OHK3-035/11 P2612 FD 16120 Musil Tomáš Ing. Ph.D. Návrh a implementace testovacích struktur pro detekci...
167 OHK2-035/11 P3710 FD 16120 Piekník Roman Ing. Ph.D. Analýza vlivů nízkých hladiny alkoholu na kvalitu řízení...
168 OHK2-014/11 P3710 FD 16121 Mrázek Petr Ing. Ph.D. Návrh metodiky implementace nařízení Evropské Komise pro...
169 OHK2-015/11 P3710 FD 16121 Šála Jiří Ing. Laboratoř ATM systémů
170 OHK2-016/11 P3710 FD 16121 Štecha Richard Ing. Ph.D. Hodnocení a predikce rizik ovlivňujících lidského...
171 OHK2-017/11 P3710 FD 16122 Dvořák Jakub Ing. Ph.D. Zaměřování místa dopravních nehod pro podporu modelování...
172 OHK2-018/11 P3710 FD 16122 Smilek Petr Ing. Ph.D. Výzkum účinnosti radaru bezpečných odstupů mezi vozidly...
173 OHK3-036/11 P3902 FD 16123 Srp Jaroslav Mgr. Aplikace algoritmu pro rekonfiguraci bezdrátových...
174 OHK4-004/11 P3913 FBMI 17101 Koplová Markéta Ing.... Využití FTIR spektroskopie pro určení chemických vazeb...
175 OHK4-010/11 P3921 FBMI 17101 Kutílek Patrik doc.... Vyhodnocování pohybu hlavy a ramen v neurologii...
176 OHK4-006/11 P3921 FBMI 17101 Mikšovský Jan Ing. Ph.D. Testování mechanických vlastností tenkých vrstev...
177 OHK4-029/11 P3921 FBMI 17101 Petráková Vladimíra... Monitorování buněčných procesů pomocí nanodiamantů
178 OHK4-003/11 P3921 FBMI 17101 Písařík Petr doc. Ing.... Dopovaný diamantu podobný uhlík pro biomedicínské aplikace
179 OHK4-026/11 P3921 FBMI 17110 Hozman Jiří doc. Ing.... Optimalizace vlastností obrazových senzorů v oblasti...
180 OHK4-027/11 P3921 FBMI 17110 Jakubův Lenka Ing. Mgr. Podpora výzkumu v oblasti aplikací Telemonitoringu
181 OHK5-008/11 EKMAN FBMI 17110 Kneppo Peter prof.... Hodnocení nákladové účinnosti u technologických procesů...
182 OHK4-030/11 P3921 FBMI 17110 Roubík Karel prof.... Optimalizace nekonvenčních technik umělé plicní ventilace II
183 OHK4-031/11 P3921 FBMI 17110 Rožánek Martin doc.... Umělý pacient - rozvoj pacientských simulací
184 OHK4-005/11 P3921 FBMI 17111 Čuprová Julie Ing. Ph.D. Analýza některých biologicky aktivních látek po aplikaci...
185 OHK4-007/11 P3921 FBMI 17220 Bohunčák Adam Ing. Rehabilitace pacientů po poškození mozku s využitím...
186 OHK4-008/11 P3921 FBMI 17220 Caithaml Vít Mgr. Výzkum a vývoj technických prostředků pro zajištění...
187 OHK4-009/11 P3921 FBMI 17220 Schlenker Jakub Ing.... Nové metody nelineární analýzy parametrů autonomního...
188 OHK3-038/11 P1801 FIT 18101 Bičík Vladimír Ing. Optimalizace hybridních neuronových sítí
189 OHK3-033/11 P1801 FIT 18101 Flouri Tomáš Ing. Ph.D. Algoritmy pro Next-Generation Sequencers
190 OHK3-034/11 P1801 FIT 18101 Šlapák Martin Ing. Ph.D. Online experimentální prostředí pro testování adaptivních...
191 OHK3-001/11 P1801 FIT 18102 Kurš Jan Ing. Interoperabilita staticky a dynamicky typovaných jazyků
192 OHK3-002/11 P1801 FIT 18102 Lašek Ivo Ing. Ph.D. Sémantické filtrování informací na webu
193 OHK3-003/11 P3902 FIT 18102 Procházka Antonín Ing. Modelování, extrakce a procházení závislostí v...
194 OHK3-004/11 P1801 FIT 18102 Rybola Zdeněk Ing. Ph.D. Využití jazyka OCL v modelem řízeném vývoji
195 OHK3-005/11 P3902 FIT 18102 Vitvar Tomáš doc. Ing.... Automatizace používání webových služeb s využitím...
196 OHK3-006/11 P2612 FIT 18103 Balcárek Jiří Ing. Ph.D. Výzkum využití implicitních reprezentací při generování...
197 OHK3-007/11 P2612 FIT 18103 Borecký Jaroslav Ing.... Návrh metod detekujích poruchu s následnou opravou pro...
198 OHK3-037/11 P2612 FIT 18103 Hyniová Kateřina doc.... Návrh systému komunikace a metod řízení komunikace v...
199 OHK3-008/11 P2612 FIT 18103 Chloupek Martin Ing.... Testování číslicových obvodů na bázi skenovacího řetěze
200 OHK3-009/11 P1801 FIT 18103 Kohlík Martin Ing. Ph.D. Nové modely spolehlivosti a nové metody pro výpočet...
201 OHK3-059/11 P3902 FIT 18104 Buček Jiří Ing. Ph.D. Analýza zabezpečení komunikace bezkontaktních čipových...
202 OHK3-010/11 P3902 FIT 18104 Hlaváč Josef Ing. Ph.D. Testování hardwarového generátoru skutečně náhodných čísel
203 OHK3-011/11 P1801 FIT 18104 Langr Daniel Ing. Ph.D. Paralelní vizualizace rozsáhlých řídkých matic
204 OHK3-012/11 P1801 FIT 18104 Podhorský Petr Ing. Modelování časových řad rekonstrukcí fázového prostoru
205 OHK3-013/11 P1801 FIT 18104 Zahradník Jakub Ing. Klasifikace časoprostorových dat neuronovými sítěmi s...