Studentská grantová soutěž ČVUT

Seznam podaných přihlášek

Tipy:
  • Chcete-li tabulku seřadit podle některého sloupce, klikněte na text v jeho záhlaví. Opakovaným kliknutím se tabulka podle sloupce seřadí opačně.
  • Detailní význam buňky (např. název katedry nebo nezkrácený název) tabulky zjistíte, pokud se s myší na buňce zastavíte.
Č. Reg. číslo Obor Fakulta Katedra⇑ Navrhovatel Název
1 OHK1-027/10 P3607 FSv 11101 Dvorská Hana Ing. Statistická analýza znečištění Dunaje a jeho přítoků
2 OHK1-033/10 P3607 FSv 11101 Chleboun Jan doc.... Parametrické a optimalizační modelování ortotropní mostovky
3 OHK1-028/10 P3607 FSv 11101 Jára Václav Mgr. Matematické a počítačové modelování krizových situací na...
4 OHK1-034/10 P3646 FSv 11101 Kočandrlová Milada... Lagrangeovy rovnice pro poruchy dráhových elementů
5 OHK1-064/10 P3607 FSv 11101 Marek Ivo prof. RNDr.... Rychlé iterační algoritmy pro homogenizaci heterogenních...
6 OHK1-061/10 P3607 FSv 11101 Mayer Petr doc. RNDr.... Teoretická a numerická analýza některých problémů v...
7 OHK1-065/10 P3646 FSv 11101 Nosková Jana doc. RNDr. Geostatistika v R-projektu
8 OHK1-062/10 P3607 FSv 11101 Novotný Jaroslav RNDr.... Matematické modelování vybraných úloh ve stavebním...
9 OHK3-142/10 P2612 FSv 11101 Pultarová Ivana doc.... Numerické metody pro výpočet vektoru PageRank
10 OHK1-063/10 P3607 FSv 11102 Kajnar Milan Ing. Chromatický konfokální systém pro měření 3D topografie...
11 OHK1-066/10 P3607 FSv 11102 Semerák Petr doc. Ing.... Perspektivní materiály pro stavebnictví 21. století
12 OHK5-015/10 EKMAN FSv 11105 Vaškovic Petr Ing. Kolokvia - podpora mezioborové komunikace doktorandů
13 OHK1-044/10 P3607 FSv 11122 Usmanov Vjačeslav Ing.... Informační technologie pro přípravu a realizaci staveb
14 OHK1-029/10 P3607 FSv 11123 Kočí Jan Ing. Ph.D. Experimentální a počítačové stanovení transportních...
15 OHK1-030/10 P3607 FSv 11123 Kočí Václav doc. Ing.... Kombinovaná počítačově-experimentální metoda pro odhad...
16 OHK1-031/10 P3607 FSv 11123 Korecký Tomáš Ing. Ph.D. Vliv termodifúze na transport vlhkosti v porézních...
17 OHK1-032/10 P3607 FSv 11123 Navrátilová Radka Ing.... Spektrální analýza hydratace modifikovaných vápenných pojiv
18 OHK1-037/10 P3607 FSv 11123 Vejmelková Eva prof.... Experimentální analýza kompozitů obsahujících materiály...
19 OHK1-045/10 P3607 FSv 11124 Fiala Ctislav Ing. Ph.D. Systémové řešení prefabrikovaných systémů z...
20 OHK1-039/10 P3607 FSv 11124 Gattermayerová Hana... Optimalizace parametrů střech velkorozponových konstrukcí...
21 OHK1-049/10 P3607 FSv 11124 Jaroš Petr Ing. Ph.D. Komplexní navrhování obalových a kompletačních konstrukcí
22 OHK1-050/10 P3607 FSv 11124 Jůna Ladislav Ing. Experimentální a teoretická analýza koncepce energeticky...
23 OHK1-048/10 P3607 FSv 11124 Kapička Petr Ing. Šíření vzduchu a radonu v budovách: Příčiny, důsledky,...
24 OHK1-041/10 P3607 FSv 11124 Lupíšek Antonín doc.... Katalog fyzikálních a environmentálních profilů...
25 OHK1-043/10 P3607 FSv 11124 Neubergová Stanislava... Zajištění trvanlivosti a spolehlivosti sanačních opatření...
26 OHK1-046/10 P3502 FSv 11124 Pašek Jan doc. Ing. Ph.D. Konstrukční analýza kamenných monumentů v Angkoru,...
27 OHK1-040/10 P3607 FSv 11124 Růžička Jan Ing. Ph.D. Vývoj a experimentální ověření mechanických vlastností...
28 OHK1-059/10 P3607 FSv 11125 Hofbauer Pechová Pavla... Systémová požárně bezpečná budova
29 OHK1-018/10 P3607 FSv 11125 Jordán Filip Ing. Systém hodnocení vnitřního prostředí
30 OHK1-051/10 P3607 FSv 11125 Kabrhel Michal doc.... Testování nových technologií pro zajištění vnitřního...
31 OHK1-067/10 P3607 FSv 11125 Tvrdá Petra Ing. Ph.D. Optimalizace návrhu solárních systémů z hlediska...
32 OHK5-019/10 EKMAN FSv 11126 Dejnegová Lucie Ing. Studie, metodika a návrh na vytvoření modelu klastru
33 OHK5-017/10 EKMAN FSv 11126 Hromada Eduard doc.... Modelové řešení výstavby, financování a provozování...
34 OHK5-020/10 EKMAN FSv 11126 Karásek Jiří doc. Ing.... Ekonomika a management energetické náročnosti staveb
35 OHK5-016/10 EKMAN FSv 11126 Karásková Nenadálová... Ekonomika technických řešení sdružených tras inženýrských...
36 OHK1-079/10 P3501 FSv 11127 Holubec Pavel Ing. Ph.D. Proces modernity a jeho zhmotnění v prostorové struktuře...
37 OHK5-018/10 EKMAN FSv 11128 Klvaňa Jaroslav doc.... Management systémových procesů v investičních projektech:...
38 OHK1-069/10 P3607 FSv 11128 Vaníček Tomáš RNDr. Ph.D. Aplikace dobývání znalostí ve stavebnictví
39 OHK1-036/10 P3501 FSv 11129 Beran Lukáš Mgr. Ph.D. Mapování rozvojového potenciálu průmyslového dědictví...
40 OHK1-016/10 P3607 FSv 11132 Ilkström Kravcov... Nárazové vlny jako hlavní destrukční faktor dynamického...
41 OHK1-017/10 P3607 FSv 11132 Němeček Jiří prof.... Experimentální a numerické metody pro víceúrovňové...
42 OHK1-025/10 P3607 FSv 11132 Padevět Pavel doc.... Pokročilé experimentální metody
43 OHK1-024/10 P3607 FSv 11132 Patzák Bořek prof. Dr.... Pokročilé algoritmy pro numerickou analýzu a modelování
44 OHK1-019/10 P3607 FSv 11133 Broukalová Iva doc.... Experimentální ověřování a modelování vlastností...
45 OHK1-022/10 P3607 FSv 11133 Hejnic Filip Ing. Materiálové modely pro numerickou analýzu betonových...
46 OHK1-021/10 P3607 FSv 11133 Loško Jan Ing. Ph.D. Dlouhodobé chování reologicky nehomogenních betonových...
47 OHK1-020/10 P3607 FSv 11133 Sochorová Eva Ing. Ph.D. Zvyšování odolnosti staveb technické a občanské...
48 OHK1-023/10 P3607 FSv 11133 Šafář Roman doc. Ing.... Optimalizace stavebních opatření u stávajících mostních...
49 OHK1-026/10 P3607 FSv 11133 Štefan Radek Ing. Ph.D. Optimalizace a aplikace analogických příhradových modelů...
50 OHK1-054/10 P3607 FSv 11134 Bednář Jan Ing. Ph.D. Modelování požární odolnosti ocelobetonových stropů...
51 OHK1-056/10 P3607 FSv 11134 Kuklík Petr doc. Ing.... Konstrukce pro udržitelnou výstavbu
52 OHK1-055/10 P3607 FSv 11134 Macháček Josef prof.... Inovační technologie pro inženýrské ocelové konstrukce.
53 OHK1-053/10 P3607 FSv 11134 Studnička Jiří prof.... Pokročilé konstrukce z oceli a skla
54 OHK1-086/10 P3607 FSv 11135 Černá Vydrová Linda... Optimalizace využití numerických metod pro navrhování a...
55 OHK1-072/10 P3607 FSv 11135 Hrubý Věroslav Ing. Ph.D. Výzkum mezních stavů zemních konstrukcí protipovodňových...
56 OHK1-047/10 P3607 FSv 11135 John Vladislav Ing. Ph.D. Využití vláknobetonu v segmentovém ostění podzemního...
57 OHK1-071/10 P3607 FSv 11135 Kovářová Kateřina Mgr.... Vliv posypových solí na zvětrávání pískovců
58 OHK1-078/10 P3607 FSv 11136 Merta Jiří Ing. Aplikace dopravní simulace na vybraných typech úrovňových...
59 OHK1-070/10 P3607 FSv 11136 Šmíd Jiří Ing. Ph.D. Kyvadlový přístroj a metoda měření protismykových...
60 OHK1-080/10 P3607 FSv 11137 Břešťovský Petr Ing.... Lehká dynamická deska jako nástroj pro zjišťování...
61 OHK1-101/10 P3607 FSv 11137 Kučera Petr Ing. Ph.D. Experimentální návrhy a analýza chování stmelených směsí...
62 OHK1-093/10 P3607 FSv 11137 Popíková Lucie Ing. Ph.D. Optimalizace simulace kvílivého hluku v predikčním...
63 OHK1-085/10 P3607 FSv 11137 Zvěřina Jan Ing. Zkoušky vlastností upevnění používaných na tratích v ČR
64 OHK1-094/10 P3607 FSv 11141 Bíňovec Vladimír Ing. Modelování průchodu povodňových průtoků pro různé budoucí...
65 OHK1-095/10 P3607 FSv 11141 Kantor Martin Ing. Ph.D. Numerická simulace přepadových a výtokových paprsků u...
66 OHK1-100/10 P3607 FSv 11141 Krupička Jan Ing. Ph.D. Hydraulické a turbulentní charakteristiky proudění s...
67 OHK1-073/10 P3607 FSv 11141 Křeček Josef doc. Ing.... Epizodická acidifikace povrchových vod v Jizerských horách
68 OHK1-096/10 P3607 FSv 11141 Nesládková Magdalena Ing. Možnosti zvýšení spolehlivosti zdrojů povrchových vod...
69 OHK1-099/10 P3607 FSv 11142 Jirsák Václav Ing. Modelování proudění a pevnostní analýza jezových uzávěrů
70 OHK1-081/10 P3607 FSv 11142 Toman Michal doc. Ing.... Znalostní technologie a geografické informační systémy ve...
71 OHK1-077/10 P3607 FSv 11142 Zukal Milan Ing. Ph.D. Rozvoj výzkumných metod v hybridním modelování
72 OHK1-098/10 P3607 FSv 11143 Kavka Petr doc. Ing.... Terénní a labolatorní měření eroze a vzájemné porovnání...
73 OHK1-097/10 P3607 FSv 11143 Lipták Michal Ing. Adaptace vodního hospodářství na změnu klimatu
74 OHK4-054/10 P3913 FSv 11143 Martinec Jan Ing. Suburbanizace v kontextu životního prostředí
75 OHK1-075/10 P3607 FSv 11143 Weyskrabová Lenka Ing.... Kvantifikace účinků revitalizačních opatření v povodí...
76 OHK1-057/10 P3607 FSv 11143 Zumr David doc. Ing.... Analýza laboratorních a terénních dat s cílem vyhodnocení...
77 OHK1-042/10 P3607 FSv 11144 Čiháková Iva doc. Ing.... Rizika při zásobování pitnou vodou od zdroje ke spotřebiteli
78 OHK1-092/10 P3607 FSv 11144 Janoušek Michal Ing. Analýza a vliv bazénového provozu na recipient.
79 OHK1-058/10 P3607 FSv 11144 Komínková Dana prof.... Prvky městského odvodnění - příčina změn chování těžkých...
80 OHK1-091/10 P3607 FSv 11144 Pollert Jaroslav prof.... Chování vybraných singularit stok při extrémních...
81 OHK1-090/10 P3646 FSv 11151 Landová Kateřina Ing.... Aktualizace a rozšíření webového informačního systému o...
82 OHK1-089/10 P3646 FSv 11151 Seidl Michal Ing. Ph.D. Sledování tektonicky aktivní oblasti Západních Čech...
83 OHK1-088/10 P3646 FSv 11152 Holešovský Jan Ing. Vybrané geodynamické aplikace v geodézii
84 OHK1-060/10 P3646 FSv 11152 Mervart Leoš prof. Dr.... Výzkum, vývoj, testování a optimalizace výpočetních...
85 OHK1-087/10 P3646 FSv 11152 Vyskočil Zdeněk Ing.... Automatický proces kalibrace elektrooptických dálkoměrů
86 OHK1-052/10 P3646 FSv 11153 Čepek Aleš prof. Ing.... Geodata a metadata ISKN v prostředí INSPIRE
87 OHK1-084/10 P3646 FSv 11153 Knechtlová Barbora Ing. Moderní metody bezkontaktního měření objektů pomocí DPZ,...
88 OHK1-035/10 P3646 FSv 11153 Veverka Bohuslav prof.... Optimalizace kartografického výzkumu pomocí metod...
89 OHK1-083/10 P3646 FSv 11153 Voldán Petr Ing. Ph.D. Ovládání 3D scény GIS aplikací
90 OHK1-082/10 P3646 FSv 11154 Smítka Václav Ing. Ph.D. Ověřování charakteristických parametrů terestrických...
91 OHK1-076/10 P3646 FSv 11154 Třasák Pavel Ing. Ph.D. Komplexní softwarové zpracování měření inženýrské geodézie.
92 OHK1-074/10 P3646 FSv 11154 Urban Rudolf doc. Ing.... Vývoj programu pro komplexní vyhodnocení měření 3D...
93 OHK1-068/10 P3607 FSv 11220 Svoboda Jiří Ing. Ph.D. Výzkum plynopropustnosti horninového masivu pro potřeby...
94 OHK1-038/10 P3607 FSv 11220 Vašíček Radek Ing. Ph.D. Bentonitová těsnění podzemních skladů a úložišť nanášená...
95 OHK2-001/10 P2301 FS 12101 Beneš Luděk doc. Ing.... Numerické simulace nízkorychlostního proudění
96 OHK2-002/10 P2301 FS 12101 Fürst Jiří prof. Ing.... Řešení inženýrských úloh stlačitelného proudění
97 OHK2-011/10 P2301 FS 12101 Halama Jan doc. Ing.... Numerická simulace vybraných případů převážně...
98 OHK2-003/10 P2301 FS 12102 Černý František prof.... Speciální aplikace iontových a elektronových svazků ve...
99 OHK4-008/10 P3913 FS 12102 Vítek Michal Ing. Ultrazvukový analýzator plynů a měření rychlosti zvuku v...
100 OHK2-005/10 P2301 FS 12105 Konvičková Svatava... Výzkum technických a biologických kompozitních materiálů
101 OHK2-004/10 P2301 FS 12105 Kuželka Jiří Ing. Ph.D. Komparativní kinematická analýza meziobratlového skloubení
102 OHK2-006/10 P2301 FS 12105 Steinbauer Pavel Ing.... Řízení mechanických systémů
103 OHK2-007/10 P2301 FS 12105 Šika Zbyněk prof. Ing.... Mechatronika a adaptronika 2010
104 OHK2-008/10 P2301 FS 12105 Španiel Miroslav doc.... Numerická simulace a experimentální výzkum kontaktní únavy
105 OHK2-009/10 P2301 FS 12105 Štefan Marek Ing. Ph.D. Znalostní podpora inženýrského navrhování 2010
106 OHK2-010/10 P2301 FS 12105 Valášek Michael prof.... Modelování, řízení a navrhování mechanických systémů 2010
107 OHK2-012/10 P2301 FS 12107 Červenková Naďa Ing.... Snižování energetické náročnosti tepelných čerpadel
108 OHK2-014/10 P2301 FS 12107 Hromek Vladimír Ing. Vakuové vysoušení kalů
109 OHK2-015/10 P2301 FS 12107 Jakoubi Aleš Ing. Nekonvenční zdroje světla pro optické měřicí metody
110 OHK2-016/10 P2301 FS 12107 Maščuch Jakub Ing. Ph.D. Studie využití rotačního lamelového stroje pro...
111 OHK2-018/10 P2301 FS 12107 Mužík Tomáš Ing. Ph.D. Numerické modelování vícefázového proudění na profilech
112 OHK2-019/10 P2301 FS 12110 Do Mai Lam Ing. Vývoj pájecího zařízení pro pájení v parách
113 OHK2-020/10 P2301 FS 12110 Jura Jakub Ing. Mgr.... Vytěžování relevantních dat pro nastavení fuzzy regulace...
114 OHK2-021/10 P2301 FS 12110 Kopecký Miroslav Ing. Analýza a zobrazování dat v podnikovém prostředí v...
115 OHK2-022/10 P2301 FS 12110 Macúchová Karolina... Vývoj a realizace speciálního dalekohledu pro simultánní...
116 OHK2-023/10 P2301 FS 12110 Rošický Jiří Ing. Příprava a diagnostika funkčních mikrostruktur
117 OHK2-024/10 P2301 FS 12110 Stanke Ondřej Ing. Řízení malého energetického zdroje s ohledem na...
118 OHK2-025/10 P2301 FS 12110 Vrána Stanislav Ing. Vývoj metod umožňujících nákladově efektivní tvorbu...
119 OHK2-013/10 P2301 FS 12112 Dvořák Lukáš Ing. Ph.D. Experimentální zařízení pro výzkum zpětné kondenzace páry...
120 OHK2-026/10 P2301 FS 12113 Češpíro Zdeněk Ing. Ph.D. Teoretické a modelové přístupy v návrhu předepjatých...
121 OHK2-027/10 P2301 FS 12113 Dynybyl Vojtěch prof.... Využití adaptronických principů v konstrukci komponent...
122 OHK2-028/10 P2301 FS 12113 Kanaval Jan Ing. Ph.D. Zvýšení odolnosti povrchu exponovaných strojních dílů...
123 OHK2-017/10 P2301 FS 12115 Vitvarová Monika Ing. STUDIE MOŽNOSTÍ VÝROBY VODÍKU POUŽITÍM VYSOKOTEPLOTNÍ...
124 OHK2-029/10 P2301 FS 12116 Barot Milan Ing. Šíření škodlivin v čistém prostoru
125 OHK2-048/10 P2301 FS 12116 Barták Martin Ing. Ph.D. Zjednodušené modelování zdrojů tepla pro CFD simulace...
126 OHK2-030/10 P2301 FS 12116 Heis Václav Ing. Zlepšování parametrů vnitřního prostředí
127 OHK2-031/10 P2301 FS 12118 Pěnička Michal Ing. Ph.D. Výuková experimentální sušárna
128 OHK2-032/10 P2301 FS 12118 Rieger František prof.... Zařízení pro bioprocesy
129 OHK2-033/10 P2301 FS 12118 Štancl Jaromír Ing. Ph.D. Ohmický ohřev potravinářských látek
130 OHK2-034/10 P2301 FS 12120 Červenka Libor Ing. Ph.D. Koncepce dopravních prostředků pro snižování produkce CO2
131 OHK2-035/10 P2301 FS 12120 Phamová Lucie Ing. Ph.D. Snižování účinků kolejového vozidla na okolní prostředí
132 OHK2-047/10 P2301 FS 12122 Čenský Tomáš Ing. Ph.D. Aplikace tenzometrických měřících metod na kompozitní...
133 OHK2-037/10 P2301 FS 12132 Janovec Jiří doc. Ing.... Výzkum a diagnostika nových materiálů pro...
134 OHK2-036/10 P2301 FS 12132 Říhová Zuzana Ing. Vývoj materiálů pro biomedicínské aplikace
135 OHK2-038/10 P2301 FS 12133 Suchánek Jan prof.... Výzkum vlivu technologických procesů na zpracovatelnost...
136 OHK2-039/10 P2301 FS 12133 Švábek Roman Ing. Využití laserových technologií ve výrobě nástrojů (Ú-12242)
137 OHK2-040/10 P2301 FS 12134 Volf Luděk Ing. Virtuální továrna
138 OHK2-041/10 P2301 FS 12135 Fürbacher Michal Ing. Výzkum modifikovaných konstrukcí mechanismů výrobních...
139 OHK2-042/10 P2301 FS 12135 Stach Eduard Ing. Ph.D. Verifikace simulačních modelů a zdokonalení virtuálních...
140 OHK2-043/10 P2301 FS 12135 Vavruška Petr Ing. Ph.D. Prostředky a metody obrábění tvarově složitých součástí...
141 OHK2-044/10 P2301 FS 12135 Vyroubal Jiří Ing. Ph.D. Vývoj modulárního tepelně stabilního měřícího rámu pro...
142 OHK2-045/10 P2301 FS 12138 Gruia George Cristian... Rozvoj nástrojů a metod k podpoře řízení celoživotního...
143 OHK2-046/10 P2301 FS 12138 Chlubna Vojtěch Ing.... Rozhodování managementu strojírenského podniku v období...
144 OHK2-049/10 P2301 FS 12243 Ritschl Erik Ing. Ph.D. Tunelová měření aerodynamických derivací
145 OHK3-001/10 P2612 FEL 13101 Bohata Martin doc.... Operátorové algebry a kvantové struktury
146 OHK3-127/10 P3902 FEL 13101 Velebil Jiří doc.... Modální logika systémů
147 OHK3-128/10 P2612 FEL 13102 Jiříček Ondřej prof.... Moderní metody monitorování a modelování v akustice
148 OHK3-129/10 P2612 FEL 13102 Kubeš Pavel prof.... Elektrické výboje, základní výzkum a aplikace
149 OHK3-131/10 P2612 FEL 13113 Benda Vítězslav prof.... Diagnostika fotovoltaických systémů
150 OHK4-035/10 P3913 FEL 13113 Bernardo Pimentel Joâo... Adaptivní vrstvy s nízkým třecím součinitelem a...
151 OHK3-011/10 P2612 FEL 13113 Brejcha Michal Ing. Ph.D. Využití spínaných měničů k zajištění kvality elektrické...
152 OHK3-012/10 P2612 FEL 13113 Cingroš Filip Ing. Ph.D. Vliv magnetického pole na transport tepla
153 OHK3-013/10 P2612 FEL 13113 Dušek Karel prof. Ing.... Obrazová analýza bezolovnatých pájek
154 OHK3-014/10 P2612 FEL 13113 Molhanec Martin Ing. CSc. FMEA založená na ontologiích pro bezolovnaté pájení
155 OHK3-015/10 P2612 FEL 13113 Žák Pavel Ing. Ph.D. Souvislost mezi spolehlivosti elektrotechnických výrobků...
156 OHK3-016/10 P2612 FEL 13114 Bauer Jan doc. Ing. Ph.D. Problematika vysoce kompatibilních výkonových...
157 OHK3-017/10 P2612 FEL 13114 Buhr Karel Ing. CSc. Aplikace speciálních kompozitů s cementovou matricí v...
158 OHK3-018/10 P2612 FEL 13114 Kobrle Pavel Ing. Ph.D. Realizace třífázového pětiúrovňového měniče s plovoucími...
159 OHK3-019/10 P2612 FEL 13114 Linhart František Ing. Měření a automatické vyhodnocení momentu při přechodných...
160 OHK3-020/10 P2612 FEL 13114 Linhart Libor Ing. Vysoce sofistikované algoritmy řízení a regulace...
161 OHK3-022/10 P2612 FEL 13114 Mašek Petr Ing. Vývoj a modernizace výkonových měničů pro experimentální...
162 OHK3-021/10 P2612 FEL 13114 Sýkora Petr Ing. Elektro-buggy
163 OHK3-023/10 P2612 FEL 13115 Mareček Petr Ing. Ph.D. Nové směry v provozování distribučních sítí na bázi smart...
164 OHK3-024/10 P2612 FEL 13115 Musil Ladislav Ing. Ph.D. Návrh a analýza fotovoltaicko-termických...
165 OHK3-025/10 P2612 FEL 13115 Procházka Radek doc.... Zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti elektrárenských...
166 OHK3-026/10 P2612 FEL 13115 Švec Jan Ing. Ph.D. Systémy WAMPAC s podporou synchrofázorových měření
167 OHK3-027/10 P2612 FEL 13115 Zamazalová Marcela Ing. Provoz větrné elektrárny s možností výroby vodíku a jeho...
168 OHK5-001/10 EKMAN FEL 13116 Adamec Marek Ing. Ph.D. Laboratoř finančního řízení v energetice
169 OHK5-002/10 EKMAN FEL 13116 Dobiáš Martin Ing. Ph.D. Nové technologie v marketingových studiích
170 OHK5-003/10 EKMAN FEL 13116 Grünwald Ondřej Ing.... Využití conjoint analýz pro měření zákaznických požadavků...
171 OHK5-004/10 EKMAN FEL 13116 Kloubec Milan Ing. Bc.... Analýza trhů s elektřinou a komparace jejich vývoje
172 OHK5-006/10 EKMAN FEL 13116 Kovalenko Olga Mgr. Ph.D. Metody hodnocení spokojenosti a zlepšení spolupráce...
173 OHK5-005/10 EKMAN FEL 13116 Králík Tomáš Ing. Ph.D. Optimalizace výstavby a provozu OZE
174 OHK5-007/10 EKMAN FEL 13116 Lacina Martin Ing. Ekologická daňová reforma pro Českou republiku
175 OHK5-008/10 EKMAN FEL 13116 Ošlejšek Petr Ing. Komplexní energetická náročnost produkce technologií...
176 OHK5-009/10 EKMAN FEL 13116 Valentová Michaela... Transakční náklady jako bariéra energetické účinnosti v...
177 OHK3-132/10 P2612 FEL 13117 Čapek Miloslav prof.... Multikriteriální optimalizace fraktálních vyzařujících...
178 OHK3-133/10 P2612 FEL 13117 Horák Petr Ing. Ph.D. Vliv vegetace na satelitní spoje
179 OHK3-134/10 P2612 FEL 13117 Komanec Matěj doc.... Parametrické a Ramanovo zesilování v optických vysoce...
180 OHK3-135/10 P2612 FEL 13117 Kraček Jan Ing. Ph.D. Bezdrátové napájení induktivní vazbou
181 OHK3-136/10 P2612 FEL 13117 Kvičera Milan Ing. Ph.D. Modelování útlumu družicového signálu v pásmech L, S a C...
182 OHK3-137/10 P2612 FEL 13117 Libich Jiří Ing. Ph.D. Výzkum vlivu dynamických jevů atmosféry na bezdrátové...
183 OHK3-138/10 P2612 FEL 13117 Macháč Jan prof. Ing.... Umělé elektromagnetické struktury pro vysokofrekvenční...
184 OHK3-139/10 P2612 FEL 13117 Šimůnek Michal Ing. Ph.D. Měření a modelování šíření elektromagnetických vln pro...
185 OHK3-140/10 P2612 FEL 13117 Šubrt Luděk Ing. Ph.D. Inteligentní řízení bezdrátové kognitivní sítě uvnitř...
186 OHK3-141/10 P2612 FEL 13117 Urban Robert Ing. Ph.D. Využití velmi širokopásmové technologie UWB v...
187 OHK4-052/10 P3921 FEL 13117 Víšek Lukáš Ing. Numerické studie pro podporu výzkumu biologických...
188 OHK4-053/10 P3921 FEL 13117 Vorlíček Jaroslav Ing.... Vývoj mikrovlnných aplikátorů pro lokální termoterapii a...
189 OHK3-028/10 P2612 FEL 13131 Bořil Tomáš Ing. Ph.D. Mapování a analýza funkčních vazeb v mozku
190 OHK4-049/10 P3921 FEL 13131 Čmejla Roman prof.... Analýza intrakraniálního EEG záznamu
191 OHK3-030/10 P2612 FEL 13131 Doležal Jaromír Ing.... Analýza a klasifikace stavů v EEG signálech
192 OHK3-031/10 P2612 FEL 13131 Kučera Ondřej Ing. Ph.D. Elektromechanické signály generované biologickými...
193 OHK3-032/10 P2612 FEL 13131 Rusz Jan doc. Ing. Ph.D. Hodnocení poruch hlasu a řeči
194 OHK3-033/10 P2612 FEL 13131 Špulák Daniel Ing. Ph.D. Analýza signálů mechanické aktivity srdce
195 OHK3-034/10 P2612 FEL 13131 Turoň Václav Ing. Ph.D. Spektrální vlastnosti Zolotarevovy transformace
196 OHK3-029/10 P2612 FEL 13131 Židek Jan Ing. Pokročilé metody návrhu a optimalizace analogových a...
197 OHK3-103/10 P2612 FEL 13132 Bešťák Robert Ing. Ph.D. Aspekty mobility v moderních bezdrátových sítích
198 OHK3-104/10 P2612 FEL 13132 Bumbálek Zdeněk Ing.... Hlasové Asistivní Služby: Architektura & Modelování...
199 OHK3-114/10 P2612 FEL 13132 Čepa Lukáš Ing. Výzkum a vývoj v oblasti modelování elektromagnetické...
200 OHK3-113/10 P2612 FEL 13132 Kocur Zbyněk Ing. Ph.D. Optimalizace datových přenosů z rychle se pohybujících...
201 OHK3-115/10 P2612 FEL 13132 Krejčí Jaroslav Ing.... Vliv rušení na přenos digitálního televizního vysílání v...
202 OHK3-035/10 P2612 FEL 13132 Křivská Alena Ing. Ph.D. Optimalizace ICRF antény pro tokamak ASDEX Upgrade
203 OHK3-111/10 P2612 FEL 13132 Novák Lukáš Ing. Ph.D. Lab-on-a-Chip analýza a zpracování dat
204 OHK3-110/10 P2612 FEL 13132 Píšová Petra Ing. Ph.D. Globální navigační satelitní systémy - eliminace odrazů...
205 OHK3-106/10 P2612 FEL 13132 Pravda Michal Ing. Ph.D. Metody měření kvality přenosu řeči v různých typech sítí...
206 OHK3-105/10 P2612 FEL 13132 Serafin Jakub Ing. Procesní a datové architektury poskytovatele...
207 OHK3-109/10 P2612 FEL 13132 Šafránek Miroslav Ing. Systém přenosu a automatického sběru dat s využitím...
208 OHK3-108/10 P2612 FEL 13132 Vodrážka Jiří doc.... Společný výzkum v oblasti optických komponent, sítí a...
209 OHK3-107/10 P2612 FEL 13132 Zeman Tomáš Ing. Ph.D. Multimodální web
210 OHK3-112/10 P3902 FEL 13133 Blaško Miroslav Mgr.... Efektivní tvorba znalostních systémů s využitím...
211 OHK3-094/10 P2612 FEL 13133 Černoch Radomír MSc.,... Rozšíření systémů subgroup discovery o agregačních operátory
212 OHK3-101/10 P2612 FEL 13133 Dolejší Martin Ing. Segmentace a registrace 2D i 3D obrazů
213 OHK3-116/10 P2612 FEL 13133 Fejtová Marcela Ing. Podpora adaptace klienta na myoelektrickou protézu
214 OHK3-122/10 P2612 FEL 13133 Heller Jan Mgr. Ph.D. Metody polynomiální optimalizace v kalibraci kamer a robotů
215 OHK3-130/10 P2612 FEL 13133 Hodík Jiří Ing. Tvorba robustního rozvrhu v doméně s profitově...
216 OHK4-051/10 P3913 FEL 13133 Holec Matěj Ing. Ph.D. Stavová analýza anotovaných množin genů za účelem...
217 OHK3-123/10 P3902 FEL 13133 Chum Ondřej prof. Mgr.... Vyhledávání textu v obrazových databazích
218 OHK3-126/10 P2612 FEL 13133 Jakob Michal doc. Ing.... Využití multi-agentních metod pro zvýšení bezpečnosti v...
219 OHK3-125/10 P2612 FEL 13133 Jančošek Michal RNDr.... Viacpohľadové Stereo pre Mestské Prostredie
220 OHK3-102/10 P2612 FEL 13133 Krajník Tomáš doc.... Neurčitost lokalizace v úlohách kooperativní inspekce...
221 OHK3-117/10 P2612 FEL 13133 Krejník Miloš Ing. Učení jader pomocí semidefinitního programování v...
222 OHK4-050/10 P3913 FEL 13133 Kúkelová Zuzana RNDr.... Algebraické metódy v počítačovom videní
223 OHK3-100/10 P2612 FEL 13133 Kuželka Ondřej Ing. Ph.D. Statistické relační strojové učení pro modelování dat...
224 OHK3-096/10 P2612 FEL 13133 Novák Daniel doc. Ing.... Učící se systém pro usnadnění ovládání domácího prostředí...
225 OHK3-092/10 P3902 FEL 13133 Pajdla Tomáš doc. Ing.... Časoprostorová organizace obrazů na internetu
226 OHK3-097/10 P2612 FEL 13133 Radakovič Miloslav Ing. Distribuované priemyselné riadiace systémy: Využitie...
227 OHK3-098/10 P3902 FEL 13133 Shekhovtsov Oleksandr... Inference a učení pro modely Markovských náhodných polí s...
228 OHK3-093/10 P2612 FEL 13133 Smutný Vladimír Ing.... Měření tvaru průhledných objektů metodami počítačového...
229 OHK3-090/10 P2612 FEL 13133 Šára Radim doc. Dr. Ing. Strukturální, sémantická a trojrozměrná interpretace obrazu
230 OHK3-091/10 P2612 FEL 13133 Šoltésová Andrea Ing.... Prediktívne dátové modelovanie vzájomnej interakcie...
231 OHK3-121/10 P2612 FEL 13133 Štěpánková Olga prof.... Nové přístupy ke sběru, vyhodnocování a využívání...
232 OHK3-089/10 P2612 FEL 13133 Vonásek Vojtěch Ing.... Plánování pohybu a koordinace heterogenních formací...
233 OHK3-085/10 P2612 FEL 13134 Husák Miroslav prof.... Rozvoj inteligentních součástek a systémů v oblasti...
234 OHK3-086/10 P2612 FEL 13134 Janoušek Michal Ing.... Polovodičové nanostruktury připravené pomocí AFM litografie
235 OHK3-084/10 P2612 FEL 13134 Scheirich Ján Ing. Ph.D. Testování a charakterizace mininatic částicových...
236 OHK3-083/10 P2612 FEL 13135 Anderle Milan Ing. Ph.D. Řízení a modelování kráčejících robotů
237 OHK3-082/10 P2612 FEL 13135 Bayer Jiří doc. Ing. CSc. Řízení autonomních mobilních prostředků
238 OHK3-081/10 P2612 FEL 13135 Cerman Otto Ing. Návrh samoučících se regulátorů
239 OHK3-080/10 P2612 FEL 13135 Hlinovský Martin Ing.... Projekty magisterských studentů v oblastech aplikačního...
240 OHK3-079/10 P2612 FEL 13135 Matisko Peter Ing. Ph.D. Odhadování stochastických vlastností modelů řízených procesů
241 OHK3-078/10 P2612 FEL 13135 Mezera Pavel Ing. Synchronní komunikace pro řízení rychlých aplikací
242 OHK3-077/10 P2612 FEL 13135 Nováková Jana Ing. Ph.D. Metody identifikace dynamických systémů pro fMRI data
243 OHK3-076/10 P2612 FEL 13135 Rathouský Jan Ing. Ph.D. Aproximace duálního řízení vícekrokovými aktivními...
244 OHK3-075/10 P2612 FEL 13135 Řehoř Jiří Ing. Identifikace grey-box modelů s ohledem na řízení...
245 OHK3-074/10 P2612 FEL 13135 Šebek Michael prof.... Optimalizační metody a jejich aplikace pro modelování a...
246 OHK3-073/10 P2612 FEL 13135 Zemánek Jiří Ing. Ph.D. Bezkontaktní paralelní mikromanipulace pomocí...
247 OHK3-120/10 P3902 FEL 13136 Čepek Miroslav Ing. Ph.D. Rozšíření modulu pro předzpracování dat v projektu FAKE GAME
248 OHK3-070/10 P2612 FEL 13136 Černý Tomáš Ing. MSc.,... Systém pro správu chyb pro střední a velké firmy
249 OHK3-071/10 P2612 FEL 13136 Jirkovský Vojtěch Ing. Použití extrakce informací pro automatickou adaptaci
250 OHK3-095/10 P2612 FEL 13136 Komenda Antonín Ing.... Multi-agentní koordinace a distribuované kontinuální...
251 OHK3-119/10 P2612 FEL 13136 Kovářík Oleg Ing. Meta-Learning a Meta-Optimalizace
252 OHK3-072/10 P2612 FEL 13136 Kuchař Jaroslav Ing.... Dynamické online modelování chování uživatelů v...
253 OHK3-099/10 P2612 FEL 13136 Lisý Viliam doc. Mgr.... Multi-agentní plánování v simulacích složitých...
254 OHK3-118/10 P3902 FEL 13136 Macek Ondřej Ing. Ph.D. Nástroj pro podporu MDD
255 OHK3-069/10 P2612 FEL 13136 Malinský Radek Ing. Ph.D. Adaptace webometrických technik pro Web 2.0
256 OHK3-124/10 P3902 FEL 13136 Pěchouček Michal prof.... Iterativní paralelní 4-D plánování trajektorie
257 OHK3-068/10 P2612 FEL 13136 Píše Michal Mgr. Generátor parserů Fika
258 OHK3-066/10 P2612 FEL 13137 Anisimova Elena Ing. Analýza prostorově a časově variantních vědeckých...
259 OHK3-067/10 P2612 FEL 13137 Bernas Martin Ing. CSc. Doplňkový televizní přenos obrazu animovaného znakového...
260 OHK3-065/10 P2612 FEL 13137 Černý David Ing. Ph.D. Nové metody pro analýzu, modelování a optimalizaci...
261 OHK3-064/10 P2612 FEL 13137 Dostál Petr Ing. Implementace, ověření a porovnání vybraných...
262 OHK3-063/10 P2612 FEL 13137 Fliegel Karel Ing. Ph.D. Databáze speciálních obrazových testů pro stereoskopické...
263 OHK3-062/10 P2612 FEL 13137 Habarta Marcel Ing. Implementace algoritmu pro interpolaci a aproximaci dat v...
264 OHK3-061/10 P2612 FEL 13137 Hekrdla Miroslav Ing.... Distribuovaný, kooperující a MIMO (Multiple-Input...
265 OHK3-060/10 P2612 FEL 13137 Kekrt Daniel Ing. Ph.D. Návrh a hardwarová implementace širokopásmového...
266 OHK3-059/10 P2612 FEL 13137 Nováček Jan Ing. Hybridní kodér zvuku využívající principy waveletové...
267 OHK3-058/10 P2612 FEL 13137 Rund František Ing. Ph.D. Využití algoritmů virtuálního polohování zdrojů zvuku pro...
268 OHK3-057/10 P2612 FEL 13138 Dvořák Jan Ing. Ph.D. Implementace směrovacího protokolu síťové vrstvy pro...
269 OHK3-056/10 P2612 FEL 13138 Janošek Michal Ing. Ph.D. Kompaktní senzory gradientu magnetického pole - vývoj a...
270 OHK3-055/10 P2612 FEL 13138 Petrucha Vojtěch Ing.... Vývoj precizního fluxgate magnetometru
271 OHK3-054/10 P2612 FEL 13138 Platil Antonín doc.... Digitalizace, synchronizace a zpracování signálu v...
272 OHK3-053/10 P2612 FEL 13138 Pohanka Jan Ing. Metody prostorového měření a orientace s využitím...
273 OHK3-052/10 P2612 FEL 13138 Roháč Jan doc. Ing. Ph.D. MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO URČOVÁNÍ POZICE A ORIENTACE V PROSTORU
274 OHK3-051/10 P2612 FEL 13138 Waraus Denis Ing. Diagnostická jednotka komunikačního protokolu FlexRay
275 OHK3-050/10 P2612 FEL 13139 Felkel Petr Ing. Ph.D. Prostředí pro tvorbu jednoduchých her pro zrakově...
276 OHK3-049/10 P2612 FEL 13139 Havran Vlastimil prof.... Efektivní metody pro syntézu obrazu a animací
277 OHK3-048/10 P2612 FEL 13139 Slavík Pavel prof.... Automaticky generovaná uživatelská rozhraní v nomádických...
278 OHK3-047/10 P2612 FEL 13139 Žára Jiří prof. Ing. CSc. Interaktivní modelování a vizualizace virtuálních měst
279 OHK3-088/10 P2612 FEL 13240 Hurák Zdeněk doc. Ing.... Distribuované řízení formací levných bezpilotních prostředků
280 OHK5-010/10 EKMAN FEL 13393 Náplava Pavel Ing. Ph.D. Metodika tvorby a optimalizace pracovních týmů v...
281 OHK4-007/10 P3913 FJFI 14101 Kůs Václav Ing. Ph.D. Stochastické modelování a zpracování signálů vybraných...
282 OHK4-006/10 P3913 FJFI 14101 Starosta Štěpán doc.... Kombinatorické a algebraické aspekty nestandardních...
283 OHK4-009/10 P3913 FJFI 14101 Strachota Pavel Ing.... Superpočítačové metody v matematickém modelování...
284 OHK4-010/10 P3913 FJFI 14101 Šťovíček Pavel prof.... Aplikace algebraických a funkcionálně analytických metod...
285 OHK4-011/10 P3913 FJFI 14102 Bielčík Jaroslav doc.... Studium vlastností jaderné hmoty na experimentu STAR
286 OHK4-013/10 P3913 FJFI 14102 Gazda Daniel Ing. Ph.D. Mezony K v jaderném prostředí
287 OHK4-014/10 P3913 FJFI 14102 Chadzitaskos Goce... Matematické metody v kvantové fyzice a v kvantové...
288 OHK4-015/10 P3913 FJFI 14102 Petráček Vojtěch doc.... Studium fundamentálních vlastností elementárních částic,...
289 OHK4-016/10 P3913 FJFI 14102 Potoček Václav Ing. Ph.D. Optické realizace kvantových procházek a algoritmů na...
290 OHK4-017/10 P3913 FJFI 14102 Smotlacha Jan Ing. Ph.D. Ortogonální polynomy v kvantové optice
291 OHK4-018/10 P3913 FJFI 14102 Šnobl Libor doc. Ing.... Algebraické a geometrické struktury Poisson-Lieovy T-duality
292 OHK4-012/10 P3913 FJFI 14102 Vašata Daniel Ing. Ph.D. Analýza urbánní struktury založená na katastrálních datech
293 OHK4-019/10 P3913 FJFI 14111 Aubrecht Jan Ing. Ph.D. Vysoce strukturně organizované materiály pro pokročilé...
294 OHK4-020/10 P3913 FJFI 14111 Bryknar Zdeněk prof.... Příprava a vlastnosti nových dielektrických a...
295 OHK4-033/10 P3913 FJFI 14112 Fiala Pavel prof. Ing.... Optické záření a nanostruktury
296 OHK4-034/10 P3913 FJFI 14112 Jelínková Helena prof.... Lasery a aplikace
297 OHK4-021/10 P3913 FJFI 14112 Remsa Jan Ing. Ph.D. Tenké vrstvy TiO2 pro uretrální katetr připravené laserem...
298 OHK4-022/10 P3913 FJFI 14114 Haušild Petr prof. Dr.... Moderní technologie úpravy povrchů
299 OHK4-023/10 P3913 FJFI 14114 Karlík Miroslav prof.... Fyzikální vlastnosti a procesy porušování moderních...
300 OHK4-024/10 P3913 FJFI 14114 Siegl Jan doc. Ing. CSc. Materiály pro jadernou i klasickou energetiku
301 OHK4-031/10 P3913 FJFI 14116 Pilařová Kateřina Ing.... Verifikace gelové dozimetrie pro potřeby klinické praxe
302 OHK4-025/10 P3913 FJFI 14116 Smolík Jan RNDr. Ph.D. Detektory částic ve fyzice vysokých energií
303 OHK4-032/10 P3913 FJFI 14116 Trojek Tomáš prof.... Jaderná energetika, využití radionuklidů a ionizujícího...
304 OHK4-026/10 P3913 FJFI 14117 Kropík Martin doc.... Systémy řízení a ochran jaderných zařízení
305 OHK4-027/10 P3913 FJFI 14118 Kukal Jaromír doc.... Matematické a statistické metody v biomedicínském výzkumu
306 OHK4-028/10 P3913 FJFI 14118 Merunka Vojtěch doc.... Metodický rámec pro kontinuální modelem řízenou tvorbu...
307 OHK4-029/10 P3913 FJFI 14118 Virius Miroslav doc.... Speciální algoritmy a jejich aplikace v softwarovém...
308 OHK4-030/10 P3913 FJFI 14201 Čuba Václav doc. Ing.... Moderní trendy v radiační chemii - příprava oxidových...
309 OHK1-001/10 P3501 FA 15113 Ševčík Oldřich doc.... Soudobá architektonická teorie a výsledky české...
310 OHK1-002/10 P3501 FA 15114 Chmel Filip Ing. Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj
311 OHK1-003/10 P3502 FA 15116 Pavlíček Jiří Ing.... Montované parametrické systémy
312 OHK1-006/10 P3502 FA 15118 Herman Petr Ing. arch. Možnosti využití principů nízkoenergetických a pasivních...
313 OHK1-004/10 P3501 FA 15118 Lupač Pavel Ing. arch.... Architektonický prostor a orientace osob se smyslovým...
314 OHK1-007/10 P3501 FA 15121 Peltan Tomáš Ing.... Prostorové struktury v kontextu udržitelného rozvoje:...
315 OHK1-008/10 P3502 FA 15123 Mainerová Nina Ing. arch. Digitální art-architektura - programovatelná algoritmická...
316 OHK1-009/10 P3501 FA 15127 Císler Ondřej doc.... Kuturní instituce v centru velkoměsta - koncertní sály,...
317 OHK1-005/10 P3501 FA 15128 Hlaváček Dalibor doc.... Udržitelný rozvoj - Důsledky pro architektonickou tvorbu
318 OHK1-011/10 P3501 FA 15129 Němcová Zedníčková... BUDOUCNOST SÍDEL V ČESKÉM SOCIÁLNÍM A KULTURNÍM PROSTŘEDÍ...
319 OHK1-010/10 P3501 FA 15141 Koucký Roman prof.... Strategie pro vnitřní a vnější periferie Prahy (českých...
320 OHK3-036/10 P3902 FD 16111 Nagy Ivan doc. Ing. CSc. Modelování dopravního proudu Bayesovským autoregresním...
321 OHK2-050/10 P3710 FD 16112 Ambros Jiří Ing. Ph.D. Vývoj predikčního modelu dopravních nehod pro Českou...
322 OHK1-015/10 P3501 FD 16112 Filip Josef Ing. Ph.D. Stanovení vlivu pěšího provozu na kapacitu křižovatek
323 OHK2-051/10 P3710 FD 16112 Jacura Martin Ing. Ph.D. Optimalizace uspořádání zařízení pro přepravu osob v...
324 OHK2-052/10 P3710 FD 16112 Kumpošt Petr Ing. Bc.... Model obsazenosti parkovišť těžkými nákladními vozidly na...
325 OHK2-053/10 P3710 FD 16112 Padělek Tomáš Ing. Ph.D. Modelování a klasifikace nehod v silniční dopravě
326 OHK5-011/10 EKMAN FD 16113 Baroch Václav Ing.... Financování a tarifikace městské hromadné dopravy
327 OHK5-012/10 EKMAN FD 16113 Říha Zdeněk doc. Ing.... Vztah makroekonomických ukazatelů a vývoje dopravního...
328 OHK2-055/10 P3710 FD 16113 Šustová Petra Ing. Kvalita MHD se zaměřením na informování cestujících v...
329 OHK3-038/10 P3902 FD 16114 Krčál Jan Ing. Ph.D. Aplikace modelu směsi distribucí pro odjezd vozidel ze...
330 OHK2-057/10 P3710 FD 16114 Růžek Martin Ing. Ph.D. Modelování vyšších mozkových funkcí řidiče pomocí...
331 OHK2-056/10 P3710 FD 16114 Scherks Jan Ing. Využití biometrických informací k oprávněnosti řízení...
332 OHK2-058/10 P3710 FD 16117 Bartošek Arnošt Ing.... Logistická řešení pro železniční kontejnerové přepravy...
333 OHK2-059/10 P3710 FD 16117 Drábek Michal Ing. Ph.D. Taktové trasy pro nákladní vlaky v síti - implementace
334 OHK5-013/10 EKMAN FD 16117 Jánešová Mária doc.... Návrh koncepce a studie proveditelnosti "Fakultní...
335 OHK2-061/10 P3710 FD 16117 Petrik Pavel Ing. Využití SMART kontejnerů v kontinentální a námořní dopravě
336 OHK2-062/10 P3710 FD 16118 Jiroušek Ondřej prof.... Rozvoj experimentálních metod pro určování...
337 OHK2-063/10 P3710 FD 16118 Valach Jaroslav Ing.... Hybridní systém měření termomechanických parametrů...
338 OHK2-064/10 P3710 FD 16118 Zlámal Petr doc. Ing.... Zjišťování mechanických vlastností materiálů se složitou...
339 OHK3-040/10 P3902 FD 16120 Bureš Petr Ing. Ph.D. Způsoby dynamického popisu polohy na silniční síti a...
340 OHK3-041/10 P3902 FD 16120 Derbek Přemysl Ing. Ph.D. Modelování stavu emisního zatížení mobilních zdrojů v...
341 OHK2-066/10 P3710 FD 16120 Langr Martin Ing. Ph.D. Směrové dopravní průzkumy s využitím softwaru rozpoznání...
342 OHK2-068/10 P3710 FD 16121 Hejný Martin Ing. Ph.D. Návrh metodik pro implementaci NDT (Non - Destructive...
343 OHK2-070/10 P3710 FD 16121 Kašičková Rosina Ing. Implementace poznatků o nejmodernějších sportovně...
344 OHK2-071/10 P3710 FD 16121 Vittek Peter doc. Ing.... Využití objektově orientované systémové analýzy ke...
345 OHK4-036/10 P3921 FBMI 17101 Jelínek Miroslav prof.... Perspektivní hybridní laserové technologie pro přípravu...
346 OHK4-037/10 P3921 FBMI 17101 Maláková Šárka MUDr. Fluorescence NADH jako indikátor fotodynamického...
347 OHK4-038/10 P3921 FBMI 17101 Pršanec Peter Ing. Optimalizace a diagnostika zdroje XUV záření pro aplikace...
348 OHK4-039/10 P3921 FBMI 17101 Tatíček Milan Ing. Rtg zobrazování biologických tkání s využitím fázového...
349 OHK4-040/10 P3921 FBMI 17110 Kubátová Ivana Ing. Ph.D. Podpora disertační práce "Health technology...
350 OHK5-014/10 EKMAN FBMI 17110 Poušek Lubomír MUDr.... HODNOCENÍ NÁKLADOVÉ ÚČINNOSTI TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VE...
351 OHK4-041/10 P3921 FBMI 17110 Roubík Karel prof.... Optimalizace nekonvenčních technik umělé plicní ventilace
352 OHK4-042/10 P3913 FBMI 17110 Žižka Adam Ing. Inovace transportního vozíku pro zdravotnické záchranáře
353 OHK4-043/10 P3921 FBMI 17112 Krupička Radim doc.... Komplexní informační systém pro funkční vyšetření rizika...
354 OHK4-044/10 P3921 FBMI 17220 Caithaml Vít Mgr. Návrh technických prostředků pro podporu pacientů s...
355 OHK4-045/10 P3921 FBMI 17220 Kliment Radim Ing. Ph.D. Systém šifrování biologických dat pro mobilní...
356 OHK4-046/10 P3921 FBMI 17220 Melecký Roman Ing. Ph.D. Vývoj a využití 3D akcelerometrického aktigrafického...
357 OHK4-047/10 P3921 FBMI 17220 Nestával Lukáš Ing. Lokalizace uživatelů v krizových situacích pomocí...
358 OHK4-048/10 P3921 FBMI 17220 Wolf Adam Ing. Systém pro vzdálený monitoring pacientů s diabetes...
359 OHK3-002/10 P2612 FIT 18101 Holub Jan prof. Ing.... Komprese formálních a přirozených jazyků
360 OHK3-003/10 P2612 FIT 18101 Kordík Pavel doc. Ing.... Nové algoritmy kombinování modelů
361 OHK3-004/10 P2612 FIT 18101 Melichar Bořivoj prof.... Vyhledávání ve stromech
362 OHK3-143/10 P3902 FIT 18102 Chludil Jiří Ing. Mantichora - Nástroj pro simulaci dějů v jednoduchých...
363 OHK3-144/10 P3902 FIT 18102 Loupal Pavel Ing. Ph.D. XML-Lambda : Realizace a praktické ověření možností...
364 OHK3-010/10 P3902 FIT 18102 Valenta Michal Ing. Ph.D. CellStore - výukový a výzkumný XML nativní databázový stroj
365 OHK3-009/10 P2612 FIT 18102 Vraný Jan Ing. Ph.D. Návrh technik na integraci více programovacích jazyků.
366 OHK3-007/10 P2612 FIT 18103 Fišer Petr doc. Ing.... Použití ternárních stromů v logické syntéze
367 OHK3-006/10 P2612 FIT 18103 Kubátová Hana prof.... Návrh spolehlivých systémů na bázi programovatelných obvodů
368 OHK3-008/10 P2612 FIT 18103 Novotný Martin Dr.-Ing. Hardwarové architektury pro kryptanalýzu
369 OHK3-145/10 P2612 FIT 18104 Lórencz Róbert prof.... Analýza bezpečnosti bezkontaktních čipových karet
370 OHK3-087/10 P2612 FIT 18104 Skrbek Miroslav Ing.... Nepřímé kódování parametrů neuronových sítí pro evoluční...
371 OHK3-005/10 P2612 FIT 18104 Tvrdík Pavel prof.... Návrh a vývoj podpůrných mechanismů pro peer-to-peer klastry
372 OHK1-013/10 P3607 31260 Čítková Lucie Ing. Rozvoj systému dlouhodobého monitorování betonových...
373 OHK1-014/10 P3607 31260 Huňka Petr Ing. Ph.D. Studium zkušebních a technologických vlivů na výslednou...
374 OHK1-012/10 P3607 31260 Kostelecká Michaela... Studium degradace vláknocementových desek s různými typy...
375 OHK4-005/10 P3913 ÚTEF 35201 Granja Carlos Humberto... Experimentální studium exotických kanálů štěpení,...
376 OHK4-002/10 P3913 ÚTEF 35201 Jakůbek Jan Ing. Ph.D. Konstrukce 3D detektoru ionizujícího záření - voxelový...
377 OHK4-003/10 P3913 ÚTEF 35201 Janout Zdeněk prof.... Přenosný zdroj vysokoenergetického záření gama založený...
378 OHK4-004/10 P3913 ÚTEF 35201 Pospíšil Stanislav... Referenční pracoviště pro kalibraci neutronových...
379 OHK4-001/10 P3913 ÚTEF 35201 Štekl Ivan doc. Ing. CSc. Speciální detekční techniky a studium potlačení pozadí...